Page 1

REMTECHSTROY GROUP  

REMTECHNOLOGY

1

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 +359 (52)319990

We offer REM Tamping Tools GI+GII+GIII for 09-32 and Unimat 08-275 Tamping Machines with 20-40% percent lower prices PLASSER. REM Tamping Tools 09-32 (generation I) [Resource 50-70 kilometers]

REM Tamping Tools 09-32 (generation II) [Resource 150-180 kilometers]

REM Tamping Tools 08-275 (generation I) [Resource 240-320 railway switches]

1


REMTECHSTROY GROUP  

REMTECHNOLOGY

2

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 +359 (52)319990

REM Tamping Tools 08-275 (generation II) [Resource 380-470 railway switches]

REM Tamping Tools (generation III+WC)

2


REMTECHNOLOGY

REMTECHSTROY GROUP  

3

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

Plasser&Theurer - Part N:

Model Tamping Machines

CU30.2723

08-475

CU30.1420-3B/N CU30.2723-H

phone: +359 (52)319980 +359 (52)319990

CU30.3120-HMFRI

CU30.3120-HMFRII

CU30.3120-HMFRIII CU30.320

CU30.3920-52 CU30.3920FRI

CU30.3920FRIV

CU30.3920RA-FRI

CU30.3920RA-FRIV CU30.4020FRI

CU30.4020FRII

08--16

CU30.4020FRIII

CU30.4020FRII/2

CU30.4020FRIII/2 CU30.4020FRIV CU30.4020FRV

CU30.4020-OZ-FRI

CU30.4020-OZ-RA-FRI CU30.4020-RA-FRI

CU30.4020-RA-FRII

CU30.4020-RA-FRIII CU30.4020-RA-FRIV CU30.4020-RA-FRV CU30-4020-BE-FRI

CU30-4020-BE-FRII

CU30-4020-BE-FRIII

CSM09--32 carbide

CSM09--32 carbide

CSM09--32 carbide

CU30-4020-BE-FRIV

CSM09--32 carbide

CU30.420FRI

08-32 CSM and Duomatic Machines.

CU30.420FRIII

08-32 CSM and Duomatic Machines.

CU30.406IS

CU30.420FRII CU30.421FRI

08-32 CSM and Duomatic Machines.

CU30.421FRII

CU30.421FRIII CU30.421FRIV

CU30.4220-A-FRI

CU30.4220-A-FRIV CU30.4220FRI

CU30.4220FRI/2 CU30.4220FRII

CU30.4220FRIII CU30.4220FRIV CU30.4220FRV

CU30.4220RA-FRI

3


REMTECHNOLOGY

REMTECHSTROY GROUP  

4

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 +359 (52)319990

CU30.4220RA-FRII

CU30.4220RA-FRIII CU30.4220RA-FRIV CU30.4230FRI

CU30.4230FRII

CU30.4230FRIII CU30.4230FRIV CU30.4230FRV

CU30.4230RA-FRI

CU30.4230RA-FRII

CU30.4230RA-FRIII CU30.4230RA-FRIV CU30.4320FRI

CU30.4320FRII

CU30.4320FRIII

Tangster Carbide

Tangster Carbide

Tangster Carbide

CU30.4320FRIV

Tangster Carbide

CU30.4320RA-FRI

Tangster Carbide

CU30.4320FRV

CU30.4320RA-FRII

CU30.4320RA-FRIII

Tangster Carbide

Tangster Carbide

CU30.4320RA-FRIV

Tangster Carbide

CU30.438

08--32

CU30.4320RA-FRV

CU30.439

CU30.438FRI

08--32

CU30.438FRII

CU30.438FRIII CU30.439FRI

CU30.439FRII

CU30.439FRIII CU30.439FRIV CU30.4420FRI

CU30.4420FRII

CU30.4420FRIII CU30.4420FRIV

CU30.4420RA-FRI

CU30.4420RA-FRII

CU30.4420RA-FRIII CU30.4420RA-FRIV CU30.4520

CU30.4520FRI

CSM (without carbide)

CU30.4520FRII

CU30.4520FRIII CU30.4520FRIV CU30.4520FRV

CU30.4520IS/RA-FRI CU30.4520RA-FRI

CU30.4520RA-FRII

CU30.4520RA-FRIII CU30.4520RA-FRIV CU30.4520RA-FRV

4


REMTECHNOLOGY

REMTECHSTROY GROUP  

5

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 +359 (52)319990

CU30.4620FRI

CU30.4620FRII

CU30.4620FRIII CU30.4620FRIV CU30.4620FRV

CU30.4620RA-FRI

07-16B

CU30.4620RA-FRII

07-16B

CU30.4620RA-FRII CU30.4720FRI

07-16B

CU30.4720FRI/2 CU30.4720FRII

CU30.4720FRIV CU30.4720FRV

CU30.4720RA-FRI

CU30.4720RA-FRII

CU30.4720RA-FRIII CU30.4720RA-FRIV CU30.4820FRI

CU30.4820FRIV

CU30.4820RA-FRI

CU30.4820RA-FRIV CU30.4920FRI

CU30.4920FRII

CU30.4920FRIII CU30.5020FRI

CU30.5020FRII

CU30.5020FRIII CU30.5020FRIV

CU30.5020RA-FRI

CU30.5020RA-FRII

CU30.5020RA-FRIII CU30.5020RA-FRIV CU30.6220FRI

CU30.6220FRII CU30.6320 CU30.6620 CU30.6720

CU30.6720-52

CU30.6720-52RA CU30.6850-BE

Unimat 08-475 4S

CU30.6820-BE-FRI CU30.7020FRI

CU30.7020RA-FRI CU30.7520

CU30.7520RA-FRI CU30.7620FRI

CU30.7620FRII

CU30.7620FRIII

5


REMTECHNOLOGY

REMTECHSTROY GROUP  

6

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 +359 (52)319990

CU30.7620FRIV CU30.7620FRV CU30.7620FRI

CU30.7720RA-FRI

CU30.7720RA-FRII

CU30.7720RA-FRIII CU30.7720RA-FRIV CU30.7720RA-FRV CU30.8020FR-I

09-3x 32

CU30.8020FR-V

09-3x

CU30.8020FR-II

CU30-8820-W-FR-I цели

09-3x 16

Tamping Express 09-3X

CU30-8820-W-FR-V отряз.

Tamping Express 09-3X

CU30.8820-W-FR-V отряз.

Tamping Express 09-3X

CU30.8820-W-FR-I цели

WN300-N1.Z70.500-1FRI

Tamping Express 09-3X

09--32

WN300-N1.Z70.500-1FRV

09--32

WN300-N1.Z70.500-1FRV

09-3X

WN300-N1.Z70.500-1FRI WN300-V1.Z70.500-1FRI

09-3X (Without Carbide)

WN300-V1.Z70.500-1FRII

WN300-V1.Z70.500-1FRIII WN300-V1.Z70.500-1FRIV WN300-V1.Z70.500-1FRV

2W31.41B

08-475, UNIMAT /Big/ (Without Carbide)

W37.1320

UNIMAT /Big/ (Without Carbide)

2W31.41LI/RE W37.1320-52

W37.1320-52/K1 W37.1320-52/K2

W37.1320-52-RA 2E30.120FRI

2E30.120FRII

2E30.120FRIII 2E30.120FRIV

2E30.120JAPFRI

2E30.120JAPFRII

2E30.120JAPFRIII 2E30.120JAPFRIV

2E30.120SANDFRI

UNIMAT

UNIMAT /Big/ (Without Carbide)

UNIMAT /Big/ (Without Carbide) 08--32

08--32

08--32

08--32

Tangster Carbide

Tangster Carbide

Tangster Carbide

Tangster Carbide

6


REMTECHSTROY GROUP  

REMTECHNOLOGY

7

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

2E30.120SANDFRIV

Fax: +359(52)319990

2E30.20BFRI

07--16; 08--16

2E30.20BFRIII

07--16; 08--16

2E30.20BFRII

2E30.20SANDFRI

phone: +359 (52)319980 +359 (52)319990

07--16; 08--16

2E30.20SANDFRII

2E30.20SANDFRIII 2E30.220USAFRI

2E30.220USAFRII

2E30.220USAFRIII 2E30.220USAFRIV 2E30.220USAFRVI

7

REM Tamping Tools GI/II/III  
REM Tamping Tools GI/II/III  

We offer REM Tamping Tools Generation I, II and III for 09-32 and 08-275 Tamping Machines with 20-40% percent lower prices PLASSER.

Advertisement