Page 1

PRVE ČLOVEŠKE SKUPNOSTI

NETENJE OGNJA

MASAJI OGENJ


PRVE SKUPNOSTI V PRAZGODOVINI Ljudje so živeli v lovskih skupinah (do trideset ljudi), ki so se premikale za živalmi.

SKUPNOST LJUDI: več staršev, starih staršev in otrok. Lov, nabiralništvo, obramba, selitve za živalmi...

OGENJ: središče družabnega življenja. Tu so pripovedovali zgodbe, jedli, zaigrali in zaplesali.

SKUPNA LAST:

ozemlje in hrana.

Posode: iz lesa, lubja, živalskih mehov in lupin velikih plodov. STAREŠINA: voditelj skupnosti, najmočnejši, najsposobnejši mož. Odrasli, za boj sposobni moški v skupnosti so se o pomembnih zadevah z njim posvetovali.


VLOGA MOŠKEGA IN ŽENSKE V PRAZGODOVINI V prvih skupnostih

Moški: lovili so živali, izdelovali, popravljali lastno orodje in orožje. Vodilna vloga

Ženske: nabirale so sadeže, pripravljale hrano, varovale ogenj in skrbele za otroke. »gospodarice hiše«.

DELO razdeljeno

Pojav poljedelstva, živinoreje in obrti. DELITEV DELA poklici

POLJEDELEC

ŽIVINOREJEC LONČAR

Otroci so po svojih močeh sodelovali v skupnosti.

TRGOVEC KOVAČ

TKALEC


DRUŽINA V ČASU PRVIH CIVILIZACIJ DRUŽINA - večja skupnost. Združevale so starše in njihove otroke, včasih tudi stare starše in sorodstvo.

Ženske: precej enakopraven položaj, pomembne službe, tudi svečenice, kraljice. EGIPT

POMEMBNEJŠE DRUŽINE • Močnejši - dobili več zemlje. • Med ljudmi so nastale vidne razlike v premoženju in položaju v družbi • Oblast v državi • Služabniki PREPROSTE DRUŽINE Družinski člani so delali od jutra do večera na polju ali v obrtnih delavnicah.

Obuvala: bosi ali sandale. Oblačila iz lanu, različnih barv, ohlapna, ob mrazu volnena ogrinjala. Higiena in zunanji videz: skrbna, dišeča olja, kreme, ličila, lasulje, nakit, parfum.


1. Zakaj so v prazgodovini živeli v lovskih skupnostih? 2. Kako so si delo delili moški in ženske v prazgodovini? 3. Kakšna je bila vloga žensk v času visokih civilizacij? 4. Kakšna je bila vloga otrok? 5. Zakaj so nekatere družine postale pomembnejše?

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/6.%20razred/Dodatna_gradiva/24_prve_  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/6.%20razred/Dodatna_gradiva/24_prve_cloveske_skupnosti.ppt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you