Page 1

„Népének szabadulást hozott az Úr, és szövetséget kötött vele örökre.” (Zsolt 110., Nolaszkói Szent Péter utolsó szavai)

REMÉNY XXIV. évfolyam 5. szám

2013. február 3. – Évközi 4. vasárnap

190 éves a Himnusz

www.katolikus.sk • www.remeny.sk Ára: 0,50 Eur 4 5 9

Huszadik századi Mária-jelenések A misszióra tette fel az életét Osszuk meg, amink van

190 éve, 1823 elején írta le Kölcsey Ferenc Himnuszunk szövegét szatmárcsekei magányában. Erkel Ferenc jó húsz esztendővel később zenésítette meg.

Himnusz a magyar nép zivataros századaiból Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel; Balsors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbűnhődte már e nép A múltat s jövendőt!

Hányszor zengett ajkain Ozman vad népének Vert hadunk csonthalmain Győzedelmi ének! Hányszor támadt tenfiad Szép hazám, kebledre, S lettél magzatod miatt Magzatod hamvvedre!

Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére. S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai Felvirágozának.

Bújt az üldözött, s felé Kard nyúl barlangjában, Szerte nézett s nem lelé Honját a hazában, Bércre hág és völgybe száll, Bú s kétség mellette, Vérözön lábainál, S lángtenger felette.

Értünk Kunság mezein Ért kalászt lengettél, Tokaj szőlővesszein Nektárt csepegtettél. Zászlónk gyakran plántálád Vad török sáncára, S nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára.

Vár állott, most kőhalom, Kedv s öröm röpkedtek, Halálhörgés, siralom Zajlik már helyettek. S ah, szabadság nem virul A holtnak véréből, Kínzó rabság könnye hull Árvánk hő szeméből!

Hajh, de bűneink miatt Gyúlt harag kebledben, S elsújtád villámidat Dörgő fellegedben, Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktől rabigát Vállainkra vettünk.

Szánd meg Isten a magyart Kit vészek hányának, Nyújts feléje védő kart Tengerén kínjának. Balsors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbűnhődte már e nép A múltat s jövendőt!


HÍRVILÁG

Hétköznapi szeretetleckék T. asszony túl van a nyolcvanon, nem volt könynyű az élete, sokgyermekes családból származik, már gyereklányként ki kellett vennie a részét a kétkezi munkából, hogy segítse családja megélhetését. Most csekély nyugdíjából kényszerül megélni, mert a papírforma szerint nem „dolgozott eleget”. Gyakran van úton, mindig akad intézni-, tennivalója, aminek mozgatórugója a tevékeny szeretet és a segíteni akarás. Hol a több száz kilométerre lakó, mozgásában korlátozott, beteg öcscsét látogatja meg, máskor Magyarországra visz az útja. Hajdan a vasútnál dolgozott. A rendszerváltozás után élt az utazási kedvezmény adta lehetőséggel. Felkereste a híres nyugati nagyvárosokat, s a távoli kegyhelyekre is eljutott, ami hívő lélekként nagy élményt, lelki ajándékot jelentett a számára. Legutóbb, karácsony táján Budapestre vezetett az útja, a Mikulás-gyárba, mert természetesnek vette, hogy maga is hozzájáruljon a rászoruló gyerekek karácsonyi ajándékához. És hogyan tud segíteni az, aki maga is anyagi segítségre szorulna? Az útiköltségnek megfelelő összegen, amelyet nyugdíjas vasúti alkalmazottként – mondhatni, megtakarított, szappant vett a gyerekek számára,

ami igencsak alapvető s nélkülözhetetlen szükséglet. Pozsonyi luxusszálló az óvárosban. Barátságos néger londíner áll a kapujában, aki az arra járó turistákkal, hazaiakkal egyeránt beszédbe elegyedik. Városnéző sétán járjuk a várost pesti vendégeinkkel, épp a ferenciek tornyát szemléljük, mikor a szálló közvetlen portása mosolyogva elénk jön, és megszólít. Mikor kiderül, kik vagyunk, rögtön lelkesen közli angol nyelven, szép város Budapest, ismeri, ott is élt, egyébként ghanai, kilenc gyermekes családból származik, s már több éve él Pozsonyban. Hazájában, mint mondja, nagy egyetértésben élnek egymás mellett a keresztények és a muszlimok, az ország élén is váltva egymást, de egyként a közös haza érdekében tevékenykednek. Tanulmányozta tájaink történelmét, s nem érti, mi gondja van itt egymással szlováknak-magyarnak-csehnek és osztráknak. Néhai édesanyját

könnyíti az emberek egymás közötti kapcsolatait. Ha a világháló feladata az, hogy éljen ezzel a hatalmas lehetőséggel, akkor azoknak a személyeknek, akik ebben részt vesznek, arra kell törekedniük, hogy autentikusak, igazak legyenek. Ezek a közösségi oldalak ugyanis a gondolatok és információk cseréjén túl arra is szolgálnak, hogy mindenki közölje, megismertesse saját magát. A közösségi hálókon az emberek barátokra találhatnak, választ kaphatnak kérdéseikre, megoszthatják tudásukat és ismereteiket. A társadalmi kommunikáció ugyanakkor hatalmas kihívást is jelent azok számára, akik igazságról és értékekről akarnak beszélni. Gyakran azonban a népszerűség, a hírnév vagy a lenyűgöző stratégiák veszik át a szerepet sokkal inkább, mint a meggyőző logika. Olykor az értelem tapintatos hangját elsöpri az eltúlzott

tájékoztatás robaja. A társadalmi kommunikációnak ezért szüksége van mindazok elkötelezett magatartására, akik a párbeszéd, az értelmes eszmecsere és az ésszerű magyarázat értékét akarják terjeszteni. A párbeszéd és az eszmecsere csak akkor tud kibontakozni, ha meghallgatjuk és komolyan vesszük azokat, akiknek a felfogása eltér a miénktől. A keresztények számára a közösségi hálót az emberi szívben gyökerező törekvéseknek kell táplálnia. A közösségi oldalakon jelen lévő keresztények Jézus üzenetét szeretnék megosztani másokkal és az emberi méltóságnak azokat az értékeit, amelyek ebből a tanításból fakadnak. A keresztények egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy ha az evangéliumi örömhír nincs jelen a világhálón, akkor sokak számára elérhetetlen. A digitális terület ugyanis nem párhuzamos vagy pusztán virtuális vi-

lág, hanem számtalan ember számára mindennapi valóság, főként, ami a fiatalokat illeti. A közösségi háló használata nem jelenti egyszerűen csak azt, hogy lépést tartunk a haladással, hanem éppen azt, hogy lehetőséget adunk az evangélium mérhetetlen gazdagságának, hogy megtalálja azt a területet, nyelvezetet és formát, amelyen keresztül eljut minden ember értelméhez és szívéhez. Digitális környezetben az írott szavakat gyakran képek és hangok is elkísérik. Ez a fajta kommunikáció rendkívül hatékony lehet többek között Jézus példabeszédeinek közlésére, ahol szükség van a képzeletre és a szeretetből fakadó érzékenységre, ahhoz, hogy meghívhassuk az embereket az Isten szeretetével való találkozásra. Természetes, hogy a hívő emberek szeretnék megosztani hitüket a kommunikáció új területein, a közösségi oldalakon. Ez a megosztás a hit megvallásán túl jelenti a tanúságtételt is, többek között például azt, hogy türelemmel és tisztelettel válaszolunk azok kérdéseire és kételyeire, akik elindultak az igazság keresésé-

Felelős szerkesztő: Bertha Éva e-mail: bertha@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 509 Szerkesztők: Orbánné B. Mária e-mail: obm@remeny.sk Telefon: + 421 (0)948 057 506

Parák László e-mail: parak@katolikus.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella e-mail: kamenargabi@gmail.com Tel.: +421 (0)905 255 154 Kiadja: Glória Társulat Felelős kiadó: Mons. Szakál László

A szerkesztőség címe: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598 Fax: 02/4552 3684 e-mail: remeny@remeny.sk Grafika: namedia – Nagy Attila Nyomja: PETIT PRESS, Bratislava

VATIKÁN

A tömegtájékoztatás világnapjára Minden évben január 24én tartják a tömegtájékoztatás világnapját. Ez a nap az újságírók és a katolikus sajtó védőszentje, Szalézi Szent Ferenc ünnepe. Az 1622-ben elhunyt szentet IX. Piusz pápa egyházdoktorrá nyilvánította. A világnapra írt üzenetében XVI. Benedek pápa ezúttal korunk egyik legfontosabb jelenségére, a közösségi hálók, oldalak jelentőségére irányítja a figyelmet. Ezekkel az eszközökkel egy új nyilvános térség, új „agora”, jött létre, amelyben az emberek megoszthatják elgondolásaikat, véleményüket, tudásukat, és ahol új kapcsolatok és közösségi formák kapnak életet. Ha ezeket az új területeket mértéktartóan és jól használják fel, akkor számottevően elősegíthetik a párbeszédet, az eszmék áramlását, a személyek közötti egységet és az emberi család harmóniáját. Az információcsere megerősíti a barátságot és meg-

REMÉNY katolikus hetilap Főszerkesztő: Herdics György Főszerkesztő-helyettes: Albán József e-mail: alban@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 510 Főmunkatárs: Mons. Koller Gyula

idézve, mosollyal az arcán ad leckét nekünk, európaiaknak, összetéve a két kezét, mutatja, számtalanszor ismételgetve: LOVE, LOVE, LOVE - szeretetben kell élni, kereszténynek, muzulmánnak, mindenkinek, ez az egyetlen megoldás.

• ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP • 2013. FEBRUÁR 3.

nek útján. A társadalmi kommunikáció így tehát az evangelizáció eszköze, amely felülmúlja a földrajzi és kulturális határokat, ahol pl. a keresztények elszigetelten élnek. A világháló megkönnyíti a kapcsolatokat azok között, akik ugyanabban a hitben osztoznak. A digitális környezetben, ahol könnyen előfordul, hogy túlságosan zajos, konfliktusos és szenzációt hajszoló hangok csendülnek fel, a keresztények legyenek fegyelmezettek és mértéktartók. A keresztények hivatása ezen a területen tehát az, hogy – Boldog Newman bíboros kifejezésével – a „hit figyelmes világosságát” terjeszszék. Léteznek olyan közösségi hálók és digitális környezetek, amelyek a mai emberek számára az imádság, az elmélkedés és Isten Szava megosztásának alkalmai. Ugyanakkor sokan éppen kezdetben „online” fedezik fel, hogy vannak olyan közösségek, zarándoklatok, imatalálkozók, amelyek nyitottak a személyes találkozásra is.

Terjesztik a plébániák Index: 49574 ISSN 1335-6534 Nyilvántartási szám: EV 242/08 A kéziratok szerkesztési jogát fenntartjuk! Kéziratokat nem őrzünk meg és nem kül-dünk vissza. Támogatónk a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala.

Vatikáni Rádió/ Magyar Kurír


EZ TÖRTÉNT

50sor

KIRÁLYHELMEC

Mécs Lászlóra emlékeztek Mécs László papköltőre emlékeztek Királyhelmecen, születésének 118. évfordulóján. Takács Istvánnak köszönhetően, a Mécs László Társaság jóvoltából először került sor ilyen jellegű megemlékezésre. Köztudott, hogy a neves papköltő az Ung-vidéki és bodrogközi székvárosban közel 30 éven át állt hívei szolgálatában. Emlékét több köztéri szobor és emléktábla őrzi régiónkban, valamint az évente februárban megrendezendő szavalóverseny is az ő sokoldalúságáról tanúskodik. A megemlékezés a régi temetőben, Mécs László édesanyjának sírjánál kezdődött, ahol Takács István, a társaság elnöke elevenítette fel a papköltő királyhelmeci éveit, s köszönte meg „Annamanának” - ahogyan őt fia nevezte -, hogy ilyen nagyszerű magyar embert adott a világnak, s engedte, támogatta, hogy az egyház szolgálatá-

ba álljon. A város központjában lévő mellszobránál Kovács Katalin, a helyi magyar alapiskola tanára a „Királyfi három bánata” című Mécs László-verssel emlékezett a Bodrogközben 1930-tól 1944-ig eltöltött időszakra. A Mécs László Társaság tagjai és az emlékezők által elhelyezett koszorúk azt jelzik, hogy a királyhelmeciek körében nem merült a feledés homályába Mécs László tevékenysége. Emlékét méltóképpen ápolják, s a mostani kezdeményezés remélhetőleg hagyománnyá válik, hiszen 1895. január 17-én a Kassa melletti Hernádszentistvánban valóban egy „királyfi” született közénk. Pankovics Miklós

NAGYTÁRKÁNY

Jótékonysági koncert Nagytárkány község önkormányzata és a Csemadok helyi alapszervezete hagyományos újévi koncertjén ezúttal is megtelt a nagytárkányi római katolikus plébániatemplom. A művészetet s ezen belül is a kórusmuzsikát szerető emberek közt számos meghívott vendég és Bodrogköz más településéről érkezettek is helyet foglaltak. A még karácsonyi díszben pompázó templom falai között Vranai Alfréd helyi plébános és Kopasz József polgármester a jelenlevőkhöz intézett köszöntő, illetve műsoris-

mertető szavait követően először a kistárkányi Bodnár Éva állt a közönség elé, aki saját versének előadásával idézte fel az ünnep hangulatát, üzenetét. A hazai Tisza Népdalkör hagyományőrző dalaival emlékeztetett a falusi élet szokásaira, egyszerű életvitelére. A végére maradt az a csoport, amelyért tulajdonképpen ez a rendezvény szólt, a kárpátaljai Csap melletti Rát községben lévő Szent Mihály Gyermekei nevet viselő gyermekotthon lakóiért. A tizenegy tagú, hat és tizenéves gyerekek, Bíró Éva vezetésével jöttek

Nagytárkányba, s fellépésükért, magatartásukért, valamint előadott énekeikért nagy taps, majd a koncert után elismerés volt a hála. A rendezvényből befolyt 700 eurós összeget a ráti gyermekotthon 24 lakójára és egy új otthon felépítésének a megkezdésére fordítják. A gyerekek jelenleg nyolcasával, három családi házban laknak, azok tulajdonosai gondoskodnak róluk. A felépülendő ház újabb nyolc gyereknek nyújt megbízható ellátást, gondoskodást. /-panam-/

SZLOVÁKIA

Vonják be az abortusztablettát! „A még meg nem született gyermekek anyaméhben való nemzetközi szintű elpusztítása nemzetközi gyilkosságnak minősült mindig is és továbbra is az marad. Ezért a közelmúltban közzétett abortuszt előidéző kémiai anyagok súlyos és szomorú tényt jelentenek pusztító következményekkel a társadalomra és a közvetlenül érintett személyekre.” Ezekkel a szavakkal fordult Stanislav Zvolenský érsek, a Szlovák Püspöki Konferencia elnöke a felelős kormányzati és állami hatóságok képviselőihez. Azt kérte, hogy vonják be az RU-486 elnevezésű abortusztablettát az országban, és tegyenek intézkedéseket az emberi élet védelme érdekében a fogantatástól kezdve. Zvolenský érsek említést tett nyilatkozatában a tabletta erkölcsi, kulturális, egészségügyi, társadalmi és gazdasági következményeiről. „Tudományos kutatások bi-

zonyítják, hogy ezek a kémiai anyagok súlyos veszéllyel és következményekkel járnak a nő egészségére és életére, a meg nem született gyermek édesanyjára. Így a sokszor elkeseredett döntés következtében a nő is áldozatává válik a magzat mellett a tabletta által okozott abortusznak.” A katolikus egyház és az életvédő szervezetek csalódásuknak adtak hangot azt követően, hogy a közelmúltban hivatalosan bejegyezték az abortuszt előidéző tablettákat Szlovákiában anélkül, hogy politikai vagy társadalmi vitát nyitottak volna a kérdésről. Vatikáni Rádió/Remény

Látó szívvel – ezt a címet adták néhány évvel ezelőtt annak a kötetnek, mely Lukács László piarista hetvenedik születésnapjára jelent meg. Ebben Balás Béla püspök ezt írja az ünnepeltről: „Úgy érzem, a számomra címzett számtalan kegyelmek egyike ő.” És ha rápillantunk a könyv hátsó borítójára, megfejthetjük a könyv címének „okát”. XVI. Benedek pápától találunk ott egy gondolatot: „Jézus programja – a ’látó szív’. Ez a szív látja, hol van szükség szeretetre, és ennek megfelelően cselekszik.” És hát annyiszor idézzük Antoine de Saint-Exupéry szavait, le kell írnom ide is: „Jól csak a szívével lát az ember…” És most jön a kérdés: látunk-e szívvel? Jézus programját mennyire tartjuk a sajátunknak? S ha annak tartjuk, mennyire érzi, látja, tapasztalja környezetünk, hogy annak megfelelően cselekszünk… Bárki bármit mond, összetett világunkban, ahol kevés a szent és sok a szenteskedő, nehéz eligazodni. Tán, ha fordítva lenne, sokkal egyszerűbb volna… S ha nehéz eligazodni, a „látó szív” is csupa veszélynek van kitéve. De szabadjon ajánlanom, menjünk csak feljebb néhány sorral: azt írja az ott szereplő püspök, hogy az ünnepelt a számára címzett számtalan kegyelmek egyike. Nos, itt van a megoldás, hogyan lehet a „látó szív” tényleg látható, megtapasztalható mások számára: a kegyelem, melyet Isten nekünk címez, csodás dolgokra képes. A legyőzött győztessé válik, a megalázottat felemelik, az elbukott számára felcsillan a remény. A „látó szív” nem igényel különösebb reklámot. Az látható. De az álszent viselkedés egyenesen idegen tőle. Vigyázzunk, nehogy félrevezessenek bennünket: a „látó szív” nem csak a mosolygásban meg egykét kedves szóban nyilvánul meg…

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


AMIRE HITÜNK TANÍT

Porta fidei 19. „Az év folyamán biztatni kell a híveket, hogy nagy tisztelettel forduljanak Mária, az Egyház példaképe felé, aki magában foglalja és sugározza a hit fő igazságait“ – olvasható a Hittani Kongregáció hit évéhez kiadott javaslatai közt. E heti gondolatmenetünk középpontjában Szűz Mária személye áll. Mária személye és szerepe csodálatos módon szemlélhető az Úrangyala imádság átelmélkedésével is. Elénk tárul benne az isteni Ige megtestesülésének titka, az Isten és emberiség közti új szövetségkötés, melynek fényében Mária alázatos és teljes önátadásban történő igen-je az Istennel való együttműködésre, arra buzdíthat bennünket, hogy Mária segítségét kérjük abban, hogy mi is mindjobban Istennek adjuk magunkat. Hasonlóképpen Boldog II. János Pálhoz, akinek az Isten Anyjának történő felajánlás szövegéből származó jelmondata is ezt fejezte ki: „Totus Tuus” vagyis

„Egészen a Tiéd”. Egészen Máriának átadva önmagát, Mária által Istenhez került közel. A hit évében járva hasznos dolog ismerni az Egyház hivatalos tanítását Égi Édesanyánkról, aki rendkívüli szűzi anyaságban adta a világnak az Üdvözítőt, s ezt a szüzességet mindvégig sértetlenül megőrizte. A 431-ben tartott Efezusi zsinat tanítása szerint Mária Istenszülőnek nevezhető, mivel test szerinti Fia személy szerint azonos az isteni Logosszal, a testté lett Igével. 1854-ben IX. Piusz pápa Mária szeplőtelen fogantatásának, vagyis az áteredő bűntől való mentességének hittételét hirdette ki. XII. Piusz pápa pedig 1950-ben ünnepélyesen megfogalmazta Mária testi megdicsőítésének, Isten dicsőségébe történő felvételének tényét. Az elmúlt hónapok során gyakran szóba került a II.

Vatikáni Zsinat, amellyel kapcsolatosan érdemes felfigyelni arra is, hogy megnyitásának időpontja, 1962. október 11-e, az akkori egyházi naptár szerint éppen Mária Istenanyaságának az ünnepe volt. Majd a zsinat befejezése is Mária-ünnepen történt, 1965. december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén. Mária a jelenben zarándokló Egyház Édesanyja is, örömmel tudatosítsuk ezt, hittel és bizalommal forduljunk hozzá. Az e heti témában is fellapozható a Katekizmus (487-511., 963-975. pontok), a Kompendium (95-100., 196-199. kérdések) vagy a Youcat (80-85., 147-149. kérdések).

Huszadik századi Mária-jelenések a világban I. rész Nemrég találtam rá egy hatvanperces videófilmre egy katolikus portálon. Az alábbiakban szeretném megosztani ezzel kapcsolatos élményeimet azokkal, akik számára nem hozzáférhető a webhely (http://hu. gloria.tv/?media=350512). Valóban olyan közel áll az emberiség ahhoz, hogy önmagát elpusztítsa? E kérdés szörnyű képekkel társul a filmben: katonák harcolnak, természeti katasztrófák, afrikai éhezők képei jelennek meg. Sürgető üzenetek arra vonatkozóan, marad-e reménységünk a jövőt illetően? Évszázadokon keresztül ismételten döntő szerepe volt Isten Szent Anyjának az emberiség kiengesztelődésében. Mint Irgalmas Anya, hatékony közbenjárásával újra és újra megváltoztatta a történelem menetét. Eddig háromszáznál is több jelenésről van tudomásunk.

rom alkalommal jelent meg három gyermeknek, még a Szűzanya jelenéseit megelőzően. A harmadik látogatásakor maga az angyal hozta el az Oltáriszentséget, és arra emlékeztette őket, hogy Jézus állandóan közöttünk van a világ minden szentségházában. A következő évben, 1917-ben, hat alkalommal jelent meg a Szűzanya: az első jelenés május 13-án történt. Arra kérte a gyerekeket, hogy jöjjenek ki minden hónap 13-án a birkalegelőre. A gyermekek: a tízéves Lúcia de Jesus dos Santos (2005-ig élt), unokaöcscse, a kilencéves Francisco Marto (aki két év múlva meghalt), valamint a hétéves unokahúga, Jacinta Marto (három év múlva halt meg). 1917. június 13-án komoly profetikus üzenetet és figyelmeztetés adott

Portugália, Fatima, 1916-1917 A Szűzanya béketervvel jött el a 20. század elején a portugáliai Fatimába. Ez a hely valóban a rendkívüli megtérések és gyógyulások kiemelkedő pontja volt. A történet 1916 tavaszán kezdődött. Szent Mihály arkangyal há• ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP • 2013. FEBRUÁR 3.

a világnak. Azt kérte, hogy ajánlják fel Oroszországot Szeplőtelen Szívének. Az üzenet így hangzott: „Ha kívánságomat teljesítik, akkor Oroszország megtér és béke lesz. Ha nem, akkor el fogja terjeszteni téveszméit a világban. Újabb háború lesz, üldözni fogják az egyházat és a világot, a Szentatyának sokat kell szenvednie. Egyes nemzetek megsemmisülnek, de végül Szeplőtelen Szívem fog győzedelmeskedni. A Szentatya fel fogja ajánlani Oroszországot, az megtér, és a világra békés korszak fog köszönteni.” A Szűzanya megígérte, hogy október 13-án napcsodát tesz a világban. A legelőn és a környékén körülbelül hetvenezer ember gyűlt össze,

akik a felhőszakadásban bőrig áztak, de, ahogy megígérte, megtörtént a nagy napcsoda! A nap hatalmas tűzgolyónak látszott, amely mintha rá akarna zuhanni a földre, megrémisztve az embereket. Sokan úgy érezték, ijedtükben meghalnak. A nap tizenkét perc múlva tért viszsza eredeti helyére. Az átázott föld és az emberek ruhája azonnal megszáradt. A napcsoda Isten nagy horderejű jele volt, amely rámutatott a Szűzanya fatimai üzenetének súlyosságára. Lúcia, aki később belépett a karmelita rendbe, azt mondta, hogy a rózsafüzér és a skapuláré elválaszthatatlanok egymástól. Ezenkívül, hogy a Szent Szűz azt szeretné, ha mindenki viselné a barna vállruhát, és imádkozná naponta a rózsafüzért. Fatima volt az első hely, melyet a katolikus egyház a 20. században elismert a jelenés helyszínéül. A legfontosabb fatimai üzenetek: 1. Éljünk tisztán és teljesítsük a kötelességeinket! 2. Imádkozzunk, különösen a rózsafüzért! 3. Tegyünk eukarisztikus engesztelést, engesztelő szentáldozást az öt első szombaton! 4. Önmagunkat ajánljuk fel a Szűzanya Szeplőtelen Szívének a barna skapuláré viselésével együtt! Teljesítettük az Istenanya kéréseit? Ha nem, miért ne lehetne most hozzá kezdeni?


FAGGATÓZÓ

A misszióra tette fel az életét iákkoromban szerettem a földrajzot, a világatlasz gyakori lapozgatásával „bejártam” az egész világot. Elsősorban azonban az európai országokról volt viszonylag jó áttekintésem. Távolinak tartottam a többi földrészt, így ezekről szerényebb ismeretekkel rendelkeztem, kivéve az amerikai kontinenst. Persze idővel sokat felejtettem az iskolai ismeretekből, de nem annyit, hogy ne tudnám, hogy például hol található a Niagara-vízesés. A minap viszont az Internet segítségével alaposan körüljártam ezt a hatalmas, a világ „csodái” között emlegetett vízesésegyüttest, mégpedig azért, mert interjúalanyom immár nyolc éve a 85 ezer lakosú Niagara Falls nevű városban, a karmeliták templomában végez minden szombaton este magyar szentmisét, az ottani magyar híveknek. A csábi születésű Miskei Lászlóról van szó, aki a Kanada délkeleti részében található Ontario tartomány Welland városában él, a Magyarok Nagyasszonya-templom plébánosa.

D

László atya a csábi alapiskola magyar tagozatának a tanulója volt, az ipolysági magyar gimnáziumban érettségizett, a pozsonyi teológia elvégzése után 1990. június 16-án szentelték pappá a Rozsnyói egyházmegye részére. Papi jelmondatát Szent Ágostontól kölcsönözte: „Semmi sem vagyok, Uram, de a tied vagyok.” Előbb Losoncon, majd Rimaszombatban káplánkodott, 1999-től 2004-ig gesztetei (Rimaszombati járás) plébános. Amikor korábbi működési helyeiről beszélt, fontosnak tartotta megjegyezni, hogy közben egy évet New Yorkban töltött, az ottani Árpád-házi Szent Margittemplom plébánosa volt. - Tulajdonképpen ennek köszönhetem, hogy később, 2004 októberétől a hivatalos engedélyek, iratok elintézése után, a St. Catharines püspökséghez tartozó több mint 50 ezer lakosú Wellandba kerültem, az egyházmegyében élő magyarok lelki gondozására – mondta László atya, majd így folytatta: - Itt a városban és környékén mintegy 250 magyar családról van tudomásom. Talán mondanom sem kell, hogy jobbára idősebb korosztályról van szó, melynek tagjai igen tevékenyen ápolják hitüket, anyanyelvüket, rendszeresen megemlékeznek jeles nemzeti ünnepeinkről, különféle társas összejöveteleket szerveznek, és szép számmal részt vesznek a vasárnapi 11 órai magyar

szentmiséken. Átlagban 120150 hívő előtt misézek. A 9 órakor kezdődő angol nyelvű szentmisét pedig jórészt azok látogatják, persze, jóval kevesebben, akik magyar gyökerekkel rendelkeznek, de már nem beszélik, inkább csak értik a nyelvünket. Wellandból két filiáléra járok még misézni. Szombaton esténként Niagara Fallsban találkozom a híveimmel, vasárnaponként pedig a Wellandtól mintegy 200 kmre fekvő, 380 ezer lakosú London városban fél ötkor végzem a szentmisét az ott élő magyar családoknak. A nagy távolságok miatt természetesen sokat autózom, hiszen nemcsak a templomi és a plébániai hivatali teendők töltik ki napjaimat, hanem rendsze-

Niagara Falls város régi központja (Fotó: világháló)

geket, de mi az, amiben jócskán különböznek? - Tudni kell, hogy Kanadában teljes mértékben a hívek fedezik egyházközségükben nemcsak a templom és a plébánia fenntartásának költségeit, hanem a lelkipásztor fizetését is az adományokból befolyt pénzből gazdálkodják ki. Megtörténhet, hogy 10-20 év múlva errefelé is az egyházközségek tagjai fogják fenntartani templomaikat, papjaikat. - László atya, van-e időnként honvágya a távoli Kanadában? Welland városában több mint 50 ezer ember él - Hogy őszinte legyek, nem jellemző. Ez persze nem azt - László atya, tudom, hogy jelenti, hogy nem jutnak resen látogatom a betegeket otthonukban, a nyugdíjasott- nem lehet összehasonlítani az eszembe családom tagjai vagy itteni és az ottani egyházközsé- a csábi barátaim. Egyébként honokban, a kórházakban.

naponta kétszer is szoktam édesanyámmal vagy a testvéremmel telefonon beszélgetni, tehát mindenről naprakészen vagyok tájékoztatva. Meg aztán özvegy édesanyám az utóbbi öt évben rendszeresen nálam tölti a téli hónapokat, novembertől áprilisig velem van a plébánián. Ennek köszönhetően is könnyebben viselem a szülőföldemtől való óriási távolságot. Én a misszióra tettem fel az életem, ott kell szolgálnom Istent és az embereket. - László atya, köszönöm, hogy rövidke itthon tartózkodása alatt szakított időt a beszélgetésre.

Fotó: a szerző és Világháló (2)

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LELKI TÁPLÁLÉK

Évközi 4. vasárnap

VASÁRNAP ról ra Bartal K. Tamás O. Praem. természet még téli álmát alussza. Elég csak fölnézni a fák dermedt ágaira, az alattuk lévő élettelen havas földre. Az öreg fák fagyos gyökereikkel ugyan a föld szívét tapogatják, de ebből semmit nem éreznek a madárkák. Fázva összehúzzák magukat. Szerényen bújnak meg a fák odúiban. Csak a remény melegíti őket, mert tudják, hogy egyszer mégis csak eljön a tavasz. Mert ugye, tapasztalatból tudjuk mi is, hogy itt a földön egyszer mindennek vége szakad. Ez a rideg mostoha tél sem fog örökké tartani. Mi is iparkodtunk megfelelően fölöltözni, hiszen ma az Úr napja van, és ezt a napot, amenynyire egészségünk engedi, bármennyire is mostoha lehet az idő, szentmise nélkül el sem tudjuk képzelni. Itt figyelünk a jó Isten üzenetére, itt vagyunk az Úr vendégei a szentáldozásban. A mai igeliturgiában, az első olvasmányban halljuk Jeremiás próféta szavait. Jeruzsálem lakosait fenyegetik az ellenség csapatai, de a próféta biztosítja a népet: „Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok és megszabadítalak” – mondja az Úr. Ezt hallottuk az első olvasmányban. És föltehetjük a kérdést: Miért volt az Úr az ő népével, miért ígérte a szabadítást, amit valóban meg is valósított? A feleletet a második olvasmányban találjuk. Ugyanis a jó Isten különféle adományokkal halmozza el népét, de közülük a legnagyobb a szeretet. Igen, a jó Isten szereti népét. De nem csak az ószövetség népét, minket is. Igen, minket is nagyon szeret. Minket is megszabadít minden nyomorúságunkból, sőt, még a bűnbánat szentségében a bűneinkből is. Még akkor is, ha azt nem érdemeljük meg, hiszen sokszor hálátlanul viselkedünk vele szemben. Bizony, sokszor hasonlítunk a názáretiekhez, akik jól ismerték Jézust, mégis le akarták őt taszítani a hegyről, egy szakadék széléről - hallottuk a mai evangéliumban. De Jézus ezen nem ütközik meg, csak csendben, csalódottan eltávozik. A názáretiek

A

ugyanis ismerték őt gyermekkora óta. Jelen volt ő a mindennapi életben, tevékenykedett Szent József mellett az ácsmunkában. Nem mutatta istenfiúi méltóságát. A názáretiek nem tudták elképzelni, hogy egy ácslegény, aki harminc évig egyszerű emberként élt közöttük, egyik napról a másikra eléjük áll és fönséges szavakkal szól hozzájuk. Ez egyébként az ő názáreti életének titka. De Jézus nem csodálkozik, hiszen szerette övéit annak ellenére, hogy nem értették őt. És azt is tudta, hogy az ószövetségben hasonló sorsuk volt a prófétáknak. És ő minden prófétai hivatás példaképe is. De ne felejtsük, hogy a keresztség által mindnyájan részesedtünk a prófétai küldetésben is. Ez azt jelenti, hogy tanúságtételre és Jézus üzenetének továbbadására vagyunk meghívottak. Nem úgy, mint ő gyakorolta, hanem csak úgy egyszerűen, a saját környezetünkben. S talán ez az egyik legnehezebb feladat életünkben. Nem is annyira szavakkal, hanem magatartásunkkal, életvitelünkkel kell ezt megvalósítani. Hiszen keresztény személyiségünk lényegéhez tartozik a küldetésünk. De nem vagyunk magunkra hagyva. Mert tagjai vagyunk Jézus egyházának, akiben az ő prófétai Lelke működik. Hisszük, hogy jelen van ő közöttünk szerényen az Eucharisztiában is. Jelen van titokzatos módon a kenyér és a bor színében a szentmisében, sőt, ugyanígy jelen van a szentségházban is, amely fölött nem véletlenül világít a kis lámpa, az örökmécses. Názáretben „csak ember” képében élte mindennapi életét. De itt, az Oltáriszentségben is éli legbensőbb istenfiúi életét. Titokzatos módon, egyszerűen, mégis valóságosan. Még a dermesztő hideg templomokban is. Mert ahogyan hittel valljuk, „az Eucharisztiában nekünk adta önmagát”. A dermesztő hideget lassan majd feloldja a tavaszi napsugár. De hálás szeretetünk iránta egyformán, melegen lobogjon szívünkben. Mert az évszakok változnak, de Jézus szeretete nem szűnik meg soha.

• ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP • 2013. FEBRUÁR 3.

Olvasmány Jeremiás könyvéből ( Jer 1, 4-5. 17-19) Jozija király napjaiban így szólt hozzám az Úr: „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt világra jöttél volna, megszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Azért hát övezd fel derekad; kelj föl, és mondd el nekik mindazt, amit parancsolok neked. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg téged az ő szemük előtt. Íme, én a mai napon erős várossá teszlek; vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben: Juda királyai és főemberei ellen, papjai és egész népe ellen. Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok és megszabadítalak” - mondja az Úr.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1 Kor 13,4-13) Testvéreim! A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban Válaszos zsoltár (Zsolt 70, 1-2. 3-4a. úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondol5-6ab. 15ab és 17.) Válasz: Ajkam hirde- koztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint ti, igazságodat, Uram.

a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek. Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.

gyógyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket – mint hallottuk - Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is!” Majd így folytatta: „Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez Evangélium sem kapott Illés küldeSzent Lukács tést, csak a szidoni Szákönyvéből reptában élő özvegyasz(Lk 4, 21-30) Abban az időben: Jé- szonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában zus beszélni kezdett a zsinagógában: „Ma be- is sok leprás élt Izraelteljesedett az Írás, me- ben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szílyet az imént hallottariai Namán.” tok.” Mindenki helyeEzt hallva, a zsinaselt neki, és csodálkogógában mind haragra zott a fönséges szavagerjedtek. Felugrottak, kon, amelyek ajkáról fakadtak. „De hát nem kiűzték őt a városon kíJózsef fia ez?” - kérdez- vülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen gették. Ekkor így szólt hoz- városuk épült, a szakadék szélére, hogy letazájuk: „Biztosan ezt a szítsák. De ő áthaladt mondást szegezitek közöttük, és eltávozott. majd nekem: Orvos,

Liturgikus naptár Február 3. ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP (Szent Balázs, Szent Anszgár Oszkár, Celerina) Miseolvasmányok: Jer 1,4-5.17-19; Zsolt 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab és 17; 1Kor 12,31 - 13,13; Lk 4,21-30 Válaszos zsoltár: Ajkam hirdeti, igazságodat, Uram. Énekrend: H 230; 150-145; 213 ÉE 152; 200-210; 264 Február 4. Hétfő. Köznap (Szent Veronika, Szent Hrabanusz Maurusz, Korzini Szent András, Ráhel) Miseolvasmányok: Zsid 11,32-40; Zsolt 30,2024; Mk 5,1-20 Válaszos zsoltár: Bízzatok és legyen erős a szívetek, hiszen reményetek az Úrba vetitek. Énekrend: H 223; 263; 88 ÉE 147; 217; 107 Február 5. Kedd Köznap (Szent Ágota, Szent Adél, Etelka, Ingrid) Miseolvasmányok: Zsid 12,1-4; Zsolt 21,26b-27. 28 és 30. 31-32; Mk 5,21-43 Válaszos zsoltár:

Dicsérni fognak, Uram, akik téged keresnek. Énekrend: H 145; 136; 113 ÉE 210; 171; 182(2) Február 6. Szerda Köznap (Miki Szent Pál és vértanútársai, Szent Dorottya, Dóra) Miseolvasmányok: Zsid 12,47.11-15; Zsolt 102,1-2. 13-14. 17-18a; Mk 6,1-6 Válaszos zsoltár: Az Úr kegyelme öröktől fogva kíséri azt, aki őt féli. Énekrend: H 230; 127; 157 ÉE 152; 183; 201 Február 7. Csütörtök. Köznap (Richárd, Tódor, Trisztán, Rómeó) Miseolvasmányok: Zsid 12,18-19.21-24; Zsolt 47,2-3a. 3b-4. 10-11; Mk 6,613 Válaszos zsoltár: Templomodban, Uram, megemlékezünk irgalmadról. Énekrend: H 253; 135A; 269 ÉE 145; 173; 360 Február 8. Péntek. Köznap (Emiliáni Szent Jeromos,

Aranka) Miseolvasmányok: Zsid 13,1-8; Zsolt 26,1. 3. 5; Mk 6,14-29 Válaszos zsoltár: Az Úr az én fényességem és üdvösségem. Énekrend: H 221; 150; 428 ÉE 150; 200; 196 Február 9. Szombat. Köznap (Apollónia, Erik, Abigél, Alex) Miseolvasmányok: Zsid 13,15-17.20-21; Zsolt 22,1-3. 3b-4. 5. 6; Mk 6,30-34 Válaszos zsoltár: Az Úr az én pásztorom, nincs semmiben hiányom. Énekrend: H Gl 525; 107; 203 ÉE 202; 579; 222 Február 10. ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP (Szent Skolasztika, Elvira) Miseolvasmányok: Iz 6,1-8; Zsolt 137, 1-2a. 2bc3. 4-5. 7c-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Válaszos zsoltár: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, magasztallak téged, Istenem. Énekrend: H 229; 108-129; 85 ÉE 142; 172-174; 101


LELKI TÁPLÁLÉK

Gyertya

Ezt üzeni... Nolaszkói Szent Péter rendalapító Január 28.

Koller Gyula

A

koldulórendek bekapcsolódása az egyházi élet megújításába a középkorban egy mozgalommal járt együtt, amelynek célja a keresztény rabszolgák kiszabadítása volt. Ebben volt tevékeny része Nolaszkói Szent Péternek. Péter 1182 körül született lovagi nemzetségből, Barcelonában. Vallásos és lovagi nevelésben részesülve a lovagi erények megvalósítására törekedett. Szülei halála után fiatalon tekintélyes vagyont örökölt. Először arra az elhatározásra jutott, hogy a szegények segítésének és különösen a rabszolgák kiváltásának szenteli életét. Ismételten elutazott Valenciába, a nagy mohamedán városba, sőt Granadába is, és minden alkalommal számos keresztény rabszolgának szerezte vissza szabadságát. Mivel keserű csalódásokban volt része, azon gondolkodott, hogy magányba vonul. Töprengései közepette, 1218. augusztus 1-jén látomásban részesült: az Irgalmas Szűzanya megjelent neki és arra kérte, hogy hívja életre a foglyok kiszabadításának rendjét. Megtanácskozta a dolgot az aragóniai I. Jakab királlyal és befolyásos tanácsosával, a később szentté avatott Pennaforti Rajmunddal. Ők készek voltak arra, hogy segítsenek a terv megvalósításában. Pennaforti Rajmund felvázolta az alapszabályt is, amely az ágostoni regulát követte, és egy lovagokból s papokból álló lovagrend számára készült. Augusztus 10-én a barcelonai székesegyházban a király, a püspök, a káptalan és a nép jelenlétében ünnepélyesen megalapították az Irgalmas Szűzanya Fogolykiváltó Rendjét (Ordo Beatae Mariae Virginis de Mercede Redemptionis Captivorum; röviden: mercedáriusok). Péter először a székesegyház melletti zarándokszállást kapta meg. Később a nemes Plegamansi Rajmund tágas házat ajándékozott neki, s ez szekularizációjáig (1835) a rend székhelye volt. A rend lovagi jellege alapítójának, Nolaszkói Péternek személyiségéből adódott, aki a rend mestereként világi maradt. Tagjainak be kellett tartaniok a lovagi kódex szabályait: a nők, az elesettek és a keresztény egyház védelmezését. Ehhez Péter rendjének elsőrendű feladataként hozzáfűzte az elhurcolt és fogságban sínylődő keresztények kiváltását. A szervezésében kiképzett rendtagok támogatásával Péter egészen Afrikáig kiterjesztette tevékenységét. Egy ízben ő is kalózok fogságába került, akik kifosztották, majd egy csónakon kitették a nyílt tengerre. A mercedáriusok vagy nolaszkóiak szárazon és vízen gyakran életüket veszé-

lyeztetve váltották ki a foglyokat. Főként Spanyolországban és Dél-Franciaországban voltak alapításaik. Nolaszkói Péter személyesen közel 900, rendtársaival együtt mintegy 2700 foglyot szabadított ki. Olyan eseteket is tulajdonítottak nekik, hogy önmagukat cserélték ki rabszolgának, ha így szabadíthatták ki őket. A statisztikusok szerint mintegy hatvannégyezerre tehető azok száma, akiket Nolaszkói Szent Péter rendje az idők folyamán kiváltott a különféle rabságból. XXII. János pápa (+1334) egy határozata csak a papokra bízta a rend legfőbb vezetését. Ezért a lovagok kiváltak a rendből, de a lovagi kiváltságok megmaradtak a rend számára 1936-ig. A Fogolykiváltó Rend kisugárzó ereje abban is megmutatkozott, hogy Cervellói Szent Mária 1265-ben életre hívta a mercedáriusok női ágát. Idővel mindkét rend a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva, a plébániai lelkipásztorkodásnak, a betegeknek és rászorulók megsegítésére szenteli magát. Péter Barcelonában halt meg 1249. december 25-én. 1628. szeptember 30-án avatták boldoggá, 1655. június 15-én pedig VII. Sándor pápa felvette nevét a Római Martirológiumba.

HÉT

ről re

Jézus születése utáni negyvenedik napon, a mózesi törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt a jeruzsálemi templomban az agg Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust (vö. Lk 2, 22-40). Jézus a világ világosságaként jelenik meg a sötétségben botorkáló emberiség számára. Ezzel a Világossággal való találkozás szimbólumaként alakult ki egyházunkban a gyertyaszentelés szokása, és lett az égő gyertya Krisztus jelképe. Ezekben a napokban joggal fordítunk nagyobb figyelmet a gyertyára, mint vallási eszközre, és annak jelentőségére, ugyanis Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a

figyelmeztet – életünk áldozat mivoltára emlékeztet, hiszen mindnyájunknak Isten akaratát teljesítő áldozatként kell feláldoznunk önmagunkat. Tőkés István így fogalmaz a gyertya szimbolikájáról: „a gyertya Krisztus, kinek testét a viasz, lelkét a cérna, s istenségét a világosság ábrázolja”. Az égő gyertyában meg kell látnunk az áldozati jelleget – önmagát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson. Így jelképezi az égő gyertya az önzetlen áldozatos szeretetet. Nem véletlen, hogy liturgiánk is jelentős szerepet tulajdonít a gyertyának. Minden szentmise alkalmával ott égnek az oltáron, jelezve, hogy az áldozat helye – amint a gyertya felemészti ön-

szentmise keretében gyertyákat áld meg az Egyház, melyeket a hívek otthonaikba visznek, s – ahogy a Magyar Katolikus Lexikon fogalmaz – „a szentképek mögé erősítik azokat, mert gonosz-, vihar-, tűz-, emberi és állati betegség ellen később gyakran fölhasználják őket; az utolsó kenet föladásakor, haldokláskor meggyújtva, a beteg kezébe szorítják”. A gyertyagyújtás szokása a különböző pogány halottkultuszokból – ahol a démonoktól való védekezés céljából használták – került át a keresztény kultúrkörbe, és mind a mai napig népszerűségnek örvend. Hiszen alig akad ember, akit a gyertyaláng valamilyen módon el nem varázsolna. A parányi láng saját törékenységünkre, elmúlásunkra

magát, hogy fényforrás legyen, úgy válik Krisztus fényforrássá számunkra minden egyes szentmiseáldozatban. Sajnálatos módon ezt a mély szimbolikus tartalmat erősen torzítják korunk mű-megoldásai, amikor kényelmi és anyagi szempontokra hivatkozva, már néhány „lángoló műanyaghengerrel” is megelégszünk a valódi gyertya helyett. Nemcsak a liturgiában, hanem személyes életünkben is fontos szerepe van a gyertyának, hiszen egészen a bölcsőtől a koporsóig elkísér bennünket. Az égő gyertya keresztelésünk pillanatától kezdve egészen halálunk órájáig figyelmeztet: Krisztushoz hasonlóan, nekünk is a felebarátért kell feláldozni önmagunkat.

A

* * * A lovagrend a középkor királyi, főúri kezdeményezése volt. A lovagi cím nem volt örökölhető, csak hosszabb nevelés után elnyert tudásuk által válhattak lovaggá, az uralkodói osztály tagjává. A lovagi erények értelmében kötelezte el Nolaszkói Péter először önmagát a gyengék védelmére és a fogságba hurcoltak kiváltására. Később társakat s támogatókat szerezve és rendet alapítva szinte megbecsülhetetlen munkát végzett e téren. Ma az egyházi lovagrendek közül nálunk a legismertebb a Máltai Lovagrend Szeretetszolgálata. Ennek tagjai széles körű, országhatárokon is átívelő segélyakciókat végeznek a rászorultak megsegítésére. Ne csak csodáljuk őket, de legyünk „lovagiasak” a segítségre szorulókkal szemben! Nolaszkói Péter a foglyok kiszabadításáért történt egyik utazása közben kalózok kezébe került, kísérőjével együtt. Azzal a feltétellel engedték el, hogy váltságdíjat hoz kísérőjéért. Kilökték a tengerre olyan csónakban, amelynek sem evezője, sem vitorlája nem volt. Csodálatos módon sikerült partot érnie. De ennél csodálatosabb – mondja a legenda -, hogy életét kockáztatva váltságdíjjal tért vissza kísérőjéért. Szentünk hite és bizalma utat kínál napjaink hit- és bizalomvesztett embereinek!

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


ZARÁNDOKLAT

Egy caminós naplója 6. Epilógus Október negyedike van, csütörtök, Santiagóba érkezésem másnapja. A Szent Jakab-katedrálisban a mindennapi, déli zarándokmiséhez készülődnek. A kereszt alaprajzú, 800 éves épületnek ezer ülőhelye van. Ma minden hely foglalt, sokan állnak a mellékhajókban. Egy szerzetes nővér lép a mikrofonhoz, és ismerteti a három dal refrénjét, amelyeket majd a mise alatt fogunk énekelni. Delet kongatnak a harangok, és a nővér előimádkozza az Angyali üdvözletet. Majd megkezdődik az istentiszelet. A miséző pap köszönti a koncelebráló zarándok paptársakat, köztük egy magyar és egy szalézi szlovák papot is, majd tíz percen keresztül sorolja a jelen levő zarándokok számát, hovatartozását és caminóik kiindulópontját, amelyből legalább húsz van. A homíliában nagy emberről emlékeznek meg, ma van Assisi Szent Ferenc halálának évfordulója, aki maga is elzarándokolt Santiagóba. Szent Pál után őt, az Isten szegénykéjét tekintik az evangélium legsikeresebb hirdetőjének. A pap méltatja Ferenc életszentségét, működését. Azon elmélkedem, vajon hány napig tarthatott a gyaloglás Itáliából ide és vissza. Hol hajtották le fejüket nap mint nap, és tudtak-e vajon elég eledelt szerezni az úton? Az én utam csak luxuskirándulásnak tekinthető az övék mellett. A Santiagóban járt zarándokok sorában Boldog II. János Pál és Benedek pápa neve ragyog. A mise végén az orgona összes sípján felzendül az ünnepélyes Szent Jakab-himnusz, és zeng bele a templom. És ekkor meglepetés ér, mint az Út során annyiszor. Hat pap jön, és eloldja a Botafumiero, a füstölő karnyi vastag kötelét, és leereszti azt a földre. Hát végre mégiscsak sikerül megszemlélnem ezt a pompás rituálét, amelyre csak ünnepnapokon és egyéb ritka alkalmakkor kerül sor! Három éve voltam itt húsvétkor, akkor a feltámadási szertartás későn végződött, haza kellett mennem, tíz óra előtt. Izzó parazsat és tömjént helyeznek a 70 kilós ezüst füstölőbe, és hirtelen mozdulattal a kupolába helyezett csigán keresztül a magasba lendítik. Félelmetes mutatvány. Hirtelen leeresztik, és addig huzigatják mesterien, míg az oldalhajók irányában 30 métert is kileng a hívők feje fö-

Santiago látképe

lött, akik nagy tapssal jutalmazzák a szertartást. Régi kultikus szokásról van szó, amely mintegy fertőtleníti a tömeget a pestis, lepra és egyéb betegségek ellen, a gonosz lélek befolyása és kísértései ellen. Nem lehet, hogy aki egyszer részt vesz ezen a misén, ne hulljon el benne a mustármag, amely majd odahaza kicsírázik. A messziről jött, hetekig menetelő emberek Santiagóba érve már ismerik egymást, összeölelkeznek, és érzik, hogy igaz az a mondás, hogy a boldog- tem utam. A Vueling spanyol légitársaság Airbus ság legegyszerűbb forrása az, ha kevéssel beérjük. 320-as gépe 240 utassal indul Santiago de Compostellából. A barcelonai röptéren alig egy órát várok a bécsi gépre, amely szintén megtelik az utolsó helyig. A fürdőszezonnak már rég vége, vajon hová ez a nagy vonulás? Mikor már ki-ki a maga helyén ül, két egyenruhás férfi egy középkorú, deréktől béna, elegáns spanyol hölgyet tol be az utastérbe, aki kis segítséggel az előttem levő ablaknál landol, érzem drága parfümjének illatát. Én meg 450 kilométerrel lábamban, üzenetet vélek felfedezni a jelenetben. Micsoda felbecsülhetetlen értéke van az én mozgásszabadságomnak az előttem ülő hölgy üléshez szegezett testéhez képest! Sejtem, hogy neki a repülés, ez a gyönyörűséges suhanás hatványozottan nagyobb gyönyört nyújt, mint nekem. Felszállás után kisvártatva a Földközi-tenger fölött repülünk, és a déli nap egyetlen felhőt sem talál az égen, mélyen áthatolva a vizen, még kékebbre festi azt, ráadáA katedrális 70 kilós sul vissszaverődik benne az ég akvamarinja is. ezüstözött Követjük Franciaország déli partjait, amelyek úgy füstölője,a Botafumiero rajzolódnak ki, mintha fehér krétával rajzolták volna őket, élesen elütnek a víz kékjétől. Figyelem a hölgy arcát, teljesen az ablakra tapad. Elindul a Mert itt megtanulhatod, ahhoz, hogy boldog légy, könnye. Kis híján az enyém is. Mert Ő, a Teremtő nem kellenek tárgyak. Mert létezett-e boldogabb mutogatja nekünk szépséges orcáját a víz, a nap, az ember, mint Szent Ferenc, a Poverello, akinek sem- alattunk fehérlő csipkézett partok képében, a teremmije sem volt, csak az élete végén kapott krisztusi tett világban. Nem nekünk teremtette, hanem belé stigmák, amikért annyira esedezett? teremtett minket, hogy ott együtt, egymással kiegéHat nap múlva újra a santiagói röptéren vagyok, szüljünk. miután Finisterrében, az egykori világvégén befejezSantiago de Compostela, 2012. szeptember-október

Boldog II. János Pál zarándoklata emlékmű Santiago előtt

A finisterrei világítótoronynál elfogynak a léptek • ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP • 2013. FEBRUÁR 3.


LÉLEK ÉS ÉLET

GYEREKSZOBA

Osszuk meg, amink van

„Ennél azért egy kicsit nagyobbra gondoltam” – mondtam kisfiamnak, miután érzékletesen beszéltem gyermekeimnek azokról a szegény gyerekekről, akiknek a szüleik nem tudnak édességet és játékot venni, mert nincs pénzük, majd megkérdeztem őket, nem akarnak-e a rengeteg édességből, amit Mikulásra kaptak, valamit odaadni a város szegényeinek rendezett karácsonyi gyűjtésbe. Azonnal ráálltak, kiszórták a csomagot, majd kisfiam némi mérlegelés után kiválasztott egy kicsi szaloncukrot. Erre mondtam nevetéssel küszködve a fent idézett mondatot. Míg kisfiam féltékenyen őrzi magántulajdonát, kislányom sokkal nagylelkűbb, és mindig gondol másokra is. Egy tavaszi napon anyósom kertjében szedtem a borsót, s közben kihúzgáltam a nagyobb gyomokat a sorok közül. Majd odahívtam lányomat, hogy vigye a tyúkoknak a kitépett zöldet, hadd egyék. Örömmel el is vitte, majd észrevette, hogy a szomszéd tyúkjai is vágyakozva tekingetnek át a kerítésen, és visszafutva hozzám, felkiáltott: „Viszek a szomszéd pipiknek is!” „Hogyisne – dohogtam magamban –, nem a szomszéd tyúkjainak szedem a zöldet!” De aztán elszégyellve magam arra gondoltam, lám, a kislányom milyen jó, gondol másokra, én meg gátolnám őt a jócselekedetben. Mert álszentek vagyunk ám – egyrészt arra próbáljuk nevelni gyermekeinket, hogy önzetlenül osszák meg másokkal, amijük van, de amikor arra kerül a sor, inkább megpróbáljuk lebeszélni őket erről. Kislányom például legszívesebben összepakolná a játékai nagy részét, és elvinné a szegényeknek – a minap sürgetően kérdezte, mikor megyünk hát, amire válaszul én csak dünnyögtem –, mert egy dolog ennivalót vinni a rászorulóknak, amit szoktunk, és másik dolog lemondani az összes játékról, amik helyett nyilván nekem kell majd újakat vennem. Pedig lehet, hogy nem is követelne újakat. A gyerekek egész másképp gondolkodnak, mint a felnőttek. Ha egy felnőtt meglát egy hajléktalant az állomás előtti padon aludni, rosszalló-

Életige 2013. február Chiara Lubich „Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe, mert szeretjük testvéreinket.” (1Jn 3,14) János az általa alapított keresztény közösségeknek írta e szavakat, amikor súlyos nehézségekkel kellett szembenézniük. Kezdtek ugyanis elharapódzni a hitet és erkölcsöt érintő eretnekségek és hamis tanok, sőt a keresztényeknek az evangélium szellemére érzéketlen és ellenséges pogány környezetben kellett élniük. Az apostol segíteni akar övéinek, ezért radikális megoldást ajánl: szeressék testvéreiket, éljék a szeretet parancsát, amelyet kezdettől fogva kaptak, és amely szerinte az összes parancsolatot magában foglalja.

Ha így tesznek, akkor megismerik majd az „életet”, egyre inkább megnyílik előttük az Istennel való egyesülés útja, meg fogják tapasztalni, hogy szeretet az Isten. Ha szert tesznek erre a tapasztalatra, ez megerősíti őket hitükben, és ellen tudnak állni minden támadásnak, a válságos időkben különösen is. „Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe, mert szeretjük testvéreinket.” „Tudjuk…” Az apostol itt olyan ismeretre utal, amely a tapasztalatból származik. Mintha ezt mondaná: kipróbáltuk, a bőrünkön éreztük. Ezt tapasztalták meg az általa evangelizált keresztények megtérésük kez-

an ezt gondolja: igazán gondoskodhatna a város, az állam az ilyenekről. Amikor kislányom látott meg egy ilyen hajléktalant, részvéttel telve felkiáltott: „Szegény, nincs hol laknia! De hiszen nálunk van elég hely a szobánkban, nem jöhetne oda?” Megeshet, hogy gyakran nem is a szobánkban – de a szívünkben nincs elég hely. Illusztrációs fotó: szeretlekmagyarorszag.hu

detén: tettekre váltva Isten parancsolatait, különösen a testvér iránti szeretet parancsát, Isten életébe léphetünk be. Vajon a mai keresztények ismerik ezt a tapasztalatot? Azt bizonyára tudják, hogy az Úr parancsolatai a gyakorlatra irányulnak. Jézus többször is visszatér arra, hogy nem elég hallgatni, hanem tettekre is kell váltani Isten igéjét (vö. Mt 5,19; 7,21; 7,26). Van azonban valami, amire legtöbben nem figyelnek fel – vagy azért, mert nem tudnak róla, vagy mert pusztán elméleti ismereteik vannak és nincs róla tapasztalatuk. A keresztény életnek épp arról a csodálatos vonásáról van szó, amit az apostol itt aláhúz: amikor éljük a szeretet parancsát, Isten birtokba vesz minket, és ennek öszszetéveszthetetlen jele az az élet, az a béke, az az öröm, amelyet már itt a földön megízleltet velünk. Ilyenkor minden megvilágosodik, minden összhangba rendeződik: nincs szakadék a hit és az élet között. A hit olyan erővé válik, amely átjárja és összekapcsolja egy-

mással minden cselekedetünket. „Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe, mert szeretjük testvéreinket.” Ez az életige arra tanít, hogy a felebaráti szeretet az a nagyszerű út, amely Istenhez visz bennünket. Mivel mindannyian az ő gyermekei vagyunk, az a legfontosabb számára, hogy szeressük felebarátainkat. Nem okozhatunk annál nagyobb örömet neki, mint hogy szeretjük testvéreinket. A testvéri szeretet egyesít Istennel, ezért a belső fény kimeríthetetlen forrása; az élet, a lelki termékenység, a folytonos megújulás kútfeje. Megakadályozza, hogy Isten népében tályogok, elmeszesedések, pangások keletkezzenek, egyszóval átvisz „a halálból az életre”. Ha viszont hiányzik a szeretet, akkor minden elsorvad és meghal. Ebből érthető, hogy miért tapasztalunk beteg tüneteket a mai világban: a lelkesedés és az ideálok hiányát, a középszerűséget, az unottságot, vágyat a menekülésre a társada-

lomból, az értékek kiüresedését stb. (…) Ha igaz, hogy minden embert szeretnünk kell, akkor legalább annyira igaz az is, hogy azokkal kell kezdenünk, akik velünk élnek, hogy ez a szeretet később átterjedjen az egész emberiségre. Elsősorban tehát családtagjainkra, munkatársainkra, egyházközségünk, vallási közösségünk tagjaira kell gondolnunk. A testvéri szeretet nem lenne rendezett és hiteles, ha nem innen indulna ki. Bárhol találkozzunk is, arra vagyunk hivatva, hogy Isten gyermekeinek családját építsük. (…) Határozzuk el magunkat! Mindenkinek, mindig van olyan felebarátja, akit Jézus nevében szerethet. Legyünk hűek ehhez a szeretethez, és segítsünk másokat is ebben! Így igazán megismerjük, hogy mit jelent Istennel egyesülni. Hitünk újraéled, a kételyek eltűnnek és megszűnik az egyhangúság. Életünk teljes lesz, egészen teljes. (Az Élet igéje, 1985. május)

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


OLVASÓINK ÍRTÁK

Levelet kaptunk Remény

Zarándoklat Szent Pio atya nyomában Jankó Gábor lelkiatya vezetésével 26 fős magyar ajkú zarándokcsoport indult el a múlt év őszén Dunaszerdahelyről a budapesti Liszt Ferenc Repülőtérre, hogy részt vegyen egy 5 napos zarándokúton, Szent Pio atya nyomában. Égett bennünk a vágy, hogy megismerjük a 20. század egyik legnagyobb hatású szerzetesének életét és lelkiségét.

mogatását. San Giovanni Rotondo az egyik leglátogatottabb kegyhely Európában. Évente kb. 7 millió zarándok keresi fel. Itt élt Pio atya. Apostoli munkájának hatékonysága abban rejlett, hogy lelkisége mélyen Istenben gyökerezett. Naponta hosszú órákat töltött imádságban és a mélyen átélt szentmisében. 1918-ban jelentek meg testén a stigmák. Életében a stigmák mellett legismertebb rendkívüli jelenség a gyónók gondolatainak olvasása, valamint az ún. bilokáció (egyszerre két helyen való jelenlét). 50 éven keresztül viselte a stigmákat, melyek néhány héttel halála előtt teljesen eltűntek testéről. 1999-ben boldoggá, 2002-ben pedig szentté avatták. Két alkalommal is részt vehettünk a szentmisén a régi altemplomban, ahol Pio atya egykori sírhelye volt. Lelkivezetőnk kiemelte Pio atya életének főbb mozzanatait.

lasztottam, én magam őrzöm. A barlang szájánál az emberek bűnei bocsánatot nyernek.” Az arkangyal még kétszer megjelent a püspöknek, aki 493. szeptember 29-én Szent Mihály tiszteletére szentelte e helyet. A barlang, ahol a jelenések történtek, ma jelentős zarándokhely. Az eredeti grottára a 13. században ráépült a Santuario di San Michele-templom, mely díszes bizánci bronzkapuiról nevezetes. A templomból 89 lépcső vezet le a barlangba. A harmadik napunkat szintén a Gargano-félszigeten, az olasz „csizma sarkantyújában” töltöttük el. Kikötővárosa, Manfredonia Hohenstauffen-Anjou korabeli váráról nevezetes. A település egyike volt az első itáliai püspökségeknek, melyeket Szent Péter apostol alapított. A város látványosságai: a már említett erődítmény, a San Domenicotemplom és az 1117-ben román stí-

szerint zarándok: Homo viator – úton levő ember. Valahonnan jövök és valahova tartok. Isten szeretetéből fakad életem, és benne találom meg célomat. A lényeg mindenkor ugyanaz: úton vagyok-e a szívem mélyén jelen levő Isten felé.” Heller Eleonóra

Ünnepség Még advent idején, december 16án került sor Kelenye községben a művelődési házban megrendezett ünnepségre, amelyre meghívták falunk lakóit, az idős polgárokat is. Csáky Ilona polgármester fogadta és köszöntötte a megjelenteket. A csitári polgármester köszöntője után kezdődött a műsor, melyben felléptek a helyi óvodások. Öröm volt hallgatni őket! Ezután következett a fegyverneki tánccsoport. Majd megjött a Mikulás, akire a gyerekek izgatottan vártak. Az idős polgárokat megvendégelték, és kis csomagokat kaptak. A csitári polgármester és felesége kis csomagjait az idősek nevében megköszöntem. Id. Csáky József

Hálaadás

Ahogy nincs két egyforma zarándok, úgy két zarándoklat sem. A zarándoklat jelentése: Kelj útra és megtudod. Mivel ebben az évben már alkalmam volt eljutni egy csodálatos helyre, részt venni egy zarándokúton (Lourdes), ezt személyesen is megtapasztalhattam. Csak akkor kerülhetünk közelebb a szentekhez és ismerhetjük meg őket jobban, ha elmélyedünk életükben annyira, hogy fel is keressük azokat a helyeket, ahol egykor éltek. Ez a zarándokút pont erre adott lehetőséget. Másfél óra repülőút után megérkeztünk az Itália délnyugati részén fekvő Bari városába, ahonnét aztán autóbusszal folytattuk utunkat San Giovanni Rotondo felé. Szállodai szobáink elfoglalása, kisebb pihenő és reggeli után, másnap birtokba vettük a várost. Kihasználtuk a mediterrán éghajlatot, a napsugarak si-

Elzarándokoltunk Pater Pio mostani kriptájához is az új templomba, mely kagyló alakú épület, falain egy hatalmas mozaiksorozat látható Jézus, Szent Ferenc és Pio atya életéről. Az új templomot 2004-ben szentelték fel, 7 ezer ember befogadására képes. Zarándokok tömege áll meg Pio atya sírjánál és bízva kérik égi pártfogását. San Giovanni Rotondo felfedezése után közösen elvégeztük a keresztutat és elimádkoztuk a rózsafüzért. A következő napon utunk egy híres búcsújáró helyre, Monte San Angelóba vezetett. Először a Szent Mihály Arkangyal-szentélyt, a barlangtemplomot kerestük fel. A legendák szerint 490-ben Mihály arkangyal megjelent Sipontum püspöke előtt, e szavakkal szólva: „Mihály arkangyal vagyok és mindig Isten jelenlétében állok. A barlang szent hely számomra, én vá-

• ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP • 2013. FEBRUÁR 3.

lusban épült katedrális. Manfredoniának van magyar vonatkozása is: I. Lajos magyar király nápolyi hadjárata során, 1348 tavaszán rövid időre magyar kézre került. Elérkezett az utolsó nap, lelkivezetőnk hálaadó szentmisét celebrált a Pio atya által alapított kórházban, „A Szenvedés Enyhítésének Házában” működő kápolnában. Itt vettünk búcsút attól a zarándokhelytől, ahol 4 csodálatosan eltöltött napot tudhattunk magunk után. Ezután utunkat tovább folytattuk a tenger partján Bariba. A XI. század végén Myrából (ma Törökország) ebbe a városba hozták Szent Miklós ereklyéit, és így a város egyike lett Európa legjelentősebb keresztény központjainak. Hálát adunk a Teremtőnek, hogy részesei voltunk ennek a zarándokútnak, amelyet ezzel a gondolattal zárunk le: „Vándor vagyok, hitem

December 19-én lett volna 93 éves a mi tisztelt és szeretett lelkipásztorunk, Gábris János esperesplébános, aki három évtizeden keresztül tanított bennünket imádkozni és krisztusi életet élni. Nehéz idők voltak akkor, a kemény ateista időkben nehéz volt hirdetni az isteni igazságot, bezárva, a templomok falai között végeztük a szertartásokat. Lelkipásztorunk egyszerűen és külsőségek nélkül megtalálta a módot. Közvetlensége, szentbeszédei miatt szívünkbe zártuk őt. Minden érdekelte, mindenkihez volt mondanivalója, jóságos mosolyával meg tudta nyerni még a hitetleneket is, hogy jöjjenek el az ő „műhelyébe”, a templomba. Köszönjük neki a sok-sok lelki ajándékot, amit tőle kaptunk, és hálát adunk a jó Istennek, hogy hozzánk vezérelte. Temetésén több száz ember kísérte utolsó útján a vásárúti temetőbe, ahol a nagykereszt és a község nagy halottjai – Tölgyesy Jenő szentszéki tanácsos és Meggyes József plébános – közelében helyezték örök nyugalomra. Mi, felsővámosi hívek, külön megköszönjük a rólunk való lelki gondoskodást, amit fáradhatatlanul végzett, idős kora ellenére. Ő volt az eszköz, aki által az Úr megérintette a hívek szívét. Kérjük a jó Istent, adjon neki örök nyugodalmat, és szolgálatáért nyerje el az örök üdvösséget! Bugár Aladár


LÉLEK ÉS ÉLET

„Aki szereti testvérét, annak tisztul a látása” Műsorajánló A felbári Szent István király-plébániatemplomban ünnep- hitben való látásnak az örök ajándékára. Batthyány-Strattre gyűltünk össze, az elmúlt kedden, január 22-én, Boldog mann László szemész orvosként gyógyította az emberek láBatthyány-Strattmann László tiszteletére. tását, de igazából ezzel a szolgálatával mint a szegények orvosa a hitben való látásra irányítja most is figyelmünket mondta Miklós püspök atya. A Hit évében ez az ünnep jobban felértékelődik számunkra, mivel az ő életpéldájával a hit tanújaként áll előttünk. Azt kérjük, hogy segítsen bennünket az ő hitből fakadó hiteles életével Krisztus követésére. A tavalyi hitünkkel idén már nem boldogulunk, hitünkben egyre felnőttebbekké kell válnunk. A Szentlélek Úristennel próbáljunk együtt munkálkodni, és újra napról napra igent mondani a hit szerinti életre, mert általa egyre tartalmasabb lesz az életünk. Szent Ágoston mondását idézte: „aki szereti testvérét, annak tisztul a látása”. Nyilvánvaló, hogy Szent Ágoston is a hitben való látásról beszél, arról a látásmódról, amellyel észre tudjuk venni az Isten akaratából teremtetett, körülöttünk levő csodálatos világot. A hit és a hitből fakadó magatartás összetartozik. Az Úristen azt várja tőlünk, hogy felkaroljuk egymást, a betegeket, a munkanélkülieket, a fügA kora esti órákban a helyi plébános rózsafüzérrel nyitot- gőségben szenvedőket, a magányosokat… Mindenki az ajánta meg az emléknapot, majd ájtatossággal folytatta és végül a szentmisét megelőzően Kiss Róbert püspöki helynök elmélkedett Boldog Batthyány-Strattmann László munkásságáról, életéről és hitvallásáról. A neves orvos Köpcsényben, ahol családjával élt, 1902-ben kórházat alapított. Kezdetben általános orvosként dolgozott ott, majd sebészi, később szemorvosi szakosodást szerzett. Naponta száz beteget kezelt, és évente több száz szemműtétet hajtott végre. Tudatosan a szegények orvosa akart lenni, akiknek nem csak a testét, hanem a lelkét is gyógyította. Az ünnepi szentmise főcelebránsa dr. Beer Miklós váci megyéspüspök volt. Szentbeszédét azzal a személyes élménnyel kezdte, hogy számára január 22-e szintén emléknap, mert édesanyját ezen a napon szólította el az Úr. Hogyan kapcsolódik ide az édesanyja története? Pedagógus volt,

a szentmiséken orgonált, később fokozatosan elkezdett romlani a látása, és nem tudtak rajta segíteni az orvosok. Számára ez nagy próbatétel volt és kihívás, mivel később már olvasni sem tudott, se a Bibliát, se mást. Ezt nagy fájdalomként élte meg. Az Úristen a földi látásból lassan készítette már elő a

Agapé

Kókuszos banánfánk

dékait azért kapta, hogy használjon vele. Boldog Batthyány László a kapott ajándékával szolgált és azt továbbadta. Az ő példája bátorítson minket, égi közbenjárása pedig segítse életünket az Örök haza felé. Sokunk számára gyönyörű emlék marad 2003. március 23-a, amikor II. János Pál pápa a boldogok sorába emelte őt, és ott lehettünk Rómában a Szent Péter téren. Mi magyarok, olyan büszkék voltunk, mondta a püspök, hogy ő a miénk, mi adtuk az Egyháznak. Ma is a hit példájával jár előttünk, mint Isten szeretetének tanúja. A püspök atya az áldást megelőzően megdicsérte a templom Batthyány Énekkarát, akik a liturgikus zenei szolgálatot látták el, örömét fejezte ki, hogy a szentmisében gyönyörű hangjukkal Istent dicsőítették. Az áldást követően a meghívott vendégek és a helyi szervezetek megkoszorúzták a Boldog Batthyány-Strattmann László emléktáblát a templom bejáratánál. Majd a művelődési házban a helyi plébánia hívei megvendégelték az ide érkező híveket. Felemelő érzéssel, lelki élményekkel gazdagodva és hitünkben is növekedve indultunk hazafelé. (ma)

Hozzávalók: 2 banán, 8 dkg porcukor, 1 cs. vaníliás cukor, 10 dkg liszt, 10 dkg kókuszreszelék, 1 kávésk. sütőpor, 1 evők. narancslikőr, csipet só Sütéshez: olaj Hempergetéshez: 5 dkg kókuszreszelék Elkészítés: A banánokat villával összenyomkodjuk, hozzáadjuk a kétfajta cukrot, a sütőporral elkevert lisztet, a

kókuszt, a csipet sót, végül annyi narancslikőrt, hogy ne túl kemény masszát kapjunk. Egy kisebb serpenyőben olajat hevítünk, és a masszából teáskanálnyi adagokat teszünk bele. (Mindig keveset süssünk egyszerre, mert gyorsan elkészülnek). Mindkét oldalukat szép pirosra sütjük, majd lapáttal kiemeljük, és kókuszreszelékben meghempergetjük.

Magyar Katolikus Rádió Hallható az interneten, az Eurobird 9A műholdról a 11958 MHz-es frekvencián, valamint néhány kábeltv-hálózaton.

Mária Rádió Február 3., vasárnap 10.30 Szentmise Budapestről 22.00 Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora

Duna TV Február 1., péntek 8.35 Szerelmes földrajz. Fogja kezem a gyerekkor - Felvidéki „szép csavargások” Szarka Tamással 9.50 Erdélyi történetek. Rendületlenül. Magyar dokumentumfilm-sorozat Február 2., szombat 6.30 Szentföldi szent helyek üzenete. Cezarea Filippi 8.25 Élő egyház. Hírek, tudósítások a Kárpát-medence és a nagyvilág vallási eseményeiről 8.55 Isten kezében. Stuttgarti Magyar Egyházközség Február 3., vasárnap 6.30 Szentföldi szent helyek üzenete. Tábor-hegy 7.20 Világ-Nézet. Kereszt és toll 8.10 Isten kezében. Stuttgarti Magyar Egyházközség

m1 Február 2., szombat 11.30 Nemzeti nagyvizit Február 3., vasárnap 9.00 Katolikus krónika 9.45 Tanúságtevők 11.30 Mai hitvallások

Kedves Olvasóink! Az új évben szeretnénk Önökkel együtt szerkeszteni rovatunkat. Ezért arra biztatjuk Önöket, küldjék be kedvenc, jól bevált ételreceptjüket, a hozzávalók feltüntetésével és az elkészítés módjának leírásával együtt. Ha az étel fényképét is mellékelik hozzá, azzal még jobban megörvendeztetnek bennünket, illetve olvasótársaikat. Vonják be az egész családot, kérjék meg gyermeküket, unokájukat, fényképezze le az elkészített ételt, s a képet (jpg formátumban) a recepttel együtt küldjék el szerkesztőségünk e-mail címére: remeny@remeny.sk A recepteket beküldött olvasók közül negyedévenként kisorsolunk egyet, aki ajándékot kap. • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KUCKÓ

Tél, tél, tél, tél, Honnan jöttél? Tereld el a szeleket ne fújjanak hideget! (Kiss Dénes)

Tudjátok-e, hogy… Február 2-án Urunk bemutatásának ünnepe van, azaz Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. Másnap, február 3-án Szent Balázs püspökre emlékezünk. Ezen a napon Balázs-áldást szoktak adni a híveknek, hogy megvédje őket a torokbetegségektől. Nézzetek utána a Szentírásban, hogyan is történt Jézus bemutatása a templomban; a szentek életének leírásában, lexikonban pedig keressétek ki, ki is volt Balázs püspök.

Gyerektoll

Gál Georgina

Halász Gergő

Holló Réka

Majoros Lilla

Makši Réka

Maksi Cintia

Sósik Beáta

Szőke András

Örömmel bontottuk ki a tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskolából érkezett nagy borítékot, amelyben sok szép rajzot és két írást is találtunk (sajnos, az egyik írást név nélkül küldték be) a 3. A osztály tanulóitól. Az e heti Kuckóban ezeket közöljük.

Téli vakáció Már alig vártam a szünidőt. Vártam a szeretet ünnepét és a kis Jézus születését. A mi családunk ilyenkor van együtt, többet tudnak velem foglalkozni, mint más alkalommal. A karácsonyfán sok gyertya égett, nagyon meghitt volt. Sok szép ajándékot kaptam, de legjobban a családomnak örültem. Kihasználtam a szünidőt olvasásra, hűtőmágneseket készítettem gipszből. Elbúcsúztattuk a 2012-es évet, vártuk a következőt. Az ablakból láttam a tűzijátékokat, és azon gondolkodtam, hogy vajon az osztálytársaim várják-e már a találkozást. Gál Georgina

Készítette Lőrincz László

Rejtvény

Meghatározások:

A megfejtést nyílt levelezőlapon február 8-ig küldjétek el szerkesztőségünk címére: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava

1. Szentek – Pongrác, Szervác, Bonifác – jelzője, 2. Menyasszony fején található, 3. Fuvolás, 4. …-faragnak, Megfejtés 5. Huncutul ármányos (FRÁNYA), 6. Csavar, présel, teker. A 2. számunkban található rejtvény megfejtése: A rejtvény megfejtése a színessel jelölt négyzetekben Árpád-házi Szent Margit. olvasható. A nyertes: Lipkovics Norbert, Nádszeg. Jelentése: a kiengesztelődés szentsége. Segítség: minden meghatározás „f ” betűvel kezGratulálunk, az ajándékot postán küldjük! dődik. • ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP • 2013. FEBRUÁR 3.

1

F

2

F

3

F

4

F

5

F

6

F


NAPRAFORGÓ

Aki tegnap voltál: ma már nem te vagy, Aki holnap léssz: ma még nem te vagy. (Weöres Sándor) Keresd a Reményt a Facebookon!

Ipolysági diákok sikerei Budapesten Az ipolybalogi központú Palóc Társaság idén immár 17. alkalommal hirdette meg magyarságismereti esszépályázatát a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A pályázat célja a magyarságtudat elmélyítése, a szülőföld iránti hűség erősítése, az anyanyelvi képességek fejlesztése és a magyar diákok tehetségének kibontakoztatása volt. A pályázatra érkező munkák legjobbjait a Magyar Kultúra Napja alkalmából díjazták a budai várnegyedben található, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tulajdonában lévő Magyarság Házában január 20-án. Az esszéíró pályázaton az alap (általános) iskolák felső tagozatos diákjai, valamint a középiskolások vehettek részt akár több dolgozattal is. A pályázatra összesen 130 pályamű érkezett, 28 felvidéki, 41 erdélyi, 43 vajdasági és 1 kárpátaljai diáktól. A megmérettetésen Ipolyságot a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola (FFKIKI) képviselte.

A díjátadó ünnepséget Z. Urbán gyar nyelv című költeménye hangzott Aladár, a Palóc Társaság elnöke, a Ma- el Pálffy Ágnes, az FFKIKI 7. G osztágyar Kultúra Lovagja nyitotta meg. lyos tanulójának előadásában. „Minden nap illene ünnepelnünk a A pályázatra beérkezett alkotásokat Kolczonay Katalin egyetemi oktató, az értékelő bizottság elnöke méltatta. Átadták a Magyar Kultúra Napja-díjat, az Országos Honismereti Szövetség díját, a Palóc Társaság díját, a Magyarok Világszövetsége-, valamint a Szövetség a Közös Célokért-díját. A pályázók közül néhányan különdíjban, mások dicséretben részesültek. Az ipolysági diákok közül a legsikeresebbek a következő tanulók voltak: az alapiskolások magyar kultúra napját. Hiszem, hogy a kategóriájának fődíját, a Magyar Kulversenyen részt vevő, a hazájukat szere- túra Napja-díjat Baráti Tamás, az tő és anyanyelvüket ápoló fiatalok a FFKIKI 8. A osztályos tanulója (a kéhétköznapokban is ünneplik magyar- pen) kapta. A díjat az alkotó, Józsa Juságukat” - mondta megnyitó beszédé- dit keramikusművész adta át. A középben a társaság elnöke. A továbbiakban iskolások csoportjában III. helyezést dr. Seress Zsuzsanna, a Bethlen Alap- ért el Velebný Flórián 7. G osztályos kezelő Zrt. képviselője hangsúlyozta: tanuló, és különdíjban részesült Skla„A Magyarság Háza nyitott minden dan Friderika, ugyancsak 7. G osztáolyan kezdeményezésre, mely a nem- lyos tanuló. Tanáraik – Wollent Andrea zeti identitás fejlesztésére szolgál. Így és Pokorný Ondrusz Anna – felkészítő nyitott a Palóc Társaság kezdeménye- munkáját elismerő oklevéllel jutalmazzésére is.” Ezután Sajó Sándor: A ma- ták. Az eredményhirdetésen a vajdasá-

„Készen állunk az Ifjúsági Világtalálkozóra”

Minden készen áll a fiatalok fogadására – nyilatkozta Marcio Queroz atya, a 2013-as riói találkozó kommunikációs igazgatója, aki Rómában tartózkodik a júliusban megrendezésre kerülő világtalálkozóval kapcsolatos megbeszélések miatt. A Vatikáni Rádió brazil programjának nyilatkozva Queroz megerősítette, hogy minden körülmény biztosítva van a fiatalok fogadására. Családoknál, iskolákban és más szállásokon helyezik majd el a résztvevőket. Amint lezárul a jelentkezési határidő, jelezni fogjuk szálláshelyeiket – hangsúlyozta Marcio atya. A közbiztonsággal kapcsolatban elmondta, hogy Rio de Janeiro biztonságos város.

Villámpostaládánkból

A fiatalok nagy reményekkel várják a Szentatya érkezését. Az Egyház részének érzik magukat; a pápához szeretet és lelki közelség fűzi őket. Olaszországból több mint tízezer fiatalt várnak. A szervezők azt remélik, hogy a résztvevők a találkozó után magukkal viszik majd elsősorban az evangelizálási vágyat, és valóban tanúságot akarnak tenni Isten igéjéről az egész világon. A világtalálkozó honlapján hét nyelven tesznek közzé információkat. A közösségi hálókon azonban 21 nyelven vannak jelen. Az egész világgal kapcsolatban vagyunk, amely nagy örömünkre szolgál – mondta a rendezvény kommunikációs felelőse. A fiatalok világszerte tájékozódni akarnak a programokról, hallani akarják a pápa hangját saját nyelvükön. Nyolcvan nemzetközi önkéntessel dolgoznak ennek megvalósításán. Vatikáni Rádió/ Magyar Kurír/Remény

gi és erdélyi versenyzők mellett egyedüli felvidékiként Baráti Tamás olvasta fel művét. A díjátadó ünnepség második részében Pálffy Ágnes (FFKIKI) nemzeti Himnuszunkat szavalta el. Ezt követően Jókai Anna, Kossuth-díjas írónő osztotta meg a hallgatósággal a magyar kultúrával és anyanyelvvel kapcsolatos tartalmas, bölcs gondolatait, melyekkel az anyanyelv fontosságára hívta fel a figyelmet: „Anyanyelvünkön tudjuk legjobban kifejezni magunkat, ezért azt védeni kell. A nyelv nem játékszer, mely elveszíthető, őriznünk kell egész életünkön át!” Az ünnepségsorozat befejező részében a 2012-ben Prima Primissima-díjas Bihari János Táncegyüttes Kárpát-medencei néptáncokat bemutató műsorát láthatta a közönség. A rendezvény megteremtette a lehetőségét annak, hogy együtt legyenek azok a fiatalok, akiknek szíve magyarul dobban, akik egymást megismerve tovább vihetik a Magyar Kultúra Napjának szellemi örökségét. Örülünk, hogy ott voltak egy olyan iskolának a tanulói is, akik a keresztény értékeket felvállalva teszik dolgukat a mindennapokban. Pástor Péter Fotó: Molnár Levente

II. János Pál pápa imája a fiatalokért

„Íme, a te anyád!” ( Jn 19,27) Szűz Mária, Jézus maga bízott bennünket Terád a keresztről hogy így is megerősítse, Ő a világ egyetlen Üdvözítője! János apostolban az Egyház minden gyermeke rád bízatott, Mária, s úgy tűnik, még ennél is több, a világ fiataljait bízta rád az Úr. Gyöngéd Édesanya, akinek mindig éreztem oltalmát, ma este újra rád bízom őket. Oltalmadban, palástod árnyékában keresnek menedéket. Isteni kegyelem Anyja, ékesítsd fel őket Krisztus szépségével! Hiszen ők ennek az évszázadnak gyermekei, akik az új évezred hajnalán bűnöktől sebzetten élnek, sebzi őket a gyűlölet és erőszak, a terrorizmus, a háborúk. S mégis ők az a fiatalság, akikre bizalommal tekint az Egyház, mert bízik abban, hogy Isten kegyelmének segítségével ebben a történelmi órában növekedni fognak a hitben és az Evangélium szerinti tanúságtevő életben. Mária, segítsd őket válaszolni hivatásukra! Vezesd őket az igazi szeretet megismerésére, áldd meg érzelmeiket. Erősítsd őket a szenvedés idején, tedd őket Krisztus húsvéti üzenetének: - Békesség veletek! – félelem nélküli hordozóivá. S velük önmagamat is újra rád bízom, és szívből, bizalommal mondom ki neked újra: Totus tuus ego sum! Egészen a Tied vagyok! Ők is velem együtt kiáltják: Totus tuus! Egészen Tiéd! Amen! (2003. Virágvasárnap - A fiatalok világnapján) • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


GONDOLKODÓ

REJTVÉNY

mon); 6. Mátkám; 7. Dimini fele(!); 8. Azonos betűk; 9. Vitamin; 10. Fém; 11. A rejtvény befejező része; 12. Varázsige; 13. Belső falburkolat; 14. Hiánytalan; 15. Mosdatlan – régiesen; 16. Európa-kupa, röv.; 17. Bizony; 18. Római ötszáz; 19. Zenei félhang; 20. Küzdősport; 21. Angol szitokszó; 22. Képző; 23. Eretnekség; 24. Hidrogén; 25. Liliom fele; 26. József, Nándor; 27. Anna, Ida; 28. Hangos mese! 29. Németországi város; 30. Bicska; 31. Hiányos doyen; 32. Bódítószer; 33. Disznó – angolul (PIG); 34. A bór és a szelén vegyjele; 35. Esernyő; 36. Kelet; 37. Lábzsákban van! 38. ... ismeretlen; 39. Női név; 40. Kötőszó; 41. Hírnév; 42. Modena azonos hangzói; 43. Madár; 44. Bizonyíték; 45. Kis francia sziget; 46. Férfinév; 47. Radon, nátrium; 48. Sci-..., tudományos-fantasztikus irodalom; 49. Ittrium, trícium; 50. Geszta fele; 51. Kettős betű; 52. Akkor – szlovákul; 53. Takarmány; 54. Hazánk egyik falujából való; 55. Leckéztető; 56. Város az Ipoly torkolatánál; 57. Osztrák város; 58. Törmelék; 59. A bak szélei; 60. Magyar matematikus (Manó); 61. Amögött 3/7-e; 62. Város Iránban; 63. Sulfur, radium; 64. Magyar színésznő; 65. Hidrogénklorid képlete; 66. Napszak; 67. Monor centruma; 68. Hangos ásás! 69. Délnyugat-afrikai nép; 70. Ugyanaz, röv.; 71. Tonna; 72. Hollandia autójele; 73. Francia filozófus, politológus (André); 74. Névelő; 75. A dekonstruktivizmust képviselő irodalomelméleti intézmény az USA-ban.

Mahatma Gandhi indiai politikus vallotta: „A böjti időszakok részei a lényemnek. Éppoly kevéssé tudok lemondani róluk, mint a látásomról. Ami a látást jelenti a külvilág számára, az a böjt belső világunk számára.“ A nagyböjt talán a legalkalmasabb idő, hogy átgondoljuk életünket, számba vegyük cselekedeteinket. Rejtvényünk fő soraiban Benjamin Franklin amerikai fizikus, filozófus egyik szép gondolatát rejtettük el. A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán február 8-ig küldjék el szerkesztőségünk postai: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy e-mail címére: remeny@remeny.sk A levelezőlapra írják rá: GONDOLKODÓ Meghatározások: 1. A rejtvény első része; 2. Veszprém megyei község a Bakonyalján; 3. Reichsmark, röv.; 4. Kikötőváros Iránban; 5. Magyar krónikaíró, udvari pap (Si-

SOKSZÍNŰ EGYHÁZ Breton nyelvű misekönyv Tíz év munkájának eredményeképpen elkészült az első breton nyelvű római katolikus misekönyv. A Szentszék elismerését fejezte ki a breton nyelvben és a liturgiában járatos papokból és egyetemi oktatókból álló szakértői csoportnak, akik munkáját az új misekönyv dicséri. A kiadvány megjelenése húsvétra várható. „Gyakorlati szinten nem fog változást okozni, hiszen régóta tartanak miséket breton nyelven, a jelképes üzenete viszont nagyon erős, hiszen emeli a breton nyelv fontosságát a liturgiában” – mondta el Job An Irien atya, a misekönyv egyik szerkesztője.

1

1

3

5

6

7

8

9 10 11

12 14 15

13 17 18

16

19 20 22 23

21 27 28

26

24 25

29 30 32 33

31 35 36

34 38 39

37

40 41 43 44

42

45 46 48 49

47

50 51 53 54

52

56 57

55 59 60

58 64 65

63 69 70

68

61 62 66 67 71 72

73

74 75

Megfejtés A 2. számunkban közölt rejtvény megfejtése: Isten Atyja akar lenni a bűnös emberiségnek.

Az első fordítási kísérlet eredményét Clément Guillon, az akkori quimperi püspök nyújtotta be Rómának 1997-ben, de az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció a fordítást nem fogadta el, mert az nem egy egységes breton nyelven készült. A francia Bretagne régióban ugyanis a breton nyelv különböző dialektusait beszélik, és Róma egységesített nyelvű misekönyvet kért. Konszenzusra volt tehát szükség a vannetais és a léoni breton nyelv beszélői között, így a fordítást végül egy vegyes bizottság készítette el, melynek tagjai Bretagne azon három egyházmegyéjéből kerültek ki, ahol a breton nyelvet a mai napig beszélik. Az átdolgozott szöveget Denis Moutel, Saint-Brieuc és Tréguier püspöke 2012. június 25-én adta át a pápai nunciusnak. Magyar Kurír

Rimsha ártatlan Megkönnyebbülést okozott a döntés – nyilatkozta Paul Bhatti, a pakisztáni nemzeti harmónia miniszterének tanácsadója, miután a Legfelsőbb Bíróság visszautasította a Rimsha Masih elleni fellebbezést és megerősítette ártatlanságát. A 14 éves, mentálisan sérült keresztény lányt az istenká-

• ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP • 2013. FEBRUÁR 3.

4

A helyes megfejtők közül sorsolással ajándékot nyert: Jónás József, Szilas

romlásra vonatkozó törvény alapján vádolták meg a Korán megszentségtelenítésével. Paul Bhatti, a korábban meggyilkolt keresztény pakisztáni kisebbségügyi miniszter testvére a bírósági döntés kapcsán nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak. Elmondta: megkönnyebbült az ítélet hallatán, mert Pakisztánban nem mennek túl jól a dolgok. A kislány megvádolását követően a helyzetet értékelve világossá vált számára, hogy a kiskorú ártatlan, és nagyon szegény családból származik. Ezért döntött úgy, hogy minden lehetséges eszközzel védelmezni fogja. Nagy örömére szolgált, hogy a muzulmán vallási vezetők támogatását élvezte az ügyben. A kislányt azzal vádolták, hogy meggyújtotta a Korán lapjait. A hamu megvizsgálásakor kiderült, hogy egy fadarab hamvai voltak friss fűvel keverve. Ez bizonyíték volt arra, hogy valaki a természetből vette a hamut, és tette bele a borítékba. A vád ugyanis úgy szólt, hogy Rimsha saját otthonában gyújtotta fel a Korán lapjait. A blaszfémia-törvényt 1985 után kezdték el alkalmazni. Előtte egyetlen istenkáromlásra vonatkozó eset volt. Azóta négyezer személyt vádoltak meg ezzel. Több mint 400 személy áll vád alatt jelenleg – nagyrészt muzulmánok, akik ítéletre várnak. Vatikáni Rádió/Magyar Kurír


APRAJANAGYJA Fizetett hirdetések

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

DUPLA AKCIÓ PLÉBÁNIÁKNAK

„Szívünkben maradsz, nem feledünk Téged. Drága lelked nyugodjék békében!”

KÖSZÖNTŐ

„Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!” Dsida Jenő Hálás szívvel és sok szeretettel köszöntjük drága Édesanyámat, nagymamánkat és dédmamánkat, BÁNYI KLÁRÁT, (Kolon), aki január 29-én ünnepelte 80. születésnapját. Megköszönve gondoskodását, kérjük a jó Isten áldását, a Szűzanya oltalmát, hogy még jó egészségben soká lehessen közöttünk. Lánya, veje, unokái: Marian, Milan és Tímea férjével, Jožkoval, dédunokái, Dominik és Adam Kali nénit szeretettel köszöntik Nagyölvedről: testvére, Veri Lajcsival, Szivi, Gabi és Gyuri családjukkal, valamint Budapestről Gabika és Sanyi

Hálás szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, barátnak, volt munkatársnak, ismerősnek és mindazoknak, akik január 9-én elkísérték utolsó útjára drága szerettünket, SZABÓ ISTVÁNT. Köszönjük a sok virágot, koszorút és a vigasztaló szavakat, melyekkel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat. A gyászoló család SZOLGÁLTATÁS

Templombelsők díszítő festése, képek festése és restaurálása, oltárok, szobrok felújítása, aranyozása, százszázalékos minőség, többéves jótállás. Tel: 0911130949, 0905234902, 0905,27270 www.umar.sk Vallásos ajándéktárgyak. www.gabrielbolt.eu

Olvasmányok rendje III. kötet Évközi idő köznapi olvasmányai az évközi idő 18-34. hetére Ára: 4,48 Eur helyett 2,48 Eur Olvasmányok rendje IV. kötet A szentek ünnepeinek, emléknapjainak, a közös miséknek és a gyászmiséknek az olvasmányai Ára: 4,48 Eur helyett 2,48 Eur Azok, akik mind a két kötetet megrendelik, ingyen kapják a Szentmise zsoltárai című kemény kötésű kiadványt. A KIADVÁNYOK MEGRENDELHETŐK: 0948/057508 vagy office@remeny.sk

Gondolatok a téli tájról

Akciós ajánlatainkra a Remény-barátoknak nyújtott 10%-os kedvezmény nem vonatkozik!

HÁZASOKNAK A HÁZASSÁGRÓL Gabriel Calvo: Szemtől szemben Kérdések és válaszok azoknak, akik bizakodva keresik házasságuk rejtett kincseit. Ára:7,14 Eur

„Ameddig a szem ellát, hó takarja a határt. Szétterítve csendességet, látszólagos békességet.” (Szűcs Tamás) „Észrevetted már milyen szép a téli táj? Milyen szép, mikor a hó a földre száll?” (Berecz Dóra) „Angyal küldte, végtelen hó, tiszta, könnyű, friss, szikrázó, Jégfehér bársonytakaró, puha álom, reményt adó.” (Földesi Laura)

KÖNYVAJÁNLÓ Gary Chapman: Szólóban Életünk valamely szakaszában mindannyian voltunk vagy lehetünk egyedülállók,s a kötet kísérletet tesz, hogy megtanuljunk kommunikálni a szeretet nyelvén. Ára: 7,07 Eur Maurice E. Wagner: Vagyok-e valaki? A neves amerikai pasztorálpszichológus az önértékelés, önkép, énideál, önbecsülés kérdésébe vezeti be az olvasót. Ára: 9,46 Eur

Pulay Gyula: Az otthon is szeretett vezető A könyv választ ad arra a kérdésre, hogyan élhet a főnök örömteli házasságban... Ára: 7,14 Eur

Remény elérhetőségek Főszerkesztő-helyettes: Albán József Tel.: +421 (0)948 057 510 Felelős szerkesztő: Bertha Éva Tel.: +421 (0)948 057 509 Szerkesztő: Orbánné B. Mária Tel.: +421 (0)948 057 506

www.remeny.sk remeny@remeny.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: +421 (0)905 255 154 kamenargabi@gmail.com

KÖNYVRENDELÉS: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


REMÉNY

Hidd, amit

énekelsz Mészáros Angelika „Aki szeret, az énekel, aki énekel, az kétszeresen imádkozik” (Szent Ágoston) Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ima a hívő ember „anyanyelve”. S egész biztosan igaz a mottóban idézett Szent Ágoston-i mondás is: „…aki énekel, az kétszeresen imádkozik.”. Ismerjük vajon „énekes anyanyelvünket”? Elgondolkoztatnak olykor az ismerős templomi dallamok s énekeink szavai? Tamás József plébános írta egy helyen: „A magyar nép éneklő nép. Énekben mondja el örömét és bánatát, és ezzel vigasztalódik. A mai nyugtalan világban nagyon is szükség van erre, főleg a templom meghittségében.” 1. Az Úr Istent magasztalom. Jó voltáról gondolkodom, irgalmához folyamodom, Mert meghallgat, azt jól tudom. 2. Csodálatos tetteiről, szabadító erejéről, emlékezem jó voltáról, bizodalmat veszek abból. 3. Mert ő erős hatalommal, dicsőséges szent jobbjával az ő népét megmentette, fogságából kivezette. 4. Úgy vezette szent Egyházát, mint jó pásztor kedves nyáját, ételéről gondoskodott, utat neki ő mutatott. 5. Hálát adjunk az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy Fölségének, egy mivoltú Istenségnek. Az Úristent magasztalom kezdetű ének szövege Kájoni János Cantionale Catholicum énekeskönyvéből, 1675-ból származik. A köztudatba úgy került be, mint erdélyi népi gyűjtés. Ezt az éneket én is Erdélyből ismerem. Ünnepi szentmise végén hallottam kivonulóénekként. Megfogott, mert nagyon egyszerű, fülbemászó a dallama, és a szövege is mélyen elgondolkodtató. Valóban tudom az Úristent magasztalni, jóságáról gondolkodni? Bizalommal kijelenteni: „Mert meghallgat, azt jól tudom”? Ha egy hozzánk közel álló ismerősünk meghal, hirtelen halállal, mindjárt Istent hibáztatjuk, miért őt szólította el az élők sorából, miért nem azt a gazembert, aki mindenkinek kárt okoz, hanyag, lusta, semmirekellő. Gondoljunk bele – Isten mindenét odaadta nekünk. Még a legdrágábbat, egyetlen fiát, Jézust is. Természetesen, aki csak a pénz után fut, és akiben nincs semmiféle törekvés a Mennyei Atya felé, az elzárja az utat hozzá. De erről nem az Úr tehet, hanem mi. Ezért nem tudunk elmélkedni Isten csodálatos tetteiről, nem tudunk teljes szívvel az Egyházhoz tartozni, és soha nem fogunk rátalálni az Ő útjára. Igen, ott vannak mindennapi életünkben a szomorúságnak mélységei, a hitetlenség vagy a kicsinyhitűség, az elcsüggedések. Ezáltal összetörünk, sóhajtozunk… Pedig itt van számunkra a Megváltó, aki keres bennünket, és a legfontosabb, hogy szeret! Adjunk hálát Istennek, hogy nem vagyunk örök kárhozatra ítélve. Engedjük, hogy belépjen az életünkbe. Nincs messze, ha szeretjük, akkor soha nem fog elhagyni bennünket. De engedjük Őt, hadd legyen a miénk. Örökre.

A Te igéd az én igém Bizonyára mindannyiunknak vannak olyan szentírási szakaszai, részletei, amelyek különösen kedvesek számunkra. Vagy azért, mert egy-egy élethelyzetünkben nagyon találónak, szívünkhöz szólónak tartottuk-tartjuk a bennük foglaltakat, vagy mert utat, irányt mutatnak, erőt, ösztönzést nyújtanak számunkra. Az is lehet, hogy valamilyen esemény kapcsán figyeltünk fel éppen arra a bizonyos isteni szóra, amely új távlatokat nyitott életünkben, elmélyítette hitünket…

Lelkigyakorlatok Máriabesnyőn 2012. február 18-22. (hétfő vacsorától péntek ebédig) „Imádsággal és böjttel” Nagyböjti csendes lelkigyakorlat kenyéren és vízen minden korosztály számára Vezeti: Kemenes Gábor atya 2013. február 20-24. (szerda vacsorától vasárnap ebédig) Gyógyító lelkigyakorlat minden korosztály számára – „Legyen neked a Te hited szerint” Vezetik: Szt. Ferenc Kisnővérei 2013. február 21-24. (csütörtök vacsorától vasárnap ebédig) Lelkigyakorlat minden korosztály számára Vezeti: Cseh Péter Mihály atya 2013. március 8-10. (péntek vacsorától vasárnap ebédig) „Kapj észbe!” Lelkigyakorlat minden korosztály számára Vezeti: Bokros Levente atya Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház, 2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3. Tel.: 0036/28/420-176, 0036/510-740, Fax/Üz.rögz.: 0036/28/510-742 www.matersalvatoris.hu, e-mail: matersal@invitel.hu

2013-as naptár Remény egylapos falinaptár Ára: 0,20 Eur Megrendelhető: 0948/057508 vagy office@remeny.sk

• ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP • 2013. FEBRUÁR 3.

Kedves Olvasóink! Írják meg nekünk, melyik a kedvenc szentírási idézetük, mikor, hogyan vált azzá, miért szeretik, mit jelent az életükben Istennek éppen ez az igéje. Ha több kedvencük is van, írják meg valamennyiről, miért ragadták meg éppen ezek a mondatok, gondolatok szívüket-lelküket. Leveleiket „A Te igéd az én igém” megjelöléssel elsősorban a remeny@remeny.sk villámpostacímen várjuk. (Ha nincs internet-hozzáférésük, akkor a Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava címre is elküldhetik levelüket.)

Értesítés A Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola dunaszerdahelyi kihelyezett tagozata értesíti az érdeklődőket, hogy a 2013/14-es tanévben, a Boldog Batthyány-Strattmann László Intézetben a következő tanulási lehetőségeket kínálja az első évfolyamban: 1. Szociális munka (Bc.) képzés – nappali tagozat (magyar nyelven) 2. Szociális munka (Bc.) képzés – nappali tagozat (szlovák nyelven) 3. Szociális munka (Bc.) képzés – részidős – esti tagozat (magyar nyelven) 4. Szociális munka (Bc.) képzés – részidős – esti tagozat (szlovák nyelven) A képzés Dunaszerdahelyen történik. Ezen kívül az ipolysági Boldog Apor Vilmos Konzultációs Központban a következő képzések indulnak: 1. Szociális munka (Bc.) képzés – részidős – esti tagozat (magyar nyelven) 2. Szociális munka (Bc.) képzés – részidős – esti tagozat (szlovák nyelven) A képzés Ipolyságon történik. Március 2-án, szombaton, 10.00–12.00 óra között személyesen is lehet érdeklődni a tanulmányokkal kapcsolatban, Dunaszerdahelyen, a Szent János Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskolában (Vásártér 1., I. em.). Bővebb információ a főiskola honlapján: www.vssvalzbety.sk

Kiállítás a Remény fotópályázatára érkezett felvételekből Mint azt már lapunkban közöltük, a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériával közösen, a Hit, remény, szeretet címmel meghirdetett fotópályázatunkra beküldött fotókat a Kortárs Galériában kiállítás keretében is bemutatjuk. A felvételekből rendezett kiállításra 2013. május 7–13. között kerül sor. A beküldött felvételeket lapunkban folyamatosan felhasználjuk. A díjazottak – akiket levélben értesítünk majd – május 8-án, a Szentpéteren megrendezendő VI. Magyar Katolikus Napon vehetik át nyereményüket.

remeny_2013-05_febr-01  
remeny_2013-05_febr-01  
Advertisement