Page 1

1


2


Voorwoord

Alle kinderen in Nederland lessen in Geluk bieden en alle kinderen onder de armoede grens ondersteunen met praktische hulp. Concrete en haalbare doelen om voor alle kinderen in Nederland vóór 2020 te realiseren. Met deze gedachte organiseerden we Expeditie Geluk 2013. Begin 2012 startten we met de voorbereiding. Een expeditie in Nederland was nooit eerder gedaan en alle metaforen die te bedenken zijn bij een expeditie dragen bij aan een optimale beleving. We bedachten daarom 60 dagen in expeditiestijl te gaan lopen langs de grenzen van Nederland. Tijdens deze missie gingen we alle burgemeesters bezoeken van de gemeentes die op onze route lagen. Overal gingen we aandacht en bijdragen vragen voor het werk van Stichting Gelukskoffer en Nationaal Fonds Kinderhulp – de twee organisaties die onze doelen uiteindelijk moeten realiseren. Wij zijn beeldend ingesteld. Vandaar dat we tijdens de voorbereiding met een gedetailleerd stripverhaal onder de arm op zoek zijn gegaan naar sponsors. Dat werkte: binnen de kortste keren liepen we in expeditiekleding van The North Face met expeditiekarren van Fox Industries, reden de begeleiders in VW Campers en aten we drie keer daags maaltijden van Adventure Food. In het basiskamp bij de Baak stond geweldig meubilair van Gispen gereed voor intensief gebruik. Daar stonden ook de boodschappen van Albert Heijn, de printers van Samsung en de boeken van Zwijsen. Met in de tank Total en aan de voeten schoenen en sokken van Keen konden we starten.

Terwijl een hele groep onbetaalde krachten werkte aan website, sociale media, planningen, routes, pr en pers, trainden expeditieleden Philip en Marianne voor de expeditie. En op 13 september 2013 gingen zij in Madurodam van start: 1600 kilometer lopen en trekken aan een kar, geladen met gelukssteentjes, persoonlijke spullen en voeding voor 62 dagen. 62 etappes van zo’n 25 tot soms 40 kilometer zwoegen, steunen, trekken en zeulen door weer en wind; dag in dag uit. Maar gesteund door familie, vrienden, voorbijgangers, partners en sponsoren, was het goede doel elke kilometer meer dan waard. Ieder kind verdient een gelukkige en zorgeloze jeugd; een betere motivatie is niet denkbaar. Om het doping te noemen gaat ver, maar de bezoeken aan de burgemeesters van 60 gemeentes hadden een nog veel grotere uitwerking! Gesprekken van soms wel twee uur, discussies over oplossingen en aanleidingen, plechtige overhandigingen, een flirt en soms tranen hebben diepe sporen achter gelaten bij de expeditieleden en burgemeesters. Want praten over armoede en geluk, gerelateerd aan kinderen, maakt heel veel los. We hebben de echte burgervaders en -moeders ontdekt tijdens onze tocht. Mannen en vrouwen die op scherp staan om het allerbeste te bieden aan hun bevolking. U was oprecht blij met onze komst en zonder uitzondering hebt u tijd vrijgemaakt voor ons en voor pers en pr momenten. Ook in België zijn we ontvangen en bedolven onder verhalen over kinderen, heel veel kinderen in soms ellendige situaties. We hebben getuigen! Zeker 60 verklaringen, wensen en berichten van burgemeesters voor buurburgemeesters en de bevolking die zij vertegenwoordigen. De brieven staan in dit boek en ze geven op een liefdevolle manier weer hoe betrokken u bent bij kinderen, kinderen die afhankelijk zijn van uw beslissingen en hulp. Kinderen die er niets aan kunnen doen dat ze in een kwetsbare situatie zijn beland. Ouders die er vaak ook niets aan kunnen doen en die toe moeten zien hoe hun kinderen niet mee kunnen doen aan het ‘gewone’ leven. Wij zijn diep geraakt door de vrijwilligers van voedselbanken en instituten die zich in zetten voor iedereen die het even nodig heeft. 3


Kerstmis bij een voedselbank heeft onze kijk op kerst definitief doen veranderen. Het zelf mogen kiezen van een kerstversiering, een kerstdiner en feestelijke kerstkleding bezorgt ons nog warme rillingen op de rug. Wanneer we de brieven van de burgemeesters teruglezen en wanneer we de actualiteit volgen, dan moet Expeditie Geluk doorgaan, jaar in jaar uit. Totdat er geen kinderen meer zijn die met armoede te maken hebben en tot het moment dat alle kinderen in het basisonderwijs toegang hebben tot kosteloze lessen in geluk. Dat moment is nog heel ver weg en de problemen nemen toe. Er is geld nodig om lessen te kunnen geven en om individuele kinderen te kunnen helpen. Veel geld en nog meer inzet van vrijwilligers, sponsoren en partijen die zich het lot van kinderen aantrekken. Wij zijn blij en trots op het resultaat van Expeditie Geluk 2013 en we denken verder over mogelijkheden voor een vervolgexpeditie. Want wij geloven in de kracht van kinderen en het steuntje in de rug dat wij hen kunnen geven. Burgemeesters: geef niet op, doe het zelf en zet ons in wanneer u ons nodig heeft! Wij staan open voor ideeĂŤn van u als individu en als burgemeesterscollectief. Dank! Iedereen voor alle grote en kleine bijdragen om Expeditie Geluk te laten slagen in het belang van het mooiste dat we hebben: onze kinderen!

e-mail info@expeditiegeluk.nl 4

Peter Heres, Philip de Roo, AndrĂŠ de Hamer De initiatiefnemers van Expeditie Geluk


André Anke Annemarie Arko Aukje Brenda

Carline

Carolien

Caroline

Céline Christiaan Clara Doede Eric Erna Faye Floris Gerald Iris Jan Jannetta Jetze Joep Jolanda Jon Jos Julian Juriaan Katja Kees Klaas Lars Libby Lotte Luuk Marc Marianne Michiel

Miriam

Monique

Morten

Nicole Pepijn Peter Philip Remco Rogier Rutger Ruud Sabine Sanne Tom Trijnie Wilbert Wilco William Wim

5


6


7


8


9


Nationaal Fonds Kinderhulp streeft naar een

Stichting Gelukskoffer is een

gelukkig leven voor alle kinderen in Nederland. Helaas maken armoede en ernstige problemen thuis dit voor veel kinderen onmogelijk. Zij staan langs de zijlijn en kunnen niet meedoen met leeftijdsgenoten.

maatschappelijk verantwoorde onderneming die zich ten doel stelt kinderen op jonge leeftijd positief te ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Het

Kinderhulp legt de basis voor geluk Kinderhulp geeft de kinderen bouwstenen om te kunnen werken aan hun eigen geluk: alledaagse dingen, zoals een fiets of kleding ontspanning, in de vorm van een dagje uit of vakantie, om even aan de ellende te ontsnappen ontwikkeling, door sport, muziekles of een laptop voor school Hoewel de dingen die Kinderhulp geeft meestal eenvoudig zijn, helpt het wel een basis te leggen voor een gelukkig(er) leven. Ons doel In 2020 ontvangen 200.000 kinderen ondersteuning van Nationaal Fonds Kinderhulp! Met Expeditie Geluk willen we meer aandacht vragen voor deze problematiek en samen met al onze partners werken aan de basis voor geluk.

10

Dit willen wij bereiken door op alle basisscholen kosteloos lessen in geluk aan te bieden. Stichting Gelukskoffer investeert preventief in jong leiderschap en het welzijn van kinderen, zodat zij vanuit innerlijk vertrouwen verschil durven maken in de wereld en hun eigen koers durven te varen. Kinderen die in zichzelf geloven zijn in staat om niet alleen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen geluk, maar ook voor het geluk van de ander. Kinderen zijn pas in staat samen te werken, samen te leven en goed zijn voor de ander en de wereld als het goed gaat met het kind zelf. De basis voor een duurzame wereld. Ons doel In 2020 worden op alle basisscholen kosteloos Gelukslessen gegeven! Met Expeditie Geluk laten we met onze partners zien hoe mooi en belangrijk geluk is voor kinderen... en volwassenen!


“Onderwijs is gebaseerd op de laatste 20 jaar, terwijl we een maatschappij voor de komende 50 jaar vormgeven. Laten we ons dus richten op dat wat onze leerlingen kunnen veranderen.” Wim Pak, directeur van openbare basisschool De Bloemhof, over de basis van zijn schoolvisie (vrij naar Peter Senge)

Duurzame PABO is het

netwerk van pabo’s en basisscholen die actief bezig zijn met duurzame ontwikkeling in het onderwijs en de organisatie van pabo’s en basisscholen. Het startpunt voor ‘leren voor duurzame ontwikkeling’ ligt in het basisonderwijs. De leraar van de toekomst, de pabo-student, vervult hierin een spilfunctie. Duurzame PABO ondersteunt daarom sinds 2005 studenten, leerkrachten en docenten die deze taak oppakken! Ons doel In 2020 wordt op iedere basisschool in Nederland zichtbaar en merkbaar gewerkt aan ‘zorg voor jezelf, de ander en je omgeving’! Een mooie definitie van duurzame ontwikkeling is “goed zorgen voor jezelf, de ander en je omgeving. Hier en nu, maar ook later en daar”. Expeditie Geluk richt zich op het goed zorgen voor jezelf en de ander. Vooral dichtbij. Als kinderen goed voor zichzelf leren zorgen is dat de beste basis om ook zorg te dragen voor een ander en voor de omgeving. Daarom is Duurzame PABO een van de initiatiefnemers voor Expeditie Geluk. Samen gaan we voor duurzaam geluk!

de Baak

Bij leren ondernemers, leiders, professionals hoe ze kunnen bereiken wat ze willen, samen met anderen. Wij brengen hen in contact met elkaar en met onze eigen professionals. Zo leren mensen en krijgen ze nieuwe inspiratie, motivatie, kennis en inzicht. Daardoor bereiken mensen meer en doen ze hun werk met meer plezier. Het bijzondere aan de Baak is namelijk dat wij graag willen dat mensen ook gelukkig worden van hun werk. Bij ons gaat het om de menskant van het ondernemen. Het leren kan bij de Baak in korte en lange trajecten, in grote en kleine groepen en individueel. In het Nederlands en in het Engels. Natuurlijk verzorgen wij ook trajecten op maat. Bij de Baak willen wij graag dat het goed gaat met Nederland en de wereld. Wij doen bijvoorbeeld ook mee met de Expeditie Geluk. Daar worden wij zelf ook gelukkig van. Daarom doen wij wel vaker zulke projecten met en voor anderen. Als het maar wel over leren en ontwikkelen gaat, want dat past bij ons. De Baak heeft vestigingen in Driebergen, Noordwijk en Antwerpen om leren en ontmoeten in een context te faciliteren. Wij ontmoeten en zoeken de verbinding met ondernemers en leiders ook elders. De Baak is verbonden met VNO-NCW. Wil je meer weten over de Baak, kijk dan op www. debaak.nl. Of bel een van onze adviseurs, op (0343) 55 63 69.

11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


62 dagen 62 gemeenten 62 burgemeesters 62 wensen van burgemeesters aan de volgende gemeente


30


31


32


33


34


35


36 36


37 37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst Onze snel veranderende maatschappij doet in toenemende mate een beroep op de mentale functies van mensen. Voorwaarde voor het geestelijk goed functioneren van de bevolking is dat mensen leren deze functies zo goed mogelijk te gebruiken. Mentaal kapitaal is daarmee een noodzakelijk economisch belang voor een goede gezondheid, welzijn en welvaart van onze bevolking. Preventief investeren in het mentale vermogen van inwoners is van belang voor het gezond functioneren van de samenleving.

Missie Gelukskoffer wil lessen in geluk in het onderwijs voor ieder kind mogelijk maken. We willen daarnaast het bewustzijn onder besluitvormers vergroten hoe belangrijk het is voor de wereld dat jonge nog vormbare kinderen positief opgroeien vanuit vertrouwen met een groot gevoel van eigenwaarde. Kinderen die op zichzelf durven te vertrouwen, durven in beweging te komen vanuit de kracht van hun eigen gedachten en zijn uiteindelijk in staat om dit positieve gedachtegoed weer door te geven

Sturen op geluk Gemeenten krijgen door de decentralisaties een steeds grotere verantwoordelijk. Dit biedt een mooie kans om te sturen op het verbeteren van het welzijn en geluk van de inwoners. De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft vorig jaar een resolutie aangenomen dat overheden het geluk van hun burgers moeten proberen te vergroten. In Engeland, Frankrijk en Duitsland maken de kabinetten van Cameron, Sarkozy en Merkel serieus werk van onderzoek naar het geluk van burgers. Op allerlei terreinen neemt het geluksbeleid toe. Geluk is de belangrijkste drijfveer voor volwassenen en kinderen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 40% van ons geluk te beĂŻnvloeden is door ons gedrag en manier van denken. Uit onderzoek is gebleken dat geluk een beschermende werking heeft voor de gezondheid. Het stelt mensen in staat om hun eigen potentieel te ontwikkelen, om productief en creatief te zijn. Gelukkige inwoners zijn lichamelijk gezonder

aan anderen. Kinderen kunnen pas bijdragen aan een bloeiende lokale samenleving als het goed gaat met het welzijn van de kinderen. Gelukskoffer heeft met de Universiteit van Leiden wetenschappelijk aangetoond dat de kinderen na de lessen in geluk minder bang, minder boos, minder verdrietig zijn en dat de onderlinge verdraagzaamheid significant is verbeterd. Voor meer informatie: info@gelukskoffer.nl of www.gelukskoffer.nl

hebben minder psychische klachten en stoornissen kunnen beter zelf regie nemen over hun leven vanuit eigen kracht nemen vaker verantwoordelijkheid voor zorgtaken staan meer open voor ideĂŤen en veranderingen, denken in kansen zijn 31% productiever (bron: Harvard Business Review)

91


Gelukscourant

92


93


94


95


Foto: beetproductions 96


62 etappes 62 vertrekplaatsen 62 aankomstplaatsen 62 dagen vol avonturen

97


Expeditie Geluk van dag tot dag

98


13 september Begonnen! Na maanden voorbereiding, trainen en heel hard pionieren, is het dan eindelijk zo ver. We gaan beginnen! Bij het startevenement krijgen we een prachtige brief overhandigd van Burgemeester van Aartsen. Die brief mogen we aan de volgende gemeente overhandigen. Geen test meer, geen escape, alleen maar het besef dat dit het moment is dat het moet gaan gebeuren.

14 september Stapje voor stapje trekken we de loodzware slede door het mulle zand. Urenlang komen we niemand tegen in het opstuivende zand. Bij Zandvoort moeten we nog maar vier of maximaal vijf kilometer, dachten we‌ 17 september De eerste mijlpaal van de Expeditie is in zicht! Vandaag komen we aan in Den Helder! We moeten in totaal 1650 kilometer afleggen, in 62 dagen tijd. 18 september We moeten een pontje nemen om verder te kunnen reizen. De overtocht duurt hooguit twee minuten, maar we worden gevraagd om mee terug te gaan naar ons startpunt om een volgende klant op de halen. Het gesprek gaat maar door, en inmiddels zijn we al een aantal keer heen en weer gegaan. Uiteindelijk komt het hoge woord er uit. Het blijkt dat de beste man twee jaar geleden zijn kleinkind heeft verloren en dat hij dit helaas nog niet heeft verwerkt.

99


Foto: beetproductions

Bij het afscheid geven we hem een gelukssteente, waarop hij aangeeft, dat hij al jaren in zijn medicijnkastje een steen heeft liggen. En telkens weer als hij de steen in handen heeft, weet hij niet wat hij er mee wil doen. Weggooien? Nee‌ al meer dan twintig jaar hoort die steen in het medicijnkastje, en nergens anders. 19 september De etappe naar Hoorn staat vandaag op het programma. Onno van Veldhuizen, fijne burgemeester van Hoorn! Twitter Onno van Veldhuizen: @expeditiegeluk veel reis en levensgeluk voor iedereen op jullie pad en altijd welkom in kinderstad #Hoorn met rijke geschiedenis. 21 september De derde slede is nog steeds spoorloos, maar ontwerper en fabrikant Fox Industries heeft kosteloos een nieuwe slede gebouwd, compleet met bestickering. Hulde aan Fox!

Jetze Plat 22 september 40 kilometer tussen Amsterdam en Utrecht is een eind om te lopen. Daarom leggen vriend Gerald en ik de helft van de route af... per handbike. Mede mogelijk gemaakt door de KNWU. We worden geflankeerd door kampioen Jetze Plat (o.a. 2e WK Paratriathlon, 4e Paralympische Spelen Londen) en vier handbikers van WV Het Stadion: Rogier, Jules, Geert en Remco. Het was een geweldige ervaring, en ik heb enorm respect voor de mensen die deze sport beoefenen. De dagetappe gaat naar Leidsche Rijn. Aldaar worden we ontvangen in Parkrestaurant Anafora in het MĂĄximapark met burgemeester Aleid Wolfsen. 100


Fotograaf Jon Earle

24 september Op weg richting Harderwijk toe fietst een vrouw langzaam achter ons. Direct maak ik wat ruimte. Na een vriendelijke groet vraagt de vrouw wat ik aan het doen ben. Ik vertel wat de missie Expeditie Geluk inhoudt. Het was even muisstil. Prachtig initiatief, zei de vrouw! Geweldig! Goed dat jullie dit doen. Echter, daarna vertelt zij dat zij in vier verschillende pleeggezinnen is opgegroeid, en in drie van die gezinnen is mishandeld en misbruikt. Pas in het vierde pleeggezin was ze veilig. Met tranen in haar ogen vertelt ze mij het verhaal. 25 september Gastloper Henk van der Stelt: “Vanochtend kwart over zeven aangekomen in het basiskamp op de camping in Hierden. Even later aan het ontbijt. Voor dit bourgondische type ook een ontbijtje uit een zakje met warm water van Adventure Food. Voor mij een geheel nieuwe ervaring. Eerlijk gezegd valt het mij meer dan mee. Mijn respect voor de twee atleten Philip en Marianne was al heel groot maar ze zo bezig te zien met een zware slee achter zich is erg indrukwekkend.”

1 oktober Twa manlju fan Ekspedysje Gelok rinne fan ‘e wike troch Fryslân om omtinken te freegjen foar earme bern. Yn Nederlân libje hast 400.000 bern yn earmoed. Ekspedysje Gelok is yn it libben roppen troch ferskate stiftings en fûnsen en wurdt dit jier foar it earst útfierd. De geloksrinners hawwe tiisdeitemoarn by boargemaster Apotheker fan Súdwest-Fryslân west yn Makkum. Se rinne deselde deis nei Frjentsjer. Dêrnei gean se nei It Bilt en Dongeradiel en dan nei Grinslân. Mei-inoar rinne de geloksrinners 1600 kilometer yn 62 dagen troch hiel Nederlân. Vandaag worden we in Wierum spontaan uitgenodigd om een nacht bij twee mensen thuis te overnachten. Trijnie Hellfrich en Jan van Buiten zijn ontzettend gastvrij! Tijdens het diner kunnen we al onze verhalen vertellen. We krijgen ook de verhalen van Jan en Trijnie te horen over wat zij hebben meegemaakt met onder andere Jeugdzorg. Erg inspirerende mensen met het hart op de goede plek.

Wierum 101


Burgemeesterswens bij Fox

5 oktober De etappe gaat vandaag van Zoutkamp naar Winsum. Samen met Eric Schlameisen en Joep Bovens. Met hen heb ik Groenland overgestoken, zowel in oost-west- als in zuid-noordrichting. Vroege start in camping ‘t Ol Gat in Zoutkamp. Eigenaar Wildervank biedt het team van Expeditie Geluk een gratis overnachting met uitgebreid ontbijt aan. Burgemeester Wiersma inspecteert de sledes. Onderweg delen we gelukssteentjes uit aan kinderen. 6 oktober Vindicat heet ons welkom in Groningen Stad. Vindicat is de grootste en oudste studentenvereniging van Groningen. Locoburgemeester Ystha neemt een wens in ontvangst.

Deel van de VW-achtervolgingskaravaan

102

8 oktober Alleen voor beschuit met biest kom ik eruit! We hebben biest (eerste melk van een koe die gekalfd heeft) gekregen, deze geweld en met beschuit gegeten, en er pannenkoeken van gebakken! Camping Amerveld, reuze bedankt voor het zeer gastvrije onthaal, de gratis overnachting, de rondleiding langs paarden, koeien en de kookles. 10 oktober Op bezoek bij loco-burgemeester Pot van Ganzenstad Coevorden. Erg leuke ontmoeting met gebak en uitgebreid gesproken over geluk voor kinderen. Nu eens geen camping of hotel, maar overnachting in de productiehal van Fox Industries in Dedemsvaart!


Marc Cornelissen Foto: Lars Sorensen

11 oktober Op weg naar Bestmen: bikkelen in de regen! Natasja Damkat via Facebook: “De kinderen bij mij in de groep zijn van mening dat juist (hard)lopen in de regen een heerlijk gevoel geeft. Vind ik eigenlijk ook. Misschien zelfs wel een beetje geluk...” 12 oktober Bijzondere ontmoeting met Familie Jansen uit Hellendoorn. 13 oktober Eten bij Ruud Koornstra en als toetje de ‘gelukskoekjes’ van Sanne en Pepijn. 14 oktober Vroeg op bezoek bij burgemeester Heidema van Deventer. Bezoek aan het AOC in Twello, mijn oude school. Ik geef een presentatie aan leerlingen van het AOC. De leerlingen van het AOC krijgen er maar niet genoeg van en lopen met mijn mee van Twello naar Apeldoorn. Koninklijke ontvangst in Bilderberg De Keizerskroon, de overnachtingsplek van het team. Dank aan general manager Carla Maessen en haar team voor de gastvrijgeid en het heerlijke driegangendiner! 15 oktober De Parkenschool wacht mij en het team op bij het stadhuis. Zij hebben met trefbal een bedrag van honderd euro verzameld voor Expeditie Geluk. Iedere bijdrage helpt weer een aantal kinderen gelukkig(er) te worden!

Burgemeester Berends van Apeldoorn heeft een debat aangevraagd over Geluk. Hij vraagt de ‘raadsleden’ hun standpunt duidelijk te maken over Geluk en wat Geluk betekent. Het knopje van de microfoon wordt gauw gevonden! Maar er moet ook gelopen worden! 27 kilometer! Sledetrekkers deze dag zijn Clara Wilken en Doede Wessels. Remco de Waal begeleidt de meelopers in de Trigger van Fox. Aankomst bij Bilderberg Wolfheze met enthousiaste ontvangst door het personeel. Weer een heerlijke maaltijd en een heerlijk bed in Bilderberg en Papendal. 16 oktober De Expeditie steekt in de mist de Rijn over over de beroemde John Frostbrug. Vandaag loopt en trekt André de Hamer van Duurzame PABO mee. Wethouder Michiel van Wessem overhandigt de wensbrief van burgemeester Kaiser van gemeente Arnhem aan gemeente Nijmegen. Van Essem is erg onder de indruk van Expeditie Geluk en beaamt dat het een erg belangrijk doel is. 17 oktober Peter en Julian hebben de geluksboodschap van burgemeester van Nijmegen opgehaald. Helaas is hij vanwege vakantie niet aanwezig om de boodschap zelf te overhandigen. Uiteraard hebben we de boodschap van gemeente Arnhem bij het gemeentehuis achtergelaten zodat de cirkel rond blijft! Vandaag lopen poolreiziger Marc Cornelissen en dagverslaggever Lars Sørensen mee. 103


18 oktober Vandaag lopen Philip’s broer Chris en collega Juriaan van Vugt mee. De Expeditieleden vertrekken in de spookachtige mist. Lars Sørensen houdt ons vandaag weer gezelschap als reporter. We zijn erg blij met Lars omdat hij de Expeditie goed in beeld brengt. Als eerste heeft het team vandaag een bezoek bij de burgemeester van Gennep. Burgemeester Peter de Koning spreekt uitgebreid met het Expeditieteam, onder het genot van een heerlijke vlaai. Burgemeester Hans Gillesen van gemeente Venray ontvangt de wensbrief van burgemeester De Koning van Gennep en heeft een mooie brief voor de burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas. 19 oktober Vanochtend wordt het team warm gewekt door een prachtige zonsopkomst aan de Maas. Na een lekker ontbijtje van Adventure Food hebben Peter, Philip en Julian gewacht tot dat Marianne zou aankomen. Haar training in de Alpen is na drie weken afgerond en ze is nu weer helemaal terug bij Expeditie Geluk! In Grubbenvorst hebben we een ontmoeting met loco-burgemeester Ger van Rensch van Horst aan de Maas. Daarna zijn we doorgegaan naar onze eindbestemming: het Bilderberg Hotel De Bovenste Molen in Venlo. Hier wederom heerlijk genieten! 20 oktober Helaas kan het Expeditieteam niet direct van start gaan: wederom een lekke band. Het materiaal krijgt redelijk wat te verduren tijdens een zo lange missie. Dus is het plakken geblazen. 21 oktober Vanochtend worden de Expeditieleden rustig wakker op Natuurkampeerterrein Raayerhof in Swalmen. In alle rust heerlijk ontbeten. Vervolgens heeft het Expeditieteam in Roermond een ontmoeting met burgemeester Cammaert. Na uitleg gegeven te hebben over de missie geeft de burgemeester duidelijk aan dat hij blij is met het initiatief van Expeditie Geluk! Hij benadrukt dat het nodig is om aandacht hieraan te besteden. 104

In de middag hebben de Expeditieleden een ontmoeting met burgemeester de Boer-Beerta van gemeente Roerdalen. Het is een mooie ontmoeting en ook hier een prachtige brief. De gemeente Roerdalen houdt zich bezig met een eigen campagne genaamd Klein Geluk. 22 oktober Voor het eerst gaat de Expeditie naar Duitsland. Onze Duitse buren kijken raar op. De meeste wel met een grote glimlach! 23 oktober Deze ochtend brengt het Expeditieteam een bezoek aan de basisschool De Tovertuin in Sittard. Daar vindt een ontmoeting plaats met burgemeester Sjaar Cox van Sittard, alsmede een overdracht van de geluksboodschap. Alle 114 kinderen op de basisschool zijn aanwezig en luisteren naar de Expeditie-verhalen en naar het voorlezen van de nieuwe brief van de burgemeester. Aangekomen op de camping kunnen we even uitrusten. Daarna hebben we een ontmoeting met burgemeester Sprokkel van gemeente Voerendaal. Met hem en twee wethouders hebben we een leuke ontmoeting en vrij snel een goed gesprek over jeugdzorg, armoede en geluk. Ook geven zij aan hoe zij invulling willen geven aan het nieuwe jeugdzorgbeleid. Erg interessant om te horen hoe de verschillende meningen en actiepunten van de gemeentes zijn! 24 oktober Inmiddels is het elke ochtend pikkedonker als de Expeditieleden wakker worden. Naarmate de dag vordert, wordt het langzaam ook steiler en dat betekent dat het team dichter bij het hoogste punt van de Expeditie komt: de Vaalserberg, met 323 meter het hoogste punt van ‘Europees’ Nederland. Met bovenop de Vaalserberg het lang gekoesterde Drielandenpunt (Belgie, Nederland en Duitsland)! Na hard zwoegen en flink doorploeteren (Philip en Marianne krijgen het niet voor niets!) komen de helden eindelijk op het punt aan! Een prachtig moment om daar te staan in stralend weer.


Foto: beetproductions

105


106

Foto: beetproductions


25 oktober Eerst hebben we een ontmoeting met burgemeester Reg van Loo van gemeente Vaals. We worden ontvangen in een prachtige kamer en komen direct op het onderwerp van onze missie uit. 26 oktober De teamleden zijn al vroeg uitgenodigd bij de gemeente Eijsden-Margraten. De ontmoeting met wethouder Jacobs vindt plaats bij de plaatselijke voetbalclub Oranje Boys. In de voetbalkantine wordt de boodschap voor Burgemeester Onno Hoes van Maastricht in ontvangst genomen. Erg leuk gesprek met Onno Hoes over kinderen en geluk maar ook een mooie boodschap vanuit zijn eigen persoon geschreven. De derde en laatste burgemeester van vandaag: burgemeester Schmidt van Geulle aan de Maas. 27 oktober Omdat het zondag is ook geen burgemeesters. Echter wel 28,5 kilometers voor de boeg, nonchalance wat de tijd betreft is er niet bij. 28 oktober Een mooie ontmoeting met de Belgische burgemeester Brauns, maar ook een die ons direct met de neus op de feiten drukt: volgens de burgemeester groeit 1 op de 5 kinderen in zijn land op in minder gelukkige omstandigheden. Dat raakt ons behoorlijk! 29 oktober Deze ochtend heeft het Expeditieteam een ontmoeting met burgemeester Heymans van Weert. De burgemeester vertelt dat ze net met het hele college ochtendsport heeft gedaan. Daarnaast heeft burgemeester Heymans ook een opdracht voor de gemeente Valkenswaard: ga naar een school toe en trap een balletje met een aantal leerlingen. Tijdens de ontmoeting met de burgemeester komt ook de crew van Koffietijd binnen. Om 10.45 uur gaan we live en vertellen we het hele verhaal over het project en 400.000 kinderen die onze hulp hard nodig hebben.

30 oktober In de ochtend een ontmoeting met burgemeester Ederveen van Valkenswaard. Een erg sympathiek en opgewekt gesprek! Aan het einde van onze ontmoeting tipt hij het team om langs de lokale Voedselbank te gaan. Zo getipt, zo gedaan. Ik ben diep onder de indruk van het werk daar. Vandaag loopt ook de vitale opa van Marianne een dagje mee. Van hem krijgt Expeditie Geluk een prachtige financiële bijdrage. Bedankt opa! De camping van deze dag is bij leerwerkbedrijf de Eburon op camping de Kleine Witrijt. Hier een ontmoeting met burgemeester Van der Voort van gemeente Bergeijk. Ook hier een mooi gesprek. We horen wat voor werk de mensen op de zorgboerderij hier doen. Wat ons echt opvalt is de zorg en hulp die geboden wordt, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Erg onder de indruk van de intensiteit, passie en energie die het gezin hier in steekt. 31 oktober Aan het einde van de dag zijn de Expeditieleden uitgenodigd bij de voorzitter van de ondernemersvereniging waar zij gisteren een korte presentatie hebben gegeven voor ondernemers, die spontaan een financiële ondersteuning hebben gegeven. 1 november Als eerste hebben we een ontmoeting met burgemeester Boy Swachten van de gemeente Bladel voor de geluksbrief. We worden ontvangen in een prachtige zaal. De route loopt over verschillende wegen en ook dwars door het bos. Na de regenval van de afgelopen dagen zijn verschillende paden ondergeregend. Het lukt op sommige stukken niet om langs plassen heen te laveren, dus er is maar één oplossing: dwars door het (ijskoude) water heen...! Baarle-Nassau is eindbestemming. Hotel den Engel biedt ons een gesponsorde overnachting aan!! Geweldig en heerlijk om weer in een normaal bed te liggen en om van een lekkere warme douche te kunnen genieten! Heel veel dank voor de geweldige gastvrijheid! 107


2 november Om 9.00 uur zijn we uitgenodigd om in het hotel samen met burgemeester Braam van gemeente Baarle-Nassau te ontbijten. Een erg leuke ontmoeting! Met veel belangstelling luisteren we naar zijn verhalen over de soms lastige verschillen in wetgeving in Nederland en België in Baarle-Nassau. Het punt is dat er twee verschillende wetsvormen zijn die in één dorp vastgelegd moeten worden. 3 november We zijn voor groot gedeelte in België vandaag. Lekker door de kleine paden en steegjes. Niet heel veel bijzonders. Genieten van de mooie natuur en de rust om ons heen. Dag 52... Nog tien dagen te gaan voordat we in Den Haag aankomen. Even slikken dat het nu echt serieus aftellen is… 4 november Vandaag brengen we in de vroege ochtend een bezoek aan de burgemeester van Antwerpen! We hebben een ontmoeting met een van de wethouders (in België schepen genaamd), Luc Muijlaert. We krijgen een ’andje geluk toegeworpen . In Sint-Gillis-Waas hebben we een ontmoeting met burgemeester Remi Audenaert. Deze gemeente is in 2012 uitgeroepen tot de Gelukkigste Gemeente van provincie Oost-Vlaanderen. Welke gemeente is de gelukkigste in Nederland?? 6 november Als eerste hebben we een ontmoeting met wethouder Broekhuizen van Terneuzen. Wij spreken ongeveer een half uur met wethouder Broekhuizen over armoede en geluk. We komen we erachter dat hier een grote verdeeldheid is in armoede. Echte cijfers durft men niet te noemen, maar het is wel duidelijk dat er een probleem is. Onze conclusie: mensen durven er vaak niet voor uit te komen, iets wat erg begrijpelijk is! Na de ontmoeting vertrekken we richting Sint Kruis waar André de Hamer met zijn gezin woont. André en zijn gezin hebben daar hun zorgboerderij Zonne Eiland voor kinderen met een functiebeperking. Aan het einde van de middag komt wethouder Peter Ploegaert van de gemeente Sluis (waar Sint Kruis bij hoort) langs om zijn gelukwens in ontvangst te nemen en zijn eigen wens over te dragen aan ons. 108

7 november The North Face prijkt niet voor niets zo prominent op de slede. We mogen heerlijke warme kledij dragen gedurende de Expeditie! Heel veel dank aan Suunto Nederland die ervoor heeft gezorgd dat wij met onze Ambits makkelijk door dit prachtige landschap heen kunnen navigeren. 8 november In Vlissingen gaan wij op weg naar de Hogeschool Zeeland. Op de hogeschool worden wij ontvangen door Henk Zielstra, directeur van de PABO, en Carlien Nijdam, docent natuurwetenschap en techniek op de PABO. Groep 5 van de Louise de Colignyschool is aanwezig en de leerlingen hebben een les gevolgd geleid door leerlingen van de PABO. De kinderen hebben tijdens de les gesproken over wat geluk is. 9 november In de loop van de ochtend loopt ook Patrick Tolhoek mee. Patrick heeft twee keer de Tour de France uitgereden en hij heeft in 2000 meegedaan aan de Olympische Spelen met mountainbiken. Na 10 kilometer gelopen te hebben komen we aan in Westkapelle waar we een ontmoeting hebben met de burgemeester Van der Zwaag. Ook hij is erg enthousiast en geeft ons een prachtige geluksbrief! 10 november Als eerste eten we weer een heerlijke portie Adventure Food. Een goede manier om de dag goed te beginnen! Ons motto inmiddels: “Do it good with Adventure Food!” Tussendoor hupt onze paparazzivriend Jon van Beetproductions overal en nergens op. Je komt hem soms op de meest gekke plekken tegen! We zijn erg benieuwd naar de documentaire die hij gaat maken! Gouden kerel, die Jon! Dank! Vandaag worden we zeer gastvrij ontvangen in Pension Zeerust waar we gesponsord een nacht mogen overnachten.


Foto: Libby Jones 11 november We hebben een ontbijtontmoeting met Burgemeester Rabelink van gemeente SchouwenDuiveland. Het is een mooie, spontane ontmoeting! Met wederom een prachtige geluksbrief; dat geeft ons weer frisse moed om op stap te gaan! Vandaag lopen Jannetta de Loos en Wilco van Rooijen mee. Jannetta is de drijvende kracht achter het organiseren van de burgemeesteracties en slaaplocaties, en het maken van de dagelijkse draaiboeken. Wilco van Rooijen (beroepsavonturier) en ik kennen elkaar vanaf 2000 toen wij samen met collega Marc Cornelissen naar de geografische zuidpool zijn geskied. Ik hoop dat ik met dit project nu een ander kind een zetje kan geven, zoals ik die toen ook op mijn manier heb gekregen toen ik dat nodig had...!

Eenmaal bij Havenhoofd komen we in een wijk waarbij aan huis fossielen worden verkocht waaronder mammoetkiezen! We kijken onze ogen uit! Na een kleine 20 minuten lopen we door naar het eindpunt waar we weer trouw worden opgepikt door Julian en Peter. Deze twee mannen zijn eigenlijk binnen dit project vaak onderbelicht. Door hun tomeloze inzet kunnen Marianne en ik elke dag de afstand lopen die we moeten lopen. Iets wat niet vergeten mag worden! We rijden direct door naar het plaatsje Middelharnis omdat we daar om 17.00 uur wederom een ontmoeting hebben met een burgemeester. Na onze ontmoeting wordt door de burgemeester toegezegd dat zij het onderwerp Geluk op de agenda zetten in de collegevergadering die elke dinsdagochtend gehouden wordt. Weer een mooi succes dat we met het project bereikt hebben! 109


12 november Vandaag is een regenachtige dag! Maar inmiddels ook dag 61! Bijzonder dus! Mijn vriendin Libby komt vandaag wederom weer een dagje meelopen. Aangekomen bij Hoek van Holland hebben we alle onze Volkswagen Campers schoon gemaakt en opgeruimd. Onze partner VW Campers is vanaf het eerste moment ontzettend enthousiast en we zijn hen enorm dankbaar voor alle steun die ze ons gegeven hebben! Vanavond heeft het NH Hotel in Den Haag ons een gesponsorde overnachting aangeboden. Waarvoor we enorm dankbaar zijn! 110

13 november Op de startplaats staat mevrouw Reukema, voorzitter van stadsdeel Hoek van Holland, in naam van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam (waar Hoek van Holland onder valt). Zij wacht ons op om de geluksbrief van de burgemeester van Rotterdam aan ons te overhandigen. Vrienden, bekenden en collega’s verzamelen zich in Kijkduin om met ons het laatste stuk te lopen. Veel kriebels komen er bij me op. De tekening die we hadden gemaakt in het begin om situaties te schetsen werden nu realiteit.


Foto: Libby Jones

Op het moment dat wij aankomen op het Binnenhof rijdt er net een auto weg waarin Premier Mark Rutte zit! Wederom een mooi moment om hier te zijn. Niet ver van het Stadhuis. Vervolgens gaan we via Plein naar het Stadhuis. Iedereen is blij en vrolijk! Bij het Stadhuis een prachtig mooi spandoek waar we als team onder door lopen. Eindelijk het moment dat we met slede en al het stadhuis in mogen gaan om de laatste geluksbrief aan burgemeester van Aartsen te overhandigen. Onder een daverend applaus worden we hartelijk ontvangen door staatssecretaris Jetta Klijnsma en burgemeester Van Aartsen. Geweldig om zo’n

ontvangst te krijgen! Nergens meer de controle over hebben en alles laten gebeuren. Aan Burgemeester van Aartsen was de eer om samen met staatssecretaris Jetta Klijnsma en burgemeester Sabine Bot van Madurodam het laatste bordje symbolisch om te keren, zodat de keten nu echt gesloten is. Hierna heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma ons op een hele warme manier toegesproken. Mooie woorden die ons de bevestiging van de doelstellingen van het project hebben gegeven. 111


Hoe Expeditie Geluk het verschil gaat maken voor alle kinderen in Nederland Wat is duurzaam geluk? Gelukkig zijn kun je leren, dat is de centrale gedachte. Kinderen kunnen leren herkennen waar zij zelf gelukkig van worden en hoe geluk is op te roepen. Ook, of juist, in deze tijden van crisis is het belangrijk om kinderen te leren hoe ze vanuit hun innerlijke kracht het verschil kunnen maken in de wereld. Als je na tegenslagen altijd weer op kan staan en verder kunt, dan geeft dat zelfvertrouwen. Kinderen staan zo steviger in hun schoenen en hebben een positiever beeld van zichzelf en van de wereld om hen heen. Wat is ons doel? We willen dat kinderen in Nederland gelukkig blijven of gelukkig worden. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun leefsituatie als ze maar de juiste middelen aangereikt krijgen om hun zelfredzaamheid te versterken. Gelukkig heeft het grootste deel van de kinderen wél toegang tot duurzaam geluk. Met de Expeditie willen we ervoor zorgen dat dit zo blijft. Wat gaat de Expeditie geluk concreet doen voor het geluk van kinderen in Nederland? We willen zoveel mogelijk gelukslessen aanbieden aan kinderen van groep 8 in Nederland. Zo versterken we hun zelfredzaamheid. Ook willen we kwetsbare kinderen helpen met directe financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld voldoende kleding, een fiets om naar school te kunnen, een laptop, een dagje uit of de contributie van een sportclub. Wat zijn gelukslessen? De gelukslessen vormen een wetenschappelijk onderbouwd lesprogramma voor basisscholen. In zeven lessen leren de kinderen ontdekken waar ze gelukkig van worden en hun zogenaamde gelukskoffer te vullen met hun eigen positieve bagage.

112

Clara den Boer, oprichtster van de Stichting Gelukskoffer: “Er is veel aandacht voor het IQ, de intelligentie. Het zou zo mooi zijn als er veel meer aandacht is voor je EQ, de emotionele intelligentie. Wie ben jij, waar ben je goed in, wat zijn je toekomstdromen? Daar willen we verandering in brengen. Kinderen kunnen daarmee leren hoe ze hun eigen geluk kunnen beïnvloeden.” Jan Wezendonk, directeur Nationaal Fonds Kinderhulp: “Wij zorgen voor een klein beetje geluk voor kinderen in Nederland die het minder goed getroffen hebben. Dat doen we door kleine, alledaagse dingen als de aanschaf van een fiets, een dagje uit of we betalen het lidmaatschap van een sportclub. Dit helpt een basis te leggen voor een gelukkiger leven.” André de Hamer, oprichter en programmamanager van Stichting Duurzame PABO: “Duurzaamheid is goed zorgen voor jezelf, je anderen en je omgeving. Geef dus aandacht aan je eigen welzijn. Een kind dat niet goed voor zichzelf kan zorgen, kan ook niet goed voor zijn omgeving zorgen.” Arko van Brakel, directeur Leiderschapsinstituut de Baak: “We vinden het belangrijk om te investeren in jong leiderschap en ondernemerschap. Om kinderen te leren vanuit hun innerlijk vertrouwen het verschil te laten maken in de wereld. Om kinderen hun eigen koers te laten varen. De Expeditie gaat ook over vitaliteit, duurzaamheid en geluk, thema’s die we belangrijk vinden bij de Baak.”


Wie zijn de founding fathers van de Expeditie Geluk? De Expeditie is bedacht door Peter Heres en Philip de Roo en gedragen door vier verschillende organisaties, elk met hun eigen expertise op het gebied van kinderen en duurzaam geluk: Stichting Duurzame PABO, Stichting Gelukskoffer, Nationaal Fonds Kinderhulp en Leiderschapsinstituut de Baak. Alle deelnemende organisaties zijn ervan overtuigd dat het van onschatbare waarde is als kinderen beseffen dat ze talenten hebben en met die talenten iets kunnen betekenen voor anderen. Hoe groot of klein de kinderen ook zijn, hoe groot of klein hun problemen ook zijn. Kinderen zijn pas in staat samen te werken, samen te leven en goed zijn voor de ander en de wereld als het goed gaat met het kind zelf.

Hoeveel Geluk heeft de Expeditie gebracht? Opbrengsten Expeditie Geluk Social media: 400.000 euro * Traditionele media en print: 75.000 euro ** Radio en televisie: 104.000 euro *** Mediabereik Social media: 2.500.000 personen * Traditionele media/print: 1.822.339 personen ** Radio en televisie: > 1.000.000 personen ***

De Expeditie ging langs de grenzen van ons land, als symbool dat we niemand uitsluiten. Zowel Philip als Marianne trokken een slede van elk 100 kilo, gevuld met expeditiematerialen. De tocht van twee maanden had 62 etappes.

Zichtbaarheid (op straat): 60 dagen, minimaal 6 uur per dag aanwezig op publieksplaatsen Tastbaar resultaat Boeken en verhalen: > 100 Geluksboeken met zeer kwalitatieve bijdragen van kinderen en volwassenen

Het werd een loodzware tocht, die als inspirerend voorbeeld diende voor iedereen die zich in deze periode heeft ingezet. Ook dat was weer symboliek: Philip en Marianne lieten zien dat je je doel bereikt door d贸贸r te zetten. En dat je geluk groter wordt als je geluk geeft. Wat was ons budget? Ons budget bedroeg 175.000 euro. Dit startbedrag is voor het grootste deel ter beschikking gesteld door de Vriendenloterij en een aantal zeer genereuze partners die ons steunden met menskracht en fysieke middelen. We werkten veel met vrijwilligers, waardoor we de kosten zo laag mogelijk konden houden.

Burgemeesterswensen: > 60 bevlogen wensen Ontmoetingen: > 55 inspirerende ontmoetingen met burgemeesters en andere bestuurders in Nederland en Belgi毛 Opbrengsten financieel Sponsorwaarde: 104.000 euro in in kind (natura) Acties en giften: 12.000 euro **** Veiling: 9.400 euro Diner: 9.400 euro

objectief gemeten door Clipit objectief gemeten door Media info Groep *** geschat nav vergelijkbare acties **** bijeengebracht via de speciale iGivewebsite (van Mobilion) *

**

113


Sponsoren van Geluk

114


115


Dank voor alle gesponsorde maaltijden en overnachtingen! 13 september lunch voor Expeditieteam en de kinderen, aangeboden door Katja van de Wetering 17 september camping Hoeve ons Lust: overnachting en een zak met Noord-Hollandse Bloembollen restaurant Lands End: ontvangst in Veerhuis Lands end met hapje en drankje en donatie van 500 euro restaurant Flow: diner voor expeditieteam en aanhang

1 oktober ontvangst in Beachhotel De Vililante in Makkum voor burgemeesterswens met koffie en suiker brood en lunchpakket voor onderweg camping Bloemketerp in Franeker (van de heer Hamming) 2 oktober gelogeerd op terrein van Trijnie Hellfrich en Jan van Buiten in Sint Annaparochie, daar ook verwend met avondeten en ontbijt bij hen thuis

20 september Jachthaven Monnickendam: overnachting

3 oktober camping het Groene Hart: overnachting

21 september Hallo IJburg: overnachting

4 oktober camping ‘t Ol Gat in Zoutkamp (van de heer Wildervank): overnachting met uitgebreid ontbijt en ontvangst van de burgemeester Wiersma

22 september stevige maaltijd van Joep van Boven (vriend Philip) en overnachting in Klimhal Mountain Network Nieuwegein met een heerlijk ontbijt de volgende ochtend

5 oktober camping Marenland in Winsum (van Kees Douwma): overnachting

23 september diner voor Expeditieteam, aangeboden door Carline Elffers

6 oktober Postillion Hotel Haren Groningen met overnachting en eten

24 september camping de Peperkamp: overnachting

7 oktober camping Amerveld in Amen met overnachting en biest

25 september overnachting en maaltijden Bilderberg Grand Hotel Wientjes in Zwolle 26 september camping de Kleine-Belterweijde: overnachting 29 september camping Sudermeer: overnachting 30 september camping de Hollepoarte in Makkum (van familie van Meerten): overnachting

8 oktober burgemeesterswens (burgemeester Van Oosterhout van Aa en Hunze) en maaltijd in Herberg de Loohoeve (van Rob van Driel) 8 oktober overnachting bij Veldwerk Nederland in Orvelte 9 oktober camping De Uilenberg (van Jaap Noordam): overnachting 10 oktober overnachting terrein Fox Industries (bouwer Expeditie-sledes en Trigger)

116


11 oktober pannenkoeken van Annemarie Vos overnachting recreatiecentrum Besthmenerberg in Ommen 12 oktober camping De Noetselerberg (van Martine Hoekjes): overnachting met frietje en snack in de snackbar! 14 oktober overnachting en maaltijden Bilderberg Hotel De Keizerskroon in Apeldoorn 15 oktober overnachting en maaltijden Bilderberg Hotel Wolfheze in Wolfheze en overnachting Hotel Papendal 16 oktober camping De Groote Flierenberg in Berg en Dal: overnachting 17 oktober minicamping De Looierheide in Ottersum: overnachting 18 oktober camping Landgoed Geijsteren: overnachting 19 oktober overnachting en maaltijden Bilderberg Hotel De Bovenste Molen in Venlo 20 oktober natuurkampeerterein Raayerhof van Familie Frencken in Swalmen: overnachting 21 oktober camping Biejdevogel van John en Carla Vogel in Montfort: overnachting 22 oktober camping de Botkoel van familie Cals in Puth: overnachting

23 oktober camping Eussen van familie Eussen in Ransdaal bij Ubachsberg 24 oktober camping Oosterberg van Jacques Frijns in Epen: overnachting 25 oktober camping Mescherhei: twee overnachtingen 28 oktober camping Molenhoek: overnachting 30 oktober camping de Kleine Witrijt: twee overnachtingen en diner 1 november hotel de Engel Baarle-Nassau: overnachting 2 november camping de Groene Linde: overnachting 6 november Zonne-eiland: overnachting, diner en ontbijt 7 november Zonne-eiland: overnachting, diner en ontbijt 8 november camping Elzenoord: twee overnachtingen 10 november pension Zeerust: overnachting, diner en ontbijt 11 november recratiepark de Klepperstee: overnachting 12 november NH hotel Kijkduin: overnachting 13 november Katja van de wetering biedt het Expeditieteam een warme lunch aan bij Pizzaria Salvatore

117


de

Ro o

Team van Geluk

ne tta de

Loos

ilip Ph

n Ja

Erna Metz

dr An

Ar ko van Brakel

ĂŠ

118

rs ff e Tom El

en r e t Caroline de Ruij

de Ham er


en e t Ma rianne van der S

Remco de Waal

P en ik ( Julia n van Woes

et er He res

bi Sa

W Jan

ne Luc assen

ez en don k

r La

sS øre nsen

119


Fox Industries is: engineering & projectmanagent CNC draaien & frezen (robot)lassen polyesterproductie Via de ontwerper van de slede, Marc Cornelissen, is Fox Industries B.V. gevraagd de sledes voor Expeditie Geluk te produceren. Als industrieel producent zijn zij in staat alle componenten van de slede zelf te produceren. Daarnaast hebben zij vanuit het ontwerp de technische ontwikkeling uitgevoerd. Fox Industries heeft met zijn afdelingen alles in huis om complete producten te maken. De slede is een voorbeeld, maar zo maken ze ook een driewielige scooter, de Trigger Arrow. De Trigger is als supportvehicle de gehele expeditie meegereden. Geinteresseerd in meer info? www.foxindustries.eu

Team van Fox Industries met Julian van Expeditie Geluk

Gehele karavaan in productiehal voor overnachting en burgemeestermoment

Kees Vos, directeur Fox Industries: “Als industrieel producent met voornamelijk zakelijke klanten, hebben we niet direct invloed op het geluk van kinderen in Nederland. We zijn voor de start van de Expeditie begonnen als ‘gewone’ leverancier, maar gaandeweg het productieproces kwamen we uitgebreid in gesprek met de initiatiefnemers, raakten erg enthousiast en zijn we meer en meer als sponsor betrokken geraakt. In het bedrijfsleven draait alles (ik zou bijna zeggen helaas) om geld verdienen. Het is dan geweldig om met een project als dit mee te mogen doen. Hopelijk hebben we kleine stukjes geluk uitgedeeld, maar we hebben zeker geluk in ontvangst mogen nemen. Als dank voor dit geluk hebben we voor de expeditieleden een speciale medaille gemaakt. We hopen dat dit een aandenken is dat ze over vele jaren nog weer terugbrengen naar die geluksexpeditie”

120


121


122

Profile for remwerk

Expeditie Geluk 2013 Eindboek  

Alle kinderen in Nederland lessen in Geluk bieden en alle kinderen onder de armoede grens ondersteunen met praktische hulp. Concrete en haal...

Expeditie Geluk 2013 Eindboek  

Alle kinderen in Nederland lessen in Geluk bieden en alle kinderen onder de armoede grens ondersteunen met praktische hulp. Concrete en haal...

Profile for remwerk
Advertisement