Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred:1.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj/vzgojitelj:

Učna enota: ČEBELNJAK – utrjevanje orientacije na listu                                               Cilji: • Učijo se in vadijo osnove pisanja. • Vadijo orientacijo na listu. • Pozorno poslušajo navodila in jih razumejo. • Barvajo po navodilih. • Vadijo držo telesa pri pisanju, držo ter spretno uporabo pisala in položaj lista/zvezka. Čas za izvedbo:  Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: DZ Danes rišem, jutri pišem, str. 13; Priročnik Danes rišem,  jutri pišem, str. 17; pisala IZVEDBA UČNE URE Uvod v  dejavnosti

a) Vodimo pogovor o čebelah, čebelnjaku …Pomagamo jim z vprašanji,  npr: Kaj delajo čebele? Kje imajo svoj dom? Kje ponavadi stoji? Ste ga že videli? Iz česa je zgrajen? Ste že slišali za panj? Kaj je to panj? Kakšne  barve so panji?   b) Povabimo jih k poslušanju krajše zgodbice.  Stric Matjaž  ima v sadovnjaku čebelnjak. Majhna hišica je zgrajena iz lesa. Na sprednji strani so panji različnih barv. Slikar je narisal v delovni zvezek stričev čebelnjak. Ni pobarval vseh panjev. Prosi vas, da panje pobarvate  sami.  c) Naročimo jim, naj pripravijo DZ in barvice.

Orientacija na  listu

a) Utrjevanje orientacije na listu, barvanje po navodilih. Odpremo DZ na strani 13. Preverimo, če imajo odprto pravo stran v  delovnem zvezku. Ponovimo orientacijo na listu: zgoraj, spodaj, levo, desno. Prilepimo  simbole. Ogledamo si ilustracijo. Poimenujemo bitja/predmete na njej in jih  pokažemo. 

 

1


Učencem povemo, da bodo barvali po navodilih. Opozorimo jih na  pozorno poslušanje navodil in na natančno barvanje. Razločno in počasi narekujemo vsako navodilo posebej. Navodilo dvakrat povemo.  Učenci pozorno poslušajo navodilo. Pokažejo panj, ki ga bodo pobarvali, in  ga šele nato pobarvajo. • Panj, ki je levo od modrega panja, pobarvajte rdeče. • Panj, ki je desno od modrega panja, pobarvajte rumeno. • Panj, ki je nad modrim panjem, pobarvajte vijolično. • Panj, ki je levo od vijoličnega panja, pobarvajte oranžno. • Panj, ki je desno od rumenega  panja, pobarvajte svetlo modro. • Panj, ki je nad zelenim panjem, pobarvajte rjavo. • Panj, ki je nad rumenim panjem, pobarvajte temno modro. • Panj, ki je desno od rdečega panja, pobarvajte svetlo zeleno. Spremljamo delo učencev in jim po potrebi pomagamo. Pregledamo opravljeno delo in preverimo pravilnost. b) Pripovedovanje o občutkih. Učence spodbudimo, naj povedo, kako so se počutili pri delu.  c) Primerjanje risb. Učence pozovemo, naj si ogledajo risbe sošolcev. Primerjajo svojo risbo z  risbami sošolcev. Povedo, kaj so ugotovili. 

2

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/ce  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/cebelnjak.doc

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/ce  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/cebelnjak.doc

Advertisement