Page 1

TISKOVÁZPRÁVA Praha, 17. 8. 2011

Jak ochránit děti p řed nebezpe čím na internetu? Deset tip ů pro rodi če Většina internetových uživatel ů zná nebezpeč í, kterým čelí děti v online světě. Vyplývá to z výzkumu společnosti ESET, dle něhož více než polovina uživatel ů považuje nevhodný

internetový

obsah p řinejmenším

za „pom ěrn ě velkou

hrozbu“. Každý čtvrtý uživatel p řitom nevhodný obsah, nap říklad erotické stránky či videa plná násilí, pokládá za v ůbec nejvážn ější hrozbu, které jsou děti na internetu vystaveny. Výzkum odhalil, že vystavení nevhodnému obsahu považuje za „poměrně velkou hrozbu“, „velkou hrozbu“ nebo „největší hrozbu“ 53,7 % uživatelů. Necelých 15 % naopak zmíněný obsah nepovažuje za hrozbu.

Na základě výzkumu, který v dubnu a květnu tohoto roku provedla ve 49 zemích firma InSites Consulting, sestavila společnost ESETněkolik rad, které pomůžou s ochranou dětí na internetu. Jak vyzrát na bezpe čnost dětí v online prost ředí? 10 tip ů pro rodi če •

Založte dítěti na počíta či vlastní ú čet. Jde o jediný efektivní způsob, jak kontrolovat internetovou aktivitu dítěte. Administrátorská práva by měl mít vždy pouze dospělý uživatel.

Dbejte na akt ualizace antivirového systému. Jen aktualizovaný program dokáže zajistit plnou ochranu před hrozbami.

Kontakt pro média: Jakub Lohniský PRConsultant ESET E-mail: jakub.lohnisky@relativepr.cz Mobil: +420774 164 995 Web: www.eset.cz


Namátkově sledujte stránky, které dít ě navšt ěvuje. Pokud odhalíte smazanou historii navštívených internetových stránek, zkuste s dítětem promluvit.

Pokud nepoužíváte kameru, vždy ji vypn ěte: Zneužití webkamery je pro kyberzločince jednoduché: existuje malware, který k ní získá přístup, aniž by o tom uživatel tušil. Útočník může dítě sledovat, proto kontrolujte, zda je webkamera vypnutá tehdy, kdy vypnutá být má. Napovědět může rozsvěcující se ikonka v době, kdy s kamerou nepracujete. Děti by měly webkameru používat jen při komunikaci s rodinnými příslušníky a kamarády, které dobře znají.

Zkontrolujte nastavení sociálních sítí vašich d ětí: Dítě by například mělo svou „zeď“ na Facebooku sdílet pouze s ověřenými přáteli, nikoliv se všemi uživateli této sociální sítě. Pamatujte také na to, že sám Facebook založení profilu dětem do 13 let zakazuje.

Používejte nástroje rodi čovské kontroly : Často jsou součástí webového prohlížeče nebo antivirového programu. Aktuální Release Candidate verze nové generace antivirového programu ESET Smart Security obsahuje rodičovský zámek, který automaticky blokuje internetové stránky s nežádoucím obsahem. Rodiče také mohou zakázat přístup až k 20 předdefinovaným kategoriím internetových stránek. ESET Smart Security 5 je ve verzi ReleaseCandidate volně ke stažení.

Vysvětlete potomkovi, jak je to s důvěrnými informacemi. Žádná instituce nevyžaduje sdělování důvěrných údajů, například jmen nebo hesel, přes e-mail či chat. Pravidelně kontrolujte, jak je na tom dítě s bezpečnostní gramotností a vzdělávejte ho.

Poučte dítě, aby neodpovídalo na obtěžující nebo šikanující zprávy : Útočník zpravidla tuto reakci očekává a zvyšuje zákeřnost svých útoků. Zasáhněte z pozice rodiče. Pokud je to nutné, zapojte i policii nebo výchovného poradce.

Ne všechno na internetu je pravda. Dětem objasněte, že ne všechny zprávy na internetu pochází ze spolehlivého a důvěryhodného zdroje. Obzvlášť nebezpečné může být klikání na podezřelé adresy v honbě za ziskem šokujících informací nebo zábavného obsahu.

Hovo ř te s dětmi otev řeně. Otevřená komunikace je pro bezpečnost dětí velmi důležitá. Děti podněcujte k tomu, aby s vámi sdílely své obavy.

O společnosti ESET Společnost ESET,která byla založena v roce 1992, je světovým výrobcem bezpečnostního softwaru pro firemní klientelu a domácnosti a věnuje se celosvětovému boji proti vznikajícím počítačovým hrozbám. Je lídrem na trhu proaktivní detekce počítačových hrozeb. Díky technologii ThreatSense.Net®sbírá ESETdata od dobrovolných uživatelů z celého světa, a tak okamžitě reaguje na nové hrozby. ESETNOD32 Antivirus drží rekord v počtu ocenění v testu VB100, který vydává vysoce respektovaná nezávislá testovací organizace Virus Bulletin.

Kontakt pro média: Jakub Lohniský PRConsultant ESET E-mail: jakub.lohnisky@relativepr.cz Mobil: +420774 164 995 Web: www.eset.cz


ESET sídlí v Bratislavě, pobočky má v Praze, v San Diegu, v Buenos Aires a v Singapuru. Výzkumná centra ESETpro analýzu malware jsou kromě Bratislavy, Prahy a San Diega i v Krakově, Montrealu a Moskvě. Zastoupení má firma ve více než 180 zemích světa. ESETpatří podle žebříčku Deloitte Technology Fast 500 EMEAmezi nejrychleji rostoucí technologické společnosti v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky. Slovenský týdeník Trend ocenil v roce 2008, 2009 a 2010 ESETtitulem „Firma roku“.

Kontakt pro média: Jakub Lohniský PRConsultant ESET E-mail: jakub.lohnisky@relativepr.cz Mobil: +420774 164 995 Web: www.eset.cz

Jak ochránit děti před nebezpečím na internetu? Deset tipů pro rodiče  

Většina internetových uživatelů zná nebezpečí, kterým čelí děti v online světě. Vyplývá to z výzkumu společnosti ESET, dle něhož více než po...

Jak ochránit děti před nebezpečím na internetu? Deset tipů pro rodiče  

Většina internetových uživatelů zná nebezpečí, kterým čelí děti v online světě. Vyplývá to z výzkumu společnosti ESET, dle něhož více než po...

Advertisement