Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila

Razred: 3.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: IZGUBLJENA DEKLICA – poslušanje posnetega neumetnostnega besedila  (opis osebe) Cilji: • Pozorno poslušajo posneto neumetnostno besedilo. • Prepoznavajo okoliščine nastanka besedila in namena besedila. • Razumejo besedilo in si zapomnijo podatke. • Vrednotijo besedilo ter utemeljujejo mnenja. • Sodelujejo v pogovoru. • Tvorijo besedilo – govorno nastopanje.  Čas za izvedbo: 2 uri (1. ura poslušanje besedila; 2. ura govorni nastopi učencev) Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Posnetek, številka 2; DZ, stran 92, 93 in 94 IZVEDBA UČNE URE

Dejavnosti pred  poslušanjem

Prva ura Prvo poslušanje Pozovemo učence, npr. »Kaj bi naredili vaši starši, če vas ne bi bilo iz šole  domov? Kaj bi povedali o vas?« Napovemo posnetek, npr. »Poslušali bomo opis deklice, ki se je izgubila.  Kaj mislite, da bomo izvedeli o njej?« S pomočjo vprašanj usmerjamo učence v naštevanje ključnih besed, npr.  Kako ji je ime in kako se piše? Koliko je stara? Kaj je po poklicu? Koliko  je visoka? Koliko je težka? Katera posebna znamenja ima? Kako je  oblečena? V kaj je obuta? Na tablo zapisujemo miselni vzorec s ključnimi besedami (glej tabelsko  sliko). Učence spodbujamo k razmišljanju, npr. 

1


»Zakaj je potreben tako podroben opis?« Učencem damo naslednjo nalogo: »Opišite sošolca in sošolko – pri tem ne povejte njegovega/njenega imena.  Ugibali bomo, koga ste opisali. Pomagajte si z miselnim vzorcem.« Učencem še enkrat napovemo posnetek, npr. »Zdaj bomo poslušali besedilo o izgubljeni deklici. Še prej pa povejte, kaj  pomenijo naslednje besede: okrogel obraz, materino znamenje, skodrani  lasje, goste obrvi, srčasta usta.  Dejavnosti med  poslušanjem Dejavnosti po  poslušanju

Dejavnosti pred  poslušanjem

Dejavnosti med  poslušanjem Dejavnosti po  poslušanju Reševanje nalog  v DZ, strani 92,  93 in 94

Predstavitev domačega dela

Učenci se umirijo in pripravijo na poslušanje. Pozorno poslušamo posnetek. Vodimo pogovor o poslušanem besedilu, npr. Koliko oseb ste slišali na posnetku? Ali sta se pogovarjali? Kaj sta delali? Kdo je bral opis deklice? Kaj smo izvedeli o deklici? Primerjajte z miselnim vzorcem na tabli. Zakaj so po radiu prebrali ta opis?  Kaj pričakujejo od poslušalcev? Zakaj je bila omenjena policijska postaja? Čigava je telefonska št. 04 523 117? Drugo poslušanje Napovemo drugo poslušanje besedila, npr. »Še enkrat bomo poslušali  besedilo. Pozorni bomo na dekličino ime, starost, poklic, zunanjost, obleko  ipd.« Učenci se umirijo in pripravijo na poslušanje. Zbrano poslušamo besedilo. Učence pozovemo, naj rešijo naloge na straneh 92, 93 in 94 v DZ. Vodimo preverjanje rešitev nalog. Damo navodilo za domače delo. »Opišite prijatelja/sorodnika/brata/dedka ali katero koli osebo. Pomagajte  si z miselnim vzorcem in preglednico. Pripravite se na govorni nastop. V  šoli ga bomo poslušali in presojali.  Opis osebe lahko posnamete na kaseto.« Druga ura Naročimo učencem, naj se pripravijo na govorni nastop. Obnovimo pravila, ki jih upoštevamo pri dobrem nastopu. Vodimo vrednotenje govornega nastopa.

2


Merila za govorno nastopanje (za učitelja) Pomenska stran

Jezik

Tvarna stran

tema izražena in  razvidna logična povezanost jasna zgradba zaokroženo besedilo

slovnično pravilno  zborna izreka besedilo bogat besedni zaklad primerna hitrost primerna glasnost primerna drža telesa očesni stik primeren položaj v  prostoru prosto govorjenje

Ponazorila

Tabelska slika Kako ji je ime in kako se piše?

Kako je oblečena in obuta?

OSEBA (OPIS)

Koliko je stara?

Kaj je po poklicu? Kakšna je njena zunanjost?

višina

teža

glava

obraz

3


lasje

oči

obrvi

nos                                   posebna znamenja

Učencem lahko v pomoč ponudimo preglednico z ustreznimi izrazi, npr. glava

okrogla, jajčasta, podolgovata, velika, majhna

lasje

dolgi, kratki; svetli, temni; črni, rdeči, rjavi, rumeni, oranžni; ravni, skodrani, mastni, razmršeni, štrleči, počesani, urejeni

obraz

svetel, temen, pegast, bled, rdeč

oči

okrogle, poševne; velike, majhne; svetle, temne; modre, zelene, črne, rjave;

obrvi

črne, rjave; temne, svetle; goste, redke;

nos

velik, majhen; dolg, kratek; šilast, koničast, širok, ozek;

usta

ozka, široka; velika, majhna; srčasta, ravna;

posebna znamenja

jamica v bradi, materino znamenje, jamica v licu, gube na čelu,  bradavica, brazgotina, pege.

4

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/3.%20razred/Prirocniki_priprave/iz  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/3.%20razred/Prirocniki_priprave/izgubljena_deklica.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you