Page 1

OTROŠTVO NEKOČ IN DANES

ŽIVIJO S SVOJIMI STARŠI POVEDO SVOJE MNENJE

Z NJIMI LEPO RAVNAJO HODIJO V ŠOLO

IMAJO ZDRAVSTVENO ZAŠČITO IN ZDRAVNIŠKO POMOČ.

SO DRUGAČNI.

PRAVICA VSEH OTROK JE, DA


KAKO SO NEKOČ PREŽIVLJALI OTROŠTVO pomembna družina: številni učitelji, služabniki, igrače

Odvisno od spola otroka

Igrače: živali izdelane iz lesa, blaga, gline, vrtavke, žoge, ropotulje, frnikole...

Odvisno od družbenega sloja

OTROŠTVO

preprosta družina: čimprej delati, pomoč staršem, služit drugim.

Zgodaj poroka

končalo zelo zgodaj Velika umrljivost


ALI SO OTROCI NEKOČ HODILI V VRTEC IN ŠOLO Premožni: mati, najeti učitelji, služabniki.

Revni starši: otroke So vzeli s seboj v delavnice, na polje, pomagali so pri delu.

DEČKI doma: uk za očetovo delo, vodenje delavnice ali trgovine. V šolah: pisati, brati, peti, instrument, literatura, in telovadba.

GRČIJA RIM Šolo so obiskovali večinoma le dečki iz premožnejših družin.

DEKLICE so poučevali doma. Matere so jih naučile kuhati, šivati in tkati. Naj se dobro poročijo, rodijo otroke, da bodo dobre gospodinje žene in matere.


Obveznih šol ni bilo.

Cerkvene šole

Kmetje, nepismeni

Najeti učitelji Na domu

POTREBA po znanju branja, pisanja in računanja: • trgovci in obrtniki, • vodenje poslov. igranje instrumentov, borilne veščine, tuji jeziki

SREDNJI VEK

NOVI VEK ŠIRITEV MEST Šole le za dečke telesna kazen

Starejše ženske so učile deklice.

Pismenost je postala pomembna. STROŠKI ŠOLANJA Bogatim plačali starši. Revnim, nadarjenim otrokom so pomagali dobrotniki,


OBVEZNO ŠOLANJE ŽELI DATI ZNANJE VSEM Pred 250 leti

Država skrbi za šole

Obvezna osnovna šola

Razvoj gospodarstva

Število šol je naraslo

obvezno šolanje za vse otroke

Polni razredi

Več deklet v šoli Pismeni ljudje, boljši delavci Boljša oprema šol

Kazni

Odprta pot študiju na srednji šoli in univerzi

Šolani učitelji Starši upiranje pošiljanju otrok v šole


Rim

Katero sredstvo uporablja uÄ?itelj?

19. stoletje Ĺ olanje okrog 1300 (Manessa Codex,)


Ĺ olanje okrog 1300 (Manessa Codex,)

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/6.%20razred/Dodatna_gradiva/27_otros  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/6.%20razred/Dodatna_gradiva/27_otrostvo.ppt

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/6.%20razred/Dodatna_gradiva/27_otros  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/6.%20razred/Dodatna_gradiva/27_otrostvo.ppt

Advertisement