Page 1

Det almene gymnasium i tal 2014

Profile for Danske Gymnasier

Gymnasiet i tal 2014 web  

Rektorforeningen præsenterer igen i år i denne publikation en række fakta og nøgletal, som giver et samlet billede af de almene gymnasiers a...

Gymnasiet i tal 2014 web  

Rektorforeningen præsenterer igen i år i denne publikation en række fakta og nøgletal, som giver et samlet billede af de almene gymnasiers a...