Page 1

P A R T N E R

W Y D A N I A

WROCŁAW

DO WYNAJĘCIA WROCŁAW

REDAKTOR PROWADZĄCY KAMILLA SIEROCKA

DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ

32459121

MACIEJ ŚWIERCZYŃSKI

28 CZERWCA 2013

Dlaczego deweloperzy budują biura? Więcej - strona 2 R

WR

E

K

L

A

M

A

32459119


Piątek 28 czerwca 2013 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl

2 |

WROCŁAW DO WYNAJĘCIA

Dlaczego deweloperzy budują biura? – Standard dostarczanej przez deweloperów powierzchni biurowej w nowych budynkach nie odbiega obecnie od europejskich biurowców. Obecny popyt na rynku generowany jest już nie tylko przez inwestorów zagranicznych – mówi Henryk Wojciechowski, dyrektor rozwoju i komercjalizacji w Vantage Development na. Wiele światowych marek rezygnuje z Warszawy jako lokalizacji dla swojej centrali czy przedstawicielstwa na Polskę właśnie na korzyść Wrocławia. Przykładem mogą być choćby Santander Bank, Credit Agricole czy linie lotnicze Qatar Airways, które niedawno w biurowcu Promenady Epsilon otworzyły Centrum Obsługi Klienta na Europę Środkową i Wschodnią. Obserwujemy stały wzrost podaży nowych powierzchni, uruchamiane są nowe projekty i planowane kolejne, które zasilą rynek w najbliższych latach. Oprócz lokalizacji Wrocławia duże znaczenie mają także infrastruktura miasta, zaplecze akademickie, działania władz oraz jakość życia, którą oferuje Wrocław. Standard dostarczanej przez deweloperów powierzchni biurowej w nowych budynkach nie odbiega obecnie od europejskich biurowców. Obecny popyt na rynku generowany jest już nie tylko przez inwestorów zagranicznych. Dojrzałość

ŁUKASZ GIZA

ROZMOWA Z

Henrykiem Wojciechowskim MARIUSZ JAKUBOWSKI: Jak państwo oceniacie obecną sytuację na biurowym rynku Wrocławia? Skąd bierze się tak duży popyt na biura? HENRYK WOJCIECHOWSKI: Atrakcyj-

ność Wrocławia wynika z wielu czynni ków. Naj waż niej szy mi z nich są z pewnością tempo, w jakim rozwija się Wrocław, i bogata oferta miasta właśnie dla sektora biznesowego. Na przestrzeni ostatnich kilku lat stolica Dolnego Śląska bardzo się zmieniła, stając się już nie tylko atrakcyjnym miastem dla zagranicznych inwestorów, ale także dla krajowych firm. Loka li za cja Wroc ławia ma rów nież ogromne znaczenie. Paradoksalnie bliżej jest przecież do Berlina czy Pragi niż do Warszawy. A to dla wielu segmentów biznesu rzecz niezwykle istotR

E

Biurowce Grenn Towers przy ul. Strzegomskiej K

L

A

lokalnych firm obecnych we Wrocławiu powoduje, że istotną część powierzchni w nowoczesnych budynkach zajmują rozwijające się krajowe firmy. Jak wygląda proces inwestycyjny? W którym momencie szuka się najemcy albo firmy, która odkupi biuro?

– Poszukiwanie najemcy zaczyna się od analiz rynkowych, które dla każdego profesjonalnie przygotowanego pro jek tu prowa dzo ne są na dłu go przed wbiciem pierwszej łopaty. Na tej podstawie można ocenić, czy produkt będzie dobrze przyjęty na rynku i jego komercjalizacja przebiegnie łatwiej. Już na etapie projektowania prowadzimy rozmowy z potencjalnymi najemcami. Często, jeśli rozmowy są pomyślne, budynek od samego początku jest szyty na miarę. Korzystamy z naszej bazy danych, wiedzy i doświadczenia ze zrealizowanych przez nas projektów. Nie bez znaczenia jest również współpraca z międzynarodoM

A

32459128

WR


Piątek 28 czerwca 2013 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl

3 |

wymi i lokalnymi agencjami nieruchomości oraz firmami konsultingowymi. W następnej kolejności po rozpoczęciu budowy uruchamiana jest standardowa komercjalizacja polegająca na aktywnym oferowaniu produktu. Polega to na marketingu i reklamie powierzchni biurowych w budynku, nawiązaniu współpracy z jednostkami samorządowymi pozyskującymi inwestorów czy współpracy z pośrednikami nieruchomości biurowych i obsłudze bezpośrednich zapytań najemców. Czy miasto pomaga w poszukiwaniu inwestorów?

– Oczywiście, spółki samorządowe pozyskujące inwestorów posiadają bazę lokalizacji inwestycji oferowanych przez deweloperów, tak by móc je proponować potencjalnym inwestorom. Na ostateczną decyzję o inwestycji w danym miejscu poza dostępnością powierz chni, ka pi ta łem ludz kim i atrakcyjnością ośrodka wpływa także koszt prowadzenia działalności, tj. m.in. koszt najmu biura. Dlatego tego typu jednostki jak ARAW muszą posiadać w swojej bazie projekty o zróżnicowanych cenach, położone w różnych lokalizacjach, o zróżnicowanym standardzie obiektów. Z naszej praktyki wynika, że jakość obsługi, szczególnie pierwszych wizyt potencjalnych najemców, ma bardzo istotne znaczenie przy wyborze lokalizacji działalności. Czy korzystniejsza jest sprzedaż powierzchni biurowej czy jej długotrwały wynajem?

– Na to pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Zależy to zarówno od aktualnej sytuacji makroekonomicznej, przewagi konkurencyjnej danej firmy, która buduje biurowiec, jednak przede wszystkim od przyjętej przez daną firmę strategii. Ważnym elementem jest lokalizacja biurowca. Transakcje sprzedaży budynków częściej zachodzą w Warszawie, rzadziej R

WR

E

Poszukiwanie najemcy zaczyna się od analiz rynkowych, które dla każdego profesjonalnie przygotowanego projektu prowadzone są na długo przed wbiciem pierwszej łopaty na rynkach regionalnych. To kwestia wielkości i płynności rynku. Fundusze inwestujące w nieruchomości biurowe mają różny horyzont czasowy po sia da nia bu dyn ków w por tfe lu. Atrakcyjny budynek w dobrej lokalizacji często jest sprzedawany wielokrotnie. Dla dewelopera istotne jest, aby budynek był zawsze gotowy do sprzedania. Ważne jest, aby znaleźć na to odpowiedni moment. Z perspektywy klientów duże firmy najczęściej wybierają najem, mniejsze lokalne podmioty czasem poszukują powierzchni biurowej do zakupu. Jeden z przepisów na sukces jest taki, że buduje się biurowiec, wynajmuje, przez chwilę nim zarządza i potem sprzedaje, tak jak robi to Skanska.

– Po części na to pytanie odpowiedziałem wcześniej. Decyzja o tym, jak wykorzystać biurowiec, powinna wynikać z przyjętej przez firmę strategii. Rzeczywiście, wybudowany przez nas i w całości wynajęty biurowiec Promenady Epsilon jest oferowany na sprzedaż. Oddaliśmy do użytku w pełni funkcjonalny i nowoczesny biurowiec. Jeszcze na długo przed postawieniem pierwszej jego ściany wiedzieliśmy, że Epsilon będzie swego rodzaju inwestycją, a pozyskane z jego sprzedaży środki zostaną przeznaczone na kolejne inwestycje w ramach dzielnicy Promenady Wrocławskie. Decyzję o ewentualnej sprzedaży podejmiemy wówczas, gdy warunki będą wystarczająco korzystne. Budowa K

kolejnego naszego biurowca, Delta 44 przy ul. Dąbrowskiego, właśnie dobiegła końca. Najemcy wprowadzają się już w lipcu. Jakie są dalsze plany firmy? Czy z budownictwa mieszkaniowego przerzuci się na biura? Czy to bardziej opłacalny biznes?

– W najbliższej przyszłości nie planujemy radykalnej zmiany profilu naszej działalności. Wciąż skupiamy się na obu segmentach – mieszkaniowym i komercyjnym. Mamy świadomość szybkiego rozwoju miasta, a będąc spółką notowaną na GPW, chcemy w tym rozwoju aktywnie uczestniczyć. Większa liczba nowoczesnych i dostosowanych do światowych standardów biur we Wrocławiu to więcej firm, inwestycji, a co za tym idzie – osób szuka ją cych w tym mie ście włas ne go mieszkania. Nie patrzymy na realizowane przez nas inwestycje w perspektywie tygodni czy nawet miesięcy, a w ujęciu długoterminowym, czego najlepszym potwierdzeniem jest realizowany przez nas obecnie projekt Promenad Wrocławskich. Ta nowa dzielnica Wrocławia ma w ostatecznym kształcie być miejscem, w którym będzie mogło mieszkać nawet 8 tys. ludzi. Będzie tutaj także zlokalizowanych prawie 90 tys. m kw. powierzchni biurowych. Cała dzielnica w znacznym stopniu wpłynie na krajobraz tej części miasta i atrakcyjność nadbrzeża Odry. Planujemy dalszy rozwój w kierunku nowych rynków. We Wrocławiu udało nam się z powodzeniem zrealizować kilka inwestycji mieszkaniowych i biurowych. Kilka kolejnych jest w przygotowaniu i realizacji. Przyszedł czas na kolejne miasta, w tym również Warszawę. Podjęliśmy także decyzję o rozwijaniu działalności w kierunku obiektów handlowych. Przygotowujemy obecnie dwie takie inwestycje – we Wrocławiu i Zielonej Górze.  ROZMAWIAŁ MARIUSZ JAKUBOWSKI L

MIECZYSŁAW MICHALAK

WROCŁAW DO WYNAJĘCIA

Standard dostarczanej przez deweloperów powierzchni biurowej w nowych budynkach nie odbiega od europejskich biurowców A

M

A

32459133


Piątek 28 czerwca 2013 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl

4 |

WROCŁAW DO WYNAJĘCIA

Pół miliona pękło Mariusz Jakubowski Według raportu firmy Cushman & Wakefield deweloperzy oddali w ubiegłym roku do użytku 66 tys. m kw. To poza Warszawą najlepszy wynik w Polsce. Na koniec 2012 r. mieliśmy we Wrocławiu prawie 470 tys. m kw.

Pod tym względem wyprzedzały nas tylko stolica i Kraków. Oczywiście z rynkiem stołecznym nie ma się co porównywać, bo tam powierzchni biurowej jest prawie 4 mln m kw. To więcej niż w pięciu kolejnych miastach razem wziętych. Magiczną granicę 0,5 mln m kw. powierzchni biurowej Wrocław przekroczył w pierwszym kwartale tego roku. Jak podaje w swoim raporcie firma Jones Lang LaSalle, popyt na biu ra w ca łej Pol sce wciąż roś nie i w pierwszych trzech miesiącach 2013 r. wynosił 100 tys. m kw., a największą aktywność obserwowano w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska została też zawarta największa umowa najmu w tym czasie. Getin Holding wynajął w Sky Tower około 12 tys. m kw. We Wrocławiu w tym okresie wynajmowały też Netia i Google. Polskie zasoby gotowej powierzchni biurowej zwiększyły się na począt ku te go ro ku o po nad 100 tys. m kw., z czego aż 40 proc. przypadło R

E

MATERIAŁY PRASOWE

Wrocławski rynek powierzchni biurowych walczy z powodzeniem o tytuł najlepszego w Polsce. Oczywiście z gwiazdką i adnotacją, że w zestawieniu nie uwzględnia się Warszawy, bo ta jest graczem z zupełnie innej ligi. Ale już na przykład pod względem ilości powstających nowych biur stolica Dolnego Śląska naprawdę nie ma się czego wstydzić

We Wrocławiu deweloperzy oddali w ubiegłym roku do użytku 66 tys. m kw. To poza Warszawą najlepszy wynik w Polsce. Na zdjęciu biurowiec Wałbrzyska Center K

NA SPRZEDAŻ: HOTEL „FENIX” Lokalizacja: Jelenia Góra ul. 1 Maja Funkcjonujący hotel z możliwością rozbudowy!

L

32458814

M

JOT-BE Nieruchomości

Działka

Eksperci w nieruchomościach komercyjnych

Pod uciążliwą działalność produkcyjną, bazę, skład…

o biura o lokale o grunty inwestycyjne o hale i magazyny o parki logistyczne

Powierzchnia: 3,1 ha Lokalizacja: Warta Bolesławiecka /Iwiny

Działka usługowa Powierzchnia: 2475 m2 i 1,8 ha Lokalizacja: Wrocław ul. Graniczna (blisko lotniska)

www.jot-be.pl tel. 71/346 39 70

e-mail: jot-be@jot-be.pl 32458437

A

NA SPRZEDAŻ:

NA SPRZEDAŻ:

Kontakt: RE/MAX CONCEPT www.remax-wroclaw.pl Tel.: 601 66 40 52

Kontakt: RE/MAX CONCEPT www.remax-wroclaw.pl Tel.: 601 66 40 52

A

32459489

Kontakt: RE/MAX CONCEPT www.remax-wroclaw.pl Tel.: 601 66 40 52 32458427

INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Gazeta Dom środa przewodnik po nieruchomościach REKLAMA:

tel. 71 37 17 228 71 37 17 426 faks 71 37 17 446

32462733

32432854

WR


Piątek 28 czerwca 2013 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl

5 |

WROCŁAW DO WYNAJĘCIA na Wrocław. Głównie w Sky Tower, a także Green Towers B.

Ubiegły rok bardzo dobry Sygnał, że rozpoczynają się dobre czasy, dał biurowym deweloperom ubiegły rok. W 2012 r. we Wrocławiu wynajęto 90 tys. m kw. Bardzo duży wpływ na to miało podpisanie umowy na wynajem ponad 14 tys. m kw. w kompleksie Green Towers przez firmę Nokia Siemens Networks. Na drugiej największej transakcji również zarobiła Skanska, która w powstającym dopiero biurowcu przy ul. Szczytnickiej już wynajęła ponad 10 tys. m kw. firmie Credit Suisse. Z jeszcze jednego powodu można szwedzką firmę nazwać najważniejszym graczem na wrocławskim rynku biur – pod koniec grudnia firma sprzedała kompleks Green Towers przy ul. Strzegomskiej za 64 mln euro. Była to w ubiegłym roku jedna z największych transakcji w Polsce. Wynajęcie biura we Wrocławiu to koszt od 11 do 14 euro za m kw. Według danych Cushman & Wakefield cena ofertowa jest co prawda wyższa o kilka euro, ale najemcy często skutecznie negocjują ceny. Eksperci przewidują, że wkrótce będzie jeszcze taniej. – Rośnie presja na obniżanie cen, a także konkurencja wśród deweloperów – komentuje Richard Aboo, dyrektor działu powierzchni biurowych firmy Cushman & Wakefield. – Najemcy będą więc oczekiwać bardziej dogodnych warunków najmu. A to przełoży się na niższe stawki czynszów.

Budują na potęgę Powierzchni będzie w stolicy Dolnego Śląska wciąż przybywać. W budowie jest co najmniej kilka naprawdę dużych projektów budowanych przez znanych deweloperów. Jeden znajwiększych – Skanska – buduje w słynnej dziurze na pl. Dominikańskim. Projekt będzie się nazywał po R

WR

E

prostu Dominikański. Inwestycja Skanska Property Poland ma się składać z dwóch kondygnacji podziemnych i siedmiu naziemnych. Całkowita powierzchnia najmu to około 35 tys. m kw. Obiekt powstanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju ibędzie certyfikowany w systemie LEED na jednym z najwyższych poziomów. Budowa może potrwać nawet dwa lata. Wcześniej na działce przy ul. Piotra Skargi stał budynek drukarni. Został wyburzony m.in. ze względu na hałas, a także dlatego, że zawężał północną część ulicy. Właściciele i użytkownicy działki zmieniali się, ale dziura w centrum miasta pozostawała niezabudowana. Dopiero w ubiegłym roku Skanska weszła w posiadanie terenu i ogłosiła, że zbuduje tu biurowiec. Inwestycja zakłada też renowację barokowego domu Oppersdorfów-Lambergów z pierwszej połowy XVIII w. przy ul. Wierzbowej. Przy obwodnicy śródmiejskiej Echo Investment stawia West Gate. Nowy sześciopiętrowy budynek powstanie u zbiegu ulic Lotniczej, Na Ostatnim Groszu, Legnickiej i Milenijnej, niedaleko domu handlowego Astra. Nowy biurowiec klasy A będzie miał sześć kondygnacji nadziemnych, dwie podziemne i kształt litery „L”. Powstanie w nim 16 tys. m kw. powierzchni biurowej, a pod ziemią parking.

Wynajęcie biura we Wrocławiu to koszt od 11 do 14 euro za m kw. Według danych Cushman & Wakefield cena ofertowa jest co prawda wyższa o kilka euro, ale najemcy często skutecznie negocjują ceny. K

Jak zapowiada inwestor, biurowiec „zostanie wyposażony w system kontroli dostępu, szybkie i ciche windy, energooszczędną klimatyzację i wentylację, system kontroli wilgotności powietrza oraz przyjazny środowisku system oświetlenia”. Także Echo ukończyło całkiem niedawno budowę drugiego etapu Aquarius Business House. Obiekt przy ul. Swobodnej opowierzchni 9,5 tys. m kw. jest już niemal całkiem skomercjalizowany, a wśród jego najemców jest duży bank inwestycyjny. Centrum biurowe ma także powstać na terenie Promenad Wrocławskich. Wplanach spółki Vantage Development dotyczących terenu Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego są nie tylko mieszkania, ale także właśnie biurowce. Pierwszy, który powstał, Epsilon, jest już niemal całkiem skomercjalizowany i wkrótce może zostać sprzedany. Budynek, w którym swoje siedziby mają Qatar Airways, a także SinoHydro, wyceniany jest na kilkanaście milionów euro. Powoli rośnie także zielony biurowiec przy ul. Szczytnickiej zaprojektowany przez Zbigniewa Maćkowa. Jego budowa zakończy się w przyszłym roku. Green Day ma mieć siedem kondygnacji naziemnych, 16 tys. m kw. powierzchni biurowej do wynajęcia oraz dwupoziomowy parking podziemny na 218 samochodów Wrocławscy architekci z Grupy Archicom wybudują dla Netii nowy budynek biurowy we Wrocławiu. Będzie nosił nazwę West Forum. Nowy budynek zlokalizowany będzie przy ul. Strzegomskiej 142a. Netia wynajmie około 4 tys. m kw. powierzchni biurowej zaaranżowanej w nowoczesny sposób, wyposażonej w centrum konferencyjne oraz parkingi. W nowej inwestycji od końca 2013 r. swoją siedzibę będzie miała Telefonia Dialog – spółka z Grupy Netia.  L

Dla Gazety Waldemar Olbryk pre zes Skan ska Pro per ty Poland

– Wrocław jest dla Skanska Property Poland bardzo atrakcyjnym rynkiem. Składa się na to popyt ze strony najemców, doskonały klimat dla biznesu, atakże coraz większe zainteresowanie funduszy inwestycyjnych nieruchomościami komercyjnymi w tym mieście. Popyt na powierzchnie wnowoczesnych budynkach biurowych wynika z rozwoju biznesu we Wrocławiu i regionie, w tym z szybkiego przyrostu firm oferujących zaawansowane nowoczesne usługi dla biznesu. Do Wrocławia przyciąga je dostępność dobrze wykształconej kadry, znającej języki obce. Otwierane są tu zarówno własne jednostki dużych międzynarodowych firm, jak i specjalistyczne firmy świadczące usługi klientom zewnętrznym. W Polsce największym rynkiem usług dla biznesu jest obecnie Kraków, ale Wrocław szybko idzie do przodu – działające już firmy rosną, zwiększają zatrudnienie ipotrzebują więcej powierzchni. Na rynek wrocławski wchodzą też nowe firmy BPO i z innych sektorów biznesu. W naszych budynkach ulokowali się już m.in. tacy najemcy jak Nokia Siemens Networks, Ernst & Young, Grupa Allegro czy – nowi we Wrocławiu – Becton Dickinson oraz Dolby. Jesteśmy przekonani, że w najbliższych latach Wrocław będzie przyciągał kolejne firmy, ajuż obecni gracze będą się rozwijać. Do sukcesów biznesowych Wrocławia przyczynia się pozytywny klimat tworzony przez władze miasta. Miasto w świadomy sposób sprzyja inwestorom i pracodawcom reprezentującym różne branże, w tym deweloperom. Tworzone są plany zagospodarowania przestrzennego, co ułatwia decyzję oulokowaniu inwestycji we Wrocławiu. A

Polityka miasta wobec biznesu jest stabilna iprzewidywalna. Dzięki pozytywnemu klimatowi Skanska Property Poland wrasta wto miasto iwlokalną społeczność. Nawiązujemy też wartościowe relacje pozabiznesowe, np. z nestorem i mentorem wrocławskiego środowiska artystycznego prof. Józefem Hałasem, którego rzeźba ozdobiła patio naszego biurowca Green Towers. Cieszę się też, że możemy przywrócić do życia zabytkowy Pałac Oppersdorfów, który stanie się częścią projektu realizowanego przez Skanska przy pl. Dominikańskim. Oczywiście na koniec dnia liczą się wyniki biznesowe. Model działania Skanska Property Poland polega na tym, że kupujemy działkę, budujemy biurowiec, pozyskujemy najemców, a następnie sprzedajemy gotowy, wynajęty budynek, aby inwestować w kolejne projekty. Naszym pierwszym biurowcem we Wrocławiu był Grunwaldzki Center, który oddaliśmy do użytku w 2009 r., a sprzedaliśmy w 2010 r. Pół roku temu ukończyliśmy Green Towers i sprzedaliśmy kompleks jeszcze przed oddaniem całości do użytku. Była to zresztą największa transakcja na rynkach regionalnych w 2012 r., a kupującym był polski fundusz z Grupy PZU, co świadczy ocoraz szerszym zainteresowaniu tego typu produktami inwestycyjnymi. W tej chwili budujemy Green Day przy ul. Szczytnickiej, który zostanie ukończony wpierwszym kwartale 2014 r. Miesiąc temu ruszyła budowa biurowca Dominikański w samym centrum Wrocławia. Warto pamiętać, że fundusze inwestujące wnieruchomości są bardzo ostrożne, starannie analizują koniunkturę na rynku ikupują tylko wysokiej jakości budynki zdługoterminowymi umowami najmu. To, że decydują się na zakupy we Wrocławiu, jest najlepszym świadectwem dobrych perspektyw wrocławskiegoryn ku nieruchomości.  MAJ M

A

32459304


Piątek 28 czerwca 2013 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl

6 |

WROCŁAW DO WYNAJĘCIA ZDANIEM EKSPERTA

MAŁGORZATA STOCHMAL JOT-BE NIERU CHO MOŚCI

Pikująca w dół gospodarka wielu zniechęca do podejmowania decyzji biznesowych. W ekonomicznym impa sie war to jed nak brać przykład z Chińczyków, dla których w języku ojczystym kryzys oznacza zarówno zagrożenie, jak i szansę. Czy na nieruchomościach komercyjnych można będzie zarobić? Kryzys na rynku nieruchomości komercyjnych niesie ze sobą wiele możliwości. Obecnie rentowności, czyli przychody z najmu w stosunku do ceny zakupu nieruchomości, są du żo wyż sze niż w gos po darce w cyklu wzrostowym. Jeszcze kilka lat temu rentowności wahały się w przedziale 5-7 proc. i były równie bezpiecznym instrumentem finansowym jak obligacje czy lokaty. Dziś ceny gotowych lokali oraz gruntów, a także koszty budowy nowych obiektów, są nawet dwukrotnie niższe niż kilka lat temu. W efekcie firmy, które dziś budują i komercjalizują obiekty, osiągają zyski rzędu od 8 do nawet 15 proc.

Zysk w kryzysie – Z analiz Jot-Be Nieruchomości wynika, że dziś dla wynajętych i sprzedawanych biur, lokali użytkowych oraz kompleksów magazynowo-biurowych rentowność waha się w przedziale 8-12 proc. Obecnie osoby i firmy posiadające środki lub możliwość finansowania zakupu kredytem (choć w kryzysie, niestety, nie ma takich zbyt wiele) kupują inwestycje z rentownością trzy-, czterokrotnie wyższą niż lokaty czy O

G

Ł

O

obligacje – mówi Jacek Wróblewski, prokurent Jot-Be Nieruchomości. – Dla podmiotów, które mogą pozwolić sobie na tego rodzaju inwestycje, kryzys niesie ze sobą potencjalne źródło dużych zysków. Obecnie powierzchnie biurowe wynajmowane są najczęściej w przedziale od 40 do 65 zł/m kw. w zależności od lokalizacji i standardów. Ceny sprzedaży zaś wahają się od 4,5 do 8 tys. zł/m kw. Powierzchnie użytkowe na parterach to czynsze przeważnie od 50 do 150 zł/m kw., ceny zaś – od 4,5 do 15 tys./m kw. O opłacalności inwestycji w nieruchomości komercyjne przesądzają dziś również obniżające się stopy procentowe. Można spodziewać się, że w przyszło ści, gdy gos po dar ka wej dzie w cykl ożywienia, oczekiwane przez inwestorów rentowności spadną nawet do poziomu 3-5 proc. Oznacza to, że podmioty, które dziś zainwestują w nieruchomość z rentownością 10 proc. i zdecydują się sprzedać ją za kilka lat w lepszej sytuacji gospodarczej, mogą uzyskać nawet dwukrotnie wyższą cenę sprzedaży.

Szansa dla mniejszych graczy Dziś, gdy grunty inwestycyjne są relatywnie tanie, a koszty budowy niskie, mniejsze przedsiębiorstwa w dobrej sytuacji finansowej coraz chętniej po dej mu ją de cyzję o za ku pie własnej działki komercyjnej. Docelowo powstawać tam mogą zarówno obiekty przeznaczone na własne potrzeby firmy, jak również powierzchnie na wynajem. Obecnie pojawiają się na rynku oferty gruntów inwestycyjnych we Wrocławiu i okolicach skierowane właśS

Z

E

N

nie do małych i średnich przedsiębiorstw, a także osób prowadzących działalność gospodarczą. Grunty te, o niewielkiej stosunkowo powierzchni, są zwykle atrakcyjnie zlokalizowane i dobrze skomunikowane.

ŁUKASZ GIZA

KRYZYS PO CHIŃSKU W NIERUCHOMOŚCIACH KOMERCYJNYCH

Co i gdzie budować? – Choć rynek nieruchomości komercyjnych dynamicznie się rozwija, wiele firm na próżno szuka lokali odpowiadających ich potrzebom. Wciąż na rynku brakuje małych kom plek sów ma ga zy nowo-biu ro wych. Można się spodziewać, że tą ciekawą niszę rynkową zapełnią właśnie mniejsze przedsiębiorstwa – mówi Jacek Wróblewski. – O atrakcyjności gruntów przesądzać będą przede wszystkim kwestie związane z dojazdem do nieruchomości. Firmy, które planują zakup działki pod obiekty komercyjne, będą wybierały lokalizacje wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Przykładem takiej koncepcji zagospodarowania terenu i skierowania oferty nie tylko do dużych, ale i do małych firm są m.in. tereny przy Osi Inkubacji. Położony przy ul. Rakietowej, w bliskim sąsiedztwie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia grunt został podzielony na małe działki. To ide al ne miej sce na bu dowę wciąż brakujących na rynku małych obiektów biurowo-magazynowych do 500 m kw. – dodaje ekspert Jot-Be Nieruchomości. Być może przy Osi Inkubacji powstanie nowe biznesowe centrum Wrocławia – pierwsze obiekty już są wybudowane, a w najbliższej przyszłości mają stanąć kolejne inwestycje.  I

E

B

Rentowność dla wynajętych i sprzedawanych biur, lokali użytkowych oraz kompleksów magazynowo-biurowych waha się w przedziale 8-12 proc. E

Z

P

Ł

A

T

N

E

32428438

WR


PiÄ…tek 28 czerwca 2013 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl

7

reklama

1 WRA

32457747


REKLAMA

Http pdf arch agora pl cgi bin getfile pl 2013 06 28 inn wr oacwr130628a pdf plik=2013 06 28 inn wr  

Wrocław do wynajęcia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you