Page 1

Učna priprava (59)

Cilji: Izvajajo predpisalne vaje za pisane črke. Glas i zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke i. Priprava: DZ, str. 73, 78, 82 in 83 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj motivira učence za izvajanje predpisalnih vaj za pisane črke v DZ, str. 78. Učenci uporabljajo nalivno pero oz. svinčnik. Namig: Te vaje morajo biti pogoste. Ob tem pa moramo poskrbeti za časovno omejene izvedbe – priporočljivo je okrog deset minut na dan. Pozorni smo na kvaliteto in manj na kvantiteto grafomotoričnih vaj. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, zaporedje potez, vezano izvedbo, obliko in velikost potez, orientacijo na listu itd.).

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke i (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke i in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke I. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 82 in 83; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice). Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot

1


kvantiteti. 4.

Spodbudi učence, naj berejo zapise vrstnikov v DZ na str. 73, z malimi tiskanimi črkami. Vadijo branje teh besedil (upoštevanje diferenciacije: eno, dve oz. tri).

5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Pisanje: - v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke i in eno vrstico velike pisane črke I. 2. Branje: - besedil v DZ, str. 73. Preberejo družinskim članom.

2


Učna priprava (60)

Cilji: Izvajajo predpisalne vaje za pisane črke. Glas u zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke u. Priprava: DZ, str. 74, 79, 82 in 83 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj motivira učence za izvajanje predpisalnih vaj za pisane črke v DZ, str. 79 – prvih šest vrstic. Učenci uporabljajo nalivno pero oz. svinčnik. Namig: Te vaje morajo biti pogoste. Ob tem pa moramo poskrbeti za časovno omejene izvedbe – priporočljivo je okrog deset minut na dan. Pozorni smo na kvaliteto in manj na kvantiteto grafomotoričnih vaj. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, zaporedje potez, vezano izvedbo, obliko in velikost potez, orientacijo na listu itd.).

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke u (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke u in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke U. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 82 in 83; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice). Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in

3


velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti. 4.

Spodbudi učence, naj berejo zapise vrstnikov v DZ na str. 74, z malimi tiskanimi črkami. Vadijo branje teh besedil (upoštevanje diferenciacije: eno, dve oz. tri ).

5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Pisanje: -

v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke u in eno vrstico velike pisane črke U.

2. Branje: - besedil v DZ, str. 74. Preberejo družinskim članom.

4


Učna priprava (61)

Cilji: Izvajajo predpisalne vaje za pisane črke. Glas n zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke n. Priprava: DZ, str. 75, 79, 82 in 83 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj motivira učence za izvajanje predpisalnih vaj za pisane črke v DZ, str. 79 – drugih šest vrstic. Učenci uporabljajo nalivno pero oz. svinčnik. Namig: Te vaje morajo biti pogoste. Ob tem pa moramo poskrbeti za časovno omejene izvedbe – priporočljivo je okrog deset minut na dan. Pozorni smo na kvaliteto in manj na kvantiteto grafomotoričnih vaj. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, zaporedje potez, vezano izvedbo, obliko in velikost potez, orientacijo na listu itd.).

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke n (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke n in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke N. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 82 in 83; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besedi: ni, in.

5


Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti. 4.

Spodbudi učence, naj berejo zapis vrstnice v DZ na str. 75 z malimi tiskanimi črkami »Slikala sem«. Vadijo branje tega besedila (upoštevanje diferenciacije: nekaj povedi oz. vse).

5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Pisanje: -

v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke n in eno vrstico velike pisane črke N.

2. Branje: - besedil v DZ, str. 75. Preberejo družinskim članom.

6


Učna priprava (62)

Cilji: Izvajajo predpisalne vaje za pisane črke. Glas m zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke m. Priprava: DZ, str. 75, 80, 82 in 83 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj motivira učence za izvajanje predpisalnih vaj za pisane črke v DZ na str. 80 – prvih šest vrstic. Učenci uporabljajo nalivno pero oz. svinčnik. Namig: Te vaje morajo biti pogoste. Ob tem pa moramo poskrbeti za časovno omejene izvedbe – priporočljivo je okrog deset minut na dan. Pozorni smo na kvaliteto in manj na kvantiteto grafomotoričnih vaj. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, zaporedje potez, vezano izvedbo, obliko in velikost potez, orientacijo na listu itd.).

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke m (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke m in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke M. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 82 in 83; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: mi, imun, Mimi.

7


Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti. 4.

Spodbudi učence, naj berejo zapis vrstnika v DZ na str. 75 z malimi tiskanimi črkami »Razveselila sva mamico«. Vadijo branje tega besedila (upoštevanje diferenciacije: nekaj povedi oz. vse).

5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Pisanje: -

v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke m in eno vrstico velike pisane črke M.

2. Branje: - besedila v DZ, str. 75. Preberejo družinskim članom.

8


Učna priprava (63)

Cilji: Izvajajo predpisalne vaje za pisane črke. Glas a zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke a. Priprava: DZ, str. 80, 84 in 85 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj motivira učence za izvajanje predpisalnih vaj za pisane črke v DZ na str. 80 – drugih šest vrstic. Učenci uporabljajo nalivno pero oz. svinčnik. Namig: Te vaje morajo biti pogoste. Ob tem pa moramo poskrbeti za časovno omejene izvedbe – priporočljivo je okrog deset minut na dan. Pozorni smo na kvaliteto in manj na kvantiteto grafomotoričnih vaj. Ob tem jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, zaporedje potez, vezano izvedbo, obliko in velikost potez, orientacijo na listu itd.).

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke a (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke a in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke A. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (oblika črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 84 in 85; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: ima, imam, nima, Nina.

9


Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti. 4.

Spodbudi učence, naj v DZ na str. 83 z velikimi tiskanimi črkami vpišejo v piramido smiselne besede. Vadijo branje teh besed.

5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Pisanje: -

v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke a in eno vrstico velike pisane črke A.

2. Branje: - besed v DZ, str. 83 (piramida). Preberejo družinskim članom.

10


Učna priprava (64)

Cilji: Izvajajo predpisalne vaje za pisane črke. Glas o zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke o. Priprava: DZ, str. 81, 84 in 85 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj motivira učence za izvajanje predpisalnih vaj za pisane črke v DZ na str. 81 – prvih šest vrstic. Učenci uporabljajo nalivno pero oz. svinčnik. Namig: Te vaje morajo biti pogoste. Ob tem pa moramo poskrbeti za časovno omejene izvedbe – priporočljivo je okrog deset minut na dan. Pozorni smo na kvaliteto in manj na kvantiteto grafomotoričnih vaj. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, zaporedje potez, vezano izvedbo, obliko in velikost potez, orientacijo na listu itd.).

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke o (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke o in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke O. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi). Namig: Pogosta napaka pri pisanju – zamenjava o/a. Mali pisani črki sta zelo podobni, kar pogosto predstavlja na področju vidnega razločevanja težave pri učencih. Temu se lahko izognemo s tem, da črki obravnavamo ločeno. Pri mali pisani črki o (oz. že pri a) tudi učencem predstavimo to možnost. Učitelj naj zelo poudarja poteze ene (male pisane a) in druge (male pisane o).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu;

11


- pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 84 in 85; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: no, on, ono. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti. 4.

Spodbudi učence, naj vadijo in s tem utrjujejo prvine pisanih črk in povezave med njimi (DZ, str. 84 – pet vrstic besed; DZ, str. 85 – tri vrstice).

5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Pisanje: -

v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke o in eno vrstico velike pisane črke O;

-

rešijo rebus (kapitan) v DZ, str. 84.

12


Učna priprava (65)

Cilji: Izvajajo predpisalne vaje za pisane črke. Glas c zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke c. Priprava: DZ, str. 81, 85, 86 in 87 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj motivira učence za izvajanje vaje za pisanje pisanih črk v DZ na str. 81 – drugih šest vrstic. Učenci uporabljajo nalivno pero oz. svinčnik. Namig: Te vaje morajo biti pogoste. Ob tem pa moramo poskrbeti za časovno omejene izvedbe – priporočljivo je okrog deset minut na dan. Pozorni smo na kvaliteto in manj na kvantiteto grafomotoričnih vaj. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, zaporedje potez, vezano izvedbo, obliko in velikost potez, orientacijo na listu itd.).

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke c (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke c in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke C. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi). Namig: Mali pisani črki c in č sta zelo podobni, kar predstavlja na področju vidnega razločevanja težave pri posameznih učencih. Temu se lahko izognemo s tem, da črki obravnavamo ločeno. Pri mali pisani črki c tudi učencem predstavimo to možnost. Učitelj naj poudari pomen strešice (kljukice) pri mali pisani črki č.

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo;

13


- pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 86 in 87; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: cin, cunami. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti. 4.

Spodbudi učence, naj vadijo in s tem utrjujejo prvine pisanih črk in povezave med njimi. Z malimi pisanimi črkami pišejo besede v zvezek (DZ, str. 86 – prva vrstica besed na barvni podlagi razen besede ne).

5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Pisanje: -

v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke c in eno vrstico velike pisane črke C;

-

rešijo rebus (smuk, slalom, jopič, koledar, nogavica) v DZ, str. 85.

14


Učna priprava (66)

Cilji: Izvajajo vaje za razločujoče poslušanje. Glas č zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti. Učenci osvežijo pomen strešice pri pisanju poteze.

Pridobivanje male in velike pisane črke č. Priprava: DZ, str. 86 in 87 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj motivira učence za izvajanje vaje »glas na določenem mestu«, in sicer glas c na začetku besede ter nato glas č na začetku besede.

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke č (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke č in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke Č. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi). Namig: Mali pisani črki c in č sta zelo podobni, kar predstavlja na področju vidnega razločevanja težave pri posameznih učencih. Temu se lahko izognemo s tem, da črki obravnavamo ločeno. Pri mali pisani črki č tudi učencem predstavimo to možnost. Učitelj naj poudari pomen strešice (kljukice) pri mali pisani črki č.

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 86 in 87; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: meče, noče, učimo. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak

15


med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti. 4.

Spodbudi učence, naj vadijo in s tem utrjujejo prvine pisanih črk in povezave med njimi (DZ, str. 86 –dve vrstici besed /noč, moč/).

5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Pisanje: -

v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke č in eno vrstico velike pisane črke Č;

- v zvezek napišejo še kakšno besedo iz znanih črk.

16


Učna priprava (67)

Cilji: Spodbujajo razumevanje prebranega. Glas e zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke e. Priprava: DZ, str. 86 in 87 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj motivira učence za izvajanje vaje v branju z razumevanjem, in sicer pobarvajo z rumeno barvico imena živali, z oranžno imena predmetov, z zeleno imena rastlin in z modro barvico imena oseb v DZ na str. 87.

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke e (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke e in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke E. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 86 in 87; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: meče, noče, nočem. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti.

4.

Spodbudi učence, naj vadijo in s tem utrjujejo prvine pisanih črk in povezave med njimi (DZ, str. 86 – ena vrstica besede /cene/; DZ, str. 87 – dve vrstici besed /Cene,

17


Emica/;). 5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Pisanje: -

v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke e in eno vrstico velike pisane črke E;

- v zvezek napišejo besede iz DZ, str. 86 – druga vrstica besed na barvni podlagi in iz prve vrstice beseda ne.

18


Učna priprava (68)

Cilji: Spodbujajo razumevanje prebranega. Glas r zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti. Spoznajo oba zapisa male pisane črke r.

Pridobivanje male in velike pisane črke r. Priprava: DZ, str. 88 in 89 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj motivira učence za vajo pisanja; v DZ na str. 89 v dele igluja zapišejo besede, povezane z zimo.

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke r (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke r in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke R. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi). Pozor: Učitelj predstavi tudi drugi zapis črke r. Namig: Učitelj omogoči učencem uporabo tistega zapisa male pisane črke r, ki jo lažje in lepše pišejo.

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 88 in 89; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: reči, rečem, merica. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti.

19


4.

Spodbudi učence, naj vadijo in s tem utrjujejo prvine pisanih črk in povezave med njimi (DZ, str. 88 – ena vrstica besede /ura/; DZ, str. 89 – ena vrstica besede/Rene/;).

5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Pisanje: - v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke r in eno vrstico velike pisane črke R; - v zvezek napišejo poljubno veliko povedi z malimi tiskanimi črkami, v katerih uporabijo besede, ki so jih zapisali v iglu v DZ na str. 89.

20


Učna priprava (69)

Cilj: Glas v zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke v. Priprava: DZ, str. 88 in 89 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj motivira učence za vajo pisanja, in sicer pisanje besed po nareku: meč, Nina, ura, noč, Rina.

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke v (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke v in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke V. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 88 in 89; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: vrč, novo, vino. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti.

4.

Spodbudi učence, naj vadijo in s tem utrjujejo prvine pisanih črk in povezave med njimi (DZ, str. 88 – dve vrstici besed /vem, vran/; DZ, str. 89 – ena vrstica besede /Vera/;).

21


5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Pisanje: -

v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke v in eno vrstico velike pisane črke V;

- v zvezek napišejo poljubno število besed z znanimi malimi pisanimi črkami.

22


Učna priprava (70)

Cilj: Glas z zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke z. Priprava: DZ, str. 90 in 91 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj spodbudi učence za izvedbo vaje za razločujoče poslušanje »glas na določenem mestu«, in sicer nizajo besede na začetni glas z, končni glas z in besede, ki imajo glas z znotraj besede.

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke z (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke z in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke Z. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 90 in 91; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: iz, miza, voz, zvon, Zeno. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti.

4.

Spodbudi učence, naj berejo in dopolnijo povedi v DZ na str. 91. Nato vpišejo v mrežo besede, s katerimi so dopolnili povedi. Rešitev je: DEŽNIK.

23


5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Pisanje: - v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke z in eno vrstico velike pisane črke Z; - vadijo in s tem utrjujejo prvine pisanih črk in povezave med njimi (DZ, str. 90 ena vrstica besede /zima/; DZ, str. 91 – ena vrstica besede /Zvone/). 2. Branje: - povedi v DZ na str. 91.

24


Učna priprava (71)

Cilj: Glas ž zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke ž. Priprava: DZ, str. 90 in 91 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj spodbudi učence za glasno branje povedi v DZ na str. 91.

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke ž (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke ž in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke Ž. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi). Osveži pomembnost strešice.

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 90 in 91; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: mož, roža, žica, Živa, živimo. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti.

4.

Pozove učence, naj berejo in prepišejo besede (DZ, str. 90 – devet besed) z malimi pisanimi črkami v zvezek.

5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Pisanje:

25


-

v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke ž in eno vrstico velike pisane črke Ž;

-

vadijo in s tem utrjujejo prvine pisanih črk in povezave med njimi (DZ, str. 90 ena vrstica besede /mreža/; DZ, str. 91 – ena vrstica besede /Žan/).

26


Učna priprava (72)

Cilj: Glas s zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke s. Priprava: DZ, str. 92 in 93 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj spodbudi učence za pisanje besed po nareku: rumeno, črno, oranžno, vroče.

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke s (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke s in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke S. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 92 in 93; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: osa, srce, sonce, Sara, Simon. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti.

4.

Pozove učence, naj pišejo besede z malimi pisanimi črkami v zvezek (DZ, str. 92 – tri vrste besed /sem, som, sivo/).

5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Pisanje:

27


-

v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke s in eno vrstico velike pisane črke S;

2. Branje: besed v smeri puščice in povezovanje novih besed z ustrezno ilustracijo v DZ na str. 93.

28


Učna priprava (73)

Cilj: Glas š zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke š. Priprava: DZ, str. 92 in 93 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj povabi učence k pregledu domače naloge oz. k branju besed v smeri puščice in povezovanje novih besed z ustrezno ilustracijo v DZ na str. 93. Učence spodbudi za pisanje besed iz te vaje, in sicer tistih, ki jih zmorejo napisati s pisanimi črkami (osem, ris, črv), učenci, ki zmorejo več pa tudi besede meso, sir in črv.

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke š (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke š in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke Š. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 92 in 93; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: miš, uši, šum, Saša, šivam. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti.

4.

Pozove učence, naj pišejo besede z malimi pisanimi črkami v zvezek (DZ, str. 92 –

29


ena vrsta besede /šiva/; DZ, str. 93 – dve vrstici besed /Saša, Švica/). 5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Branje in prepisovanje besed iz DZ, str. 92 z malimi pisanimi črkami (poljubno veliko).

30


Učna priprava (74)

Cilj: Glas l zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke l. Priprava: DZ, str. 92, 94 in 95 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna, delo v dvojicah. 1.

Učitelj povabi učence k branju besed v DZ na str. 92. Berejo drug drugemu.

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke l (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke l in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke L. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 94 in 95; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: Aleš, luna, lisica, limona, učil. Namig: učitelj povabi učence, naj za domačo nalogo poiščejo in napišejo besede, ki imajo na koncu črko l (po vzoru učil). Ob tem jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti.

4.

Učitelj napiše na tablo nekaj besed s tiskanimi črkami, ki naj jih učenci prepišejo s pisanimi črkami v zvezek: lan, sol, šal, Lan, osel, lovimo, slon, očala, lonec, slama

31


/poljubno veliko/. 5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Pisanje: -

v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke l in eno vrstico velike pisane črke L;

-

poiščejo in zapišejo naj besede, ki imajo na koncu črko l (po vzoru učil);

-

vadijo in s tem utrjujejo prvine pisanih črk in povezave med njimi (DZ, str. 94 ena vrstica besede /les/; DZ, str. 95 – ena vrstica besede /Leon/).

32


Učna priprava (75)

Cilj: Glas t zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke t. Priprava: DZ, str. 94 in 95 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj povabi učence k branju besed, ki imajo črko l na koncu. Nato jih spodbudi, naj jih še nekaj naštejejo, saj so bili v pisanju omejeni.

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke t (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke t in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke T. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (oblika črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 94 in 95; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: ati, nit, Tine, Martina. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti.

4.

Pozove učence, naj vadijo in s tem utrjujejo prvine pisanih črk ter povezave med njimi (DZ, str. 94 - dve vrstici besed /lestev, torta/; DZ, str. 95 – ena vrstica besede /Tilen/). Učitelj napiše na tablo nekaj besed s tiskanimi črkami, ki jih učenci prepišejo s

33


pisanimi črkami v zvezek: teta, leto, telo, Tone, Tinca, letalo, izlet /poljubno veliko/). 5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Pisanje: -

v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke t in eno vrstico velike pisane črke T;

-

učenci naj prepišejo z malimi pisanimi črkami v zvezek prve tri vrstice iz DZ na str. 95 – modra podlaga.

2. Branje: - besed na modri podlagi v DZ na str. 95.

34


Učna priprava (76)

Cilj: Glas k zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke k. Priprava: DZ, str. 94 in 95 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj povabi učence k branju besed na modri podlagi v DZ na str. 95.

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke k (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke k in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke K. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 94 in 95; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: klas, kosilo, kmet, Klara, kitara. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti.

4.

Pozove učence, naj vadijo in s tem utrjujejo prvine pisanih črk ter povezave med njimi (DZ, str. 94 - dve vrstici besed /kolo, roka /; DZ, str. 95 – ena vrstica besede /Katarina/).

5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije):

35


1. Pisanje: -

v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke k in eno vrstico velike pisane črke K;

- učenci naj prepišejo v zvezek z malimi pisanimi črkami zadnji dve vrstici in pri tem upoštevajo uporabo velike začetnice ( DZ, str. 95 – modra podlaga).

36


Učna priprava (77)

Cilj: Glas h zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke h. Priprava: DZ, str. 96 in 97 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj povabi učence k nizanju besed, ki vsebujejo glas h (na začetku, na koncu oz. znotraj).

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke h (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke h in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke H. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 96 in 97; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: hiša, hočem, hlače, hotel. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti.

4.

Pozove učence, naj vadijo in s tem utrjujejo prvine pisanih črk ter povezave med njimi (DZ, str. 97 – ena vrstica besede /Hinko/). Napišejo naj še kakšno besedo po svoji izbiri (diferenciacija).

37


5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Pisanje: -

v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke h in eno vrstico velike pisane črke H;

- v zvezek s pisanimi črkami prepišejo besede iz DZ, str. 96 - roza podlaga.

38


Učna priprava (78)

Cilj: Glas b zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke b. Priprava: DZ, str. 96 in 97 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj povabi učence h glasnemu branju besed na roza podlagi v DZ na str. 96.

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke b (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke b in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke B. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 96 in 97; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: brat, Boris, Branko, nahrbtnik. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti.

4.

Pozove učence, naj vadijo in s tem utrjujejo prvine pisanih črk ter povezave med njimi (DZ, str. 96 – ena vrstica besede /boben /; DZ, str. 97 – ena vrstica besede /Božena /). Napišejo naj še kakšno besedo po svoji izbiri (diferenciacija).

5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije):

39


1. Pisanje: -

v zvezek napiĹĄejo eno vrstico male pisane Ä?rke b in eno vrstico velike pisane Ä?rke B.

40


Učna priprava (79)

Cilj: Glas d zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke d. Priprava: DZ, str. 96 in 97 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj povabi učence k vaji razločujočega poslušanja »glas na določenem mestu«, in sicer glas d na začetku, glas d na koncu in glas d znotraj besed. Spodbujamo divergentnost.

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke d (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke d in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke D. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 96 in 97; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: drva, darilo, Darinka, medved. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti.

4.

Pozove učence, naj vadijo in s tem utrjujejo prvine pisanih črk ter povezave med njimi (DZ, str. 96 – ena vrstica besede /dedi /; DZ, str. 97 – ena vrstica besede /Drava/).

41


Napišejo naj še kakšno besedo po svoji izbiri (diferenciacija). 5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Pisanje: -

v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke d in eno vrstico velike pisane črke D;

-

prepišejo s pisanimi črkami v zvezek povedi iz DZ, str. 97.

2. Branje: - povedi v DZ, str. 97.

42


Učna priprava (80)

Cilj: Glas g zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke g. Priprava: DZ, str. 97, 98 in 99 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj povabi učence h glasnemu branju povedi iz DZ, str. 97.

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke g (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke g in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke G. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 98 in 99; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: grozd, goban, gibanica, gradovi, Gordana. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti.

4.

Pozove učence, naj vadijo in s tem utrjujejo prvine pisanih črk ter povezave med njimi (DZ, str. 98 – ena vrstica besede/glasbilo/; DZ, str. 99 – ena vrstica besede/Gregor/). Napišejo naj še kakšno besedo po svoji izbiri (diferenciacija).

5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije):

43


1. Pisanje: -

v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke g in eno vrstico velike pisane črke G;

-

v zvezek s pisanimi črkami prepišejo besede iz DZ, str. 99. Berejo in z zeleno barvico obkrožijo besede, ki jih pišemo z veliko začetnico.

44


Učna priprava (81)

Cilj: Glas j zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke j. Priprava: DZ, str. 98 in 99 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj povabi učence k nizanju besed, ki vsebujejo glas j (začetni, končni glas, glas znotraj besede).

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke j (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke j in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke J. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 98 in 99; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: jajce, štorklja, čevelj, Janja. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti.

4.

Pozove učence, naj vadijo in s tem utrjujejo prvine pisanih črk ter povezave med njimi (DZ, str. 98 – dve vrstici besed /jabolko, jagoda/; DZ, str. 99 – ena vrstica besede /Jan/). Napišejo naj še kakšno besedo po svoji izbiri (diferenciacija).

45


5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Pisanje: -

v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke j in eno vrstico velike pisane črke J.

46


Učna priprava (82)

Cilj: Glas p zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke p. Priprava: DZ, str. 34, 98 in 99 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj spodbudi učence k izvedbi vaje začetni glas p v besedi.

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke p (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke p in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke P. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 98 in 99; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: pojem, praznik, Peter, paprika. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti.

4.

Pozove učence, naj vadijo in s tem utrjujejo prvine pisanih črk ter povezave med njimi (DZ, str. 98 – dve vrstici besed /postelja, ptica/; DZ, str. 99 – ena vrstica besede /Petra/). Napišejo naj še kakšno besedo po svoji izbiri (diferenciacija).

5.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije):

47


1. Pisanje: -

v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke p in eno vrstico velike pisane črke P;

-

v zvezek prepišejo s pisanimi črkami besede oz. povedi na barvnih podlagah iz DZ, str. 34. Pri pisanju upoštevajo veliko začetnico.

48


Učna priprava (83)

Cilj: Glas f zapisujejo z malo in veliko pisano črko, in sicer po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

Pridobivanje male in velike pisane črke f. Priprava: DZ, str. 100 in 101 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj spodbudi učence k opazovanju pisanih črk. Ali opazijo kakšne posebnosti? (…mala pisana črka f, katere velikost se nahaja v vseh treh delih črtovja (v zgornjem, v osnovnem in v spodnjem ter pokuka celo v prostor pod spodnjim črtovjem…)

2.

Motivira učence za pisanje male in velike pisane črke f (tabelska slika). Malo pisano črko izpelje iz male tiskane črke f in veliko pisano črko izpelje iz velike tiskane črke F. Za nazornost pri postopku izpeljave poskrbi z uporabo barvice. Opozori na podobnost in razliko (obliko črk, smer potez, velikost črk). Učitelj jih opozarja na pomen upoštevanja pisanja zaporedja poteze, saj pride sicer pri vezavi pisanih črk v besede do težav (težave v vezavi).

3.

Naroči učencem, naj: - pišejo črki s prstom po zraku; - pišejo s prstom sošolcu po hrbtu; - pišejo na individualne tablice oz. na tablo; - pišejo črko v pripravljeno črtovje v DZ na str. 100 in 101; - vadijo pisanje v individualni zvezek (dve oz. tri vrstice); - spremljajo učiteljevo demonstriranje vezave črk v besedi (učitelj piše na tablo), - prepišejo v zvezke besede: film, frizer, Franci, Francija. Učitelj jih spodbuja k ustrezni smeri pisanja, k spretni in pravilni rabi pisala ter je pozoren na druge odklone s področja osnov pisanja (prijem pisala, sedenje, razmak med črkami, obliko in velikost črk, orientacijo na listu itd.). Učitelj daje večji poudarek kvaliteti pisanja kot kvantiteti.

4.

Pozove učence, naj vadijo in s tem utrjujejo prvine pisanih črk ter povezave med njimi (DZ, str. 100 – ena vrstica besede /fazan/; DZ, str. 101 – ena vrstica besede /Francka/).

49


Napišejo naj še kakšno besedo po svoji izbiri (diferenciacija). 5.

Naroči učencem, naj v DZ, str. 101 berejo povedi in jih dopolnijo z besedami, ki imajo črko f . Nato povedi z malimi pisanimi črkami prepišejo v zvezek in upoštevajo veliko začetnico.

6.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Pisanje: -

v zvezek napišejo eno vrstico male pisane črke f in eno vrstico velike pisane črke F;

-

po potrebi dokončajo s pisanjem povedi v zvezek (DZ, str. 101).

50


Učna priprava (84)

Cilj: Pri branju spodbujamo razumevanje prebranega. Vadijo pisanje in branje besed s pisanimi črkami.

Branje in pisanje. Priprava: DZ, str. 100, 101 in 102 (Besede gradijo svet: Delovni zvezek za opismenjevanje). Oblika dela: frontalna, individualna. 1.

Učitelj spodbudi učence, naj rešijo nalogo v DZ na str.100. Besedi za sličico bodo dodali napisane črke. Napisali bodo novo besedo.

2.

Pozove učence k branju »rešitev« izvedene naloge. Namig: Druga vrstica (pes-nica) ima dve rešitvi ► Pesnica piše pesmi za otroke. ► Reka Pesnica včasih poplavlja.

3.

Spodbudi učence, naj si ogledajo sličice v DZ, str. 101 (otrok, drevo, pipa). Besede uporabijo v povedih ter jih napišejo s pisanimi črkami. Namig: Učitelj naj dosledno spodbuja učence za uporabo pisanih črk pri pisanju, sicer se le-te ne bodo dovolj utrdile oz. se pisanje z njimi ne bo avtomatiziralo, kar lahko povzroči težave v drugem triletju.

4.

Napoti učence k pisanju povedi s pisanimi črkami ob posameznih sličicah v DZ, str. 102.

5.

Motivira učence za vajo v branju povedi, ki so jih napisali. Hkrati naj bodo pozorni na morebitne napake, ki naj jih popravijo.

6.

Domača naloga (upoštevanje diferenciacije): 1. Branje: - besed v DZ, str. 100. V besedah naj odkrijejo in obkrožijo imena živali.

51

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/ma  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/male_in_velike_pisane_crke.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you