Page 1

TISKOVÁZPRÁVA Praha, 8. 9. 2011

Vládní krize ovliv ňuje i internetové vyhledáva če O politické krizi, která se to čila kolem vysoce postaveného státního ú ředníka Ladislava Bátory, získávali uživatelé internetu informace i prost řednictvím internetových

videí.

V srpnu

hledalo

videa

s Bátorou

17 % uživatelů

vyhledáva če Najdivideo.cz. Vyplývá to ze srpnové statistiky portálu, který vyhledává a t ř ídí veškerý videoobsah z českých server ů. Statistice vyhledávání opět vévodí seriál TV Nova – v srpnu se na pomyslném tr ůnu objevila Ordinace v růžové zahradě. Tento nejoblíbenější český seriál hledali diváci v předstihu, protože další sezóna seriálu se vysílá až od září a přes letní prázdniny měla Ordinace v růžové zahradě pauzu. Po několika měsících se ze statistiky vytratila Tisíc a jedna noc, která ale již na televizních obrazovkách neběží. „Vzrůstajícím trendem ve statistikách je vyhledávání videí, která se vážou k aktuální situaci na české politické a kulturní scéně. Kromě politické krize se naši návštěvníci v srpnu zajímali zejména o Ivetu Bartošovou. Každý desátý uživatel vyhledával právě videa s ní spojená,“ říká spolumajitel serveru Najdivideo Menef Khalife. Server Najdivideo.cz uživatelům umožňuje vyhledávat zábavná, vzdělávací, zpravodajská, hudební a další videa z různých českých serverů, které publikují videoobsah. Najdivideo.cz – žeb ří ček nejhledan ějších výraz ů, srpen 2011, TOP 10) Výraz

Podíl ze všech hledaných výrazů

Ordinace v růžové zahradě

22 %

Kobra 11

20 %

Bátora

17 %

Všechnopárty

11 %

Bartošová

10 %

Prostřeno

10 %

Jak jsem poznal vaši matku

4%

Zprávy

3%

Kontakt pro média: Jan Husták PRConsultant Najdivideo.cz E-mail: jan.hustak@relativepr.cz Mobil: +420604 346 032


Nikdo není dokonalý

2%

Libye

1%

O Najdivideo.cz Najdivideo.cz je server, který umožňuje vyhledávání videí z českých videoportálů a YouTube z jediného místa. Najdivideo.cz denně prohledává 90 portálů různého zaměření – především zpravodajské, vzdělávací, IT, sportovní a hudební servery. Uživatelům Najdivideo.cz umožňuje vyhledávat videa v různých kategoriích, například zpravodajství, seriály, filmy, hudba. Server byl založen v roce 2009. Provozuje jej firma MEM Technologies.

Kontakt pro média: Jan Husták PRConsultant Najdivideo.cz E-mail: jan.hustak@relativepr.cz Mobil: +420604 346 032

Vládní krize ovlivňuje i internetové vyhledávače  

O politické krizi, která se točila kolem vysoce postaveného státního úředníka Ladislava Bátory, získávali uživatelé internetu informace i pr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you