Page 1

LJUDJE SMO RAZLIČNI

“Družba smo mi 4” Založba Rokus-Klett d.o.o.

Mojca Pozvek, prof.


Sem, skoraj sto kilogramov ga je. Dala sta ga še stric in teta. Ali veš za kaj bomo porabili zbrani denar?

Žan, ne pozabi, da imamo v četrtek na šoli papirno akcijo. Si ti že zbral kaj papirja?

Za invalidsko dvigalo vendar! Jan je na vozičku in naslednje leto bo imel pouk v prvem nadstropju. Mojca Pozvek, prof.


• Ljudje smo različni. Razlikujemo se po spolu, starosti, narodnosti, razmišljanju, interesih, sposobnostih …

• Nekateri si o drugih ustvarijo slabo mnenje, še preden jih spoznajo. To je predsodek. predsodek • Vsi ljudje imamo pravice in dolžnosti. dolžnosti

• Med seboj se moramo spoštovati in biti strpni. strpni

To je tisto, kar se mora narediti. Mojca Pozvek, prof.


Kaj je to? Dolžnost je obveza, nekaj, kar se mora narediti. Pravica je možnost, da nekaj si, imaš ali narediš.

Mi pomagate razložiti napisane pojme?

Državljanstvo je pripadnost določeni državi. Mojca Pozvek, prof.

Rasa je skupnost ljudi z določenimi telesnimi značilnostmi.

Invalid je tisti, ki zaradi telesne napake ali poškodbe težko ali ne more opravljati dela.


Ponovimo 1. Razmisli o tem, kje so meje tvojih pravic. Ali med odmorom lahko vpiješ? Razloži. 2. Zakaj je strpnost med ljudmi zelo pomembna? 3. Ali znaš razložiti povezavo med: pravica – dolžnost – odgovornost? Mojca Pozvek, prof.


Opomba : •

Fotografije, slike in določeni deli besedila so intelektualna last avtorjev. Moja vloga je bila v zbiranju in oblikovanju gradiva za osnovnošolsko uporabo. Mojca Pozvek Ljubljana, 19. 08. 2009 • -

Viri: Učbenik: Vesna Jurač, Jelka Razpotnik, Ana Vovk Korže, 2009. Družba smo mi 4. Ljubljana, Rokus Klett. Internetna gradiva

© Založba Rokus Klett, (leto prve izdaje). Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja Založbe Rokus Klett je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. Mojca Pozvek, prof.

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_druzba/4.%20razred/Dodatna_gradiva/Ljudje_smo_  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_druzba/4.%20razred/Dodatna_gradiva/Ljudje_smo_  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_druzba/4.%20razred/Dodatna_gradiva/Ljudje_smo_razlicni_1.ppt

Advertisement