Page 1

1st SALES

COACH

Managementul timpului pentru oamenii de vテ「nzトビi www.evolutivconsultants.ro


www.evolutivconsultants.ro

1ST SALES COACH — BROŞURA DE PREZENTARE

Managementul timpului pentru oamenii de vânzări Scopul Cursului Timpul este singura resursă care este disponibilă în aceeași cantitate pentru toată lumea, în consecință diferența în rezultatele pe care le obținem nu este dată de cantitatea de timp disponibilă ci de modul în care o folosim. Una din diferențele fundamentale între oamenii de vânzări de succes și restul oamenilor este dată de modul în care-și investesc timpul. Acest curs face parsuccesului unei persoane poate fi descoperit în agenda sa te din Programul de “Secretul zilnică.” formare în vânzări John C. Maxwell adaptat pe baza unei licențe britanice elaborate de Frank Atkinson, oferit în România sub brandul 1st Sales Coach. Cursul completează în mod natural cursul Aptitudini esențiale de vânzare și urmăreşte să vă ajute să vă dezvoltaţi competenţa în administrarea timpului, învăţând cum să faceţi uz de instrumente şi tehnici specifice de auto-organizare și prioritizare.

Obiective Specifice Să permită participanților să se organizeze mai eficient în propriile limite de timp și să prioritizeze obiectivele lor într-o manieră profesională. La sfârșitul cursului participanții vor putea: • Să-și identifice problemele legate de managementul timpului • Să identifice zone în care le este afectată productivitatea și să decidă cum pot fi organizate mai eficient • Să analizeze situațiile care le limitează performanța și să identifice tehnici de a le optimiza • Să-și explice importanța planificării, organizării și controlului timpului propriu pentru a fi siguri de atingerea obiectivelor

2

• Să identifice soluții concrete pentru problemele și provocările legate de timp cu care se confruntă. SPE C I FI C AC T I O NS • M E A SU R A B L E R E SU LT S • TO P S A L E S • PE R F O R M A N C E


Managementul timpului pentru oamenii de vânzări

Cui se adresează cursul

www.evolutivconsultants.ro

1ST SALES COACH — BROŞURA DE PREZENTARE

Cursul se adresează unui spectru larg de persoane, dar este îndeosebi util celor care au fost numite de curând în posturi ce presupun munca de vânzare. Este deopotrivă util şi managerilor aflaţi la orice nivel ierarhic, dar care nu au beneficiat până acum de o instruire formală în domeniu şi doresc să-şi formeze competenţe de eficientizare a activității personale în vânzări. Cursul este accesibil tuturor persoanelor cu diferite niveluri de pregătire. Ne aşteptăm să aveţi un anumit nivel de “Nu spune că nu ai timp. Ai exact același număr de ore ca și Pasteur, cunoştinţe practice Michelangelo, Maica Tereza, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, dobândite în activi- Thomas Jefferson.” H. Jackson Brown tatea dumneavoastră curentă, și ar fi de dorit ca să aveţi în prezent un loc de muncă într-o activitate de vânzări.

Conţinutul cursului • Modul de Deschidere, Cât valorează timpul meu?, încearcă să conștientizeze participanții despre importanța timpului în ceea ce privește performanța în vânzări. Înțelegerea aspectelor cantitative și calitative ale modului de investire a timpului poate declanșa procese de introspecție foarte profundă care vor contribui decisiv la procesul de învățare al participanților. Se vor introduce ideile de timp Chronos și timp Kairos. Identificarea problemelor de management al timpului, pleacă de la realitățile curente întâlnite în activitatea de zi cu zi și centralizează cele mai frecvente cauze pentru care simțim presiunea timpului. De multe ori aceste probleme provin din cauza stilurilor personale (așa cum au fost ele definite de Taibi Kahler). Chestionarul stilurilor personale și interpretarea lui propune un instrument interesant de autocunoaștere pentru participanți. • Modul 1, Prioritizare, introduce unul dintre cele mai cunoscute instrumente de prioritizare – Matricea Priorităților. Instrumentul ajută partcipanții SP E C I F I C AC T I O N S • M E A SU R A B L E R E SU LT S • TO P S A L E S • PE R F O R M A N C E

3


www.evolutivconsultants.ro

1ST SALES COACH — BROŞURA DE PREZENTARE

Managementul timpului pentru oamenii de vânzări să-și prioritizeze activitățile în funcție de importanță și urgență. Această discuție pleacă de la ideea de eficiență și eficacitate pentru a ajunge finalmente la acele activități care se constituie în priorități absolute în munca oamenilor de vânzări. • Modul 2, Metoda F.O.R.T.E., pune în discuţie un nou instrument de planificare și organizare a timpului. Pentru a putea aplica efectiv acest instrument trebuiesc înțelese și aplicate toate noțiunile parcurse anterior dar mai cu seamă noțiunea de Prioritizare. La finalul acestui modul fiecare participant va lucra la planificarea efectivă, pe baza metodei învățate, a următoarei săptămâni de lucru. Planurile de acțiune rezultate se vor discuta și eventual ajusta în plen. • Modul 3, Remedii privind problemele de management al timpului, readuce în discuție probleme identificate inițial și într-un mod practic, interactiv se vor identifica cât mai multe idei, tehnici și “Trebuie să te concentrezi să pui pe hârtie cele 10 lucruri pe care metode de rezolvare neapărat trebuie să le faci într-o viață. Pe restul poți să le uiți!” sau evitare a proble Lee Iacocca melor de management al timpului. Tot aici se va menționa tema stresului provocat de urgență și fiecare cursant își va putea determina gradul de dependență de urgență prin chestionarul ce va fi pus la dispoziție. Cursul se va încheia cu completarea Planului individual de dezvoltare pentru perioada următoare.

Cum lucrăm Formatul modulat al cursului permite o versatilitate foarte bună în modul de organizare. Cursul este construit pe un format de 2 zile de training, 6 ore de training plus pauzele aferente. În funcție de necesități și de distanța până la locația de training se pot organiza două sesiuni de câte o zi. Pentru echipe de vânzări foarte dispersate teritorial se poate crea un program special care să includă sesiuni de tip față în față, studiu individual, e-learning, teleconferință.

4

SPE C I FI C AC T I O NS • M E A SU R A B L E R E SU LT S • TO P S A L E S • PE R F O R M A N C E


Managementul timpului pentru oamenii de vânzări Consultanții noștri Toți trainerii și consultanții noștrii sunt în primul rând practicieni cu rezultate dovedite în procesele de negociere comercială care au vastă experiență în livrarea programelor de training către echipe de procesele de negociere comercială. Echipa noastră de consultanți este certificată pentru livrarea acestui program și deține toate calificările necesare pentru trainingul și dezvoltarea adulților.

SP E C I F I C AC T I O N S • M E A SU R A B L E R E SU LT S • TO P S A L E S • PE R F O R M A N C E

www.evolutivconsultants.ro

1ST SALES COACH — BROŞURA DE PREZENTARE

5

brochure_4_evolutiv  

another brochure made for www.evolutivconsultants.ro

Advertisement