Page 1

KAKŠNA JE BILA DRUŽBA PRVIH CIVILIZACIJ (str. 26) Kaj predstavljajo osebe na sliki? Kakšne naloge opravljajo? Kateri spol prevladuje pri vodenju?

Slovenija predseduje EU, 2008

Kako je organizirano vodenje? državni zbor, vodenje vlade, vodenje občine, vodenje vernikov, vodenje podjetja.


Kralj je imel vso oblast Razlike med posameznimi družbenimi sloji Faraon ali kralj, njegova družina Plemiči; vojaški poveljniki, vezirji, svečeniki, uradniki, pisarji, pobiralci davkov, pisci zakonov, znanstveniki, arhitekti Obrtniki in trgovci Kmetje Obdelovali zemljo in oddajali davek

Sužnji Vojni ujetniki, brez pravic, najtežja, gradbena dela

Kaj predstavlja shema na levi? Kakšne naloge opravljajo sloji? Kateri spol prevladuje pri vodenju? Kako je bilo organizirano? • vodenje države, • vodenje oblasti, • vodenje mesta, • vodenje vernikov, • delo .


Vsakdanje življenje je krojilo delo NAMAKALNO POLJEDELSTVO • Dobro zgrajen, utrjen sistem kanalov. • V sušni dobi so polja namakali, ob poplavah pa usmerili blato na polja. • Želi večkrat na leto, rast prebivalstva. • Gojili so pšenico, proso, ječmen in riž. ŽIVINOREJA Gojili so govedo, ovce, koze, svinje, perutnino, v Indiji in Perziji tudi konje. OBRT • Lončarji uporabna in okrasna keramika. • Obdelovalci kovin so izdelovali orožje in orodje za delo na poljih. • izdelovanje nakita, svile in bombaža, • Feničani so pridobivali škrlatno barvilo. • Gradnja cest, svetišč, palač, težko delo.

»Nazadnje izurjeni rokodelci v roke dobijo kamen, ki so ga pridobili iz tal. Njegovo površino rahlo obrišejo in na leseni mreži oblivajo z vodo, dokler kamni niso očiščeni zemlje. Prah zemlje odteče, zlati kamni pa ostanejo na leseni mreži. Ves čas ko kamne oblivajo, jih rahlo brišejo z rokami in spužvastimi gobami, dokler se zlato ne zasveti.« Dior Sicilski 1. stol. pr. Kr. opis pridobivanja zlata v Egiptu.


Živahno življenje v mestih Gospodarska, izobraževalna, kulturna, verska središča

Razvoj znanost in umetnost

Ur, Ninive, Jeruzalem, Memfis, Babilon

BABILON ob reki Evfrat, mestna vrata, obzidje, visoki stolpi, hiše, nanizane tesno skupaj, viseči vrtovi, 200.000 prebivalcev,. Ozke uličice, široka trgovska avenija, mestne četrti, tempelj za verske obrede, žrtvovanje. Veliko tujcev, razni jeziki, (pestro). Umetniki so v delavnicah izdelovali številne izdelke: lepo oblikovan nakit, glasbene instrumente, zlate čelade, bodala... • Kovači so mešali baker in kositer ter vlivali bron. Izdelovali so orodje in orožje za vojsko. • Lončarji so s pomočjo lončarskih vreten izdelovali posode in okrasno keramiko, • Predilci in tkalci pa so izdelovali čudovite tkanine.

BABILON


Kdo je bil Nabukadnezar? a) Egipčanski faraon c) Perzijski vojskovodja

b) Mezopotamski kralj č) Izraelski bog

Čemu je služil tempelj? a) za verske obrede b) za žrtvovanje, c) za shranjevanje pridelkov

č) za opazovanje zvezd d) za obrambo pred točo e) za bivanje faraonov

PONOVIMO 1. Opiši družbo prvih civilizacij. 2. Zakaj je bilo pomembno namakalno poljedelstvo 3. Kateri poklici so se razvili v starem veku? 4. Kakšen položaj je imel faraon? 5. Opiši življenje v mestih prvih civilizacij. 6. Naštej nekaj mest v starem veku. Opiši Babilon! PREMISLI 1. V čem se je najbolj razlikovalo življenje v mestih in podeželju v starem veku?

NAKAL…. BLISKOBANI SPLOT VREZI…..

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Dodatna_gradiva/2%20PRVE  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Dodatna_gradiva/2%20PRVE%20CIVILIZACIJE/9%20DRUZBA%20PRVIH%20CIV...