Market Report 2020 - Ski & Alpine Properties, Austria

Page 1

Ski & Alpine Properties Austria Market Report 2020


Market Report 2019 – Rakousko

Vážení čtenáři, společnost

Rellox

si

Vám

dovoluje

V

market

reportu z

uvádíme

legislativy,

také

představit market report se zaměřením

informace

turistického

na vývoj trhu rezidenčních realit v

sektoru či ski infrastruktury, které mají

rakouských Alpách. Rellox je specialista

přímý či nepřímý vliv na vývoj realitního

na prodej zahraničních realit a rakouské

trhu v rakouských Alpách.

alpské nemovitosti prodává od roku

Report obsahuje dostupné statistiky za

2004.

rok 2019, případně za jeho část. Přinášíme zde obecné statistiky, které definují celý rakouský realitní trh a dále

Obecně

se blíže zaměřujeme na vybrané oblasti

koncipován jako podklad pro zahraniční

a lyžařská střediska. Jedná se zejména o

(mimorakouské) investory, kteří buď již

větší střediska, která jsou oblíbená mezi

vlastní nemovitost v rakouských Alpách,

návštěvníky

nebo o této možnosti uvažují.

Alp

a

zároveň

mezi

je

tento

market

report

realitními investory.

Mgr. Jan Rejcha Managing Director

Pozn.: Upozorňujeme, že tento dokument se zaměřuje zejména na trh rekreačních a investičních nemovitostí. V některých statistikách však zahrnuje také údaje o nemovitostech určených k hlavnímu bydlení, neboť zdrojová data nelze rozdělit dle typu užívání nemovitostí. (Více informací o různých typech užívání nemovitostí v Rakousku naleznete dále v reportu.) Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

2


Market Report 2019 – Rakousko

Co vše najdete v této studii? I. II.

Makroekonomická situace v Rakousku Ceny nemovitostí v Rakousku A. Ceny stavebních pozemků B. Realizované prodeje v Alpách C. Ceny nových ski apartmánů v Alpách D. Nabídkové ceny bytů v Alpách na realitních portálech E. Ceny nemovitostí v alpských okresech

4 6 9 11 16 20 23

III. IV. V. VI. VII. VIII.

Jaký bude další vývoj cen v Alpách? Trendy: Alpy směřují k apart-hotelovým komplexům Rozhovor: Vzniká nová kategorie “family & investment” nemovitostí Výnosy z pronájmu v Alpách Legislativa Turismus v Rakousku A. Příjezdová turistika B. Struktura návštěvníků C. Komerčně pronajímané apartmány

31 34 36 39 42 45 46 48 53

IX.

Turismus v rakouských Alpách A. Návštěvnost v Alpách B. Léto v Alpách je nový fenomén

56 57 61

X. XI. XII.

Focus na Českou republiku Investice do infrastruktury Novinky pro sezónu 2019/2020

63 67 71

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

3


Market Report 2019 – Rakousko

I. Makroekonomická situace v Rakousku

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

4


I. Makroekonomická situace v Rakousku

Market Report 2019 – Rakousko

Z hlediska makroekonomické situace je

hospodářský růst měl pohybovat v intervalu 1,1 %

meziročně a 0,2 % mezičtvrtletně). I přesto však

Rakousko v posledních letech synonymem pro

a 1,6 %. Z dlouhodobého hlediska se Rakousko

není rakouská ekonomika vystavena výrazným

stabilitu jak z pohledu makroekonomické

z hlediska tempa růstu HDP pohybuje na úrovní

cyklickým šokům, např. v porovnání

situace, z pohledu institucí a právního prostředí,

průměru EU a mírně nad úrovní průměru

s ekonomikou ČR nebo Slovenska, které jsou

tak i z pohledu vývoje realitního trhu. A nic na

eurozóny a tento trend lze očekávat i do

výrazně závislé na automobilovém průmyslu.

tom nemění ani občasné napětí v domácí

budoucna. (Zdroj: OENB, WIFO)

Z tohoto pohledu je rakouská ekonomika

politice.

Hospodářsky je Rakousko velmi vyspělá země.

Rakouská ekonomika vzrostla v roce 2018

Měřeno velikosti HDP na hlavu se pohybuje na

o 2,7 %, což je podle Oesterreichische

úrovni cca 138 % průměru EU a cca 126 %

Nationalbank (OENB) mírné zlepšení oproti růstu

průměru eurozóny.

o 2,6 % o rok dříve. V letech předcházejících však Rakouská ekonomika víceméně stagnovala a podle Rakouského institutu pro hospodářský výzkum zaznamenala tempo růstu reálného HDP pouhých 0,7 % v roce 2012, 0,1 % v roce 2013, 0,6 % v roce 2014, 1 % v roce 2015 a 1,5 % v roce 2016.

V roce 2019 je růst ekonomiky v Rakousku odhadován mezi 1,5 % a 1,7 %.

HDP na hlavu činí cca 138 % průměru EU a cca 126 % průměru eurozóny. Jako většina malých otevřených ekonomik je i ta rakouská tažena hlavně exportem, většinou do

svého největšího obchodního partnera, Německa. Více než 75 % rakouského vývozu směřuje do Evropy, 30 % do Německa. Existuje zde proto riziko zpomalení růstu HDP v důsledku recese v Německu, což už se

Na rok 2019 hovoří odhady o růstu mezi 1,5 % a

projevuje na kvartálních růstech rakouské

1,7 %, v letech 2020 a 2021 by se pak

ekonomiky (poslední údaj za 3. čtvrtletí 1,5 %

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

stabilnější. (Zdroj: OENB, WIFO) I v dalších makroekonomických ukazatelích si Rakousko vede poměrně dobře. Inflace je v posledních letech stabilní pod úrovní 2 %, byť měsíční statistiky za rok 2019 ukazují pokles

směrem k 1,7 %. Na této úrovni by se inflace měla dle prognóz pohybovat i v následujících letech. Úrokové sazby jsou v Rakousku, stejně jako v celé eurozóně, velmi nízké. Výnosy státních dluhopisů spadly ve druhém čtvrtletí 2019 poprvé od roku 2016 do záporných hodnot, ve třetím čtvrtletí atakovaly dokonce hranici -0,4 % ročně a aktuálně se pohybují okolo -0,2 %. Úroková sazba vkladů domácností do 1 roku klesla v posledním čtvrtletí roku 2019 až na 0,13 % a průměrná úroková sazba nově poskytnutých úvěrů na bydlení pro domácnosti klesla v tomtéž období pod 1,5 %. (Zdroj: OENB)

I

5


Market Report 2019 – Rakousko

II. Ceny nemovitostí v Rakousku

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

6


II. Ceny nemovitostí v Rakousku

Market Report 2019 – Rakousko

Rakouský realitní trh patří dlouhodobě k nejstabilnějším v Evropě.

Ceny rezidenčních nemovitostí v Rakousku

vzrostly v roce 2018 o 6 %, zatímco ve

zaznamenaly mírný růst i v době realitní krize

francouzských alpských střediscích v průměru

koncem minulé dekády. V roce 2018 vzrostly ceny

přibližně o 3 %, ve Švýcarsku ceny stagnovaly

rezidenčních nemovitostí v Rakousku o 6,9 %, což

a v italských Dolomitech ceny klesly o 2 %.

představuje třetí nejvyšší meziroční nárůst od roku 2000. Zatím poslední dostupné údaje za třetí

Obecně lze konstatovat, že Rakousko, i přes

čtvrtletí 2019 hovoří o mírném zpomalení růstu na

rychlejší růst cen, stále těží z nižší cenové základny

úroveň 5,2 %. (zdroj: OeNB).

oproti švýcarským a francouzským alpským

Vývoj cen v rakouských Alpách je do velké míry

střediskům. UBS uvádí v žebříčku nejdražších

podpořen vývojem celorakouského realitního trhu

Švýcarská banka UBS ve svém přehledu “UBS

alpských oblastí pouze dvě rakouská střediska –

– a ten patří dlouhodobě k nejstabilnějším

Alpine Property Focus 2019” uvádí, že ceny

Kitzbűhel a St. Anton / Lech.

v Evropě.

“druhých nemovitostí” v rakouských Alpách

Index rezidenčních nemovitostí v Rakousku 250

230 210 190 170 150 130 110 90 2000

2001

2002

2003

2004

Rok 2000 = 100

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

2005

2006

2007

2008

Rakousko celkem

2009

2010

Vídeň

2011

2012

2013

Rakousko bez Vídně

2014

2015

2016

2017

2018

2019 Q3

Zdroj: OeNB, Rakouská národní banka

I

7


II. Ceny nemovitostí v Rakousku

Market Report 2019 – Rakousko

I

8

Jaké jsou hlavní důvody růstu cen v rakouských Alpách? Významným prvkem růstu cen nemovitostí v rakouských Alpách je rakouská strategie rozšiřování a propojování

Regulace nové výstavby ze strany obcí = omezená nabídka nemovitostí.

lyžařských středisek. Ceny nemovitostí v nově napojených oblastech mají tendenci se přiblížit cenám nemovitostí v klíčových a centrálních obcích v rámci střediska. Dalším faktorem jsou výrazné investice rakouských provozovatelů ski areálů do zvyšování kvality a komfortu lyžařské infrastruktury. Z kdysi standardních lyžařských

Poptávka po ski/ rekreačních/ investičních nemovitostech téměř z celé Evropy. Zvyšující se standard bydlení a nové rezidenční výstavby v top lyžařských střediscích, včetně zázemí a poskytovaných služeb na úrovni 4* a 4*S.

středisek se tak stávají moderní a luxusní resorty. Asi hlavním důvodem růstu cen zejména v top lyžařských

Propojování lyžařských resortů a rozšiřování o nové oblasti.

střediscích je ale posun nové výstavby z čistě rezidenčních projektů do apart-hotelových projektů,

které se staví většinou ve standardu 4* a 4*S se zázemím

Zvyšování kvality lyžařské infrastruktury.

jako je recepce, bazén, wellness či restaurace. To jsou samozřejmě věci, které výrazně ovlivňují náklady developerů a tedy i výsledné ceny.

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Příznivé ekonomické prostředí a rostoucí realitní trh v celém Rakousku.


II.

Market Report 2019 – Rakousko

A. Ceny stavebních pozemků Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

9


II. Ceny nemovitostí v Rakousku > A. Ceny stavebních pozemků

Market Report 2019 – Rakousko

I

Ceny stavebních pozemků v rakouských Alpách (EUR/m2)

min. cena (EUR/m²)

max. cena (EUR/m²)

253

379

Bad Hofgastein

270

600

Flachau

350

600

Kaprun

308

462

Obec Bad Gastein

3200

2700

2200

1700

1200

700

200

Leogang

290

550

Saalbach / Hinterglemm

440

600

Zell am See

390

1000

Schladming

300

500

Mayrhofen

306

459

Neustift im Stubaital

420

500

Kitzbűhel

800

3500

Going am Wilden Kaiser

225

1100

Ellmau

350

980

Ischgl

681

1021

St. Anton am Arlberg

1400

1600

Seefeld in Tirol

500

800

Sölden

450

600

Tux

220

330

Lech

750

2000

Zdroj: Gewinn

Zdroj: Gewinn

Ceny stavebních pozemků ve vybraných rakouských alpských oblastech jsou poměrně stabilní a meziročně nezaznamenaly výrazných změn. Výjimkou je Schladming, kde se horní hranice cen stavebních pozemků zvedla z 300 EUR/m²

Zajímavý fakt: ceny nejdražších pozemků v Zell am See jsou

v roce 2017 až na 500 EUR/m² v roce 2018 (zdroj: Gewinn).

dvojnásobné oproti nejvyšší cenové hranici pozemků

Pozn.: V cenovém přehledu jsou zahrnuty všechny pozemky určené pro rezidenční výstavbu, bez rozlišení typu rezidenční výstavby podle územního plánu.

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

v blízkém Kaprunu, což se ale neodráží na cenách nové výstavby.

10


II.

Market Report 2019 – Rakousko

B. Realizované prodeje v Alpách Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

11


II. Ceny nemovitostí v Rakousku > B. Realizované prodeje v Alpách

Market Report 2019 – Rakousko

V následujícím grafu přinášíme data o realizovaných

V některých menších střediscích je počet

Pozn.: Uvedená data zahrnují ceny nových i starších bytů

transakcích prodeje bytů ve vybraných rakouských

realizovaných prodejů velmi nízký vzhledem

a všech typů užívání, jejichž převod vlastnictví byl zanesen

alpských střediscích v roce 2019 a porovnání s rokem

k omezené nabídce bytů na prodej. V mnoha

2018 a 2017. Údaje představují reálné konečné ceny

případech tak počet transakcí (a cenová úroveň) závisí

zanesené v rakouském katastru nemovitostí a liší se

na jednom konkrétním projektu ve výstavbě, který je

tak od nabídkových či inzerovaných cen bytů na

v dané době realizován v daném středisku. Spodní

prodej.

cenovou hranici zároveň mohou ovlivňovat prodeje

Nejvíce transakcí se logicky realizuje ve větších obcích.

levných nemovitostí v rámci místního trhu.

Počet prodejů 2017

do katastru nemovitostí v období od ledna 2017 do 31.12.2019. Statistiky zahrnují pouze prodeje realizované v dané obci a nezahrnují přilehlé části, tzn. např. Zell am See obsahuje pouze data z Zell am See centrum, nikoliv z Zell am See Schűttdorf či Zell am See Thumersbach.

Počet prodejů 2018

Počet prodejů 2019

Bad Gastein

Sölden

Kaprun

Lech

Hermagor

Wagrain

Tauplitz

Schladming

Kitzbühel

Zell am See

St. Anton am Arlberg

Neustift im Stubaital

Saalbach Hinterglemm

Mayrhofen

Leogang

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Zdroj: Rellox

I

12


II. Ceny nemovitostí v Rakousku > B. Realizované prodeje v Alpách

Market Report 2019 – Rakousko

Realizované prodeje bytů v letech 2017 – 2019 ve vybraných střediscích Ceny od – do v EUR MAYRHOFEN

KAPRUN

LEOGANG

HERMAGOR

ZELL AM SEE

SCHLADMING

BAD GASTEIN

WAGRAIN

TAUPLITZ

SAALBACH HINTERGLEMM

3 500 000 €

ST. ANTON AM ARLBERG

4 000 000 €

KITZBÜHEL

4 500 000 €

SÖLDEN

LECH

NEUSTIFT IM STUBAITAL

5 000 000 €

3 000 000 €

2 500 000 €

2 000 000 €

1 500 000 €

1 000 000 €

500 000 €

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

0€

Zdroj: Rellox

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

13


II. Ceny nemovitostí v Rakousku > B. Realizované prodeje v Alpách

Market Report 2019 – Rakousko

Přehled realizovaných prodejů ve vybraných střediscích 1/2 LOKALITA Lech

Neustift im Stubaital

Sölden

Kitzbűhel

St. Anton am Arlberg

Tauplitz

Wagrain

Saalbach Hinterglemm

ROK

NEJNIŽŠÍ CENA

NEJVYŠŠÍ CENA

POČET PRODEJŮ 7

2017

331 144 €

1 925 000 €

2018

385 000 €

1 430 000 €

4

2019

-

-

0

2017

98 372 €

230 000 €

4

2018

110 000 €

270 000 €

4

2019

-

-

0

2017

130 000 €

434 400 €

6

2018

626 304 €

626 304 €

1

2019

-

-

0

2017

90 000 €

3 800 000 €

48

2018

89 137 €

7 200 000 €

45

2019

125 000 €

3 300 000 €

27

2017

90 000 €

580 950 €

4

2018

110 000 €

1 060 900 €

7

2019

325 000 €

550 000 €

4

2017

37 720 €

120 000 €

13

2018

44 100 €

372 000 €

10

2019

36 000 €

444 500 €

30

2017

135 000 €

600 000 €

18

2018

140 000 €

774 000 €

29

2019

70 000 €

514 800 €

10

2017

50 000 €

1 034 977 €

42

2018

28 000 €

2 134 000 €

27

2019

42 000 €

540 000 €

14

Zdroj: Rellox

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

14


II. Ceny nemovitostí v Rakousku > B. Realizované prodeje v Alpách

Market Report 2019 – Rakousko

Přehled realizovaných prodejů ve vybraných střediscích 2/2 LOKALITA Schladming

Bad Gastein

Zell am See

Hermagor

Leogang

Kaprun

Mayrhofen

ROK

NEJNIŽŠÍ CENA

NEJVYŠŠÍ CENA

POČET PRODEJŮ

2017

60 000 €

680 000 €

41

2018

66 000 €

750 000 €

31

2019

69 040 €

550 690 €

14

2017

35 000 €

680 000 €

55

2018

47 000 €

300 000 €

26

2019

29 000 €

340 200 €

18

2017

86 000 €

1 515 000 €

45

2018

65 000 €

760 000 €

38

2019

75 000 €

455 000 €

23

2017

59 000 €

325 000 €

3

2018

97 000 €

138 000 €

3

2019

94 000 €

150 000 €

5

2017

-

-

0

2018

599 880 €

701 000 €

3

2019

-

-

0

2017

61 000 €

600 000 €

38

2018

22 500 €

1 491 960 €

63

2019

50 000 €

876 120 €

52

2017

68 500 €

810 000 €

28

2018

120 000 €

584 400 €

13

2019

100 000 €

477 500 €

17

Zdroj: Rellox

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

15


II.

Market Report 2019 – Rakousko

C. Ceny nových ski apartmánů v Alpách Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

16


II. Ceny nemovitostí v Rakousku > C. Ceny nových ski apartmánů v Alpách

Společnost Rellox monitoruje nabídkové

Z interních dat společnosti Rellox

ceny nové apartmánové výstavby ve

vyplývá, že více než 90 % ski apartmánů

vybraných lyžařských střediscích

v rakouských Alpách je prodáno ještě

v Rakousku.

před jejich dokončením.

V roce 2019 se nejdražší nové apartmány prodávaly v Lechu, kde byly ceny nejvyšší jak v absolutní hodnotě (2.129.000 EUR), tak v přepočtu na m² (16.978 EUR/m²). Lech je dlouhodobě nejdražším rakouským střediskem společně s Kitzbűhelem (14.570 EUR/m² v roce 2018) a St. Anton am Arlberg (9.956 m²/EUR v roce 2018). Na St. Anton se cenově dotahuje oblast Saalbach/Hinterglemm s cenami jen

Více než 90 % ski apartmánů v rakouských Alpách je prodáno ještě před jejich dokončením.

mírně pod 10.000 m²/EUR. Ruku v ruce se zvyšujícím se luxusem se zvětšuje také

V případě kvalitních projektů se kvalitní

velikost prodávaných jednotek - největší

jednotky prodávají ještě před zahájením

byty se prodávaly v Lechu (průměrná

výstavby. Většina zbývajících apartmánů

velikost činila téměř 125,4 m²).

se prodává v průběhu výstavby. Je

Dlouhodobě rostou ceny v Zell am See,

poměrně běžné, že developeři přijímají

kde může hrát roli také nově realizované

rezervace ještě před udělením

lanovkové propojení na Saalbach.

stavebního povolení.

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Market Report 2019 – Rakousko

I

17


II. Ceny nemovitostí v Rakousku > C. Ceny nových ski apartmánů v Alpách

Ceny nových apartmánů (EUR/m2) Bad Hofgastein Obergurgl Neukirchen Königsleiten Hinterglemm Műhlbach am Hochkönig Lech Ehrwald Hinterstoder Zell am See Alpendorf / St. Johann am Pongau Fűgen

0€

4 000 €

8 000 €

12 000 €

16 000 € Zdroj: Rellox

Market Report 2019 – Rakousko

Středisko

Cena EUR

Velikost m²

Bad Hofgastein

292 333 €

62,09

4 708 €

Obergurgl

677 552 €

77,35

8 760 €

Neukirchen

522 189 €

77,5

6 738 €

Königsleiten

695 222 €

95,57

7 274 €

Hinterglemm

613 486 €

62,7

9 784 €

Mühlbach am Hochkönig

379 769 €

64,53

5 885 €

Lech

2 129 000 €

125,4

16 978 €

Ehrwald

506 563 €

75,61

6 700 €

Hinterstoder

236 600 €

66,22

3 573 €

Zell am See

523 832 €

64,78

8 086 €

Alpendorf / St. Johann im Pongau

302 514 €

58,54

5 168 €

Fügen

599 801 €

90,38

6 636 €

I

Cena EUR / m²

Zdroj: Rellox

Pozn.: Přehled zahrnuje údaje o jednotkách volně dostupných na prodej v průběhu roku 2019. Přehled nezahrnuje projekty určené primárně k hlavnímu bydlení a zahrnuje pouze projekty určené pro druhé bydlení či na další pronájem. Ceny nemovitostí jsou uváděny bez DPH z kupní ceny, ale včetně všech příslušenství, které jsou podmínkou koupě, např. cena vybavení, garážové stání apod.

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

18


II. Ceny nemovitostí v Rakousku > C. Ceny nových ski apartmánů v Alpách

Market Report 2019 – Rakousko

Příklady nových ski apartmánů k prodeji v roce 2019

Salcbursko I Zell am See

Vorarlbersko I Lech

Salcbursko I Hinterglemm

29,96 m2 – 131,15 m2

126,00

199 900 – 999 900 EUR

1 845 000 – 4 115 000 EUR

219 900 – 289 900 EUR

Tyrolsko I Königsleiten

Tyrolsko I Ehrwald

Salcbursko I Neukirchen am Grossvenediger

114,89

m2

896 000 EUR

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

93,00

m2

m2

– 213,00

– 177,00

m2

m2

625 000 – 1 200 000 EUR

24,70 m2 – 30,00 m2

37,00 m2 – 104,00 m2 342 000 – 846 000 EUR

I

19


II.

Market Report 2019 – Rakousko

D. Nabídkové ceny nemovitostí v Alpách

na rakouských realitních portálech Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

20


II. Ceny nemovitostí v Rakousku > D. Nabídkové ceny nemovitostí v Alpách na rakouských realitních portálech

Market Report 2019 – Rakousko

Nabídkové ceny nemovitostí na rakouských realitních portálech (EUR/m2) (nové i starší rezidenční nemovitosti, domy i byty)

Statistika nabídkových cen bytů zahrnuje jak nové, tak starší nemovitosti.

Středisko

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bad Gastein

2573

3483

3226

3061

3118

3356

4578

Bad Hofgastein

3073

3089

3503

2964

4131

3901

4001

Flachau

4232

3587

3722

4636

3888

4214

3616

Wagrain

3188

3277

3299

3497

3874

4572

4652

Kaprun

4030

3801

3727

4035

4412

5183

7958

Maria Alm

2624

3171

3421

3478

4704

4968

5439

Saalbach Hinterglemm

5240

4895

5950

5859

5363

7121

7417

Zell am See

3862

3635

4356

4276

4245

5281

5669

také nízký růst v St. Anton am Arlberg

Schladming

3445

3961

3875

4207

4745

6193

6882

(kde ovšem není jasné, zda-li se jedná

Öetz

3339

2495

2678

4421

3778

6920

5661

Sölden

5465

2572

2900

3955

6449

6708

5155

Kitzbűhel

5065

5299

5845

5805

10026

13325

13776

St. Johann in Tirol

4540

4680

5496

5455

6007

6681

6614

St. Anton am Arlberg

5781

6711

6210

7274

10218

6889

6701

Lech

5056

5056

6076

6076

16962

16152

19461

V průměru se nabídkové ceny bytů v monitorovaných střediscích za pět let (Q4 2014 – Q4 2019) zvýšily o 80 %.

(Upozorňujeme, že nabídkové ceny se mohou lišit od realizovaných prodejních cen.) Nejvyšší nárůst nabídkových cen za posledních pět let zaznamenaly luxusní Kitzbűhel (+160 %) a Lech (+285 %). Kromě stagnujícího Flachau, kde jsou ceny stejné jako před pěti lety, zaujme

o dočasný cenový výkyv, viz. malá nabídka nemovitostí, či dlouhodobější trend).

Zdroj: immi.at

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

21


II. Ceny nemovitostí v Rakousku > D. Nabídkové ceny nemovitostí v Alpách na rakouských realitních portálech

Market Report 2019 – Rakousko

Nabídkové ceny nemovitostí na rakouských realitních portálech (EUR/m2) (nové i starší rezidenční nemovitosti, domy i byty) 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zdroj: immi.at

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

22


II.

Market Report 2019 – Rakousko

E. Ceny nemovitostí v alpských okresech Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

23


II. Ceny nemovitostí v Rakousku > E. Ceny nemovitostí v alpských okresech

Market Report 2019 – Rakousko

Pokud hodnotíme ceny bytů v okresech

Dornbirn/ Vorarlbersko (4.273 EUR/m²)

zejména o koupi apartmánů, nikoliv

odehrál zcela extrémní nárůst cen domů

v nejvyhledávanějších alpských

a Kitzbűhel/ Tyrolsko (4.222 EUR/m²).

o koupi domů. Vývoj cen domů tak spíše

v okrese Kitzbűhel. Za jeden jediný rok

spolkových zemích (Salcbursko, Tyrolsko,

V případě bytů na prodej je patrný růst

odpovídá poptávce ze strany lokálních

zde ceny domů vzrostly na dvojnásobek,

Štýrsko, Korutany a Vorarlbersko)

cen - převážně mírný jednociferný,

kupujících pro účely hlavního bydlení.

respektive trojnásobek. Rok 2018 tyto

a pokud pomineme nejvyšší průměrné

někde dvouciferný.

Ceny domů tak v některých okresech

ceny domů v okresu Kitzbűhel potvrdil,

ceny ve městech Salzburg (5.582

V případě cen domů na prodej je situace

rostou a v jiných okresech klesají. Kromě

respektive dále navýšil.

EUR/m²) a Innsbruck (5.459 EUR/m²), tak

zajímavější. Ve většině lyžařských

dvouciferného meziročního růstu cen

tři nejdražší okresy jsou Klagenfurt

středisek je ze strany zahraničních

domů ve velkých městech (Salzburg

venkov/ Korutany (4.350 EUR/m²),

a oportunistických investorů zájem

a Innsbruck) se z roku 2016 na rok 2017

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

24


II. Ceny nemovitostí v Rakousku > E. Ceny nemovitostí v alpských okresech

Salcbursko – ceny bytů Okres

Zell am See

Sankt Johann im Pongau

Salzburg město

Salzburg venkov

Salcbursko – ceny domů

Velikost

2016

2017

2018

Změna 2017- 2018 %

˂58 m²

3097

3036

3397

+12

58 – 79 m²

3479

3286

3626

+10

˃79 m²

3695

3496

3763

+8

˂58 m²

3127

2967

3259

+10

58 – 79 m²

3163

3103

3401

+10

˃79 m²

3098

2989

3311

+11

˂58 m²

4570

4945

5236

+6

58 – 79 m²

4595

4854

5207

+7

˃79 m²

4879

5302

5582

+5

˂58 m²

3558

3715

3915

+5

58 – 79 m²

3617

3764

3993

+6

˃79 m²

3481

3573

3798

+6

Zdroj: Statistik Austria Pozn.: V tabulkách jsou použita data u bytů a domů postavených od roku 1991 do současnosti. Zároveň data zahrnují pouze byty s venkovní plochou – terasou, balkónem či zahrádkou a pouze domy kategorie C, tj. domy s velkým pozemkem (konkrétní velikosti pozemku se liší podle lokality). Data za rok 2019 by měla být zveřejněna na konci května 2020.

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Market Report 2019 – Rakousko

Okres

Zell am See

Sankt Johann im Pongau

Salzburg město

Salzburg venkov

Velikost

2016

2017

2018

Změna 2017- 2018 %

˂110 m²

4438

4800

4747

-1

110 – 160 m²

3733

3898

3728

-4

˃160 m²

2996

3102

3075

-1

˂110 m²

3531

3702

3586

-3

110 – 160 m²

3074

3062

2870

-6

˃160 m²

2729

2337

2316

-1

˂110 m²

7859

8914

11193

+26

110 – 160 m²

6597

7271

8953

+23

˃160 m²

5275

5453

6811

+25

˂110 m²

3975

5778

6184

+7

110 – 160 m²

3238

4066

4464

+10

˃160 m²

2638

3324

3722

+12

I

25


II. Ceny nemovitostí v Rakousku > E. Ceny nemovitostí v alpských okresech

Tyrolsko – ceny bytů Okres

Tyrolsko – ceny domů

Velikost

2016

2017

2018

Změna 2017- 2018 %

˂64 m²

4573

5008

5459

+9

2017

2018

Změna 2017- 2018 %

6122

7725

+26

120 – 170 m²

5443

4884

6251

+28

˃170 m²

4032

4094

5625

+37

˂120 m²

3779

5067

6093

+20

Innsbruck venkov

120 – 170 m²

3225

4083

4516

+11

˃170 m²

2842

3064

3617

+18

˂120 m²

2930

4015

3538

-12

120 – 170 m²

2394

3060

2840

-7

+2

˃170 m²

1979

1974

1849

-6

4069

+15

˂120 m²

4474

13156

14593

+11

3530

3940

+12

120 – 170 m²

4199

10341

11295

+9

4003

4222

+5

˃170 m²

5151

10995

11080

+1

4752

5074

+7

˃85 m²

4407

4829

5079

+5

˂64 m²

3132

3405

3619

+6

Innsbruck venkov

64 – 85 m²

2951

3144

3328

+6

˃85 m²

2957

3043

3178

+4

˂64 m²

2510

2719

2843

+5

64 – 85 m²

2435

2595

2659

+2

˃85 m²

2366

2474

2520

˂64 m²

3077

3540

64 – 85 m²

3081

˃85 m²

3563

Kufstein

2016 5892

4406

Landeck

Velikost ˂120 m²

64 – 85 m²

Kitzbühel

Okres

Innsbruck město

Innsbruck město

Imst

Market Report 2019 – Rakousko

˂64 m²

3080

3273

3498

+7

64 – 85 m²

2283

2536

2690

+5

˃85 m²

2822

2926

3024

˂64 m²

2396

2717

64 – 85 m²

2158

˃85 m²

2178

Imst

Kitzbühel

˂120 m²

3134

5427

5281

-3

120 – 170 m²

3177

4344

3913

-10

+3

˃170 m²

2400

2548

2470

-3

2959

+9

˂120 m²

2801

4398

4425

+1

2351

2535

+8

120 – 170 m²

2525

3728

4070

+9

2354

2517

+7

˃170 m²

2318

3047

3128

+3

Zdroj: Statistik Austria Pozn.: V tabulkách jsou použita data u bytů a domů postavených od roku 1991 do současnosti. Zároveň data zahrnují pouze byty s venkovní plochou – terasou, balkónem či zahrádkou a pouze domy kategorie C, tj. domy s velkým pozemkem (konkrétní velikosti pozemku se liší podle lokality). Data za rok 2019 by měla být zveřejněna na konci května 2020.

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Landeck

Kufstein

I

26


II. Ceny nemovitostí v Rakousku > E. Ceny nemovitostí v alpských okresech

Horní Rakousko – ceny bytů Okres

Gmunden

Horní Rakousko – ceny domů

Velikost

2016

2017

2018

Změna 2017- 2018 %

˂66 m²

2578

2866

2928

+2

66 – 85 m²

2500

2771

2737

-1

˃85 m²

2456

2687

2762

+3

Zdroj: Statistik Austria Pozn.: V tabulkách jsou použita data u bytů a domů postavených od roku 1991 do současnosti. Zároveň data zahrnují pouze byty s venkovní plochou – terasou, balkónem či zahrádkou a pouze domy kategorie C, tj. domy s velkým pozemkem (konkrétní velikosti pozemku se liší podle lokality). Data za rok 2019 by měla být zveřejněna na konci května 2020.

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Market Report 2019 – Rakousko

Okres

Gmunden

Velikost

2016

2017

2018

Změna 2017- 2018 %

˂120 m²

2260

2891

2955

+2

120 – 160 m²

1944

2244

2379

+6

˃160 m²

1670

1719

1788

+4

I

27


II. Ceny nemovitostí v Rakousku > E. Ceny nemovitostí v alpských okresech

Korutany – ceny bytů

Korutany – ceny domů

Okres

Velikost

2016

2017

2018

Změna 2017- 2018 %

˂62 m²

1690

1989

2069

+4

Hermagor

62 – 83 m²

1690

1989

2069

+4

˃83 m²

1690

1989

2069

+4

Zdroj: Statistik Austria Pozn.: V tabulkách jsou použita data u bytů a domů postavených od roku 1991 do současnosti. Zároveň data zahrnují pouze byty s venkovní plochou – terasou, balkónem či zahrádkou a pouze domy kategorie C, tj. domy s velkým pozemkem (konkrétní velikosti pozemku se liší podle lokality). Data za rok 2019 by měla být zveřejněna na konci května 2020.

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Market Report 2019 – Rakousko

2017

2018

Změna 2017- 2018 %

1781

1823

2042

+12

1635

1695

1891

+12

1185

1210

+2

Okres

Velikost

2016

˂110 m²

Hermagor

110 – 150 m² ˃150 m²

1334

I

28


II. Ceny nemovitostí v Rakousku > E. Ceny nemovitostí v alpských okresech

Štýrsko – ceny bytů Okres

Liezen

Štýrsko – ceny domů

Velikost

2016

2017

2018

Změna 2017- 2018 %

˂59 m²

2628

2579

2686

+4

59 – 78 m²

2283

2354

2403

+2

˃78 m²

2442

2473

2636

+7

Zdroj: Statistik Austria Pozn.: V tabulkách jsou použita data u bytů a domů postavených od roku 1991 do současnosti. Zároveň data zahrnují pouze byty s venkovní plochou – terasou, balkónem či zahrádkou a pouze domy kategorie C, tj. domy s velkým pozemkem (konkrétní velikosti pozemku se liší podle lokality). Data za rok 2019 by měla být zveřejněna na konci května

2020.

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Market Report 2019 – Rakousko

Okres

Liezen

Velikost

2016

2017

2018

Změna 2017- 2018 %

˂110 m²

2296

2684

2850

+6

110 – 150 m²

2057

2273

2289

+1

˃150 m²

1703

1818

1846

+2

I

29


II. Ceny nemovitostí v Rakousku > E. Ceny nemovitostí v alpských okresech

Vorarlbersko – ceny bytů Okres

Bludenz

2016

2017

2018

Změna 2017- 2018 %

˂65 m²

3374

3509

3826

+9

65 – 82 m²

3245

3289

3594

+9

˃82 m²

3335

3349

3651

+9

Zdroj: Statistik Austria Pozn.: V tabulkách jsou použita data u bytů a domů postavených od roku 1991 do současnosti. Zároveň data zahrnují pouze byty s venkovní plochou – terasou, balkónem či zahrádkou a pouze domy kategorie C, tj. domy s velkým pozemkem (konkrétní velikosti pozemku se liší podle lokality). Data za rok 2019 by měla být zveřejněna na konci května

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

Vorarlbersko – ceny domů

Velikost

2020.

Market Report 2019 – Rakousko

Okres

Bludenz

Velikost

2016

2017

2018

Změna 2017- 2018 %

˂120 m²

3349

4777

4529

-5

120 – 150 m²

3031

3592

3512

-2

˃150 m²

2304

2856

2664

-7

30


Market Report 2019 – Rakousko

III. Jaký bude další vývoj cen v Alpách?

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

31


III. Jaký bude další vývoj cen v Alpách?

Market Report 2019 – Rakousko

Hovoříme o typu nemovitostí,

aparthotelové komplexy

které jsou vhodné pro koupi

v prémiové luxusní kategorii,

zahraničním investorem, tzn.

např. pod značkou Six Senses

jedná se zejména o nemovitosti

nebo Hilton.

určené ke kombinaci částečného vlastního užívání a dalšího

Toto bude tlačit ceny nahoru.

pronájmu, případně nemovitosti

Ceny porostou zejména v top

pro druhé bydlení, nebo vedlejší

lyžařských střediscích, na které se

bydlení (viz. kapitola Legislativa,

soustředí zájem lyžařů a zájemců

box Přehled typů užívání

o koupi nemovitosti, a také

v Rakousku – strana 44).

v oblastech, které profitují z rozšiřování a propojování

Pokud pomineme případný

lyžařských středisek,

negativní geoekonomický

modernizace infrastruktury

a geopolitický vývoj ve světě, tak

a nabídky služeb (v zimě i v létě).

je předpoklad dalšího růstu cen v rakouských Alpách.

Kromě Kitzbűhelu, Lechu

Očekáváme ze strany developerů

a St. Antonu se budou centrální

další výstavbu nemovitostí

obce dalších top lyžařských

v rámci tzv. “family & investment”

středisek přibližovat k luxusnímu

konceptu (viz. kapitola IV. Trendy)

segmentu. Tyto obce se budou

s důrazem na vysokou kvalitu

postupně dostávat nabídkou

projektu, zázemí a služeb na

rezidenčních nemovitostí pro

úrovni 4* a 4*S a s orientací na

zahraniční zájemce (a s cenami

bonitní cílovou skupinu.

těchto nemovitostí) o úroveň výš,

Zároveň se očekává vstup

než jsme byli v minulosti zvyklí.

hotelových operátorů, kteří budou provozovat také

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

32


III. Jaký bude další vývoj cen v Alpách?

Market Report 2019 – Rakousko

A co brexit? V případě divokého brexitu bez

dohody, může nastat situace, kdy investoři z Velké Británie budou považováni za kupující z “třetích zemí” a nebudou se na ně vztahovat podmínky koupě nemovitosti jako pro občany EU. Toto může výrazně zredukovat zájem Britů o koupi nemovitosti v rakouských Alpách. Snížený zájem o investice ze strany britských kupujících by neměl mít zásadní vliv na změnu poměrů v rakouských Alpách.

Alpský rezidenční trh v Rakousku má výhodu výrazné diverzifikace podle národnosti kupujících. Nicméně zejména v luxusnějších destinacích a v oblastech, které jsou dlouhodobě předmětem zájmu investorů z UK (např. Obergurgl/ Hochgurgl a Ski Arlberg), může mít úbytek investorů z Velké Británie vliv na likviditu a cenu nemovitostí.

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

33


Market Report 2019 – Rakousko

IV. Trendy: Alpy směřují k apart-hotelovým komplexům

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

34


IV. Trendy: Alpy směřují k apart-hotelovým komplexům

Market Report 2019 – Rakousko

Rok 2018 potvrdil posun od výstavby čistě rezidenčních projektů směrem k vyššímu standardu a k výstavbě apart-hotelových komplexů s hotelovým zázemím a zajištěnou správou nemovitosti, včetně dalšího pronájmu s výnosy pro vlastníka nemovitosti. Tento posun je daný několika faktory:

B. INVESTICE

A. SLUŽBY Zvyšující se zájem ze strany investorů o koupi nemovitosti ve vyšším standardu, včetně poskytovaných služeb. Většina nových projektů v Alpách se staví na úrovni 4* / 4*S hotelového standardu a služeb. Součástí objektů tak bývá i odpovídající zázemí - recepce,

spa / wellness, bazén, restaurace či bar.

Trend koupě druhé nemovitosti nejen pro vlastní užívání, ale také jako investice s příjmy z pronájmu. Tento trend je patrný celosvětově i u dražších nemovitostí zejména od realitní krize z období okolo roku 2010. Vlastníci nemovitostí se snaží maximálně zefektivnit svoji investici, jak z pohledu vlastního užívání nemovitosti, tak z pohledu případné návratnosti

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

investice.

C. LEGISLATIVA

D. TURISMUS Růst zájmu o ubytování v apart-

Legislativní podmínky v Rakousku, resp.

hotelových apartmánech ze strany turistů

v jednotlivých spolkových zemích, resp.

přijíždějících do Alp. Jedná se o nejrychleji

v jednotlivých obcích. Nová výstavba v

rostoucí segment ubytovacích kapacit.

top lyžařských střediscích je v drtivé

Počet příjezdů do komerčních

většině realizována v režimu, kdy majitel

ubytovacích jednotek (apartmány/

jednotky může nemovitost částečně

chalety) vzrostl v Rakousku v roce 2018

užívat, ale nemovitost je primárně

oproti předchozímu roku o 12,8 %, což je

určena k dalšímu pronájmu (viz.

několikanásobně vyšší růst oproti

kapitola Legislativa, box Přehled typů

ubytování v 1/2*, 3*, 4/5 * hotelech (viz.

užívání v Rakousku – strana 44).

kapitola Turismus v Rakousku (strana 45) a Turismus v rak. Alpách (strana 56).

I

35


Market Report 2019 – Rakousko

V. Rozhovor: Vzniká nová kategorie „Family & investment” nemovitostí

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

36


V. Rozhovor: Vzniká nová kategorie „Family & investment” nemovitostí

Market Report 2019 – Rakousko

I

“Realitní trh v rakouských Alpách byl

nepřítomnosti bude nemovitost

situace na realitním trhu, růstu příjezdů

užívání vlastníkem nemovitosti.

jeden z prvních v Evropě, který

pronajímat prostřednictvím

zahraničních turistů do Alp, až po

A za druhé, dobří developeři jsou

zareagoval na zvýšenou poptávku po

stanoveného operátora. Pro investora je

legislativní podmínky v Rakousku.

schopni vytvořit kvalitní projekty

apart-hotelových nemovitostech ze

zajímavé to, že je schopen realizovat

Nicméně Rakousko je v tomto směru

s nastaveným konceptem provozu

strany zahraničních kupujících. Dnes

výnosy z pronájmu, zároveň má

o několik let napřed v porovnání třeba

a služeb, který pozitivně ovlivňuje

jsou rakouské Alpy top destinací pro

zajištěný celkový servis správy a dalšího

s realitním trhem ve švýcarských

prodeje nemovitostí v rámci projektu

investory, kteří chtějí investovat do tzv.

pronájmu nemovitosti. A neposledně

Alpách nebo v italských Dolomitech.

a zároveň nabízí developerům možnost

family & investment nemovitostí,” říká

má možnost vratky DPH z kupní ceny

Rakouský realitní trh byl naopak jeden

případné participace na turistickém

Mgr. Jan Rejcha, majitel společnosti

nemovitosti.

z prvních v Evropě, který zareagoval na

byznysu v Alpách. Podstatné je, že je

Rellox, která se specializuje na prodej zahraničních nemovitostí. Kdy a kde se vlastně objevil aparthotelový koncept?

zvýšenou poptávku po apart-

tento koncept zajímavý pro koncové

Kdy a jak se tento systém začal

hotelovém konceptu ze strany

investory – zájemce o koupi

realizovat v Rakousku?

realitních investorů.

nemovitosti.

Rellox prodává nemovitosti v Rakousku od roku 2004, kdy Česká republika

Jaký je vlastně důvod zájmu developerů stavět nové projekty

Průkopníkem v Evropě byla Francie.

vstoupila do EU a zanikly tak

Francouzská vláda už v roce 1967

legislativní překážky koupě nemovitosti

zavedla tzv. leaseback systém, jehož

přímo na fyzickou osobu díky zákonu

hlavním cílem bylo rozšířit nabídku

o volném pohybu kapitálu v EU. V té

Jednak se developeři musejí držet

ubytování ve vyhledávaných

době se v rakouských Alpách stavěly

územního plánu. A ve většině

rekreačních oblastech.

klasické rezidenční projekty. Rakouský

alpských lyžařských středisek umožňuje

v Alpách formou aparthotelového konceptu?

alpský apart-hotelový koncept, který se

územní plán stavět

Co je základním principem tohoto

inspiruje francouzským leaseback

nové projekty pouze v apart-

systému?

systémem, se začal objevovat až někdy

hotelovém režimu, tzn. že

kolem roku 2010.

nemovitosti jsou určené primárně na

Investor si koupí nemovitost do svého osobního vlastnictví, zároveň se zavazuje, že nemovitost bude užívat pouze omezenou dobu a po dobu své

prodej do osobního vlastnictví Proč až v roce 2010? Má to vícero důvodů. Od postkrizové

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

s podmínkou dalšího pronájmu a s možností částečného vlastního

37


V. Rozhovor: Vzniká nová kategorie „Family & investment” nemovitostí

Market Report 2019 – Rakousko

Podstatnou roli při výstavbě nových

a koupi nemovitosti v Alpách berou

Jak tedy definujete “family &

Jaké investiční parametry by měly

projektů v Alpách hraje municipalita.

jako dlouhodobou rodinnou investici.

investment” nemovitosti?

family & investment nemovitosti

Jaká je její role?

My těmto nemovitostem říkáme

Obce se snaží důrazem na územní plánování zamezit výstavbě prázdných objektů, ale její hlavní motivací je oddělení turistických nemovitostí od nemovitostí pro hlavní bydlení, a zamezit tak průniku non-rezidentních

rodinné a investiční nemovitosti, tzv. “family & investment” nemovitosti. Podle nás se jedná o novou kategorii nemovitostí a jsme přesvědčeni, že se

bude jednat o dlouhodobý fenomén v celé Evropě.

Jako nemovitosti, které jsou vhodné pro

I

splňovat?

užívání celou rodinou, tzn. poskytují

Základním faktorem je nízké riziko

dostatečné zázemí a služby v lokalitě,

investice a předpoklad bezpečného

která je vhodná pro rodinnou rekreaci,

uložení peněz do kvalitní nemovitosti

a zároveň splňují základní investiční

v střednědobém a dlouhodobém

parametry.

časovém horizontu. Parametr výnosů z pronájmu je spíše otázka

investorů do nabídky nemovitostí pro

subjektivního pohledu investora, tedy

rezidenty. Tímto se municipalita snaží

v tomto případě rodiny, zda-li preferuje

chránit místní rezidenty a zamezit růstu

spíše vyšší výnosy z pronájmu nebo delší

cen lokálních nemovitostí pro hlavní

dobu vlastního užívání… což se může

bydlení. Navíc z komerčních

také v čase měnit.

apartmánů/ chaletů plynou zisky z daní, ubytovacích poplatků, lokální útraty turistů apod.

Kdo je standardním kupujícím nemovitosti v rakouských Alpách?

Co je pro rodinné investory ještě důležité? Bezproblémová správa nemovitosti a dalšího pronájmu. Rodině by investice měla přinášet více radosti než starostí

Rodiny. Rodiny, které mají dostatečný

s provozem, administrativou apod.

příjem a hledají kam investovat volné

Samozřejmě, každé aktivum vyžaduje

peníze. Zároveň si koupí nemovitosti

určitou péči ze strany investora.

v zahraničí plní svůj sen, nebo alespoň chtějí udělat radost svým dětem,

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

38


Market Report 2019 – Rakousko

VI. Výnosy z pronájmu v Alpách

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

39


VI. Výnosy z pronájmu v Alpách

Výnosy z pronájmu v Alpách investoři nejčastěji realizují formou krátkodobého turistického pronájmu.

Market Report 2019 – Rakousko

Pouze 8 % projektů nabízí jednotlivým

Flexibilní výnosy z pronájmu se

Metodika výpočtu výnosů se liší projekt

investorům možnost garantovaného

standardně pohybují na úrovni cca 3 až

od projektu a to zejména s ohledem na

výnosu z pronájmu.

5 % ze vstupní ceny apartmánu, včetně

základnu, ze které se vypočítává vstupní

vybavení a příslušenství, po odpočtu

investice. V některých případech se

U projektů s flexibilním výnosem je

provozních nákladů, před zdaněním.

jedná čistě o cenu nemovitosti, někde

47 % projektů nastaveno tak, že výnosy

Garantované výnosy jsou poníženy

to je včetně vybavení, někde včetně

z pronájmu jsou vztaženy na

o riziko operátora, což v praxi znamená

převodových nákladů apod. V mnoha

obsazenost konkrétního apartmánu.

ponížení o cca 1 až 1,5 % oproti

případech se navíc tyto převodové

U 53 % projektů je výnosový systém

flexibilnímu výnosu.

náklady liší. Procentuální výnosy se tak

nastavený na bázi dělení celkových

liší v závislosti na zvolenou definici

výnosů a nákladů (tzv. “rental pool”).

vstupní investice.

Tyto údaje jsou poměrně stabilní a oproti roku 2018 je zde pouze Logicky tak naplňují poptávku po

nepatrná změna.

krátkodobém ubytování ze strany turistů, kteří přijíždějí do Alp. Zároveň je

Podstatným faktem je, že volba

podstatné, že většina nové výstavby

provozního systému není zcela na

v rakouských alpských střediscích se

libovůli developera, respektive

podle územního plánu realizuje formou

provozovatele, ale vyplývá také

apart-hotelových komplexů, kde jsou

z právních a daňových

jednotky určeny na prodej do osobního

podmínek

vlastnictví s definicí užívání “Turistický

dané spolkové

pronájem” (viz. kapitola Legislativa, box

země, které se liší.

Přehled typů užívání v Rakousku –

Z tohoto důvodu

strana 44).

je například v Tyrolsku

Podle předběžných dat za rok 2019

omezená nabídka

realizovalo 92 % turistických projektů

projektů

v Alpách výnosy pro majitele

provozovaných

apartmánů formou flexibilního výnosu

systémem “rental pool”.

(čti více v boxu Slovníček pojmů – strana 41).

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

40


SLOVNÍČEK POJMŮ

Market Report 2019 – Rakousko

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Flexibilní výnos Provozní společnost (operátor) pronajímá nemovitost a majiteli vyplácí příjmy na základě reálné obsazenosti. Operátor si účtuje provizi z realizovaného pronájmu, je tedy motivován k maximální obsazenosti.

Garantovaný výnos Operátor smluvně garantuje majiteli fixní příjem a riziko obsazenosti nese operátor.

Rental pool Systém pronájmu ve větších apartmánových komplexech. Vlastníci apartmánů si dělÍ celkové příjmy a náklady komplexu na základě smlouvy, většinou definovaným poměrem, např. podle velikosti jednotek.

I

41


Market Report 2019 – Rakousko

VII. Legislativa

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

42


VII. Legislativa

Salcbursko zpřísnilo kontrolu užívání nemovitostí.

Market Report 2019 – Rakousko

někdy k takovéto nucené dražbě došlo,

musela být nabyta nejpozději v prosinci

Tamní vedoucí politická uskupení se

ale je zřejmé, že salcburští zákonodárci

2016.

snaží vyjít vstříc hlasům volajícím po

přitvrzují ve svém postupu směrem

kontrole užívání nemovitostí a zpřísnění

k pročištění trhu a oddělení nemovitostí

Takto legalizované druhé bydlení smí být

pro hlavní a druhé bydlení.

jako takové využíváno pouze stávajícím

podmínek nové výstavby.

vlastníkem nemovitosti. Statut druhého

V Tyrolsku probíhá proces změn pěti

Aby se zamezilo spekulativním nákupům

bydlení zaniká následným prodejem

zákonů, které umožní obcím snadnější

Ve spolkové zemi Salcbursko bylo v roce

nemovitostí na poslední chvíli, stanovil

nemovitosti, nicméně je ponechán pro

kontrolu užívání nemovitostí, resp.

2019 odhadem 40.000 až 60.000

zákon, že tato amnestie se týká pouze

případ dědictví zákonnými dědici.

případného nelegálního užívání

nemovitostí, které jsou určeny

nemovitostí, které vlastník nabyl před

Tato salcburská iniciativa vyvolala reakci

nemovitosti pro druhé/rekreační bydlení.

k hlavnímu bydlení, nicméně byly

více než třemi lety ode dne nahlášení

také v dalších spolkových zemích,

V celém Tyrolsku je 16 200 nemovitostí

nelegálně využívány pro tzv. druhé

změny užívání na obci.

zejména v Tyrolsku a Štýrsku.

s povolením k druhému bydlení (např.

bydlení. Salcburský zákon o územním

Pokud bylo ohlášení změny provedeno

v Kitzbűhelu je jich nahlášeno 1.274)

plánování (Raumordnungsgesetz/ROG),

v prosinci 2019, předmětná nemovitost

a odhadem asi 10 000 nemovitostí, které

jehož novelizované znění je účinné od

jsou k rekreačním účelům využívány

1. ledna 2018, mělo za cíl odstranit

nelegálně. Prováděcí úpravy budou

nelegální užívání nemovitostí

specifikovány v průběhu roku 2020.

v Salcbursku. Tato novelizace zároveň

V úvahu připadají také regionální zákazy

nabídla poslední šanci majitelům všech

druhého bydlení při převodu stavebních

nemovitostí, které jsou nelegálně užívány

pozemků či zákaz pronájmu nemovitostí

pro účely druhého bydlení. Vlastníci

prostřednictvím on-line ubytovacích

takových nemovitostí měli čas do

platforem, např. Airbnb.

31. 12. 2019 nahlásit na obci užívání

Ve Štýrsku se problematika přísnější

nemovitosti pro účely druhého bydlení

regulace nové výstavby a kontroly nad

a tím ho dodatečně zlegalizovat.

užíváním nemovitostí týká zejména oblíbeného střediska Schladming a jeho

Ten, kdo této amnestie nevyužil, může od

okolí. Štýrský zemský hejtman Hermann

1. ledna 2020 čelit citelným pokutám až

Stützenhofer (ÖVP) avizuje případné

do výše 25.000,- EUR. V nejhorším

změny zákonů. Cílem má být blíže

možném případě hrozí nucená dražba

nespecifikovaná legalizace starších

nemovitosti. Zatím není známo, že by

případů a přísnější postup v budoucnu.

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

43


Market Report 2019 – Rakousko

Kupující, který kupuje nemovitost v Rakousku do osobního vlastnictví,

Přehled typů užívání

může nemovitost užívat podle jednoho z následujících legálních způsobů užívání :

nemovitostí v Rakousku

Hlavní bydlení (Hauptwohnsitz) Skutečné založení hlavního bydlení a života se vztahem k místu bydliště.

Druhé bydlení (Zweitwohnsitz) Bydlení pro účely rekreace.

Turistický pronájem (Touristische Vermietung) Komerční pronájem nemovitosti (s možností částečného vlastního užívání).

Vedlejší bydlení (Nebenwohnsitz) Bydlení pro účely výkonu samostatné činnosti.

Pronájem soukromých pokojů (Privatzimmervermietung) Ubytování hostů v obytném domě s ne více než deseti postelemi nebo třemi bytovými jednotkami – bez povolení rakouského živnostenského úřadu.

Pozn.: Uvedené popisy hlavních typů užívání jsou jen základní charakteristikou bez uvedení podstatných okolností, které upřesňují podmínky užívání. Podmínky užívání nemovitosti je vždy nutné řešit individuálně ve vztahu ke konkrétní nemovitosti a osobě (budoucího) vlastníka.

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

44


Market Report 2019 – Rakousko

VIII. Turismus v Rakousku

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

45


VIII.

Market Report 2019 – Rakousko

A. Příjezdová turistika

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

46


VIII. Turismus v Rakousku > A. Příjezdová turistika

Market Report 2019 – Rakousko

Pro potenciální investory do

Do „alpských“ regionů v Rakousku

nemovitostí v rakouských Alpách jsou

(Tyrolsko, Salcbursko, Štýrsko,

podstatné statistiky o struktuře

Korutany a Vorarlbersko) směřovalo

rakouského příjezdového turistického

v posledních letech téměř 70 %

sektoru, které vytvářejí poptávku po

turistů. Pro srovnání, do Vídně, která je

ubytování.

celosvětově vyhlášenou turistickou

Celkový počet příjezdů do Rakouska vzrostl v roce 2019 o 1,2 milionu na celkových 46 milionů příjezdů. A turisté v Rakousku strávili celkem téměř 152 milionů nocí. Z hlediska příjezdů byl poměr zimní a letní sezóny v roce 2019 na úrovni cca 45 % zimní sezóna a 55 % letní sezóna. Ve sledovaném období rostl počet návštěvníků průměrně tempem 3,6 %

destinací, to bylo pouze necelých

I

Počet příjezdů/ turistů do Rakouska v letech 2011 – 2019 (domácí i zahraniční) v milionech příjezdů 50

40

20 %.

30 Rakousko přitahuje rovněž stále větší počet zahraničních návštěvníků.

V roce 2019 alpskou zemi navštívilo téměř 32 milionů zahraničních turistů, což znamená meziroční nárůst o 4 % a celkový podíl téměř 69 % na všech

20 10

0 2011

2012

2013

Příjezdy celkem

2014

2015

2016

2017

Příjezdy zimní sezóna

2018

2019

Příjezdy letní sezóna

příjezdech. Celkem v Rakousku strávili Zdroj: Statistik Austria

112 milionů nocí, to je o 2,5 % více než v roce 2018. Průměrná délka pobytu činila 3,5 dnů a podíl zahraničních návštěvníků na strávených nocích dosáhl v roce 2019 téměř 74 %.

Příjezdy celkem Příjezdy zimní sezóna Příjezdy letní sezóna

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

34,6

36,2

36,8

37,6

39,4

41,5

43,1

44,8

46,0

16,4

16,7

16,9

17,5

18,4

18,8

19,8

20,4

n.a.

18,8

19,4

20

20,6

21,9

22,9

23,9

24,7

25,6

Počet příjezdů ze strany domácích rakouských občanů meziročně vzrostl o 1,9 % na téměř 14,3 miliónů turistů, kteří v cílových destinacích strávili

cekem téměř 40 milionů nocí.

ročně, přičemž o něco rychlejší tempo růstu zaznamenala letní sezona (konkrétně 3,9 %).

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

(Zdroj: Statistik Austria)

Zdroj: Statistik Austria V milionech příjezdů. Poznámka: zimní sezóna vždy zahrnuje přelom roku, tj. údaje za rok 2018 zahrnují zimní sezónu 2018/2019.

47


VIII.

Market Report 2019 – Rakousko

B. Struktura návštěvníků

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

48


VIII. Turismus v Rakousku > B. Struktura návštěvníků

Market Report 2019 – Rakousko

Počet turistů/příjezdů do Rakouska za kalendářní rok 2019

Z hlediska zemí původu jsou

počet návštěvníků z USA, Francie

nejvýznamnější skupinou

a Itálie. Podle předběžných výsledků

jednoznačně Němci a Nizozemci,

za letní sezónu pak rostl

kteří hrají prim jak v zimní, tak letní

dvojciferným tempem počet turistů

sezóně. Dalšími dvěma důležitými

z Česka, Ruska, Polska a Maďarska,

Německo

14 347 217

2,7

skupinami jsou ostatní alpské země

což potvrzuje rostoucí oblibu

Nizozemsko

2 056 925

3,6

(Švýcarsko, Itálie, Francie) a také

Rakouska jako destinace pro letní

Švýcarsko a Lichtenštejnsko

1 452 459

0,6

země střední a východní Evropy

dovolenou pro obyvatele zemí

Spojené království

1 124 380

2,8

Česká republika

1 020 893

5,4

(Česko, Polsko, Maďarsko,

střední a východní Evropy.

Rumunsko), pro které je Rakousko

(Zdroj: Statistik Austria)

Země

Itálie Belgie

Počet turistů/příjezdů

Meziroční změna (%)

1 017 137

8,1

972 118

-0,8

Polsko

851 120

7,7

Maďarsko

645 587

4,8

Spojené státy

600 567

3,6

Francie

574 179

7,2

středisky. Tyto skupiny přitom hrají

Dánsko

571 769

5,2

velmi podobnou roli jak v zimní, tak

Čína

437 958

18,8

Rusko

383 409

5,3

Rumunsko

372 033

9,9

atraktivní zejména z hlediska dostupnosti a vysoké kvality služeb v porovnání s jejich domácími

v letní sezóně. Celkově rostl mezi lety 2018 a 2019 počet turistů z Číny, nicméně ti nepatří mezi typické návštěvníky

rakouských Alp. V samotné zimní sezóně 2018/2019 rostl nejrychleji

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Zdroj: Statistik Austria

I

49


VIII. Turismus v Rakousku > B. Struktura návštěvníků – ZIMNÍ SEZÓNA

ZIMNÍ

SEZÓNA

Market Report 2019 – Rakousko

Počet turistů/příjezdů do Rakouska v zimní sezóně 2018/2019 Země

Počet turistů/příjezdů

Meziroční změna (%)

Německo

6 458 149

1,1

Nizozemsko

1 165 003

4,1

Švýcarsko a Lichtenštejnsko

629 369

0,1

Spojené království

554 370

3,8

Česká republika

529 416

6,3

Itálie

497 559

7,3

Čína

344 231

6,9

Maďarsko

341 136

2,8

Belgie

332 561

5,8

Polsko

294 061

6,4

Spojené státy

281 640

14,6

Francie

221 209

8,9

Dánsko

219 944

6,7

Rumunsko

202 635

7,3

Rusko

192 474

-2,5 Zdroj: Statistik Austria

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

50


VIII. Turismus v Rakousku > B. Struktura návštěvníků – LETNÍ SEZÓNA

Market Report 2019 – Rakousko

Počet turistů/příjezdů do Rakouska v letní sezóně 2019 podle země původu

Země Německo

Počet turistů/příjezdů

Meziroční změna (%)

7 889 068

4,1

Nizozemsko

891 922

2,9

Švýcarsko a Lichtenštejnsko

823 090

1

Čína

676 662

4,6

Itálie

626 821

-0,5

Spojené státy

569 480

4,7

Česká republika

487 721

10,1

Spojené království

417 748

-6,4

Francie

350 560

2,9

Maďarsko

304 451

7,1

Polsko

280 118

8,1

Belgie

268 006

1

Španělsko

267 532

6,8

Jižní Korea

197 153

-1,9

Rusko

171 452

12 Zdroj: Statistik Austria

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

LETNÍ

SEZÓNA

I

51


VIII. Turismus v Rakousku > B. Struktura návštěvníků

Market Report 2019 – Rakousko

Index růstu počtu přenocování z hlediska zemí původu

počtu přenocování z hlediska zemí původu. Hodnoty počtu přenocování jsou vztaženy k roku 1972. Nejvyšší nárůst indexu je patrný pro návštěvníky z České republiky (pro rok 2018 je počet přenocování téměř 45x vyšší než v roce 1972). U návštěvníků z Maďarska vzrostla

Německo

Počet přenocování 1972 = 100

Zajímavou statistiku přináší také index růstu

Holandsko Švýcarsko a Lichtenštejnsko Velká Británie

Česká republika

Itálie Maďarsko Česká republika

hodnota počtu přenocováni v roce 2018 12x. (Zdroj: Statistik Austria)

Zdroj: Statistik Austria

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

52


VIII.

Market Report 2019 – Rakousko

C. Komerčně pronajímané apartmány Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

53


VIII. Turismus v Rakousku > C. Komerčně pronajímané apartmány Velmi podstatným faktorem pro

z čehož bylo plných 83 % turistů ze

investory do nemovitostí v rakouských

zahraničí. Turisté strávili v apartmánech

Alpách jsou data o meziročním růstu

průměrně 5,2 nocí, zatímco v hotelích

zájmu o ubytování podle typu: zájem

méně než tři noci. Podíl zahraničních

o 4/5* hotely rostl o 3,7 %, zájem

turistů na počtu přenocování dosáhl více

o 3* hotely rostl o 1,8 % a zájem

než 87 %.

Market Report 2019 – Rakousko

Počet přenocování v komerčně pronajímaných bytech a apartmánech v letech 2011 - 2019

o ubytování v komerčně pronajímaných apartmánech vzrostl o 9,8 %, měřeno

Komerční apartmány tak

16

počtem příjezdů a 6,7 %, měřeno

provozovatelům umožnují vyšší

14

počtem přenocování.

výtěžnost z ubytování na jeden příjezd

Zájem o ubytování v komerčně pronajímaných apartmánech vzrostl o 9,8 %, měřeno počtem příjezdů a 6,7 %, měřeno počtem přenocování. Tempo růstu oproti předchozím letům

poněkud zvolnilo, ale pořád se jedná o poměrně silný růst.

turisty. Jedná se přitom o dlouhodobý trend, kdy počet přenocování v komerčně pronajímaných apartmánech roste od roku 2011 průměrně tempem 7,2 % ročně a podíl

12 10 8 6

těchto apartmánů na celkovém počtu

4

přenocování vzrostl z 6 % v roce 2011 na

2

9 % v roce 2019.

0 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

O ubytování v komerčně pronajímaných apartmánech je zájem ze strany turistů nejen v zimě, ale i v létě. Zájem o ubytování v těchto apartmánech v letní sezóně 2019 vzrostl oproti roku 2018 o 11 %, resp. 12 % ze strany zahraničních turistů. čísla o 8,8 %, resp. 9 %.

v roce 2019 celkem 2,7 milionu turistů,

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Celkem (v milionech) Meziroční změna

7,8

8,5

9

9,3

9,9

10,8

11,8

13

13,6

2,2

9,1

6

3

6,2

9,5

8,8

10,6

6,7

Zdroj: Statistik Austria

V zimní sezóně 2018/2019 rostla stejná

Do těchto apartmánů směřovalo

I

(Zdroj: Statistik Austria)

54


VIII. Turismus v Rakousku > C. Komerčně pronajímané apartmány

Market Report 2019 – Rakousko

I

Počet přenocování v komerčně pronajímaných apartmánech

říjen 2018 – říjen 2019 (v tisících)

POČET HOSTŮ Komerčně pronajímané byty a apartmány v roce 2019

1000

ve vybraných spolkových zemích

900 800

Spolková země

700

Tyrolsko Salcbursko Štýrsko Korutany Vorarlbersko Rakousko celkem

600 500 400

300 200

Počet hostů

Meziroční změna (%)

Průměrná délka pobytu (dny)

957 409

+5,4

5,5

678 632

+10,2

5,5

295 858

+3,6

4,4

246 747

-0,9

5,7

150 551

+7,5

5,5

2 701 864

+9,8

5,0

100 0 10/18 11/18 12/18 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19

Tyrolsko

Salcbursko

Štýrsko

Korutany

Vorarlbersko

Zdroj: Statistik Austria

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

55


Market Report 2019 – Rakousko

IX. Turismus

v rakouských Alpách

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

56


IX.

Market Report 2019 – Rakousko

A. Návštěvnost v Alpách

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

57


IX. Turismus v rakouských Alpách > A. Návštěvnost v Alpách

Market Report 2019 – Rakousko

Počet ski dnů *) v rakouských Alpách se

jeden milión ski dnů za sezónu

dlouhodobě pohybuje okolo

(zprůměrováno za posledních 5 sezón),

50 miliónů za sezónu. Poslední údaj ze

což ho opět řadí na první místo na

sezóny 2017/18 udává celkem

světě (Zdroj: Laurent Vanat).

54,6 miliónu ski dnů, což je 4,6% meziroční nárůst oproti sezóně 2016/17. V celosvětovém žebříčku nejnavštěvovanějších lyžařských středisek figurují hned čtyři rakouská střediska v první desítce: SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental (2.), Saalbach

Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (4.), Ischgl Samnaun Silvretta Arena (5.), Flachau-Wagrain-St. Johann (10.) – uvádí Laurent Vanat, odborník na alpský turismus.

Rakousko je první na světě v počtu příjezdů zahraničních lyžařů.

Zahraniční lyžaři tvoří v rakouských Alpách 74 % z celkového počtu návštěvníků. (Pozn.: Na světě jsou pouze dva hlavní

Poradenská firma Montenius Consult

lyžařské trhy/země, kde domácí lyžaři

uvádí 25 rakouských středisek

netvoří většinu ski návštěv – Andorra

v žebříčku TOP 100

a Rakousko (Zdroj Laurent Vanat)).

nejnavštěvovanějších středisek na

Nejpočetnější skupinou lyžařů

světě, což je více než má Francie,

v rakouských Alpách jsou Němci

Švýcarsko, USA či Itálie.

(42 %), domácí Rakušané (26 %)

Celkem šestnáct rakouských lyžařských

a Nizozemci (10 %).

středisek vykázalo návštěvnost více než

* Ski den = den, resp. část dne lyžařských aktivit s využitím lanovek.

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

(Zdroj: WKO)

I

58


IX. Turismus v rakouských Alpách > A. Návštěvnost v Alpách

Market Report 2019 – Rakousko

I

Rakousko je nejoblíbenější zahraniční alpskou destinací například pro Němce, Nizozemce, Švýcary a také pro Čechy. Graf ukazuje 10 největších propojení toků výjezdové a příjezdové lyžařské turistiky, respektive počtu lyžařů. (Číslovka uvádí pořadí v rámci první desítky, zdroj: Laurent Vanat.)

3 PŘÍJEZDOVÁ ZEMĚ

ODJEZDOVÁ ZEMĚ

Rakousko

Německo

Velká Británie

Nizozemsko

1

6

5

3

7

Francie Itálie

2

Švýcarsko

4

10

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

8

4

7 Belgie

Švýcarsko

9

8

10

5

2

1

6 9

59


IX. Turismus v rakouských Alpách > A. Návštěvnost v Alpách

Market Report 2019 – Rakousko

Nespornou výhodou Rakouska v oblasti

Důležitou roli z hlediska celkového vyžití

K tomuto se vyjadřuje Dr. Franz Linser,

generace rekreantů.”

alpské turistiky, jak zimní, tak letní, je

pak hrají i mimosportovní aktivity,

odborník na hospitality v rakouských

Přírodní podmínky, infrastruktura

celkově infrastruktura a úroveň služeb.

zejména služby typu wellness, spa,

Alpách: „Zásadní změny, které vyvolaly

a služby činí z Rakouska velmi atraktivní

Tato infrastruktura se přitom netýká

relaxace, které se v rakouských Alpách za

růst wellness turismu během několika

dvousezónní (a do budoucna možná

pouze sjezdového lyžování, ale také

posledních 20 let zcela zásadně rozšířily.

posledních let, vedou ke zcela nové

celoročně atraktivní) destinaci, která

v poslední době stále oblíbenějšího

U 4-5* ubytovacích zařízení je kvalitní

dimenzi. Myšlenka cestovního ruchu

oproti přímořským destinacím nabízí

lyžování běžeckého a také skialpinismu.

zázemí a služby „wellbeing“ naprostou

podporujícího zdraví již není pouze

delší užitnou dobu a z celoročního

podmínkou a samozřejmostí. Tento

tématem teoretické diskuse mezi vědci

pohledu vyšší obsazenost.

trend dokonce pokračuje ještě dále, kdy

zkoumajícími budoucí trendy. Stává se

jsou poskytované služby již na úrovni

nedílnou součástí moderního života

péče o zdraví.

a standardní službou pro budoucí

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

60


IX.

Market Report 2019 – Rakousko

B. Léto v Alpách

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

61


IX. Turismus v rakouských Alpách > B. Léto v Alpách

Letní dovolená v rakouských Alpách se pomalu,

tak horským kolem nebo elektrokolem. Celkem je

ale jistě stává fenoménem, zejména pro aktivit-

zde více než 10 tisíc km značených cyklotras

milovné lidi a pro rodiny s dětmi. Je třeba zmínit

všech profilů a obtížností. Z hlediska komfortu je

zejména fenomén cyklistiky, která dostala

důležité, že na většině silničních cyklotras existují

v poslední době zcela nový rozměr s nástupem

služby zaměřené na cyklisty, v regionech

elektrokol.

vyhlášených horskou cyklistikou najdete mnoho ubytovacích zařízení se speciální nabídkou

Dnes lze říct, že Rakousko je ideální zemí na dovolenou strávenou sportovně s jak silničním,

Mountain Bike Holiday. (Zdroj: Austria Info)

LÉTO V ALPÁCH

Market Report 2019 – Rakousko

Mnoho alpských středisek se snaží maximálně využít vybudované infrastruktury také v letních měsících, respektive rozšířit nabídku letních služeb. Léto v Alpách se tak opět dostává do pozornosti turistů – zájem roste zejména ze strany zahraničních turistů.

Porovnání počtu přenocování v letní sezóně v letech 2010 a 2019 (v milionech)

Země původu Domácí - Rakousko Zahraniční turisté Německo Nizozemsko Švýcarsko Itálie Česká republika USA Spojené království Belgie Francie

Sezóna 2019

Změna oproti roku 2010 (v %)

23,3

+15,5

55,7

+31,6

29,5

+25,9

4

+12,8

2,7

+20,6

1,8

-9,8

1,4

+113,1

1,3

+47,9

1,3

+2,7

1,2

+7,8

1,0

-7,2 Zdroj: Statistik Austria

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

62


Market Report 2019 – Rakousko

X. Focus na

Českou republiku

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

63


X. Focus na Českou republiku

Market Report 2019 – Rakousko

Už vzhledem k poloze a geografické

podobně – Češi jsou na pátém místě

blízkosti lze očekávat, že

v rámci zimní sezóny 2018/2019

provázanost České republiky

a na sedmém v rámci letní sezóny

s Rakouskem v oblasti turistiky

2019. Jedná se přitom

bude poměrně významná.

o dlouhodobý trend – od roku 2011

A statistiky tato čísla potvrzují.

roste počet přenocování českých

Celkově představují Češi pátou nejpočetnější skupinu turistů v Rakousku.

Počet přenocování Čechů v Rakousku (v tisících) 3500

turistů v průměru o 5,8 % ročně, což

3000

je více než dvouapůlnásobek oproti

2500

tempu růstu počtu přenocování

všech zahraničních turistů a dokonce trojnásobek oproti domácím turistům. V roce 2019 se oproti roku 2012 počet přenocování českých turistů v Rakousku zvýšil o více než polovinu, tj. o cca 1,2 milionu přenocování na

I

2000 1500 1000 500 0 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

aktuálních 3,3 milionu přenocování Celkově představují Češi pátou

v roce 2019. A podíváme-li se na

nejpočetnější skupinu turistů, kteří

ještě delší období – od roku 1992 se

v roce 2019 navštívili Rakousko, a to

počet přenocování zvýšil téměř

jak v případě počtu příjezdů, tak

desetinásobně.

Zdroj: WKO

1. Německo

2000

2005

2010

2015

2016

2019

52334

51028

48156

50199

52653

56407 10229

počtu přenocování. Ještě v roce

2. Holandsko

7376

8686

9071

9176

9510

2018 byli Češi přitom až na sedmém

3. Švýcarsko a Lichtenštejnsko

2892

3514

3797

4912

5080

4927

4. Spojené království

3066

3602

3253

3550

3704

3669

Podíl českých turistů se tak

místě, což dokazuje zvyšující se

aktuálně blíží 3 % všech

zájem Čechů o Rakousko a zároveň

zahraničních návštěvníků

zvyšující se význam pro

a přesahuje 2 % celkového počtu

poskytovatele ubytování.

turistů (měřeno počtem

8. Maďarsko

přenocování). V porovnání zimní a letní sezóny samostatně vycházejí statistiky

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

(Zdroj: Statistik Austria).

5. Česká republika

685

1133

1972

2379

2678

3271

6. Itálie

2534

3119

3021

2927

2875

2920

7. Belgie

2035

2389

2465

2605

2742

2889

729

1296

1510

1665

1771

2094

9. Polsko

755

820

1423

1708

1748

2129

10. USA

1876

1389

1243

1675

1642

2031

Zdroj: WKO, Statistik Austria

64


X. Focus na Českou republiku

Market Report 2019 – Rakousko

Kam jezdili Češi v roce 2019 ?

Nejoblíbenějšími destinacemi

A v poslední v poslední době i rostoucí

z hlediska alpských regionů jsou pro

kupní silou českých domácností.

Čechy, stejně jako pro většinu dalších

Tempo růstu sice postupně

návštěvníků, Salcbursko a Tyrolsko.

zpomaluje, ale to je dáno mimo jiné

Salcbursko

Toto rozdělení je ještě patrnější

omezenou nabídkou zejména

Tyrolsko

v zimní sezóně, kdy se návštěvníci

ubytovacích kapacit v sezóně. V zimní

soustředí do Alp. V letní sezóně je

sezóně 2019 strávili Češi v Rakousku

rozložení mírně rovnoměrnější,

v průměru 3,6 noci, přičemž

nicméně zdaleka nejnavštěvovanější

v alpských regionech to byly

spolkovou zemí zůstává Salcbursko.

v průměru více než 4 noci. Počet

Téměř nepolíbené zůstává pro Čechy

přenocování tak v zimní sezóně

Vorarlbersko. Samozřejmě toto také

dosáhl téměř 1,9 milionu.

souvisí s geografickou vzdáleností a dostupností z České republiky. Stále platí, že mírná většina návštěvníků z České republiky směřuje do Rakouska v zimní sezóně. Rakousko je stále nejoblíbenější zahraniční lyžařskou destinací, což je samozřejmě dáno jak geografickou blízkostí, tak lyžařskými a ubytovacími možnostmi.

(Zdroj: Statistik Austria).

Počet hostů/ příjezdů

Meziroční změna 2018-2019 (%)

Průměrná délka pobytu (dny)

265 552

+5,6

3,7

211 285

+4,3

3,9

Štýrsko

123 435

+8,0

3,4

Korutany

95 623

+5,1

3,8

Vorarlbersko

8 949

-2,4

3,6

1 017 137

+8,1

3,2

Spolková země

Rakousko celkem

Zdroj: Statistik Austria

300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Salcbursko

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Tyrolsko

Štýrsko

Korutany

Vorarlbersko

I

65


X. Focus na Českou republiku

Market Report 2019 – Rakousko

Růst počtu návštěvníků je tažen

turistiky. Zde je Rakousko

zejména letní sezónou, kdy se počet

v celoročním pohledu na pátém

návštěvníků z ČR zvýšil v průměru

místě z hlediska dlouhodobějších

o více než 10 %. Podle výsledků za

cest (4 a více nocí), a z pohledu

letní sezónu 2019 navštívilo Rakousko

krátkodobějších cest (typicky 1-3 noci)

celkem 487,7 tisíce českých turistů.

dokonce na místě druhém. Lze tedy

Celkem zde čeští turisté strávili

konstatovat, že Rakousko má

1,37 milionu nocí, což znamená

všechny předpoklady dále posílit své

v průměru téměř 3 noci na jednu

postavení z hlediska atraktivní

návštěvu. (Zdroj: Statistik Austria)

destinace na zimní i letní dovolenou

I

a případně i krátkodobější pobyty Význam Rakouska pro české turisty je

mimo hlavní sezónu. (Zdroj: Český

důležitý i z pohledu výjezdové

statistický úřad)

Kam jezdili Češi v zimní sezóně 2018/2019?

Kam jezdili Češi v letní sezóně 2019?

Počet hostů/ příjezdů

Meziroční změna (%)

Průměrná délka pobytu (dny)

Salcbursko

151 953

1,2

4,0

Tyrolsko

137 203

4,3

Štýrsko

61 923

Korutany

Spolková země

Vorarlbersko Rakousko celkem

Počet hostů/ příjezdů

Meziroční změna (%)

Průměrná délka pobytu (dny)

Salcbursko

113 599

+12,0

3,3

4,1

Tyrolsko

74 082

+4,2

3,6

4,7

3,9

Štýrsko

61 512

+11,5

2,9

49 591

1,5

4,4

Korutany

46 032

+9,2

3,3

2 995

-15,9

3,8

Vorarlbersko

5 954

+6,1

3,6

529 416

6,3

3,6

Rakousko celkem

487 721

+10,1

2,8

Spolková země

Zdroj: Statistik Austria

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

66


Market Report 2019 – Rakousko

XI. Investice

do infrastruktury

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

67


XI. Investice do infrastruktury

Market Report 2019 – Rakousko

I

68

V žádné jiné alpské zemi není každoročně

253

investováno tolik prostředků do modernizace lyžařské a lanovkové infrastruktury jako v Rakousku. Od roku 2000 utratili provozovatelé lyžařských areálů za vylepšování lanovek a související infrastruktury více než 9 miliard EUR. Starší přepravní zařízení bývají v rakouských Alpách už

středisek se sedačkovou lanovkou

7,9 mld EUR

cca 550 středisek s jedním a více vlekem

celkový obrat generovaný lyžaři (včetně ubytování, služeb apod.)

po relativně krátké době nahrazována lanovkami, za posledních 15 let bylo tímto způsobem nahrazeno přes 500 přepravních zařízení. Systémy umělého zasněžování sjezdovek jsou v rakouských Alpách také na nejvyšší možné

1 110

23 700 ha

komfortnějšími a hlavně kapacitně výkonnějšími

1,4 mld EUR

sedačkových lanovek

sjezdovek (z toho 70 % s možností umělého zasněžování)

2900 lanovek a vleků

obrat na lanovkách

vleků

úrovni. Během posledních deseti let bylo v Rakousku na tomto poli každoročně investováno v průměru 140 miliónů EUR (celkem 1,4 mld EUR za posledních deset let), výsledkem čehož je 70 % sjezdovek jištěno produkcí technického sněhu.

1820

599 mil. přepravených osob na lanovkách

54,6 mil. ski dnů

Zdroj: WKO, Rakouská hospodářská komora

Základní údaje Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA


XI. Investice do infrastruktury

Market Report 2019 – Rakousko

I

Investice - Zima 2018/2019 261 mil. EUR Bezpečnost, kvalita a modernizace

600 mil. EUR 114 mil. EUR

Celková výše investice

Umělé zasněžování

225 mil. EUR Jiné

Zdroj: WKO, Rakouská hospodářská komora

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

69


XI. Investice do infrastruktury

Nejvýznamnější investice nadcházejících let Rozšíření Snow Space Salzburg Propojení středisek Flachau, Wagrain a St. Johann/Alpendorf a vznik nové značky Snow Space Salzburg bude v roce 2020 završeno novou 10-místnou gondolou Flying Mozart a výstavbou propojovací lanovky

Panorama Link vedoucí z vrcholu Griessenkar do sedla Frauenalmsattel nad Kleinarl, která tak propojí Snow Space s oblastí Flachauwinkl/Kleinarl.

Propojení Saalbach – Zell am See - Kaprun - Kitzsteinhorn V sezóně 2019/20 sjednotí lyžařské areály v Zell am See, Kaprunu a Saalbachu své skipasy a dvě nové lanovky zároveň zajistí téměř úplné propojení jejich lyžařského území s více než 400 km sjezdovek pod jedním skipasem Alpin Card. Na lanovkové propojení čeká už jen

Zell am See a Kaprun.

Bude se realizovat propojení Söldenu a Pitztalu? Propojením dvou ledovcových oblastí v Tyrolsku by vznikla největší ledovcová lyžařská oblast na světě. Projekt je připraven, ale konečné rozhodnutí o realizaci ještě nebylo učiněno.

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Market Report 2019 – Rakousko

I

70


Market Report 2019 – Rakousko

XII. Novinky pro sezónu 2019/2020

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

71


XII. Novinky pro sezónu 2019/2020

Market Report 2019 – Rakousko

Přehled nových či modernizovaných lanovek v rakouských Alpách Středisko Hochkönig – Maria Alm / Dienten / Műhlbach Serfaus – Fiss – Ladis Schmittenhöhe - Zell am See Sölden

Kitzbűhel/Kirchberg - KitzSki Ischgl – Samnaun / Silvretta Arena Grossglockner Resort Kals - Matrei Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn / Skicircus Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun

Nová lanovka

Rok výstavby

Gabűhelbahn

2019

10místná gondola z Dienten am Hochkönig

Dorfbahn Serfaus U-Bahn

2019

Modernizovaný bezobslužný vláček Serfaus východ – západ

zellamseeXpress I

2019

10místná gondola Viehofen - Winkelstation

Rotkoglbahn

2019

10místná gondola z Hochsölden na Giggijoch

Fleckalmbahn

2019

Supermoderní 10místná gondola, nejrychlejší v Rakousku.

Visnitzbahn

2019

8sedačková lanovka nahrazuje stávající Visnitzbahn

Velilleckbahn F1

2019

6sedačková lanovka nahrazuje stávající Velilleckbahn

Glocknerblick

2019

6sedačková lanovka z Grossdorf do výšky 2.074 m n. m

12er Kogel I

2019

10místná gondola nahrazuje stávající Zwölferkogelbahn

12er Kogel II

Popis

10místná gondola nahrazuje stávající Zwölferkogelbahn II

3K Maiskogel - Langwied

2019

Nová gondola pro 32 osob

Stuanmandl

2019

10místná gondola nahrazuje stávající Stuanmandl

Almenwelt Lofer

Senderexpress

2019

8sedačková lanovka nahrazuje stávající Schönbűhelbahn

Ski Arlberg

Schindlergrat

2019

10místná gondola nahrazuje stávající Schindlergratbahn

Zinsberg

2019

Kombinace 8sedačkové lanovky a 10místné gondoly nahrazuje stávající Zinsberg

Fleidingbahn

2019

8sedačková lanovka nahrazuje stávající lanovku Fleiding

Planaibahn I Planaibahn II

2019

Obergurgl – Hochgurgl

Festkogelbahn

2019

Kaunertal Gletscher

Falginjochbahn

2019

Zugspitz Arena

Obere Karbahn I

2019

Zillertal Arena – Zell am Ziller, Gerlos, Königsleiten, Hochkrimml

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental Schladming 4Berge

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

10místná gondola na legendární sjezdovce Planai nahrazuje stávající Planai I a Planai II. Nová Planaibahn zvýší obslužnost o 70 % oproti stávajícímu stavu. 10místná gondola nahrazuje stávající Festkogelbahn z Gurgl Pirchhütt Exkluzivní gondola pro 100 osob vedoucí na kaunertalský ledovec. Nahrazuje stávající Weisseeferner I a II. 10místná gondola nahrazuje stávající Biliglift

I

72


Market Report 2019 – Rakousko

Seznam zdrojů informací OeNB – Rakouská národní banka UBS Alpine Property Focus 2019 Gewinn – Das Wirtschaftmagazin ImmonetZT Immi.at Statistik Austria Vanat International Report on Snow & Mountain Tourism 2019 Montenius Consult Skiresort.info WKO – Rakouská hospodářská komora Rellox – Mgr. Jan Rejcha, Ing. Olga Muchová DDr. Manfred König Mgr. Vlasta Rejchová Ing. Jaroslav Dvořák

Kancelář. Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.cz info@rellox.com +420 736 671 652 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

73


Děkujeme za pozornost.