Page 1

REMTECHSTROY GROUP  

REMTECHNOLOGY

1

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и подвижен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

MDG-F NC интелигентна ел. тръборазвалцоваща машина

Ръководство за използване

V.BG.2011.1


REMTECHSTROY GROUP  

REMTECHNOLOGY

2

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и подвижен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

MDG-F NC Intelligent NC Electric Pipe-expander

Product operation Instructions

V.EN.2011.1


REMTECHSTROY GROUP  

REMTECHNOLOGY

3

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и подвижен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

1. Главни технически параметри Работно напрежение – AC220V 50Hz Номинална мощност – 1000W Номинална скорост (обороти): 400 об./мин Приложими тръбопроводи – мед, алуминий, титан, неръждаема стомана, въглеродна стомана Приложим диаметър на тръбата ф 16 мм ~ ф 28 мм 2. Схематична диаграма на контролния панел

1. Дисплей (показване) на силата на развалцоване и захранващото напрежение 2. Индикаторна лампа показване захранващо напрежение 3. Индикаторна лампа за извършване на развалцоване 4. Индикаторна лампа реверс развалцоване 5. Индикаторна лампа захранване мрежово напрежение 6. Многопозиционен прекъсвач МПМ за настройка на силата на развалцоване 7. Многопозиционен прекъсвач МПП за избор на тръбите/програми 8-13. Индикаторни лампи за избрана тръба/програма 14. Щепселна розетка 220V с гнездо за претпазител. 15. Прекъсвач за включване на електрозахранването 16. Куплунг за захранващ кабел задвижващ блок-дрелка 3. Метод на ползване 3.1. Настройка на многопозиционния прекъсвач (МПП) за избор на тръбите/програми Цифра "0" – показва стойността на AC захранващо напрежение, индикаторната лампа за показване захранващото напрежение е включена, екрана на дисплея показва променящата се стойност на напрежението на електрическата мрежа Цифри "1-3"— избор на медна тръба, индикаторната лампа е включена Цифра "4"— избор на титанова тръба, индикаторната лампа е включена Цифра "5"— избор на тръба от неръждаема стомана, индикаторната лампа е включена Цифра "6"— избор на стоманена тръба, индикаторната лампа е включена Цифри "7-9"— невалидна настройка, екрана на дигиталния дисплей мига, а развалцоването не се извършва.


REMTECHSTROY GROUP  

REMTECHNOLOGY

4

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и подвижен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

3.2. Настройка на МПМ на изходния въртящ момент Цифри от 001-250 са настройка на изходната сила на развалцоване Цифри 000 са настройка на работния статус на реверс на развалцоването, ако в този момент цифрата на МПП за избор на тръба/програмата е настроена в обсега от 1-6, индикаторната лампа за реверс на развалцоването свети, тогава, когато бутона на дрелката се натисне, дрелката ще започне да върти обратно (реверс). Когато цифрата е настроена на повече от 251, настройката е невалидна, екрана на дигиталния дисплей мига, а развалцоване не се извършва. 3.3. Процес на развалцоване: a. Свържете захранващият кабел на задвижващи блок-дрелка и кабела на електрозахранването с управляващият блок, включете прекъсвача за електрозахранване, при което индикаторната лампа за работното напрежение и дигиталния екран ще светнат; б. Проверете стойността на захранващото напрежение чрез МПП Цифра "0"; в. Настройте различния вид тръба/програма за развалцоване чрез МПП; д. Настройте чрез МПМ цифровата стойност на силата на развалцоване според оптималната стойност на силата на развалцоване, определена за пробно развалцоване; е. Поставете развалцовката в патронника на дрелката, вмъкнете развалцовката в тръбата за развалцоване, натиснете бутона за задействането на дрелката, при което развалцовката се завъртва по посока на часовниковата стрелка за автоматично развалцоване, когато се достигне настроената сила на развалцоване, дрелката спира да върти и застава на пауза веднага (за около 0.3s) под контрола на микрокомпютър, след което автоматично завъртва развалцовката в обратна посока (реверс) и процеса на развалцоване приключва. По време на реверса на развалцовката цифровата стойност, показана върху дисплея на управляващия блок трябва да бъде съвместима с настроената стойност. Забележка: 1. В случай на недостатъчно развалцоване или прекомерно развалцоване, може да направите корекция чрез МПМ за настройка на изходната сила на развалцоване. 2. В случай, че развалцовката е блокирала, спрете незабавно въртенето на дрелката като отпуснете бутона, уверете се, че въртенето е изключено и настройте цифрата на МПМ за изходна сила на развалцоване да бъде "000", после натиснете бутона на дрелката, развалцовката ще бъде принудена да се завърти на обратно (реверс) и да се освободи. 4. Инструкции за безопасност, работа и поддръжка 4.1 Безопасност: Забранява се снаждане на захранващите кабели и промяна на захранващата схема. Строго е забранено да се пъхат или издърпват кабелите, когато захранващия блок е включен или се извършва процес на развалцоване. Да се пазят кабелите от прекъсване чрез претъркване или рязане поради риск от злополука- поражение от ел. ток. На тясно място, например, когато се работи вътре в котел, метален съд или тръбопровод, задължително трябва да има съответстваща защита срещу теч, лични предпазни средства и да има лица отвън извършващи непрекъснато наблюдение. Строго е забранено да се разсъйденява кабела под напрежение. Управляващият блок трябва винаги да бъде надеждно заземен.


REMTECHSTROY GROUP  

REMTECHNOLOGY

5

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и подвижен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

4.2 Употреба Захранвайте уреда само от стандартно захранващо напрежение в допустимия диапазон 220V ± 9% [от 210V до 230V]. По време на процеса на развалцоване, пръста който натиска бутона задействащ дрелката не трябва да се пуска своеволно, той може да се пусне само, когато приключи процеса на развалцоване. В случай на високо или ниско напрежение на ел. мрежата в допустимият диапазон, настройката на изходната сила на развалцоване трябва да се корегира подобаващо. По време на процеса на развалцоване, товара върху развалцовката се покачва постепенно, в случай на спиране или необичаен звук, въртенето трябва да се спре незабавно и да се прекъсне електрозахранването поради риск от повреда на компонентите на развалцовката. 4.3. Поддръжка: Отстранявайте металните стружки от вътрешната страна на развалцовката своевременно, смазвайте и поддържайте лесното въртене на оста и ролките на развалцовката. Сменяйте графитните четки навреме, когато те са износени до около 5 мм, те трябва да се сменят в комплект (двете четки трябва да се сменят едновременно). Управляващият блок е електронен продукт, с който трябва да се борави внимателно и трябва да се защитава от дъжд, влага, конденз и замърсители. Недопустимо е поставянето му в близост до нагревателни уреди и други източници на топлина.

Развалцовка за тръби настройки Цел: при тази развалцовка може чрез фиксиране на дължината на оста на развалцовката да се развалцоват тръби с различна дебелина на тръбата. Устройство на развалцовката: една развалцоваща глава с 3 (или 4 прореза); една конусна (изтънена) ост на развалцовката; огранечителен пръстен; един фиксиращ винт; три (четири) ролки; един плосък уплътнител; една ограничаваща гайка. Забележка: (1) Препоръчително е развалцовката да се използва само с REM MDG-F NC интелигентна ел. тръборазвалцоваща система. (2) Развалцовката e съставена от сравнително износващи се части, затова не я прегрявайте и ако е необходимо я охлаждайте със сух въздух и специална охлаждаща течност. Използвайте я само за предписаните вид тръби, диаметър и дебелина на стената.


REMTECHSTROY GROUP  

REMTECHNOLOGY

6

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и подвижен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

Метод на употреба: 1. Настройте ограничаващият пръстен (ако има) за определена дълбочина на развалцоване според проектните изисквания и затегнете фиксиращият винт; 2. Вмъкнете задния шестоъгълен край на развалцовката в патронника на дрелката; 3. Вкарайте развалцовката в отвора на тръбата за развалцоване, така че да задържите коничната развалцоваща ос в централна позиция спрямо тръбата; 4. Задействайте бутона на дрелката за да стартирате развалцоването и завършете процеса на развалцоване на тръбата според процедурата.

MDG-F NC интелигентна ел. тръборазвалцоваща машина  

интелигентна ел. тръборазвалцоваща машина

MDG-F NC интелигентна ел. тръборазвалцоваща машина  

интелигентна ел. тръборазвалцоваща машина