Page 1

LIVANJSKO VATROGASTVO 1938.-2013.G.

1


PREDGOVOR Ova brošura je moj skromni doprinos historiji vatrogastva na području naše općine, kako se ne bi zaboravilo, a koje je imalo svoja zlatna vremena. Pod ovim podrazumijevam veliki entuzijazam livnjaka, te njihovo dobrovoljno bavljenje protupožarnim aktivnostima bez ikakvih naknada, što baš nije svojstveno za današnje vrijeme, gdje se sve vrednuje isključivo u novcu i dobrovoljnost djeluje naivno i idealistički. Naše Dobrovoljno vatrogasno društvo razvijalo se postupno, od prvih skromnih početaka do renomiranog vatrogasnog društva, usprkos svim poteškoćama koje su ga pratile. Mogu reći da su to bila dobra vremena puna humanizma, socijalne osjetljivosti, te osjećaja pripadnosti, koji su obilježili taj dugi period dobrovoljnog vatrogastva. Društvo je vođeno humanističkim načelima postiglo mnogo te je zavrijedilo da ostane zabilježeno, kako članstvo, tako i njihov rad, za neke buduće naraštaje vatrogasaca. Sada je neko drugo vrijeme, prioriteti su drugi, vrednovanje drugačije, ali svejedno, svim sadašnjim i budućim vatrogascima, želim sreću sa što manje požara, jer to je plemenito zvanje i ponosan sam što sam im pripadao.

Refik Jarebica 2


„VATRA JE DOBAR SLUGA, A ZAO GOSPODAR“

OSNIVANJE VATROGASNOG DRUŠTVA U LIVNU Historijski gledano, na ovim našim područjima, uvijek je postojala neka vrsta organizacije u zaštiti od požara, jer to je ljudska potreba bez koje nije mogla funkcionirati niti jedna ljudska zajednica.

Ovo je prvi pisani trag o osnivanju Vatrogasnog društva u Livnu, kakvo mi poznajemo i koje je organizirano na jedan primjeren i funkcionalan način, objavljen u listu „Jadranski dnevnik“ br.143. u Splitu, dana 21.06.1938.g.. Tekst sa sl.1. „U gradskoj općini u Livnu nalazile su se još od prije rata neke vatrogasne sprave, kojima su se u slučajevima požara služili pojedini 3


građani i neki općinski namještenici. Samo vatrogasno društvo kao takvo nije postojalo. I poslije rata isticala se je potreba osnivanja takvog društva, ali sa raznih razloga do toga ostvarenja nije došlo. Ipak 18. ov.mj. došlo je do oživotvorenja. U zgradi Ban.Stočne stanice sakupilo se preko 50 članova te je sa strane vatrogasnog društva iz Splita bio delegat zapovjednik g. Mirko Machiedo, te delegat štaba jadr.div. oblasti kap. II kl. Mirko Bodražić. Aklamacijom je izabran slijedeći odbor : predsjednik Sulejman Dizdar, tajnik Nurija Halapić, blagajnik Salih Piragić, zap.čete ing. Božidar Janić, podzapovjednik Luka Šimatović, odjeljni vođa Salih Džendžo, čuvar pribora Meho Mrša te nadalje dr. Župančić Krešimir, Džal Stjepan, Kujić Đorđe. U nadzorni odbor su izabrana slijedeća g.g. Luka Pivac...“ PREDSJEDNIK - SULEJMAN DIZDAR god. 1938. TAJNIK - NURIJA HALAPIĆ BLAGAJNIK – SALIH PIRAGIĆ ZAPOVJEDNIK ČETE – ING. BOŽIDAR JANIĆ PODZAPOVJEDNIK – LUKA ŠIMATOVIĆ ODJELJNI VOĐA – SALIH DŽENDŽO ČUVAR PRIBORA - MEHO MRŠA DR. KREŠIMIR ŽUPANČIĆ, DŽAL STJEPAN ĐORĐE KUJIĆ NADZORNI ODBOR: LUKA PIVAC KREŽIMIR ZUBIĆ

4


Vatrogasno društvo se od osnivanja mijenjalo, kako u organizacionom smislu tako i u članstvu i samim aktivnostima. Od početka II svjetskog rata rad Društva detaljnije nije zabilježen, ili, ako su i postojali, podaci o tome, vjerovatno su uništeni u velikom bombardiranju Livna 1944.g., kada je grad u dvodnevnom bombardiranju sravnjen sa zemljom. Međutim odmah po završetku rata, obzirom da je vatrogasno društvo važan segment svakog grada, prišlo se formiranju novog Vatrogasnog društva. Godine 1946.g. Odlukom, tada Narodnog odbora općine Livno, formirano je Dobrovoljno vatrogasno društvo u Livnu (DVD). Istom odlukom određen je Osnivački odbor koji je brojao devet članova, a koji je i sazvao prvu javnu skupštinu. Na toj prvoj javnoj skupštini, prisustvovao je veliki broj građana, gdje je predsjedavajući istakao samo značenje potrebe za osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva. Također, predloženo je da se izabere izvršni odbor Vatrogasnog društva sa sedam članova i predsjednikom. Precizirane su radnje koje je neophodno uraditi kako bi Društvo funkcioniralo u punom kapacitetu. Kao prioriteti navedeni su: - iznalaženje prostorija za rad Društva - poraditi na omasovljenju dobrovoljnih članova Društva kao i njegovom kontinuitetu u radu; - nabavka opreme za rad Društva (skupnu, ličnu i vatrogasnu).

5


Predsjednik DVD Livno, g-din. Florijan Sučić

6


Zjednička vježba –P.A.Z, C.Z. i vatrogasci D.V.D. Livno

(Vatrogasna vučna vodena pumpa na vježbi) 1949.g.

7


Izet Jeleč – volonterski komandir DVD Livno 1947.g.

8


Prvi profesionalni radnik-vatrogasac – komandir koji je uposlen 1951.g. u Dobrovoljno vatrogasno društvo bio je g. Alija Jarebica.

AKTIVNI VATROGASCI 1951.G. (slikano 26.09.1951.g.) Sjede s desna: Hamid Bašić, Vinko ?, n.n, Bogdan Bogovac, n.n., Srednji red s desna: Muhko Gorušanin, Mehmed Čoban,Isko Jeleč, Emilija Vujanović, Josip Čubela, Sakib Safić, Bruno Rimac; Stoje s desna: Alija Jarebica, Vlado Mioč, Živana Pažin, Joskić Lijović, n.n., n.n.;

9


Godine 1954.g. Dobrovoljno vatrogasno društvo u Livnu za potrebe intervencije dobiva prvo pokretno teretno vozilo na kojem je postavljena cisterna za vodu sa prijenosnom pumpom.

Stoje (s lijeva) Burek Hajro-vozač, Jarebica Alija – komandir, Fehimović Huso, Đuran Vojo, Hodžić Đulaga, Trboglav Jako, Gorušanin Muhko,; čuče (s lijeva) Milak Rasim, Vujanović Emilija, Jeleč Sanija, i Baljak Ismet

10


Slika sa godišnje skupštine DVD Livno Prvi red s lijeva: Mustafa Lemo, Mile Šobot, Smajo Safić, Florijan Sučić, -, - Izet Jeleč, Ismet jarebica- Čigo; Drugi red s lijeva: Hasan Seferčehajić, Mehmed Čoban, Huso Tuco, Salih Karalić, Mato Drinovac, Treći red s lijeva: Alija Jarebica, Rasim Milak, Vojo Đuran, Said Poturović.

11


Skupština DVD Livno

Godišnja skupština-radno predsjedništvo (u sredini Florijan Sučić) 12


Prvi red s desna: Mile Šobot, -, Florijan Sučić, Drugi red s desna: Izet Jeleč, -,-,-,-, Stoje s desna: Alija Jarebica, Vojo Đuran, -, -.

13


NEDOSTATAK NOVČANIH POŽARNU MOBILNOST

SREDSTAVA

USPORAVA

(VATROGASNA SIRENA NEIMAŠTINE)

Dobrovoljno vatrogasno društvo Livno desetljećima nije imalo stalne prostorije u kojima bi sva oprema i ljudstvo bili pod jednim krovom. Ovakvo stanje, usprkos entuzijazmu članova DVD, dovodilo je do nemogućnosti pravovremenog interveniranja, usporavanja mobilnosti ekipa. Da bi se stekla prava slika stanja, dovoljno je navesti da se - radna kancelarija-dežurna soba, nalazila u kući Blagoje Lalića, - vatrogasna oprema bila je smještena u prizemlju kuće Uglješe Radete, - vatrogasna sirena na zgradi tadašnje milicije – danas bife „Zagreb“; - vatrogasno vozilo, zbog nepostojanja garaže, bilo je smješteno u dvorištu građevinskog poduzeća iza bolnice. Iz gore navedenog, vidno je sa kakvim problemima se susretalo DVD i što je sve trebalo učiniti na samoj organizaciji kako bi protupožarna zaštita odgovorila na postavljene zadatke.

14


KONAČNO SVE POD JEDNIM KROVOM Rješenjem Izvršnog odbora Skupštine općine Livno (1962.g.) imenovan sam za vozača u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu.

Alija i Refik Jarebica

U to vrijeme poduzimaju se aktivnosti na tome da se DVD smjesti na adekvatno mjesto, što znači da osoblje, oprema, vozilo, sirena i ostala popratna sredstva budu na jednom mjestu, a sve u svrhu boljeg funkcioniranja samog društva. U tu svrhu dodjeljene su prostorije tadašnjeg transportnog poduzeća „Bosna-Livno“ , a koje su bile napuštene te su se nalazile u jako lošem stanju. Međutim, upornošću tadašnjeg komandira Alije Jarebice, te uz svesrdnu pomoć ostalih članova – vatrogasaca, adaptacija prostorija je uspješno izvedena. Treba istaći da su sredstva osigurali Skupština općine Livno i ZOIL osiguranje Livno. 15


Opremanje prostorija ostvareno je od donacija kao i od sredstava od samofinanciranja.

Mijo Drinovac, Ismet Jarebica-Čigo, Nurija Fehimović

16


STRUČNO OSPOSOBLJAVNAJE VATROGASACA Kada je riješeno pitanje smještaja DVD, pristupilo se primjeni Zakona o zaštiti od požara, u kojem je navedeno, da sve osobe koje rade u DVD - profesionalno, moraju imati položen stručni vatrogasni ispit, također ispit za rukovoditelja gašenja požara, a za dobrovoljne članove-vatrogasce, vatrogasni ispit. 16.02.1976.g. položio sam ispit za rukovoditelja vatrogasnih jedinica. U organizaciji Vatrogasnog saveza Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, organizirana je jednomjesečna obuka za vatrogasce u prostorijama DVD Livno. Program obuke odnosio se na upoznavanje sa stručnom literaturom te sa praktičanim radom.

Refik Jarebica 16.02.1976.g. položio ispit za rukovoditelja vatrogasnih jedinica

17


Predavači obuke: Komandir DVD Refik Jarebica Komandir industrijskog vatrogasnog društva Cincar –Pilana Ahmet Botić Obuci je prisustvovalo 48 članova, a u ispitnoj komisiji bila su dva člana iz Vatrogasnog saveza BiH. Tom prilikom za vatrogasce su položila 42 polaznika obuke, od toga 18 polaznika položilo je za rukovoditelja gašenja požara, a 6 polaznika odustalo je od ispita.

slika sa obuke-budući vatrogasci -DVD Livno -Industrijsko vatrogasno društvo Tvornice tekstila Livno, Industrijsko vatrogasno društvo Cincar Pilana Livno;

18


SAMOFINANCIRANJE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA LIVNO Na proširenju djelatnosti kao i stručnom osposobljavnaju pristupilo se kada je „PASTOR“ TVORNICA VATROGASNIH APARATA ZAGREB, uputila obavijest da organizira stručnu obuku radnika za rad u servisu za vizualnu kontrolu i punjenje svih vrsta vatrogasnih aparata u trajanju od deset dana. Dobrovoljno vatrogasno društvo Livno prijavljuje svoje učešće u osobi Refika Jarebice, kojemu je nakon obavljene obuke dana 26.03.1982.g. izdato uvjerenje broj. 1359., kojim se potvrđuje osposobljenost za kontrolu i punjenje vatrogasnih aparata. Nakon toga u prostorijama DVD Livno organiziran je prostor za servisiranje i radionicu, te su se iste opremili po datim propisima koje su propisane od strane Tvornice vatrogasnih aparata „Pastor“ Zagreb, a koja je također istakla potrebu upošljavanja jednog djelatnika za rad u servisu sa visokom stručnom spremom, te je uposlen diplomirani inžinjer mašinstva g-din. Draško Knez. Na taj način stekli su se uvijeti za davanje usluga radnim organizacijama, privatnim osobama itd. Uz naplatu za date usluge, a prikupljena novačna sredstva uplaćivana su na račun Dobrovoljnog vatrogasnog društva Livno. Ovakvim poslovanjem, nabavkom vozila (kombi-bus) stekle su se mogućnosti da Društvo iziđe iz anonimnosti. Pokrenute su aktivnosti oko organiziranja vatrogasnih vježbi, izleti članova Društva, razne posjete, te razna takmičenja.

19


Osniva se i Omladinsko-pionirsko odjeljenje budućih vatrogasacaOmladinci. Formirana je i malonogometna ekipa pod nazivom „Vatrogasac“ koja je imala značajan uspjeh u natjecanjima, a ono što je važnije jeste to da su se članovi družili i na taj način zbližavali, te razvijali prijateljski odnos, a koji je najvažniji u oblasti vatrogastva. U prostorijama VD održavale su se zajedničke proslave nove godine, kako za članove tako i za građanstvo. DVD ugostilo je vatrogasce Industrijskog vatrogasnog društva Tvornice duhana Sarajevo.

Vatrogasno društvo Tvornice duhana Sarajevo u posjeti DVD Livno

20


Sa pokazne vjeナセbe ト考anova DVD Livno sa komandirom Alijom Jarebica u mirovini

21


Ismet Karalić, Alija Jarebica i Salih Karalić

22


Budo Mulić, Refik Jarebica i Marijo Propadalo

Odlazak na Cincar - izlet 23


Zajednička vježba sa pionirima, omladincima i izvršujućim vatrogascima

24


S lijeva: Gordon Pekić, Semir Orman, Miran Grgić, Safet Sudar, Tiho Drinovac, Esad Bučo, Mirsad Fehimović (Mirće) i Salih Šehić Omladinci DVD Livno na praktičnoj vježbi

25


Zonsko takmičenje u Mrkonjić Gradu, gdje su debitantske ekipe Vatrogasnog društva iz Livna ušle u republičko takmičenje seniora i pionira.

26


Pripreme seniora i pionira za republičko takmičenje, Travnik 1 red: pioniri , komandir Refik Jarebica; stoje: Goran Pekić, Zdenko Grgić, Miran Grgić, Miroslav Propadalo, Smajo Bučo, Maho Karača,Ćamil Karača, Ismet Kralić, Dževad Velagić, Asim Tiro

27


Takmičarska ekipa seniora 1986-1987.g. S lijeva stoje: Refik Jarebica, Kemal Bajrić, Tihomir Drinovac, Ismet Karalić, Goran Pekić; Čuče s lijeva: Dževad Velagić, Jasmin Abazi, Ćamil Karača, Elvo Bašić. Organizirane pripreme za republičko takmičenje po propozicijama, vodio komandir Refik Jarebica, gdje su seniori osvojili 5 mjesto, a pioniri 9 mjesto.

28


IZLETI I DRUGE POSJETE VATROGASNIM DRUŠTVIMA Obavljen veliki broj posjeta drugim vatrogasnim društvima: - Posjeta VD Kaštel Sučurac-upoznavanje sa radom tehnike članstva, kao zahvalu za posjet te uspostavljanje prijateljskih odnosa dodjeljena nam je međumješalica za vodenu pjenu od strane tog VD; - Posjete Vatrogasnom društvu Žrnovnica; VD Bugojno, VD Tuzla gdje smo ujedno prisustvovali općinskom takmičenju vatrogasaca.

ISPOMOĆ DRUGIM VATROGASNIM DRUŠTVIMA Godine 1985. Odlukom predsjednika Skupštine opštine Livno, određeno je da se mobiliziraju članovi Vatrogasnog društva Livno te da se sa svojom tehničkom opremom upute kao ispomoć pri gašenju velikog požara u Makarskoj. VD Livno učestvovalo je sa 3 vozila i sa 26 članova. Gašnje požara, koji je bio izuzetno opasan trajalo je dva dana, kojom prilikom nitko od vatrogasaca VD Livno nije bio ozlijeđen, premda je situacija na požarištu bila izuzetno teška. Učestvovala je i vojska te brojne druge ekipe drugih vatrogasnih društava. Tom prilikom iskazana je posebna zahvalnost vatrogascima VD Livno na datom doprinosu gašenju požara.

29


Na Dinari procjena, i izviđanje požara (Pažin i Jarebica)

POHVALE - NAGRADE – SPOMENICE Pravilnikom Republičkog Vatrogasnog saveza BiH o dodjeli pohvala, odlikovanja i spomenica za dugogodišnji rad u Dobrovoljnim vatrogasnim društvima tražena je uredno vođena evidencija o članstvu. Obzirom da se evidencija u DVD Livno vodila od prvog dana uredno i precizno, kao npr. vrijeme pristupanja članstvu, aktivnost u društvu, stručna osposobljenost itd., stečeni su uvjeti za dodjelu: - Spomenice za 30 godina u DVD dobilo je 8 članova; - Za 20 godina – 11 članova; - Pohvale 6 članova 30


Kao nagrada za ove zasluge dodjeljena su i paradna odijela po mjeri svim aktivnim vatrogascima.

Aktivni vatrogasci Sa lijeva: Mato Drinovac, Nurija Fehimović, i Salih Karalić Odlikovani spomenicom za 10, 20, i 30 godina aktivnosti u DVD Livno

31


RAZVOJ I JAČANJE SISTEMA CIVILNE ZAŠTITE

Jedinica Civilne zaštite u Livnu organizirana je sa više specijaliziranih odjeljenja: - Rad i stručno osposobljavanje odjeljenja protu-požarne zaštite na spašavanju ljudskih i materijalnih dobara. U protu-požarno odjeljenje mobiliziran je jedan broj vatrogasaca iz DVD Livno. Takvo odjeljenje bilo je neophodno obučiti za - spašavnaje od požara; - spašavanje sa visina; - spašavanje od elementarnih nepogoda (poplava, potresa). Imenovan sam u općinski štab Civilne zaštite za člana. Komisija Republičkog štaba Civilne zaštite iz Sarajeva izvršila je kontrolu rada štaba jedinice, te je odredila da se mobilizira Odjeljenje za spašavanje od požara i da izvrši pokaznu praktičnu vježbu. Mobilizacije je izvršena u zadato vrijeme, tehnička sredstva i ljudstvo postavljeni su na poligon za vježbu, te je izdata komanda koja glasi – gaženje požara vodom sa dva mlaza, spašavanje sa visine otvorenom spusnicom, spašavanje sa visina sa unakrsnim užetom, upotreba vatrogasnih aparata, suhi prah i CO2, po završetku vježbe ocjena je bila dobra. 04.04.1978.g. Općinski štab Civilne zaštite Livno dodjelilo mi je priznanje za aktivno učešće i doprinos u razvoju i jačanju sistema civilne zaštite. Godine 1985.g. Općinski štab dodjeljuje mi zlatnu značku.

32


LIVANJSKO VATROGASTVO U PROTEKLOM RATU

Početkom rata u Livnu se formira Ratni stožer Civilne zaštite. Formirane su jedinice, među kojima i Vatrogasna jedinica, gdje je sva vatrogasna tehnika, skupna oprema, zatečeno ljudstvo potpalo pod komandu Općinskog Stožera Civilne zaštite. Izabran sam u HVO Stožer Civilne zaštite 01.04.1992.g.. Mobilizacijom ljudstva u vatrogasnu jedinicu omogućen je danonoćni rad sa tri odjeljenja. Dana 29.03.1993.g. izabran sam u Vatrogasni savez HZ HB Mostar – br.iskaznice 7. Protupožarna jedinica u Livnu, početkom rata, imala je tri vatrogasne cisterne, vozilo za prijevoz ljudstva, tokom rata dobila je i dva vatrogasna vozila sa ugrađenim pumpama za vodu bez cisterni, također dobiva i veću količinu vatrogasne opreme. Tehnički dobro opremljeni te uz iskusno ljudstvo svi postavljeni zadaci obavljeni su na visini očekivanja. Ovako opremljena tehnikom te ljudstvom cjelokupna jedinica bila je na okupu do 21.07.1993.g. Završetkom rata sva vatrogasna vozila koja nisu u ratu uništena, otuđena su na razne načine, a također i od skupne opreme ostalo je malo.

33


POSLIJERATNA ORGANIZACIJA VATROGASTVA U LIVNU -NEMA VIŠE DOBROVOLJNOSTI-

Za potrebe vatrogastva nabavljeno je vatrogasno vozilo sa svom opremom. Ubrzo se dobiva bolji smještaj za rad te se stari prostor napušta. Što se tiče organizacione strukture danas, Vatrogasna jedinica Livno postavljena je na profesionalnom osnovu sa 7 zaposlenih vatrogasaca i zapovjednikom. Financiranje vatrogasne jedinice u potpunosti se vrši preko Općine Livno.

VATROGASNI DOM LIVNO Tel-123

34


35


36


ČLANICE VD LIVNO 1. ENISA VIDIMLIĆ 2. MARIJA BRZICA 3. ŠEFIKA MULIĆ 4. EMILIJA VUJANOVIĆ 5. SANIJA JELEČ 6. ŽIVANA PAŽIN 7. MILENA TENDERA – MIOČ 8. MELIHA BAJRIĆ 9. INDIRA ŠEHIĆ 10. SALIHA ŠEHIĆ 11. SILVANA DRINOVAC 12. SVJETLANA DRINOVAC 13. RAMIZA BUKVIĆ 14. MARIJA ĐURAN

AKTIVNI VATROGASCI DD LIVNO OD 1946. DO 1993.G. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ISKO JELEČ HUSO TUCO ALIJA JAREBICA MEHMED ČOBAN ISMET JAREBICA VOJO ĐURAN RASIM MILAK BRUNO RIMAC JOSIP ĆUBELA 37


10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

BOGDAN BOGOVAC HAMID BAŠIĆ JOSKIĆ LIJOVIĆ SAKIB SAFIĆ VALDO MIOČ ŽIVANA PAŽIN SANIJA JELEČ MUHKO GORUŠANIN EMILIJA VUJANOVIĆ ŠABAN RUŠPIĆ SMAJO ŠABANOVIĆ SALIH MURGA – CALE HAJRO BUREK HUSO FEHIMOVIĆ ĐULAGA HODŽIĆ JAKO TRBOGLAV ISMET BALJAK MATE DRINOVAC MIJO DRINOVAC SALIH KARALIĆ SAID POTUROVIĆ NURIJA FEHIMOVIĆ MIROSLAV PROPADALO MIRSAD-MIRĆE FEHIMOVIĆ DŽEVAD VELAGIĆ ALMIR ZAIMOVIĆ SEMIR ORMAN ISMET –ISMO KARALIĆ MIRAN GRGIĆ ZDENKO GRGIĆ ZDRAVKO GRGIĆ ASIM TIRO MEHMED BUČO 38


43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

SAFET- SAFO SAFIĆ REFIK JELEČ JASMIN ABAZI DAVOR MIOČ GORAN PEKIĆ ESAD-ESO KARAČA DŽEMAL-DŽEMO DEVAC ĆAMIL KARAČA MAHO KARAČA MAHKO ŠEHIĆ TIHOMIR TIHO DRINOVAC SAMIR BAŠIĆ KEMAL DŽEBO ŠERIF ŠEHIĆ SULEJMAN ARSLANAGIĆ KEMAL BAJRIĆ HASAN ADEMOVIĆ JASMIN JAREBICA ESAD BUČO MILI MILAK DINKO ROGUŠIĆ MIRSAD ORTAŠ AMIR BAŠIĆ ELVIR BAŠIĆ SENAD ORTAŠ JUSO-HALJE KANIŽA SLAVKO MIHALJEVIĆ

39


Unaprijed se želim izviniti ukoliko je došlo do nekih propusta u ovoj mojoj kronologiji Vatrogasnog društva Livno, jer se radi o dugom periodu. Također, na slikama nisu imenovane sve osobe iz istog razloga, jer sve je pisano iz sjećanja bez pisanih tragova, pa iz tog razloga dolazi do nekih praznina.

40

Kronologija DVD Livno  

Kronologoija DVD Livno