Page 1

KAJ JE BILO PRESELJEVANJE LJUDSTEV učb.str. 87

1. 2. 3. 4. 5.

Naštej vzroke propada rimskega imperija! Kako se je imperij razdelil? Kje sta bili središči? Kdo je obkrožal Rimsko državo? Čemu je služil limes?

Rimsko cesarstvo se je že od 1. stoletja pr. Kr. soočalo s problemom vpadov bojevitih barbarov Napadala so ga sosednja plemena - Germani, ki so živeli ob njegovih mejah, predvsem v bližini rek Donave in Rena. GLADIATOR Bitka z Germani, 5 min

Rimljani niso zmogli zaustaviti napredovanja germanske vojske. Začeli so jih sprejemati v svojo vojsko.


Zakaj so navedena plemena vpadala na ozemlje rimskega imperija? Poišči pravilne odgovore. A. V Rimu so si želela v živo ogledati gladiatorske boje. B. Prestrašila so se Hunov in se umikala pred njimi. C. Zaradi pomanjkanja hrane so iskala rodovitno zemljo. Č. Pritegnila jih je priložnost, da v rimskem imperiju dobijo dobro plačano službo. D. Pritegnilo jih je bogastvo rimskega imperija. E. Pritegnilo jih je ugodno, milejše podnebje.


Kdo so bili Germani

Sporazumevali so se v sorodnih, germanskih jezikih.

Germani so živeli preprosto. •Ženske so obdelovale polja, moški so se bojevali. •Zaradi izčrpanosti zemlje, so iskali nove obdelovalne površine. •Njihova bivališča so bila vkopana v zemljo- zemljanke. •Vojaki so prisegli zvestobo vojaškemu poveljniku, čigar moč seje merila po številu vojakov, ki so mu služili. •Najbolj so cenili zvestobo vodji – kralju in pogum. •Častili so mnoge naravne pojave in bogove ODIN vrhovni bog, bog vojne THOR, sin, spoštovan, bog groma. NORD, bog morja FREY bog plodov. dvojček FREYA zaščitnica družine

BOGOVI Za učitelja Rune, germanska pisava


Kdo so bili Slovani • Preživljali so se s poljedelstvom in živinorejo. • Živeli so v plemenskih skupnostih. • Zadeve so urejali na javnih zborovanjih. • Na hribih ali ob rekah in jezerih gradile lesena naselja (gord), zavarovana z lesenim ali glinenim obzidjem. • Živeli so v deloma vkopanih preprostih kočah, polzemljankah. • Slovani so častili naravo (polja, gozdove, zemljo, rože in LADA, boginja ljubezni SVAROG, bog neba kamne…) ter številne bogove. Kdo se je selil po Evropi Preseljevanje ljudstev, do sredine 7. stoletja •Germanska plemena (Ostrogoti, Vizigoti, Franki, Vandali…) •Huni (strašni mongolski nomadi iz srednje Azije) •Slovani (zahodni, vzhodni, južni) •Obri ali Avari Vpadi na ozemlje rimskega cesarstva: • umikali so se pred Huni, • iskali so rodovitno zemljo, • pritegnilo jih je bogastvo in podnebje rimskega cesarstva.

DAROVIT bog sonca DAŽBOG, bog vojne MORANA, boginja smrti VESNA, boginja pomladi DODOLA, boginja dežja VELES, čuvaj čred


GERMANI (Goti, Vandali, Sasi, Angli, Alemani, Langobardi, Vikingi, Normani) 1. Kje so živeli Germani? Kakšno ljudstvo so bili? a) kaj pridelujejo? b) koga častijo? c) pisava in jezik 2. Kako so Germani vstopili v rimski prostor? 3. Kdo nam o Germanih pripoveduje? 4. Po sliki opiši bivališče! HIŠA NASELJE

Moon day-Monday Tyr's day-Thursday Wotan's day-Wednesday Thor's day-Thursday Freya's day-Friday Saturn's day-Saturday Sun day-Sunday

SLOVANI 1. Kje je bila pradomovina Slovanov? 2. Zakaj so se morali seliti? 3. Koga častijo ? 4. Opiši bivališče! 5. Naštej slovanske jezike!________,________, _______;_______,________,_______,_______.

Zemljevid učb. str. 88 Kakšne so bile smeri selitev ljudstev?


Jeziki so se pomešali. Razvrsti jih! češčina makedonščina norveščina švedščina francoščina slovenščina ruščina italijanščina angleščina

germanski romanski

Germanske rune so bile zapisane na: a) lesu b) kamnu c) plastiki č) blagu a) Dažbog

SLOVANI PRADOMOVINA

SMERI PRESELJEVANJA DRUŽBENA UREDITEV NAČIN UREDITVE

Kako se imenuje germanska pisava? Rene Runo Rune Rane

slovanski

Slovanski bog bliska je bil:

Bogovi so se pomešali. Poimenuj slovanske!

b) Perun GERMANI

c) Veles

č) Morana HUNI

Frey

Odin

Morana

Perun Vesna Nord Thor Veles Freya I

T O G I

Z I

V N O

J O S C M J O R E I Š F H V N O K Č Ž K V A N D A L I

B O N

F G E A R A V E N A Z R N B M L U L O R S E A K A V A R I

V zgornji zmešnjavi črk išči v vseh smereh in med črkami boš našel skrite besede. Izpiši jih in ob njih zapiši še njihov pomen. Huni so imeli vrh moči: a) v 5. stoletju b) v 10. stoletju c) v 7. stoletju

F

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Dodatna_gradiva/5%20SRED  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Dodatna_gradiva/5%20SREDNJI%20VEK/28%20PRESELJEVANJE%20LJUDSTEV....

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Dodatna_gradiva/5%20SRED  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Dodatna_gradiva/5%20SREDNJI%20VEK/28%20PRESELJEVANJE%20LJUDSTEV....

Advertisement