Page 1

TISKOVÁZPRÁVA Praha, 12. 7. 2010

V červnu se objevil nový t rojan infi kující webové stránky V pravidelném měsíčním přehledu nejrozší řen ějších po číta čových infiltrací nastalo v červnu několik změn. Jednou z TOP hrozeb masově rozšírených téměř po celé Evropě se stal trojský kůň JS/TrojanDownloader.Pegel.BR infikující internetové stránky. Jde o skript vložený do webových stránek, který uživatele p řesm ěruje na jiný web, kde s využitím tagu IFRAME stahuje a spouští další malware do nechrán ěného po číta če.

JS/TrojanDownloader.Pegel.BR se objevuje v první trojce nejrozšířenějších hrozeb skoro v každé zemi regionu, zvlášť vysoké podíly má v Rakousku (14,55 %), Velké Británii (12,34 %), Belgii (8,77 %), Česku (10,16 %), Dánsku (11,87 %) a Norsku (10,10 %).

Globálně nejrozšířenější počítačovou infiltrací v červnu i nadále zůstaly varianty červa Win32/Conficker s podílem 9,79 %. Vysoký podíl si zachovává i směs INF/Autorun (6,57 %) a Win32/PSW.OnLineGames (4,26 %). Čtvrtou TOP hrozbou jsou varianty trojanů z rodiny Win32/Agent , vykrádající údaje z uživatelova počítače (4,26 %).

Situace v Č R V červnu měly antivirové programy v ČR největší práci s trojanem JS/TrojanDownloader.Pegel.BR a oproti květnu znovu vzrostl počet detekcí Confickeru o necelé půl procento na 8,82 %.

Podíl Win32/Conficker dle jednotlivých zemí (červen 2010)

Slovinsko Irsko Ukrajina Egypt Portugalsko Jižní Afrika Velká Británie Rusko Rumunsko Německo Česk o Španělsko Kontakt pro média: Jakub Lohniský PRConsultant ESET E-mail: jakub.lohnisky@relativepr.cz Mobil: +420774 164 995 Web: www.eset.cz

29,17 % 28,30 % 19,42 % 14,28 % 13,80 % 13,28 % 12,34 % 11,72 % 11,08 % 10,48 % 8,82 % 8,80 %


Spojené Arabské Emiráty Turecko Francie Maďarsko Finsko

8,57 % 8,05 % 7,32 % 7,29 % 6,62 %

Zdroj: ESETThreatSense.Net

ESET ThreatSense.Net – svět ( červen 2010, TOP 5) Infiltrace Win32/Conficker INF/Autorun Win32/PSW.OnLineGames Win32/Agent JS/TrojanDownloader.Pegel.BR

Podíl ze všech detekovaných infiltrací 9,79 % 6,57 % 4,26 % 3,25 % 2,29 %

ESET ThreatSense.Net – ČR (červen 2010, TOP 5) Infiltrace JS/TrojanDownloader.Pegel.BR Win32/Conficker Win32/Agent Win32/Oficla.GN Win32/Packed.VMProtect.AAA

Podíl ze všech detekovaných infiltrací 10,16 % 8,82 % 4,46 % 4,41 % 3,99 %

O společnosti ESET Společnost ESET,která byla založena v roce 1992, je světovým výrobcem bezpečnostního softwaru pro firemní klientelu a domácnosti. Věnuje se celosvětovému boji proti vznikajícím počítačovým hrozbám. Jelídrem na trhu proaktivní detekce počítačových hrozeb. Díky technologii ThreatSense.Net®sbírá ESETdata od dobrovolných uživatelů z celého světa, a tak okamžitě reaguje na nové hrozby. Produkty ESETSmart Security a ESETNOD32 Antivirus patří mezi technologickou špičku, protože negenerují téměř žádné falešné poplachy. ESETNOD32 Kontakt pro média: Jakub Lohniský PRConsultant ESET E-mail: jakub.lohnisky@relativepr.cz Mobil: +420774 164 995 Web: www.eset.cz


Antivirus je podle nezávislé organizace AV-Comparatives nejlepším antivirovým produktem na světovém trhu za roky 2006 a 2007. ESETsídlí v Bratislavě, pobočky má v Praze, Buenos Aires (Argentina) i v San Diegu (USA) a má zastoupení ve více než 180 zemích světa. V roce 2008 otevřel ESETvývojové centrum v polském Krakově. Firma patří podle žebříčku Deloitte Technology Fast 500 mezi nejrychleji rostoucí technologické společnosti v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky.

Kontakt pro média: Jakub Lohniský PRConsultant ESET E-mail: jakub.lohnisky@relativepr.cz Mobil: +420774 164 995 Web: www.eset.cz

V červnu se objevil nový trojan infikující webové stránky  

V pravidelném měsíčním přehledu nejrozšířenějších počítačových infiltrací nastalo v červnu několik změn. Jednou z TOP hrozeb masově rozšíren...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you