Page 1

BOCCACCIO, DEKAMERON RENESANSA, NOVELA Pripravila: Petra Prohart Tomažič, Osnovna šola Vuzenica


SREDNJI VEK Pozni srednji vek se velikokrat označuje kot »mračno« obdobje, ki je vrglo temno senco na celotno tisočletno obdobje, ki ga označujemo kot srednji vek. Po celi Evropi, Sredozemlju in celo na območju Rusije ter Afrike je začela razsajati kuga, imenovana »črna smrt«. Prebivalstvo je bilo zdesetkano.


Približen prikaz gibanja evropskega prebivalstva ob času črne smrti


ČRNA SMRT Z izrazom črna smrt označujemo epidemijo, ki se je pojavila v 14. stoletju po vsej Evropi. Epidemija je močno vplivala na kasnejšo evropsko zgodovino. Pred izbruhom črne smrti je Evropa trpela veliko lakoto. Tudi to je verjetno eden od razlogov, da je epidemija pobila tretjino tedanjega prebivalstva Evrope (približno 25 milijonov ljudi!), neupoštevajoč mrtvih v Afriki in Aziji.


Vpliv kuge na književnost, likovno umetnost Kuga je postala ena izmed tem tudi v književnosti. Znana zbirka novel Giovannija Boccaccia Dekameron se dogaja v okolici Firenc v času kuge. V sodobnejši književnosti je Albert Camus napisal roman Kuga. Tematsko je vplivala tudi na nastanek slik mrtvaškega plesa (danse macabre) – posebno znan je tisti v hrastoveljski cerkvi.


POSLEDICE ČRNE SMRTI


Giovanni Boccaccio Dekameron

Boccaccieva zbirka novel Dekameron je zgrajena okvirno: deset plemičev se pred kugo zateče na podeželski gradič, kjer si krajšajo čas s pripovedovanjem zgodb. Šesti dan poslušajo tudi pripoved o Curradu Gianfigliazziju in njegovem kuharju Chichibiu, ki jo najdeš v berilu na strani 150. Pa prisluhnimo! (klik)


Giovanni Boccaccio

Prijatelji si pripovedujejo zgodbe.


RAZISKUJMO BESEDILO SIB, 152 V dvojicah odgovorite na vprašanja v berilu. Sestavite dvogovor, v katerem se prepirata Chichibio in Brunetta. Dvojice predstavite odgovore na vprašanja ter dvogovore. Dramatizirajte.


Kakšne zgodbe si pripovedujejo prijatelji (poveži s prebrano zgodbo)? Je zgodba kratka, dolga? Okrog katerega motiva se suče zgodba? Ali je v zgodbi poudarjeno dogajanje? Preveri v SIB, 153. Kako imenujemo pripovedno vrsto z naštetimi značilnostmi?


RAZISKUJ SAM … - Nekaj podatkov o avtorju besedila je navedenih v berilu. Dopolni jih s pomočjo spleta ali leksikonov. - Avtor je ustvarjal v obdobju renesanse. V berilu s pomočjo spleta oz. literature dopolni definicijo. - http://sl.wikipedia.org/wiki/Renesansa - http://www.gimvic.org/projekti/projektno_delo/2004/2g/ge ometrija/renesansa/renesansa.html - http://web.sgim.kr.edus.si/projekti/ucenje/slovenscina/texti/Humaniz em%20in%20renesansa.htm

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/boccaccio,_dekameron  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/boccaccio,_dekameron.ppt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you