Page 1

Dilo en español DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA ŠPANŠČINE Pomlad 2011

Rezultati državnega tekmovanja Kranj, 16. april 2011 1. del

priimek

ime

mentor

šola

KRUŠIČ ŽAGAR KOZMUS STANČIČ

ŠPELA TEA GREGOR BRINA

DOLINAR GAMSER

TJAŠA MAJA

NATALI ŽLAJPAH PETRA NOVAK NATAŠA PEUNIK NATALI ŽLAJPAH URŠA KASTELIC VUKADINOVIĆ NATAŠA PEUNIK

FUKS KUCLER

VALENTINA ANA JANJEVAK NUŠA PETRA NOVAK

HLEBŠ NOVAK DOBNIK

KLAVDIJA LINA DARJA

GIMNAZIJA POLJANE GIMNAZIJA POLJANE I. GIMNAZIJA V CELJU GIMNAZIJA POLJANE GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA LJUBLJANA I. GIMNAZIJA V CELJU PRVA GIMNAZIJA MARIBOR GIMNAZIJA POLJANE ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA GIMNAZIJA POLJANE I. GIMNAZIJA V CELJU

PETERNEL MODIC PRESETNIK

ZALA SANDRA LAURA

ZAJC PRELOŽNIK

KAJA NINA

PUSTAVRH

KARMEN

USAR KOMPAN

VERONIKA BARBARA

GEROVAC

LAURA

BREZOVAR DEMŠAR

NEŽA ANITA

ANŽUR GOLOBIČ PFLAUM PLEVČAK

ŠPELA KAJA ANA AJDA

VENIER JECL MENCINGER KREMŽAR

EVA TINKARA MONIKA NINA

BOJANA TOMC NATALI ŽLAJPAH NATAŠA PEUNIK BERNARDA KOVAČ PETRA NOVAK PETRA NOVAK MARIA ANA KREMŽAR JERMAN NATAŠA PEUNIK BERNARDA KOVAČ ANA JANJEVAK PETRA NOVAK URŠA KASTELIC VUKADINOVIĆ BOJANA TOMC NATALI ŽLAJPAH URŠA KASTELIC VUKADINOVIĆ NATALI ŽLAJPAH PETRA NOVAK NATAŠA PEUNIK PAULINA KOROŠEC KOCMUR NATALI ŽLAJPAH NATALI ŽLAJPAH NATALI ŽLAJPAH

GIMNAZIJA KRANJ GIMNAZIJA POLJANE GIMNAZIJA POLJANE GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA I. GIMNAZIJA V CELJU GIMNAZIJA KRANJ PRVA GIMNAZIJA MARIBOR GIMNAZIJA POLJANE GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA LJUBLJANA ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA GIMNAZIJA POLJANE GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA LJUBLJANA GIMNAZIJA POLJANE GIMNAZIJA POLJANE I. GIMNAZIJA V CELJU GIMNAZIJA GIMNAZIJA GIMNAZIJA GIMNAZIJA

VIČ POLJANE POLJANE POLJANE

2. del

število točk 97 96 95,5 95

57 56 56 56

40 40 39,5 39

53 57

40 36

93 93

52,5 52,5

40 39

92,5 91,5

52 56 53,5

39 34 35

91 90 88,5

48 52 48

40 36 40

88 88 88

49 54,5

39 33

88 87,5

50

37

87

50,5 50,5

36 36

86,5 86,5

48,5

38

86,5

46 49

40 36

86 85

51 47 48,5 48

34 38 36 36

85 85 84,5 84

47,5 45,5 44 48

36 38 38 34

83,5 83,5 82 82


SULEJMANI

TEUTA

TOMAŽ ŠMID

GIMNAZIJA LEDINA PRVA GIMNAZIJA ČELAN NASTASJA ANA JANJEVAK MARIBOR ZABRIC ANDREA PETRA NOVAK GIMNAZIJA POLJANE POKOVEC EVA NATALI ŽLAJPAH GIMNAZIJA POLJANE CEHNAR ANJA MIRJANA VUDLER II. GIMNAZIJA MARIBOR BIONDA GREGA NATALI ŽLAJPAH GIMNAZIJA POLJANE MAJA KODRIČ SREDNJA ŠOLA REGORŠEK TEJA CRNJAKOVIČ SLOVENSKA BISTRICA GROŠELJ MAŠA PETRA NOVAK GIMNAZIJA POLJANE URŠA KASTELIC GIMNAZIJA JOŽETA MAJSTOROVIČ SARA VUKADINOVIĆ PLEČNIKA LJUBLJANA DRAGAN LARA KLAVDIJA MELE GIMNAZIJA ŠENTVID POLONA PAREŽNIK POLONA ŠKORNIK I. GIMNAZIJA V CELJU PLEŠKO NINA TOMAŽ ŠMID GIMNAZIJA LEDINA LETNAR EVA PETRA NOVAK GIMNAZIJA POLJANE PETKOVIĆ TANJA IRENA HOČEVAR GIMNAZIJA MOSTE ŠKOFIJSKA KLASIČNA KOŠENINA EMA BOJANA TOMC GIMNAZIJA GIMNAZIJA CELJEGOVEDIČ TJAŠA LUČKA REDNAK CENTER PRVA GIMNAZIJA ZEMLJIČ KATJA ANA JANJEVAK MARIBOR MIRIAM JEREB HORVAT MARJETA BATAGELJ GIMNAZIJA VIČ MODIC NIKA NATALI ŽLAJPAH GIMNAZIJA POLJANE GIMNAZIJA GIAN VATOVEC VALENTINA SELMA ŠIRCA RINALDO CARLI KOPER ŠOLSKI CENTER PETRIČ KATARINA CVETKA BAJEC POSTOJNA GOLOBIČ NATAŠA TEA RIBIČ GIMNAZIJA NOVO MESTO VAVTAR NINA NATALI ŽLAJPAH GIMNAZIJA POLJANE MAJA KODRIČ SREDNJA ŠOLA SEVER VANESA CRNJAKOVIČ SLOVENSKA BISTRICA KOPRIVNIK SARA NATAŠA PEUNIK I. GIMNAZIJA V CELJU ŠOLSKI CENTER MOČNIK MARIZA CVETKA BAJEC POSTOJNA POPOVIĆ EVA NATAŠA PEUNIK I. GIMNAZIJA V CELJU JERMAN NIKA NATALI ŽLAJPAH GIMNAZIJA POLJANE URŠA KASTELIC GIMNAZIJA JOŽETA ŠEMOLE MANCA VUKADINOVIĆ PLEČNIKA LJUBLJANA PRVA GIMNAZIJA ROŠKAR KATJA ANA JANJEVAK MARIBOR ANTOLOVIČ GIMNAZIJA GIAN SEYFERT MICHELE SELMA ŠIRCA RINALDO CARLI KOPER GIMNAZIJA CELJEPLANKO JASMINA LUČKA REDNAK CENTER ŠKOFIJSKA KLASIČNA STARMAN NASJA BOJANA TOMC GIMNAZIJA KOCJANČIČ MANCA NATALI ŽLAJPAH GIMNAZIJA POLJANE GIMNAZIJA CELJEBREZOVŠEK NASTJA LUČKA REDNAK CENTER SAŠA PUŠNAR EKONOMSKA ŠOLA ŠORLI ANA DOBNIKAR LJUBLJANA MAJA KODRIČ SREDNJA ŠOLA OKROŽNIK KATARINA CRNJAKOVIČ SLOVENSKA BISTRICA KLOBASA MANJA NATALI ŽLAJPAH GIMNAZIJA POLJANE GIMNAZIJA GIAN JAMŠEK JAN SELMA ŠIRCA RINALDO CARLI KOPER

43,5

38

81,5

43,5 42 50 42 46

38 38 30 38 34

81,5 80 80 80 80

43 45

36 34

79 79

45 47

34 32

79 79

46,5 46,5 44 43

32 32 34 34

78,5 78,5 78 77

43

34

77

41

36

77

44,5

32

76,5

40,5 38

36 38

76,5 76

39

36

75

40,5 40,5 40

34 34 34

74,5 74,5 74

42 40

32 34

74 74

39,5 39,5 39,5

34 34 34

73,5 73,5 73,5

41

32

73

39

34

73

37

36

73

38

34

72

37,5 39

34 32

71,5 71

37

34

71

38

32

70

34,5 34

34 34

68,5 68

36

32

68


POČNIK BOROVINA HLADNIK STEPANOVIČ

URŠKA KATARINA

MAJA KODRIČ CRNJAKOVIČ IRENA HOČEVAR

NEJA

SELMA ŠIRCA

Mikulin

Keli

MILENA ĐURETIĆ

Gabrijelčič

Monika

MILENA ĐURETIĆ

Susič

Monika

MILENA ĐURETIĆ

Skočaj Skok

Tina

MILENA ĐURETIĆ

Levpušček

Kristina

ŠEF

MILENA ĐURETIĆ KATARINA LEA GOSPODARIČ KATARINA VALENTINA GOSPODARIČ LARA URŠA KASTELIC NIKOL VUKADINOVIĆ

PLASKAN

NEJA

LAPAJNE ŽUPANČIČ ŠTRANCAR

TINA ESTERA TJAŠA

GORNIK POGORELC

NATAŠA PEUNIK MARIA ANA KREMŽAR JERMAN NATALI ŽLAJPAH NATALI ŽLAJPAH

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA GIMNAZIJA MOSTE GIMNAZIJA GIAN RINALDO CARLI KOPER GIMNAZIJA NOVA GORICA GIMNAZIJA NOVA GORICA GIMNAZIJA NOVA GORICA GIMNAZIJA NOVA GORICA GIMNAZIJA NOVA GORICA ŠOLSKI CENTER POSTOJNA ŠOLSKI CENTER POSTOJNA GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA LJUBLJANA GIMNAZIJA CELJECENTER GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA GIMNAZIJA POLJANE GIMNAZIJA POLJANE

34 36

32 30

66 66

28

30

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

/Dilo_e  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/5.%20razred/Dodatna_gradiva/Dilo_en_espanol_rezultati.pdf