Page 1

Budapesti Orosz Kulturális Központ Российский Культурный Центр в Будапеште 40 лет деятельности РКЦ 40 éves az OKK


Az Orosz Kulturális Központ (OKK) a Magyarországon 1973-ban megnyílt Szovjet Kultúra és Tudomány Házának a jogutódja. 1991 óta az Andrássy úton, Budapest egyik központi sugárútján működik, a magyar állam ezeréves történelmét jelképező Hősök tere közelében. (A tér kialakításáról 1895-ben született döntés). Egyedülálló építészeti értéke révén az Andrássy út és a Hősök tere a Világörökség része. Andrássy Gyula gróf (1823-1890), akiről a sugárút a nevét kapta, 1867 és 1871 között a Magyar Királyság és az Osztrák Birodalom közötti kiegyezés után megalakult első magyar kormány miniszterelnöke, majd ezt követően 1879-ig az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztere volt.


(forrás: Kieselbach Galéria aukciója)


A XIX. század végén az itt álló épületben lakott Hubay Jenő, a kiváló magyar hegedűművész, zeneszerző és pedagógus, akinek előadó-művészete nagy elismerést vívott ki külföldön is. Egyebek között szoros kapcsolatban állt vele Johannes Brahms, a kiváló német zeneszerző és zongoraművész.

Az Andrássy út átépítése során építész kollégája, Sváb Gyula megrendelésére Benes Imre korai szecessziós premodern stílusban épített villát ezen a helyen. A helyiségek elrendezése és berendezése, amely jelentős részben megőrizte eredeti állapotát, a múlt század elején élt jómódú családok életmódját tárja elénk. Az egyes emeleteken külön lakások voltak, az alagsorban a személyzet lakott. Sváb Gyulának, a ház tulajdonosának a családja az első emeleten lakott, a földszinti lakást Grünwald Vilmos nagyiparos bérelte, aki baráti kapcsolatban állt Rippl-Rónai Józseffel, a kiváló magyar posztimpresszionista festővel. A művész nevét viseli az Orosz Kulturális Központtal szomszédos utca.


1945 augusztusában a Szovjetunió Kereskedelmi Képviselete vette meg az épületet a magyar államtól. A ház szerepel a jövőben műemléknek nyilvánítható épületek listáján. A multifunkcionális színházterem 110 férőhelyes. A kiállító terem alapterülete 100 m2. A csatlakozó termek alapterülete összesen 220 m2.


„A világ országainak a megismerése ékesíti és táplálja az emberi elmét.” Leonardo da Vinci


Az OKK tevékenysége a nemzetközi humán együttműködés különböző területeire terjed ki: a központ együttműködik a két ország állami hivatalaival és intézményeivel, valamint civil és non-profit szervezetekkel és a polgári társadalom más intézményeivel, felhasználja a társadalmi diplomácia eszközeit és kezdeményezéseit. Elsődleges feladata, hogy objektív képet alakítson ki Magyarországon a mai Oroszországról, népszerűsítse az orosz nyelvet, megismertesse a közönséget Oroszország kulturális, oktatási és szellemi potenciáljával, tudományos-műszaki és innovatív eredményeivel, oroszországi oktatási szolgáltatásokat exportáljon, elősegítse az együttműködést az üzleti szférában, kapcsolatot biztosítson a Magyarországon élő orosz honfitársak számára a történelmi hazájukkal, segítse őket etnokulturális és nyelvi identitásuk megőrzésében. Az Orosz Kulturális Központ részt vesz állami programok megvalósításában, a központban, illetve partnereinél különböző szakmai rendezvényeket, egyebek között bemutatókat, kiállításokat, konferenciákat, kerekasztal találkozókat, művészeti és üzleti találkozókat, filmbemutatókat és zenei műsorokat rendez.


„Mennyi hívogató bölcsesség és jóság tárházát találjuk a különböző népek és korok könyveiben” Lev Tolsztoj


Az OKK könyvtárából az érdeklődők kölcsönözhetnek könyveket vagy látogathatják az olvasótermet. A folyamatosan bővülő, felnőtteknek és gyermekeknek szóló könyvállomány meghaladja a 18 ezer kötetet. Elsősorban orosz és külföldi szépirodalmat, történelmi, képzőművészeti és nyelvészeti témájú könyveket kínál a könyvtár az olvasóknak. Sokrétű a lexikonok és a társadalmi-politikai, közgazdasági, tudományos, egészségügyi, pszichológiai kérdésekkel foglalkozó kiadványok tematikája. Több mint 20 oroszországi újságot és folyóiratot talál a látogató a könyvtár polcain. Több mint 3500 újság és folyóirat közül válogathat az érdeklődő, aki a könyvtáron keresztül egyénileg kíván előfizetni oroszországi sajtótermékekre. A könyvtárban rendszeresen tartanak könyvkiállításokat orosz történelmi és kulturális évfordulók alkalmából. Saját megtekintésre orosz filmek kölcsönözhetőek a videotékából. Az Elnöki Jelcin Könyvtár elektronikus filiáléja révén, amelynek a könyveket, újságokat, levéltári dokumentumokat, foto-, video- és hanganyagokat tartalmazó állománya jelenleg meghaladja a 80 ezer őrzési egységet, az OKK rendkívül jelentős információs lehetőségekkel rendelkezik. Az Elnöki Könyvtár állományának bővítése céljából egy különleges, a világon egyedülálló központ létesült,

amelyben különösen értékes ősnyomtatványok és kéziratok digitalizálásával és feldolgozásával foglalkoznak. Ezt a munkát egy speciálisan erre a célra kidolgozott szoftver vezérli. Az elektronikus olvasóterem a hagyományos keresési lehetőségeken kívül lehetővé teszi, hogy az érdeklődők évfordulók vagy jelentős események alkalmából tematikusan összeállított anyagból válogassanak dokumentumokat. Az OKK-ban működő „Orosz Múzeum: virtuális filiálé” információs-oktató központ egyedülálló közművelődési projekt, amely azt a gondolatot testesíti meg, hogy mindenki számára elérhető legyen az orosz nemzeti képzőművészeti alkotásoknak ez a rendkívül gazdag gyűjteménye és a látogatók megismerjék az orosz kultúra, képzőművészet és történelmi múlt értékeit. A médiatéka, az Orosz Múzeum multimédiás programjának és videofilmjeinek egységes bázisa képezi az információs-oktató központ anyagát. Korszerű számítógépes technológiák, a háromdimenziós modellezés és a panoráma fényképezés révén a látogatók megismerhetik az Orosz Múzeum gyűjteményeit, virtuális sétát tehetnek a múzeum termeiben, megnézhetik, hogy milyenek voltak a paloták belső terei, sőt még lebilincselő virtuális utazásra is indulhatnak a képen ábrázolt térbe.


„Értő kezekben és ajkakon az orosz nyelv szép, dallamos, kifejező, hajlékony, engedelmes, leleményes és gazdag.” Alekszandr Kuprin


Az Orosz Kulturális Központ sokrétű tevékenységet folytat az orosz nyelv oktatása és népszerűsítése érdekében. E munkának a fő színterét a tanfolyamok képezik, ahol a Közös Európai Nyelvi Referenciakeretnek (alapszint – mesterfok) megfelelően folyik az oktatás. A mindennapokban használt nyelvi ismereteken kívül a tanulók elsajátíthatják az orosz üzleti nyelvet, fejleszthetik beszédkészségüket. Az OKK által szervezett nyelvoktatás joggal tekinthető a magyarországi orosznyelv oktatás egyik vezető központjának, évente mintegy 800 hallgató iratkozik be a tanfolyamokra. A tanfolyamokon bölcsész/tanári diplomával rendelkező, orosz és magyar felsőoktatási intézményekben oktatói tapasztalatokat szerzett tanárok dolgoznak, akik közül többen Magyarországon és Oroszországban is elismert tankönyvek és módszertani kiadványok szerzői. Vezető oroszországi felsőoktatási intézményekkel közösen az OKK évente nyelvvizsgát rendez, amelyen a vizsgázók oroszországi állami nyelvvizsga bizonyítványt szerezhetnek (I-IV szintű általános nyelvvizsga). Tartalmában és formájában a vizsga megfelel az európai oktatási térség idegen nyelvi vizsgáinak. Az orosz nyelvtanfolyamok hallgatói az OKK oktatási és kulturális-közművelődési rendezvényein is fejleszthetik nyelvtudásukat. Az orosz, mint idegen nyelv oktatása mellett anyanyelvi foglalkozásokat tartunk honfitársaink gyermekei részére, amelyeken óvodáskorú gyermekek is részt vehetnek.

A magyar orosznyelv tanároknak nyújtott módszertani támogatás keretében az OKK rendszeresen szervez tudományos-módszertani szemináriumokat és nemzetközi tudományos konferenciákat a russzisztika időszerű kérdéseiről, az „OKK Hírnöke” c. kiadványban orosz, magyar és más külföldi filológusok munkái jelennek meg. Neves orosz szakemberek rendszeresen kapnak meghívást az Orosz Kulturális Központ rendezvényeire. Az OKK kapuja mindig nyitva áll az orosz (szovjet) felsőoktatási intézményekben tanult magyar szakemberek előtt. Számuk egyre növekszik, hiszen Oroszország és Magyarország kölcsönösen érdekelt a kétoldalú oktatási kapcsolatok bővítésében. Az oroszországi tanulási lehetőségekről részletes információ található az OKK honlapján.


„Minden nemes lelkű ember mélyen átérzi a vér szerinti rokonságot, a vérségi köteléket, amely a hazájával összefűzi.” Visszarion Belinszkij


A Magyarországon élő orosz honfitársak az OKK tevékenységének nem csupán fontos célközönsége, hanem állandó partnerek is az orosz-magyar humán együttműködés fejlesztésében. Itt mindig el lehet merülni a magyarországi orosz világ légkörében, ismeretségeket lehet kötni Magyarországon élő oroszokkal, konstruktív eszmecserére kerülhet sor a legkülönbözőbb kérdésekkel kapcsolatban, egyebek között a honfitársak szervezetei Koordinációs Tanácsának rendszeresen megtartott ülésein és az országos konferenciákon. Az OKK mellett 1997 óta orosz amatőr stúdiószínház működik Z. Zicherman-Szokolova vezetésével. A társulat klasszikus és mai orosz színdarabokat, külföldi szerzők műveit mutatja be orosz nyelven, irodalmi esteket rendez. Rendszeresen vendégszerepel vidéki városokban és külföldön. A színház alapította meg a Külföldi Orosz Színházak „Lukomorje” Nemzetközi Fesztiválját. A vallástörténet és a teológia különböző irányzatai iránt érdeklődők számára a magyarországi orosz ortodox egyház lelkészei tartanak előadásokat. Az OKK-ban folyamatosan működnek felnőtt és gyermek művészeti stúdiók. Az OKK épületét övező építészeti és művészeti értékek, kiváló magyar és külföldi mesterek alkotásai nagyszerű közeget teremtenek az orosz és magyar nép kölcsönös szellemi gazdagodását szolgáló közös alkotó munka számára.

Ennek a fontos közös ügynek a szolgálatában a konstruktív gondolatok és formák tere kimeríthetetlen!


Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 120. Telefon: +361 / 332-21-54 Fax: +361 / 312-26-93 E-mail: mail@ruscenter.hu Web: www.ruscenter.hu

OKK 40eveskiadvany magyar  
OKK 40eveskiadvany magyar  
Advertisement