Page 1

REMTECHSTROY GROUP  

REMTECHNOLOGY

1

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

1


REMTECHSTROY GROUP  

REMTECHNOLOGY

2

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

REMTECHSTROY Group Kv.Troshevo, bl.56-A-6, Varna 9000 – Bulgaria Tel.+359 52 319980 Fax.+359 52 319990 Web: www.remtechnology.eu e-mail: web@remtechnology.eu

2


REMTECHSTROY GROUP  

REMTECHNOLOGY

3

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав.

e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990 phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

3

REM Portable CNC Cutting Machine SteelCut-M  

SteelCut-M is a portable CNC Cutting Machine. It can cut any complex plane figures as the large-sized gantry CNC cutting machine and support...