Page 1

REMTECHSTROY GROUP  

REMTECHNOLOGY Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/ UK 10 5

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и подвижен състав. e-mail: web@remtechnology.eu web: www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 359(888)265877 +359 (52)319990

REM® - Гумирани демонтируеми профили за железопътни релси Една икономична алтернатива за осигуряване на преход (прелез) между железопътен (кранов) и автомобилен път. Като алтернатива на гумената прелезна настилка, REM жп гумирани демонтируеми профили (уплътнители) се използват в комбинация с асфалт, бетон или стоманобетонни панели. • • • • • • • • •

Могат да бъдат използвани с всички видове дървени, стоманени и стоманобетонни траверси, положени на разстояние 600, 630 и 650 мм един от друг; Също така могат да бъдат монтирани и на Y траверси с 830 и 880 мм разстояние между тях; За монтажа не са необходими допълнителни работи, а единственото условие е траверсите да са разположени на точно разстояние една от друга; REM ЖП Профили стандартно са достъпни за релси S41, S49, S54, UIC60 и DSB45; Твърдият и траен вулканизиран профил осигурява безопасно преминаване на превозните средства през прелеза; Осигуряват лесен достъп до железопътното скрепление при необходимост за смяна, затягане и др. Rem ЖП Профили осигуряват бърза и лесна смяна на релсите при необходимост; Възможно е шлифоване на профила - глава релса; Отклонения по геометрията на пътя, могат да бъдат лесно отстранени.


REMTECHSTROY GROUP  

REMTECHNOLOGY Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/ UK 10 5

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и подвижен състав. e-mail: web@remtechnology.eu web: www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 359(888)265877 +359 (52)319990

HRAIL® - Ограничители за железопътни релси HRAIL – ограничители са направени специално за асфалтови отсечки или железопътни прелези. Те се вписват идеално от двете страни на железопътните релси, запечатвайки от влага и отпадъци асфалта, железопътното скрепление и релсите. Леката конструкция на HRAIL се монтира преди полагането на асфалта или бетона без специална техника и инструменти. Поддръжка на асфалт в железопътни прелези е тежка задача. Особено при висока натовареност на движение. Но HRAIL е елегантно решение на Вашите проблеми с поддръжка на жп прелези и отсечки: компактно, лесно за монтиране, с дълъг живот и без експлоатационна поддръжка, това решение е алтернатива на други решения като бетонни панели и еластични панели за железопътни прелези. • Лесно за инсталиране, тежи само около 55 фунта; • Рентабилен продукт; • Дълъг живот; • Без техническа поддръжка в бъдеще; • Защитава и запечатва релсата и скрепление от влага и отпадъци ;


REMTECHNOLOGY

REMTECHSTROY GROUP  

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/ UK 10 5

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и подвижен състав. e-mail: web@remtechnology.eu web: www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 359(888)265877 +359 (52)319990

EP FLEX уплътнители /ИНТЕРФЕЙС/ Rail FLEX, революционен интерфейс. Еднозначно инженерно решение, произведено за решение на Вашите проблеми. Rail FLEX има дълъг живот и ниска поддръжка при монтиране в железопътните прелезите и жп звената. В Rail Flex интерфейс (напречното сечение) Безусловна гаранция от 2 години Свържете се с нас за да получите формуляр за оферта и обща информация: Rail FLEX начин на инсталация - брошура Rail FLEX Указания

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФУНКЦИЯ

Екстрадирана необработена гума

Абсорбира разрушителна енергия на деформация, причинена от железопътният и автомобилният трафик. По този начин се увеличава срока на живот без авария на прелезите и железопътните звена при асфалтова или бетонна настилка.

Интерфейсният профил точно копира контурите на железопътните елементи

Запечатва и херметизира повърхностите между релсата и асфалта, не допуска влизането на чужди елементи.

ПОЛЗИ •

Поддържа целостта на железопътното скрепление и го херметизира

Намалява общите разходи за поддръжка.

Намалява авариите и непредвидено спиране на трафика (както за железопътен, така и за автомобилен трафик), дава възможност за оптимална скорост на движение на влаковете през целия жизнен цикъл на живот.

Намалява общото замърсяване и замърсяването на баласта.

Жизнения цикъл на живот на железопътното скрепление значително се удължава


REMTECHNOLOGY

REMTECHSTROY GROUP  

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/ UK 10 5

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и подвижен състав. e-mail: web@remtechnology.eu web: www.remtechnology.eu

Еластични и гъвкави улеи

Не позволява на влаковете и автомобилите да замърсяват улейте, не допуска вледеняване на улейте до релсите.

Гарантирана многократна употреба

Издържа най-малко два капитални ремонта на железопътния участък в които е положен.

Инсталиране и надзор

Не изисква квалифициран персонал, лесно обучение на наличният персонал по поддръжка.

Еластичност и натиск към релсата и асфалта по цялата дължина на улея

Получавате подарък херметизация от повърхностните води, дъждове и други въздействия.

Проектиран да поема големи натоварвания и да ги разпределя към съседни материали

Равномерно разпределя натоварването между каучук, асфалт, релса и железопътно скрепление.

ISO 9001 Сертифициран

Пълна система за контрол на качество през всички етапи на производство и дизайн.

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 359(888)265877 +359 (52)319990

В значителна степен не допуска събирането на замърсители, води до значително намаляване на заплахата от дерайлиране на подвижният жп състав.

Осигурява безплатна поддръжка на интерфейса и за двете служби по жп поддръжка и пътни власти.

По-ниските разходи на година, по-ниски амортизации за сметка на по дългият живота на продукта.

Бързият монтаж, значително намалява разходите за инсталиране.

Насочва водата към отводнителните канавки, не допуска влизането на води към баластовата призма и жп скреплението. Дава възможност да увеличава възможността за натоварване от железопътния път и асфалта в участъка, при достатъчна изолация за усвояване разрушителните енергии.

Гарантирано високо качество на продукта и дълъг живот в течение на дългогодишната експлоатация

Гарантирана доставка в срок, нужна за клиента.

Rail Flex интерфейс /уплътнител/ са помогнали на стотици жп предприятия и пътни власти в жп участъци и прелези при ниски разходи на техните бюджети за поддръжка. За повече информация относно това как Rail Flex може да намали и ограничи вашите разходи за поддръжка, обадете се на нашия екип +359 52 319980.


REMTECHSTROY GROUP  

REMTECHNOLOGY Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/ UK 10 5

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и подвижен състав. e-mail: web@remtechnology.eu web: www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 359(888)265877 +359 (52)319990


REMTECHSTROY GROUP  

REMTECHNOLOGY Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/ UK 10 5

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и подвижен състав. e-mail: web@remtechnology.eu web: www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 359(888)265877 +359 (52)319990


REMTECHSTROY GROUP  

REMTECHNOLOGY Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/ UK 10 5

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и подвижен състав. e-mail: web@remtechnology.eu web: www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 359(888)265877 +359 (52)319990

FR RAIL® – Еластични ограничители и уплътнители за железопътни прелези с бетонни платна


REMTECHSTROY GROUP  

REMTECHNOLOGY Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/ UK 10 5

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и подвижен състав. e-mail: web@remtechnology.eu web: www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 359(888)265877 +359 (52)319990

Swisscross RAIL® – Еластични прелези

REM ЖП Гумирани Профили/ Уплътнители  

Една икономична алтернатива за обезпечаване на преход (жп прелез) между железопътен (кранов) и автомобилен път.   Като алтернатив...