Page 1

ZAKAJ JE NASTALA PRVA PISAVA SPORAZUMEVANJE USTNO kriki glasovi zlogi besede govor

TELESNO gibi kretnje

PISNO Potreba po ohranitvi podatkov

Nastala je prva pisava Pisava zaznamuje prelomnico med zgodovino in prazgodovino. Omogočala je izboljšanje v organizaciji države in gospodarstva.

SPORAZUMEVANJE GLUHIH


KAKĹ NA JE BILA PRVA PISAVA HIEROGLIFI HIEROGLIFI

Prva pisava je bila slikovna pisava ali podobopis.

KLINOPIS KLINOPIS

Znaki in slike so dobivali vedno bolj poenostavljeno obliko. Razvila se je zlogovna pisava PISMENKE PISMENKE 8 potez

HIEROGLIFI http://www.discoveringegypt.co.uk/ecards/


»Ne bodi ošaben zaradi svojega znanja! Posvetuj se z nevednim kakor tudi s tistim, ki (mnogo) ve! Ne varaj nikogar s pisalom na papirusovem svitku.« EGIPT Srednja Amerika, števila

Vir: Očetovski nauki iz starega Egipta, Zgodovinska čitanka 6, DZS, Ljubljana 1968. Str.5,6)

OČETOVSKI NAUKI


glava hoja roka jeÄ?men kruh voda dan ptica

EGIPT

PISAVE


KDAJ SMO DOBILI ČRKE ABECEDA ALI ČRKOPIS

•Prve črke so razvili Feničani pred okoli 3000 leti. Njihova abeceda je imela 22 črk. •Bila je brez znakov za samoglasnike. •Te so kasneje dodali Grki in rodila se je moderna abeceda. Grki so uporabljali svojo, grško pisavo. •Danes v večini držav po svetu uporabljamo pisavo latinico. Razvili so jo Rimljani pred okoli 2500 leti. Druge pisave

Cirilica v vzhodni Evropi Kitajska pisava Arabska pisava na Bližnjem vzhodu Hebrejska pisava v Izraelu Devanagari v Indiji


1. 1. Kako Kakose selahko lahkosporazumevamo? sporazumevamo? 2. 2. Kateri Kateriso sobili bilivzroki vzrokiza zarazvoj razvojprvih prvihpisav? pisav? a) a)Ljudje Ljudjeso sose senaveličali naveličalisporazumevati sporazumevatisskriki. kriki. b) b)Ljudje Ljudjeso soradi radi risali risaliininvlekli vlekličrte. črte. c) c)Ljudje Ljudjeso sohoteli hotelinekatere nekaterepodatke podatkeohranjati. ohranjati. 3. 3.Naštej Naštejvrste vrstepisav, pisav,kikiso sose serazvile razvilepred pred črkopisom. črkopisom. Na Nakakšne kakšnepodlage podlagese sejejenekoč nekočpisalo? pisalo? 4. 4.Kdo Kdojejeizumil izumilčrke? črke? 5. 5.Kako Kakose seimenuje imenujepisava, pisava,kikidanes danesprevladuje prevladuje vv uporabi uporabipo posvetu? svetu? 6. 6.Ali Alidanes danesše šenajdemo najdemoljudi, ljudi,kikine neznajo znajopisati? pisati?

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/6.%20razred/Dodatna_gradiva/5_zakaj_  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/6.%20razred/Dodatna_gradiva/5_zakaj_je_nastala_pisava.ppt

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/6.%20razred/Dodatna_gradiva/5_zakaj_  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/6.%20razred/Dodatna_gradiva/5_zakaj_je_nastala_pisava.ppt

Advertisement