Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 3.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: BRATOVA PAPAGAJA – branje in razčlenjevanje neumetnostnega besedila Cilji: • Berejo besedilo. • Ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. • Povedo svoje mnenje o besedilu. • Pisno odgovarjajo na pisna vprašanja. • Povedi uredijo v pravilni vrstni red dogajanja. Čas za izvedbo: 1 ura Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Učbenik, stran 12; DZ, stran 13 in 14. IZVEDBA UČNE URE Dejavnosti pred branjem

Vzpodbujamo učence, naj povedo svoje izkušnje s papagajem, če ga imajo  za hišnega ljubljenca. Predstavijo naj svoje znanje/vedenje o papagajih. Učenci pripovedujejo.

Najava besedila

Besedilo, ki ga bomo danes brali, pa govori kar o dveh papagajih. Odprite  učbenik na strani 12. Komentirajte ilustracijo.

Branje besedila Dejavnosti  po drugem  branju

Besedilo dvakrat tiho preberite.  a) Učenci ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. Postavljamo vprašanja o podatkih iz besedila, npr.: Koga ima rad Juretov brat?  Zakaj se je lani odpeljal na Ptuj? S čim se je peljal? Kaj je prinesel domov? Kakšne barve sta bila papagaja? Kam je dal papagaja? Kako je skrbel zanju? Kako sta se počutila papagaja v kletki? Po čem to sklepaš? Kdo je prišel nekega dne v sobo? Kdaj je prišel? Kaj je storil maček? Kdo je stopil v sobo, ko je maček zgrabil modrega papagaja? Ga je rešil?

1


b) Učenci predstavijo svoje mnenje o prebranem besedilu.  Spodbujamo učence, naj povedo svoje mnenje o besedilu in pripovedujejo   o svojih izkušnjah, povezanih s temo besedila.  Vam je bilo besedilo všeč? Zakaj?  Kaj vas je v besedilu presenetilo? Pripovedujte. Je Juretov brat lepo skrbel za papagaja? Bi bilo prav, če bi papagaja samo  prinesel in nato pustil, da zanju skrbijo drugi? Zakaj ne? Ste tudi vi že kdaj videli podoben dogodek, kot je opisan v besedilu?  Pripovedujte. Ali je Jure mlajši kot brat? Kako veš? Koliko je star Jure? Po čem sklepaš? c) Učenci pripovedujejo o svojih občutkih ob besedilu. Kako ste se počutili, ko ste brali besedilo? Utemeljite odgovor. Za koga vas je skrbelo? Zakaj? Kaj mislite, kako bi bilo Juretovemu bratu, če bi maček pokončal  papagaja? Pripovedujte. Kaj so se naučili člani Juretove družine ob tem dogodku? Kaj si se naučil ti? Boš upošteval svoja spoznanja? č) Pozovemo učence, naj odprejo DZ na strani 13 in rešijo naloge  (samo na tej strani). Reševanje nalog  v DZ, stran 13 Ponovno branje  besedila Reševanje nalog  v DZ, stran 14 Nove naloge

Učencem naročimo, naj ponovno preberejo besedilo v učbeniku. Pozorni  naj bodo na vrstni red dogajanja v besedilu. Naročimo jim, naj po branju rešijo še nalogo v DZ na strani 14. Spremljamo delo učencev in jim po potrebi pomagamo. Učenci lahko   po vzoru tvorijo svoje besedilo z drugo temo.

2

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/3.%20razred/Prirocniki_priprave/br  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/3.%20razred/Prirocniki_priprave/bratova_papagaja.doc

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/3.%20razred/Prirocniki_priprave/br  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/3.%20razred/Prirocniki_priprave/bratova_papagaja.doc

Advertisement