Page 1

znanje nas dela velike

ŠOLSKO LETO 2010/11

Rokusova

angleščina V DRUGEM IN TRETJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

Claudio Marangon – Cristina Richieri

Claudio Marangon – Cristina Richieri

Hi there!

Hi there! U£BENIK ZA POUK ANGLEŠ£INE V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

4

U£BENIK ZA POUK ANGLEŠ£INE V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

3

3

Diana Goodey

5

Noel Goodey

Uèbenik za pouk angleéèine v 7. razredu osnovne éole

UËbenik za pouk angleπËine v 8. razredu osnovne πole

12/28/05 12:07:35 PM

Učbenik za pouk angleščine v 9. razredu osnovne šole


Pozdravljeni! Učitelji in učiteljice angleščine se pri svojem delu gotovo pogosto srečujete z vprašanjem izbire ustreznih učbenikov in drugih gradiv, ki bi vašim učencem omogočili kar najuspešnejše usvajanje angleškega jezika, vam pa bi ponudili čim več pomoči pri pripravi pedagoškega dela. Da bi vas seznanili z vsemi gradivi za poučevanje angleščine v osnovni šoli, ki jih ponuja Založba Rokus Klett, in vam tako olajšali delo pri odločanju in izbiri gradiv, smo pripravili katalog, v katerem podrobno predstavljamo naše učbeniške komplete. Za 4. in 5. razred smo v sodelovanju z založbo Loescher izdali učbeniška kompleta Hi there! 4 in 5. Za učence 6., 7., 8. in 9. razredov pa smo v sodelovanju s priznano britansko založbo Cambridge University Press pripravili Messages – moderno in atraktivno serijo učbenikov. Prepričana sem, da želi vsak učitelj svoje ure pripraviti in izvesti tako, da učence čim bolj motivira in jih kar največ nauči. Kreativnost pri pripravi takih ur zahteva precej časa, ki ga učiteljem dandanes pogosto primanjkuje. Zato smo k našim učbeniškim kompletom pripravili dodatna gradiva, aktivnosti, zamisli, spletne strani in naslove, ki vam bodo v pomoč pri snovanju in izvedbi učnih ur. V letu 2010 se je komplet dodatnih gradiv za serijo Messages razširil za digitalna učbenika Messages Classware 1 in 2, ki sta zasnovana za delo z interaktivno tablo. Posebej naj omenim tudi učne priprave, ki so jih napisale naše avtorice z dolgoletnimi izkušnjami pri poučevanju angleščine. Tako letne kot dnevne priprave so dostopne na spletni strani www.devetletka.net. Na voljo so v dveh oblikah (pdf in doc), tako da jih lahko shranite na svoj računalnik ter jih po lastni želji spreminjate in dopolnjujete. Vabim vas, da prelistate katalog in pobrskate po spletnih straneh! Želim vam obilo zadovoljstva, dobre volje in ponosa, ki ga učenčev napredek vedno vzbudi v učitelju. Občutek, da si nekomu pomagal odkriti nov svet, mu razširil obzorja in ga pripravil za življenje, je težko opisljiv. Zato je učiteljski poklic tako lep in izpolnjujoč.

Petra Bizjak urednica za učbenike – angleščina Založba Rokus Klett, d.o.o.

V učbeniških kompletih: Hi there! 4

Hi there! 5

Učbenik

Delovni zvezek z avdio CD-jem

Avdio CD k učbeniku (samo za učitelje)

Priročnik za učitelje z avdio CD-jem

 

Video DVD Letne učne priprave

Dnevne učne priprave

Messages 1

Messages 2

Messages 3

Messages 4

avgust 2010

avgust 2010

Delovni zvezek z avdio CD-jem

2 avdio CD-ja k učbeniku (samo za učitelje)

Priročnik za učitelje

Dodatno gradivo za učitelje (Teacher’s Resource Pack)

Učbenik novo

Digitalni učbenik Messages Classware za interaktivno tablo

Video DVD + knjižica

 

Spletne strani Infoquest

Jezikovni listovnik za učence

Letne učne priprave

Dnevne učne priprave


SESTAVNI DELI UČBENIŠKIH KOMPLETOV

Sestavni deli učbeniških kompletov Claudio Marangon – Cristina Richieri

Za učence

Claudio Marangon – Cristina Richieri

Učbenik

Hi there!

barven, dvojezična navodila in slovarček

4

U£BENIK ZA POUK ANGLEŠ£INE V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Hi there! Delovni zvezek

Hi there! DELOVNI ZVEZEK ZA POUK ANGLEŠ£INE V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE Z AVDIO CD-JEM

4

4. razred

z avdio CD-jem enobarven, dvojezična navodila

Hi there! 4

Claudio Marangon – Cristina Richieri

Hi there! U£BENIK ZA POUK ANGLEŠ£INE V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Potrjeno za pouk angleščine v 4. razredu osnovne šole.

3

3

3

Priročnik za učitelje z avdio CD-jem

Claudio Marangon – Cristina Richieri

5. razred

navodila k posameznim učnim enotam, preizkusi znanja in dodatno gradivo za fotokopiranje; enobarven, v slovenščini

Hi there! Za učitelje

PRIROČNIK ZA UČITELJE

4

Hi there! 5

Claudio Marangon – Cristina Richieri

Hi there! U£BENIK ZA POUK ANGLEŠ£INE V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Potrjeno za pouk angleščine v 5. razredu osnovne šole.

5

Claudio Marangon – Cristina Richieri

Hi there! Zvočni zapis k priročniku za učitelje

3

rž an e.

iz

ap

videoposnetki in karaoke

posnetki dialogov, zgodbic, pesmi in besedišča

is j

r id

k ns To

3

Video DVD Vid

Avdio CD k učbeniku

4

© Loescher 2003 © Založba Rokus 2006 © Klett 2003

ea vto

ic rav Na rsk ep 4. pro Vs oz re! daj ašč ija. t he sa m o iten buc s priročnikom za učitelje Hi stri . Pre in di poved ano je vsako razmnoževanje

ep

Sestavni deli učbeniških kompletov

Messages 6.

razred

Messages 1

Za učence

Potrjeno za pouk angleščine v 6. razredu osnovne šole.

Infoquest Učbenik barven, dvojezični slovarček

7.

spletne strani za učence, pripravljene posebej za učbenike Messages

Delovni zvezek z avdio CD-jem

razred

Diana Goodey

Noel Goodey

Uèbenik za pouk angleéèine v 7. razredu osnovne éole

Messages 2 Potrjeno za pouk angleščine v 7. razredu osnovne šole.

enobarven, dvojezična navodila

NOVO

127-MESSAGES 2 - naslovnica.indd 2-3

12/28/05 12:07:35 PM

8.

Digitalni učbenik za pouk angleščine v 6. razredu osnovne šole CD-Rom za Windows® in Mac

razred

UËbenik za pouk angleπËine v 8. razredu osnovne πole

Messages 3 2 avdio CD-ja k učbeniku

Za učitelje

MESSAGES 1 DVD classware 2009 ovitek.indd 1

posnetki dialogov, zgodb, pesmi in besedišča

Priročnik za učitelje enobarven, v angleščini

10/12/09 1:31:01 PM

Messages Classware digitalni učbenik za interaktivno tablo

9.

Dodatno gradivo za učitelje preizkusi znanja in dodatno gradivo za fotokopiranje; enobarven, v angleščini

Potrjeno za pouk angleščine v 8. razredu osnovne šole.

razred

Učbenik za pouk angleščine v 9. razredu osnovne šole

Messages 4 Video DVD video gradivo z delovnimi listi

Potrjeno za pouk angleščine v 9. razredu osnovne šole.

3


UČBENIŠKA KOMPLETA HI THERE!

Učbeniška kompleta Hi there! za pouk angleščine v 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole sta zasnovana na igriv in privlačen način. Učenci spoznavajo jezik s pomočjo živalskih in človeških junakov, ki v učenje vnašajo igrivost in s katerimi se učenci na tej starostni stopnji lahko poistovetijo. Prek zabavnih stripov, kratkočasnih aktivnosti, iger, pesmi, projektnega dela in videoposnetkov učenci spoznavajo angleški jezik ter kulturo angleško govorečega sveta. Vsak komplet sestavljajo učbenik, avdio CD k učbeniku (za učitelje), delovni zvezek z avdio CD-jem ter priročnik za učitelje z avdio CDjem. Kompletoma je skupen tudi video DVD.

Glavne značilnosti učbeniških kompletov Hi there!: • • • • • •

prilagojeno slovenskemu učnemu načrtu sistematičnost in preglednost avdio CD za učence kot del delovnega zvezka plakati in nalepke za samoocenjevanje video DVD za pester pouk razgibano učenje jezika (igre, pesmi, zgodbe, gibanje, lutke, karaoke ...) • projekti za spoznavanje angleške kulture in utrjevanje znanja • ideje za dodatne aktivnosti in povezave na zanimive spletne strani v priročniku • pripravljeni testi po vsaki učni enoti s posnetki za preverjanje slušnega razumevanja

– Cristina Richieri Claudio Marangon

Hi there! ANGLEŠ£INE U£BENIK ZA POUK NE ŠOLE V 4. RAZREDU OSNOV

4

Hi there! 4 obravnava teme: barve, številke, učilnica, igrače, božič, moja družina, moj dom, domače živali, velika noč, meseci, čas, dnevi v tednu, hrana in pijača

3 Claudio Marangon – Cristina Richieri

Hi there! U£BENIK ZA POUK ANGLEŠ£INE V 5. RAZREDU OSNOV NE ŠOLE

5

3

Hi there! 5 obravnava teme: moje telo in videz, oblačila, šolske uniforme, države in narodnosti, angleška abeceda, čustva in občutki, moj kraj, nakupovanje, vreme, letni časi, športi, divje in domače živali, obroki

Iz recenzij Zanimiv in pester komplet! Zanimiv otrokom zaradi živalskih junakov, pester za učitelja, ker lahko naredi ure zelo zanimive, a hkrati vsakič drugačne. DVD je prava poživitev. Priročnik za učitelja je koristen in poln vaj in nasvetov ne le za neizkušenega, temveč tudi za bolj izkušenega učitelja. Učbenik in delovni zvezek sta ustrezne debeline in teže. Kot učiteljica uživam v poučevanju angleščine po Hi there! Alenka Cizel, Osnovna šola Artiče

Učne priprave Da bi učiteljem olajšali delo in pripravo na pouk, smo v sodelovanju z učitelji praktiki sestavili letne in dnevne učne priprave za pouk po učbeniških kompletih Hi there! Priprave so brezplačne in so dostopne na spletni strani www.devetletka.net v rubriki Gradiva.

Ker se mlajši učenci učijo drugače kot najstniki, je tudi učbeniški komplet Hi there! prilagojen stopnji njihovega razvoja, znanja, interesom in zmožnostim. Komplet daje posebno pozornost sprejemanju jezika in razvijanju govornih spretnosti, ki učence usposobijo in opogumijo, da tvorno sodelujejo v različnih dejavnostih. Privlačna besedila, ki so izdatno podprta s slikovnim gradivom, pa učence uvajajo v zmožnost bralnega razumevanja. Besedila, ki jih poslušajo, so raznovrstna (pesmi, zgodbice), posnetki na DVD pa so zelo zabavni in so zato učencem blizu. Razvijanje jezikovnih zmožnosti poteka hkrati z razvijanjem zmožnosti poslušanja, govora. Na tak način se učenci srečujejo z bogatim jezikom in se ga nezavedno tudi učijo. Romana Janc, Osnovna šola Tržič

Otroci v tej starosti potrebujejo veliko gibanja, zato mi je všeč, da so aktivnosti zasnovane po metodi Total Physical Response – učenci se dotikajo telesa in izvajajo gibe, mimiko obraza, geste ipd. Pri tem pojejo, govorijo ritmično v različnih hitrostih, kar daje dodaten draž kvalitetnemu učenju. (...) Sekcija Video time! je zadetek v polno, kajti danes otroci svet in informacije sprejemajo večinoma skozi oči. Iz možganskega spomina lažje prikličejo sliko kot pa goro podatkov, ki si jih ne morejo vidno predstavljati. Simona Napast, Osnovna šola Fram 4


UČBENIK Claudio Marangon – Cristina Richieri

Hi there!

– Cristina Richieri Claudio Marangon

Učbenik

je razdeljen na module, ti pa na dve enoti. Učbenik za 4. razred vsebuje štiri module po dve enoti, učbenik za 5. razred pa pet modulov po dve enoti. Zgradba enot se ponavlja skozi oba učbenika in zavzema razdelke:

Hi there! K ANGLEŠ£INE U£BENIK ZA POU OVNE ŠOLE V 4. RAZREDU OSN

U£BENIK ZA POU K ANGLEŠ£INE V 5. RAZRED R U OSNOVNE ŠOLE

4

5

Warming up Storytime Let’s practise! Storytime Let’s sing/play! Get ready! Po vsaki drugi enoti sledi še projektno delo in delo z videom.

3

Project Video time! Za lažje razumevanje in delo so vsa navodila dvojezična, na koncu učbenika pa najdemo tudi dvojezični slovarček.

Warming up Na začetku vsake enote se učenci seznanijo z novim besediščem, ki ga poslušajo in ponovijo. Tako se najprej seznanijo z zvočno podobo jezika. Druge aktivnosti v razdelku Warming up od učencev zahtevajo, da nove besede preslikajo in tako dopolnijo okvirčke ali krajša besedila. Učenci tudi odgovorijo na preprosta vprašanja z eno ali z dvema besedama, povežejo besede s slikami, narišejo stvari po opisu, preverijo rešitve s poslušanjem itd.

3

Storytime (1) Prvi strip v vsaki enoti spremlja živalske like (medvedke v učbeniku Hi there! 4 in volkove v učbeniku Hi there! 5) in njihove duhovite dogodivščine. Prek stripa se ponovi besedišče, ki smo ga spoznali v prvem delu enote, predstavljeni pa so tudi nekateri novi izrazi. Besedilo stripa se učenci zlahka naučijo in nato lahko sami odigrajo prizor. Tako si zapomnijo besede in izraze v kontekstu ter vadijo izgovarjavo.

Let’s practise! V tem razdelku učenci postopoma razvijajo vse štiri jezikovne spretnosti. Na začetku je poudarek predvsem na slušnem razumevanju in preprostem ustnem sporočanju. Učenci aktivnosti izvajajo v parih, na voljo pa imajo primere, po katerih se lahko ravnajo.

Bralno razumevanje razvijamo s pomočjo različnih aktivnosti, npr. razumevanja preprostih kratkih pisnih sestavkov, povezovanja povedi s slikami itd. Veliko pozornosti namenjamo razvijanju slušnega razumevanja, prav tako pa utrjujemo tudi usvojeno besedišče. V 4. razredu, ko se učenci še seznanjajo s pisno podobo angleščine, se pisno sporočanje večinoma razvija prek preslikavanja, zapisujejo pa že tudi posamezne besede in preproste povedi. V 5. razredu pa že pišejo kratke sestavke (večinoma o sebi) po vzoru besedila v učbeniku.

5


UČBENIK

Storytime (2) V drugem stripu vsake lekcije za razliko od prvega nastopajo človeški junaki, situacije pa večinoma ustrezajo obdobjem, v katerih se obravnava snov. V stripu se ponovi besedišče tiste enote. Tudi ta strip učenci najprej poslušajo, po poslušanju pa si vloge razdelijo in zaigrajo prizor.

Drugemu stripu vedno sledi preprosta naloga za preverjanje bralnega oz. slušnega razumevanja (matching, gap fill, true/ false, ordering, multiple choice ...).

Let’s sing! V pesmih, ki so napisane posebej za učbenika Hi there!, se učenci ponovno srečajo z besediščem, ki so ga spoznali do tedaj, naučijo pa se tudi kakšnega novega izraza. Pesmi so posnete na avdio CD-ju k učbeniku (ta je namenjen učiteljem), nekaj pa jih je tudi na video DVDju, kjer je mogoče spremljati besedilo na podnapisih v obliki karaok, kar še dodatno stimulira učenje, besedišče pa se še posebej učinkovito utrdi s telesno vpletenostjo učencev. Pesmi sledi še dodatna naloga za preverjanje razumevanja.

Get ready! V tem razdelku učenci preverijo in utrdijo znanje, ki so ga usvojili v tisti enoti. Tako se pripravljajo na preizkus znanja in razvijajo odgovornost za svoje znanje.

Let’s play! V vsaki drugi enoti se namesto pesmi pojavijo igre, ko se učenci igrajo v parih ali v skupinah. Prek igre utrjujejo in praktično uporabijo usvojeno besedišče, obenem pa razvijajo strpnost, tekmovalnost in solidarnost.

Project! V vsakem projektu učenci sami napravijo izdelke, povezane s temo ali praznikom, ki so ga spoznali. V pomoč pri delu so jim sličice in dvojezična navodila. Pri realizaciji projektov učenci uporabljajo naučene besede in fraze. Tako prek igre in skupinskega dela utrjujejo svoje znanje. S projektnim delom pa razvijajo tudi ročne spretnosti. Med drugim izdelajo vabilo na zabavo, božično voščilnico, presenečenje za veliko noč, različne plakate, vremensko uro itd.

Video time! V družbi štirih mladih junakov učenci vstopijo v svet Sama Bookmana, kjer spoznavajo angleško kulturo in navade na zabaven način. Videoposnetki se navezujejo na snov, ki je bila predstavljena v posameznem modulu, obenem pa razširjajo usvojeno besedišče. Delo z videoposnetki je dobrodošla popestritev učnih ur in je primerno za vse učence, saj ustreza vsem učnim tipom – vizualnim, avditivnim in kinestetičnim.

6


DELOVNI ZVEZEK Z AVDIO CD-JEM

– Cristina Richieri Claudio Marangon

Hi there!

Delovni zvezek odseva zgradbo učbenika. Tako v njem naj-

4

£INE ZA POUK ANGLEŠ DELOVNI ZVEZEK OVNE ŠOLE V 4. RAZREDU OSN

demo razdelke Warming up, Let’s practise!, Storytime, Play with words ter My glossary. Tako kot v učbeniku so tudi navodila v delovnem zvezku dvojezična, kar učencem olajša delo doma in jih navaja na samostojnost.

Z AVDIO CD-JEM

Claudio Marangon C

– Cristina Richieri

Hi there!

Sestavni del delovnega zvezka je tudi avdio CD s posnetki dialogov in s pesmimi, ki učencem omogoča, da razvijajo spretnosti samostojnega poslušanja in vadijo izgovarjavo.

DE OVNI ZVEZEK DEL ZA POUK ANGLEŠ £INE V 5. 5 RAZREDU OSN OVNE ŠOLE Z AV AVDIO CD-JEM

5

3

129-NASLOVNICA HT 5 DZ.indd

3

1

5/3/06 5:09:46 PM

Z nalogami v delovnem zvezku učenci dodatno utrjujejo usvojeno snov, ponavljajo pesmi in dialoge, razvijajo spretnosti poslušanja, branja in pisanja ter rešujejo zabavne besedne uganke, rebuse, križanke, besedne kače, črkovnice itd.

My glossary Ob koncu vsake enote učenci napravijo svoj slikovni slovarček, tako da narišejo nove besede in napišejo njihov slovenski prevod. Tako zaokrožijo znanje celotne enote, slovarček pa jim pomaga tudi pri pomnjenju besed.

NAME : SURN AM

da

t i,

kaj zn

a m

po

p

2 6. Z na m

m

3 2. Z na p

p

,k

m 3 1. Z na

at i

m p ove d

3

am

Zn

. 20

am

1 9.

po

m 18. Zna

2 1. Z n

Ra

po

P

1 7.

m

16. Zn a

Zn 14.

1 5.

zn

po m

8. Zn a

7. P o

z 9. P o

op

im

m 6. Z na

i op

m 4. Zna

am

Zn 2.

3. Z n

am

po 1. Z n a m p 5. Z n a

m a š a ti p o s t a

ro

Zna 0.

m 2 8. Z na

m

a m p oi m e no . Zn va 27 am

Zn 22.

im ƒr 1 0. Z n am

en a m p oi m 6. Z n

pr sl e d i t i p r e

5. Z n

m Zn 2 3.

m

1 1. Z na

po 16 . Z n a m

a ov nam

.Z 15 14. Z n a m p r

e

1 3. Z n a m p o

a

Zn

1 2.

po 1 7. Z n a m

e

a 18. Z n m p o i m

,

na m p ove d ati m

2 9. Z na

2 5.

i po

24 . Z n a

m

za m p r o si t i

na .Z 29 im

2 8. Z n a m p o

i

po 2 7. Z n a m

da Zna m po ve 26.

.Z 19

is 2 0. Z n a m o p

p oi m e n

2 5. Z n a m

p

v

m

24 . Z n a

r

i.

nam

e n n j e,

Z 7.

mn 5/3/06 M

vpr am

r/ -

4.

Zn

g e.

a.

m

a ziti s vo

š e o b la ƒ il o .

p

izr

voje n ti s a

je

sa

ub

m

i

jl j

8. Z n a

e n ovat

o b l a ƒil.

3. Z n a

im

o ble ƒe n.

1 3. Z n a m p o i

i, k a k o j e kdo

po

se

im

at

lee 5

o se m sta

e

is

ne

Modu

o li k

dru

2. Z n a m p r

ra z li ƒ n e

d n o s t i.

at

am

ro

Zna m p ove d

le 6

k

na

12.

i, o d

ko

9. Z n a m p o

d at

i

e.

1. Z n

ve

p rih aja.

šƒ

st o.

e v m est u.

Modu kdo

a o pis ti iz

o s e b.

10. Z n a m v o

at

a

/ - a k u p il / - a .

ed

ad

Znm a pov

b

do

2 3.

ti, k aj

a

vin

im

da

ir

ve

il

go

22. Z n a m p o

.

st v a ri.

m štev

t za po .

2 1. Z n a m n a

ne

no

na

la

am

e

ce

e. tr

di

1 1. Z n

r

re m

v a ti

n e o b ro ke .

te

iv

v re m e . o je eno

av

ra d /-a in k a

o i n p ij a ƒ o .

šn

im

gl

am

an

li p o ƒ n e jo .

o

od

am

ed

m e n o v at

hr

va m n av

le

gl

e

oi

m

ži

a nglešk

e c e d o.

ti d e

rv

i i n p o ved

me

oz

ba

st

ra š a ti z a

i, k

.

in

jst

e

m

ab

a t i š o ls k

zu

oi

at

e t i d o d va št

na

i ti s e b

na

o

ova

b šƒin e.

e.

i. tav

k a j. e je

en

.

ov

le 7

,

a i n o b ra z a

© 2006 Založba Vse pravice Rokus pridržane d.o.o. .

d

vp

t

le s

1

o p is a

k

te

5.indd

am

i

n o v at me i

je

p r ii m e k . e in

T HT

ullee 1 du Mod

t

ds

a t i, k a

Modu

p o v e d a ti

kj

i sv o

tre

a ri. vi

am

n ovat

im

os

g l e š ƒ i n i. v an

tv es p o z d ra

n e ƒ a se.

vat

po

i

m

m e n o v ati

gr

ƒn

le to.

oi

il o

vo

am

let

u.

no

art! Let's st

ti

k ra j e v m es t

n o.

lan e. eƒ

n

t i m n avo

503-PLAKA

i

at

in

.

ko

u ži

sk

š t e v il k o .

t. o v ati bož

ra š

a ti s t av

start!

se

e2

en

i

be

ov

j

Modul

a b o ž iƒ iz i

is

o j e k a j.

je m

p o ƒ u ti m .

nu

re v h i š i.

t a v it i svo

ta

o sto

ds

Let's

n o v at

av

en

k

p r e d m ete

me

Zn vp

se

ti

d a t i, k a

oi

i m e n ova

o

e d a t i , kpj eo v s

pr

ž in

ko

aj

it

le 9

j

o h ra n o er

ig po

dr

o v a ti d ru

je nje.

e3

Modul en

ƒ

o

ns

eti d o d v

fo

ve

in

va l. o ži

d ili h.

št

o j o t e le

v ol

e n ƒke.

ša žival.

vo

Vsak delovni zvezek vsebuje tudi plakat in nalepke za samoocenjevanje. Učenci sami ocenijo, kako dobro znajo določeno snov, in nalepijo ustrezno medaljo (bronasto, srebrno, zlato). Ker se njihovo znanje postopoma širi in izboljšuje, se lahko ocenijo večkrat, cilj pa je, da imajo ob koncu šolskega leta na vseh poljih nalepljene zlate medalje.

v is

s

i.

e

s iti z a

va r

v at i hišn

p ro

m

st

no

jlj u b

l

na

oj i s v o n aj

ju

na

at

v e d a ti,

b lj

a

oj

lj u

a je m

a t i, k je

o

aj n e . in k

l et u . ev

ter

d ve

do

nu.

ec

i žival p o

ted

i d a n. at

dn

Modu d a t i, k a

ve

iv

jst n

ka

is

v ati

po

a

an

ƒ o.

.

ro

Modul

es

eno

o v a ti hr

p ij a

u ra

m

o v a ti m

k a j m i je

t i,

m

en

in

je

a

e4

en

.

ti e d a , k o li k

le 8

o

ov

o

a n.

kd aj im

a k ti v n o st i

js

id

ti,

tne

ƒ i t i z a ro

a h va l it i. se z

po

Modu

in

: NAME AME: SURN

tn

lačna Brezp a il r p og

ž i v a li i n ji h op

o vati š p

a

me

v je

en

m aƒe i n

do

di

m

or

in p ij

ano

ƒo

hr

ti

5/3/06

8:47:14

AM

Rokus d.o.o.

Založba © 2006 pridržane. Vse pravice

HT 4.indd

i

ƒ n e o b li k e .

nje.

Y ... AYS HOLIDA

oi

zli

.

ne em

Zn

oj

a

a ziti s v

ra

ƒ e sa ne zna m

izr

WELL DONE !

in

ve

E:

m

1

420-PLAKAT

7


PRIROČNIK ZA UČITELJE | VIDEO DVD n – Cristina Richieri

Claudio Marango

Hi there! ELJE PRIROČNIK ZA UČIT

Claudio Marango

n – Cristina Richieri

Hi there!

Priročnik za učitelje je sestavni del kompleta in nepogrešljiv

PRIROČNIK ZA UČIT ELJE

pripomoček pri učiteljevem delu. Učitelju omogoča kakovostno pripravo na pouk, saj mu ponuja obilico idej, kako se lotiti in izpeljati posamezne učne vsebine in teme, navaja povezave na zanimive spletne strani, vsebuje rešitve nalog ter transkripcijo zvočnih posnetkov iz učbenika in delovnega zvezka, obogaten pa je tudi z dodatnimi aktivnostmi za utrjevanje snovi, s preizkusi znanja, z dvema didaktiziranima zgodbicama s pripadajočimi delovnimi listi, ki jih je mogoče fotokopirati, ter z dodatnimi pesmicami in melodijami za popestritev pouka.

hieri

Marangon

Ric – Cristina

!

e Hi ther

Claudio

3

zapis k e Zvočni telj iku za uči priročn

4 Claud

5 naslovnica.indd

2-3

pr av ice

Avdio CD, ki je sestavni del priročnika za učitelje, vsebuje zvočne posnetke testov, zgodbic in pesmi iz priročnika.

pr

idr žan e.

her 2003 © Loesc Rokus 2006 ba © Založ 2003 © Klett

To ns ki

e Vs 4. e! cija. er za u pis i th trib eH is je a itelj Napr vto in d za uč odaj sam rsko nje o s priročnikom zašč ževa iten. P mn o repovedano je vsako raz

io Maran

gon –

Hi the

3

Cristina

Richie

re!

ri

Zvočn i zap priroč niku za is k učitel je

5

6/21/06 1:10:02 PM

© Loes cher 2003 © Zalo žba Roku © Klett s 200 6 2003

s Ton a ki z pis je

rs to av

ko

5 CD. indd

Na pr za . od šč ne aj s ite ža a n. dr Pre mo s p pri riroč pov ice . nikom eda rav za učitelje Hi there! 5 no je se p vsako ija. V razmnoževanje in distribuc

1

6/22/06 2:04:30

PM

Testi po vsaki enoti preverjajo besedišče, slušno in bralno razumevanje ter pisno sporočanje. Besedila za preverjanje slušnega razumevanja so posneta na avdio CD-ju, ki je sestavni del priročnika.

Zanimive in raznolike ideje za uvajanje novih tem ali utrjevanje naučenega. Povezave na spletne strani.

Transkripcija zvočnih posnetkov iz učbenika in delovnega zvezka.

Dve zgodbici v vsakem priročniku sta ilustrirani in posneti na avdio CD-ju, ki je del priročnika. K zgodbicama spadajo delovni listi z aktivnostmi za uporabo pred branjem oz. poslušanjem ali po njem, navodila za delo in rešitve. Delovne liste je dovoljeno fotokopirati!

Video DVD Obema kompletoma je skupen video DVD, ki se uporablja z aktivnostmi iz razdelka Video time! v učbeniku. Učenci spremljajo dogodivščine štirih vrstnikov. Ti s pomočjo lika po imenu Sam Bookman, ki živi v čudežni knjigi, odkrivajo njegov svet in pri tem spoznavajo navade in običaje angleške kulture. Prek videoposnetkov se učenci ponovno srečajo z besediščem, ki so ga spoznali v modulu, ga prepoznajo in utrdijo. Pred ogledom videoposnetkov in po njem učenci rešujejo različne aktivnosti, ki jih pripravijo na ogled oz. preverjajo razumevanje po njem. Video DVD vsebuje tudi posnetke nekaterih pesmi iz učbenika, ki jih učenci ob gledanju lahko tudi zapojejo, saj besedilo pesmi teče v podnaslovih v obliki karaok. 8


UČBENIŠKI KOMPLETI MESSAGES

Diana

Skozi učbeniško serijo Messages za pouk angleščine od 6. do 9. razreda osnovne šole učenci spremljajo najstniške junake in z njihovo pomočjo spoznavajo kulturo, običaje in način življenja v angleško govorečem delu sveta ter jih primerjajo s svojim. Prek aktualnih in vsakdanjih situacij spoznavajo besedišče in jezikovne strukture, ki jih lahko takoj uporabijo za opisovanje sebe in sveta okoli sebe. Vsak učbenik je sestavljen iz petih modulov s po dvema poglavjema, vsako poglavje pa je razdeljeno na tri korake (Step 1, 2 in 3). Učenci lahko vseskozi sproti preverjajo svoje znanje, kar jim omogočajo različne aktivnosti, ki so namenjene samoocenjevanju.

Goodey

Noel Go odey

UËbenik za pouk angleπËi osnovne ne v 8. rra πole azreedu Uèbenik osnovn za pouk angl eéèine e éole v 7.

Uč osn benik ov ne za po šol uk e an gle šči ne v

127-MES

SAGES

2 - naslo

vnica.indd

razzrreed du d u

2-3

9. raz red u

Messages odlikujejo: • • • • • • • • • • •

sistematična in pregledna zasnova aktualne vsebine komunikativni pristop raznolike vaje za urjenje vseh štirih jezikovnih spretnosti bogat izbor avtentičnih besedil privlačen videz in bogato vizualno gradivo spletne strani Infoquest obsežno dodatno gradivo in spletna podpora za učitelje dva video DVD-ja z delovnimi listi jezikovni listovniki za učence nivojske vaje

Iz recenzij Komplet je zelo dober, saj ima vse, kar učitelj in učenec potrebujeta. Za popestritev ur so tu DVD in internetne strani, ki ponujajo veliko možnosti. Snovi je dovolj, zato učitelj ne potrebuje nobenih dodatnih vaj za utrjevanje. Snov v učbenikih je zelo aktualna in vsak učenec najde tisto, kar ga zanima. Z eno besedo SUPER! Alenka Cizel, Osnovna šola Artiče

Prilagojeno nivojskemu pouku! Gradivo za nivojski pouk v delovnih zvezkih so pripravili slovenski učitelji angleščine z večletnimi izkušnjami pri poučevanju.

Učne priprave Da bi učiteljem olajšali delo pri načrtovanju in pripravi učnih ur, smo v sodelovanju z učitelji praktiki sestavili učne priprave za poučevanje po učbenikih Messages. Tako letne kot dnevne učne priprave so dostopne na spletni strani www.devetletka.net v rubriki Gradiva.

Delo z učbeniškim kompletom Messages učitelju omogoča, da pouk angleščine organizira na sodoben način, saj učbenik z bogatim slikovnim, izvirnim jezikovnim, avdio in video gradivom ter spletno stranjo Infoquest omogoča celostno usvajanje jezika. Poleg res raznovrstnih dejavnosti za razvijanje jezikovnih sposobnosti učbenik sistematično in dosledno ponuja skrbno izbrane govorne dejavnosti za izboljševanje izgovarjave, intonacije, naglasov, poudarkov ter ritma. Učbeniški komplet Messages je razgiban, privlačen, vseskozi zanimiv, predvsem pa pregledno sistematičen. Njegovo vsestransko kvaliteto in ustreznost pa dopolnjujejo tudi čisto praktični dejavniki, kot so primeren format, kvaliteten papir, privlačnost slikovnega materiala in ilustracij. Ada Bohinc, Osnovna šola Tržič

Messages nam je bil takoj všeč, prav tako tudi učencem. Ena največjih prednosti, ki jih komplet ponuja, je čudovit delovni zvezek, ki vsebuje toliko vaj, da naenkrat ni bilo treba več stati v vrsti pri fotokopirnem stroju. Celotna snov vseh učbenikov je sodobna, zanimiva, prilagojena starostni stopnji, predvsem pa snov predelamo zelo sistematično. Pohvalila bi dobre tekste, tako v učbeniku kot v delovnem zvezku, sistematiko slovnice ob koncu delovnega zvezka, pa tudi vaje nivojskega pouka. Posebno pohvalo moram nameniti tudi zvezku Teacher’s Resource Pack, kjer najdemo vaje, ki jih moramo pisati kot preverjanje pred testom, ter celo primere testov. Skratka, komplet je na naši šoli dobil oceno odlično! Jana Nerat, Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja, Bled

9


UČBENIK

Učbenik je sestavljen iz petih modulov s po dvema

Jasno začrtane vsebine in cilji na začetku vsakega koraka omogočajo sistematičen pregled nad snovjo. Učenci v vsakem trenutku vejo, kaj se učijo in kako bodo pridobljeno znanje lahko uporabili v praksi.

enotama, enote pa so razdeljena na tri korake (Step 1, 2 in 3). Vsaka enota je obogatena z dodatnimi vajami in besedilom. Po vsaki drugi enoti, torej ob koncu modulov, pa sledijo aktivnosti za preverjanje naučene snovi, urjenje učnih spretnosti in samoocenjevanje.

Nove slovnične strukture in besedišče so predstavljeni skozi vrsto različnih besedil in dialogov, ki opisujejo situacije iz vsakdanjega življenja in ponujajo obilo primerov rabe.

V učbenikih Messages 1 in 2 se bralne spretnosti razvijajo s pomočjo izvirnih zgodb, prilagojenih stopnji jezikovnega znanja učencev, ki spodbujajo branje za užitek. Vsako poglavje je ilustrirano in dopolnjeno z nalogami za preverjanje bralnega razumevanja.

Tudi za zahtevnejše učence je poskrbljeno, saj ob koncu vsake enote v razdelku Extra reading najdejo dodatno besedilo, s pomočjo katerega spoznavajo življenje in kulturo angleško govorečega sveta (Life and culture). Besedila so vedno obogatena z vprašanji za preverjanje razumevanja in z dodatnimi nenavadnimi informacijami o obravnavani temi. V učbenikih za 8. in 9. razred se pisno sporočanje razvija tudi s pomočjo zahtevnejših aktivnosti, kjer učenci sestavijo različne vrste daljših besedil (npr. kratko zgodbo, poročilo, življenjepis, pismo, razglednico itd.). Pri organizaciji in pisanju besedil jim je v pomoč t. i. Writing guide, kjer najdejo praktične nasvete in primere, ki jih lahko uporabijo ali prilagodijo. 10


V vsaki enoti učbenikov Messages 3 in 4 učenci spoznavajo praktične in koristne izraze, ki jih lahko uporabijo v različnih govornih situacijah v vsakdanjem življenju (npr. za predlaganje, opravičevanje, vljudnostne prošnje, zahvaljevanje itd.).

Preprosta in jasna razlaga slovničnih pravil, ki temelji na predhodno predstavljenem besedilu, omogoča lažje razumevanje in aktivno sodelovanje pri spoznavanju zakonitosti jezika.

Ob koncu posamezne enote je ena stran namenjena vajam za ponavljanje in utrjevanje slovničnih struktur in besedišča, ki se pojavljajo v enoti.

Kreativne govorne in pisne aktivnosti na koncu vsakega koraka učencem omogočajo, da uporabijo naučeno znanje za dosego avtentičnega, smiselnega komunikacijskega cilja. Učenci tako dobijo takojšnjo povratno informacijo o svojem znanju.

Razlagi slovnice vedno sledijo vodene slovnične vaje, tem pa pogosto še aktivnosti za delo v parih, kjer učenci sestavijo lastne vaje in preverijo znanje sošolca ali sošolke.

Ob koncu vsakega modula v razdelku Module Review učenci preverijo in utrdijo svoje znanje s pomočjo preproste slovnične analize primerov ter s slovničnimi nalogami. Vsak od teh razdelkov pa vsebuje tudi namige za razvijanje učnih spretnosti (Study skills), ki učence vodijo k samostojnemu in učinkovitemu učenju, ter priložnost, da sami ocenijo svoj napredek (How’s it going?).

2 1

Present perfect and past simple

Present perfect

A

Read Ana’s guidebook, then make your own page about interesting places in your country. Explain how you can get to them from your home.

Getting around

Work it out for yourself A Look at the two pictures of Frank Miller and answer the questions.

A

My guidebook

Work it out for yourself A Match Pictures A and B with sentences 1 and 2.

Grammar check

V razdelku Coursework se učenci srečajo s pisnim izdelkom na določeno temo, o kateri so se učili, ga preučijo in po njegovem vzoru sestavijo lastnega. Tako praktično uporabijo pridobljeno znanje in gradijo svoj jezikovni listovnik. Rdeča nit teh izdelkov je v vsakem učbeniku drugačna. V 6. razredu pišejo o sebi in o svojem neposrednem okolju, v 7. razredu o svoji državi, v 8. razredu sestavijo vodnik za tujce v Sloveniji, v 9. razredu pa pripravljajo šolsko glasilo.

There are a lot of wonderful places to visit in the UK. These are three of my favourites.

B Helen’s at the bus stop.

The castle at Tintagel

B

The little village of Tintagel is on the north coast of Cornwall, in southwest England. Its castle is one of the most famous castles in Britain. People say that it was the home of King Arthur in the fifth century and that the ghost of his helper, Merlin the Wizard, visits the cave under the castle. From London, you can get to Cornwall by train or by coach. I went by coach. It takes quite a long time but it’s much cheaper than the train.

Joe’s at school.

1 I missed my bus. (past simple) 2 I’ve missed my bus. (present perfect)

1 I’ve forgotten your address. c 1 2 3 4 5 6

88

I (forget ) your address. Someone (take) my book. I (not finish) my dinner. (you/see) my keys? My watch (stop). Pete (break) his leg.

Module 4 Review

I can’t find them. It isn’t in my bag. Is it 15, Mill Road? What time is it? I’ll be ready in five minutes. f He’s in hospital. a b c d e

Serpe

ntine

Check that you can ● understand the difference between the present perfect and the past simple.

Choose the right answer.

Write complete sentences for 1–6, using the verbs in brackets. Then match 1–6 with a–f.

Speakers’ Corner

1 Jack (arrived / has arrived ). He’s in the living room. 2 Look at the colour of the water! Something

(polluted / has polluted ) the river. 3 Scientists (have invented / invented ) the digital

camera in 1991. 4 We (saw / ’ve seen) the new Johnny Depp film last

night. 5 Why isn’t my mobile working? – I don’t know. I (haven’t touched / didn’t touch) it. 6 (Did you finish / Have you finished ) the washing up? Shall we play cards now?

Road

The Serpentine

ing

Check that you can use the present perfect.

We use the to connect the past with the present. We don’t say when the action happened. We use the to talk about a past action. We often say when it happened and give more details.

Hyde Park rk Pa

The present perfect describes … a a past action. b the present result of a past action. c something that is happening now.

a He was late. b Look, he’s over there.

ter ng Wa

B Choose the right explanation.

1 Joe has arrived. 2 Joe arrived at 9.20.

Lo The

present perfect to describe picture B? Use the verb change.

B Match 1 and 2 with a and b. Then complete the explanations with past simple or present perfect.

eR

TODAY

Frank has cut his hair and he’s bought some new clothes.

2 Can you think of another sentence in the

Hyde Park covers 140 hectares and is London’s biggest park. It’s a popular place for riding and running. People play rugby, football and Frisbee there too. You can go on a boat on the Serpentine, or go swimming at the Lido, or you can just sit in a deckchair and chat to your friends. I particularly like Speakers’ Corner – where people stand up and talk about all sorts of different subjects. I usually get the bus when I go to Hyde Park. If you live in the city centre, you can get a ‘travel card’, or you can buy tickets at a newsagent’s, or you can get them from the machine at the bus stop.

Th

YESTERDAY

1 Which picture does the sentence describe?

Brighton Brighton is a fantastic place to go for the weekend. It’s on the south coast, not far from London. I love looking round the shops and there are a lot of good cafés and restaurants. If you like old buildings, you can visit the beautiful Royal Pavilion. I like walking along the sea front and going on Brighton pier. It’s easy to get to Brighton from London. You can get the train from Victoria Station or London Bridge Station. It only takes an hour. Module 2 Review

47

11


DELOVNI ZVEZEK Z AVDIO CD-JEM

Goo d

vne

v 8. razredu

Goo d

šole

ey,

sno

ey and Le

čine Delovni zvezek za pouk angleš osnovne šole

vy

erih i cilj i ksi. pri

oje ne anje snovi , očjih usvoje no diate . leve l).

Me ssa ges Učb

Del o osn vni zv e ovn e šo zek za le pou k an gleš čine

sest

avlj

ajo:

v 8.

enik

razr edu

4

Delovni zvezek vsebuje poleg vaj za sistematično utrjevanje slovničnih struktur in besedišča tudi aktivnosti za razvijanje vseh štirih jezikovnih spretnosti, vključno s slušnim razumevanjem, saj je sestavni del delovnega zvezka tudi avdio CD, ki ga učenci lahko uporabljajo samostojno pri delu doma.

GA OGA PRILO P PRIL Avdio CD

ek za Delovni zvez le osnovne éo

Posebnost delovnih zvezkov Messages so dodatne vaje za nivojski pouk na treh nivojih, ki so jih pod vodstvom britanskih avtorjev pripravili slovenski učitelji angleščine z večletnimi izkušnjami pri poučevanju.

u du red zre éèine v 7. raz pouk angle

PRI Avd

LOG A

io C

D

PRILOGA Avdio CD

3

Word work Prepositions of place Describe where Lightning is in each picture. Use the prepositions in the box. Opiši, kje je Lightning na vsaki sličici. Uporabi predloge iz okvirja.

opposite

1

next to

outside

behind

Behind the tree.

in

2

3

4

4

Naloge za razvijanje slušnega razumevanja lahko učenci naredijo samostojno doma, saj je sestavni del delovnega zvezka tudi avdio CD.

Extension vaje za hitrejše učence

5

Listening Can you tell me the way? James is outside the station. Listen to two people giving him directions to the football stadium. Who’s right? Put a tick () in the right box. / James stoji pred postajo. Poslušaj dva človeka, ki mu opisujeta pot do nogometnega stadiona. Kdo ima prav? S kljukico označi pravilen okvirček.

The man

The woman football stadium

park

school

5

Extension The way to my house Imagine that your English teacher is coming to your house in his/her car. He/She doesn’t know the way. Write directions. / Predstavljaj si, da želi tvoj/-a

Delovni zvezek se zaključi z razdelkom Grammar notes, kjer najdemo preprosto in jasno razlago slovničnih pravil, podkrepljeno z nazornimi primeri.

učitelj/-ica angleščine priti s svojim avtom k tebi domov, vendar ne pozna poti. Napiši mu/ji navodila.

Turn right at the school gate. Go along … Go past … I live at number …, on the … floor.

London Road Queen’s Hotel

newsagent

department store

police station

South Street town hall

library

station

Station Road

bank

James

car park

supermarket

Silver Street chemist

Oak Street

post office

hospital

Unit 5

43

Date

Now I know how to: / ●

Zdaj znam:

Easy

Not bad

Difficult

1a

is easier than is more

. than

My ●

Present simple

compare and describe two things. / primerjati in opisati dve stvari.

than

Present continuous

AFFIRMATIVE AND NEGATIVE TRDILNA IN NIKALNA OBLIKA

I/You/We/They

drink milk.

.

He/She/It

drinks milk.

.

I/You/We/They

don’t drink milk.

He/She/It

doesn’t drink milk.

compare one thing with more than one other thing.

2a

AFFIRMATIVE AND NEGATIVE TRDILNA IN NIKALNA OBLIKA

I’m He’s/She’s/It’s We’re/You’re/They’re I’m not He/She/It isn’t We/You/They aren’t

QUESTIONS AND SHORT ANSWERS

primerjati eno stvar z več drugimi.

dreaming.

VPRAŠANJA IN KRATKI ODGOVORI

is my most difficult school subject. Mount Everest is the is ●

Do I/you/we/they Does he/she/it

Yes, I do. / No, she doesn’t. (etc.)

In the affirmative third person singular (he/ she/it ), we normally add s (he drinks). But: Tretji osebi ednine (he/she/it) v trdilni obliki dodamo s (he drinks). Toda:

talk about differences and similarities. govoriti o razlikah in podobnostih.

My

Učenci s pomočjo dnevnika Learning diary spremljajo in ocenjujejo svoj napredek.

is as tall as me.

I’m not as ●

as

– if a verb ends in ch, sh, ss or o, we add es. če se glagol konča na ch, sh, ss ali o, dodamo es watch – he watches finish – it finishes cross – he crosses go – she goes

.

ask about someone’s appearance or personality. vprašati o videzu in osebnosti.

What

look like?

He’s got fair hair.

What

like?

She’s very friendly.

Does Ana ●

her brother? Yes, they’ve got the same colour eyes.

write a web page about myself. / napisati spletno stran o sebi.

1b

KEY WORDS

WORD WORK

Personality adjectives

Opposites

hard-working

shy

We use the present simple to talk about habits, regular activities and things that are generally true. Present simple uporabljamo za izražanje navad, ponavljajočih se dejanj in splošnih resnic. O

confident

O O O

unfriendly

O

stupid

Paul always wears a baseball cap. I use the Internet every day. A lot of people don’t like snakes. Does Ana live in Veracruz? What do kangaroos eat?

untidy popular hard-working

Unit 3

Am I Is he/she/it

31

102

Grammar notes

dreaming?

Are you/we/they Yes, you are. / No, I’m not. Yes, she is. / No, they aren’t. (etc.)

2b

We use the present continuous to talk about actions that are in progress now. Present continuous uporabljamo za izražanje dejanj, ki potekajo v trenutku govorjenja. O

– if a verb ends in a consonant (b, c, d, etc.) + y, we change the y to ies. če se glagol konča na soglasnik (b, c, d itd.) + y, y spremenimo v ies try – he tries carry – she carries

easy-going

12

QUESTIONS AND SHORT ANSWERS VPRAŠANJA IN KRATKI ODGOVORI

drink milk?

in the world. in the world.

O O O 

2c

I can’t speak to you now. I’m having my lunch. Look! Sarah’s crying. What are those people doing? A: Is the film starting? B: Yes, it is. Hurry up.

Note the difference between the two present tenses. Pazi na razliko med obema sedanjima časoma. O

A: Look at Zoe. She’s wearing a long dress. B: Oh, yes. She usually wears jeans and a

T-shirt.

2d

We also use the present continuous to talk about arrangements for the future (see note 6). Present continuous uporabljamo tudi za izražanje dogovorov v prihodnosti (glej razlago 6).


INFOQUEST

Infoquest Spletna stran za uÄ?ence UÄ?beniĹĄka serija Messages ima svojo domaÄ?o spletno stran www. cambridge.org/elt/messages, na kateri se med drugim lahko seznanite z avtorjema uÄ?benikov in najdete dodatne vaje za utrjevanje slovniÄ?nih struktur. Od tu pa lahko dostopate tudi do spletnih strani Infoquest, ki so posebnost uÄ?beniĹĄke serije Messages, saj popestrijo pouk z zanimivimi in aktualnimi gradivi, ki uÄ?ence pritegnejo in motivirajo za delo. Vsak modul posameznega uÄ?beniĹĄkega kompleta ima svoj sklop spletnih strani, ki ustrezajo temam iz uÄ?benika. V sklopu posameznega modula najdemo tri mini spletne strani, ki predstavljajo doloÄ?eno temo s treh razliÄ?nih vidikov. Naloga uÄ?encev je, da z brskanjem po mini spletnih straneh, z branjem besedil in s posluĹĄanjem posnetkov poiĹĄÄ?ejo informacije, ki jih potrebujejo za reĹĄitev nalog na delovnih listih. UÄ?enci lahko aktivnost izvajajo samostojno, v parih ali manjĹĄih skupinah. Pri tem uporabijo Ĺže pridobljeno znanje, primerjajo razliÄ?ne kulture med seboj, se urijo v iskanju informacij na svetovnem spletu in razvijajo spretnosti timskega dela.

4XL]

:RUNVKHHW 6HDUFKDQGILQGWKHDQVZHUVWRFR

PSOHWHWKHTXL] :RUNVKHHW

7+(7+5((&,7,(648,=

Infoquest Spletna stran za uÄ?itelje Spletne strani Infoquest tudi uÄ?iteljem zagotavljajo vso podporo, ki jo potrebujejo za uspeĹĄno delo. Na spletnih straneh, namenjenih samo uÄ?iteljem, za katere potrebujete uporabniĹĄko ime in geslo (obe doloÄ?ite sami ob prvi prijavi na spletni strani za uÄ?itelje), lahko dostopate do delovnih listov in uÄ?nih priprav, ki vam korak za korakom svetujejo, kako voditi uro, da bodo uÄ?enci dosegli zastavljene uÄ?ne cilje. Tako delovni listi kot tudi uÄ?ne priprave so na voljo v pdf in doc obliki, tako da jih lahko shranite na svoj raÄ?unalnik in jih po potrebi spremenite ali dopolnite.

&DQ\RXGLVFRYHUDOOW

7KLQJVLQDFLW\ RXUKDUE KDUERXU

BBBBB  %XVHVLQ/RQGRQDUHXVXDOO\BBBBB FUHG E\HOORZ DEOXH &HQWUDOSDUNLVLQBBBBBBBBBB E1HZ<RUN&LW\ D/RQGRQ

BBBBBBBBLQ1HZ<RUN&LW\ FDP

QXDU\ ,Q6\GQH\LWLVBBBBBBBBBBLQ-D EVXPPHU DVSULQJ

KHZRUGV"

ELJUHG

GLQJEXLO

0RQH\ SLW

VROGUDO

GRQXSV

VWHQF

7UDQVSRUW FLWWHN

U\HUI

VXE

[LWD

JHUPDKUXE

IDVHGRR

EDNHE

F6\GQH\

QBBBBBBBBBB %RQGL%HDFKLVDIDPRXVEHDFKL F6\GQH\ E1HZ<RUN&LW\ D/RQGRQ :KHQLW VDPLQ/RQGRQLW VBB EDP DSP

6FUDPEOHGZRUGV

8QVFUDPEOHWKHOHWWHUV

V\VWHPLVFDOOHGBBBBBBBBBB ,Q/RQGRQWKHXQGHUJURXQGWUDLQ FWKHWXEH EWKHVXEZD\ DWKHPHWUR

ZRWHU

)RRG QRWLQJODP

FZLQWHU

:D[0XVHXPLVLQBBBBBBBBBB 7KHRULJLQDO0DGDPH7XVVDXGV F6\GQH\ E1HZ<RUN&LW\ D/RQGRQ GWUDLQVV\VWHPLVFDOOHGBBBBBBBB ,Q1HZ<RUN&LW\WKHXQGHUJURXQ FWKHWXEH EWKHVXEZD\ DWKHPHWUR

 BB

BBBBBB <RXFDQHDWDODPLQJWRQLQBBBB F6\GQH\ E1HZ<RUN&LW\ D/RQGRQ

 

6FUDPEOHGZRUGV &DQ\RXGLVFRYHUDOOW

KHZRUGV"

BBBBBBBB <RXFDQGULQNDURRWEHHULQBB F6\GQH\ E1HZ<RUN&LW\ D/RQGRQ

KDUERXU KD

7KLQJVLQDFLW\ 7 RXUKDUE R

ELJUHG

GLQJEXLO

BBBBB ,Q/RQGRQLW VVXPPHULQBBBBB E0DUFK D-DQXDU\

0RQH\ 0 SLW SL

VROGUDO

GRQXSV

VWHQF

7UDQVSRUW 7U FLWW FLWWHN

U\HUI

VXE

[LWD

JHUPDKUXE

IDVHGRR

EDNHE

F-XO\

BBBBBBBBBB <RXFDQJRRQDPRQRUDLOLQBBB F6\GQH\ E1HZ<RUN&LW\ D/RQGRQ: :RUNVKHHW 8QVFUDPEOHWKHOHWWHUV 8

ZRWHU

)RRG )R

3+272&23,$%/(

Â&#x2039;&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV

QRW QRWLQJODP

3+272&23,$%/( 3+

Â&#x2039;&DPEULGJH8QLYHUVLW\ 3UHVV

13


PRIROČNIK ZA UČITELJE | DIGITALNI UČBENIK

Pri r rro onik za uit elje

i ba

rve!

Prir očn ik z a

ovi voje no

M ess age za u čite lje 4

1

The Olympic Stadium in Athens was built for the 2004 Olympic Games. It was designed by the Spanish architect Santiago Calatrava, and it has a remarkable steel and glass roof.

2

The Olympic Stadium in Athens

2

The Tate Modern, an art gallery in London

3

The Ginkakuji Temple in Kyoto

4

Windsor Castle, near London

5

The Blue Mosque in Istanbul

6

Disneyworld in Florida, the world’s first theme park

7

Selfridges, a department store in Oxford Street, London

b

● ●

Disneyworld was built by Walt Disney, the creator of Mickey Mouse and many animated film classics. Now called Walt Disney World, the theme park is in Orlando, Florida. It opened in 1971.

● ●

b

Make sure that students are clear about the meaning of suggest and suggestion. Practise the pronunciation: /sədest/, /sədestʃn/. Students read the sentences and look back at the text to decide if they’re true or false.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ask students to say what they can see in the main photo. Make sure they recognise that the city is London. Use the photo to revise or introduce key words in the conversation (for example, London Eye, Thames, boat trip). In the second photo ask students to identify Jay and Ana. Introduce the two new characters, Martin and Lizzie.

Read out the introduction to the conversation and ask the question. Play the recording. Students listen and read. Ask them which places in the conversation appear in the photos, and to identify them.

Play the recording again, pausing to help with new vocabulary (for example, somewhere, look round the shops, exhibition, suggestions). Students look at the conversation and find the answers to the questions. Point out that there are several different ways of making suggestions. Drill some sentences containing the target language, for example: – Shall we go out? – What shall we do? – Why don’t we go on the London Eye? – How about taking a boat trip? – Let’s take a boat trip.

True. False. She agrees with his suggestion. False. She wants to go shopping in Oxford Street. True. False. He doesn’t want to go on the London Eye. False. Martin suggests a trip on the Thames. True. True. False. She suggests going to the Tate Modern.

3

● ●

Responding to suggestions ● ●

1 a

Students complete the examples. Emphasise the use of the -ing verb form with How about …? Explain that the full form of Let’s is Let us.

b

Students match the sentence parts and say/write the sentences. For questions 2, 4, 5, 7 and 8, you could ask students to express the same suggestion in a different way, for example, Let’s go to the Tate Modern. Why don’t we buy a map? How about asking a policeman?

2 d

3 c

4 b

5 a

6 a

7 a

Key pronunciation /k/ /p/ /t/ ●

shall don’t take about

Read through the responses and ask students to repeat. Students match the responses with the meanings. Elicit the full form of I’d (I would). Point out that, although we say I want/I’d like to do something, I’d rather is used without to.

Answers

6a

Practice

Students write their own sentence with the words in the wrong order. Pairs exchange sentences and put the words in the right order. Note that there is further work on comprehension and practice of making suggestions in the Module 2 Review at the end of Unit 4. Pattern drill: TRP page 12 (Unit 4, Step 1)

Answers: museum, theatre, cathedral, cinema, palace, aquarium

5

Answers

4a

Shall we go on the bus or on the tube? How about going to the Tate Modern? What time shall we meet? Is 7.30 all right? Let’s buy a map. Why don’t we ask a policeman? Where shall we have our lunch? Let’s buy some postcards. Shall we sit down?

Try this!

You can ask students to practise the conversation in groups of four. Invite one or two groups to perform their conversation for the class.

Key grammar Suggestions

g h a f b c d e

Key expressions

Because everyone wants to do something different.

c

1 2 3 4 5 6 7 8

Answers

Answer

Selfridges is a large department store in Oxford Street, the busiest shopping street in central London. It has been open since the early 20th century. Read out the words in the box and then set the time limit for the matching task. Ensure students realise that the numbers of the descriptions relate to the numbers of the photos. Some of the words should be familiar. For new words, ask students to guess the meaning and to use a dictionary to check if they have time. Play the recording. Students listen and check their answers. Point out to students that the places have a capital initial if they are part of a proper name, for example, a castle, but Windsor Castle. Ask them to name the country for each of the places in the photos.

The London Eye is a huge wheel beside the River Thames with a spectacular view over the city. It was built to celebrate the new millennium. The wheel moves very slowly and the ride lasts 30 minutes.

a

Answers

visit Windsor Castle, go shopping in Oxford Street, go on the London Eye, take a boat trip on the Thames, go to the Tate Modern Shall we go out somewhere tomorrow? How about visiting Windsor Castle? Shall we go to Oxford Street? Why don’t we go on the London Eye? How about taking a boat trip? Let’s take a boat trip. Why don’t we go to that? (the new exhibition at the Tate Modern)

● ●

Presentation Shall we go out?

Windsor Castle is one of the residences of the Queen. The castle was begun by William the Conqueror after his invasion of England in 1066. The Blue Mosque in Istanbul was completed in 1616 in the days of the Ottoman Empire. With its six minarets and beautiful domes, it is one of the most famous buildings in Turkey.

d

BACKGROUND

The Tate Modern, London’s largest gallery of modern art, was opened in 2000. It is by the Thames, opposite St Paul’s Cathedral, and occupies a building that was once a power station. The Ginkakuji (or Silver Pavilion) is a Zen temple at the foot of the Higashiyama (Eastern Mountains) in Kyoto.

42

1

Key vocabulary Places

2

OPTION

STEP 1

Asking for, making and responding to suggestions Talking about a day out

BACKGROUND

1

Play the recording again and ask students to repeat.

Tapescript/Answers

Communicative tasks:

čnik

Answers

Vocabulary: Places

elje

Answers Rešitve vaj in odgovori na vprašanja iz učbenika.

4 Expressions: Responding to suggestions

učit

s P riro

Priročnik za učitelje

Background Dodatne informacije o ljudeh, krajih in dogodkih iz preteklosti, ki se pojavljajo v učbeniku, so na voljo učitelju, da jih po lastni presoji posreduje učencem.

!!!

vel).

jo:

Grammar: Suggestions

Goo dey

paz

nd

Levy a

Priročniki za učitelje Messages so nepogrešljiv pripomoček pri načrtovanju in pripravi učnih ur. Poleg nasvetov za izpeljavo pouka vsebujejo rešitve nalog iz učbenika in delovnega zvezka, transkripcijo zvočnih posnetkov iz učbenika, ponujajo pa tudi dodatne informacije o posameznih temah (Background) in alternativne ideje za delo.

Students focus on the sound at the end of each word. Play the first part of the recording while students listen and read the words. Point out that all three sounds are unvoiced – that is, there is no movement of the vocal cords. Ask students to place their fingers on each side of their throat and to say the sounds. There should be no vibration in their throat. Contrast this with the voiced sounds //, /b/ and /d/ where the vocal cords vibrate. Play the recording again and ask students to repeat. Play the recording. Students repeat the words and identify the sounds.

Tapescript/Answers 1 bat 2 luck 3 jump 4 dark 5 cup 6 chocolate

Places Places

Unit 4

Option Raznolike zamisli za popestritev pouka.

43 37

Tapescript Besedila posnetkov na avdio CD-jih k učbeniku.

Messages Classware

NOVO

Digitalni učbenik Messages Classware za interaktivno tablo združuje besedilo, slike in avdioposnetke iz učbenika. S tem vam omogoča nov način predstavitve in uporabe učbeniškega gradiva v razredu. Programska oprema se lahko uporabi z interaktivnimi tablami ali preprosto z računalnikom in s projektorjem. Messages Classware med drugim omogoča: • hitro in preprosto predvajanje vseh avdioposnetkov v učbeniku s klikom na avdioikono ob posamezni nalogi, • povečavo posameznih aktivnosti iz lekcij v učbeniku, • uporabo razpoložljivega gradiva, označevanje, zakrivanje in odkrivanje, pisanje in shranjevanje lastnih zapiskov ter prilagajanje ali povezovanje lastnih datotek. Na voljo sta digitalna učbenika Messages Classware za 6. in 7. razred. Digitalna učbenika za 8. in 9. razred bosta na voljo avgusta 2010.

14


VIDEO DVD | TEACHER’S RESOURCE PACK

Video DVD Za popestritev pouka kompleti Messages ponujajo tudi video gradivo na dveh video DVD-jih. K vsakemu sodi knjižica z delovnimi listi, ki jih je dovoljeno fotokopirati in jih učenci rešujejo pred ogledom posnetka, med njim in po njem. Knjižica vsebuje tudi dodatne informacije za učitelje, navodila za delo, rešitve aktivnosti na delovnih listih in scenarij. Video DVD omogoča tudi vklop angleških podnapisov, ki šibkejšim učencem olajšajo razumevanje. Prvi video DVD, namenjen uporabi v 6. in 7. razredu, vsebuje osem petminutnih igranih posnetkov z dvema glavnima junakoma, Emily in Paulom. Prek situacij, v katerih se junaka znajdeta, učenci spoznavajo vsakdan britanskih najstnikov in ob tem utrjujejo besedišče, ki so ga do tedaj že usvojili. Tako med drugim spoznajo Emilyjino družino, šolo in šolski vsakdan, opazujejo Emily in Paula pri kuhanju britanske specialitete, si skupaj z Emilyjino družino ogledajo London in spremljajo Emily na potovanju v ZDA.

Drugi video DVD je namenjen uporabi v 8. in 9. razredu. Za razliko od prvega vsebuje ta osem kratkih dokumentarnih posnetkov, ki učencem predstavijo cel kup zanimivih krajev in dogodkov, na primer muzej v Kentu, Kennedyjev vesoljski center na Floridi, karneval na Notting Hillu, dobrodelni shod motoristov v ZDA, kariero najstniške pevke, starodavno ladjo na jadra in še in še.

Teacher's Resource Pack

Komunikacijske aktivnosti za delo v parih so zasnovane tako, da spodbujajo aktivno uporabo na novo naučenih slovničnih struktur in besedišča. Obsegajo vrsto zabavnih aktivnosti, kot so kvizi, križanke, opisi, aktivnosti "information gap" ..., ki učence motivirajo.

NOTES PATTERN DRILLS GRAMMA TEACHINRG PRACTICE

ENTRY TEST

Comparatives

mistake sentence. Underline the Look for a mistake in each longer than Louise’s. 1 Megan’s hair is more is biger than Steve’s. 2 Your computer screen than cats. 3 Dogs are intelligenter machine. noisyer than the washing 4 Our old fridge was long than West Street. 5 Franklin Street is more interesting than Nick’s. 6 Adam’s painting was then cookers. 7 Microwaves are cheaper yesterday. than hoter is 8 Today

2

Comparatives

comparative form of the Write sentences. Use the Martina’s 1 My jacket / old /

My jacket is older than

Martina’s.

and correct it.

longer

adjectives. / the watch 5 The clock / expensive 6 Buses / slow / trains

2 Paul / short / Nathan 7 English / easy / Chinese

/ my brother 3 My sister / young

/ the river 8 The beach / polluted

RESOURCES UNIT 7

spider 4 A snake / big / a

MODULE 1 TESTS

Vsaka zbirka vsebuje: • vaje za utrjevanje slovničnih struktur (Grammar Practice), • vaje za razvijanje govornih spretnosti v parih ali manjših skupinah (Communication activity), • po vsakem modulu test za preverjanje slovnice, besedišča, slušnega in bralnega razumevanja ter pisnega in ustnega sporočanja (Module test), • končni test, • vaje (Pattern Drills) za utrjevanje novih slovničnih struktur s pomočjo avdio CD-ja (Final test).

1

3

as … as in Exercise 2 with Rewrite the sentences Use isn’t/aren’t the adjectives in the box. and as … as. cheap small difficult new clean tall fast old

My jacket isn’t as new as

1 2 3 4

Martina’s.

4

Possessive pronouns Choose the right words. but Robert and Sue didn’t 1 I did all my homework, . finish theirs a there b their c mobile. 2 A: I didn’t bring my . use B: Don’t worry. You can our a yours b mine c . for Alice. They’re 3 I bought those flowers a hers b her c she’s belong to you? 4 A: Does that dog . B: No, it isn’t ours c my b a your building. flat is at the top of the 5

a Their

5 6

6

b Ours

c Yours

are these books?

c His a Who b Whose It isn’t 7 Don’t take that money. a my b him c yours

7 8

TEST KEYS

Učiteljem, ki poleg učbenika in delovnega zvezka pri pouku uporabljajo tudi dodatne materiale, so na voljo zbirke dodatnih gradiv Teacher’s Resource Pack.

INTRODUCTION

5/4/06 12:33:01 PM

the teacher 8 Carla didn’t know a his b her c hers

32

Press BLE © Cambridge University Messages 2 PHOTOCOPIA

. was watching

Unit 2006 Module 4 resources

.

7

Delovne liste z vajami in testi je dovoljeno fotokopirati.

15


DODATNA GRADIVA NA SPLETU | UČNE PRIPRAVE

Go v Zn orno am vp spora Zn ra a Zn m pro šati in zum a e Zn m za siti za odg vanje kd am v igrati do ovori aj pra v ti n k Zn aj av ša prep oljen ro je j . pra ali am v je. ti in šan od st te im pra le ja go en Zn o st u šati vo fonsk a riti vare Zn m za neko in o na i pog a ig ga dgo hv vp Zn m vp rati dru vo uči raša ovor. a p ra ri g re lnic kd m v nja o d pra šati in pro ega. ti na i. st o te v Zn ob ša p o po raša dg m, zan am v er. ti in go nja kje od ovo vo im pra ri g r. o ssv Zn ajo ša in ti ov a ti ori na v oje Zn m vp men in o ti p m rraa na am e a dg ra im vp šanja li k ovo vp šati en raašša og raša in u ri o ti Pis nja na ti n odg a dru na no o te rod o v ek Zn izra og vori gega praaša m, nost a ti ap . nja v če i. Zn m na žan j o n na v a je o st p m aro pra Zn m pis isati je va ša dn a reh ab a ost nja Zn m na ti o e ,k o ze i. a seb cedo p i Zn m na isati mlje . i. am pis da vid Zn tum ati op u. zemam n isati prep e. ro sv ljev apis idu ati ojo g sto p p . rep lasb ism Ku o. lt rost en Po ura e st o sk zn u še av a Po ka ke pino r zn m ne on . a k Po do bro ek zn m de aj de ate am le jste od rih V ne lično kra ka elike v o ra Co j zn urs jih še Bri ka Zn ači na tan zličnih ew r a lno ije do ab Zn m pis ork 1 sti in bro ece a Ve n a da like jiho Zn m na ti o h v am stv . pis a Bri Zn a a tan glav am pisati ti sv reh, na ije. o k na o sv j n me im Po pis ššee sta e za oje aslo ka ati dro . r v m n pre in čja do te ima pro ime bro na ste nu, lefon jo. od ka lično sta staro sko teri vk e o sti in štev še hm ilko ka svo p r ora še jem rebiv . do ka bro m r kra ališču svo od do d ju lično bo br in . je šo zn od li. liččn a

Dodatna gradiva na spletu Kot dodatek učbeniškim kompletom smo v sodelovanju z založbo Cambridge University Press pripravili tudi jezikovne listovnike za posamezne učbeniške komplete, ki so dostopni na spletni strani www.praktik.org. Z jezikovnimi listovniki učenci sami ocenijo svoj napredek, dobijo pa tudi povratno informacijo od učitelja. Na spletni strani www.cambridge.org/elt/messages/resources pa najdete dodatne slovnične vaje za učence, ki imajo težave z učenjem jezika in potrebujejo več utrjevanja. Za vsako enoto v učbeniku so pripravljeni delovni listi s štirimi slovničnimi vajami ter rešitve zanje.

nje

no o

an

gle

še

ščin

e iz

kka r

do bro

bo

©

ljša

še

ka r

Mo je

mn en je

do bro

od lično še

Mn en je ka r

od lično

od lično

ti:

Ca

mb

rid

ge

N Un ivojs ive ki rsit pou yP kÐ ress Un 20 it 2 05 5

5

Učne priprave Da bi učiteljem olajšali delo pri pripravah na učne ure, smo v sodelovanju s slovenskimi učitelji praktiki sestavili letne in dnevne učne priprave za vseh šest let poučevanja angleščine v devetletki. Najdete jih na spletni strani www.devetletka.net v razdelku Gradiva. Učne priprave so na voljo v pdf in doc obliki, tako da jih lahko naložite na svoj računalnik ter spreminjate po potrebi.

SKLOP: POSLUŠANJE IN SLUŠNO

x

Se urijo v iskanju doloþenih podatkov v besedilu.

x x

VSEBINE

Poslušajo besedilo (živi govor ali posnetek). Poišþejo vnaprej dogovorjene podrobnosti v poslušanem besedilu.

Besedilo: x krajše; x razloþno artikulirano; x z znano, a širšo tematiko.

PREVERJANJE

Ob doloþeni informaciji se odzovejo: x nebesedno; x s kratkim besednim odzivom (govornim ali pisnim).

TS TSKO MODUL – TEMA PODROýJE

Razumejo glavne misli sporoþila.

x Besedilo je krajše, z Poslušajo besedilo (živi govor, znanega tematskega avdio- ali videoposnetek). podroþja. x Med poslušanjem poišþejo glavne podroþje misli sporoþila oziroma so nanje x Tematsko uþenci poznajo. pozorni. x Po poslušanju pokažejo misli glavnih razumevanje besedila z vodeno nalogo.

x

MODULE 2:

21 ur (19 + 1 prever

Looking back

a Out and MODULE 3:

s: Razumevanje glavne misli dokažejo x preprosto vodeno nalogo; x zapisovanjem podatkov; x vpisovanjem manjkajoþih besed; x povezovanjem besedila s slikami; x povezovanjem govorcev z izjavami.

janje; 21 ur (19 + 1 prever

lif My life MODULE 1:

MODULE 4:

x

ŠTEVILO PREDVIDENO POUKA

RAZUMEVANJE DEJAVNOSTI

CILJI Uþenci:

about

ŠTEVILO PREDVIDENO POUKA NIVOJSKEGA

7 ur

janje; 1 test)

7 ur

janje; 1 test)

35 ur

105 ur

140 UR III. trimester II. trimester

II. trimester

448 ur

nivojski pouk 12

nivojski pouk 11

redni pouk 33 SKUPAJ:

redni pouk 36 SKUPAJ:

44 ur

nivojski pouk 12

GOVOR Sodelujejo v telefonskem pogovoru. Sodelujejo v dialogih. Predstavijo prijatelje. Govorijo o svojem razredu. Opisujejo slike.

Pripravijo intervju s prijateljem . Odgovarjajo na vprašanja sošolcev. Govorijo o svojih najljubših zgodbah. x Govorijo o dogodkih iz preteklosti. x Govorijo o sebi in svojih prijateljih.

BRANJE

PISANJE

SKUPAJ

SKUPAJ:

x x x x x x x x

x Berejo raznolika kratka besedila. x Berejo o razširjenosti anglešþine. x Berejo o zgodovinsk ih dejstvih v zvezi z anglešþino. x Berejo o vsakodnevni rutini v Britaniji. x Berejo o slavnih raziskovalc ih. x Berejo kratko pustolovsk o zgodbo.

x Napišejo Napiš pogovor s prijateljem . x Dopolnijo Dopol dialog. x Zapišejo Zapiše povedi s svojimi osebnimi podatki. podatk x Napiše Napišejo nekaj povedi o svojem razredu. razredu x Zapisuj Zapisujejo števila. x Pišejo ppovedi v pravilnem vrstnem redu. x Pišejo o svojem obiþajnem dnevu, na splošno o življenju v svoji deželi. x Napišej Napišejo telefonski pogovor. x Napišejo odgovore na vprašanja. x Napišejo kratko zgodbo.

7 ur

SKU AJ SKUP

redni pouk 36

UR

7 ur

janje; 1 test)

21 ur (19 + 1 prever

POSLUŠANJE x Poslušajo besedila in opravijo naloge: - dopolnijo dialog, - napišejo odgovore, - povežejo poveže vprašanja z odgovori, - povežejo poveže slike z ustreznimi izrazi, - ponovijo ponovij za govorcem, - poslušajo posluša pesem, - so pozo pozorni na podrobnosti, - poslušajo posluša in preverijo svoje delo, - obkrožijo obkroži zahtevane informacij e. x Pozorno poslušajo p izgovarjavo polglasnika. x Poslušajo intonacijo v vprašanjih, povedi po ponovijo za govorcem.

7 ur

1 test)

janje; 1 test)

21 ur (19 + 1 prever

21 ur (19 + 1 prever

different! It's d

healthy future A he MODULE 5:

UR REDNEGA

MODULE 1

KOMUNIKACIJSKE DEJAV NOSTI (SKLOPI)

Med branjem in po njem uþenci: x išþejo zahtevane podatke; x išþejo odgovore na vprašanja; x posamezne dele zgodbe postavijo v pravilen vrstni red; tvorijo vprašanja o prebranem besedilu; x oznaþijo trditve s True ali False. x

48 ur 17

15

3

Dnevne učne priprave MODULE 1 – UNIT 1: Getting started MODULE 1 – UNIT 1 NASLOV UýNE URE:

ŠOLA: PREDMET: angleški jezik

A message in a bottle

ŠTEVILKA UýNE URE: 4/28

UýITELJ:

IZOBRAŽEVALNI CILJI: Spoznajo izraze, ki jih uporabljam o pri pouku, in se nanje Razumejo pismo. odzivajo. JEZIKOVNA ZNANJA: fraze (classroom language) besedišþe – osebni podatki

OBLIKA DELA:

Uþenci si ogledajo nalogo, preberejo primere in poišþejo Vsak par prebere svoje stavke. še kakšen lastni primer. Delajo v parih. Uporabne stavke lahko uþitelj zapiše tudi na tablo. urijo izgovarjavo zapisanih stavkov.

Uþenci z uþiteljevo pomoþjo

uþbenik, str. 8, nal. 2: Reading

Uþitelj v šolo prinese steklenico, v kateri je sporoþilo (fotokopija ga uþencem in jim pove, napisanega sporoþila). Pokaže da je to sporoþilo iz steklenice, Uþencem pokaže sporoþilo. ki so jo že videli na strani 6 v uþbeniku. Nekaj besed je neþitljivih, saj se je sporoþilo v morju a) zmoþilo. Uþenci poišþejo isto sporoþilo v jasno zapisane in se jih lahko uþbeniku in ga preberejo. Pozornost usmerijo na besede, ki so prebere. Med njimi poišþejo podþrtajo. besede, ki jih ne razumejo, in jih V parih sprašujejo drug drugega po pomenu neznanih besed tako, da uporabijo I don't understand the word fraze: …? Can you help me? Yes, I can./No, I can't. Use a dictionary. Tako uþenci sami najdejo naþin, kako lahko razvozlajo pomen neznanih besed. Uþenci nadaljujejo z delom v parih. Skupaj s sošolcem tem si pomagajo z besedami, ugibajo, katere besede so izbrisane. Pri ki so napisane okoli neznane Uþitelj pomaga pri prvem besede. stavku. Skupaj si ogledajo prvi stavek. Kaj bi lahko Uþenci ugibajo (boy, girl). bilo napisano?

frontalna, individ ualna, v dvojic ah METODE DELA utrjevanje s ponavl

UýNI CILJI: a) izobraževalni: x opišejo slike x tvorijo pravilne povedi glede na podatke b) jezikovne vsebine: x besedišþe, povezano z besedili x raba glagolov can/can't, glagol biti, have got/has got CILJI KOMUNIKACIJSKIH DEJAVNOSTI: a) poslušanje in slušno razumevanje: x poslušajo in razumejo navodila za delo b) govorno sporoþanje: x odgovarjajo na vprašanja x uporabljajo ustrezna jezikovna sredstva x govorijo o slikah c) branje in bralno razumevanje: x razvijajo sposobnosti branja in bralnega razumevanja x glasno berejo posamezne besede in povedi d) pisanje in pisno sporoþanje: x prepišejo nekatere povedi x samostojno dopolnijo povedi UýILA IN UýNI PRIPOMOýKI: uþbenik Messages 2 (str. 6, nal. 1, 2) delovni zvezek Messages 2 (str. 2. in 3, nal. 1, 2, 3 in 4)

Letne učne priprave 16

OBLIKA DELA

branje, pogovor, razlaga

READING: What do you know? (Step 1) GRAMMAR REVISION: Verbs (Step 1)

2. Ponavljanje – uþbenik, str. 8, nal. 1: Classroom language Z vprašanjem What can you do »nevihte možganov« povedo, when you don't understand? spodbudimo uþence, da s pomoþjo kaj naredijo, þe þesa med (vprašajo sošolca, uþitelja, poukom ne razumejo. Podajo pogledajo v leksikon ...). svoje ideje Kako pa bomo to povedali v anglešþini?

MODULE 1 –

ŠOLA: PREDMET: angleš ki jezik UýITELJ:

METODE DELA:

frontalna, individualna, v dvojicah

UýNA TEMA

Potek uþne ure: 1. Uvodni del

3. Uporaba besedišþa –

DATUM: RAZRED: 7. UýNA URA: 1/19

UNIT 2: Past

Events

DATUM: RAZRED: 8. UýNA URA: 17/21

janjem

UýNA TEMA VOCABULARY: WRITING: Extra Extra exercises exercises EXTRA READ ING: Journeys and explorers UýNI CILJI a) izobraževaln i: x opišejo slike x tvorijo praviln e x berejo z razum odgovore glede na podatke b) jezikovne vsebin evanjem e: x besedišþe, povezano z besedi x raba þasa Past li Simple (vse oblike x raba obeh pretek ) lih þasov CILJI KOMUNIK ACIJSKIH DEJA VNOSTI a) poslušanje in slušno razum evanje: x poslušajo in razum ejo navodila za delo b) govorno sporoþ anje: x odgovarjajo na vprašanja x uporabljajo c) branje in bralnoustrezna jezikovna sredstva razum x razvijajo sposob evanje: x glasno berejo nosti branja in bralnega razum evanja d) pisanje in pisno posamezne besede in povedi sporoþ x prepišejo nekate anje: re povedi x samostojno dopolnijo odgov ore UýILA IN UýNI PRIPOMOýK I uþbenik Messa ges 3 (str. 20/1–6 , str. 21) delovni zvezek Messa priroþnik za uþitelj ges 3 (str. 17/1–4, str. 18/6, 7) e Messages 3 (str. slikovni materi 30) al, internet

mo jega

do bro

učite lja

od lično


DODATNA GRADIVA

Znam več – Angleščina

Vaje za besedni zaklad po učnem načrtu za 4. in 5. razred Z vadnico se bodo otroci naučili angleških besed, s katerimi bodo lahko govorili o sebi in svojem okolju. Skozi svet angleščine jih bo popeljal zmajček Vseznalček, ki je pripravil igrivo pot do znanja, na kateri se bodo ob reševanju zanimivih nalog imenitno zabavali. V izdaji: • pozdravljanje in predstavljanje • števila in barve • družinski člani • prostori v hiši • deli telesa in oblačila • domače in divje živali ter še veliko drugega.

Več informacij o zbirki najdete na spletni strani

www.knjigarna.com

43

2 Play the game.

Start finish the bear

paint the lorry

movee on 2

29

3 What do we have to do at home?

16 count co to o ten

More colour

s

move back 3

1 jump 5x

nt coun reed th t e red lls alls ba ball

say a rhyme

move back 3

sing a song

c) lay the table a) clean the rooms b) wash the clothes

climb on a chair chair turn around 3x

move on 2

Finish

f ) cook the meals d) wash the dishes (black)

2

e) water the flowers

(blue)

a) We have to clean the rooms. b) We have to

(purple)

c)

(orange)

(yellow)

d) e) f)

. . . . .

(red)

17


DODATNA GRADIVA

Znam za več – Angleščina Razl Razlage in vaje za boljše ocene v 6., 7., 8. in 9. razredu

Zbir Znam za več je narejena po učnem načrtu in Zbirka je namenjena n izboljšanju učnega uspeha, pripravi na pr preizkuse, utrjevanju znanja ter lažjemu in hitrejšemu učenju. Zgradba posameznih poglavij temelji na uč p preizkušenem pristopu k samostojnemu učenju: novo snov predstavlja uvodno besedilo, sledijo nazorne razlage z napotki za hitro učenje in vaje z rešitvami, ki omogočajo učinkovito utrjevanje, točkovan preizkus na koncu poglavja pa pokaže doseženi napredek. Na voljo so tudi: • Znam za več – Angleščina 6-7. Besedišče • Znam za več – Angleščina 8-9. Besedišče • zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja Znam za več – Angleščina 9+. Več informacij o zbirki najdete na spletni strani

www.knjigarna.com

V vsakem poglavju: Besedilo

Razlaga

Vaje

Test

Besedilo

PRESENT SIMPLE

Razlaga

Vaje

Test

Besedilo

Nina: Yes, Alexander. He knows the island really well, because he lives here, so he shows us something new every day. Jack: What do you do in the evenings? Nina: I usually go to the town centre with my mum and dad. They buy some souvenirs or we just have some ice cream. Sometimes I play games with Alexander and Cindy or we teach Keysi new tricks. He still doesn’t know how to roll over at our command. It’s fun. Jack: It sounds great! Do you miss home? Nina: Well, I miss you and the others, but I don’t want to go home yet. Besides, we can chat like this every day. Jack: You’re right. Nina: I have to go now. I’ll talk to you tomorrow. Bye. Jack: OK. Bye.

Nina je na počitnicah v Grčiji. Prek interneta klepeta s prijateljem Jackom o tem, kako preživlja počitnice. Preberi njun pogovor.

Razlaga

Vaje

Test

Besedilo

Razlaga

Vaje

Test

Še ena barva nama je ostala – zelena. Z njo so označene vprašalne oblike. V teh pa do in does postaviš pred osebek:

Tako Nina opisuje svoj dan na počitnicah. Zdaj pa si pozorno oglej obarvane besede. To so glagoli v času Present Simple. Uporabljaš ga, ko pripoveduješ o poteku dneva ali govoriš o dejstvih in dejanjih, ki se ponavljajo. Kaj lahko ugotoviš o obliki glagolov?

Do you have any friends? Does he live on the island?

Najprej si oglejva trdilne oblike. Te so obarvane modro. Ko Nina govori o sebi, glagolom ne doda nobene končnice:

What do you do all day? Where does she come from?

Kratki odgovori so sestavljeni iz besede Yes ali No, za katero stoji vejica, nato pa sledita še osebni zaimek in do ali does: Yes, I do. No, we don’t.

I go to the town centre.

Enako velja tudi za drugo osebo ednine in za množino: glagol nima končnice. Torej:

Yes, he does. No, she doesn’t.

Pazi! Končnica -s, ki jo dodaš glagolu v 3. osebi ednine, se v vprašalnih in nikalnih povedih “preseli” k pomožnemu glagolu. Poglej: She comes from England. osnovna oblika glagola

We buy some souvenirs. I play games with Alexander and Cindy. She doesn’t come form Greece. Ko pa Nina govori o Alexandru, očetovem poslovnem partnerju, prijateljici Cindy in psu Keysi, pa glagolom doda končnico -s.

Where does she come from?

Še nekaj morava povedati. Ugotovila sva, da imajo glagoli v 3. osebi ednine končnico -s. Vendar pa ima lahko ta končnica različne oblike: -es

Keysi follows us everywhere. Alexander knows the island really well. He shows us something new every day. Jack: Hi, Nina! How’s Greece? Nina: Oh, it’s fantastic! It’s great to stay in a house near the beach. My dad’s business partner rents his house, when his family isn’t here on holiday. Jack: So, what do you do all day? Nina: Well, I hang around with a girl next door, Cindy. We often go to the beach together and we swim and play beach volley with other kids there. Jack: Where does she come from? Nina: She’s from England. She has a beautiful dog, Keysi. He follows us everywhere. Jack: Do you have any other friends? 4

Pri glagolih na -sh, -ch, -s in -o pred končnico -s vrineš črko e.

Zdaj pa si oglejva še rdeče obarvane nikalne oblike. Opaziš lahko besedi don’t in doesn’t. Uporabiš ju, kadar glagol zanikaš, in sicer uporabiš obliko doesn’t pri 3. osebi ednine (he, she in it), obliko don’t pa pri vseh ostalih osebah. Takole:

6

Tako, mislim, da sva povedala vse, kar moraš vedeti o času Present Simple. Zdaj pa le na delo, da čim prej utrdiš svoje znanje. 7

Present Simple

Besedilo

Besedilo

Razlaga

Vaje

Besedilo

Test

da tega ne počne. Dopolni vprašanja in napiši kratke odgovore. get up early

9 9 8 8

Kate Mr Sweety Jan and Nina the cat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Does

play with the dog

go to school

8 8 9 9

sleep during the day

9 8 9 8

8 9 8 9

Kate get up early in the morning? Yes, she does. Mr Sweety go to school? Jan and Nina play with the dog? Mr Sweety and the cat sleep during the day? the cat play with the dog? Kate sleep during the day? Jan and Nina get up early in the morning? the cat go to school? Mr Sweety get up early in the morning?

s S pomočjo spodnjih besed napiši vprašanja. Uporabi tudi do ali does. Nato odgovori na vprašanja. 1. what / you / do / in your free time ?

What do you do in your free time?

2. how many legs / a spider / have ?

3. who / you / usually / talk to / when you’re sad ? 4. which colours / the Slovenian flag / consist of ? 5. why / boys and girls / usually / play / against each other ? 6. what / cats / like / to drink ?

Razlaga

Vaje

Razlage

Besedilo

Test

Zdaj pa pazi na do in does. Spomni se, kako tvoriš vprašalne oblike in kratke odgovore.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

I often go to the cinema, but I don’t usually go (go) to the theatre. Jamie speaks German really well, but he (speak) French. In the summer, I miss my school friends, but I (miss) school. Cows eat grass, they (eat) meat. The post office closes at 7 o’clock, it (close) at 8. My sister and I share a room, but we (share) our clothes. Lily has piano lessons every Monday, but she (have) guitar lessons. The Earth moves round the Sun, it (move) round the Moon. People borrow books from a library, they (borrow) them from a bookshop.

1. 2. 3. 4. 5.

eat go (2x) drink get

Besedilo

točk

6. 7. 8. 9. 10.

make do mix walk worry

saj Claire trenira nogomet. Dopolni besedilo z ustreznimi glagoli iz okvirja. stay train

Test

10

hurry miss fry play see

u Glagole v oklepajih postavi v Present Simple.

walk meet

14 točk

have finish get up (2x) play This is a picture of my best friend Claire. She 1 football for the school team. Her day is very at 6 o’clock different from mine. She always 2 but I never 3 before 7 o’clock. She usually 4 running in the morning before school. After running for an hour she 5 a big breakfast. I never 6 7 anything in the morning, I only a cup of cocoa. We 8 at the corner of our street every morning and 9 to school together. The lessons 10 at 3 o’clock, but Claire almost never 11 home before 6. She usually 12 at 13 with the school school in the afternoon. She team or she 14 to the library to study. She’s very hard-working.

Hi! I’m Clara. I’m a famous detective. Just kidding! want (want) to become But I really 1 (love) a detective one day. I 2 detective stories and films and I never 3 (miss) them when they’re on TV. My favourite are Agatha Christie’s stories and 4 (think) Hercule Poirot is the I best detective ever. (not believe) I can become My friends 5 a detective, but I 6 (know) better. (ask) our librarian for new Every week I 7 (get) a new detective books. When she 8 (give) it to me first. one, she always 9 (watch) people in the street I often 10 and I 11 (wish) for something exciting to (happen). happen. But nothing ever 12 (act out) So, my sister and I sometimes 13 scenes from detectives stories just for fun. My mum 14 (say) we 15 (have) a wild imagination. Perhaps she’s right.

Razlaga

Vaje

Test

q Julianne daje intervju za mladinsko revijo.

8

točk

Preberi njene odgovore in napiši vprašanja. 1. What I’m a model. 2. Yes, I like my job very much. It’s very exciting. 3. When During the week, when I have a lot of work, I get up at about 8 o’clock. 4. What I have a piece of fruit or yoghurt. I always have a light breakfast. 5. What time When there’s a fashion show in the evening, I start work at 2 p.m. 6. No, I don’t. I have to get plenty of sleep, so I don’t usually stay up late. 7. How many I work four days a week, sometimes less. 8. Well, I sometimes feel nervous, but I’m fine as soon as I get on stage.

r V nekaterih spodnjih povedih so napake. Poišči jih in povedi pravilno napiši. Če je poved pravilna, naredi kljukico.

? ? ? ? ? ? ? ?

6

točk

1. Brittney like listening to pop music. 2. My sister and I don’t go to school by bus. 3. Does Clara has piano lessons in the afternoon? 4. Where they come from?

p Spodnje povedi so napačne. Popravi jih tako, da jih zanikaš. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. where / an archaeologist / work ?

The Sun goes around the Earth. Water boils at 50 degrees. All people speak Chinese. David Beckham plays cricket. Two billion people live in China. Giraffes hunt other animals. Some birds fly south in winter.

7

točk

5. He finish school at 12.30 on Friday. 6. Simon spends his free time in the park with his friends.

Zdaj pa je čas, da svoje znanje preveriš še s kratkim testom. 11

10 Present Simple

Vaje

18

Vaje

o Tina pripoveduje o svoji prijateljici Claire. Njen dan je drugačen kot Tinin,

7. how often / your mum / bake / a cake ?

9. when / school holidays / start ?

Razlaga

n Glagolom dodaj končnico -s.

t Dopolni besedilo z don’t ali doesn’t in z glagoli v oklepajih.

r Oglej si tabelo. Kljukica pomeni, da oseba nekaj počne, križec pa,

Pri glagolih na -y je končnica -ies, vendar samo, če -y stoji za soglasnikom.

Pazi! play ¨ he plays

always, usually, often, sometimes, never every day/week/year/holiday once/twice/three times a day/week/year

Don’t in doesn’t sta pravzaprav le okrajšavi za do not in does not. Krajši obliki uporabljaš v govoru in kadar si dopisuješ s prijatelji. 5

cry ¨ she cries study ¨ he studies fly ¨ it flies

Prej sva že omenila, da Present Simple uporabiš, ko pripoveduješ o poteku dneva ali govoriš o dejstvih in dejanjih, ki se ponavljajo. V teh primerih pogosto uporabiš tudi časovne izraze, kot so:

I don’t want to go home yet. He doesn’t know how to roll over at our command.

Present Simple

-ies

wash ¨ he washes miss ¨ she misses catch ¨ it catches do ¨ she does

12 Present Simple

13

Test


znanje nas dela velike

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01 513 46 00 Telefaks: 01 513 46 99 Brezplačni telefon: 080 19 90 www.rokus-klett.si www.devetletka.net www.praktik.org www.knjigarna.com

ŠOLSKI ZASTOPNIKI ZALOŽBE ROKUS KLETT

Ljubljana z okolico, Gorenjska in Notranjska

Naročila in informacije

Marinka Velikanje GSM: 031/725 534 E-pošta: marinka.velikanje@rokus-klett.si

Telefon: 01 513 46 46, 01 513 46 47 Brezplačni telefon za naročila: 080 19 22 Telefaks: 01 513 46 79 E-pošta: narocila@rokus-klett.si

Prekmurje in Maribor

Prodaja

Slavica Bela GSM: 031/622 751 E-pošta: slavica.bela@rokus-klett.si

Koroška in Zasavje

vodja prodaje Matic Karlovšek, tel.: 01 513 46 71 matic.karlovsek@rokus-klett.si podpora kupcem Anja Potočnik, tel.: 01 513 46 46 anja.potocnik@rokus-klett.si

Marko Hanuš GSM: 041/426 627 E-pošta: marko.hanus@rokus-klett.si

Skladišče

Bela krajina in Dolenjska

vodja skladišča Tomaž Vagaja, tel.: 01 513 46 91 tomaz.vagaja@rokus-klett.si

Ksenija Šimnovec GSM: 031/649 783 E-pošta: ksenija.simnovec@rokus-klett.si

Primorska Miran Domajnko GSM: 041/734 603 E-pošta: miran.domajnko@rokus-klett.si

Uredništvo Telefon: 01 513 46 94 Telefaks: 01 513 46 99

Seminarji Telefon: 01 513 46 53 Telefaks: 01 513 46 99

DN100037


Založba Rokus Klett, d.o.o.

Založba Rokus Klett

Stegne 9 b, 1000 Ljubljana

je član Evropskega združenja

telefon: 01 513 46 00

šolskih založnikov (EEPG).

telefaks: 01 513 46 99 e-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/katalogi/2010/DN100037%20katalog%20ang%20201011%2  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/katalogi/2010/DN100037%20katalog%20ang%20201011%20low.pdf

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/katalogi/2010/DN100037%20katalog%20ang%20201011%2  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/katalogi/2010/DN100037%20katalog%20ang%20201011%20low.pdf

Advertisement