Page 1

,,Gyermekeim, szeressétek egymást! Aki ezt teszi, megtette, amit tennie kellett.” (Az idős János apostol gyakran idézett szavai)

REMÉNY XXIII. évfolyam 52–53. szám

2012. december 23–30. – Karácsony

Az igazi álom

www.katolikus.sk • www.remeny.sk Ára: 0,50 Eur

2 15 19

Egy középkori legenda szerint egy erdőben három hatalmas fának különleges álmai voltak. Az első arra vágyott, hogy kincsesládát faragjanak belőle, és a világ legnagyobb kincsét őrizhesse. A második arról álmodozott, hogy hadihajó lesz, és a világ leghatalmasabb uralkodóját hordozhatja majd. A harmadik arra vágyott, hogy magasra felállított jel lehessen, amelyre tisztelettel tekintenek fel az emberek. Kivágták az első fát, de nem kincsesládát faragtak belőle, hanem egy istállóba került. Állatetető lett belőle. Ám egy különleges éjszakán egy újszülött kisgyermeket fektettek ebbe a jászolba. A fa megremegett a boldogságtól, mert a legnagyobb kincset, a világ Üdvözítőjét fogadhatta be. Kivágták a második fát is, de nem büszke hadihajó lett belőle, hanem egyszerű halászbárka. Ám egy szép napon ebbe a bárkába beszállt egy Názáretből érkezett Tanító, és a fa boldog volt, mert a világ Urát, az Üdvözítőt hordozhatta. Kivágták a harmadik fát is, de nem valami győzelmes jelvényt faragtak belőle, hanem bitófa lett. Ám egy pénteki napon ezt a fát egy véresre vert ember vette a vállára, majd erre feszítették fel őt. A fa pedig boldog volt, hogy az Üdvözítő karjait ölelheti magához. Sokféle álma van az embernek gazdagságról, hatalomról dicsőségről, boldogságról. Ezek az álmok nem úgy teljesednek be, ahogyan azt az ember elképzeli. Az életünk igazi beteljesedése, igazi álma Krisztus, a világ Üdvözítője. Arra születtünk, hogy Őt befogadjuk, Őt hordozzuk és magunkhoz öleljük.

Karácsony a nagyvilágban „Rómát tanulom” Láthatatlan ajándékok

Karácsonykor újra átéljük azt, hogy életünknek ez a nagy és egyetlen vágya beteljesedett. Isten kicsiny gyermekként e világra született, a kezünkbe adta önmagát. Nekünk akarja adni azt az országot, ahol nem a hatalmasok és a gazdagok uralkodnak, hanem az igazság és a szeretet. Ez az emberiség nagy álma, ennek építésén, befogadásán kell fáradoznunk az életünk folyamán. Ezekkel a gondolatokkal kívánok kegyelmekben gazdag, áldott karácsonyt a Remény minden kedves olvasójának!

Áldott, kegyelmekben gazdag, békés karácsonyi ünnepeket kíván minden kedves olvasójának a Remény hetilap szerkesztősége!


AZ ÜNNEP FÉNYÉBEN

Karácsony a nagyvilágban Visszagondolok arra, amikor gyermekkoromban a Világposta missziós újság régi számait lapozva nagy érdeklődés töltött el azzal kapcsolatban, hogy messze országokban hogyan élnek az emberek, milyen a kultúrájuk, nem utolsósorban ünnepeik… Egy valóban nemzetközi csoport

Bryan Jerabek (Amerikai Egyesült Államok): A nagyobbrészt keresztény Amerikai Egyesült Államokban élő hagyománya van a karácsonyi ünnepeknek. Az ünneplés sokak számára november negyedik péntekjén kezdődik, a hálaadás napja után, amelyen hálát adunk

Istennek hazánkért és minden áldásáért az előző évben. A bevásárlóközpontokban óriási kiárusítások vannak, sokan ilyenkor veszik meg a karácsonyi ajándékokat. Ugyancsak ezen a pénteken gyakori szokás a karácsonyfa-állítás. Majd egész december folyamán gyakoriak az ünneplések barátokkal, rokonokkal, munkatársakkal. A katolikusok számára ugyanebben az időszakban van az advent ideje is. A karácsony előtti napokban még több helyen él a szokás, hogy házról házra járva, karácsonyi énekeket énekelnek. Sok katolikus elmegy az éjféli misére, még ha manapság szokásba is jött, hogy délután négykor is tartanak misét a családok részére. Karácsony napja az ajándékbontással kezdődik, majd az ebéd és egyéb szórakoztató dolgok következnek. Az egész karácsonyi időszakban speciális ételeket fogyasztunk, sokféle cukorkát és a híres tojáslikőrt, amely tejből, tojásból, cukorból és szerecsendióból készült ízletes ital, olykor rummal is ízesítik. Összességében egy ünneplős és boldog időszakról van szó.

Fotó: a szerző • KARÁCSONY • 2012. DECEMBER 2330.

tagjaként, a római egyetemen most személyesen is volt alkalmam feltenni a kérdést néhány évfolyamtársamnak: hogyan ünneplik Jézus Krisztus születésének ünnepét szülőhazájukban, saját kultúrájukban. Az alábbiakban válaszaik segítségével egy gondolatbeli föld körüli utat tehetünk…

Mejo Koreth (India): Egy több vallású országban, mint India, egy ekkora ünnep megünneplésének mély jelentősége van. Jézus születésének üzenete egyértelműen világos ebből az egységes, minden vallással közös ünneplésből. India kultúrája több vallás lelkiségére épült. Emiatt a kereszténységre első évszázadai során mint idegen vallásra tekintettek. Mára már annyiban változott a helyzet, hogy minden ember elfogadja Krisztus hiteles üzenetét, még ha sok is az üldözés. India népe minden évben hőn várja karácsony ünnepét. Az előkészületekre az indiai kormány legalább három szabadnapot ad mindenkinek, az iskolásoknak tízet. Ezeket a napokat minden családtag együtt tölti otthon, saját plébániájukon ünnepelnek. A házakon csillag függ – amelyeket általában már december elsején kihelyeznek, jelezve, hogy közel van az ünnep –, hirdetve Jézus születésének üzenetét, aki a világ Megváltója és utunk fénye. A gyerekek betlehemet készítenek a házak előtt, illetve segítenek a plébániai betlehem elkészítésében. Karácsony előtt, huszonnégy napon át a hívek nem esznek húst és halat, péntekenként böjtölnek, lelkiekben készülve a Gyermek Jézus befogadására életükbe. Az ünnepélyes liturgikus ünneplés éjfélkor kezdődik a templomban. Az ünneplésre megkülönböztetés nélkül mindenki eljön. Együtt ünneplünk, majd osztozunk ugyanazon, a plébános által megáldott és felszelt tortán. Karácsony különleges megtapasztalását nyújtja az összes krisztushívő vallás közösségének.

Alejandro VázquezDodero (Spanyolország): Az egyik oldalról nézve a karácsony ünneplése Spanyolországban tele van ellentéttel: ilyen a hűvös idő és a családi ház melegének ellentéte, illetve a fogyasztói társadalom hatásai ellentétben állnak a liturgikus időszak együttérzés és lelki gazdagodás utáni vágyával. A család meghívást kap életerősségének és fontosságának fontolóra vételére, s különösképpen helyet kap a találkozás a szülők és gyermekek, nagyszülők és unokák közt, nagybácsik és nagynénik találkoznak unokahúgaikkal, unokaöccseikkel. Kiváltképpen jelentős pillanatok december 24-e, karácsony éjjele, illetve az év vége, december 31-e. A tanulók, diákok, egyetemi hallgatók számára szünidő van. A városokat kidíszítik, a kivilágított díszek fénye ragyog. Könnyű betlehemet találni házakban és üzletekben, olykor karácsonyfát, az utak mentén is. Sok helyen közkedvelt a mágus-királyok érkezése, amikor a gyerekek nagy örömükre cukorkákat kapnak. Az ünnepekhez hagyományosan hozzátartoznak a spanyol király karácsonyi és év végi jókívánságai, amelyeket televíziós üzenetén keresztül fejez ki.


AZ ÜNNEP FÉNYÉBEN

Paul Kariuki Muriu (Kenya): Kenya lakosságának túlnyomó többsége keresztény. A keresztény élet megszilárdítása az első évszázadaiban van, így nagy lelkesedéssel találkozunk Jézus születésének ünneplésében. Főként a katolikusok számára az ünneplés a karácsonyi kilenceddel kezdődik. Az emberek az imádság és szentgyónás által készülődnek. Vannak, akik röviddel karácsony előtt a templomban kívánnak házasságot kötni. Már egy héttel karácsony előtt elkezdik a városok feldíszítését. Karácsonyi zene hallatszik a médiában is. Sokan a városokból a falukba mennek, hogy ott ünnepeljenek családjukban. Karácsony éjjelén szinte mindenki megy a templomba, a vallásukat nem gyakorlók is. A liturgia általában hosszas, a templomok teljesen ki vannak díszítve, sokszor színdarabot is bemutatnak a templomnál. Bár az iskolákban már november közepétől szünidő van, s az új iskolaév csak januárban kezdődik, az általános iskolát befejezők záróvizsga eredményeit nem árulják el nekik karácsony előtt, nehogy az esetleges rossz eredmények elrontsák az ünnep nyugalmát. A családokban az egyes közösségek által legkedveltebb ételeket főzik, ilyenek az ún. „chapati“ (laksa-féle), „pilau“ (rizsétel) vagy a „mbaru cia thenge“ (a kecske bordás részének húsa). A kapott ajándékokat december 26-án bontjuk fel, majd az ünneplés fokozatosan befejeződik.

Angel Sánchez Velasco (Mexikó): Az én országomban a karácsonyi ünnepek nagyon fontosak a családok életében, különösen a keresztény családokban. Az egész kilenc nappal Jézus születése előtt kezdődik az ún. „posadas“ – szállásadásokkal, amely József és Mária útjára emlékeztet Betlehem felé. Ez egy XVI. századból, az első ferences testvérek idejéből

származó hagyomány. Körmenetben viszik néhányan gyertya kíséretében József és a szamárháton ülő Mária képét, és közben imádkoznak. Az egyházközség különböző családjainak házánál kerül minderre sor. Majd e népi ájtatosság befejeztével egy kisebb ünneplés következik, különösképpen a gyerekek részére: édességet kapnak, forró italt, ugyanis ilyenkor hideg idő van, illetve jól ismert helyi karácsonyi énekeket énekelnek. Az ún. „piñata“ feltörését – ami egy agyagból vagy papírból készített színes gömb vagy más érdekes alakú, színesen díszített tárgy cukorkákkal és gyümölccsel töltve – kateketikai eszközként is használjuk. Mindig egy bekötött szemű gyerek próbálja szét-

törni azt. Ez jelképezi a kegyelem künk számára mindig szép emlék magyőzelmét a bűn felett. A szétosztott rad a karácsonyi időszak. édesség és gyümölcs pedig jutalom számukra a rossz legyőzéséért a Fotó: M. Koreth és A. S. Velasco Krisztusba vetett hittel. MindegyiA térképet Bab László készítette A világ különböző részein különféle érdekes szokások lehetnek. Saját kultúránkon belül területenként is változó, számos szép néphagyományt, kifejező karácsonyi népszokást őrzünk. S bár mindezek mellett a modern fogyasztói társadalom hamis csillogása nem segít éppen az ünnep lényegére figyelnünk, sőt ha jobban belegondolunk, még másokra és magunkra sem, ne tévesszük szem elől, hogy kinek a születésnapját ünnepeljük karácsonykor. Jézus Krisztus legyen ünneplésünk középpontjában, Őt ünnepeljük. Szívünkben, családunkban, egyházközségünkben, minden földrészen, az egész világon ugyanannak az ajándéknak örülhetünk: Isten emberré lett a mi üdvösségünkért. • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


AMIRE HITÜNK TANÍT

Porta fidei 13. A múlt számban a „Hiszekegy” megtanulásának fontosságáról volt szó. A hit éve azonban jó alkalom arra is, hogy elgondolkodjunk a hitvallás tartalmán. A Katolikus Egyház Katekizmusa részletesen bemutatja az Apostoli hitvallás igazságait. Számos könyv jelenik meg napjainkban a Hiszekegy gondolatairól. Sok helyen egyházmegyei s egész biztos plébániai katekézis-sorozatok is szólnak majd a hitvallás egyes részeinek megvilágításáról. „A hit éve során a katekézisek alkalmával a hit megerősítésének, a hit öröme felfedezésének útját járjuk, felfedezve, hogy a hit az élet lelke“ – mondta a Szentatya a hit éve megnyitását követő első általános kihallgatás, vagyis a hagyományos szerdai audiencia alkalmával. Az ő régebbi homí-

liáiból, katekéziseiből, beszédeiből összeállított és témakörökbe csoportosított gondolatai láttak napvilágot néhány hónapja egy olasz szerkesztő által elkészített könyvben, ugyancsak a hitből származó örömről. A következő hetekben a teljesség igénye nélkül, sokkal inkább azzal a szándékkal, hogy az egyes témákra felfigyelve elkezdjünk gondolkodni azokról, az említett könyv egyes témaköreiből kiindulva olvashatunk gondolatokat (Atyaisten, Jézus Krisztus, Szentlélek, Az Egyház, Szűz Mária, A szentségek, Az örök élet). Próbáljunk meg úgy elgondolkodni hitünk igazságai felett, hogy észrevegyük azt is, mit jelent az konkrétan a saját életünkben, hogyan érinti személyes életünket,

Megmagyarázzuk!

Betlehem, Efrata: Jézus Krisztus, Isten Fiának, az emberiség Megváltójának földi születési helye Mikeás próféta jövendölése szerint: „...te, Betlehem-Efrata, bár a legkisebb vagy Júdea nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza” (5,1). Efrata az egész vidék, melynek központi helysége volt Betlehem. A név az efratita nemzetségre megy vissza, amelyből Dávid származott: „Dávid pedig egy Júdeába, Betlehembe való Jessze nevű efratitának volt a fia” (1Sám 17,12). Betlehem az amarnai levelekben (Kr. e.14. sz.) tűnik fel először, mint „Urusalim vidékének egyik városa”, azaz a Jeruzsálem városállamhoz tartozó helység. A neve bit ilu lachama, 'Lachama istennő háza'. Lachama egy kánaáni termékenység-istennő volt. Hosszú hangzóalakulási folyamat végeredményeként lett ebből a héberben bet-lacham, végül a királyok idejében Betlehem, „Kenyérháza”. A Szentírás Betlehemet először Ráhellel kapcsolatban említi, akit az „Efrata, azaz Betlehem felé vivő út mentén” temettek el. A honfoglaláskor Júdának jutott. Levita családok lakóhelye volt. Innen származott Boász és itt lakott Rut, itt élt Jessze. Itt született Dávid, és a környező dombokon legeltette atyjának nyájait. Miután Sault az Úr elvetette, Sámuel az Úr parancsára Betlehembe ment, áldozatot mutatott be és Jessze legkisebb fiát, Dávidot kente föl királlyá. Így lett Betlehem Dávid városa. Amikor eljött az idők teljessége, „József fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott”, hogy beteljesedjék: a Megváltó Betlehemben fog születni. Betlehemben „Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta, és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson”. Azt nem tudjuk, hogy a még legénysorban lévő József miért hagyta el Betlehemet, és miért települt át Názáretbe. Annyi azonban bizonyos, hogy a politikai viszonyok, a népszámlálási parancs kényszerítette rá, hogy visszatérjen Betlehembe. A barlangot, ahol a keresztények Jézus születési helyét tisztelték, Hadrianus császár idejében meggyalázták: Adonisz kultuszának helyévé tették. Nagy Konstantin bazilikát építtetett a barlang fölé. A perzsák 614-ben Palesztinában leromboltak minden keresztény templomot, csak a betlehemi Születéstemplom maradt meg, mert a napkeleti bölcsek mozaikján őseiket fedezték fel, s az irántuk való tiszteletből megkímélték a templomot. (Forrás: Katolikus Lexikon)

REMÉNY katolikus hetilap Főszerkesztő: Herdics György Főszerkesztő-helyettes: Albán József e-mail: alban@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 510 Főmunkatárs: Mons. Koller Gyula

Felelős szerkesztő: Bertha Éva e-mail: bertha@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 509 Szerkesztők: Orbánné B. Mária e-mail: obm@remeny.sk Telefon: + 421 (0)948 057 506

• KARÁCSONY • 2012. DECEMBER 2330.

milyen hatásai vannak számunkra. Így juthatunk el a hitből fakadó öröm megtapasztalásához is. „Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök“ ( Jn 15,11) – olvassuk az evangéliumban Jézus szavait, aki bennünket is tanít, számunkra is örömet kínál. Hitben élni, Jézus tanítása szerint élni magával hozza annak lelki örömét is. A hit évét meghirdető apostoli levél befejezése a kegyelem ezen idejét Szűz Máriára bízza, akit „boldognak“ mondunk, „mert hitt“ (vö. Lk, 1,45). Keressük mi is a hit örömét, boldogságát!

Ablak a történelemre

December 25. helyzetét Róma városában (gon800-ban III. Leó pápa császárrá doljunk csak a 799-es lázadásra), koronázta Nagy Károlyt s megszüntethette a bizánciak gyámkodását is. Továbbá olyan A szabálytalan ceremóniát III. védelmet (advocatia ecclesiae) is, Leó pápa (795- 816) végezte 800. mely a külső és belső ellenségekdecember 25-én a Szent Péter- től való oltalmazáson kívül magátemplomban zajló főpapi mise ke- ban foglalta Isten országa terjeszretei között (acclamatio követte a tésének kötelezettségét. Leó szehelyiek: „Caesar! Augustus!”, co- mélyes jelentősége e kérdésben ronatio és adoratio kísérte a tér- mégis vitatható. delve hódoló Leó részéről). A Jámbor Lajos aacheni koronáfrank hódítót ezzel a római csá- zásánál (813) jelen sem volt, az szárok jogutódjának nyilvánította, uralkodó idegenkedhetett a rós nemcsak saját pontifikátusától, mai császárság gondolatától, bár de Károly uralkodásától is datálta a Kúria császáreszménye (impeokleveleit, az új pénzérméire pedig rator Romanorum) érvényre jua saját nevén kívül az övét is rávé- tott Kopasz Károly alatt. sette, ezzel is elismervén szuvereA Nagy Károly markában nitását. összpontosuló hatalom szülte Az aktus helyszíne, időpontja meg a császárság megteremtéséismert, a szándék születésének nek feltételeit. Ekkoriban a pápa oka kevésbé. számára még elérhetetlennek Mindez számos kérdést vet fel: tűnt, hogy politikai téren egyena császárság terve a pápai vagy a rangú partner legyen, a nyugati frank udvarban fogantatott? Ká- impérium létrehozásában játszott rolyt mennyiben avathatták be? szerepe pedig súlyos következÁllítólag a király úgy nyilatko- ményekkel járt, mivel Bizánc is zott, hogy az ünnepnap ellenére kitartott a császári cím mellett, se' ment volna el a szertartásra, így két keresztény császár uralkoha előre ismeri az egyházfő szán- dott egyidejűleg. dékát. Krisztus legfőbb szolgája A keleti birodalom 1453-ig, a mit várhatott e rituálétól? Való- névleg feltámasztott Imperium színűleg tekintélyének növekedé- Romanum egészen 1806-ig sét, mely által megszilárdíthatta fennállt.

Parák László e-mail: parak@katolikus.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella e-mail: kamenargabi@gmail.com Tel.: +421 (0)905 255 154 Kiadja: Glória Társulat Felelős kiadó: Mons. Szakál László

A szerkesztőség címe: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598 Fax: 02/4552 3684 e-mail: remeny@remeny.sk Grafika: namedia – Nagy Attila Nyomja: PETIT PRESS, Bratislava

Terjesztik a plébániák Index: 49574 ISSN 1335-6534 Nyilvántartási szám: EV 242/08 A kéziratok szerkesztési jogát fenntartjuk! Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Támogatónk a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala.


AMIRE HITÜNK TANÍT

Ezt üzeni... Szent János apostol és evangélista

Betlehem üzenete: „Érdemes!!!”

HÉT

ről re

December 27. Koller Gyula

A

z Úr tanítványai köréből János kiemelkedő személyiség: Péter után ő a legfontosabb az apostoli kollégiumban. Az apostolok közül pedig a gondolkodás mélysége tekintetében csak Szent Pál fogható hozzá. Élete röviden így foglalható össze: János a galileai Betániából származott. Apja, Zebedeus, halász volt. Anyja, Szalómé, később Jézus követői közé tartozott. János bátyjával, Jakabbal együtt apja mesterségét folytatta. Keresztelő János fellépésekor az ő tanítványa lett. Amikor Keresztelő Szent János tanúságot tett Jézusról, hogy ő az Isten Báránya, Andrással, a későbbi apostollal együtt meglátogatta Jézust, és hozzá csatlakozott. Később Jézus Jánost bátyjával, Jakabbal együtt meghívta, hogy az „emberek halásza” legyen. Jézus Péter és Jakab mellett őt is különös bizalmával tüntette ki. Ők hárman alkotják azt a legszűkebb kört az Úr körül, akik vele lehetnek a kiváltságos pillanatokban: a színeváltozás hegyén, Jairus házában és az Olajfák hegyén a vérrel verítékezéskor. De még e három közül is János áll a legközelebb az Üdvözítő szívéhez, mert az utolsó vacsorán ő hajthatta fejét Jézus keblére. És húsvét vasárnapjának reggelén, amikor Mária Magdolna futva hozta a hírt, hogy üres az Úr sírja, Péterrel együtt futásnak indultak, és ő, a f iatalabb ért oda elsőnek. Pál apostol Jánost Péterrel és Jakabbal együtt az egyház oszlopai közé sorolja. A tizenkét apostol közül Péteren kívül csak Jánost említi név szerint Szent Lukács az Apostolok Cselekedeteiben. Élete utolsó időszakáról sajnos, keveset beszélnek a hiteles történeti források. A hagyomány szerint a Szentlélek eljövetele (pünkösd) után Szűz Mária haláláig Jeruzsálemben maradt, s ott a környéken és Szamáriában apostolkodott. A Szűzanya halála és mennybevitele után János Efezusba költözött, és atyja lett ennek a nagy kikötővárosnak – mondja a hagyomány. Ő nevelte a második apostolnemzedék több jelentős képviselőjét: Pápiász hierapoliszi, Polikárp szmirnai, Ignác antiochiai püspököt. Ebben a városban találkozott János a császár keresztényüldöző gépezetével. Ott méregkelyhet itattak vele, s amikor nem halt meg, Patmosz szigetére száműzték, ahol aztán a Jelenések könyvének látomásaiban részesült. Nerva uralkodása alatt visszatért Efezusba, és igen magas kort ért meg. Az evangéliuma utolsó részéből is arra lehet következtetni (21,22 skk.), hogy százéves lehetett, mikor Traianus uralkodásának idején meghalt, az apostolok közül egyedül természetes halállal.

A négy evangélista közül az ő szimbóluma a sas, melynek szárnyalása, magas röpte és napra figyelő tekintete jól kifejezi János sajátságait. A negyedik evangéliumban csak úgy szerepel, mint „a tanítvány, akit Jézus szeretett”. Evangéliumán kívül neki tulajdonítjuk még a Bibliában olvasható Jelenések könyvét és a 3 János-levelet. Ünnepét a nyugati egyházban a 6. század óta, december 27-én üljük. * * * Szent János apostol kezdetben nagyravágyó volt. Anyjuk bátorítására azt kérte Jézustól, hogy bátyjával együtt a jövendő országban Jézus trónja mellett foglalhasson helyet. De Jézus visszautasította kérését, és f igyelmeztette, hogy a megdicsőüléshez az út a szenvedésen át vezet. Ezért Jézussal együtt ki kell inni a szenvedések kelyhét. János beletanult ebbe a „hivatásba”. A Szűzanya mellett ott állt Jézus keresztje alatt, egyedüli apostolként. Jézus megváltói halála és föltámadása után pedig minden erejével és képességével a megfeszített és megdicsőült Messiás örömhírét hirdeti. Amikor Péterrel együtt ezért a zsidó főtanács elé idézik és megveretik őket, „örvendeztek, hogy méltónak találtattak arra, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek”. (ApCsel 5,40 skk). – Nagyravágyó természetünk sokat tanulhat ebből. Tudatosítanunk kell, hogy az igazi dicsőség nem a sikerek után következik, hanem a szenvedések elviselése után részesít benne minket Az, aki maga is szenvedések után támadt föl a halálból. János, az apostoli testület legifjabb tagja, nem volt valami finom lelkű legény. Ezt Jézus maga is kinyilvánította, amikor: a bátyjával, Jakabbal együtt a „mennydörgés fiainak” nevezi őket (Mk 3,17). Ez a név jelzi, hogy dühös türelmetlenséggel kiborultak, amikor a szamaritánusok nem adtak nekik szállást, és mennyből tüzet kértek számukra (Lk 9,54) Azt sem tudták elviselni, hogy közéjük nem tartozó ember Jézus nevében ördögöket űzzön, ezért megtiltották neki (Lk 9,49). Jánosnak át kellett mennie a tisztulás tűzkeresztségén, hogy aztán öregkorára már ezt írja levelében: „Aki nem szeret, az a halálban marad. Mindaz, aki gyűlöli testvérét, gyilkos.”(1Jn 3,15) Mindezt végiggondolva éreznünk kell, hogy az idézett levél következő szavai nekünk, a szeretetben válogatósoknak szólnak: „Fiacskáim! Ne szeressetek szóval és nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!” (1Jn 3,1) Legyen ez karácsonyi feladatunk is!

ki figyelmes lélekkel hallgatta az adventi idő egyházi énekeit, sokat gazdagodhatott, ill. közelebb kerülhetett a készületi idő mélyebb vonatkozásaihoz. Kiérződik ugyanis belőlük az a mélységes vágyakozás, hogy olyan jó lenne már karácsony ünnepének lényegét újra átérezni. És kiben mélyebben, kiben csak felületesen, de valamiként megvan az a vágy is, hogy találkozhasson Istennel. Ezért énekeltük reményteli szívvel: Jöjj el, jöjj el, ó Emmánuel.

lent: „Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a jóakaratú embereknek!” Nem elég a felszín szintjén készülődni. A lelkünk készítése fontosabb annál, hogy gazdagságban, vagy szegényesen fog-e mutatkozni hajlékunkban a Születés napja. Hogy milyen lesz a karácsonyunk, az attól függ leginkább, milyen minőségben tudtunk arra felkészülni – mennyire tud lángolni szívünkben a vágy a Vele való találkozásért. XVI. Benedek pápa fogalmazta meg ezt a közelmúltban, ami-

De honnan bennünk még most is a vonzódás karácsonyhoz, hiszen ez az egyik problémákkal leginkább terhelt időszakaink egyike? Miért várjuk, mikor a legtöbb embernek sok negatív emléke van az elmúlt időszak karácsonyairól? Talán azért, mert a csalódás nem az ünnep lényegével kapcsolatos, csupán a felszínnel. Mert karácsonyban nem a karácsony megy tönkre, hanem a cicoma, a máz, amit az emberek csináltak karácsonyból. A Kisded akkor is megszületett, ha most a karácsonyfa ferdén áll az állványon, ha az égősor nem működik, ha a bejgli nem olyan ízletesre sikerül, mint ahogyan azt a háziasszonyok eltervezték, vagy ha egy-egy ajándék nem úgy sül el, mint ahogyan szánták. És mikor csalódunk valamilyen felszínességben, akkor újra a lényegbe kezdünk kapaszkodni, karácsony lényegébe, amit ez az ünnep eredetileg je-

kor megnyitotta a hit évét. Ha nem is kifejezetten karácsonyra gondolva, mégis ide is illik az üzenet: „Ez az igény – amely kitörölhetetlenül bele van írva az emberi szívbe – állandó késztetés, hogy megtalálja Azt, akit nem keresnénk, ha Ő maga nem indult volna el, hogy találkozzon velünk.” Isten elindult az emberiség felé. Ő egyszer már kezdeményezett. Az emberiségnek akkor és azóta is csak egy része válaszolt erre a közeledésre. Most, amikor már sokan belefáradtak az adventi várakozásba, akkor Ő mondja, hogy „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok” és a karácsonyból csinált őrültekháza érzés „terhei alatt görnyedtek”. És éppen ezért mindenki érzi, hogy érdemes újra megpróbálni egy szép karácsonyi ünnepet megülni. Érdemes, mert lehetséges. Karácsony egész üzenetét foglalja magában ez az egyetlen szó: érdemes!

A

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


CSALÁD

Az áldozatos szeretet útján… A karácsony az év legszebb, legkedvesebb ünnepe. Sokkal többet jelent, mint finom ételek és ajándékok halmaza, csillogó karácsonyfa és fényárban úszó üzletek, házak, utcák. A reklámok és a látszat ellenére mély tartalommal bír. A Megváltó születésének, a szeretetnek az ünnepe. „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Ezen a meghitt, szent ünnepen szeretnék bemutatni egy fiatal házaspárt, akik az idei karácsonyt már kislányukkal, családként ünnepelhetik. László és felesége, Ágnes tavaly augusztusban kötöttek szentségi házasságot. Első házassági évfordulójukat már hármasban ünnepelték. Kislányuk, Eszterke mindössze néhány napos volt ekkor. Szüleiről érdemes néhány dolgot lejegyezni, hiszen tudatosan egy nehéz - napjainkban nagyon kevesek által választott - utat jártak végig, mégpedig a tisztaság útját. Ági hófehér menyasszonyi ruhája valóban a tisztaságot jelképezte. Pici kora óta ismerem őt, mélyen hívő családból származik. Édesanyjával, Ibolyával, nagyon sokat beszélgettem gyermekeinkről, lelki dolgokról. Ibolya és férje, György, következetesen és személyes példájukkal nevelték az evangélium szerinti életre három gyermeküket: Máriát, Ágnest és Andrást. Ágival és Lacival volt alkalmam röviddel az esküvőjük előtt nem mindennapi döntésükről és kapcsolatukról beszélgetni. Akkor Ági is hangsúlyozta a következetességet, valamint azt, hogy szülei nevelési kérdésekben sosem voltak egymással ellentétes véleményen, ami szerinte nagyon fontos. Lacinak szintén két testvére van, ő a legidősebb. Szülei igyekeztek őket jól felnevelni, amiért hálás nekik. Nagy hatással volt rá egy keresztény fiatalokból álló közösség. Ágival egy animátorképzőben ismerkedett meg. * * * Ági: Mi „spielhóznisan” kezdtük, vagyis kötetlen ismerkedéssel, „lazázással”. Sokáig még kézen fogva sem jártunk. A szerelem és szeretet csak lassan fejlődött ki. Úgy gondolom, nem jó csak szerelemre építeni a házasságot, mert a szerelem önző, nem tud megbocsátani, míg a szeretet önzetlen. Laci: Az animátorképzőben gyakran ültünk egymás mellett, de kezdetben nem érdeklődtünk különösebben egymás iránt. Más körökben mozogtam abban az időben, eljártam rock-fesztiválokra is, és más volt az érdeklődési köröm. Az animátorképző vége felé jöttünk össze. Nálunk nem

Ági: Nagyon fontos volt, hogy imádkoztunk egymásért minden nap. Ez nagyon megerősítette kapcsolatunkat. Sok változást vettem észre. Laci türelmesebb lett, én pedig sokkal nyitottabb. Már a kapcsolatunk elején megmondtam Lacinak, hogy a tisztaság számomra nagyon fontos. Laci: Nem gondoltam, hogy ilyen komolyan mondja. Egyébként abban az időben én is kezdtem játszani ezzel a gondolattal. Sok könyvet olvastam, amelyekben arról is írtak, milyen fontos a tisztaság. Kezdtem azt érezni, hogy biztos van ebben valami. Rájöttem, milyen sokat tudunk beszélgetni, hogyan tudunk örülni vagy sétálni egy jót. Sok programban részt vettünk, táborokat szerveztünk. Megtapasztaltam, hogy jó együtt lenni és együttműködni vele. A szexualitás - amit manapság nagyon reklámoz a média meg a fiatalok is túl van hangsúlyozva. Biztosan nagyon fontos, de nem azon van a hangsúly a kapcsolatban. Van egy tucatnyi más dolog, ami segít egymás jobb megismerésében. Eljutottam arra a pontra, hogy kezdtem tiszteletben tartani Ági döntését. Nagyon felnézek rá azért, hogy így gondolkodik, ahogy manapság nagyon kevés lány vagy fiatal nő. Ági: Sokan kérdezik: miért bűn a szexualitás, miért bűn, ha az ember jól érzi magát? Beszélgettünk erről, és eszünkbe jutott, hogy a szentáldozás is nagyon jó, de ha valaki méltatlanul áldozik, szentségtörést követ el, hirtelen jött a nagy szerelem. Eljárogattam Ági- pedig Jézust veszi magához. Ugyanígy van a szehoz, megismerkedtem a családjával. Amikor a xualitással is. Házasságkötés előtt bűn, de Isten álnyári szünetben kiment Németországba, észrevet- dása kíséri azt a párt, amelyik kitart. tem, hogy hiányzik, és hogy ő egy olyan lány, akit * * * nem minden nap talál az ember. Úgy éreztem, hogy mi egy jó párt alkotunk, és ennek van jövőŐk kitartottak. Nászmiséjükön két szentbeszéd je. Majdnem egyévnyi együtt járás után mondtam hangzott el. Az egyikben arról hallottunk, hogy a neki először, hogy szeretlek. Ági: Lacinak nagyon fontos volt, hogy ezt a házasság életközösség, ami egy életen keresztül szót csak akkor mondja ki, amikor tényleg komo- tart, jóban, rosszban, minden körülmények között. lyan gondolja. Olyan komolyan, hogy abba már A másik pedig az igazi szeretetről szólt. A szerebelefér a házasság is. Nagyon örültem, hogy éle- tetről, amely a világ által szeretetnek nevezettől tében először nekem mondta ki a bűvös szót. eltérően nem szavak és gesztusok, hanem minLaci: Ági előtt voltak rövidebb kapcsolataim. dennapi munka önmagunkon. A valódi szeretet Igyekeztem keresni a megfelelő lányt, de rossz maga az Isten. helyen kerestem. Örülök, hogy megtaláltam őt. A A boldogságtól ragyogó menyasszony és vőlekétéves évfordulónk kapcsán elmentünk kirán- gény ma már édesanya, illetve édesapa. dulni, ekkor megkértem a kezét. Egy templomEgy novemberi délelőttön Ági a kislányával ban rövid imával hálát adtunk Istennek. Eldön- meglátogatta a szüleit. Megbeszéltük, hogy ott tatöttük, hogy 2011 augusztusában összeházaso- lálkozunk. Örömmel mentem erre a találkozóra, dunk. Folyamatosan készültünk. Kerestünk egy elbeszélgettünk az esküvő óta eltelt időről, örömelelkiatyát, aki nemcsak felkészít, hanem később is ikről, gondjaikról. Eszterke nagyon aranyos, nyutanácsokkal lát majd el bennünket. Voltunk „Je- godt baba. Apró kezecskéjével szépen tudja már gyes Hétvégén”, ahol még jobban megismertük tartani a játékot és ügyesen mozgatja, forgatja azt. egymást. Az egész család nagyon örül a szép kislánynak.

• KARÁCSONY • 2012. DECEMBER 2330.


CSALÁD

Ágitól megtudtam, milyen nagy boldogsággal töltötte el őket az, hogy tisztán léptek házasságra. Ági: Az öröm, ami eltöltött minket, Isten nászajándéka volt számunkra. Azóta is örülünk és hálát adunk, hogy Isten egymásnak rendelt minket. Sokat beszélgettünk a jövőnkről már a házasságkötés előtt is, hogy miként fogunk élni, mi legyen fontos: a gyermekek, nevelés, munkahely. Szép tervek. Minden rózsásan indult, egy-két hónapig éltünk az álomban boldogan. Decemberben megéreztem, hogy gyermeket várunk, utána kiderült, hogy Laci - aki szociológiát tanított - elveszítette a munkahelyét. Én államvizsga előtt álltam, Laci pedig munkahely nélkül volt. Négy hónapon belül talált munkahelyet. Fellélegeztünk, hogy mégse fogunk a szülők segítségére szorulni. Közben pedig közeledett a szülés időpontja. Tervezgettük, hogyan fogjuk a picit nevelni. Megegyeztünk, hogy hitre szeretnénk nevelni, magyarnak, de legfőképpen jó embernek, kereszténynek. Megszületett Eszti, s amikor karjainkban tartottuk őt, hálát adtunk érte Istennek. Közeledik a karácsony, életünk második közös karácsonya, amelyet már kislányunkkal együtt fogunk ünnepelni. Most már jobban át fogom tudni élni a karácsonyt, mivel megtapasztaltam a születés örömét. Jobban el tudom képzelni, mekkora öröm lehetett a Szűzanya és Szent József szívében, hiszen ők a Megváltót adták a világnak, s mekkora lehetett gyermekük iránti féltésük és szeretetük.

sükig? Mindenképpen pozitív hatással volt és van kapcsolatukra, életükre. Tény, hogy a kommunikáció nagyon fontos dolog minden kapcsolatban. Ők ezt nagyon jól tudták és gyakorolták is. Sokat beszélgettek, s nemcsak felszínes dolgokról. Ezekben a meghitt beszélgetésekben a másik legbensőbb világát igyekeztek felfedezni, megismerni. A tisztaság megtartása nagyban növelte egymás iránti bizalmukat, megbecsülésüket, szeretetüket. * * * Mivel egymásért nagy áldozatot tudtak hozni, bíznak benne, hogy kapcsolatuk a kísértések és És hogy mit jelent Áginak és Lacinak, hogy a nehézségek idején is olyan lesz, mint a „sziklára tisztaságot megtartották egészen a házasságköté- épült ház”. Az ő kapcsolatuk valóban arra épült.

Köszönöm Ágiéknak az őszinteségüket. Kívánom nekik, hogy mindig ráleljenek az Istenhez vezető „keskeny” útra, ahogyan egyszer már ráleltek egy ilyenre, sőt végig is tudtak menni rajta. Az általuk eddig végigjárt út akaraterejükről, önuralmukról, egymás iránti tiszteletükről, áldozatos szeretetükről és hitükről tanúskodik. Úgy gondolom, nem mindennapi kapcsolat az övék. Meghitt, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok nekik! Fotók: A családi archívumból

Sztrilich Ágnes

Karácsony ...belőled élek... ...benned élek... életed - életem... életem – életed... ...benned születek... ...belőled születek... halálom - életed... halálod – életem... Légy nekem Betlehem!

Fotó: Világháló

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LELKI TÁPLÁLÉK

Nem ismeretlen az Isten: van arca, mégpedig Jézusé... sten emberré lett és eljött, hogy köztünk lakjon. Isten nincs távol: közel van, sőt ő az „Emmánuel”, a velünk való Isten. Nem ismeretlen: van arca, mégpedig Jézusé. (...) Látták őt, miután feltámadt, azután hogy keresztre feszítették, bizonyosak voltak abban, hogy Ő, valóságos ember, ugyanakkor valóságos Isten volt, az Atyától jött egyszülött Fiú, akit kegyelem és igazság tölt el (vö. Jn 1,14).

I

Advent 4. vasárnapja Olvasmány Mikeás próféta könyvéből (Mik 5, 1-4a) Ezt mondja az Úr: Te, efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Ju-

és ajándékot nem kívántál, hanem emberi testet alkottál nekem. Nem kedves előtted az engesztelő és égőáldozat. Ezért így szóltam: Íme,

helyébe állítsa az utóbbit. Vagyis Isten akarata szerint Jézus Krisztus testének feláldozása egyszer s mindenkorra megszentel bennünket.

elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva van. Először tehát ezt mondta: „Áldozatot, ajándékot, engesztelő és égőáldozatot nem akartál, nem volt az kedves előtted”, jóllehet ezeket a törvény írta elő. Azután így folytatta: „Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat.” Tehát az előzőket eltörli, hogy

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 1, 39-45) Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Juda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!”

vel, amelyek lefegyverezők és izgalmasak. Ezt keresi a fiatal, akinek meg kell találnia élete mélységes értelmét. Ezt keresi az érett férfi és nő, hogy családi és hivatásbeli kötelezettségét teljesítse. Ezt keresi az idős ember, hogy földi létének beteljesedést adjon. „Az Ige testté lett.” Karácsony üzenete világosságot jelent a népeknek azon az úton, amelyen együtt halad az emberiség. „Emmánuel”, Velünk az da nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének,

Valójában Isten nem változik: ő hű marad önmagához. Aki a világot teremtette, ugyanaz, mint aki meghívta Ábrahámot, mint aki kinyilatkoztatta nevét Mózesnek: Én vagyok, aki vagyok… Ábrahám, Izsák és Jákob Istene… Isten irgalmas és kegyes, gazdag a szeretetben és a hűségben (vö. Kiv 3,14-15; 34,6). Isten nem változik, ő a Szeretet mindöröktől és mindörökké. Ő önmagában közösség, egység a Háromságban, minden műve és szava a közösségre irányul. A megtestesülés a teremtés csúcspontja. (...) „Az Ige testté lett.” Ennek az igazságnak a fénye abban mutatkozik meg, aki hittel befogadja, mert ez a szeretet misztériuma. Csak az jut el karácsony világosságára, aki megnyílik a szeretetben. Így volt ez a betlehemi éjszakában, és így van ez ma is. Isten Fiának megtestesülése olyan esemény, amely a történelemben ment végbe, ugyanakkor túl is lépett rajta. A világ sötétségében kigyulladt egy új fény, amelyet az Üdvözítőre nyitott hit egyszerű szemeivel, szelíd és alázatos szívvel is láthatunk. (...) S valójában mit is keres a szívünk, ha nem azt az Igazságot, amely Szeretet? Ezt keresi a gyermek a maga kérdései-

fenséges nevében. Akkor biztonságban élnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig: és ez lesz a béke.

Isten úgy érkezett mint az igazság és a béke Királya. Országa – tudjuk – nem e világból való, mégis fontosabb ennek a világnak minden uralmánál. Mint az emberiség kovásza: ha hiányozna, akkor kevesebb lenne az erő, amely az igazi haladást előmozdítja. Serkenti a közjóért való együttműködést, a felebarátaink iránti önzetlen szolgálatot, az igazságért folytatott békés küzdelmet. Hinni Istenben, aki meg akarta osztani velünk a történelmet – állandó buzdítás a történelemben való elkötelezettségre, olykor még ellentmondásai közepette is. A reménység oka mindazoknak, akiknek méltóságát megsértik és fenyegetik, mivel Ő, aki Betlehemben született, azért jött, hogy megszabadítsa az embert minden szolgaság gyökerétől. Kedves Testvéreim! „Az Ige testté lett”, köztünk lakozott. Ő az Emmánuel, az Isten, aki közel jött hozzánk. Szemléljük együtt a szeretetnek ezt a nagy misztériumát, engedjük, hogy az a fény világosítsa meg a szívünket, amely a betlehemi barlangban gyulladt! XVI. Benedek pápa 2010 karácsonyi „Urbi et orbi” üzenetéből

• KARÁCSONY • 2012. DECEMBER 2330.

Válaszos zsoltár (Zsolt 79, 2ac és 3b. 15-16. 18-19 ) Válasz: Téríts meg minket, Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! Szentlecke Szent Pál apostolnak a Zsidókhoz írt leveléből (Zsid 10, 5-10) Testvéreim! Krisztus, amikor a világba lép, így nyilatkozik: Áldozatot

Liturgikus naptár December 23. Advent 4. vasárnapja (Kenty Szent János, Szent Viktória) Miseolvasmányok: Mik 5,1-4; Zsolt 79, 2ac és 3b. 15-16. 18-19; Zsid 10,510; Lk 1,39-45 Válaszos zsoltár: Téríts meg minket, Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! Énekrend: H Gl 500(1-4); 127; Gl 500(5-8) ÉE 2; 183; 2 December 24. Hétfő. Köznap, reggeli szentmise (Szent Ádám és Éva, Adél) Miseolvasmányok: 2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zsolt 88,2-5. 27 és 29; Lk 1,67-79 Válaszos zsoltár: Hadd énekeljem örökké, Urunknak irgalmas jóságát. Énekrend: Reggel H 9; 144; Gl 501 ÉE 7; 184; 6 Éjjeli szentmise H 25; 18-29; 21 ÉE 43; 37-40; 26 December 25. Kedd. Ünnep Karácsony:

Jézus Krisztus születése (Szent Anasztázia, Eugénia) Miseolvasmányok: Iz 52,7-10; Zsolt 97,1. 2-6; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18 Válaszos zsoltár: A föld minden határa látta üdvözítő Urunknak jóságát. Énekrend: H 21;18-29; Gl 504 ÉE 26; 37-40; 45 December 26. Szerda. Ünnep Szent István vértanú (István) Miseolvasmányok: ApCsel 6,8-10; 7,54-59; Zsolt 30,3cd-4. 6 és 8ab 16bc és 17; Mt 10,17-22 Válaszos zsoltár: Én Uram, én Istenem, kezedbe ajánlom lelkemet. Énekrend: H Gl 529; 23; 21 ÉE 254; 39; 26 December 27. Csütörtök. Ünnep Szent János apostol (Salkaházi Sára, Teodor) Miseolvasmányok: 1Jn 1,1-4; Zsolt 96,1-2. 5-6. 11-12; Jn 20,2-8 Válaszos zsoltár: Örvendjetek igazak, az Úrban, áldjátok nevét!

Énekrend: H 154; 18; 261 ÉE 132; 37; 362 December 28. Péntek. Ünnep Aprószentek (Kamilla) Miseolvasmányok: 1Jn 1,5 - 2,2; Zsolt 123,2-5. 7b-8; Mt 2,13-18 Válaszos zsoltár: Lelkünk megmenekült, mint a madár a vadászok hálójából. Énekrend: H 220; 150; 105 ÉE 149; 200; 131 December 29. Szombat. Karácsony nyolcadának 5. napja (Becket Szent Tamás, Dávid) Miseolvasmányok: 1Jn 2,3-11; Zsolt 95,1-2a 2b-3. 5b-6; Lk 2,22-35 Válaszos zsoltár: Vigadozzanak az egek, örvendjen az egész világ! Énekrend: H 36; 19; Gl 506 ÉE 30; 47; 34 December 30. Vasárnap. Ünnep Szent család (Libériusz, Hunor, Dávid) Miseolvasmányok:


LELKI TÁPLÁLÉK

Urunk születése: karácsony, éjjeli mise Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 9, 1-6) Válaszos zsoltár (Zsolt 95, 1-2a. 2b-3. 11-12. 13) Válasz: Ma született a Megváltónk, az Úr Jézus Krisztus. Szentlecke Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből (Tit 2, 11-14) Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 2, 1-14) Azokban a napokban Augusztusz császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy öszszeírják. Galilea Názáret nevű városából József is fölment

Dávid városába, a judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta, és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.” Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Istent dicsőítve ezt zengték: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek!

Karácsony, ünnepi mise Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 52, 7-10) Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, örömhírt hoz, kikiáltja a szabadulást, aki azt mondja Sionnak: „Királlyá lett a te Istened”. Figyelj csak! Őrszemeid felemelik hangjukat, és mind ujjonganak, mert szemtől szembe látják, hogy visszatér az Úr Sionra. Ujjongva

minket a bűntől, helyet foglalt az isteni Fölség jobbján. Hatalmasabb, mint az angyalok, mert magasztosabb nevet örökölt náluk. Vajon melyik angyalnak mondta valaha Isten: „A Fiam vagy te, ma szültelek téged?” vagy pedig: „Én Atyja leszek, ő pedig az én Fiam?” Sőt, amikor Egyszülöttjét bevezeti a világba, így szól: „És leborulva imádja őt Isten minden angyala.”

Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 1, 1-6) Testvéreim! Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a próféták szavával. Most, a végső napokban Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség Evangélium örökösévé tett, hiszen a világot is Szent János könyvéből Válaszos zsoltár általa teremtette. Benne ragyog az ( Jn 1, 1-5. 9-14) (Zsolt 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6) Istenség, ő az Atya képmása, és Kezdetben volt az Ige. Az Ige IsVálasz: A föld minden határa hathatós szavával ő tartja fenn a tennél volt, és Isten volt az Ige. Ő látta üdvözítő Urunknak jóságát. mindenséget. Miután megváltott volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez

énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert az Úr megvigasztalja népét és megváltja Jeruzsálemet. Az Úr felemelte szent karját minden nemzet szeme láttára, és meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.

Liturgikus naptár 1Sám 1,20-22.24-28; Zsolt 127, 1-2. 3. 4-5; 1Jn 3,1-2.21-24; Lk 2,41-52 Válaszos zsoltár: Boldog ember, ki féli az Urat, aki az Úrnak ösvényén halad. Énekrend: H Gl 507; Gl 504-18; 214 ÉE 52; 24-37; 280 December 31. Hétfő. Karácsony nyolcadának 7. napja (Szent I. Szilveszter pápa, Donáta) Miseolvasmányok: 1Jn 2,18-21; Zsolt 95,1-2. 1113; Jn 1,1-18 Válaszos zsoltár: Vigadozzatok egek, örvendjen az egész világ! Énekrend: H 36; 35; 97 ÉE 30; 54; 125 2013 Január 1. Kedd. Főünnep Szűz Mária, Isten anyja ünnepe - Újév (Fruzsina, Mária, Álmos) Miseolvasmányok: Szám 6, 22-27; Zsolt 66, 2-3. 5. 6 és 8; Gal 4, 4-7; Lk 2, 16-21 Válaszos zsoltár: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket.

Énekrend: H 39; 30-36; 5 ÉE 56; 38-30; 21 Január 2. Szerda. Köznap a karácsonyi időben (Nazianzi Gergely, Nagy Vazul) Miseolvasmányok: 1Jn 2,22-28; Zsolt 97,1. 2-3ab 3cd-4; Jn 1,19-28 Válaszos zsoltár: A föld minden határa látta üdvözítő Urunknak jóságát. Énekrend: H 263; 157; 45 ÉE 217; 201; 61 Január 3. Csütörtök. Köznap a karácsonyi időben (Genovéva, Gyöngyvér, Benjámin) Miseolvasmányok: 1Jn 2,29-3,6; Zsolt 97,1. 3cd-4. 5-6; Jn 1,29-34 Válaszos zsoltár: A föld minden határa látta üdvözítő Urunknak jóságát. Énekrend: H 143; Gl 520; 152 ÉE 207; 163; 189 Január 4. Péntek. Köznap a karácsonyi időben (Titusz, Angéla, Renáta) Miseolvasmányok:

1Jn 3,7-10; Zsolt 97,1. 7-8. 9; Jn 1,35-42 Válaszos zsoltár: A föld minden határa látta üdvözítő Urunknak jóságát. Énekrend: H 230; 21; 150 ÉE 152; 26; 200 Január 5. Szombat. Köznap a karácsonyi időben (Simon, Emília, Amáta) Miseolvasmányok: 1Jn 3,11-21; Zsolt 99,2. 3. 4. 5; Jn 1,43-51 Válaszos zsoltár: Ujjongjatok az Úrnak, minden földek! Énekrend: H 135B; 153; 44 ÉE 139; 134; 60 Január 6. Vasárnap. Főünnep Vízkereszt, Urunk megjelenése (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) Miseolvasmányok: Iz 60, 1-6; Zsolt 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12 Válaszos zsoltár: Hódoljon előtted, Istenem, a föld minden nemzete! Énekrend: H 44; 135B-19; GL 508 ÉE 60; 139-147; 58

az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.

A Szent Család ünnepe Olvasmány Sirák fia könyvéből (Sir 3, 3-7. 14-17a) Válaszos zsoltár (Zsolt 127, 1-2. 3. 4-5) Válasz: Boldog ember, ki féli az Urat, aki az Úrnak ösvényén halad. hogy ott keressék. Három nap Szentlecke Szent Pál apostol- múlva találtak rá a templomban, nak a kolosszeiekhez írt leveléből amint a tanítók közt ült, hallgatta (Kol 3, 12-21) és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak Evangélium Szent Lukács okosságán és feleletein. Amikor a könyvéből szülei meglátták őt, nagyon meg(Lk 2, 41-52) lepődtek. Jézus szülei minden évben fölAnyja így szólt hozzá: „Gyermentek Jeruzsálembe a húsvét ün- mekem, miért tetted ezt velünk? nepére. Amikor Jézus tizenkét Lásd, atyád és én bánkódva keéves lett, szintén fölmentek, az ün- restünk téged.” Ő azt felelte: nepi szokás szerint. Az ünnepna- „Miért kerestetek? Nem tudtápok elteltével hazafelé indultak. A tok, hogy nekem Atyám dolgaigyermek Jézus azonban Jeruzsá- ban kell lennem?” Ám ők nem érlemben maradt anélkül, hogy szü- tették, mit akar ezzel mondani. lei észrevették volna. Abban a hit- Akkor hazatért velük Názáretbe, ben, hogy az úti társaságban van, és engedelmes volt nekik. Szavait már egy napig mentek, amikor ke- anyja mind megőrizte szívében. resni kezdték a rokonok és isme- Jézus pedig növekedett bölcsesrősök között. Mivel nem találták, ségben, korban és kedvességben visszafordultak Jeruzsálembe, Isten és emberek előtt.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


AZ ÜNNEP FÉNYÉBEN

Kulcsár Ferenc

Betlehem Ezüst ködben fürdik a táj, ember, állat csodára vár,

én lelkemnek Jézuskája, csicsijja, világ világa.”

tűzcsóvából angyal lép ki: a mindenség nézi, nézi,

Kint a szélben medve, párduc! S napkeleti három mágus,

mint száll alá rengő szélben, egek aranyos tüzében.

három fényes öregecske szakadékból fel a hegyre,

Jászol kisdede sírdogál, fölötte csillag álldogál:

sziklák közül deres útra szamarait vonssza-húzza.

mint szérűn a száraz boglya, imént gyúlladt ki lobogva.

Kőszirten túl, túl a réten csóvás csillag áll az égen,

Barlang mélyén fagyos hideg, csöppség alatt szalma zizeg –

a bölcs szerecsen, Boldizsár, s Gáspár, Menyhért arra jár,

szelíd barmok körülveszik, párájukkal melengetik.

hol hóharmat, dér közepett fényeske kisded született.

József fel-le jár, téblábol, lobogó szélként sirámol:

S mivel ő az örök király, elé Menyhért arannyal áll,

„Lelkemben lelked csendje ül, esengek hozzád emberül,

és amiért istengyermek, néki Gáspár tömjént szerzett.

mindenek Ura, Istenem, óvd meg őt, ámen, úgy legyen.”

S mivel Urunk vérét adja, Boldizsártól mirhát kap ma.

Mária mondja: „Bel, bel, bel, hajnalsugárral ébredj fel,

• KARÁCSONY • 2012. DECEMBER 2330.


AZ ÜNNEP FÉNYÉBEN

Igazgyöngy az éjszakában Amikor künn legmélyebb a sötétség, benn felgyúlnak a fények. Az egymást szerető családtagok összebújnak, mintha egy megújult szövetséggel dacolnának a külvilágban jelen lévő embertelenséggel szemben. A „Mag hó alatt” Ady-vers üzenetét követtük advent idején, elvetett magként várva a föld mélyén a „kikeletre”. Ekképpen kémleltük reménykedve a csillagjelet, hogy végre itt teremjen, ki lelkünk Betlehemébe távoli s mégis oly közeli Istenként érkezik. A karácsony profanizálását és a külvilág zaját próbáltuk jó keresztényként kivédeni, nem engedve, hogy elvegyék tőlünk az ünnep mítoszát. Megéreztük, hogy ha ettől elszakítanának, magától az Istentől idegenítenének el, amiből egyenesen énünk éltető talajának kiszikkadása következne. Ha nem akarunk az oly sokszor diktatórikus külvilág bólogató rabjaivá válni, szembe kell mennünk az árral. Az igazgyöngy a sárba taposva is fénylik - a valódi érték méltatlan körülmények között is kincs marad! Az istálló közönséges helyszíne és a világ Megváltója csak látszólagos ellentmondás. Üzenete van. A jászolban nyugvó, karácsonykor születő Kisded minden ember legszentebb igazgyöngy-ajándéka. Istenemberként a szívünkhöz még inkább közel álló, hiszen a megtestesüléssel emberközelivé válik. Karácsony fényei akkor válnak számunkra pótolhatatlan forrássá, ha a lényegre koncentrálunk! Egy fiatalember nemrég elmesélte nekem élete eddigi legemlékezetesebb karácsonyát, amelyet még serdülőkorában élt át. Szülei nagy áldozatok árán felépítették a családi házat, s adventre sikerült annak

egy részét lakhatóvá tenni. A berendezés hiányos volt, de a karácsonyt az új épületben tölthette a család. Csakhogy a szülőknek ajándékokra már nem maradt pénzük. A közös vacsora és ima után a frissen meszelt falak között, a karácsonyfa alatt az édesapja így szólt gyermekeihez: „Ezen a karácsonyon mi magunk leszünk egymásnak ajándékai.” A családtagoknak egyáltalán nem maradt hiányérzetük. Örültek az új otthon melegének, s megsejtették, hogy az egymás iránti szeretet a legnagyobb érték. E fiatalember máig emlékezik édesapja szavaira és a bensőséges szentestére, amikor a Kis Jézus saját magát ajándékozta nekik a kölcsönös szeretetben. Habár a téli szünet után az iskolába visszatérve ő akkor nem tudott az osztálytársainak semmiféle konkrét ajándékról számot adni, mégis boldog és büszke volt. A szülei által teremtett otthon varázsa és a lelkükbe költözött Szeretet pótolta a tárgyi ajándékokat. A Kisded ott érzi magát jól a szívek rejtekében, ahol a szeretetmegélés mindennapi természetes jelenség, s nem csupán tűnő varázslattal bíró ünnepi kellék. „Minden csillag betlehemi” – írja Illyés Gyula. A csillagok küldetése az útmutatás, és ha helyes irányba vezetnek, akkor a cél mindig Betlehem lesz. Tapasztalatom szerint az embereknek elegük lett abból, hogy keresztény ünnepeinket a gazdaságban profitnövelésre használják. Egyre többen akarják visszaállítani a „régi karácsonyok” fényét, kivonva magukat a fogyasztói szemlélet hatása alól. Ehhez viszont a személyes hit megőrzése és az imaéleten

keresztül megvalósított rendszeres lélekedzés kell. Mi is lehetünk csillagok, egymásnak mutatva az utat Isten felé… Az istálló realitása az egyszerű hétköznapjainkat juttatja eszünkbe. Nincs itt szemfényvesztés, nincsenek műanyagdíszek és mesterkélt fények. Aki a szívébe fogadja a Megváltót, az igazi Fénybe kerül, s nem keveri többé össze a hamisat az őszintével, a hazugságot az igazsággal. Önmagunk betlehemi szegénysége lelkünk kiüresítése által válik méltóvá arra, hogy Isten által gazdagodhasson. Szerénységünk teremti meg a Kisded számára a megfelelő jászlat, a legszentebb betlehemi otthont. „Filippo Lippi karácsonyi képén a gyermeket imádó Madonna fölött az ég felhőiben Isten atyai eksztázissal nézi Fiát, ki sugarak nélküli gyermek. Nekünk is meg kell tanulni a karácsonyi fények mögül észrevenni, tisztelni, imádni a karácsonyi fénytelenséget is: a Gyermeket, aki jászolba takartan és pólyába fektetve hozta meg az üdvösséget” (Belon) – olvasom a találó megfogalmazást az egyik püspök elmélkedésében. Sohasem lehetünk elég jók ahhoz, hogy még jobbakká ne váljunk, kerülve az álfényeket s önmagunk fényezését. Sohase lehetünk elég szerények ahhoz, hogy még alázatosabbak ne legyünk az esetleg „fénytelennek” tűnő napi szolgálat terén. Karácsony üzenete ne legyen számunkra évente elmúló ünnepi illúzió. Fogadjuk be elcsendesedett és kiüresített lélekkel otthonainkba egész évre a világ Megváltóját! Ez lesz számunkra a legértékesebb igazgyöngy: az örök karácsony.

Devecsery László

Karácsonyi éjben Hópelyhek lobognak pihekönnyű szélben, fehér lesz az erdő karácsonyi éjben… Fenyőfák indulnak, díszeiket várják: köszöntik az embert és az ég királyát. Világos az ablak, arany szemmel néz rád, felfénylő örömmel hullanak a szikrák: csillagszóró játszik, szemek mosolyognak, betlehemi éjben pásztorok dalolnak.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KUCKÓ

Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján, Örüljetek, örvendjetek, A kis Jézus megszületett.

Csanádi Imre

Kedves Gyerekek!

A karácsony akkor szép…

Reméljük, jól kihasználtátok az adventi időszakot, és tiszta szívvel tudtok majd örülni Jézus születésének, az ünnepi szentmiséknek, a családnak, az együttlétnek, az ajándékoknak. A beküldött szép rajzok közül azokat, amelyek most nem fértek el a kétoldalas karácsonyi Kuckóban, majd következő számainkban közöljük. Ahogy egy anyuka, S. Ildikó írta szerkesztőségünknek, a szímői gyerekek is nagy lelkesedéssel készítették rajzaikat. „Én mint anyuka, nagyon örülök, hogy sikerült itt, Szímőn, összehozni egy gyermekközösséget – olvassuk levelében. - Adventi találkozásaink alkalmával szeretnénk összeállítani egy rövid karácsonyi műsort, melyet a templomunkban fogunk bemutatni. Továbbá próbálunk gyermekeink részére kitalálni olyan foglalkozásokat, melyekkel maradandó élményeket szereznek, és ezáltal talán egy kicsit közelebb tudjuk őket terelgetni Jézushoz a hozzá vezető úton. Örülnénk és imádkozunk azért, hogy sikerüljön egyben tartani ezt a közösséget a jövőben is. Hisszük, hogy Isten segítségével minden lehetséges. Az egész szerkesztőségnek áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok a magam és kis közösségünk nevében.” Köszönjük a jókívánságokat, és mi is áldott, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk a Kuckó minden olvasójának!

A karácsony akkor szép, hogyha fehér hóba lép. Nem is sárba, ebadta, ropog a hó alatta.

Balta Kornélia, 4. osztály, Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság

Hegyek hátán zöld fenyő, kis madárnak pihenő, búcsúzik a madártól, őzikétől elpártol. Beszegődik, beáll csak a karácsony fájának, derét-havát lerázza, áll csillogva, szikrázva. Ahány csengő, csendüljön, ahány gyerek, örüljön, ahány gyertya, mind égjen karácsonyi szépségben.

Keresztes Rebeka, 4. osztály, Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság

Dsida Jenő

Dani József, 6. osztály, Speciális Alapiskola, Ekecs

Itt van a szép karácsony Itt van a szép, víg karácsony, Élünk dión, friss kalácson: mennyi fínom csemege! Kicsi szíved remeg-e? Karácsonyfa minden ága csillog-villog: csupa drága, szép mennyei üzenet: Kis Jézuska született. Jó gyermekek mind örülnek, kályha mellett körben ülnek, aranymese, áhitat minden szívet átitat.

Hobot Sebastian, 4. osztály, Jedlik Ányos Alapiskola, Szímő Hudečka Rosalia, 2. osztály, Speciális Alapiskola, Ekecs

Fésűs Éva Nagy Frederik, 4. osztály, Jedlik Ányos Alapiskola, Szímő

Pásztorjátszók be-bejönnek és kántálva ráköszönnek a családra. Fura nép, de énekük csudaszép. Tiszta öröm tüze átég a szemeken, a harangjáték szól, éjféli üzenet: Kis Jézuska született! • KARÁCSONY • 2012. DECEMBER 2330.

Kurucz Katalin, 1. osztály, Szaktanintézet, Ekecs

Álmodik a fenyõfácska Álmodik a fenyõfácska odakinn az erdõn. Ragyogó lesz a ruhája, ha az ünnep eljön. Csillag röppen a hegyre, gyertya lángja lobban, dallal várják és örömmel boldog otthonokban. Legszebb álma mégis az, hogy mindenki szívébe, költözzék be szent karácsony ünnepén a béke.


KUCKÓ

Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján, Örüljetek, örvendjetek, A kis Jézus megszületett.

Márton karácsonya

Tégláš Kitti, 2. b osztály, Bély

Balog Milan, Nagyölvedi Alapiskola

Szabó Gergely, Vezekényi Alapiskola

Ožvald Norbert, Vezekényi Alapiskola

Oláh Sándor, Vezekényi Alapiskola

Sajtos Dominik, 5. osztály, Jedlik Ányos Alapiskola, Szímő

Készítette Mag Viktória

Hölgye József, 6. osztály, Speciális Alapiskola, Ekecs

Rejtvény

Pupák Chiara, 4. osztály, Jedlik Ányos Alapiskola, Szímő

Ünnepi számunkba egy olyan rejtvényt választottunk, amelyet a tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola 2. a osztályos tanulója, Mag Viktória készített. A feladatotok az, hogy az egyes sorokban lévő betűkből egy-egy keresztnevet állítsatok össze. Figyelem! Az ötödik sorban egy becenév szere-

pel! Minden keresztnév öt betűből áll, tehát minden sorban egy betű megmarad. Ha ezeket a betűket sorban beírjátok az üres oszlopba, megkapjátok a rejtvény megfejtését, amely egyik legszebb ünnepünket jelöli. A megfejtést nyílt levelezőlapon 2013. január 4-ig küldjétek el szerkesztősé-

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy Márton nevű zsivány kisfiú. Hiába volt a jó szó szülei részéről, hiába erőlködött a hittanos tanító néni, csak nem látszott rajta, hogy elsőáldozónak készül. Rendszeresen húzogatta a lányok hosszú haját, gyakran rugdosta meg fiúpajtásait. Minden vágya egy kis bárány volt. Egy igazi, élő barika. Nem érdemelte ugyan meg, mégis megkapta. Hátha így kedvesebb lesz az emberekkel is - gondolta édesanyja -, hátha a kis állat szeretete jobb belátásra téríti őkelmét. Ettől kezdve minden szabad idejét a báránykával töltötte. Kis csengettyűt kötött a nyakába aranyos szalaggal. A tanító bácsi is felfigyelt a változásra. Márton az utóbbi időben sokat javult. Az osztályban volt egy szegény kisfiú. Általában mindig kimaradt a közös játékokból is. Egy napon Márton, reggelizés közben kitekintett a házuk ablakán, s mit lát: Józsika, a szegény kis osztálytársa, fáradtan támaszkodik a kerítésüknek. Marci azonnal letette kedvenc kakaóját a konyhaasztalra, és kiszaladt megnézni a fiút. Valami rémlett neki, hogy a hittanórán olyasmit hallott, hogy aki egynek is akár a legkisebbek közül valami jót tesz, azt magának Jézusnak teszi. Behívta a szegény gyereket, akiről kiderült, hogy nem evett még semmit. Gyorsan megkínálták őt reggelivel. Odasúgta édesanyjának, hogy a kedvenc bögréjében adja Józsikának a kakaót. Arra is felfigyelt, hogy Józsika még mindig az ősszel hordott vékony kabátjában jár. Felajánlotta neki a tavalyi télikabátját, amelyiket ő már kinőtte, de az apró kisfiúcskának pont jó volt. Együtt indultak aztán iskolába. Menet közben beköszönt még a báránykájának, s észrevette a vágyakozást Józsika szemében, aki aztán ki is mondta: de jó is neked, Marci, nekem sose lesz saját kisbárányom. Másnap Márton meglátogatta kis barátját, hóna alatt cipelve a báránykáját. - Tessék - szólt a meglepett fiúnak. - Kölcsönadom neked egy kis időre. Karácsony után majd visszaadod. Nagy volt az öröme Marci szüleinek. Ilyen szépen még nem készült a fiuk Jézus születésének ünnepére. Karácsony szent estéjén aztán szokás szerint elmentek a templomba, hogy megnézzék a betlehemi jászolt, benne a kis Jézussal. Ahogy közelebb értek, hát mit lát a mi Marcink! A bárányok között ott volt az ő kis csengettyűs, aranyos szalagú barikája. Az egyik pásztorfiú az ő kedvenc bögréjében hozta a tejet a kis Jézusnak, akinek a takarója nem volt más, mint az ő régi télikabátja... (Ismeretlen szerző)

günk címére: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava

Megfejtés A 49. számban közölt rejtvény megfejtése: felajánlás. A nyertes: Béres Márk, Dobóruszka. Gratulálunk, az ajándékot postán küldjük!

L

K

L

L

A

I

N

A

V

A

D

A

N

M

R

O

I

É

E

E

E

Á

S

M

R

S

C

I

C

I

B

Á

A

T

S

E

I

O

A

O

N

L

E

A

N

R

K

I

G

R

G

E

Ő

Y

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


FAGGATÓZÓ

„Tenni, amit tudok” Bodó Mária indig megpróbáltam legjobb tudásom szerint helytállni és szolgálni ott, ahova a jó Isten állított. Elvégezni azt a feladatot, amit rám bízott” – vallja Zsidó János féli esperesplébános, akit eddigi tevékenységéért, az ifjúság és a magyarság szolgálatáért végzett munkájáért idén novemberben Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere Fraknói Vilmos-díjjal jutalmazott. Az elismerést Zsidó János atya november 20-án, Budapesten ünnepélyes keretek közt Balog Zoltán minisztertől vehette át.

„M

– Ugorjunk egy nagyot. 1989-ben jött a rendszerváltás. Az állam ma már nem tiltja el az ifjúságot az egyháztól, a fiatalok elérése mégsem könnyű feladat: nem a diktatúrával, hanem a fogyasztói társadalom hamis értékrendjével kell harcolni. A Gábriel Polgári Társulás ezt teszi, amelynek alapítója és aktív „munkása” is. – A polgári társulást elsősorban Ajpek Gabriellával – Hogyan fogadta a hírt, latba kerültem a földalatti egy- közösen hívtuk életre. Közhogy idén Ön is a kitüntetettek házzal, amely összefogta azo- vetlenül a rendszerváltás között van? – Mindenképpen nagy meglepetés volt. A különböző civil szervezetek, amelyeknek tagja vagyok, már részesítettek különböző elismerésekben, a cserkészszövetség például az Érdemes Cserkészvezető arany fokozatát adományozta nekem, de állami díjjal még életemben nem találkoztam. Ez volt az első. Annyira meglepett, hogy amikor közölték velem telefonon, még rá is kérdeztem, hogy biztos rólam van-e szó. Aztán kiderült, hogy valóban rólam. – Pedig ha összegezzük munkásságát, egyáltalán nem meg- kat a szerzetesrendeket, ame- után megfogalmazódott az lepő. 1977-ben szentelték pap- lyeket betiltottak Szlovákiá- az igény, hogy egy olyan ifjúpá, akkor kezdte el működését. A ban, illetve azokat a papokat és sági mozgalmat kellene elinlaudációjában külön kiemelték a laikusokat, akik próbáltak vala- dítani, amelyben kifejezetten kommunizmus idején végzett mit tenni a kereszténység meg- a vallási tudat erősítése a cél. munkáját, hogy akkor is lehető- erősítéséért. Aztán egyik lépés Első lépésként táborokat, lelséget talált az ifjúságnevelésre, jött a másik után. 1979-ben kigyakorlatokat kezdtünk el amikor azt tiltották. kerültem Bősre, és nálunk si- szervezni, ugyanis én nagyon – Igen, eddigi 35 éves aktív került megvalósítani, ami más- korán megtapasztaltam, lelkipásztori működésemből hol talán elképzelhetetlen volt: hogy mennyire fontosak ezek 12 év a kommunizmus idejére folyamatosan növekedett a hit- az együttlétek: sokszor egy esett, amikor a diktatórikus ál- tanosok száma, volt ifjúsági nyári tábor többet ér, mint lamhatalom próbálta az egy- énekkar, voltak ministránsok, egy év hitoktatás. Ezeket házat beszorítani a templom karácsonykor pásztorjátékot most már 20 éve szervezzük. falai közé, és szigorúan tiltot- rendeztünk. Minden hétvégén Aztán láttuk, hogy többet is ták, akár büntették is az ifjú- szalézi szerzetesek jártak hoz- lehet tenni. – Éspedig? sággal való együttműködést. zánk, vetítéseket, beszélgetése– Műveltségi vetélkedőt inDe ha az ember nyitva tartja a ket szerveztünk, közösen szemét, és ha van bátorsága, imádkoztunk, együtt mentünk dítottunk a Reményben, létreakkor mindig meglátja, ho- szentmisére. És bár tudom, hoztuk a magyar vallásos irogyan lehet jót tenni. hogy volt idő, amikor megfi- dalmat népszerűsítő Pislákoló – Milyen lehetőségei voltak gyeltek, valahogy szerencsém mécses szavalóversenyt, amefiatal plébánosként? volt. Pedig rendszeresen átlép- lyet idén már a 13. alkalom– Sokat köszönhetek annak, tem azokat a határokat, ame- mal rendeztünk meg. És hogy hogy már kispapként kapcso- lyeket a rendszer megszabott. legyen kinek átadni a stafétát,

Interjú

• KARÁCSONY • 2012. DECEMBER 2330.

a 16 év feletti korosztály számára megszerveztük a Hajszoló elnevezésű katolikus kisközösségi vezetőképzőt, amely egy két évig tartó, most már államilag is elismert képzés. Minden hónapban egy hétvégét együtt töltünk, nyaranta együtt táborozunk. Az idei már az 5. kurzus. A cél az, hogy minden faluban legyen katolikus ifjúsági közösség, képzett vezetővel. És természetesen a vallási öntudatra neveléssel együtt jár a nemzeti öntudatra nevelés is – hiszen például azzal, hogy egy magyar gyerektáborban magyar szentekről beszélgetünk, magyar ifjúsági énekeket éneklünk, magyarul imádkozunk, a gyerekek magyarságtudata erősödik. – Most csak a Gábriel Polgári Társulás munkájáról beszéltünk, de hosszan sorolhatnánk azokat a civil szervezeteket, amelyek itt, Felvidéken az Ön támogatásával jöttek létre, és amelyeknek mai napig lelki vezetője. Ilyen a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Keresztény Ifjúsági Közösségek, a fogyatékos gyermekeket segítő Carissimi nonprofit alap vagy a Nemzetközi Szent György Lovagrend. – Hát nincs is nagyon idő megállni. Az ember inkább azon töri a fejét, hogy a következő feladatot hogyan lehetne

szépen és jól megoldani. Igazából úgy alakult az élet, hogy elém hozta ezeket a feladatokat, hívtak, és én mindig minden felkérésre igent mondtam. – Mert nem tudott, vagy mert nem lehetett nemet mondani? – Ezek mind olyan hívások voltak, hogy nem lehetett nemet mondani. Igazából, ha lenne másvalaki, aki ezt csinálná, akkor én biztos hátrébb lépnék. De hát ha a problémát látom, és azt is látom, hogy nincs, aki felvállalja, vagy kevesen vannak, akkor nem tehetek mást. – A Fraknói Vilmos-díj megerősítés? – Fontos, hogy nemcsak az én munkámat értékelte a magyar állam ezzel a díjjal, hanem azokat a civil szerveződéseket is, amelyekben benne vagyok, ahol tevékenységem egy részét kifejtem. Számomra megerősítés volt, hogy akkor ez egy jó út, ezen haladni kell tovább, és hát gondolom, hogy biztatás azon emberek számára is, akik ezekben a civil szervezetekben dolgoznak, hogy jól teszik, amit tesznek. Mert az egyre fogyatkozó szlovákiai magyar fiatalság nemzeti és vallási identitásának megtartása számunkra közös munka és közös cél. Fotó: Antal László és MTI

A Fraknói Vilmos-díjat a nemzeti kulturális örökség minisztere alapította 2000-ben. Az elismerés évente három személynek adományozható: azoknak, akiknek munkássága kiemelkedő a teológia, filozófia vagy az egyháztörténelem területén, illetve akik tevékenységükkel előmozdították a magyar vallási élet megújulását és a teológia oktatásának fejlődését. Fraknói Vilmos-díjas többek közt Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, Korzenszky Richárd OSB, tihanyi perjel, Jelenits István piarista szerzetes, illetve Nemeshegyi Péter jezsuita teológus is. Felvidékről mindezidáig ketten részesültek ebben az elismerésben: Koller Gyula pápai prelátus és Bíróczi István esperesplébános. A kitüntetést, melyet idén Zsidó János féli plébános mellett Jáki Sándor Teodóz bencés szerzetes és Bitskey István irodalomtörténész professzor vehetett át, minden évben november 20-án, Fraknói Vilmos halálának évfordulóján adja át az illetékes miniszter.


NAPRAFORGÓ

Aki tegnap voltál: ma már nem te vagy, Aki holnap léssz: ma még nem te vagy. (Weöres Sándor) Keresd a Reményt a Facebookon!

„Rómát tanulom…” Molnár Tamás Somorján működött káplánként, majd Rómába került, hogy ott folytasson tanulmányokat. Kérdéseinkre írásban válaszolt.

emberi kapcsolatok, beszélgetések. Ezeken keresztül is úgymond bepillantok a nagyvilágba. Továbbá mindig örömmel tölt el az egyházi rendezvényeken való részvétel, a művészet lenyűgöző kincseinek csodálása, séta a történelem évszázados, évezredes emlékhelyein, megállás számos szent nyomában. - Kik a csoporttársaid az egyetemen, honnan érkeztek? - A harminc körüli létszámú csoportunkban Ausztrálián és Óceánián kívül minden földrészről

- Hol és mit tanulsz? - A Szent Kereszt Pápai Egyetemen végzem hároméves posztgraduális tanulmányaimat, másodéves vagyok. Egyházjogot tanulok. Ez a tudományág az igazság szellemében kívánja keresni és megadni mindenkinek azt, ami az övé. A hitigazságok tudományával, az erkölcsteológiával, a pasztorációs teológiával együttesen a lelkek üdvösségét tartja legfőbb céljának. Vagyis egyáltalán nem csupán száraz paragrafusok összessége, sokkal inkább érdekes ismeretek, szabályok és lehetőségek az Egyház helyes működésével kapcsolatban. - Mit tartasz a legnagyobb előnynek abban, hogy mindezt Rómában tanulhatod? - Számomra az Egyház egyetemességének megtapasztalása tűnik nagy előnynek, ami Róma légköréhez tartozik. A világ minden tájáról itt élő, itt szolgáló vagy tanuló egyházi személyekkel és laikus hívőkkel való talál- Molnár Tamás szüleivel a Szent Kereszt Pápai Egyetem előtt Rómában kozások rádöbbentenek arra, hogy bár a legkülönbözőbb helyekről érkeztünk, érkezett társaim vannak. Így Európa számos orszákülönféle anyanyelvvel, különböző kultúrával, még- gából, Észak- és Dél-Amerika különböző országaiból, valamint Afrika egyes országaiból is tanulnak is egy Egyház tagjai vagyunk. Ennek kapcsán gyakran eszembe jut a Boldog II. az egyetemen, évfolyamtársaim között van pl. keJános Pál pápa által írt Ajándék és titok c. kedvelt nyai, kongói, nigériai paptársam. Ugyanúgy Ázsiákönyvem gondolata. Ebben papi hivatásáról írva ból - Indiából, a Fülöp-szigetekről, Kínából is tavisszaemlékezik arra, hogy amikor 1946-ban fiatal nulnak velem. - Milyen nehézségekkel vagy esetleg veszélyekkel tapapként Rómába került tanulni, azzal a gondolattal küldték: nem elég csak Rómában tanulni, de még lálkoztál? - Kisebb nehézségként talán a nyelvi nehézséget inkább szükséges „Rómát tanulni“. Vagyis az egyeemlíteném a tanulmányok kezdeti idejében, ugyantemi tanulmányokkal párhuzamosan fontos elmélyíteni az Egyház egyetemességének tudatát, meg- is aránylag rövid nyelvtanulás után kezdtem el az tapasztalni a sokszínű, mégis közös cél felé haladást. egyetemi előadások látogatását. Ám a „mélyvízbe” Zvolenský érsek atya is, akinek jóvoltából az Örök kerülve egyre jobban értettem és használtam a dalVárosban tanulhatok, több beszélgetésünk alkalmá- lamos olasz nyelvet. Ennek margójára: a Napraforgó rovat fiatal olvasóit arra buzdítom, éljenek a val éppen erre hívta fel figyelmemet. Természetesen a Rómában töltött idő, az ismeret- nyelvtanulás lehetőségeivel, nagyon megéri! Ami a veszélyeket illeti, reálisan gondolkodva szerzés e nemzetközi egyetemen, valamint a többi lelkipásztorkodással összekapcsolható tapasztalat, nem kevés van belőlük. Eszembe jut egyik szlovák amit a tanulmányok befejezése után hazaviszek, paptestvérem gondolata: Rómában mindenki megmajd otthon vár hasznosításra, a híveket szolgálva, találja azt, amit akar. Csak nem mindegy, hogy mit együttműködve paptestvéreimmel. Csakis így s akarunk. Felbukkanhat a kísértés a karrierre, a bemindezt az Egyház szolgálatába állítva van értelme képzeltségre, papi vagy akár keresztény mivoltunkkal össze nem egyeztethető erkölcsi viselkedésre és előnyről beszélni. Amit pedig még személyesen ezeken kívül nagy sorolhatnánk. Sok hatás érheti az itt élőt, itt tanulót. ajándéknak vélek, az nem más, mint a sok találkozás, Éppen ezért fontos a jó Istentől kért bölcsességgel

helyesen véleményt alkotni, választani, dönteni, a helyes irányt szem előtt tartva helyesen kihasználni az itt töltött időt. Változatlanul, sőt még nagyobb meggyőződéssel vallom ennek kapcsán azt, amit 2008 júniusában, pappá szentelésem táján nyilatkoztam a Reményben: „A hiteles életmód a legfontosabb. Ez őszinteséget kíván, amely az emberi képességek korlátait sem titkolja. Továbbá fontos, hogy a pap tudjon az örömteli, de a nehéz és szomorú helyzetekben is mások mellett állni. Mindezek megvalósításához nélkülözhetetlen azonban még egy tulajdonság: a papnak imádkozó embernek kell lennie.“ S ez a Rómában tartózkodó papra is érvényes. Ez segíthet a veszélyek kikerülésében. Ennek tudatosításában nagy segítségemre van többek között az a papi közösség, akikkel egy kollégiumban lakom, illetve több más paptestvérem. - A tanuláson kívül mi tartozik még a programodba? - A hétfőtől péntekig látogatott egyetemi előadásokon kívül minden nap programjában központi helyet foglal el a szentmise. Időnként Rómába zarándokló ismerősöknek segítek a város nevezetességeinek körbejárásában. Vannak hétvégék, amikor a Szent Rita életéhez fűződő Cascia zarándokhely bazilikájában végzek gyóntató szolgálatot. - Volt-e már alkalmad a Szentatyával, XVI. Benedek pápával való találkozásra? - Már tanulmányaim megkezdése előtt is adódott néhány alkalom személyesen látni a Szentatyát római zarándoklatok alkalmával, valamint koncelebrálnom a Szent Péter téren bemutatott szentmiséjén a papok éve befejezésekor. Rómában tartózkodásom óta gyakran részt veszek pápai szentmiséken. Megemlíteném a püspöki szinódus nyitó és záró szentmiséjét, a hit évét megnyitó szentmisét, amelyeken áldoztattam is, valamint többször volt alkalmam részt venni a Szentatya által vezetett vesperásokon, jelenlétében bemutatott filmvetítésen, tiszteletére rendezett komolyzenei koncerteken. - A karácsonyi ünnepekre sikerül hazautaznod Rómából? - Terveim szerint néhány napot otthon tudok tölteni szülőfalumban, Bényben, családtagjaimmal és a helyi egyházközséggel átélve Urunk születésének ünnepét, örömmel várva a találkozást családtagjaimmal, köztük a legfiatalabbal, két és féléves kis keresztfiammal. Befejezésképpen Jézus Krisztus születésének boldog, békés átélését kívánom, hogy szívünkben újjászületve az Ő jelenléte késztessen minket nap mint nap arra, hogy szeretetét mind több embertársunknak továbbajándékozzuk! • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


ZARÁNDOKÚT

Egy caminós naplója Jóba Alajos

1. A Camino Primitivo A szerzetesi életű és buzgó hitű II. (Szűz) Alfonz király ötven évig uralkodott Asztúria trónján, és elszánt harcot vívott a betolakodó mórok ellen. Ebbe a harcba mintegy üstökösként robban be Jézus apostola, Jakab sírjának megtalálása 814-ben. A

lométerenként egy-egy szerény felszereltségű ispotály, a főzni szeretőknek be kell érniük hideg vacsorával, persze ehhez be kell vásárolni, ha van, hol. Mert nem minden településen van bolt vagy bár. Nem vállalkozom a Camino mint fogalom körülírására, mert úgy járnék, mint ama hindusztáni mese vakjai, kik miután megtapogatták az elefántot,

riaiak rengeteg fámát, legendát ismernek szörnyekről, teremtményekről és tündérekről” - írja a Wikipédia. A Primitivo nehézsége nem annyira a 25-30 kilométeres szakaszok hosszúságában rejlik, hanem abban, hogy a terep hasonlít egy gigantikus hullámvasúthoz, ami szellemileg és fizikailag is nagyon megviseli a zarándokokat. Nagyon meredekek a

Az oviedói katedrális II. Alfonz, Asztúria királya

Forrás a Caminón

hamvak felbukkanását égi jelnek tekintik, és az ő nevét tűzik a kereszténység megmentése zászlajára. II. Alfonz király, a világi hatalom első képviselője elzarándokol Szent Jakab sírjához, uralkodói rendelettel zarándokhellyé nyilvánítja és elnevezi Santiago de Compostelának. Királysága székhelyéből, Oviedóból a nagy hegyeken át utat épít a szent apostol sírjához, amely a „Camino de Santiago”, a „Szent Jakab útja” nevet kapja. Később, mikor már lehetetlenné válik elzarándokolni Krisztus sírjához, és a mórokat kiűzik Spanyolországból, elindul ide a zarándokok áradata, ahol sok gyógyulás történik. Az Itáliából érkező volt római hadi út - amely átszeli Franciaországot és a Pireneusok lábánál lép be Spanyolországba - hamarosan a legjártabb zarándokúttá válik és átörökli a „Camino de Santiago” nevet. Az eddigi út veszít jelentőségéből, és egy idő múltán a primero (első) szó után a megkülönböztető „Camino Primitivo” (Az eredeti út) nevet kapja. A név jelentése egyben „egyszerű utat” is jelent, amely a maga egyszerűségében azt is jelenti, hogy minimális a civilizációs vívmányok jelenléte, 30 ki-

mindnyájan egy-egy testrész alapján írták le külsejét, holott azok messze voltak az egész elefánt habitusától. Ki-ki megtalálhatja az információs anyagot a „camino.lap.hu” vagy a „camino.hu” net-oldalakon. De annyit el lehet mondani róla, hogy nagyon hasonlít az első szerelem szédültségéhez. Három éve jártam meg a Francia utat a maga 800 kilométerével, és akkor azt gondoltam frissiben, hogy soha többé ilyen őrültséget nem követek el, mert talán leendő bűneimért is megszenvedtem. Miután hazaérkezésem után kipihentem az utat, nem sok idő kellett hozzá, hogy úgy érezzem magam, mint aki a Caminón hagyta önmaga felét. És a múlt tél folyamán már annyira felerősödött bennem a vándorlási láz, hogy a nejem nem tudta nem megkérdezni, ugye, nem leled helyed, és visszavágysz? Ha vissza is mennék - gondoltam -, rövidebb szakaszt választanék. Ennek a célnak aztán épp megfelelt a Primitivo, amelyet akár két hét alatt is meg lehet tenni, Asztúria gyönyörű tájait járva. „A hegyvidék vízgyűjtőiből sok folyó indul meg az óceán felé, és kezdetben vad, zuhatagos patakokként száguldanak át az erdőkön. A völgyekben aztán szélesebb folyókká szelídülnek. Maga Asztúria is két folyó között fekszik. A morajló tenger, a nyugodt hegyek, a ködös erdők sok titkot rejtenek, legalábbis az asztú-

kaptatók, és mikor végre felérsz a hegytetőre, rádöbbensz, hiábavaló volt, mert újra ereszkedik az út, és elveszíted a magasságot, amit oly gyötrelmesen vettél be, és máris körvonalazódik előtted az újabb hegygerinc, amely ha lehet, még magasabb, mint az előző volt. Az emelkedők kiveszik minden erődet, és csak a hegyek szerelmesei, a sportolók, az erősen eltökélt, vezekelni vágyó zarándokok vagy a kalandra vágyók választják ezt az útvonalat. A hetedik nap után egyre kisebbek lesznek a hegyek, egyre több a település, és mire Lugó tartományba érsz, ami már Galícia része, egyre tökéletesebbek a szálláshelyek. Lugó után Melidében a Primitivo csatlakozik a Francia úthoz. Most sajnálod csak igazán, hogy elmarad a csendes magány, amit a hegyek nyújtanak, mert a szállások zsúfoltak, ellepik a „botcsinálta zarándokok”, akik az utolsó száz kilométer megtételének ellenében Santiagóban megkapják a dicsőséget jelentő Compostellumot, az oklevelet, amit majd odahaza kiakasztanak. Lehet, hogy még a katedrálisba is bemennek, hogy némi szerencsével láthassák a Botafumiero, a kultikus füstölő hintajátékát.

Asztúriai tanya

• KARÁCSONY • 2012. DECEMBER 2330.


KITEKINTŐ

Katolikus templom az Egyesült Arab Emirátusokban Al Ain 560 ezer lakosával Abu Dhabi után az Egyesült Arab Emirátusok másodig legnagyobb városa. Az Emirátusok és Omán határán terül el. Al Ain nagy tradícióval rendelkező, konzervatív város, talán azért is, mert itt született az államalapító, Zayed Bin Sultan sejk. Ebben a gyönyörű kertvárosban, ahogy az arabok büszkén hívják, sok nemzet és nemzetiség él és dolgozik, köztük természetesen sok keresztény – katolikus is. Az itt élő katolikus hívők a karácsonyi ünnepeket közösen a Szűz Mária-templomban ünneplik meg. A templomot 1969-ben Fr. Barnabas építette, Miasszonyunk tiszteletére. A későbbiekben a katolikus hívők számának növekedése indokolttá tette a templom bővítését. A kibővített templomot 1981ben a svájci származású Paul Hinder apostoli nuncius szentelte újra. A Szűz Mária-templom azóta is várja az itt élő és az ide látogató híveket, ajtaja mindig nyitva áll…

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


VISSZAEMLÉKEZÉSEK

Nagymama Hihetetlen számomra, hogy már huszonhat éve nincs mellettem, pedig most is olyan sokat gondolok rá. Érzem, ahogyan megsimogatja a fejem, és a butaságaimra felkacagva megjegyzi: Ó, te hógoló! Előttem vannak a hosszú téli esték, amikor betoppannak a konyhába a barátnői, a Borcsa, a Maris meg az Annus néni. Előkerül a papírzsák, belőle a libatoll. Nekem már a látványtól, ahogy lassan, lágyan szedik ki a zsákból az asztalra a tollakat, viszketni kezd az orrom, a torkom meg kaparni. Körbeülik az asztalt, mindenki félrehúz magának egy kisebb kupacot, és tépik a tollszár egyik, majd másik oldaláról a tollat. Onnan meg a sámlira rátett rongyzsákba kerül a megfosztott toll. Én közben hegyezem a fülem, de nem szólok egy ideig. Kezdem aztán böködni nagymama oldalát, nyafogok, próbálhassam én is, a válasz persze: majd később! Nem! Még hogy később, amikor olyan szépen, ügyesen járnak a kezek – erre én is képes vagyok! Addig-addig nyúzom, lökdösöm, s a két karja alá bújva próbálom nevettetni, amíg nem bírja tovább, odahúz maga mellé egy széket, és mutatja, hogyan csináljam. Én meg boldogan nekiállok, vesztemre, mert már nagyon ingerli a torkom a pihe, egyet köhintek is. És tessék – a tollkupac megbolydulva önálló életre kel, a tollak repkednek mindenfelé! A mama csúnyán néz rám, de nem szid meg, inkább ő is kapkod a szálló pihék után. Majd visszaáll a rend, s lassan elkezdődik a terefere mindenről. Mi történt a faluban, s kivel mi esett meg – én meg szinte senkit nem ismerek, akiről szólnak, de ahogyan, azt boldog-részesen mosolygom. Sok este folyik a munka, s ahogyan közelednek a vége felé, minden este kiszámolják, még mennyi lehet, hány napra elegendő. Nem mintha bárki is siettetné őket, de mégis, a miheztartás végett. Meg aztán Marisnak is van elegendő fosztanivalója, Julisnak morzsolni kell segíteni a kukoricát, mert még akad tömnivaló liba, kacsa, de kukorica kevés. Így telnek a téli esték. Máskor meg bámulva néztem a kenyérdagasztást. Péntek este, mikor a ház körül lecsendesült a munka, a család is elvonult a szobákba, akkor kezdett neki a dagasztásnak. Előhozta a spájzból a kisebbik teknőt, abba öntötte a lisztet meg a megkelt kovászt, és langyos vízzel dolgozta össze. Először ujjakkal markolászva, azután, amikor már látszott,

milyen az állaga, ököllel nyomkodva, s a hüvelykujj és a marok közé fogva, meg-megcsavarva, de olyan ügyesen, mintha varázsolna. Nehéz munka volt, a homlokán kis patakokban futó víz mutatta ezt, amelyet le-letörölt az ingujjával... Soká tartott, amíg a massza összeállt kerek, hófehér, hosszú tésztává. Ezután letakarta pihenni, Fenyő Andor Endre: Téli falu (1966) nőni. Megmosta az arcát, s fáradtan súgta, most már mi is menjünk aludni, a kenyérke is alAz idő csak ment, s ahogyan ő öregedett, én nőtszik. Kézen fogott, lágy, sima kezével, s a konyhából tem, mégis annyira emlékezetesek maradtak azok a kiléptünk az udvarra nyíló verandára, ahonnan a napok, amikor ő is velem ébredt, nyolc óra körül. szobájába siettünk. Lefekvés előtt együtt imádkoz- Szertartásosan szétbontotta hosszú haját, megfétuk az esti imát, s én alig vártam, hogy simogassa a sülte és újra visszafonta, kontyot készítve belőle. fejem, és a karjaiban elaludhassak. Mikor ezzel elkészült, megmosakodott, felvette a Mindennap, így szombaton is, hajnalban kelt. blúzt, felkötötte a fejkendőjét és elkészítette nekem Mire én kikászálódtam az ágyból, elvégezte a kinti a finom melta kávét. Vasárnap együtt mentünk munkáit, az istállóban megfejte a tehenet, kiszűrte szentmisére – emlékszem az ő helye a nők felől a a tejet, mert a szomszédból jártak hozzá friss tejért. harmadik padsorban volt. Sokat beszélgetett velem Rólam sem feledkezett meg, készítette a finom misére menet, én meg csak simogattam csontsomelta kávéból készült tejeskávét, amelybe kenyeret vány kezét, ő meg mindig dicsért, milyen finom a aprítottam. Az volt a reggelim. Ő csak énutánam kezem. evett, aztán meg hamar nekifogott az este megdaKésőbb, mikor megbetegedett, de még tudott gasztott tészta feldolgozásához. A lisztezett desz- beszélni, a szeme is örült minden látogatónak. Azkán annyifelé szakította, ahány kenyeret akart. Ke- tán elkomorodott: mért nem szereti őt az Úr, hogy rekre formálta, kilisztezett szakajtóba tette, s leta- még mindig itt tartja – panaszolta. Sokat szenvekarta szakajtókendővel, újra pihenni. Amikor meg a dett, mikorra magához szólította a Teremtő. tészta elkezdett kigömbölyödni, letakarva átvittük * * * az unokatestvéréhez, aki már reggeltől tüzesítette a kemencét. A sütőlapáton betolta a kenyeret a keHosszú téli estéken, amikor minden csendesebb, mencébe, amelyben jó három órán keresztül sült a kenyér, s amelyre a bátyó felügyelt, közben-közben mint máskor, szinte kézzel foghatóan érzem a megforgatta, megkenegette. A nagyi addig odara- nagymamám hiányát. De mikorra az elcsüggedés kodott az ebéddel, ilyenkor mindig gulyásleves volt erőt venne rajtam, mintha egy távoli világból valaki kenyérlepénnyel, mert a maradék tésztából lepény szeretettel megsimogatná az arcomat… Én meg lett, jól megrakva szalonnával. A szombati ebédnél megint gyermek leszek, és lehajtom fejem a mama én csak a kenyérlepényt vártam – finom, friss illatát ölébe, s békében alszom el. Mert tudom és érzem, hogy vigyáz rám onnan is. és ízét még ma is fel tudom idézni.

A Te igéd az én igém Alig múltunk tízévesek, barátnőm biciklijén elromlott a fék, lefutott a szurdokon. A doktor megállapította, nincs életjel. Egy felnőtt azt mondta, Istenem, még gyermek, a bűnt nem is ismeri. Ezt megelőzően, első pénteken nem vettem részt a szentgyónáson. Nem tudtam édesanyámtól bocsánatot kérni. Ez a két esemény minden esti elalvás előtt elfoglalta a gondolataimat. Istenemmel és a bűnnel - sokat imádkoztam titokban is. A barátnőm él, soknapi eszméletlenség után meggyógyult. Édesanyám hazaérve azt mondta: többet ezért ne halasszál, én megbocsátok neked-nektek, ha nem vagyok itthon éppen, akkor is. Majd keresztet rajzolt a homlokomra, és azt mondta: Úgy vigyázz az életben, hogy a jó Isten megbocsásson neked. Istenem, még nem is ismeri a bűnt… A jó Isten megbocsásson neked. Ez a két gondolat még akkor sem hagyott nyugodni, amikor a karácsonyra készültünk. Az asztalra állították akkor a karácsonyfát. Nagyapám kicsi jászolkát faragott, nagymamám kis Jézuskát készített velem és az öcsémmel együtt, majd egy kis marék selymes szénával a jászolba fektettük a karácsonyfa elé. • KARÁCSONY • 2012. DECEMBER 2330.

Gyurcsó István verse: Szememben hordozlak, Örök tükör vagy - még most is látom őket, ez a melegség bennem él azóta is, de a két gondolat még akkor is a szívemben volt. Majd az egyik húsvéti ünnepen megfogott az olvasmány: Asszony, íme, a Te fiad - majd a tanítványra nézett, és azt mondta: íme, a te anyád. Ettől a perctől kezdve a tanítvány házába fogadta az Ő Anyját. A keresztre feszített Jézus és az Ő Fájdalmas Anyja. Tudod, Uram! A Te igéd velünk születik meg és aztán újra minden karácsonykor. Ez a megnyugvás a sústyából készült munkáimban is benne van. Majd 2005. november 13-ától itt van a ház bejáratában a diófából készült Fájdalmas Szűzanya reliefjében. Gyertyáiról minden évben a Fájdalmas Szűzanya ünnepén fáklyát gyújtunk, és az ezt követő fohászokat felajánljuk a világban szétszóródva élő testvéreinkért. Kérjünk bocsánatot, hogy a szentgyónáson keresztül méltóak legyünk házunkban a karácsonyfa alatt lévő jászolba – a szívünkbe befogadni a megszületett Igét – a gyermek Jézust és az Ő Anyját. A Te Igéd - a kegyelmeddel teljes karácsony - a világon szétszóródva élő valamennyi gyermekedé s az én igém most már hetvenévesen is, Uram. Ziman Magdolna, Ipolyszalka


LÉLEK ÉS ÉLET

Láthatatlan ajándékok… Lassan itt van a várva várt karácsony. Fényára- kor is, ha nem lesz ajándék a fa alatt. Mert már datban úsznak az utcák, üzletek, terek. Minden van egy hatalmas és sok-sok csillogó, apró csomacsillog és villog. Nem baj, ha ez adventi időben történik (baj, ha már szeptember végén tündököl minden karácsonyi hangulatban), mert ebben a ködös, zord téli időben kicsit javul az ember hangulata, és a várakozás ideje a nagy csodára is meghittebb, fényesebb lesz. A hívők karácsony táján a lelki megtisztulást, templomlátogatást sem felejtik el olyan könynyen, mint az év többi hónapjában. Csak az a rohanás az ajándékok után kicsit alábbhagyhatna! S főleg a túlzott pazarlás, a család adósságba verése, csak azért, hogy a nagyravágyás az egekig szökjön. Pedig gyakran a néhány eurós ajándék nagyobb örömet szerez, ha a szeretet csillogó fonalával kötjük át. Erről kell, hogy szóljon a karácsony! Minap a fiam is felhívott, hogy mit szeretnék a fa alá. Válasz helyett inkább beszélgetésbe elegyedtem vele. Nem panaszkodhatok, életem folyamán nagyon szép, békés és ajándékokban gazdag karácsonyaim vol- Hans Leonhard Schäufelein: Krisztus születése tak (csak az utóbbi időben édesanyám hiánya kicsit homályosabbá tette az ünne- gom. Igaz, rajtam kívül nem látja és nem is fogja pet). De az idei, tudom, hogy fényes lesz, még ak- látni senki, de engem akkor is boldogsággal tölt el.

„Karácsonykor csak az vak, akinek nincs szeretet a szívében.” Miről is van szó? A jó Isten november elején figyelmeztetett egy baleset kapcsán, de közben mellettem állt, és óriási szerencsével megúsztam a kellemetlen kalandot. Ez az a fényes nagy csomag. A sok apró pedig az a rengeteg törődés, aggódás, szeretet, melyet a családomtól, rokonaimtól, barátaimtól és ismerőseimtől kaptam, de az ismeretlenek kedves üzenetei, szavai is nagy örömmel töltötték el szívemet. Igen, jó kapni egy szép tárgyi ajándékot, de nem ez a legfontosabb, hanem a SZERETET, mellyel minden ember rendelkezik, csak mélyen magába kell néznie. A szeretetnél nincs nagyobb erő. Nem is gondoljuk, hogy néhány kedves, szívből jövő szó milyen sokat jelent, mennyi segítséget nyújthat a másiknak. A karácsony nem az ajándékokról, hanem a szívünk kinyitásáról szól. Isten - Fia eljövetelével- adja meg, hogy mindenki megismerje az igazi szeretet érzését. Mert: „A karácsony lényege nagyon egyszerű: szeretni másokat.” Az idézet másik fele azonban még jobban elgondolkoztat: „Vajon miért kell ehhez karácsonyig várni?”

Új élet várja az ébredést… A láthatáron magasló domb tetején szerettem volna szétnézni. Ott, ahová följártam, míg egészséges voltam. Napokon, hónapokon át csak távolról csodálhattam a messzeséget. Közben elmúlt a nyár. Sokáig botorkált még a kertek alatt a délutáni napsütésben, de kopott palástját megtépték az őszi csahos szelek. A hűtlen hajnalok dérharmatot hintettek rá, hát inkább elment. Jött az ősz, meghozta gyümölcsét, észre sem vette az ember, és az is elvonult. Ma már nyomára ráhullott a hó és eltemette. A vidék könnyű fehér takarót kapott, melyet erőtlen, langyos kis szélgyerekek is összetépnek. Ez is majd elmegy, elröpül, elsüllyed abban az örökkön növekedő óceánban, amelynek neve: Idő. Ma mégis elindultam oda föl, ahol régen nem jártam. Először ráléptem a megszokott gyalogútra, az ismerős fák között. Elmondtam a rózsafüzért, ahogyan ezt máskor is megtettem. Majd letértem a gyalogútról és nekivágtam a meredek partnak. Óvatosan, mert a lehullott levelek odafagytak a talajhoz és a fáradt napsugarak észrevétlenül feloldják a jeges részeket. Védett területen járok, itt nem szabad fát kivágni. Ezt jelzi a tábla az erdei út elején. Lent a dombok oldalán is vannak kidőlt fák, amelyek nem bírtak ellenállni a vi-

harok tombolásának. De minél magasabb részekre jutok, egyre inkább találkozok kidőlt fákkal. És itt elgondolkodok. Az emberek által megalkotott törvény tiltja itt, ebben a részben a fa kivágását. Azért nevezik védett területnek. De ezt a természet nem veszi figyelembe? Bizony nem. Mert ha erős a szélvihar, letördeli a megfagyott, elhalt ágakat. És amikor a vén fa gyökerei is elhalnak, nem bírják az erős vihar támadását és a vén, öreg fa megadja magát. Elterül a földön, ha csak nem áll útjában egy-két fiatalabb fa, amely félúton meg-

tartja a dűlő fát. Mert ezt is látom útközben, amint haladok fölfelé. Szinte kifulladtam, mire fölértem a csúcsra. Az öreg fát, amely alatt évekig ülni szoktam, nem bírták megtartani a közelben álló fák, így aztán szomorúan, fele ágát összetörve, kidőlve találtam a földön. Mellette a kis fácskák, amelyek addig oly szerényen meghúzódtak a vén fa árnyékában, föllélegeztek. Még ugyan téli álmukat alusszák, de tavaszra mosolyogni fognak és boldogan kinyújtják kis ágaikat a tavaszi nap éltető sugaraiban. Igen, ez is a mindig újra ébredő élet képe. Mert a viharok nem hagyják ugyan érintetlenül a természetet, kidöntik a vén, öreg, fáradt fákat, de a vén fák árnyékában új élet várja az ébredést, indulást. Ezek a gondolatok kísérnek, amint ballagok lefelé a dombok jeges oldalán. A fák még merevek, a hideg szél egyre erősebb, vág, mint a borotva. A lenyugvó nap már elrejtőzött. Lehunyta szemét a szélháton járó éjszaka előtt. A hold sarlója szomorúan bújócskázik a felhők hátán. Bizony este van, mire haza érkezek. Ekkorra már a csillagok szikrázva villognak az egyre sötétebb éjszakában. Jólesik kipihenni a nap élményeit, megköszönve a jó Istennek, hogy erőt adott, és egy szép élménnyel ma is gazdagított. Fotó: Világháló • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


EZ TÖRTÉNT RAD

BODROGSZERDAHELY

Nemcsak kenyérrel él az ember Imalánc a radi vértanúkért

Zsúfolásig megtelt a bodrogszerdahelyi művelődési ház előadóterme december 7-én. A Bodrog-parti település a kaposvári egyetem professzorát, dr. Papp Lajos világhírű szívsebészt látta vendégül, aki Tóth Mihály görög katolikus parókus meghívásának tett eleget. Papp Lajos először a Kárpát-medencében letelepedett magyarok történelmi múltjáról szólt. Mint mondta, bizonyítékok vannak arra, hogy elődeink több mint 1000 évvel ezelőtt nem hont foglaltak, hanem hazajöttek, visszatértek. Sőt, régészeti feltárások során előkerült kövekbe vésett írásjelek a magyar–székely ro- letláncok csalóka reklámjaira, egyes élelmivásírásra utalnak, melyek több ezer éves itt- szerek az emberi szervezetre való káros hatátartózkodásunkra mutathatnak. Kiemelten saira, valamint a gyógyszer- és élelmiszergyártó cégek cseles fogásaira. Advent lévén előadása végén arra kérte a több mint kétszáz fős hallgatóságot, hogy ne tapsolják meg. Ezzel is érzékeltetve a csendet, a csendben való várakozást, azt az örömöt, amely minden ember számára a békét hozza el. Tóth Mihály 2001-től évente kétszer rendez folyamatosan hasonló jellegű találkozókat a keresztény értelmiségiek számára, melyek célja, hogy lehetőséget adjanak a fejlődni akaróknak. Azoknak: akik szoktak gondolfoglalkozott a magyar nyelv rendkívüliségé- kodni; akikben kérdések vetődnek fel, s e vel, annak sokszínűségével és gazdagságával, kérdésekre igaz válaszokat keresnek; akik amely szinte páratlan a világon. Ezzel szem- szeretnének találkozni értelmes emberekkel, ben sajnos mégis vannak olyan szülők, akik és alkalmasak is e találkozásra; akik a szellemindezt figyelmen kívül hagyva gyermekei- mi értékeket nem alacsonyítják gazdasági ket idegen nyelven taníttatják. Isteni kegyel- kérdéssé; akik nem okoskodni, hanem okomet taszít el magától az, aki ilyen múltra és sodni akarnak; akik becsületesen akarnak élanyanyelvre nem büszke - hangsúlyozta. ni; akik tudják, hiszik és vallják: „Nemcsak Mint orvos a helyes táplálkozásra is felhívta kenyérrel él az ember!” a hallgatók figyelmét. Elsősorban a nagy üzPankovics Miklós

TORNALJA

Köszönjük, Uram! Az advent a várakozás időszaka, az egyházi év kezdete, a kis Jézus érkezésére való felkészülés ideje. Ha vendéget várunk, készülünk a fogadására. Sütünk, főzünk, takarítunk, hogy méltóképpen fogadjuk az érkezőt. A kis Jézusra való várakozás azonban nemcsak erről szól, hanem a lelki felkészülésről is. Mi hosszú időn keresztül azért imádkoztunk és arra vártunk, hogy anyanyelvünkön gyónhassunk és készülhessünk a legkedvesebb vendég fogadására, hogy magyar nyelven halljuk a prédikációt. Immár egy éve, az adventi időben olyan lelkiatya érkezett Tornaljára, a mi kis templomunkba, Vojta Richárd atya személyében, aki tökéletesen beszéli a magyar és a szlovák nyelvet, így senkinek sem lehet panasza, és sok-sok év után végre a karácsonyi szent-

gyónását mindenki anyanyelvén végezhette. Tudatában vagyunk, hogy a papi hivatás Isten ajándéka. Jöjj, kövess engem! – így hív meg az Úr az ő útjára, amely az öröm és béke hirdetésének, de egyben a kereszt önkéntes vállalásának az útja is. Mert a lelkipásztor feladata nehéz, igényes, embert próbáló, sok–sok öröm forrása, de egyben tövissel szórt út is. Lelkiatyánk sokrétű szolgálatával kiérdemelte a pápai káplán megtisztelő címet. Gratulálunk, és imádkozunk érte, kérve az Urat, adjon neki a továbbiakban is erőt a megpróbáltatásokhoz, életkedvet, hivatástudatot, akaraterőt s mindehhez jó egészséget! A tornaljai rózsafüzér-társulat nevében

• KARÁCSONY • 2012. DECEMBER 2330.

Iván Margit

A hit évével kapcsolatban Krisztus király ünnepéig, azaz 2013. november 24-éig tart a december 2-án szentmise keretében meghirdetett imalánc, amely a radi vértanúk, Iglódy István Illés és öt társának boldoggá avatása ügyében folyik. A Szentháromság plébániatemplomban Kálna Zsolt, a minorita rend magyarországi provinciálisa Miskolcról a magyarországi és szlovákiai provinciák képviselőinek jelenlétében mutatta be a szentmisét. „Advent: Jézus születésére való várakozás, a felkészülés, a reménykedés és a szeretet időszaka. Az adventi koszorún lévő gyertyák fényei pedig egyben jelképezik a lelkünket átható egyre nagyobb fényességet is. A radi vértanúk cselekedetükkel, életvitelükkel adtak értelmet e fogalmaknak, amit pályafutásuk során be is bizonyítottak” – mondta igehirdetésében Kálna Zsolt. Az alkalomból Böőr Roland helyi plébános egy munkacsoport létrehozásának tervét jelentette be. Feladatuk olyan levéltári adatok felkutatása lesz, amely a radi vértanúk életéről, tetteiről tanúskodik. Ezek a dokumentumok egy kis könyvecskében összefoglalva látnak majd napvilágot. A leendő kiadványban megtalálható lesz majd a radi vértanúk boldoggá avatásáért megfogalmazott ima is, amelyet Bernard Bober kassai érsek hagyott jóvá. Megjelenésére a jövő év folyamán kerül sor. -panAM-

Válogatás a közmédia karácsonyi vallási műsoraiból A karácsonyi műsorfolyam már adventben elkezdődik. Advent utolsó vasárnapján, az Útmutató műsorában Pilinszky János, Babits Mihály és Márai Sándor költeményei hangzanak el (m1 9.40). Szenteste napján, kora délután jelentkezik a Krisztus közöttünk, a görög katolikus egyház félórája. A műsor mottója: „Krisztus születik”. Mit jelent számunkra a jelen idő, az ünnep aktualitása? Erre válaszolnak hívők, papok és a megkérdezettek (Kossuth Rádió 13.30). A Bartók Rádió este a jeles napnak szenteli műsorait. Bach Karácsonyi oratóriumát a Lutheránia Énekkar és a Budapesti Vonósok tolmácsolásában hallhatjuk (19.40). Ezt követően a Hang-fogó karácsonyi kiadása az ünnepkör legszebb darabjaiból sugároz válogatást (21.00). A karácsonyi éjféli szentmisét a közmédia a megszépült pannonhalmi Szent Márton-bazilikából közvetíti. (m1 24.00) A Duna a Vatikánból közvetíti az éjféli szentmisét (24.00). Karácsony ünnepén XVI. Benedek pápa hagyományos karácsonyi üzenetét és urbi et orbi áldását a római Szent Péter térről délben láthatják a nézők (m1, Duna, Duna World). Tarzuszi Szent Pál életéről készült nemzetközi összefogással a Biblia: Pál apostol című, kétrészes film (Duna 22.25, 26-án 22.30). Karácsony másnapján a kisebbekre gondolnak. A Biblia gyermekeknek epizódja a bölcs emberről szól, aki sziklára építi házát (m2 9.50)

Mária Rádió December 24., hétfő 9.00 Szent liturgia Nyíregyházáról 00.00 Szentmise a budapesti Szent István-bazilikából December 25., kedd 9.30 Szentmise Gödöllőről December 26., szerda 9.00 Szentmise Sopronból


EZ TÖRTÉNT NAGYMAGYAR

SZLOVÁKIA

A plébániatemplom újraszentelése

Megérkezett a betlehemi békeláng

megkérte dr. Peter Čambalt – akinek köszönhetően új díszben pompázik a templom –, hogy mutassa be alkotását. A munkálatok ez év júniusában kezdődtek meg, s a terveket a nagylelkű támogatók és a hívek bőséges adományai segítségével mostanra sikerült megvalósítani. Új világítást és új hangtechnikát is kapott a templom, a November 25-én, Krisz- gyar prédikációban Pintér szentélyt pedig új padlótus Király vasárnapján, a Zoltán zsitvabesenyői espe- burkolattal látták el. nagymagyari plébániaresplébános gondolatain elEzek után a helybeli estemplom felújítva, új kön- mélkedhettek a hívők. A peresplébános, Naszvadi tösben várta az érkezőket. szentbeszédek után az ér- Sándor atya hálásan megA Szent Kereszt felmasek atya konszekrálta a köszönte az adakozók gasztalásának szentelt templomot, tizenkét helyen nagylelkű adományait és a templom zsúfolásig megmegkente szent krizmával. hívek önzetlen segítségét. telt hívekkel, majd délután Az ünnepi szentmise vé15 órakor megkezdődött az gén a helyi esperes atya Méry Tímea ünnepi szentmise, melynek főcelebránsa Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek-metropolita volt. A szentmisén részt vettek a somorjai esperesi kerület papjai, de messzebbről is érkeztek lelkiatyák szinte alig fértek el a felújított szentélyben. Az érsek atya szlovák szentbeszédét követően a ma-

December 15-én délután 14 órakor adták át a betlehemi békelángot Bécsben, az altlerchenfeldi templomban. A cserkészek innen hozták el Szlovákiába, és vitték el mindenkinek, évről évre egyre több helyszínre. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség idén több mint 80 településre juttatja el a béke lángját.

Cipősdobozba zárt szeretet Néhány évvel ezelőtt Magyarországon meghirdették a karácsonyi cipősdoboz akciót. Jó szándékú emberek viszik adományaikat a kijelölt helyekre, hogy aztán a szervezők az összegyűjtött ajándékokat szétosszák a legrászorultabb családok között. Mint ahogyan a mondás tartja, sok kicsi sokra megy. Szegények mindig lesznek közöttetek – mondta Jézus. Jót tenni jó. Az öröm a jócselekedetek révén válik igazi örömmé, mert jobb adni, mint kapni. Ha jót cselekszünk, másokért tegyük ezt Isten dicsőítésére, ne pedig önmagunk dicsőségére. A hívő keresztény tudja, hogy a jócselekedetek a Szentlélek sugallatára jönnek létre. Gyakran eszembe jut Móra Ferenc Szánkó című elbeszélése, melyben

Idén több mint 80 felvidéki települést világít meg a béke lángja A bécsi átadóünnepséget követően a láng idei felvidéki koordinátora, Zajíček Tamás és segítői által először Félbe, Dunaszerdahelyre, Komáromba, Érsekújvárba érkezett a láng, majd ezt követően megkezdődött stafétaszerű továbbjuttatása Csallóköztől Mátyusföldön keresztül egészen a Bodrogközig. Ez alól csak a Lévai járás kivétel, itt a cserkészek december 22-én vonattal (5910-es számú személyvonat) viszik a betlehemi békelángot, ezt az érdeklődők az egyes állomáshelyeken vehetik át tőlük. A békelángot egy osztrák cserkészcsapat kezdeményezésére 1986 óta minden évben elhozzák Betlehemből: egy felső-ausztriai gyermek gyújtja meg a Születés templomában, onnan repülővel szállítják Európába, majd Bécsből cserkészek viszik szerte az országokba. Még több információt a békelánggal és annak dél-szlovákiai útjával kapcsolatban a láng Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség által működtetett honlapján (www.lang.szmcs.sk), valamint a Facebook közösségi portálon (facebook.com/betlehemilang) tudhatnak meg. szmcs-p

leírja, hogy a gyermekek a közeli domboldalra indultak szánkázni egy hideg téli délután. A falu végén az idős Kató néni háza előtt haladtak el, amikor kutyaugatásra lettek figyelmesek. Gondolták, hogy megnézik Kató nénit, aki fázósan üldögélt fűtetlen szobájában. Körülnéztek, de tűzifát nem találtak sehol. Ekkor elhatározták, hogy összevágják szánkójukat. Amikor már égett a szánkó a kályhában, a kis szoba kezdett felmelegedni. Kató néni megköszönte a gyermekek segítségét. Ők pedig boldogan megjegyezték: „Égett a szánkónk, a mi szánkónk.” Jócselekedeteink akkor lesznek érdemszerzőek az örök élet számára, ha tiszta gyermeki lelkülettel végezzük azokat. Lipót ferences atya írja: Jócselekedeteinkből hegyeket hordhatunk össze, de egyetlenegy halálos bűn lerombolja azokat.

Karácsony közeledtével mi vajon mit adunk lelkünk cipősdobozából a kis Jézusnak? Imáinkat, jócselekedeteinket, bűnbánatunkat vagy bűneinket? Töltsük meg lelkünk cipősdobozát sok-sok szeretettel Isten iránt, embertársaink iránt, ne a harag, a meg nem értés, a gyűlölet, hanem a béke, az öröm, a jó szándék uralkodjon a szívekben és a világban. Szépen fejezi ezt ki kedves karácsonyi énekünk: „Mert ha szívünk tiszta és ártatlan, többet ér neki az, mint az arany.” Gyertyagyújtáskor gondoljunk a sok szegény emberre, hogy ha felnyitják a cipősdobozt, melyet az emberek készítettek számukra, töltse el az ő lelküket is az öröm, a béke, a szeretet, melyet a kis Jézus ajándékoz nekik és minden embernek. Vanda Borbála • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


GONDOLKODÓ

REJTVÉNY

nyolul; 29. A babona szerint a föld alatti üregek gonosz szelleme; 30. Argon; 31. Nyitra hegye; 33. Lassan vesződik valamivel (ék. hiba); 35. Strázsa; 37. D-vel: ukrán folyó; 38. „A magyar üzletlánc“; 39. Szlovákia É-i részén élő lengyel népcsoport; 41. Cirkónium; 42. Elővigyázatosság; 43. Ő – németül (hímn.); 44. Fekete-tengeri félsziget; 45. Település Muzsla mellett (szlovákul); 46. Az ENSZ angol megfelelője; 48. Indulatszó; 50. Angéla – becézve; 52. Van Alsó- és Felsőis a Galántai járásban; 53. Tiéd – latinul (nőn.); 54. Már nem kezdő; 56. Színpad, jelenet – szlovákul (ék. hiba); 58. Johannes ... Comenius; 59. British Museum; 60. Létezik; 61. Alá, alatt – szlovákul; 62. Bács-Kiskun megyei település; 64. Szlovák személyes névmás; 65. Ritka női név; 67. Rohanni kezd (!); 68. Római 99; 70. Neves francia színész volt ( Jean, 19041976); 73. Pázsit (ék. hiba); 74. Hacsek párja; 76. A számítógép memóriaegysége; 78. Csomó; 79. Cseh város; 80. Az Elba folyó neve Csehországban; 82. „Alea ... est!“; 84. A föld alá került tárgyak feltárása; 86. ... Lanka (Ceylon); 87. Már fogyasztható gyümölcs jelzője; 88. Két mértékegység, a kilosiemens és a technikai atmoszféra rövidítése; 89. Lettország autói; 90. Túlium; 91. A vietnami háború ellen tiltakozó amerikai film címe; 92. Tintafolt; 94. Dátumrag; 95. Az ereje teljesen elfogyott; 103. Ha – szlovákul; 105. Lélek – latinul; 107. Így rövidítették a hajdani Kelet-Né-

Szent János evangélista sokkal pontosabban állítja elénk Jézus tetteit és szavainak értelmét, mint a szinoptikusok. Jézus messiási voltát és istenfiúságát tárja elénk, aki mellett a Szentlélek és Keresztelő János is tanúskodik. – Ez utóbbinak a tanúságtételét találják meg a rejtvény vízsz. 1 és függ. 80 számú soraiban. A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán 2013. január 4-ig küldjék el szerkesztőségünk postai: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy e-mail címére: remeny@remeny.sk A levelezőlapra írják rá: GONDOLKODÓ A helyes megfejtést beküldők között egy ajándékot sorsolunk ki. Vízszintes sorok: 1. A rejtvény első része; 26. Arasz – angolul; 27. „Lakóhelye” rendszerint a templomtorony; 28. Isten veled – spa-

• KARÁCSONY • 2012. DECEMBER 2330.

metországot; 108. Szakember; 111. Kánkán vége (!); 112. Népcsoportok nyelvének kutatásával foglalkozó tudomány; 115. Dedó; 117. Ad acta; 118. „A“ buddhista templomok; 120. A Himnusz megzenésítője; 122. Muti olasz színésznő keresztneve - az utolsó előtti betű kettőzésével; 124. Szicíliai tűzhányó; Függőleges sorok: 1. Évszak; 2. Földtávol a csillagászatban; 3. Lószerszámnak a ló szájába tehető része, itt népiesen; 4. Az utolsó betű pótlásával: vízhatlan, csuklyás szélvédő kabát; 5. Jód és hidrogén; 6. Börtönben ül; 7. Óv, véd; 8. Kutyafajta; 9. Magyar, norvég és spanyol gépkocsik betűjele; 10. Spišská Nová Ves – magyarul; 11. Dajka; 12. Női név; 13. Titán, kálium és oxigén; 14. Ékezethibás állóvíz; 15. Csapadékos; 16. ... ovo (a kezdettől); 17. Mongol fejedelmi cím volt; 18. Finom ételeket kedvelő (ék. hiba); 19. A tövénél erősen bemélyedő orr jelzője; 20. ... szigetek; Mikronéziához tartoznak; 21. Sas – csehül; 22. Súlyt határoz meg; 23. Oroszországi folyó; 24. Ókori városállam; 25. A három testőr egyike; 32. A tetejére; 34. Vissza: a leányunk férje; 36. Rágni kezd (!); 38. Ha pótoljuk az utolsó betűt: a hegedűkészítés városa; 40. Angola fővárosába való; 44. Kambodzsa és a Dél-afrikai Köztársaság autói; 45. Ezek is autók betűjelei, nevezetesen belga, thaiföldi és bolgár; 47. Nyíl-végek (!); 49. Mélységes tisztelet; 50. Pályázik valamire – választékosan; 51. Nem áll biztosan a lábán; 54. Német férfinév; 55. Nagy-britanniai hírügynökség; 57. Fölös ékezettel: USA-tagállam;

60. Római hatos; 63. Terbium és ozmium; 65. Német város; 66. Szájszél; 69. Fiatalon elhunyt XV. sz-i firenzei festő (Andrea del); 71. Határrag; 72. Háj; 73. Angol fizikus, sok egyéb mellett az elektrolízis felfedezője (Michael, 1791 - 1867); 75. Becsmérel; 77. Jelen nap; 79. Minósz krétai király lánya a görög mitológiában; 80. A rejtvény befejező része (a nyíl ir. folyt.); 81. Baszk (terror)szervezet; 83. Iskola – régiesen; 85. A múlt idő jele; 86. Kályhák, tűzhelyek „bélése“; 91. Hűségesen (ék. hiba); 93. = vízsz. 26; 96. Csacsihang; 97. Neves magyar nyomdászcsalád; 98. Finn, kambodzsai és spanyol autók jelzése; 99. Cél, befutó – németül; 100. A középfül egyik hallócsontja; 101. Lobogni kezd (!); 102. Vissza: üzlet; 104. Németországi város; 106. Fordítva: cin; 108. Jód és ólom; 109. R-rel a végén: vadászkutya; 110. Egyedül – szlovákul (hímn.); 113. Választékosan: alattomos gonosztevőre jellemző (ék. föl.); 114. Női énekhang; 116. AAN; 118. Ábécé-kezdet; 119. Kilométer; 121. Részvénytársaság; 123. A „d. e.“ angol megfelelője.

Megfejtés A 49. számunkban közölt rejtvény megfejtése: „Minden ádvent érkezés: átölel egy drága kéz! Minden ádvent alkalom: győzhetsz saját magadon!” A helyes megfejtők közül sorsolással ajándékot nyert: Hanko Mária, Dobóruszra. Gratulálunk!


APRAJANAGYJA KÖSZÖNTŐ

„A Mennyei Atyát imáinkban kérjük, drága édes jó anyánkat őrizze meg nékünk” December 22-én ünnepli 80. születésnapját özv. TÖRÖK CECÍLIA Szencen. E szép ünnep alkalmából kívánunk neki a jó Istentől erőt, egészséget, megköszönjük szeretetét és gondoskodását. Kérjük a Szűzanyát, oltalmazza és óvja őt élete minden napján.

Mély tisztelettel és hálás szívvel köszöntjük születésnapja alkalmából GÓDÁNYNÉ POSZTÓS PIROSKA ANNÁT Amadékarcsán, aki január 1-jén ünnepli születésnapját. Köszönjük neki mindazt, amit értünk tesz. Kívánunk neki jó egészséget, a jó Isten áldását, valamint a Szűzanya segítse élete minden napján. Hálás szívvel kívánja Szalay Gyula ógyallai esperesplébános és Vladimír Ondáš ógyallai káplán Névnapja alkalmából tisztelettel és szeretettel köszöntjük

Hiányod felejteni nem lehet, egy éve annak, hogy örökre távoztál. Ez a fájó év oly gyorsan elszaladt, a tested eltávozott, de a lelked örökké velünk él. Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk 2013. január 2-án, halálának első évfordulóján ZÖLLEI JÓZSEFRE Apátújfalun. Akik ismerték és szerették, imádkozzanak érte, szenteljenek emlékére egy néma pillanatot. Szerető családja

Szívből gratulál 2 lánya a párjával, 5 unokája, két unokaveje, unokamenye, és a 3 kis dédunoka sok puszit küld a dédmaminak „A jó pap, aki az Isten szavának az embere, ma legyen az öröm és a remény jelképe.” Sok szeretettel köszöntjük SIEKEL ISTVÁN lelkiatyánkat, aki december 26-án ünnepli névnapját. Kérjük számára Isten áldását és a Boldogságos Szűz Mária segítő közbenjárását. Kívánunk jó egészséget, erőt és áldozatos munkájában kitartást. Szülei, testvérei, a rokonság, az újvári hívek és a vágfarkasdi hívek

ZSIDÓ JÁNOS esperesplébánost. Szűz Mária oltalmába ajánljuk őt, és kérjük a jó Istent, adjon neki sok kegyelmet, testi-lelki erőt, egészséget. Az éberhardi, a féli, a vőki, a madarászi hívek KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálásan köszönjük GASPARIK ÁGOTÁNAK a segítséget, amit nekünk nyújtott, mikor nagy bajban voltunk. Kérjük számára a jó Isten áldását 50. születésnapja alkalmából és a Szűzanya szeretetét. Ágikám, maradj mindig ilyen másokra odafigyelő és segítőkész – mint eddig voltál!

Névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntjük lelkiatyánkat, CSUTORA ISTVÁN plébánost. Kérjük a Mindenhatót, árassza el bőséges áldásával, adjon neki jó erőt, egészséget és kegyelmet lelkipásztori munkájához. Tisztelettel a deáki hívek

Nagy szeretettel és őszinte szívvel köszöntjük a drága édesanyát, nagymamát, GYÖRGY VERONIKÁT Csábon, aki január elsején ünnepli 95. születésnapját. Kérjük a jó Istent, adjon neki erőt, jó egészséget, hogy még sokáig boldog lehessen szerető családjával együtt. A Szűzanya segítsége és oltalma kísérje minden napján.

Egy hálás család MEGEMLÉKEZÉS

„Nőnek az árnyak, ahogy fogynak az évek, úgy fáj egyre jobban, hogy minden már csak emlék. A te szíved nem fáj, de a miénk vérzik, mert a fájdalmat csak az élők érzik.”

Szeretettel köszöntjük születés- és névnapja alkalmából ZÁRECZKY TAMÁST, templomunk sekrestyését. A jó Isten éltesse és adjon erőt, egészséget a további szolgálatához. Ezt kívánják a galántai hívek

DOMINE TEMETKEZÉSI VÁLLALAT

NAGYNÉ SLOSZÁR ERZSÉBETRE, aki 4 évvel ezelőtt távozott az örök hazába. Lánya, unokája és veje

Leánya, Mária és fia, Ferenc családjukkal

42 éves, 177 cm magas, 90 kg, szőke hajú, kék szemű, káros szenvedélyektől mentes, cukorbeteg legényemberként, szeretném megtalálni azt a kedves, nem dohányzó, áldott lelkű, jószívű, sütni-főzni tudó, Esztergomba, Szent István király szülővárosába költözni szándékozó nőt, akivel az életem teljes lesz és boldog. Aki hiányzik, ha nincs velem, aki ott van a gondolataimban, akivel feltételek nélkül szeretjük egymást. Vágyom arra, hogy hitben, reményben és szeretetben élhessek vele, aki figyelmes és szeretni tudó, akivel közösek az álmaink, a terveink, és aki szintén szeretne családot alapítani a közeljövőben. A szeretet és a szerelem egy nagyon fontos lételem, és tudom, hogy ezek a legnagyobb hajtóerők lelkileg az emberek életében! „Kell egy kéz és kell egy érintés! Kell egy cél, mit egy nap majd elérsz! Kell egy nap, hogy várd a csodát, mit két ember együtt élhet át!” Telefon: + 36 20 587 68 45 E-mail: laszlo.szilas@kameras.hu SZOLGÁLTATÁS

Karácsony szent ünnepén, megnyugvással a szívükben, gondolnak szerettei Pozsonypüspökin drága halottukra,

Remény elérhetőségek

ISMERKEDÉS

ELÉRHETŐSÉG: Nám. Á.Vámbéryho 53/10B 929 01 Dunaszerdahely E-mail: info@domine.sk Honlap: www.domine.sk

24 órás szolgálat: 0917/464 354

www.remeny.sk remeny@remeny.sk

Főszerkesztő-helyettes: Albán József Tel.: +421 (0)948 057 510 Felelős szerkesztő: Bertha Éva Tel.: +421 (0)948 057 509 Szerkesztő: Orbánné B. Mária Tel.: +421 (0)948 057 506

Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: +421 (0)905 255 154 kamenargabi@gmail.com

Templombelsők díszítő festése, képek festése és restaurálása, oltárok, szobrok felújítása, aranyozása, százszázalékos minőség, többéves jótállás. Tel: 0903 228 376 e-mail: umar@panelnet.sk, www.umar.sk

KÖNYVRENDELÉS: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

Rózsafüzérek – szobrok. www.gabrielbolt.eu

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


REMÉNY

Szilágyi Domokos

Karácsony A puha hóban, csillagokban, az ünnepi foszlós kalácson láthatatlanul ott a jel, hogy itt van újra a karácsony. Mint szomjazónak a pohár víz, úgy kell mindig e kis melegség, hisz arra született az ember, hogy szeressen és szeressék. S hogy ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony.

• KARÁCSONY • 2012. DECEMBER 2330.

remeny_2012-52-53_dec-05  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you