Page 1

IMPACT VAN INNOVATIE in stedelijke distributie R&D 4C4D

Dutch Institute for Advanced Logistics Princenhagelaan 13, 4813 DA Breda, The Netherlands Telephone + 31(0)76 531 5300 info@dinalog.nl WWW.DINALOG.NL


PROJECT 4C4D: City Distribution PROJECT PARTNERS Tilburg University, TU Eindhoven, TU Delft, TNO, Ahold, Peter Appel Transport, Jan de Rijk, BinnenstadService, Cornelissen Transport, Etam Retail Services, GreencityDistribution, Lekkerland, ORTEC, TNT, Transmission, TLN-KDN IN GESPREK MET Goos Kant, partner ORTEC en hoogleraar Universiteit van Tilburg

“Er wordt meestal vanuit één invalshoek naar de distributie gekeken” Het project 4C4D verbetert de stedelijke distributie vanuit twee invalshoeken. De eerste is het voorkomen van transport. De tweede is efficiënter transport. Vooral dat laatste krijgt veel aandacht. Dit is natuurlijk interessant voor logistiek dienstverleners, met als resultaat twee nieuwe deelnemers in het project 4C4D: Greencity Distribution en Binnenstadservice. Goos Kant is projectleider van 4C4D. Ook is hij partner bij Ortec, een leverancier van optimalisatieoplossingen voor planning. “Voor dit project ontwikkelt Ortec twee tools om business cases door te rekenen en te onderbouwen. Daarnaast maken we systemen die je op dagelijkse basis kunt gebruiken bij distributie”, vertelt Kant.

NIEUWE BUSINESS In het project zijn inmiddels tien studenten actief, die bij de deelnemende bedrijven distributievarianten modelleren, toegespitst op de individuele bedrijven. Kant: “Dat heeft al verschillende kansrijke business modellen opgeleverd. Zo is er bij Binnenstadservice een model gemaakt om grote landelijke vervoerders te verleiden met hen zaken te doen. Inmiddels vinden er projecten plaats om die samenwerkingen gestalte te geven.”

“Ahold start samen met andere leveranciers een pilot om vanuit lokale hubs zowel horeca als Etos en Gall&Gall geïntegreerd te bevoorraden.”

LOCALE HUBS Een ander voorbeeld is Ahold, waar ook Etos en Gall&Gall onder vallen. “Daar is onderzocht of het nuttig is om met lokale hubs een fijnmazig distributienetwerk op te zetten.” Het antwoord bleek positief. Dit biedt voor Ahold kansen om samen met andere leveranciers vanuit die hubs geïntegreerd stedelijke bevoorrading te doen. MASTERCLASS Nederland heeft ruime ervaring met projecten voor stedelijke distributie. “En er zijn er veel mislukt”, stelt Kant vast. Uit een analyse van deze projecten blijkt dat er meestal vanuit één invalshoek – vaak de overheid – naar de distributie wordt gekeken. “De analyse heeft veel kennis opgeleverd over de condities die bepalen of een project slaagt. Die inzichten willen we onder meer gebruiken voor een masterclass, waar we vanuit de verschillende spelers - zoals vervoerders, winkeliers en Gemeente – kijken naar modellen voor city distribution.” TNO heeft voor de belangrijkste business modellen een stappenplan gemaakt om ze in de praktijk uit te voeren.

RESULTATEN • Nieuwe distributiemodellen leiden tot business bij participerende bedrijven • 10 studenten zijn actief bezig met het ontwikkelen van distributiemodellen • Twee tools ontwikkeld om business cases door te rekenen • Stappenplan voor implementatie business modellen stadsdistributie

IMPACT VAN INNOVATIE in stedelijke distributie  

Het project 4C4D verbetert de stedelijke distributie vanuit twee invalshoeken. De eerste is het voorkomen van transport. De tweede is effici...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you