Page 1

ZAKAJ SO IMELI GRADOVI OBZIDJA

Poskusimo našteti čimveč besed, ki nas spominjajo na GRAD! Ječa, stražar, slama, konj, kamin, graščak, trobenta, jarek, top, smola, norček, pojedina, dvoboj, vitez, bakla, lina, zastava, rešetka, služabniki, hlev, orožarna ...


PREBIVALCI Lastnik, graščak, plemič, večvreden položaj, njegova družina, sorodniki, služabniki ter vojaki. NASTANEK v 10. in 11. stoletju. Najprej leseni, kasneje pa kamniti. GRADNJA Gradili so jih podrejeni kmetje.

Grad Turjak

VARNOST GRAD utrdba, zaščita pred napadi • naravne razmere polotok, stena, skalni previs, gorski greben • obzidje s stolpi • dvižni most • jarki SREDIŠČA DRUŽABNEGA ŽIVLJENJA Turnirji, lov ali pojedine. Zabavali so jih pesniki, glasbeniki in igralci.


KMEČKE HIŠE ZUNANJOST Skromne Grejene iz lesa ali ilovice Kasneje tudi s kamnom in opeko. Slamnata streha Okna majhna, nezastekljena NOTRANJOST Celotna koča je bil en sam prostor. V njem so kuhali in spali. V hiši so prespale tudi živali. Ogenj sredi prostora – zadimljenost. Pohištvo: bolj malo, miza in klopi. Tla: slama, živalske kože. ROGATEC

PLETERJE

Rogatec Muzej na prostem


LEGA Nastajala so v bližini rek, gradov, ob cerkvah, ob križiščih prometnih poti.

KAKŠNO JE BILO SREDNJEVEŠKO MESTO

UREDITEV • Ulice: netlakovane, blatne, umazane, redko čiščene. • Trg - shajališče • Cerkev SLOVENCI • Mestna hiša Sramotilni steber • Voda: iz mestnega vodnjaka ali reke • Odplake: na ulico • Kanalizacija: neurejena • Stranišča: revni zunaj, bogatejši v hiši

Brasov, Romunija

PREBIVALCI • Do 1000 prebivalcev • Meščani: obrtniki in trgovci • Gospodarska središča


VISOKE OZKE HIŠE

STRAŽNI ST OLP

DVORANA

ILOVNATE KOČE OZKE ULICE

GRAD OBZIDJE

SKLADIŠČA

VAS

KUHINJA

DVIŽNA VRATA

MESTO MESTNA HIŠA

MEST NA VRATA

ZADIMLJEN PROSTOR

TRG

Kam kaj spada?

EN SAM PROSTOR

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/6.%20razred/Dodatna_gradiva/12_gradb  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/6.%20razred/Dodatna_gradiva/12_gradbenistvo_v_srednjem_veku.ppt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you