Page 1

2013/2014

Ogarnij się w GUMie! Niezbędnik studenta I roku

e-mail: PeerSupport.IFMSA@hotmail.com


`

Niezbędnik studenta I roku

PAGE 2

NIEZBĘDNIK STUDENTA

Ogarnij się w GUM-ie ! b 1

FAQ

2

Plan zajęd

3

Na zajęciach:

Cześd!

 Anatomia

-

 Histologia  Chemia  Embriologia  Lektorat  Biofizyka  4

ł przedmioty

Informacje o mieście i okolicach uczelni: -mapa -gastronomia -punkty ksero -biblioteka -sklepy medyczne -opieka medyczna -komunikacja miejska

5

Organizacje studenckie

Jeśli macie pytania dotyczące studiów, IFMSA-Poland lub tego niezbędnikapiszcie: PeerSupport.IFMSA@hotmail.com

Tr

U ,

f

ą ł

h

ć,

h U h b f , b w piątek 27 września o godz. 14.00, Immatrykulacji w sali A im. Hillera, Collegium Biomedicum, ul. D b 1. Serdecznie zapraszamy! J ,ż ł GU C ć h f ż ć , ż ą ulega modyfikacjom ż ć b ć b b ć J b ł ł , ż b ł ć b ć, ! h : PeerSupport.IFMSA@hotmail.com h organizowanej przez nas akcji Peer ć ą Poland. C !!!

Studenci z IFMSA-Poland


NIEZBĘDNIK STUDENTA

PAGE 3

Co to są kolokwia/koła? Kolokwia (poto - ł b ć czy ł ć h , b , C ć

ż ą

,

ą

, ż b

h h N

ł N

ą ą (histologia) ć

b

h

ą ć, jest przedmiotem z ć ż ż ć , ż ą

h, /

ą przedmiotu jest tylko jedno kolokwiumą

Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają studenci.

O co chodzi z tym zbójem? b b 2,91 2,88

ą ł N h

b , b

ł

ą

ą h

ć

h

b

b b ć

b b ł ć ł zdania, jednak nikomu go n towarzyszy...

ą

ć

b b ,

A kim jest starosta grupy? ,

ł

ż ł

b ą

D

ą h ł b żą h

b ć

f

b ą dziekanat podstemplowanie.

b

ż -

ż h

ż „

J h -dawne

... i starosta roku? Starosta roku jest reprezentantem wszystkich

b h

to osoba zorganizo fą , tzw. sylabusów ( f b ż b ą ż ą , ż

,

ł

,

ż

,

b ć

b

h , ż

ć

m b ć

b ą ć ,

ż

ą m.in.

ł

ostami grup Do jego ł R

, h). h ż ł

ł

b

h h


` PAGE 4

NIEZBĘDNIK STUDENTA

Co jest w tym całym Extranecie? www.extranet.gumed.edu.pl ż ż ł : , ć, f h ł ł ż b

źć ł

ł

, ć, ż f

b

f ź

h , sylabusy,

ą

,

ż

źć

h

uczelni. Co to jest eIndeks? , v Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają studenci.

b b

T systemie elektronicznym. M ł Ankiety dydaktyczne Ankiety ąt

ąż h

ć

ąK

ąb ć

łą ć

ć, b

,

ą poznacie.

ł ł

h ż ć h ć , bą ź istotne– 1 czy 2 ł ż f – ,

h ć

– ł

b ł

,

20 ą

ż ć

ą

h

ą ąć ż

ł

ż ż

ć

ą

h, Ch

ą

,

ł

ż

ć

,

ł ąć

ł

!

D h h ą Was oceny w eIndeksie. Dostajecie wtedy e-mail z powiadomieniem o ż ł Czaszka - potrzebna? C ż ć ł , ć ,b b !D ł ł

N !!! R ą ą ć Bb Gł , ż

b

ż b

ć

h C GU ą ć !

CB T


NIEZBĘDNIK STUDENTA

PAGE 5

Co to jest Magiel? T , ł , , ł mapie studenta I roku. D

ą

ż K

ł :

Do czego służą giełdy? G ł ł żą T ą, ł , ż ą to po prostu zes , ł h h ż ł D w kserze Magiel i Medyk oraz w kserze przy AGN. UWAGA!! Pomoce naukowe dzielą się na te w pełni legalne, nielegalne (np. czaszki) i te niezupełnie (do nich należą m.in. giełdy). Z giełdami nie obnosimy się przy asystentach! Najlepiej nie zabierad ich na zajęcia, nie mówiąc już o podchodzeniu z nimi i pytaniu o poprawnośd odpowiedzi! Co to są punkty ECTS? ą to punkty przyznawane w ramach Europejskiego Systemu Transferu , K , b ł ć ł – ż ą b , ą bą ć ł .R b 60 ł

Gdzie jest dziekanat i co mogę tam załatwid? D GN ż ,ż ł b , 2 , 301 ć h GUMedzie, ą ł : ż ł b ą b , f ż / b , , ż ł ćf C 14.30 od pon. do pt. (w czw. nieczynny). Czym jest eduroam? J h, ą b łą b N U ż

b ł

ł bć ć

ć ą

b , 10:30

żą , ż -Fi.

ć ć,

b ć

Tutaj zn ł https://extranet.gumed.edu.pl/page.php/289079/

f :

Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają studenci.


` PAGE 6

NIEZBĘDNIK STUDENTA

Co muszę zrobid, żeby dostad stypendium? ł f http://gumed.edu.pl/303.html oraz https://extranet.gumed.edu.pl/news.php/198/285325/?page=1 ą R 2

ż Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają studenci.

ą

, G , G

ą : 10%

ż ,

4,9 ą

N ż

ż ż

4,0

h

b

ł h

b , h,

ą 4,5 ć, ż b ą

!

Co to są fakultety i jak się na nie zapisad? f ć T b ć, b ć , b dyplomu lekarza. Na 1. roku musicie b ć ok. 80h. Jednak na starszych latach b ż f b ą -line pod adresem http://www.fakultety2013.gumed.edu.pl/ ,ż ,b ą , h ł L . Czasami powoduje to nadmierne b ąż b b ć b b ć ć f , b ą L f h , 2 ,ż b ł h h b ą J b ć K ą ą ąf Uwaga! J b ć f , grozi ł f T b ł ć, , b ą b ą jak i II semestrze.


NIEZBĘDNIK STUDENTA

PAGE 7

Plan zajęd na dzieo 29.07.13 r.

ć b : (kierunek lekarski, I rok, informacje opiekuna I roku) „W” ł , ą , h ż ć, ż ą ł 8 00 b b ą 2 , ż ą ej grupy.

, b

ą ł , ć


` PAGE 8

NIEZBĘDNIK STUDENTA

Na zajęciach Widziane oczami studenta

ż po I roku

ANATOMIA Z ELEMENTAMI NEUROBIOLOGII Katedra Anatomii, ł N b Kierownik: prof. dr hab. n. med. anusz oryś Ogólne informacje o przedmiocie: ą ł B ż tzw. warunku. Jest KONIECZNA do zdania, czyli stania f Na zaj ł ą ł ć 2 dwie godziny tygodniow b ą w prose ż ć na nie w: biały fartuch (rozpinany z długim rękawem), czepek (może byd chusta), pęsetę anatomiczną i dosyd dużą ilośd rękawiczek jednorazowych (jedno opakowanie wystarczy na cały rok), a na kolokwia praktyczne sztywną podkładkę pod kartkę. N ZN N IDENTYFIKATOR!!! b ć N ć h ć bą N ż ą b ą b . Na zajęciach: W Extrane ć J h ć

h ć

f G

, ,

ż ż

ł ż

ć

ć, b ż b , niedopuszczeniem do kolokwium, a w konsekwencji i egzaminu ( jest to b ćb - patrz Sylabus). ą

b

ć

,

K ż ł praktycznej. T ż ć ż ąf : test wielokrotnego b , b , Na zajęciach b W ż struktur opisowe, natomiast "praktyk" (tzw. szpilki) to rozpoznawanie anatomicznych - w sa h h ł ż ą potoki kolejno pooznaczanych preparat ż ć , b ą ć R N wg. nomenklatury podanej w Sylabusie R N D TR N tzn. prawa, lewa h J - koniecznie musicie ć b 0 ! Czas na rozpoznanie preparatu to ok. 1 min 30 sek, po czym dzwoni , zechodzimy do kolejnego stolika. N ż f ąć :-)

A N A T O M I A


NIEZBĘDNIK STUDENTA

PAGE 9

B ć3 kwia teoretyczne i 3 kolokwia praktyczne w zakresie: (1) Kooczyny górna i dolna; (2) Klatka piersiowa i grzbiet, jama brzuszna i miednica, (3) Głowa i szyja, ośrodkowy układ nerwowy. Formy ko h ą ż kierownika katedry. L b h h h ż ż ć 2012/2013 b ł 30 otwartych z podpunktami a) b , 2 3 80 h pozornie jednokrotnej odpowiedzi K ą ą , ć ł

A N A T O M I A

Popularnym sposobem sprawdzenia swojej wiedzy przed kolokwium jest ł , ł h , , ł h h G ł ć ż bą ź w Medyku (mapa). Pytania z anat ą, ale zrobienie ł , ą ł , ż ć ż ć D h ć , BRS Gross Anatomy 5th Edition N ż ą K, ą ż ą ź ż b ć b ze zdaniem kolokwi , h b ą POPRAWNA NOMENKLATURA ANATOMICZNA , b ż ć niuansiki i specjalistyczne, np. radiologiczne) K ąż , ć , ł h zajmie Wam kilka dni. N „ h” k h poprzednich roc J b

ą h ć (niestety ). ą to udokumentowane na fotografiach potoki z , h ż ż ć ą Bb Gł GU ż ć w atlas fotograficzny, np. ż Y h- b ż bb

Zalecane podręczniki: N

ć, ż ,

Y przez k

h D

ąż D S Dlaczego?

ą N

1. C ą ą odpowiedzi i jej oceny. Wymagana wiedza ąż h ł h. ą b ą ć ć jednak w zgodzie z regulaminem, stanem faktycznym. Dlatego argumentują f ą np. Gra ’ ż ć , b ,ż

ą b ż b

D

L,C

h ł . Dz w nim podanym i ą ź ą ź ż b ć bł dna.


` PAGE 10

NIEZBĘDNIK STUDENTA

2.

LK

CH

N C C

U

ć

h

, (po prostu zalecane 4 tomy anato ć;

ą

GU

Piśmiennictwo 2012/2013 

Anatomia człowieka t. I-IV pod red. O. Narkiewicza i J. Morysia. Wyd. I. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 2010.

Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy. N ,J : L Wyd. I. 2001.

the Brain Atlas Woolsey TA, Hanaway J, Gado MH. 3rd ed. Wiley-Liss

Atlas anatomii człowieka. A.M. Gilroy, B.R. MacPherson, L.M. Ross; Medpharm - Polska. Wyd I polskie. 2010. lub

Atlas anatomii człowieka Nettera. Polskie mianownictwo anatomiczne. F. N Ub 1 ł 2011

Number 1 Anatomia człowieka tom I-IV (MUST HAVE!!!) pod red. O. Narkiewicza i J. Morysia. ą zdany egzamin. J ż h e, ż h ć

. ć

ć ł h

ł

, ż - lepiej ! . Jest po prostu bezpieczniej,

czas. Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy. (kolejny MUST HAVE!!!) N J N

b

R

ż

ą

!

ż ż b b ł h, np. klatce i brzusiu-pimpusiu( ł ł ł AMG do neuroanatomiijednak troch ąż ą

ź

nych

ł WBb ą,

ż f

ż skrypt Jest on ą

A N A T O M I A


NIEZBĘDNIK STUDENTA

N ż

b

PAGE 11

T ć

b

jest atlas. Bez niego

ć

p N ą f : , ą Godne polecenia atlasy to Netter i Gilroy . Atlas Nettera (ostatni MUST HAVE!!!) jest , sporo b ł ż Atlasu neuroanatomii i neurofizjologii Nettera ą, ż OK, ą korzystanie z niego) h ą b Atlas Girloy'a- atlas po polsku, ,b b iczne, oraz tabelki (Prometeusz b ). Asystenci na naszej uczelni, ą Atlasu Nettera, a przy neuroanatomii do the Brain Atlas. Ich ą ą ,ż ż , b Wam potrzebny, b b ć b zestrzeni. D b ą Atlas Prometeusza, ż ąż w naszej czytelni. , ą b ż informacjami. Szeroką ofertę atlasów znajdziecie tu: v ż b ć ak trafid na zajęcia: D ą 0 , h ą ł b ą Collegium Biomedicum GUMedu.

!

:

, K R

h

ą

ż ż H

B

IS O OGIA C O I O OGI K ł H Kierownik: prof. dr hab. med. bigniew Kmied Ogólne informacje o przedmiocie: N h ł ł ą ł ą , ć N

egzaminem w sesji D

ć ,

ź

N ć (czysty) zeszyt i kredkią wymagany. Na pierwszych zaj h we , hb ą przydzi 50 ł ą b K ż b ą ć swoje prepa h

ą ć

b

b : N ć

ł h ćż

h

ż ą

, do

A N A T O M I A


` PAGE 12

NIEZBĘDNIK STUDENTA

ą , : Extran

T

zwracajci b zaliczeniach ;)

ą Was trzy kolokwia w formie testu i dwa z wiedzy b h 10 - 10 , b ą ł katedry w ż roz ,ż ą , !J ż ,ż ć , h ą umieszczane b ł ł b na

alecane podręczniki: Histologia, W. Sawicki, J. Malejczyk, PZWL, wyd. 6, Warszawa, 2012. (MUST HAVE!!!) Seminaria z cytofizjologii pod red. J. Kawiaka, M. Zabla, 2001 b B b , 2, 2007, Naukowe PWN N

,

h

b

ć ,

musici ć reszty ąż ż . "Atlas histologiczny"

ł

ąż h

ąż /

ąż ,

ł

h ,

f , niezbędny do praktyków, zawiera b h POLECAMY na praktyka: w ć sob ł w kolorze ( wersja elektroniczna tego atlasu). N ć b bć b „f ”, b , , ł , ł ak trafid na zajęcia: D h b ą h ą h Collegium Biomedicum GuMedu, na prawo od szatni. ł b ą H lera (sala A) w CBM. H I S T O L G I ANIEZB DNIK STUDENTA PAGE 11


NIEZBĘDNIK STUDENTA

PAGE 13

CHEMIA MEDYCZNA K ł Ch Kierownik: prof. dr hab.

ichał

o niak

Ogólne informacje o przedmiocie: Ch , ł ć b ą , ą , ż b , b ą bą ź b ł ć h h b , ż kalkulator z log ż ć ,ż ć ą, h ć łą– ż C ą K K

alecane podręczniki: Nauka ch ż

ł K

f „Ch

ł jak i teoria. Czy b odpowiedzi ;). D ł "D h ź - do pobrania z Extranetu. Kluczem do zaliczenia przedmiotu jest pomocne ą b ł

ą w I semestrze. ą ą

ł ł bć

ż h b b ł f

D h ż

ą

h

ł

ć

b h ”, h ł h ą w nim To pytanie pozostawimy bez b f

R

jest posiadanie skryptu f ł

.R

ż

Jak trafid na zajęcia: D laboratoryjne z chemii b ą w salach ą h na pierwszym Collegium Biomedicum, na Katedrze Chemii Medycznej. T f ą b ł h ł h ą Hillera (sala A) na parterze Collegium Biomedicum. Warto h ć ł ,b ż ć czekolady :D a czasami i punkt na kolokwium...

C H E M I A


` PAGE 14

NIEZBĘDNIK STUDENTA

EMBRIOLOGIA K ł b Kierownik: dr n. med. M. Cichorek

E M B R I O L O G I A

Ogólne informacje o przedmiocie: , :ć ł , b ć hć ć ą „ pyt ć, . Kolejne „ ”, i ą najmniej 4,0 2,0 , b łą

ą co 2 tygodnie. T ą ż :< Obowią h, ć ł :D ą”, ą ł ą ą z5 ą . ocen z co ć ć , ł ,ż b b h, ł ć b , ą b , ł ą ą , b Ocena 3,0 z ostatniego kolokwium poprawkowego z embriologii zalicza przedmiot :) K , e ą Wasze embriologiczne ą . ł ą ciekawe i perfekcyjnie przygotowane- warto na nie h ć! Zalecane podręczniki: „ b ”B –„

ł, Gł ą b ą ą regularnie zamieszczane w extranecie, w kwietniu ż ć :D Jak trafid na zajęcia: D b ą w b ż Biomedicum na parterze. Schodzi

” ą KŁAD slajd b

ł po schodach do ą

b

ąż

C korytarza.

tylko i ć na


NIEZBĘDNIK STUDENTA

PAGE 15

LEKTORAT Studium Praktycznej Nauki J Obcych Kierownik: dr n. hum. Beata Cygan Ogólne informacje o przedmiocie: Nauka trwa 2 lata i egzaminem na II roku. B ć jednego ż - angielskiego ż b ć ż b ż . Na ł ą łą ć ł . Gł m nauczania jest oswojenie Was ą ą R ć , ł , praktykach zagranicznych. Aby ć przedmiot ż po prostu ć na wszystkie ć i ć na koniec roku. L egzaminem po ostatnim semestrze. W ć zwolnienie z niego, b ,ż ą 4,5 ł U , b ż ż b ć zwolnienie z egzaminu.

o

alecane podręczniki: Z zakupem ąż wstrzymajcie do czasu, ż lektor powiadomi Was, z jakich b ć. J b to skrypt to znajdziecie go w Extranecie. Jak trafid na zajęcia: BIOFIZYKA Abył f Kć do Studium B f obcych trzeba bKierownik: b dr hab. Piotrł Boguś ,

ąć Atheneum Gedenense Novum, , ł h h

O przedmiocie: Przedmiot, N ł ą 3ć ł . N b jest , ą dostaje począ ć „K ” ł ż b ą N z h ą , ą ć : ż T ż ocena. D ą , b tematu :D Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest 100 % frekwencja. Przedmiot ż b h, ć ł ą ć „ ”. alecane podręczniki: Skrypt-do pobrania z Extranetu. ak trafid na zajęcia: D b ą

VI

C

B

L E K T O R A T B I O F I Z Y K A


` PAGE 16

NIEZBĘDNIK STUDENTA

INFORMATYKA I BIOSTATYSTYKA ł f Kierownik: dr n. med. Dariusz Świetlik

B

O przedmiocie: b ą ą f specjalistyczne wyszukiwarki i Excel G ż nujecie :D przejdziecie do programu STATISTICA. ą (kolokwium w auli). b ą VI CB PSYCHOLOGIA W MEDYCYNIE Katedra Psychologii Kierownik: dr hab. ikołaj ajkowicz O przedmiocie: Psychologia w medycynie obejmuje cykl Na seminaria h ł ł , ć ł b b pacjentem ć ż lepiej.

ł

,

ć

b

ł ć , psychoterapii,

,

ć ć

SOCJOLOGIA MEDYCYNY ład Socjologii medycyny i Patologii sp ł Kierownik: dr Agata Janaszczyk O przedmiocie:

b 1,5h N z pytaniami do

b

ć b ą

ą T

ź

ż

D f

,

ć N ą… m.in. na temat tego ą, nie. Kim jest asystent seksualny i czy jest komukolwiek potrzebny. Dlaczego lekarze ą ł C „ ” b ął ż

I N N E


NIEZBĘDNIK STUDENTA

W S K R Ó C I E

PAGE 17

ł przedmioty takie jak zynności Pielęgnacyjne, Propedeutyka medycyny ratunkowej czy Historia Medycyny z elementami filozofii żą h przyjemniejszych h f , chodzi o czas h b ć ż ą, h ł b N

ą

P

10h Etyki lekarskiej. ,ż w

R

, Y ĄC N anatomii, histologii i biofizyki. Dobrze jest wiedzied, jakie ma się prawa i obowiązki! D b ż : Obydwa w formie online, ale radzimy ;)

BH

musicie h

ć, do

Bb ć

(

h

ż

ż

kilka informacji na temat tego, gdzie ż zj ć i ć ąż czy " ą " medyczne.

b

ć

O mieście W dziale tym b T ,a ż

MAPA Aby h ć ć mapy okolic uczelni ż ą W informacji ć ż jednostek pod adresem: http://tnij.org/mapaifmsagdansk

ć

w

ł h zelnianych

POBLISKA GASTRONOMIA: Bar Yellow i kanapki. Bar znajduje

ł ą h ż tu ż ć ł b na parterze Collegium Biomedicum, wiec ąż tam " ć" . Stołówka studencka - znajduje na terenie osiedla studenckiego w Medyku ( mapa). Czynna 12:00 16:00, b ł 8 ł wliczony jest talerz ą


` PAGE 18

NIEZBĘDNIK STUDENTA

zupy, drugie danie i kompot. K ż b trzech propozycji obiadu (z czego jedna to zawsze danie jarskie). Kawiarnia w Klubie Medyka w budynku Izby Lekarskiej na rogu ulic D b i h ( mapa). ż tam ć zawsze ż ą , ł , , ł , C ł nad ąż ! :-) Bar w AGNie – z jego oferty ż ć b ł , Nie ż do h, ł ł ł D wyboru ą ż , , ryby oraz zupy. Zdaje , ż b English Division ;) Bar „U ujka” - zjesz tutaj prawdziwy domowy obiad w bardzo korzystnej cenie do wyboru , , , , ł , b b D , że porcja !

PUNKTY KSERO: Magiel i Medyk - w h ż h ł

h

h ą

ż

ł

h b , ł , ć kosztuje C tylko 10gr

,

ł K - ta za formatu A4. Ksero znajdziesz ż w bibliotece przed Collegium Biomedicum AMG. b ą bł , łb problem z kserowaniem, zawsze jest w b ż osoba, C ż ą bb , ż nie wydaje reszty. Koszt wykonania jednej kopii strony formatu A4 to 20 gr. BIBLIOTEKA i CZYTELNIA: Znajduje ż b C B GU ż czynna jest codziennie (z ą niedziel) od 10.00 do 15.00. We wtorki i ą masz jeszcze czasu na zdobycie potrzebnej Ci ąż , ż biblioteka otwarta jest nawet do 18.00. Czytelnia natomiast jest otwarta nawet do 19:45. Jako karta biblioteczna ł ż elektroniczna legitymacja studencka. Najpopularniejszym sposobem na zdobycie ą Ci pozycji jest wyszukanie jej w internetowym katalogu VIRTUA na stronie http://www.biblioteka.gumed.edu.pl/. K ć z tego katalogu nauczysz bb , b ć przez internet jeszcze w ź . Studentom G U ł maksymalnie 15 6 ż , aby ć terminu zwrotu ąż , " ź h" – 0,30 gr za wol./ Bb ,

ż

ć

ż /

ż

ż

. przewiduje kary dla b ą ,


NIEZBĘDNIK STUDENTA

PAGE 19

zapewnia ż ł korzy ć!

KSI GA NIE

do Internetu - znajduje

,

h

ż

ED C NE:

Medyceusz ul. h 33, www.medbook.com.pl

,

ł

ż

,

b

bL

h

Medicon ul. Grunwaldzka 58, znajduje we Wrzeszczu. Dojedziesz do niej tramwajem linii 6 lub 12. J łb problem ze znalezieniem jej, zajrzyj na ą w dziale "Kontakt" znajduje ł ą T ł ć :-) www.medicon.pl Elsevier Urban & Partner f ąż h, ! http://www.elsevier.pl/ksiegarnia SKLEPY MEDYCZNE: RhPlus - ul. Ho b

AK SKO

ą,

ć

S AD PO OC

1-

b ,

,b ł f mapa)

ć h

ł

EKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU:

Niestety nawet studenci medycyny czasem h ą. Rzecz jasna ż Ci ż zdrowia, ale f choroba, ż ć do Centrum Medycyny Rodzinnej D b 7 na I (budynek przy rondzie). Jedyne, czego potrzebujecie to legitymacja studencka i b N b ą ł , b h ż b ć ą, ż ż ć 19 ą ą ą ą ą NFZ pozwala na posiadanie tylko jednego lekarza pierwszego kontaktu, chcecie ż b b ł , ż ć. N ż w rejestracji (przypominam- bud. I, I ) ł ć ą ą roku bez h ł J Wasz lekarz pierwszego kontaktu nie znajduje w miejscu zamieszkania, a Wam choroba, ż ż ć . Jest to tak zwane „ ł h ” ż Wam pomoc lekarska.


` PAGE 20

NIEZBĘDNIK STUDENTA

OPIEKA STOMATOLOGICZNA K ł b „ ” N ż ć Wymagany jest tylko dokument

h ż na ul. Orzeszkowej 18 i ą ubezpieczenie.

ć darmowego leczenia ć ł

KOMUNIKACJA MIEJSKA: Szybka Kolej Miejska (SKM) - ż chcesz b ć do Sopotu czy Gdyni, to ł ą K ąb najszybciej. Bilety SKM ż ć na dworcach w h punktach, w h, ą h h, ż prowadzona jest ż przez konduktora w pierwszym wagonie ą .J b chcieli ć bilet w ą na , b b ą ł a 2,80! za wydanie biletu w ą . Nie b ą ona w nocy, kiedy kasy ą oraz kiedy jedziecie z przystanku, na nie ma kasy (np. G Stocznia). Bilet z G G 2,50 ł ż ą ą T b ćo ,b ż . Bilety kasujemy na dworcu w h R ł na stronie http://www.skm.pkp.pl/ Tramwaje ZTM - najprawdopodobniej b T na lokomocji. Tramwaje ą ,a h ć nimi ż do prawie ż miejsca w G . Bilety jednorazowe kupimy w automatach na przystankach, w kiosku i u motorniczego tramwaju. Automaty biletowe ą , ą Bilety jednorazowe: pełnopłatne ulgowe 24h i ż w nich ł ć ą D udogodnieniem jest ż ć ł nich Karty Miejskiej. 1. Na jeden przejazd a) na linie zwykłe

3,00

1,50

b) na linie nocne, pospieszne i specjalne

4,00

2,00

b

2. Czasowe (tylko bilety czasowe można kupid w tramwajach i autobusach)

Autobusy- b ą tramwaje ZTM. R

a) 1-godzinny - na linie zwykłe

3,60

1,80

b) 1-godzinny - na linie nocne, pospieszne i specjalne

4,60

2,30

c) 24-godzinny – na wszystkie linie

12,00

6,00

:

ą te same bilety, co na

ł b na stronie www.ztm.gda.pl.

Bilety okresowe:


NIEZBĘDNIK STUDENTA

( b

ą

PAGE 21

ą w tramwajach i autobusach w G

Bilet granicach G

):

, (najlepsza opcja;) – 46zł

Bilet semestralny: 4-miesięczne b ą ą ł ,

ż

ł ,

we wszystkie dni tygodnia 1.10 - 31.01 lub 1.02 - 31.05, hG -175 zł

Polecam ćb ą ,b ż w cenie jest 4zł na bilecie miesięcznym, natomiast 8 na semestralnym. W autobusie nocnym ą kontrole, poza tym wiemy, ż ż jest ć o bilecie ą z imprezy. WT G

ż ż ć b h f ą bilety 24h, 72h oraz . bilet metropolitalny b ą na SKM, autobusy i tramwaje w , Sopocie Gdyni i Wejherowie i kosztuje 110 zł. ż

ż ć ć w telefoni

b

ą ł

b , : www.mobilet.pl

ą

ż

Karta miejska B ż ć na Karcie Miejskiej lub legitymacji studenckiej – ą czytelna inst ą bć tronie www.mzkzg.org ł „4 ł ” J chcecie ż ć legitymacji, warto ć, ż czas realizacji ż ć 5 dni roboczych, i na ten czas pozbawieni tego dokumentu. Pokwitowanie ł ż legitymacji wraz z dokumentem ż ze b ł tymczasowe o uprawnieniu do ulgi w pojazdach komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w G (tylko tramwaje i autobusy)

5. Organizacje studenckie Ch ć zapewne trudno Wam w to h h f ł nowych, ą h ą h GU N

ć,

ą

ąż

ł

!D h b

łą h J ż

ż h z Was znajdzie

ą

ł

ć ą

,

ą , h

b !

IFMSA – Poland iędzynarodowe Stowarzyszenie Studentów ą ą

edycyny I SA-Poland ą na

ą ą

ą


` PAGE 22

NIEZBĘDNIK STUDENTA

Poprzez 102 organizacje krajowe ponad 1 000 000 mł h Ze ł ł (Standing Committees):

żą do niej studenci ze 100 paostw . ł

h

ł ł

SCOPE (Standing Committee on Proffesional Exchange) -Program Stały ds. Praktyk akacyjnych J

ł

h h C h h, a

h ł IFMSA-Poland jest organizacja praktyk 300 h ż ż , ż ż do Polski. W ramach praktyk ż ć wiele ż te bardziej egzotyczne, jak Indonezja, Ghana czy Brazylia!

SCORE (Standing Committee on Research Exchange) -Program Stały ds. ymiany Naukowej D mniejsza wybranej

T ł 30, ale ą to wyjazdy h tematyce.

b ą

ż ż ą h ż ż wiedzy z danej dziedziny medycyny. h projekt naukowy o

SCORP (Standing Committee on Human Rights and Peace) -Program Stały ds. Praw Człowieka i Pokoju Zajmuje ł , b h ź Organizowane ą wioski dla h ź , akcje pomocy humanitarnej, a wojnie nuklearnej czy minom ą . SCORP, co h UNICEF i Amnesty International.

. ż kampanie przeciw ł

SCOME (Standing Committee on Medical Education) -Program Stały ds. Edukacji edycznej h

b

ą

ł

ul ł hL h, ą D Edukacji Medycznej, konferencje i liczne warsztaty, takie jak np. warsztaty szycia chirurgicznego, h h ł ć szwy na b h h ż h C h amu Peerb ż ł h GU , ! SCOPH (Standing Committee on Public Health) -Program Stały ds. drowia Publicznego W projektach zdrowia publicznego przeprowadzane ą m.in. kampanie i warsztaty ć ł na tematy zdrowia. Organizowane ą obchody

ą Dnia


NIEZBĘDNIK STUDENTA

PAGE 23

Zdrowia i b ą „ wizyta u lekarza nie musi b ć b na temat zdrowego stylu ż badamy i edukujemy dzieje!

ł ”–

ż

h ,ż C ” – akcja, G i udzielamy im porad T h h” – projekt, w ramach, mniejszych pomorskich . W SCOPH-ie

, „K b „T

programami SCOPH-u ą ą C

SCORA (Standing Committee on Reproductive Health and AIDS) -Program Stały ds. drowia eprodukcyjnego i AIDS Studenci ą D ą ł , , ł b D h b ą ł ą konferencje i happeningi z okazji Dnia Walki z AIDS. D ł ą w SCORA, ż h ć na zagraniczne warsztaty, ą ą SCORA X-Change.

ż ż –

Każdy z Was może zostad członkiem gdaoskiego oddziału I SA-Poland! Jak to zrobid? Serdecznie zapraszamy na stronę www.gdansk.ifmsa.pl oraz na nasze spotkania informacyjne! Szukajcie nas też na acebooku

Uczelniany Samorząd Studencki GUMed USS GUMed zrzesza wszystkich GU ż h B ą oni czynny i/lub bierny ł ż U ą ż ł nie. ą USS trzyma na pulsie ż G Uniwersytetu Medycznego. ą reprezentuje b ć ą ł U – GU , R h ł , K h dialnych i Senackich. Jest ż repetentem naszej Uczelni na krajowych zjazdach. Zajmuje si ż ą h , h , czyli powitalna impreza dla , Medykalia – nasze medyczne juwenalia, Wampiriada – b krwi i wiele, wiele innych! o ł USS GUMed: www.studenci.gumed.edu.pl i na Facebooku.

AZS GUMed AZS GUMed to idealne ą h, ą ł miejscu! Studenci naszej uczelni, zrzeszeni w AZS-ie, ą ą h : b , , b ł ż f , ł , b ż , ziemny, wspinaczka sportowa, ż i wiele innych! Kontakt do ą h ł

ćw w ramach ż ,

ć ł

!


` PAGE 24

NIEZBĘDNIK STUDENTA

Chór GU ed Chór Gdaoskiego Uniwersytetu Medycznego jest jednym z najstarszych i najbardziej ł h h h w Polsce! Podczas swojej ponad 60-letniej ł b ł ł h h hf h K ł ż ponad dwudziestu krajach ! ł b ł h ą utwory a capella wielu pols h h ą h ż style muzyczne i , &G , , ł Ch ł ł wieloma instytucjami kulturalnymi, m.in. z ą h ąB ł ą, ą h ą K ą , h ą ą h ąK ą. J chcesz łą ć h h ł h ć innym, co Ci w duszy gra – ź www.chor.gumed.edu.pl!

RemediuM R GU , porusza tematy ą ą, porady studenckie. K ż wydanie ż www.remedium.gumed.edu.pl. J chcesz e-mail na adres remedium@gumed.edu.pl!

co 2,3

ą . Tematyka pisma b żą h a ż nowinki naukowe i ć b ł nie w CBM lub b ć ze strony: łą ć ł ł ć

SKN GUMed Studenckie Koła Naukowe Gdaoskiego Uniwersytetu Medycznego ą h b ą ł ą hK łN h prowadzone ą prace badawcze, , h ł ą regularnie na ł h, h h, ą ł b ć ą , ż h ł h ą b ć b pod okiem lekarza – K ł N K hK ł jcie w Internecie i Extranecie!

ESN Erasmus Student Network

ą

ą ą, h h, ł H ł h dents" jest mottem organizacji. Studenci, zrzeszeni w ESN, ą ł ą ,b ą h ł h, h h, b h informacji na temat wymian akademickich i ą do rozwoju ż

h


NIEZBĘDNIK STUDENTA

PAGE 25

.J interesuje C ł http://www.esn.pl/, lub napisz na adres esn.mug@gmail.com!

ć w ESN,

ź na

Phi Delta Epsilon PhiDe to pierwsza organizacja G Uniwersytetu Medycznego, ą ą hDv , ł ą kreowanie lekarzy ze ą oddania ł ł ż : filantropii, Bogu i edukacji poprzez braterstwo, ł żb , , Aby ą ąć te cele, ći ż ć ł , hD h ł ą ż ą opcje – ł h D ąż studentami, a ą oraz emerytowanymi lekarzami – 35 000 ł , gdzie student b ł ć informacje z pierwszej na temat planowanej profesji. na temat organizacji znajdziecie na stronie: www.phide.mug.edu.pl

POWODZENIA!


` PAGE 26

NIEZBĘDNIK STUDENTA

Pamiętajcie! Specjalnie dla was h adres : PeerSupport.IFMSA@hotmail.com , organizowanej przez nas akcji Peer Support na Wasze pytania ą na wszelkie sugestie ą tego b C

!

h ć .

C

ż

Niezbednik studenta I roku  

IFMSA Peer support

Niezbednik studenta I roku  

IFMSA Peer support

Advertisement