Page 1

PRESS RELEASE / TISKOVÁ ZPRÁVA

Grafický tablet Genius Genius p ředstavil grafický tablet EasyPen M610X, který je vhodný k tvorbě náč rtk ů, retušování fotek, kreslení a malování, p řípadn ě jako náhrada klasické myši. Za ř ízení umož ňuje p řepínat mezi dvěma režimy pracovní plochy – standardním poměrem stran 4:3 a širokoúhlou variantou 6“ x 10“. Tablet podporuje opera ční systémy Windows i MAC a dodává se spolu s bezdrátovým perem za doporu čenou cenu 1990 K č. K práci s tabletem slouží bezdrátové pero s vyměnitelným hrotem, které je v porovnání s klasickou myší o mnoho přesnější, a je schopno při malování nebo kreslení rozeznat 1024 úrovní přítlaku. Pro lepší manipulaci nebo při přenášení slouží klip, jímž se pero připevní k tabletu. Samotný tablet se připojuje přes USB port, z něhož je také napájen. Novinka disponuje rozlišením 4000 LPI a čtyřmi expresními tlačítky, která umožňují kromě přiblížení a oddálení obrázku také zrušení předchozí akce nebo mazání. Uživatelům se po obvodu tabletu nabízí dalších 16 programovatelných tlačítek, díky nimž mohou například ovládat kancelářské aplikace nebo pracovat s funkcemi internetového prohlížeče a operačního systému. Přibalený software obsahuje programy MAGIX Photo Manager, MAGIX Photo & Graphic Designer a PenSign/Pen ToolBar. Posledně uvedený slouží k psaní poznámek a podepisování dokumentů sady Microsoft Office. Technické parametry MousePen M610X Př ipojení Aktivní plocha Rozlišení Př ítlak pera Počet programovatelných tla čítek Napájení bezdrátového pera Rozmě ry Hmotnost

USB 6“ x 10“ (152 x 254 mm) 4000 LPI 1024 úrovní 16 Baterie AAA 264 x 300 x 24,4 mm 630 g

Více informací na www.geniusnet.cz , zápůjč ky v ČR a SR: Relative PR Tomáš Perman +420 733 738 810 tomas.perman@relativepr.cz

Grafický tablet Genius  

Genius představil grafický tablet EasyPen M610X, který je vhodný k tvorbě náčrtků, retušování fotek, kreslení a malování, případně jako náhr...