Page 1

TISKOVÁZPRÁVA Praha, 6. 5. 2010

Nová verze nástroje vzdálené zprávy ESET Remote Administrator 4 uvolněna ESET uvolnil finální verzi ESET Remote Administrator 4 pro produkty ESET NOD32 Antivirus Business Edition, ESET Smart Security Business Edition a další bezpečnostní řešení ESET ur čená pro firemní prost ředí, jako nap říklad ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server, ESET Mail Security, ESET Gateway Security a ESET File Security for Linux / Free BSD / Solaris, atd.

Twitter:

Nová

Administrator

verze 4.

nástroje

Více

vzdálené

informací

na

zprávy

ESET

Remote

www.eset.cz/eset-remote-

administrator- 4 Nové vlastnosti produktu •

Inteligentní Group manager

Inovovaný Policy manager

Jednoduchá vzdálená instalace

Centrální management karantény

Crossplatform management

Majitelé dosavadní verze ESET Remote Administrator mají nárok na upgrade zdarma, a to jednoduchým stáhnutím nejnovějšího produktu z webové stránky a následnou instalací. „V produktu jsme udělali klíčové změny v některých oblastech tak, aby se zjednodušilo jeho ovládání v prostředí středních a velkých podniků,“ říká Richard Marko, ředitel pro technologie společnosti ESET. „Většinu vylepšení jsme připravovali s cílem ušetřit našim zákazníkům čas a vynaložené zdroje. Přepracovaná vzdálená instalace a schopnost řídit produkty ESETna různých platformách ušetří IT administrátorům čas, urychlí odezvu na případné incidenty a celkově zvýší produktivitu,“ dodává

Richard Marko.

Hlavní vlastnosti a charakteristiky ESET Remote Administrator 4: Inteligentní Group mana ger – Nové parametrické skupiny umožňují dynamický update skupin klientů splňujících zadaná kritéria. Jsou podporované v rámci filtrů, reportů, notifikací a pravidel Kontakt pro média: Jakub Lohniský PRConsultant ESET E-mail: jakub.lohnisky@relativepr.cz Mobil: +420774 164 995 Web: www.eset.cz


jednotlivých politik. Rozšířená synchronizace s Active Directory ulehčuje nasazení ESET byznys řešení do velkých firemních sítí s komplexní hierarchickou strukturou. Inovovaný Policy manager – Nový intuitivní průvodce ulehčuje mapování politik ke skupinám. Možnost importování a exportování jednotlivých politik odstraňuje potřebu zálohování či duplikování pravidel pro pobočky. Jednoduchá vzdálená instalace – Uzavírá bezpečnostní mezery, zatímco jsou IT pracovníci oproštěni od redundance a časově náročného vyhledávání neregistrovaných klientů. Taktéž umožňuje vytvářet úlohy pro paralelní instalaci na vícero pracovních stanicích bez potřeby zásahů administrátora. Centrální management karantény – Obnovení anebo vymazání objektů z karantény vzdálených pracovních stanic přímo z konzole na základě specifických kritérií, případně jejich vyloučení z dalšího skenování. Cross platform management – Vzdálený management z jedné konzole pro všechny pracovní stanice se spuštěnými současnými či předchozími verzemi ESET Smart Security, ESET NOD32 Antivirus pro Windows i pro plánované produkty ESETNOD32 Antivirus 4 pro Mac a Linux a novou generaci mobilních bezpečnostních produktů.

O společnosti ESET Společnost ESET,která byla založena v roce 1992, je světovým výrobcem bezpečnostního softwaru pro firemní klientelu a domácnosti. Věnuje se celosvětovému boji proti vznikajícím počítačovým hrozbám. Jelídrem na trhu proaktivní detekce počítačových hrozeb. Díky technologii ThreatSense.Net®sbírá ESETdata od dobrovolných uživatelů z celého světa, a tak okamžitě reaguje na nové hrozby. Produkty ESETSmart Security a ESETNOD32 Antivirus patří mezi technologickou špičku, protože negenerují téměř žádné falešné poplachy. ESETNOD32 Antivirus je podle nezávislé organizace AV-Comparatives nejlepším antivirovým produktem na světovém trhu za roky 2006 a 2007. ESETsídlí v Bratislavě, pobočky má v Praze, v Bristolu (Velká Británie), Buenos Aires (Argentina) i v San Diegu (USA) a má zastoupení ve více než 180 zemích světa. V roce 2008 otevřel ESETvývojové centrum v polském Krakově. Firma patří podle žebříčku Deloitte Technology Fast 500 mezi nejrychleji rostoucí technologické společnosti v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky.

Kontakt pro média: Jakub Lohniský PRConsultant ESET E-mail: jakub.lohnisky@relativepr.cz Mobil: +420774 164 995 Web: www.eset.cz

Nová verze nástroje vzdálené zprávy ESET Remote Administrator 4 uvolněna  

ESET uvolnil finální verzi ESET Remote Administrator 4 pro produkty ESET NOD32 Antivirus Business Edition, ESET Smart Security Business Edit...

Advertisement