Page 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKÓW CASIO WYPOSAŻONYCH W NASTĘPUJĄCE MODUŁY:

589/590/593/596/1271 DOTYCZY MODELI:

F­91, F­94, W­59, W­78 INFORMACJE WSTĘPNE Baterie Bateria zakupiona wraz z zegarkiem została zainstalowana u producenta i mogła ulec częściowemu rozładowaniu podczas transportu         i składowania. Pierwszym sygnałem wyczerpywania się baterii jest osłabienie podświetlenia i zmniejszenie wyrazistości wyświetlanych cyfr.  W takim przypadku należy wymienić baterię na nową. Wodoszczelność Wodoszczelność zegarków określona jest w przedziale od I do V. Właściwości zegarka, należy ustalić według poniższej tabeli: Klasa  Opis Pryskanie,  Pływanie, mycie  Nurkowanie bez  Nurkowanie z  wodoodporności deszcz, itp. auta, itp. akwalungu, itp. akwalungiem,  itp. I ­ nie nie nie nie II wodoszczeln tak nie nie nie y III wodoszczeln tak tak nie nie y do 50m IV wodoszczeln tak tak tak nie y do 100m V wodoszczeln tak tak tak tak y do  200­300m Uwaga: I. Zegarek nie jest wodoszczelny. Należy chronić go przed wilgocią. III. Nie używać przycisków pod wodą. IV. Dozwolone jest używanie przycisków pod wodą, oprócz przycisków schowanych. Jeżeli zegarek był poddany działaniu słonej wody,  należy go dokładnie wyczyścić (umyć i wytrzeć do sucha). V. Zegarek można mieć przy sobie, podczas nurkowaniu w akwalungu (oprócz głębokości, na których wymagane jest posiadanie gazu helowo­ tlenowego). • Niektóre zegarki wodoszczelne wyposażone są w skórzane paski. Nie należy ich nosić podczas pływania lub innych czynności, kiedy pasek  mógł by zostać zanurzony. Środki ostrożności: • Nie otwierać koperty i nie usuwać jej tylnej pokrywy. • Zegarek chroniony jest przed wilgocią, za pomocą gumowej uszczelki, która powinna być wymieniana  co 2­3 lata. • W przypadku pojawienia się wewnątrz zegarka oznak wilgoci, należy niezwłocznie oddać go do sprawdzenia, do autoryzowanego serwisu  CASIO. • Nie poddawać zegarka działaniu wysokich temperatur. • Zegarek należy chronić przed uszkodzeniami i upadkami. • Nie należy zapinać paska zegarka zbyt ciasno. • Do czyszczenia zegarka i paska należy używać miękkiej, suchej ściereczki lub zwilżonej roztworem łagodnego środka czyszczącego (np.  mydła). Nie używać do czyszczenia alkoholu i benzyny. • Jeśli zegarek jest nie używany, należy go przechowywać  w suchym miejscu. • Nie poddawać zegarka działaniu benzyny i rozpuszczalników. • Niektóre modele posiadają na pasku sitodruk. Podczas czyszczenia takich pasków, należy uważać, aby nie trzeć za mocno wydrukowanych  wzorów. • Na paskach wykonanych z żywicy może pojawić się biały nalot. Substancja ta nie jest szkodliwa dla skóry i ubrania, można ją usunąć zwykłą  szmatką. • Poddawanie zegarka długotrwałemu działaniu słońca, może spowodować wyblaknięcie fluorescencyjnych kolorów. • Długotrwały kontakt z wilgocią lub wilgotną powierzchnią, może spowodować wyblaknięcie fluorescencyjnych kolorów. W przypadku zetknięcia z wilgotną powierzchnią, usunąć jak najszybciej wszelką wilgoć z zegarka i paska. • Pocieranie fluorescencyjnej powierzchni o inną powierzchnię,  może spowodować zabarwienie barwnikiem fluorescencyjnym.


MODUŁY 589/590/593/596/1271

2

INFORMACJE OGÓLNE W trybie wskazywania czasu naciśnięcie przycisku A powoduje zmianę formatu  wyświetlania czasu pomiędzy 12­o na 24­o godzinnym. Skróty nazw dni tygodnia mają następujące znaczenie: SU: niedziela WE: środa FR: piątek MO: poniedziałek TH: czwartek SA: sobota TU: wtorek

USTAWIANIE ALARMU (BUDZIKA) Po ustawieniu czasu alarmu, codziennie o ustawionym czasie odzywa się dwudziesto sekundowy sygnał dźwiękowy. Naciśnięcie przycisku L  powoduje wyłączenie sygnału dźwiękowego. Po ustawieniu sygnału cogodzinnego, zegarek emituje co godzinę o pełnych godzinach krótki  sygnał dźwiękowy.

Aby ustawić godziny należy w trybie alarmu nacisnąć przycisk L. Każde naciśnięcie przycisku A powoduje zwiększenie godzin o jedną.

Aby ustawić minuty należy nacisnąć przycisk L. Każde naciśnięcie przycisku A powoduje zwiększenie minut o jedną.

Naciśnięcie przycisku L powoduje zakończenie ustawiania czasu alarmu. * Naciśnięcie przycisku C powoduje przejście do trybu normalnego wskazywania czasu. Naciśnięcie i przytrzymanie wciśniętego przycisku A ponad dwie sekundy powoduje przyśpieszoną zmianę wskazań czasu. Zwolnienie przycisku powoduje zatrzymanie operacji. Włączanie i wyłączanie alarmu i sygnału cogodzinnego Będąc w trybie wskazywania czasu naciskając przycisk C przechodzi się do trybu alarm, następnie poprzez naciskanie przycisku A cyklicznie  zmienia się ustawienie alarmu i sygnału codziennego.   Alarm i sygnał Alarm i sygnał Włączony tylko Włączony cogodzinny cogodzinny alarm tylko sygnał   włączone

wyłączone

cogodzinny


TRYB  STOPERA     Każda operacja rozpoczęcia i zatrzymania pomiaru jest potwierdzona krótkim sygnałem dźwiękowym.

Stoper może mierzyć czas w zakresie do 59 minut, 59,99 sekund. Aby wykonać dłuższy pomiar należy zresetować stoper i rozpocząć pomiar  od nowa.

MODUŁY 589/590/593/596/1271

3

USTAWIANIE CZASU I DATY Trzykrotnie nacisnąć przycisk C w celu przejścia z trybu wskazywania czasu do trybu ustawiania czasu i daty.

Za pomocą przycisku A ustawić sekundy.

Naciśnięcie przycisku L umożliwia ustawienie godzin.  Naciśnięcie przycisku A powoduje zwiększenie wartości godzin.

Naciśnięcie przycisku L umożliwia ustawienia minut. Naciśnięcie przycisku A powoduje zwiększenie wartości minut.

Naciśnięcie przycisku L umożliwia ustawienia miesiąca. Naciśnięcie przycisku A powoduje zwiększenie wartości miesiąca.

Naciśnięcie przycisku  L  umożliwia ustawienia dnia miesiąca. Naciśnięcie przycisku A powoduje zwiększenie wartości dnia  miesiąca. Naciśnięcie   przycisku  L  umożliwia   ustawienia  dnia  tygodnia.   Naciśnięcie   przycisku  A  powoduje   powoduje   przejście   do  następnego dnia tygodnia.

Dokładne ustawienie   czasu   można   osiągnąć   poprzez   korygowanie   wskazań   sekund   co   miesiąc   zgodnie   z   sygnałem   czasowym   (np. z radia). Naciśnięcie i przytrzymanie wciśniętego przycisku A ponad dwie sekundy powoduje przyśpieszoną zmianę wskazań czasu lub daty. Zwolnienie przycisku powoduje zatrzymanie operacji.


UWAGA: Przy dokonywaniu jakichkolwiek nowych ustawień należy zachować powyższą kolejność operacji. • Nie jest konieczne wprowadzanie wszystkich kolejnych wartości czasu i daty. Pewne wartości można pominąć naciskając przycisk L kolejno. • Jeśli przez kilka minut, gdy pulsują wybrane cyfry nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, pulsowanie ustaje i zegarek powraca do trybu  wskazywania czasu. DANE TECHNICZNE: Dokładność w normalnej temperaturze: +/­ 30 sek. na miesiąc Wyświetlanie czasu i daty:             godzina, minuty, sekundy, "pm" (po południu), miesiąc, dzień miesiąca i dzień tygodnia System kalendarza:             Wbudowany kalendarz obliczony na 28 dni lutego Alarm (budzik) Sygnał cogodzinny Stoper Zakres pomiaru: 59 minut, 59,99 sekund. Jednostka pomiaru: 1/100 sekundy Rodzaje pomiaru: zwykły pomiar czasu, pomiar z międzyczasem i pomiar czasu dwóch zawodników. Bateria:               Jedna bateria litowa CR­2016 ­ dla modułów: 587, 590, 593, 596; żywotność: 7 lat CBR­2020 ­ dla modułu 1271; żywotność: 10 lat (przy założeniu działania alarmu przez 20 sek./dzień i jedna   operacja podświetlania przez 1 sek./dzień) Uwaga: Nie   ma   możliwości   uszkodzenia   zegarka   poprzez   niewłaściwe   wykonywanie   operacji   obsługi.   Jeśli   na   wyświetlaczu   ukażą   się  niewłaściwe informacje, należy powtórzyć operację od początku zgodnie z instrukcją obsługi.

casio moduł 589  

opis funkcji w Casio module 589

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you