Page 1

P

Onafhankelijke vakkrant voor de recreatiemarkt

De Koeksebelt

rvk.nl

Groene speeltuin

Met de huidige energieprijzen, kost het verwarmen van een openluchtbad een fortuin. Maar niet op camping de Koeksebelt in Ommen.

We willen met deze groene speeltuin, het zogenoemde Kidshouse, het grote publiek laten kennismaken met bio-based materialen.

Zie pagina 7

Zie pagina 10

Zie pagina 14

G

rote delen van het Markermeer, IJmeer en de Randmeren raken verstopt door overmatige groei van water-

planten. Varen en zwemmen wordt hierdoor onmogelijk. De plantengroei is het gevolg van een sterke verbetering van de waterkwaliteit in de afgelopen jaren door maatregelen van de overheid. Het ecosysteem is echter nog niet in balans.

Noodklok

Jachthavens rond het Markermeer, IJmeer en Randmeren ontvangen steeds meer klachten van watersporters. Motorbootvaarders, zeilers, surfers, zwemmers en sportvissers ondervinden veel overlast en wijken inmiddels uit naar andere recreatiegebieden. De watersportbedrijven voorzien economische schade. Genoemde meren zijn immers belangrijke toeristische bestemmingen voor zowel Nederlanders als buitenlanders. Vrijwel alle recreatiebedrijven en steden rond deze gebieden profileren zich met het vaarwater.

Rijkswaterstaat erkent dat de overmatige waterplantengroei een probleem vormt voor de recreatie. Zij is echter niet bereid om buiten de vaargeulen te maaien. De plantengroei –

voornamelijk fonteinkruiden – vormt grote velden waardoor het water naast de hoofdvaarwegen onbereikbaar is. Daarnaast gaan de waterplanten – nadat zij zijn uitgebloeid - rotten en stinken.

Animatie en entertainment

‘We willen de opa- en oma-markt bespelen’

In de maan juli hield Animatiewerk. nl een groots onderzoek naar de wensen met betrekking tot animatie en entertainment onder vakantiegangers in Nederland. Daaruit blijkt onder andere dat campinggasten vaker meedoen aan activiteiten van een animatieteam én het leuker vinden dan gasten op een bungalowpark. Kinderen op een camping doen vaker mee aan activiteiten van het animatieteam dan op een bungalowpark. Op de camping is het percentage dat deelneemt aan de activiteiten maar liefst 81%. Op een bungalowpark is dit slechts 67%, een wezenlijk verschil. Wendy Oude Veldhuis, directeur van Animatiewerk.nl: “Het is geen grote verrassing, we zien op de vakantieparken waar we werken dat campinggasten actiever op zoek zijn naar contacten en gezelligheid. In een bungalow zijn gasten vaak meer afgesloten van de rest van het park, de muren houden letterlijk het contact een beetje tegen”. Uit het onderzoek blijkt ook dat kinderen van verschillende leeftijden hele andere interesses hebben, ook op vakantie. Bij de kinderen van 4 t/m 7 jaar zijn vooral knutselen, meeleeftheater en minidisco populair. Kinderen van 8 t/m 10 jaar zijn vooral aanwezig bij bosspelen, shows &

I

vervolg op pagina 5

Kievitsveld populair

.nl

RGV recreatiegebied Kievitsveld tussen Epe en Vaassen trekt deze zomer meer bezoekers dan ooit. Kievitsveld heeft de laatste jaren een grote kwaliteitsslag gemaakt.

Vernieuwd, sneller en moderner. Gratis uploaden

recreadata.nl

Fietsroutenetwerk Texel Meteen maaien

HISWA Vereniging dringt aan op een snelle en structurele oplossing. De verbetering van de waterkwaliteit leidde tot een impuls voor de sector. Het open vaarwater - erg belangrijk voor de watersport – is echter nu in sommige gebieden teruggebracht tot de vaargeul. Daarmee verliest het vaargebied aantrekkingskracht. Het is de verantwoordelijkheid van rijk, provincie en gemeenten om snel tot oplossingen te komen met de ondernemers. Te beginnen met het redden van dit recreatieseizoen. “Meteen

I

vervolg op pagina 3

Nieuwe doelgroep camping ’t Hout in Bakkeveen:

Texel gooit hoge ogen in de kwaliteitsmonitor voor recreatieve fietsvoorzieningen van de stichting Landelijk Fietsplatform. “Texel scoort 4 sterren en behoort daarmee tot de top van de fietsregio’s in Nederland. In 2011 is een fietsroutenetwerk geplaatst. De kwaliteit van het netwerk is goed en het onderhoud is goed geregeld,” vermeldt het rapport. Stichting Duurzaam Texel, VVV Texel en de gemeente zijn tevreden met deze score en verwachten dat dit het fietsen op het eiland nog meer zal stimuleren. Het onafhankelijke Fietsplatform heeft een landelijke kwaliteitsmonitor opgezet en uitgevoerd onder 20 provincies en regio’s, om deze aan te moedigen

I

vervolg op pagina 5

Beleid windturbineparken

We hebben geen tijd om rustig af te

met zijn echtgenote eigenaar/directeur is

wachten, we tuffen gewoon keihard

van vakatiecentrum ’t Hout in het Friese

door. Doel is om de opa- en oma-markt te

Bakkeveen. Samen met een grote groep

bespelen. Deze doelgroep kan met de klein-

medewerkers wordt de camping draaiende

kinderen prima in het voor- en naseizoen bij

gehouden.

ons terecht.” Dat zegt Arjen Toes, die samen

Al 35 jaar uw recreatiespecialist in héél Nederland!

I vervolg op pagina 3

Betrek organisaties op het gebied van landschap, natuur en vrijetijdseconomie meer in de besluitvorming over windenergie. Die oproep doen de Stichting Waterrecreatie IJsselmeer & Randmeren, ANWB en Stichting VBIJ in een brief aan Minister Verhagen (EL&I) en Minister Schultz (I&M). De oproep is een vervolg op het symposium dat Stichting Waterrecreatie IJsselmeer & Randmeren, ANWB en Stichting VBIJ in Lelystad onlangs organiseerden. Nu het IJsselmeergebied zoekgebied lijkt te worden voor bijna een derde van de nationale opgave voor windturbines, bestaat er een grote zorg dat dit unieke recreatie- en natuurgebied blijvend wordt aangetast. Aanleiding voor het symposium was de grote onduidelijkheid over beleid van grootschalige windturbineparken. De samenwerking tussen Rijk en provincies en provincies onderling kan veel beter, zo stelden de ruim 150 aanwezige ondernemers, burgers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Er is veel ergernis over procedures, die niet meer te volgen zijn. Ook moet de overheid ten aanzien van goede informatievoorziening de regie nemen. Het feit dat de Rijksoverheid

I

vervolg op pagina 5

IJreka, uw gids in het speeldoolhof

Grot e vraa r in aanb g & od!

-c

gbedrijven -j pin ac am

s ven ha ht

Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaars: dé makelaar met landelijke dekking! Neem vrijblijvend contact op met Adri Mijnheer, Henk-Jan Kruidenier of Rianne de Vries.

2012

Jaargang 15 • editie september

Watersportondernemers luiden noodklok

ow ngal parke n bu

Rekrea akkrant

5

T (0341) 25 23 63 • E info@vandeloosdrecht.nl • I www.vandeloosdrecht.nl

Kegelhuizen in vulkanisch landschap! Zie pagina 5

Kinderspeelhoeken en Binnenspeeltuinen Dalmsholterweg 6 7722 KJ Dalfsen

Postbus 73 7720 AB Dalfsen

Tel: 0529-469988 Fax: 0529-469989

info@ijreka.nl www.ijreka.nl

WWW.VCSPLAY.COM Eindhoven Nederland 040-2662130


P

Rekrea akkrant Nieuwsitems • ‘t Hout • Voorwoord • Boekingskiosk • Recreatie Vakbeurs Evenementenhal • VVV-winkel • Caravaning Design Award • Groene speeltuin • Campinggames Beerze Bulten • Grean Deal • Actieplan Vrijetijdseconomie Gelderland • Personalia • Agenda 2012 • Noviteiten • Branchenieuws

Column • • • •

Orvelte aan de Noordzee Special Valuations Natuurlijk spelen??? Minder regels en meer ruimte voor groei • Knooppunten!

Adverteerders Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaars IJreka VCS Recreahome Pecocar Holland Action4Kids Europe Wilrec Handelsonderneming Bergen DCM Van der Haeghe Acacia-Robinia WifiTenne SoTec Nijverdal Alan Rogers Nederlandse Recreatie Groep OK Gas Proludic C.A.T. Control Systems GN Rubbertracks Ferrx Recratief Bedrijfsmakelaars Methon NC-Systems Hermans Blokhuizen Caravancentrum Stekelbos Alan Rogers Keurmerkinstituut eibe Recreahome Gebr. De Vor Achterveld Gebr. vd Donk Recreatietechniek

vervolg coverstory I vervolg cover Zandstuve... “Het park is 27 hectare groot”, zo begint Toes. Het centrum is een particulier bedrijf, waar toeristisch kamperen is ondergebracht, maar er zijn ook plekken voor jaargasten. Verder is er een bungalowparkje en nog een dagattractie, namelijk een indoorspeeltuin. Deze heeft ook een regionale functie voor schoolreisjes en kinderpartijtjes en dergelijke. Er is overigens nog een grote horecavoorziening, waar buffetfeestjes gehouden kunnen worden. Regelmatig vinden hier jubileumfeesten plaats.” Toes vertelt over de geschiedenis van het park. “Het park is gesticht in 1958, als zijnde een gemeentecamping. In 1986 is het in particuliere handen gekomen en daarna zijn er verschillende particulieren eigenaar geweest. Op dit moment is het park van ons: we hebben het overgenomen in 2008, per 1 januari.” De directeur vertelt welke ontwikkelingen momenteel gaande zijn. Toes: “ Met de start in 2008 hebben we één seizoen gedraaid. Toen zijn we tot de conclusie gekomen dat eigenlijk, buiten de schoolvakanties om, er nagenoeg geen bezetting was. Daar hebben we toen in februari 2009 onderzoek naar laten doen door ‘Gastvrij Nederland’. Er kwam uit dat, en dat bevestigde ons vermoeden, dat de junimaand en de septembermaand mager waren. Wel was er een gunstige uitbreidingsmarkt: in dit geval de opa’s en oma’s. In combinatie met kinderen en kleinkinderen. In 2009 zijn we dat gaan uitzetten.” Hij vertelt hoe dat is aangepakt. “We hebben dit eerst gewoon kenbaar gemaakt met arrangementen en duoarrangementen. Daar kwam wel wat van de grond, maar niet helemaal wat we verwacht hadden. Toen zijn we de senioren, die op dat moment aanwezig waren, gaan interviewen. Daar hebben we gesprekken mee gehad en hebben we het een en ander in kaart gebracht.” Daarna kwam Toes in contact met Ferias communicatie. En die heeft vervolgens een gesprek gehad met de gasten die op dat moment aanwezig waren. “Van daaruit zijn we de ‘opa en oma markt’ op gegaan. In samenwerking met Ferias hebben we een speciale brochure gemaakt voor de opa’s en oma’s. Die brochure is wat rustiger dan de normale gezinsbrochure, want de opa’s en oma’s vonden de gewone brochure vrij druk. Vervolgens hebben we onze website helemaal aangepast. Eigenlijk een doelgroep gecreëerd.”

colofon

Vakkrant voor camping- en recreatiebedrijven, gemeentelijke recreatiediensten, jachthavens, watersportbedrijven, sportcomplexen, zwembaden, recreatieve organisaties, fitnesscentra, sauna’s en golfbanen

RekreaVakkrant is een uitgave van: OLTHOF/M&MP BV Media- en Marketing Projecten Postbus 13, 7064 ZG SILVOLDE tel.: (0315) 324010 fax: (0315) 324014 e-mail: info@rvk.nl

Voorzieningen

Toes zegt speciale voorzieningen voor deze oudere groep te hebben. “De voorzieningen waren eigenlijk al aanwezig, zoals verharde klinkerpaadjes, invaliden sanitair, privé wascabines die opa’s en oma’s wel op prijs stellen. Vervolgens zijn we op beurzen gaan staan om reclame te maken, evenals via de website. Kortom: daadwerkelijk actie om ze deze kant op te krijgen.” Volgens Toes loopt het nu. “Van de comfortplaatsen was voor de junimaand al niets meer beschikbaar, maar voor de september maand nog wel.” Hij legt uit wat comfortplaatsen inhoudt. ”Dat mensen stroom hebben, een watertappunt, rioolaansluiting, enzovoort. De nabijgelegen sanitairgebouwen zijn centraal verwarmd. Over de comfortvelden lopen ook verharde wandelpaadjes wat de senioren zeer op prijs stellen.” Het is ook de bedoeling dat ze samen met de kleinkinderen komen. “De kleinkinderen zijn welkom. Er zijn ook voldoende voorzieningen voor de kleinkinderen.”

Verhuurmarkt

Er zijn nog andere ontwikkelingen. “Een andere ontwikkeling is de verhuurmarkt. We hebben wat extra stacaravans voor dit doel geplaatst, waarbij de huurder gebruik maakt van alle voorzieningen. Ze kunnen daarvan genieten en aan het eind gewoon de sleutels inleveren. En wat je ook ziet als nieuwe ontwikkeling is dat mensen een accommodatie huren en in de horecavoorziening hebben ze een buffet. Dat werd in het verleden nooit gedaan.” Het geheel begint momenteel te lopen. ”Dat laatste is een beginstadium dat we in combinatie proberen aan te bieden. We zijn het bij de mensen aan het promoten. Mensen reageren erop en er is een aantal dat gebruik maakt van deze vernieuwing.” Hoe ziet Toes de toekomst? “Hier in het noorden moet je met extra dingen de mensen naar je toe zien te halen, bijvoorbeeld draadloos internet op het terrein.” Hij zegt ook volop bezig te zijn met Twitter, Facebook en om via die lijnen contact met mensen te leggen en te onderhouden. “ Op de vraag of hij nu gewoon moet afwachten, geeft hij een ontkennend antwoord. “Nee, het is niet afwachten, gewoon keihard aan de gang. En we tuffen hele land door qua beurzen. Op die beurzen zijn we om onze doelgroep te vinden en het gebied te verbreden. Doel is meer naamsbekendheid te krijgen.”

Uw voordeel met onze expertise!

RekreaVakkrant is lid van IAAPA

INVES TEE VER R NU IN

Uitgever

ACCO HUUR MODA TIES

Jan W. Olthof

Redactie Henk-Jan Kruidenier • Adri Mijnheer • Jan W. Olthof • Suzanne van Ginneken • Jelle Vaartjes • Goof Lukken • Peter Swager • Tecla Bloemkolk

Bladmanager Redactie product-/bedrijfsnieuws Belinda Plant

Art-direction & vormgeving Triumphus BV • Natasja Venhorst

Abonnementen Abonnementen m 75,- per jaar (incl. 6% btw) Losse nummers m 8,50 Abonnementen buitenland m 87,50 tel.: (0315) 324010

Stopzetten abonnementen Opzeggingen, schriftelijk, dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn.

Advertenties tel.: (0315) 324010

Druk Senefelder Misset BV

Auteursrechten Copyright 2012 OLTHOF/M&MP BV

N iets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever worden overgenomen of vermenigvuldigd. Dit ­vakblad wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Voor eventuele onjuiste berichtgeving kunnen wij geen ­aansprakelijkheid aanvaarden. ISSN: 1388 - 3697

2

RekreaVakkrant jaargang 15 • nummer 5 • september 2012

Te koop: 100 occasions dubbel-chaleT • afmeting 7 x 7,5 m • centrale verwarming • dubbele beglazing

• 3 slaapkamers • badkamer met douche, toilet en wastafel • complete keuken

per stuk verkrijgbaar voor € 17.950,-/stuk excl. bTW (nu te bezichtigen, beschikbaar na het hoogseizoen) conTinu aanbod • meer dan 1000 verhuuraccomodaties nieuw en gebruikt Voor een vrijblijvend gesprek of aanvullende informatie kunt u ons bereiken via 0493-326997, 06-30001430 (Gerrit van Bree) of info@recreahome.nl.

www.recreadata.nl


P

Rekrea akkrant Luxe sanitair

Camping de Duinhoeve ligt aan de rand van de gezellige badplaats Burgh-Haamstede temidden van een prachtig natuurgebied aan de voet van de Duinen. De camping beschikt over mooie plaatsen, verdeeld in: vaste staanplaatsen, seizoenplaatsen, kampeerplaatsen en huurchalets. Het sanitair was al prima in orde, maar is vanaf dit seizoen helemaal een extra reden om te kiezen voor juist deze camping. Wat vinden de meeste kampeerders belangrijk aan een camping? Juist: schoon en goed sanitair. Camping de Duinhoeve heeft daarom een nieuw en luxe toiletgebouw gerealiseerd. Het ontwerp is uniek: aan de buitenkant lijkt het net alsof het gebouw in een duin ligt. In de kelder zijn zeven zeer comfortabele privé badkamers gesitueerd met een eigentijdse douche, een wastafel en een toilet. Voor de kleintjes is er een bijzonder leuke gethematiseerde kinderruimte met douches, toiletjes en wastafels. Het is alsof je in een andere wereld binnenstapt. In het gebouw zijn uiteraard ook ‘gewone’ douches, toiletten en wascabines te vinden. De vaat kan gedaan worden in de ronding aan de zijkant van het gebouw.

I vervolg cover Watersport... maaien van alle belangrijke recreatiegebieden”, aldus Gerdina Krijger, regiomanager Midden bij HISWA Vereniging. “En direct na de zomer een structurele aanpak afspreken.” HISWA Vereniging en de gedupeerde ondernemers hebben daarom een alarmbrief naar Rijkswaterstaat en alle gemeenten rond de meren gestuurd. Daarnaast doet HISWA Vereniging een oproep aan jachthavens en hun klanten om klachten te melden bij Rijkswaterstaat.

Nationale Gazon Demodag 2012 D

e derde editie van de Nationale Gazon Demodag op 19 september a.s. in het Brabantse Biezenmortel wil hoveniers en openbaar groenbeheerders nog meer de praktische kant van het aanleggen en renoveren van gazons laten zien. Daarvoor is 8.000 m2 gazon ingericht met diverse demonstratievakken waarop de nieuwste machines straks hun kunnen vertonen. Proefvelden met verschillende grassoorten en bemestingsregimes geven bezoekers bovendien meer inzicht in de gebruiksmogelijkheden en voeding van gazons. Nationale Gazon Demodag komt tot stand door medewerking van graszaadbedrijf Limagrain/ Advanta, meststoffenleverancier DCM, John Deere-dealer Staadegaard, Eliet machines en Vredo-doorzaaimachines. Nationale Gazon Demodag dankt zijn grote belangstelling vooral aan de praktijk-gerichte

insteek. Het is voor de particuliere en gemeentelijke groenvoorziening een uitgelezen kans om tal van professionele gazonmachines aan het werk te zien en tegelijkertijd de kennis van grassen en bemesting te vergroten. Dit jaar is dat rondom het thema Van Aanleg tot Zoden met demonstraties grondbewerking, in- en doorzaaien, bezanden, strooien en inwerken, verticuteren en opzuigen en graszoden leggen. Het machine-aanbod voor editie 2012 is daarmee behoorlijk verbreed. De organisatie rekent dan ook op een grote belangstelling! Nationale Gazon Demodag kent een doorlopend programma van 09:30-17:00 uur en wordt gehouden op het terrein van Kuypers Graszoden in Biezenmortel. De toegang is gratis na voorinschrijving op www. nationalegazondemodag.nl.

Publieksprijs voor Europa-Park J aarlijks organiseert de duitstalige pretparken-site Parkscout de verkiezing van beste attractiepark. Ongeveer 40.000 personen namen onlangs deel aan deze verkiezing en wezen Europa-Park opnieuw aan als beste park. Ook in vier andere categorieën koos men Duitslands grootste attractiepark op de eerste plaats. De Diamond Themepark Award voor ‘beste Europese attractiepark’ ging ook al naar Europa-Park. Aan deze verkiezing namen bijna 50.000 liefhebbers van pretparken en dierentuinen in Nederland en België deel. Deelnemers konden tijdens de Parkscout-verkiezingen hun stem uitbrengen in 14 categorieën. In 10 daarvan eindigde EuropaPark op het ere-podium. In vijf categorieën gingen de meeste stemmen naar het attractiepark in het Zwarte Woud: beste attractiepark, beste prijs/kwaliteitverhouding, beste achtbaan (Blue Fire), beste show (Luminocity) en beste personeel. Met 40.000 stemmen bevesti-

gen deze Awards de positie van het Park als een van de populairste parken voor attractieparkliefhebbers. In Nederland en België werd de Diamond Theme Park Awards uitgereikt. In de categorie; beste Europese attractiepark, ontving Europa-Park ook hier de meeste stemmen, vóór resp. Disneyland Paris, Phantasialand en de Efteling. In diezelfde periode ontving het Park tevens het Kids PretparkTip!-keurmerk van Kids Vakantiegids en Zoover. Europa-Park scoort maar liefst een 9,4 als totaalcijfer, Hotel Colosseo eveneens een 9,4 op kindvriendelijkheid. Het zijn de hoogste punten op Zoover en het Park is hiermee het beste adres voor een pretpark vakantie in Europa. Kids Vakantiegids is het grootste familievakantie platform in Nederland. Zoover is de grootste vakantiebeoordelingssite van de Benelux, met jaarlijks 150 miljoen bezoekers.

MAATWERK IN SANITAIRE-UNITS

Pecocar Holland B.V. Albergen T. +31 (0)546 44 99 00 I. www.pecocar.nl

www.recreadata.nl

Voorwoord

Investeren in uw gast

H

et kwakkelende zomerweer met een wel zeer wisselend weersbeeld doet de verblijfsrecreatie en met name de kampeersector geen goed. De bungalows blijven het goed doen en per saldo staat het aandeel overnachtingen gemeten over de 1e helft van 2012 op 40,5% (vorig jaar was dit aandeel 40,8%). Het 3e kwartaal zal toch, door de zomer-dip in juli, druk op de bezetting in de kampeersector laten zien. Dat moeten de maanden augustus en september dan goed gaan maken. Wij moeten de cijfers maar even afwachten maar de berichten die wij binnen krijgen zijn wisselend van uitstekend tot matig. Parken met veel voorzieningen doen het boven gemiddeld. In onze tweewekelijkse RekreaVakkrant Nieuwsbrief houden wij dat keurig voor u bij. Even aanmelden via de site rvk.nl en u bent van ontvangst verzekerd.

Gratis bedrijfsbeeld In de NL- langere termijn begroting is een minimale groei gepland tot 2015. Door de aanhoudende euro-onrust die nog zeker een aantal jaren kan doorzetten, zullen de binnenlandse recreatiebestedingen toenemen. Wordt het de dag- en/of verblijfsrecreatie die hiervan de vruchten plukken? Recreadata zal zich verder ontwikkelen als omgevingssite. Met ingang van 1 september a.s. is deze site compleet vernieuwd en nog makkelijker toegankelijker voor u als ondernemer. Alle recreatieondernemers kunnen nu 1 beeld gratis uploaden om de herkenbaarheid en daarmee de aantrekkelijkheid voor de consument te vergroten. Wij promoten vanaf komend recreatieseizoen ook uw omgeving. Dagen verblijfsrecreatie kunnen elkaar dan direct versterken. Samenwerking wordt hierbij het sleutelwoord.

Gemak en service Het aantal volgers op ons Twitter account ‘twitter.com/RekreaVakkrant’ stijgt verder naar 1.269 zakelijke volgers. De RekreaVakkrant-site en Twitter geven onze lezers dagelijks de meest actuele informatie in de recreatiemarkt. De vakkrant geeft daarbij uitgebreide achtergrondinformatie en houdt u op de hoogte van onder andere trend- en brancheontwikkelingen. Wij gaan voor service en gemak met de RekreaVakkrant, site, nieuwsbrief met branchethermometer en Recreadata als ondersteunende informatieproducten. Daarom bieden wij alleen onze betalende abonnees als extra gratis service ook bekendheid en 24 uur bereikbaarheid via de omgevingssite Recreadata.nl. Prima passend in de 24/7 beleving waar internet voor de consument een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Wachtwoord vergeten geen probleem. Even een mailtje naar info@rvk.nl en u kunt snel aan de slag met de omgevingssite Recreadata. Veel leesplezier met deze editie. Jan W. Olthof Uitgever Wees wijs met RekreaVakkrant Volg ons ook op Twitter www.rvk.nl www.recreadata.nl

RekreaVakkrant jaargang 15 • nummer 5 • september 2012

3


P

Rekrea akkrant

Meest Gastvrije Stad 2012 H

Nieuwe accommodaties Vacansoleil Camping Holidays biedt safaritenten onder de naam Kalahari en stacaravans voor mindervaliden aan. De Kalahari tenten zijn te reserveren op de campings Le Grand Dague (Dordogne) en Le Château de Galaure (Drôme). De stacaravans voor mindervaliden zijn geplaatst op camping Le Château de Galaure. De Kalahari tenten zijn op de campings geplaatst vanwege de groeiende vraag naar luxe. De tenten staan op ruime plaatsen van 100m2. Hierdoor bieden ze veel ruimte en privacy. Het interieur is aangepast in safari stijl. Iedere tent beschikt over een luxe hardhouten tuinset, hangmat en een terras met houten vlonder. De rechte wanden met stevig metalen frame en de goed horizontaal te stellen houten vloer zorgen voor een stabiele constructie. De vloerhoogte is 15 cm, waardoor regenwater buiten de deur blijft. De tent heeft drie slaapcabines die plaats bieden aan maximaal zes personen. Naast de Kalahari tent biedt Vacansoleil nu ook stacaravans voor mindervaliden aan. Met de introductie van deze speciaal geconstrueerde stacaravans maakt het luxe kamperen voor rolstoel gebruikers toegankelijk. De stacaravans zijn ontworpen op basis van het model Bali (4-6 personen). Alle ruimtes zijn ingericht voor rolstoelers. Ook de entree is rolstoelvriendelijk gemaakt door middel van een hellingbaan tot aan het terras, naast de standaard aanwezige traptreden. De hele stacaravan voldoet aan de criteria van de Association Tourisme et Handicaps. De Kalaharitenten en de stacaravans voor minder validen zijn te vinden op de campings Le Grand Dague en Le Chateau de Galaure. Deze campings maken deel uit van Iris Parc, de eigen campingformule van Vacansoleil. Camping Le Grand Dague ligt dichtbij de stad Perigueux in de Dordogne. In de Drôme ligt Camping Le Château de Galaure in Châteauneuf-de-Galaure.

Eerste boekingskiosk in gebruik B egin juli heeft Camping Schuilenburg als eerste camping in Europa een boekingskiosk in gebruik genomen. Gasten kunnen bij aankomst eenvoudig zelf een plaats boeken, betalen via Pin of Creditcard en direct de camping oprijden doordat de slagboom het kenteken herkent. Een grote besparing op de personeelskosten was een belangrijke reden voor het introduceren van de kiosk. Ook kunnen gasten nu tot een veel later tijdstip aankomen. De kiosk blijkt nog meer praktische voordelen te hebben: de verkoop van losse artikelen op de receptie is nu verplaatst naar de winkel. Daar blijken ze beter verkocht te worden. De gasten zijn tot slot tevreden met de aangepaste openingstijden van de receptie (van 09.00 uur tot 11.00 uur). Campingeigenaar Douwe van der Meulen kijkt toe vanuit zijn kantoor, waar hij via een TV scherm de kiosk in beeld heeft. “Het was voor ons even afwachten, maar het is een groot succes. De een-

voud van het systeem maakt het voor de gasten heel makkelijk om tot 23 uur ‘s avonds aan te komen en direct te boeken. Bij vragen kan er gebruik worden gemaakt van een intercom. Maar dat is nog nauwelijks voorgekomen.” De kiosk is ontwikkeld in nauwe samenwerking met AICN Automatisering. Directeur Frank Luken vertelt: “We zijn altijd op zoek naar manieren om het ondernemen voor recreatieondernemers aantrekkelijker en efficiënter te maken. Deze boekingskiosk sluit aan bij de wensen van Camping Schuilenburg. We hebben ons bestaande boekingssysteem hiervoor geoptimaliseerd en een aantal koppelingen gebouwd, zodat de gast met PIN en Credit Card kan betalen. Daarnaast geeft hij zijn kenteken in, zodat de slagboom op basis van kentekenherkenning wordt geopend.” Voor informatie: AICN Automatisering, tel. 0318-495888, email: info@aicn.nl.

Nieuwste ECO klimbos zet de standaard voor duurzaamheid en pure natuurbeleving. Met de oplevering en certificering van het klimbos van Simia in Wekerom, laat Skywalker Adventure Builders zien haar rol als totaalleverancier vorm te hebben gegeven. De totale opdracht, die door Skywalker als hoofdaannemer is aangenomen, bestaat uit de bouw van het meest innovatieve klimpark van Nederland en het toekomstige hoogteparcours voor mensen met een beperking. ‘De keuze voor Skywalker als klimbos bouwer is heel bewust gemaakt’ verteld Frank Bookelmann, de initiatiefnemer van het klimbos in Wekerom. ‘Het bedrijf loopt ver voorop als het gaat om veiligheid, duurzaamheid en natuurbeleving. Bovendien hebben ze al in het voortraject laten zien dat ze bereid zijn als partner in deze unieke ontwikkeling te willen stappen’. De commercieel directeur van Skywalker, Ewout van Voorst beaamd dit, ‘Simia is een bedrijf waar ook sociale en maatschappelijke motieven een belangrijke rol spelen. Simia wil namelijk ook nog klimroutes voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking realiseren. Dit sluit naadloos aan bij onze eigen missie waarin sociale betrokkenheid een belangrijke rol speelt’. Het nieuwste ECO klimbos in Nederland is al geopend voor het publiek, iedereen kan genieten van de unieke natuur en uitdagende hindernissen. Het klimbos bestaat uit een viertal routes met ongeveer 50 uitdagende hindernissen hoog in de bomen. Het klimbos is extra spannend gemaakt door diverse lange zipline’s.

bezoek ons in standnr: 260

EUROPE

Specialist in recreatietechniek

Action4kids Europe... als er iets speelt!

Public Foress t

recreatietechniek

www.wilrec.nl

De Granugrass-tegel, een waterdoorlatende rubberen tegel met een kunstgrastopping aan de boven-en zijkanten. Tevens geschikt als sportvloer. De nieuwe rubberen tegels met kunstgras topping zijn geschikt om te plaatsen als ondergrond bij speeltoestellen, sportvelden of promenades en hebben een geluiddempende werking. De tegels worden gefabriceerd in Hongarije, waar men al 25 jaar rubberen tegels maakt van gerecycled rubber. De tegels hebben afmetingen van 50 bij 50 cm en zijn 3 tot 10 cm dik. De Granugrass-tegel draagt de goedkeuring van TÜV. Omdat de tegels aan de onderzijde zijn voorzien van 2,5 mm hoge sleuven over de lengte en de breedte voor het afvoeren van het regenwater zijn ze volledig waterdoorlatend. De pvckoppelstukjes die zorgen dat de tegels in verband blijven liggen worden standaard bijgeleverd.

verantwoordelijk voor dit onderzoek, speelt de beleving van gastvrijheid voor de bezoeker een belangrijke rol. “Zo heeft een slecht vindbaar stadscentrum of viezigheid op straat een negatieve invloed op de totaalbeleving van een stad”. Andersom werkt het ook. Een positieve ervaring kan een positievere totaalbeleving opleveren. Rietveld: “Het gaat om de optelsom van een heleboel factoren. Met dit onderzoek peilen we de belangrijkste factoren binnen de gastvrijheidsbeleving van bezoekers. Zo brengen we per stad in kaart wat er te verbeteren is en wat relatief goed bevalt.” Zowel in 2010 als in 2011 ging de titel naar ‘s-Hertogenbosch. Op woensdag 10 oktober 2012 wordt bekendgemaakt welke stad zich in 2012 de ‘Meest Gastvrije Stad’ mag noemen.

marinaservice

installatietechniek

>>

>>

Fun

>>

• Leverancier, onderhoud en inspectie van speeltoestellen • Vakbekwame projectadviseurs • Deskundige plaatsingsteams • Scherpe kwaliteit-prijsverhouding

www.essystems.nl

Rubber tegel met kunstgras

et onderzoek naar de Meest Gastvrije Stad van Nederland is voor de vierde keer van start gegaan. Aan dit onderzoek doen de komende maanden ruim 8.000 bezoekers van de 21 grootste steden van Nederland mee. Het consumentenonderzoek – uitgevoerd door Van Spronsen & Partners horeca-advies in samenwerking met VVV Nederland – brengt in kaart hoe bezoekers de gastvrijheid in de bezochte stad waarderen. In de 21 grootste steden worden bezoekers gevraagd hun waardeoordeel te geven op 27 aspecten binnen vier categorieën: ‘Vriendelijkheid & Veiligheid’, ‘Horeca & Vrije Tijd’, ‘Informatie & Bereikbaarheid’ en ‘Stad en Architectuur’. Volgens Lennert Rietveld, adviseur bij Van Spronsen & Partners horeca-advies en

Klimbos Simia

duurzame systemen energy besparende systemen

systems

automatisering van al uw nutsvoorzieningen

betaalsystemen

• Landelijke dekking

Action4Kids Europe

Valeton 29 a - 5301 LW Zaltbommel - Tel. 0561-688 999 kijk voor het volledige assortiment op www.action4kidsnederland.nl

Waterweg 16a 8071 RT Nunspeet T 0341 80 10 31 info@wilrec.nl

Waterweg 16a 8071 RT Nunspeet T 0341 80 10 32 info@essystems.nl systems

4

RekreaVakkrant jaargang 15 • nummer 5 • september 2012

www.recreadata.nl


P

Kegelhuizen in vulkanisch landschap

I vervolg cover Animatie... musical en sport & spel activiteiten. Alle leeftijdscategorieën vinden een mascotte erg leuk, maar hoe jonger de kinderen op de vakantieverblijven zijn, hoe leuker ze een mascotte vinden. Van de kinderen van 4 t/m 7 jaar vindt 85% een mascotte leuk. Van de kinderen van 8 t/m 10 jaar is dit 69%. Mascottes worden tegenwoordig steeds vaker gebruikt als effectief marketingmiddel door campings en vakantieparken.

I

Rekrea akkrant

In opdracht van de gemeente Zeist realiseerde IJreka een speelplek met architectonische speeltoestellen naar ontwerp van Sybolt Meindertsma. Vijf speeltoestellen in de vorm van kegelhuizen en een vulkaan. De vorm moet, samen met het landschap, de kinderen uitnodigen tot ontdekken, bewegen, communiceren, fantaseren en zelfstandig dingen kunnen uitproberen. Vooral de vulkaan daagt uit tot experimenteren. De toestellen zijn zo ontworpen zodat deze op een later moment naar een andere locatie kunnen worden verhuisd.

Column Trends Goof Lukken Oprichter www.vrijetijdskennis.nl en HBO-docent Academie voor Toerisme, NHTV. info@vrijetijdskennis.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minder regels en meer ruimte voor groei

vervolg cover Fietstoutenetwerk...

de kwaliteit van de mogelijkheden voor het recreatieve fietsen te behouden of naar een hoger niveau te tillen. De kwaliteitsmonitor bestaat uit een vakinhoudelijk onderzoek en de mening van het publiek. Onder de loep zijn genomen: Landschap, Toegankelijkheid, Kwaliteit routenetwerken, Voorzieningen langs de routes, Beheer routenetwerk en Onderhoud bewegwijzering. De resultaten zijn samengevat in cijfers van 1 tot en met 5, uitgedrukt in sterren waarbij 5 sterren het hoogst haalbare is (overigens nog aan geen enkele regio toegekend).

Attractiepark de Efteling De afgelopen jaren hebben buitenlandse bedrijven enkele keren vergeefs een bod gedaan op recreatiepark de Efteling. In het Brabants Dagblad zegt bestuursvoorzitter Bart de Boer geïnteresseerde partrijen de deur te hebben gewezen. Bart de Boer: “Dan bieden ze honderden miljoenen euro’s en dan zeggen we nee. Doen ze er nog eens honderd miljoen euro bij maar dan zeggen we nog steeds nee. Niemand wordt er beter van als de Efteling verkocht wordt.” In 2011 bezochten meer dan 4 miljoen gasten het pretpark. De omzet steeg met 14 miljoen euro tot 144 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat daalde in 2011 wel als gevolg van grote investeringen.

D

Kegelhuizen in vulkanisch landschap In opdracht van de gemeente Zeist realiseerde IJreka een speelplek met architectonische naar ontwerp van Sybolt Meindertsma. Vijf speeltoestellen in Ispeeltoestellen de vorm van kegelhuizen en een vulkaan. De vorm moet, samen met het Kegelhuizen in vulkanisch landschap

ontdekken, bewegen, communiceren, fantaseren n opdracht van de gemeente Zeist realiseerde en zelfstandig dingen kunnen uitproberen. Vooral IJreka een speelplek met architectonische de vulkaan daagt uit tot experimenteren. De speeltoestellen naar ontwerp van Sybolt Meintoestellencommuniceren, zijn zo ontworpen zodat deze op een dertsma. Vijf in de vorm van ke- bewegen, landschap, despeeltoestellen kinderen uitnodigen tot ontdekken, gelhuizen en een vulkaan. De vorm moet, samen later moment naar een andere locatie kunnen fantaseren en zelfstandig dingenuitnodigen kunnen uitproberen. Vooralverhuisd. de vulkaan met het landschap, de kinderen tot worden

daagt uit tot experimenteren. De toestellen zijn zo ontworpen zodat deze op een later moment naar een andere locatie kunnen worden verhuisd.

I vervolg cover Windturbineparken..

vens bevindt zich in en rondom het IJsselmeergebied. De en de provincie Flevoland niet ingingen op het verzoek om omzet van deze sector in dit gebied bedraagt 730 miljoen op het symposium een toelichting te geven op hun beleid, euro per jaar en zorgt voor ruim 7.000 arbeidsplaatsen -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------versterkt het beeld van gebrekkige communicatie van dit (fte). Geert Dijks, hoofd branchebelangen bij HISWA gevoelige dossier. Vereniging, verwacht grote schade bij watersportondernemers als de realisatie doorgaat van windparken aan de Windturbines realiseren op geschikt terrein Afsluitdijk, de IJsselmeerdijk, de Houtribdijk en midden in De organisaties roepen op tot een sterkere regie en een het Markermeer. Deze parken hebben een enorm negatieve meer open proces waarin de grootschalige opwekking van impact op de kernwaarden van het gebied en de ruimtelijke windenergie vooral als een industriële activiteit wordt gebeleving van de recreant. De plusminus 400 turbines zijn zien. Windturbines moeten allereerst op daarvoor geschikt tot wel 198 meter hoog en daarmee hoger dan de Euroterrein gerealiseerd worden zoals zeehavens, logistieke- en mast. Zo wordt het decor voor recreanten en ondernemers andere bedrijventerreinen. Op die manier kunnen we en daarmee ook de locale economie blijvend aangetast. Alle bijvoorbeeld het IJsselmeergebied ontzien. Een belangrijke partijen zien het internationale belang van het gebied voor sector als de watersport maakt zich ernstig zorgen over de natuur en landschap als basis voor welzijn en recreatie aantasting hiervan. Bijna een kwart van de Nederlandse en vragen om meer aandacht voor de impact op het totale watersport, 36.000 ligplaatsen verdeeld over 230 jachthalandschappelijke beeld in de besluitvorming.

Natuurlijke plantenvoeding voor een groene grasmat en gezonde beplanting Respect voor het Milieu

Respect voor het Milieu

Geïnspireerd door de natuur, ontwikkelt en produceert DCM evenwichtige recepten voor een gezonde plantengroei in een levende bodem. De niet-aflatende zorg voor mens en milieu vormt daarbij een vanzelfsprekend uitgangspunt.

Maak eeN af spraa voor k eeN g ratis beMes tiNgs a dv ééN va N oNz ies vaN e advis eurs.

DCM Mix 5

organische meststof, ideaal voor campinggazons

DCM Mix 2

organische meststof, universeel, voor hagen, beuken en overige beplanting

DCM Vivimus ideale bodemverbeteraar voor uw aanplant

Voor meer info: G. van Wijhe (Noord-Nederland) 06 – 220 11 213 L. Groenleer (Zuid-Nederland) 06 – 201 31 514

www.recreadata.nl

e laatste tijd wordt veel gesproken over het economische belang van recreatie en toerisme. Voor de sector kan dit belang veel betekenen. U wilt als ondernemer immers graag groeien, ontwikkelen en met zo min mogelijk regels te maken hebben. Dus moet u in de lobby naar de politiek en andere partijen beschikken over voldoende ‘munitie’. De diverse branchepartijen werken hard aan de lobby voor de sector via Gastvrij Nederland. Deze nationale raad voor toerisme, horeca en vrije tijd is hiervoor het middel. Volgens hen praten we over een economisch belang van 408 miljard euro in 2010. Een groot en belangrijk deel van de Nederlandse economie. Bedenk daarbij dat deze industrie niet gemakkelijk te verplaatsen is naar Azië of andere ‘lage lonen landen’. Kortom, de film van Michiel van Erp “Pretpark Nederland” kan in de toekomst erg belangrijk worden voor ons land. Met een nieuw kabinet op komst en gemeenteraadsverkiezingen om de hoek, moeten we als branche de schouders eronder zetten. Wat kunt u doen als ondernemer? Vertel de politiek en andere doelgroepen om u heen wat het belang van uw bedrijf is. Als voorbeeld: toen ik werkte voor Beekse Bergen in Hilvarenbeek vertelden wij het dorp graag over de mogelijkheden die wij voor hen schiepen. Gedurende de zomermaanden verdubbelden de inwonersaantallen van het dorp namelijk. Op het park verbleven 5.000 mensen en dagelijks kwamen er nog 10 tot 15.000 op bezoek. Dit betekende PR voor de gemeente, kansen voor ondernemers (zowel met onze gasten als klant of als leverancier aan Beekse Bergen). Bovendien was er werk voor de inwoners. Kortom: we hadden dezelfde belangen en als je dan een win-winsituatie creëert heb je succes. Meer info en cijfers op: www.gastvrij-nederland.nl. Meer kennis bij: www.nhtv.nl. of www.leisuredesignlab.nl.

n at u u r l ij ke p l a nte nvo e din g

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Volg ons op

www.twitter.com/rekreavakkrant

RekreaVakkrant jaargang 15 • nummer 5 • september 2012

5


P

Rekrea akkrant Personalia

Manager Learning & Development Landal GreenParks, heeft Nando Pille (40) benoemd tot Manager Learning & Development. Nando is een oude bekende van de organisatie. Van 2002 tot 2007 was hij werkzaam als trainer bij Landal Academy. Daarna werkte Nando zelfstandig als verandertrainer coach. In zijn rol als Manager Learning & Development is Nando verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het beleid op het gebied van Human Resource Development. Anita Brink, Director HR van Landal GreenParks: “We zijn blij dat Nando weer terugkomt om onze organisatie te versterken. Hij zal samen met zijn team zorgen voor de doorontwikkeling van de 2.500 medewerkers van Landal GreenParks. Het is erg belangrijk om talenten te ontwikkelen en medewerkers de kans te geven door te groeien, zodat de kwaliteit van werken en service naar de gast op hoog niveau blijven. Aan Nando de taak om het aanbod continue af te stemmen op de behoefte van Landal.”

Nieuwe directeur Pharos Reizen Per 1 augustus jl. staat Karianne van Rongen (36) aan het roer bij ANWBreisdochter Pharos. Ze volgt Greet Locquet op, die eind vorig jaar werd benoemd tot directeur Reizen bij de ANWB. Karianne van Rongen (36) werkte bij touroperator Peter Langhout van de Benga Travel Group en daarvoor bij D-Reizen.

Gebruiksveiligheid openbare ruimte

H

et Keurmerkinstituut voert beoordelingen uit van de veiligheid van objecten in de openbare ruimte. Zo is recentelijk een onderzoek uitgevoerd naar bespeelbare kunstwerken, de gebruiksveiligheid van een nieuwe voetgangersloopbrug met uitrustplek en een grote kraanbaan in de havens van Rotterdam. De kraanbaan zal worden verbouwd tot wandelpier waar ook schepen moeten kunnen aanleggen en beperkt autoverkeer mogelijk moet zijn. In Scheveningen is de sociale veiligheid van een speelplek in een wijk onderzocht. Enkele onderdelen van het onderzoek zijn looproutes, parkeerproblematiek, verlichting, vuil op straat en lawaai.

Voor informatie: Keurmerkinstituut, tel: 079-3637000, e-mail: post@ keurmerk.nl.

Recreatie Vakbeurs Evenementenhal

V

oor beursorganisator van Recreatie Vakbeurs Hardenberg, Gorinchem en Venray, Ilze Beuving, is een nieuwe uitdaging op haar pad gekomen die ze heeft aangegrepen. Ze heeft naar eigen zeggen een warmhartig gevoel mogen ervaren bij de recreatiebranche, welke in haar ogen zeer uniek is maar voor de sector vanzelfsprekend. Graag bedankt zij een ieder voor alle bijzondere ervaringen. Ilze Beuving draagt vanaf 1 juli het stokje over aan Herma Bork. Herma is zeer verheugd met het feit dat ze de verantwoordelijkheid heeft gekregen over de organisatie van de vakbeurzen. “Met veel enthousiasme en toewijding kijk ik ernaar uit om de komende edities wederom tot een succes te

Stichting Sail Amsterdam

maken.” Ondertussen is de organisatie van Recreatie Vakbeurs Hardenberg (6, 7 en 8 november 2012) en Recreatie Vakbeurs Gorinchem (26, 27 en 28 november 2012) in volle gang. Aanmeldingen voor deelname aan deze beurzen stromen binnen, wat getuigt van het succes dat deze vakbeurzen met zich meebrengen. Dit jaar vindt voor het eerste gelijktijdig met Recreatie Vakbeurs Gorinchem ook Horeca Relatiedagen plaats. Recreatie Vakbeurs Venray (5, 6 en 7 februari 2013) lijkt nog ver weg maar niets is minder waar. Voor deze jongste aanwinst binnen de drie vakbeurzen zijn de eerste inschrijvingen zelfs al binnen. Evenementenhal staat natuurlijk bij deze edities van de vakbeurzen wederom voor de gebruikelijke gastvrijheid en professionaliteit die exposanten en bezoekers gewend zijn. Tot slot voegt beursorganisator Herma Bork er nog aan toe: “Vakbeurzen organiseren in een branche die open en loyaal is, zoals de recreatiebranche, is een uitdaging die ik graag op me neem. Deze kenmerken van de sector, gecombineerd met de missie van Evenementenhal, zorgen jaar na jaar voor succesvolle vakbeurzen.” Voor informatie: Recreatie Vakbeurs Hardenberg, Gorinchem, Venray, beursorganisator Herma Bork, tel: 0523-289873, e-mail: hermabork@ evenementenhal.nl.

6

RekreaVakkrant jaargang 15 • nummer 5 • september 2012

Ruim 46.000 mensen hebben een stem uitgebracht op één van de ruim 50 genomineerde toeristische bedrijven voor de VVV Rob de Bes Award 2012. Deze prijs van de gehele VVV-sector is in 2008 in het leven geroepen als dé stimuleringsprijs voor innovatieve ondernemers in de gastvrijheidseconomie. De vijf bedrijven die erin zijn geslaagd de meeste publieksstemmen te vergaren gaan door naar de finale. Zij worden beoordeeld door een vakkundige jury onder leiding van de Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland, Karla Peijs. De vijf organisaties met de meeste stemmen zijn, in willekeurige volgorde: •B  loeiend Zijpe in het NoordHollandse ’t Zand • S peel- en belevenisaccommodatie Hof van Eckberge in Eibergen • S tichting Praamvaren in Leeuwarden •E  ducatieboerderij Erve Broam in Agelo •K  inderrecreatieboerderij en Bed & Breakfast Het Hof van Kaatje in Wijchen. Wie uiteindelijk de jury het beste weet te overtuigen en zich winnaar van de VVV Rob de Bes Award 2012 mag noemen wordt bekend gemaakt op 27 september in Apeldoorn.

GalaBau 2012

GalaBau 2012 verwacht meer dan 60.000 tuinders, landschapsarchitecten en overige vakbezoekers van 12-15 september 2012 in Nürnberg om de trends en vernieuwde producten in hun sector te bekijken. Voor informatie: www.galabau.de.

Natuurlijk spelen

Mitra van Raalten (48) treedt op 1 september 2012 in dienst als directeur van de Stichting Sail Amsterdam. Van Raalten heeft jarenlange ervaring opgedaan als management consultant en als directeur / eigenaar van verschillende ondernemingen. Gedurende haar carrière bekleedde zij diverse functies binnen de evenementen- en hospitalitybranche, onder andere voor de UEFA, ATP Nederland en Amsterdam Convention Partners.

www.rvk.nl

VVV Rob de Bes Award 2012

Hardhouten speeltoestellen op maat. Duurzaam, onderhoudsarm en avontuurlijk. Al meer dan 25 jaar!

T 076 5 036 037

w w w. a c a c i a - ro b i n i a . n l

www.recreadata.nl


P

Rekrea akkrant Column Spelen

Openluchtbad De Koeksebelt M Lozeman Aalsmeerderbrug Vrijdag 15 juni jl. is in Aalsmeerderbrug de vierde vestiging van Lozeman geopend. Met het doorknippen van een lint door Thorsten Lozeman, was het officieel. Lozeman importeert en verkoopt al meer dan 60 jaar een groot assortiment aan tuinmachines en accessoires in de Benelux. Met de overname van filiaal servicebedrijf Oosterlaan, is de vierde vestiging van Lozeman in Aalsmeerderbrug een feit. Hiermee voorziet Lozeman het verzorgingsgebied in de regio van een volwaardige showroom en werkplaats met de vertrouwde service van Laurens Burgstad. Met een ruime keus in het assortiment met de nadruk op de hoofdmerken, Ferrari, Yanmar, Gianni Ferrari, Orec, Cub Cadet en het enorme assortiment aanbouwwerktuigen is het brengen van een bezoekje aan deze vestiging meer dan de moeite waard. Voor informatie: Lozeman Tuinmachines Aalsmeerderbrug, Aalsmeerderdijk 207a, 1436 BA – Aalsmeerderbrug, Tel: 020-6534153.

ecorino

ecorino is de nieuwe budgetvriendelijke en laagdrempelige productlijn van eibe. Deze productlijn bevat naast basistoestellen ook unieke gethematiseerde speeltoestellen. De speeltoestellen spelen in op de elementaire speelbehoeften als klimmen, schommelen en wippen. Vanzelfsprekend zijn de producten TUV gecertificeerd en hebben ze een degelijke basisconstructie. De jarenlange kennis van eibe op het gebied van pedagogiek is uiteraard terug te vinden in de ontwerpen. De toestellen zijn zo ontworpen dat er voor ieder kindtype in elk toestel wel iets interessants te beleven valt. Het kleurconcept verbindt verschillende toestellen gemakkelijk tot een geheel. Met ecorino vindt men snel en binnen ieder budget een passend speeltoestel. Voor informatie: eibe Benelux bv, tel: 0793632911, e-mail: info@ eibe.nl.

et de huidige energieprijzen, kost het verwarmen van een openluchtbad een fortuin. Maar niet op camping de Koeksebelt in Ommen. Voor het op temperatuur houden van het zwemwater, het toiletgebouw, horeca én een woonhuis, is eigenaar Jacques van der Boon niet meer kwijt dan honderd euro per week. Het geheim? Een houtchipkachel. Het onlangs opgeleverde openluchtbad op de Koeksebelt is het toppunt van duurzaamheid. Niet alleen wordt het bad op temperatuur gehouden door een houtkachel en het water wordt niet gezuiverd met chloor, maar door middel van zoutelectrolyse. Toegegeven, de aanleg van een dergelijk systeem kost wat, maar dan heb je ook wat, vindt de recreatieondernemer, die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. “In landen als Duitsland en Oostenrijk wordt houtchips al dertig jaar gezien als belangrijke energiebron, terwijl ze het in Nederland alleen maar gebruiken voor het Paasvuur. Dat heb ik altijd jammer gevonden. Sterker nog, ik ben zes jaar geleden al begonnen met het sparen van hout omdat ik een dergelijk verwarmingssysteem al jarenlang op mijn verlanglijstje heb staan. De bouw van het openluchtbad was voor mij dé gelegenheid om mijn droom in vervulling te laten gaan.” Het verwarmingssysteem is in de afgelopen winter aangelegd en beslaat bijna twee schuren en een kelder. De eerste schuur is omgebouwd tot een houtbunker waarin 25 ton houtsnippers ligt opgeslagen. Via een lopende band worden de snippers vervoerd naar de tweede schuur, waar de houtkachel en een enorme boiler staan. De kachel is een groot formaat allesbrander, waarin het vuur loeiend achter de luikjes brandt en het

Suzanne van Ginneken Designstudio van Ginneken info@vginneken.nl

Natuurlijk spelen???

S

water in de boiler verwarmt tot 80 graden. De kelder onder het zwembad lijkt met al haar buizen en knoppen nog het meest op een laboratorium. In een hoek staat een grote ton met zoutblokjes. “Proef maar”, zegt de ondernemer. “Dit is puur zout, je kan het gewoon eten. Hiermee zuiveren we het water in het zwembad. Dat is ideaal: je hebt geen chloorlucht, het is beter voor je huid en je kan er gewoon met open ogen in zwemmen. Ook hartstikke duurzaam dus.” Vanuit de kelder lopen er niet alleen leidingen naar het zwembad, maar ook naar het toiletgebouw, de horecagelegenheid en het woonhuis van de familie. De kachel brandt gemiddeld tien uur per dag en verbruikt een zo’n twee a drie ton snippers per week. Het wordt dus een sport om zoveel mogelijk hout te gaan verzamelen. “Dat moet geen probleem zijn. Alleen al in deze regio is er hout genoeg”, denkt hij. “Ik heb hier nu al zeker voor een jaar liggen. Een deel daarvan komt van ons eigen terrein, de rest heb ik overgenomen van de scouting en van Landgoed Beerze. Wat dat betreft is ons zwembad een Het bad is ontworpen door zoon Mark van der Boon en heeft echt streekproduct. Omdat deze de vorm van een eikenboom. In totaal heeft het een opperkachel niet brandt op blokken vlakte van 250 meter. Er is een afgesloten kindergedeelte, een maar op snippers, kan ik alle grote familieglijbaan en een wildwaterbaan waar je uren tegen soorten hout gebruiken, van de stroom in kunt zwemmen. Het bad is op Koninginnedag in stammen tot snoeihout. Wat gebruik genomen door de campinggasten en sindsdien wordt mij betreft brengen mensen hun hij geen dag niet gebruikt. “Ik ben nooit een echte zwemmer snoeihout in het vervolg niet geweest, maar dit water is zo lekker warm, dat zelfs ik dagelijks meer naar de gemeentelijke een paar baantjes trek”, lacht Van der Boon. Het bad is op 29 stortplaats, maar naar ons. Wij juni jl. officieel geopend door gedeputeerde Theo Rietkerk. kunnen het goed gebruiken.”

De VVV-winkel D

e VVV-winkel verdwijnt uit steeds meer steden. In de regio’s Zwolle, Raalte en in Apeldoorn zijn de winkels al verdwenen of verdwijnen binnenkort. In Veendam, de Achterhoek en in het Groene Hart gingen VVV-organisaties failliet. Nu steeds meer bezoekers hun informatie van internet halen en de gemeenten korten op hun marketingbudget, hebben de winkels het moeilijk. De subsidie aan het Veluws Bureau voor Toerisme is verminderd, door de bezuinigingen van de gemeente Apeldoorn. In Zwolle besloot de VVV de winkels in de stad en in Kampen en Giethoorn te sluiten om geld vrij te maken om de regio te promoten in het buitenland, zoals gemeenten en ondernemers wilden. Volgens Raymond Smits van Waesberghe, formulemanager van VVV-Nederland, gaan de VVV’s met hun tijd mee. De lokale VVV’s worden gewezen op andere manieren, bijvoorbeeld een shop-in-shop bij de bibliotheek. De lokale budgeten bestaan gemiddeld voor de helft uit overheidsbijdragen, de verkoop van onder andere wan-

Betaalbaar voor elk recreatiepark!

delkaarten zorgen voor de andere helft. Er is nog voldoende vraag naar de diensten van de VVV’s. In Veendam en het Groene Hart zijn inmiddels weer nieuwe VVV’s gekomen. “Ik heb nog net zoveel franchisenemers als vorig jaar”, aldus de heer Smits van Waesberghe. Gert-Jan Hospers, hoogleraar citymarketing aan de Universiteit Twente, waarschuwt dat het belang van de fysieke VVV niet mag worden onderschat. De whop’ers (wealthy, healthy, older people) zijn groot geworden met de VVV en staan garant voor veel toeristische bestedingen. De meeste citymarketingprogramma’s gaan uit van wat de stad zelf te bieden heeft, in plaats van wat de bezoeker wil. “Maar de VVV is juist heel klantgericht”, aldus Hospers. Hij ziet een trend in de gemeentelijke bezuinigingen op de toerismebureaus. De succesvolste campagne van Nederland is ‘Er gaat niets boven Groningen’. Groningen bezuinigt niet op de campagne en pakt de marketing goed aan. Steden die het niet goed doen zijn eerder geneigd er geld bij vandaan te halen.

Op zoek naar service en kwaliteit? Recreatietechniek

loos d a a r d n e Nog ge gasten? w u r o o v internet 9,- per Vanaf €19 ! hotspot

*I-CON betaal en toegangscontrole *Slagbomen en hekwerken *Wireless Energy Management WEM *(LED) verlichting en besturing *Stroom en water terminals

Www.sotecnijverdal.nl info@sotecnijverdal.nl 0548-518722

oms worden dingen zo’n hype, dat je er een beetje gek van wordt. Duurzaamheid bijvoorbeeld, dat is een term die je werkelijk overal tegen komt en iedereen bedoelt er wat anders mee. Het klinkt echter lekker groen en verantwoord, dus elk bedrijf roept om het hardst dat ze duurzaamheid heel belangrijk vinden…. Zo is het ook met natuurlijk spelen. Wie weet er nu nog wat het is? In het boek ‘Speelruimte in de stad, hoe maak je dat?’ wordt een indeling gemaakt in verschillende soorten natuurspeeltuinen. Ter aanvulling hierop, heb ik voor de andere soorten speeltuinen onderstaande indeling opgesteld. Traditionele speeltuin grasveld met speeltoestellen, van divers materiaal. Geen los (speel)materiaal, geen hoogteverschillen. Design speeltuin in stedelijke omgeving, kunstmatige ondergronden, speciaal ontworpen toestellen, vaak RVS of kunststof. Groen omheinde speeltuin traditionele speeltuin met struiken en bomen aan de randen en robinia speeltoestellen. Geen of weinig hoogteverschillen, geen los (speel) materiaal. Groen ingerichte speeltuin speelruimte met hoogteverschillen, struiken en bomen over het gehele terrein, los (speel)materiaal zoals zand, water en stenen. Gecombineerd met meerdere (robinia) speeltoestellen. Natuurspeeltuin speelruimte met hoogteverschillen, struiken en bomen over het gehele terrein, los (speel)materiaal zoals zand, water en stenen. Geen speeltoestellen. Er zijn mensen, die alleen de laatste categorie een ‘echte’ natuurspeeltuin vinden. En er zijn mensen die denken dat natuurlijk spelen een hype is, die wel weer overwaait. Ik denk geen van beiden. Het gaat erom dat kinderen lekker kunnen spelen en dat er voor elk kind van elke leeftijd en met elk karakter iets te doen is. Ook is het van belang dat een speelruimte past in de omgeving en bij de mensen die de ruimte gaan gebruiken of beheren. Elke speeltuin heeft zijn eigen meerwaarde. Daarbij is variatie het devies! Een hele gemeente of camping vol van hetzelfde heeft weinig speelwaarde. Zullen we afspreken dat we vanaf nu bovenstaande naamgeving gebruiken? Dan zal vast blijken dat er veel minder natuurspeeltuinen zijn dan men nu denkt…

info@wifitenne.com • Tel. 0546-601186 www.recreadata.nl

RekreaVakkrant jaargang 15 • nummer 5 • september 2012

7


P

Rekrea akkrant

Kustpark ondergaat totale make-over N Ruthmann Hoogwerker Ondanks het natte weer heeft Ruthmann op de beurs Intermat een uitstekende beursomzet kunnen behalen en veel nieuwe -ook internationale- contacten gelegd o.a. met landen als Australië en Turkije. De T 460 is prima gestart in Parijs waar deze zijn wereldpremière vierde en zich gelijk tot het Topmodel van de beurs ontwikkelde. De T 460 is het eerste type van de nieuwe HEIGHT performance bouwserie. Met zijn 46 meter werkhoogte en 31 meter reikwijdte een uitstekende prestatie machine. Opgebouwd op een 2-assig chassis met 18t - 21t toelaatbaar totaalgewicht. Deze professionele truckhoogwerker scoort punten met uitstekende prijs/prestatie verhoudingen. In het najaar 2012 volgt al een nog hoger type (de T5XX). En op de Bauma in 2013 zal deze bouwserie met een nòg hoger type (de ?XX) uitgebreid worden. Voor informatie www.kwak.nl

Juultje Express

De Juultje Express is het personentreintje van Camping de Julianahoeve te Renesse. Het enthousiaste animatieteam van de Julianahoeve zet de Juultje Express dagelijks in voor tochtjes op de camping en in de omgeving. Door het succes van de Juultje Express was er dringend behoefte aan uitbreiding van de capaciteit, een tweede wagon waardoor er nog meer gasten konden worden vervoerd. Bij het ontwerp van de Juultje Express stond de veiligheid voorop en werd er gezocht naar een passende elektrotrekker die in staat is de 2 wagons op veilige wijze te trekken en tot stilstand te brengen. Er is gekozen voor de nieuwe Melex Electrocar type Prof-Line met krachtige aandrijving en hydraulisch remsysteem op 4 wielen. Deze combinatie is de krachtigste trekker in zijn soort waarbij de acceleratie, snelheid en tractie op klantwens kunnen worden geprogrammeerd. De thematisering van de electrocar is verzorgt door Jora Vision.

a een grootschalige vernieuwing en tijdelijke sluiting van Landal Resort Haamstede kon de toegangspoort naar het bungalowpark weer open. Landal Resort Haamstede sloot vorig jaar na de zomervakantie de deuren voor de grootscheepse verbouwing. Van de 140 bungalows zijn 116 woningen afgebroken en vervangen door geschakelde tweeonder-één kap en vrijstaande recreatiewoningen in typisch Zeeuwse stijl. Van de overige 23 bungalows is de buitengevel gerenoveerd, zodat zij visueel aansluiten op het nieuwe park. “Er staat nu weer een fantastisch

nieuw park waarmee we weer jaren vooruit kunnen. De vriendelijke Zeeuwse bouwstijl en mooie inrichting nodigen uit voor een verblijf in Zeeland. De hele vernieuwing van het resort heeft slechts acht maanden geduurd en de gasten weten het park nu al weer te vinden. Zeeland is in trek en Landal Resort Haamstede loopt voorop met de boekingen voor de komende maanden. Alle betrokkenen van dit fantastische project zijn trots op de nieuwe parkbeleving en we zijn klaar om vele gasten weer te ontvangen“, aldus Bas Hoogland, commercieel directeur van Landal GreenParks.

Caravaning Design Award T enttrailerfabrikant Holtkamper is onderscheiden met de Caravaning Design Award: innovations for new mobility 2012/2013 voor hun innovatieve vouwsysteem Wind® Force. Het systeem laat vouwwagens en tenttrailers zichzelf door middel van lucht automatisch in drie minuten uit- en invouwen, ongeacht de weersomstandigheden. Het systeem betekent een mijlpaal in de ontwikkeling van vouwwagens en tenttrailers, omdat tenttrailers met het Wind® Force systeem geen gebruik maken van tentstokken of -scheerlijnen. Bert Holtkamp, directeur van Holtkamper en uitvinder van het gepatenteerde Wind® Force vouwsysteem, krijgt de prijs uitgereikt tijdens de Caravan Salon 2012 in Düsseldorf. De Caravaning Design Award is één van de categorieën van de prestigieuze Red Dot Design Awards die iedere twee jaar worden uitgereikt. Het Wind® Force vouwsysteem maakt gebruik van het natuurlijke principe van overdruk en vacuüm. Een tenttrailer met

voortent staat met het nieuwe systeem in circa drie minuten en is ook in dezelfde tijd weer ingevouwen. Om dit systeem te kunnen integreren in tentrailers zijn een aantal nieuwe technieken ontwikkeld. Het natuurlijke aircosysteem dat elke Holtkamper tenttrailer kenmerkt en dat zorgt voor ventilatie, koeling en isolatie, gaat automatisch mee tijdens het uit- en invouwen. Bert Holtkamp: “Met deze vinding kunnen vouwwagens en tenttrailers nu letterlijk met één druk op de knop in- en uitgevouwen worden. Er is geen lichamelijke inspanning meer nodig om de tent op te zetten waardoor je zelfs de tent kunt uit- en invouwen als je alleen bent. Dit maakt kamperen nog leuker en vooral eenvoudiger.” Inmiddels kunnen de modellen Kyte en Astro worden uitgerust met het gepatenteerde Wind® Force vouwsysteem. Tijdens de beurs Caravan Salon, van 25 augustus t/m 2 september is de nieuwe vinding te aanschouwen in de stand van Holtkamper.

8

Via diverse Lifestyle thema’s neemt Mooi Nederland het publiek volgend jaar mee langs de Nederlandse veelzijdigheid rondom Vrijetijdsbeleving. Het nieuwe publieksvenement moet in 2013 gaan plaatsvinden in Ahoy Rotterdam op zaterdag 2 maart en zondag 3 maart. ‘Kom naar buiten in Ahoy Rotterdam’ is de beleving waarin Mooi Nederland het publiek wil meenemen langs allerlei mogelijkheden rondom uitstapjes in Nederland. In het eerste weekend van maart 2013 wordt het publiek ondergedompeld in een voorjaarsbeleving met volop inspiratie, activiteiten en vermaak. Mooi Nederland combineert ‘Er-op-Uit’ in Eigen Land met Natuurbeleving en Buiten Lifestyle. De aanwezigen tijdens de preview waren zeer te spreken over de bijzondere evenementopzet. Kernwoorden bij de evenementopzet van Mooi Nederland zijn; voorjaar, actief en belevingsvol. Exposanten tijdens Mooi Nederland kunnen zich presenteren aan de hand van de volgende zes thema’s: 1. natuur & platteland 2. steden & cultuur 3. water & kust 4. culinair & vitaliteit 5. attractief & vermaak 6. typisch Nederland Naast deze zes thema’s is er een aantrekkelijke opzet waar bezoekers aan allerlei activiteiten kunnen deelnemen en heerlijk kunnen shoppen. De gehele entourage van Mooi Nederland versterkt de individuele interactie met het publiek. Mooi Nederland richt zich op gezinnen, senioren en vrouwen. Vrouwen bepalen immers over het algemeen welk uitje er ondernomen wordt en opa en oma nemen aan steeds meer activiteiten met de kleinkinderen deel.

De App voor Campings Optimaliseer het contact met uw gasten tijdens en na de vakantie!

De Nederlandse Recreatie Groep is uw partner voor het realiseren van commercieel succesvolle verhuurchalets. Attractieve modellen van de merken Muller en Likon staan tot uw beschikking. Maak gebruik van onze creativiteit en vakmanschap om ook voor u en uw klanten verleidelijke chalets te realiseren.

Kom ook eens kijk op

www.rvk.nl

Mooi Nederland goed ontvangen

Zuid NL Noord NL Bel ons voor meer informatie over de Alan Rogers Customer Loyalty App 033 422 70 60 / maaike@alanrogers.nl / www.marketing.alanrogers.com. Zie ook het redactionele artikel elders in deze krant.

RekreaVakkrant jaargang 15 • nummer 5 • september 2012

Hans v/d Bogaard Herman Oving

06-48591110 06-20407897

Nederlandse Recreatie Groep | Voltastraat 14-16 8013 PM Zwolle | NRG-Groep.nl

www.recreadata.nl


P

Rekrea akkrant Nieuwe eigenaar Linnaeushof De Spaanse multinational Aspro Ocio S.A. neemt het familiepark in Bennebroek over dat jaarlijks 250.000-300.000 bezoekers trekt. Het bedrijf komt per direct in Spaanse handen. De huidige directie blijft betrokken tot het eind van het speelseizoen, 30 september 2012. Aspro Ocio bestaat sinds 1991 en bezit en exploiteert in acht Europese landen 41 in- en outdoor waterparken, aquaria, dierentuinen en vakantieparken: dertien in Spanje, negen in Frankrijk, negen in Engeland, vijf in Finland, één in Portugal, één in Zwitserland, één in België en nu twee in Nederland. Aspro Ocio heeft in 2008 het Zeeuwse Deltapark Neeltje Jans overgenomen. Gezamenlijk trekken de parken jaarlijks meer dan negen miljoen bezoekers. Linnaeushof is met 350 speeltoestellen en attracties de grootste speeltuin van Europa. Het bedrijf is in 1963 opgericht door de familie Grijpstra en staat sinds 1998 onder leiding van Sander Grijpstra. De directie heeft gekozen voor Aspro Ocio vanwege de kennis en ervaring, het streven naar continuïteit en de wens om het karakter van het park te behouden. Omdat Linnaeushof sterk geworteld is binnen de lokale gemeenschap wil de familie Grijpstra graag dat het bestaande concept herkenbaar blijft en dat de werkgelegenheid voor langere termijn is gegarandeerd. Sander Grijpstra: “De directie van Aspro Ocio waardeert de filosofie en uitstraling van Linnaeushof en ziet veel mogelijkheden voor uitbreiding. We laten een bedrijf met landelijke naamsbekendheid, een prachtige historie en geliefde medewerkers in goede handen achter. We hebben alle vertrouwen in de toekomst van het park.” De verkoopprijs is niet bekend gemaakt maar zal in de buurt van 7,5 tot 10 miljoen euro liggen. Uit de jaarrekening over 2011 blijkt dat de onderneming gezond is. Er is in 2011 een nettowinst gemaakt van minstens 9 ton. Omzetgegevens zijn niet bekend. Het eigen vermogen bedroeg vorig jaar 7,4 miljoen euro.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws Volg ons op

www.twitter.com/rekreavakkrant

Nieuwe Drank- en Horecawet een feit Belangrijkste plus- en minpunten in de nieuwe Drank- en Horecawet H

et wetsvoorstel voor aanpassing van de Drank- en Horecawet door de Eerste Kamer is aangenomen. Dat betekent dat de nieuwe Dranken Horecawet waarschijnlijk per 1 januari 2013 in werking treedt. Aangezien het feit dat de wijziging van de huidige Drank- en Horecawet al sinds 2005 loopt, vindt KHN het goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is voor de horecaondernemers. Koninklijke Horeca Nederland kan zich vinden in de nieuwe wet. Algemeen directeur Lodewijk van der Grinten: “Toch zien we in deze nieuwe wet ook dat een aantal aanpassingen niet bijdraagt aan het terugdringen van schadelijk gebruik van alcohol”. De lobby van KHN heeft bijgedragen aan het behalen van een aantal resultaten, hieronder de belangrijkste plus- en minpunten. De nieuwe Drank- en Horecawet heeft 3 doelen: 1. Verminderen van de administratieve lasten; 2. V  oorkomen van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde; 3. T  erugdringen van het alcoholgebruik door met name jongeren.

Verantwoord integraal alcoholbeleid

Volgens KHN draagt deze nieuwe wet niet genoeg bij aan een verantwoord alcoholgebruik. KHN is van mening dat alleen een integraal alcoholbeleid kans van slagen heeft. KHN neemt haar verantwoordelijkheid en ondersteunt horecaondernemers bij het verantwoord alcohol schenken. De overheid moet samenwerking stimuleren en faciliteren en alleen dan (verder)reguleren, wanneer dat een bewezen bijdrage levert aan een verantwoorde verstrekking van alcohol.

Pluspunten waar KHN voor heeft gelobbyd: • Het bijschrijven van leidinggevenden hoeft niet meer op de vergunning, maar op een aanhangsel. Daardoor is het niet meer nodig om steeds een nieuwe vergunning aan te vragen. Dat scheelt veel tijd en administratieve lasten. • De huidige leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol blijven gehandhaafd. Aan 16 jarigen mag alleen zwakalcoholische drank verkochten worden en vanaf 18 jaar ook sterk alcoholische drank. • Jongeren onder de 16 jaar worden ook strafbaar als zij alcohol in het horecabedrijf (of op straat) in bezit hebben. Niet langer is alleen de ondernemer strafbaar, maar ook de jongere zelf. Minpunten: • Gemeenten moeten een verordening maken ten aanzien van paracommercie, in plaats van voorwaarden te stellen aan de individuele vergunning voor paracommerciële instellingen. • Dat baart KHN zorgen. Het gevaar is dat belangen van commerciële horecaondernemers niet goed worden afgewogen ten opzichte van de belangen van bijvoorbeeld sportkantines en buurthuizen. • Gemeenten mogen verordeningen maken waarmee happy hours en prijsacties aan banden worden gelegd. Daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid om toegangsleeftijden te koppelen aan sluitingstijden. KHN is van mening dat deze bevoegdheden niet gaan bijdragen aan het terugdringen van alcoholmisbruik onder jongeren, terwijl ze wel flinke impact hebben op de bedrijfsvoering van horecaondernemers.

Ferris Walk Behind met klepelmaaier F erris importeur Van der Haeghe presenteert een nieuwe Walk Behind maaimachine de Ferris 30 – 48. Deze machine is uitgevoerd met een 122 cm brede klepelmaaier. Hierdoor is het mogelijk met deze machine hoog gras te maaien. De machine wordt aangedreven door en 26 pk V-Twin Kawasaki motor. Men kan, doordat de machine een brandstoftank heeft van 19 liter, lang werken. De hydrostatische rijaandrijving van de machine zorgt

ervoor dat de bediening zeer eenvoudig is. Men kan een rijsnelheid vooruit van 0 tot 9,6 km/ uur realiseren. Standaard zijn de 50 cm grote aandrijfwielen achter, welke zijn voorzien van agri-profiel. Hierdoor heeft men een zeer goede tractie. Door het lage zwaartepunt, brede spoorbreedte en het profiel banden is de machine ook zeer goed inzetbaar op talud. Voor informatie: Van der Haeghe bv, tel. 0345-788104, e-mail: info@vanderhaeghe.nl.

Inschrijfgeld RGV symposium O

p 29 juni jl. organiseerde RGV, exploitant van 14 dagrecreatiegebieden in Gelderland, vanwege het 50-jarig jubileum een symposium op het motorjacht de Jules Verne die speciaal hiervoor was aangemeerd bij de Noordoever op RGV recreatiegebied Rhederlaag in Lathum/ Zevenaar. Deelnemers betaalden hiervoor inschrijfgeld. Dit inschrijfgeld, in totaal € 5.000, -, heeft RGV volledig aan de Jan Braam Stichting geschonken. Deze stichting maakt zich sterk voor een aangenamere zorg voor iedereen in de Liemers die met kanker te maken krijgt. Op 19 juli 2012 werd een cheque overhandigd door RGV directeur Erik Droogh aan mevrouw Mariëtte Kroeze, voorzitter van de Jan Braam

Stichting. De cheque vertegenwoordigt een waarde van € 5.000, -. Daarnaast was er voor die tijd door deelnemers van het symposium en genodigden van de receptie meer dan € 1.500, - overgemaakt naar de stichting. Zowel RGV als de Jan Braam Stichting is erg blij met de gulle giften. “In verband met ons 50-jarig jubileum wilden een groots symposium met interessante sprekers organiseren. Dit is zeker gelukt, op een fantastische locatie! Het inschrijfgeld van het symposium wilden we niet gebruiken om onze kosten te dekken, maar er iets goeds mee doen voor de omgeving. Ons oog is toen gevallen op de Jan Braam Stichting uit Zevenaar. Zij verrichten goede zorg voor mensen met kanker en hun naasten”, aldus RGV directeur Erik Droogh.

Uw partner in recreatie

www.recreadata.nl

Column Makelaardij Adri Mijnheer Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaars info@vandeloosdrecht.nl

Henk-Jan Kruidenier Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaars

Special Valuations

D

e Stichting VastgoedCert, dat een aantal vakbekwaamheidsregisters beheert voor gecertificeerde deskundigen in de vastgoedbranche, is mede op verzoek van de zijde van opdrachtgevers waaronder banken, met een aanvullende specialisatie gekomen voor het register Bedrijfmatig Vastgoed. Professionals die reeds langdurig specialistische werkzaamheden verrichten waarop het nieuwe deelregister zich richt, kunnen zich o.a. vanuit het BV-register kwalificeren. De hiervoor genoemde specialisatie betreft taxaties op basis van de internationale (taxatie-) standaarden IFRS en IVS. Dit kan het geval zijn voor complexe waardebepalingen t.b.v. jaarrekeningen, prospecti, financieringen, arbitrage, advies. Vastgoedtaxateurs met een afdoende opleiding die bovendien kunnen aantonen over voldoende ervaring te beschikken met taxaties op basis van de International Valuation Standards (IVS) en/of de International Financial Reporting Standards (IFRS) etc. kunnen bij de stichting een verzoek indienen doen om in het aanvullend register Bedrijfsmatig Vastgoed (BV) te worden ingeschreven. Vastgoedtaxateurs worden in toenemende mate wordt gevraagd hun werkzaamheden te verrichten op basis van internationale richtlijnen en standaarden, zoals IVS en IFRS of daarvan afgeleide voorschriften. Dit is onder meer geval bij complexe waardebepalingen ten behoeve van jaarrekeningen, prospectussen, financieringen, arbitrage en advies. Hiermee zijn in de praktijk verschillende vastgoedtypen gemoeid, waaronder met name grootschalig en internationaal corporate vastgoed, institutioneel beleggingsvastgoed, grootschalig ontwikkelingsvastgoed e.d.. Mede op verzoek van opdrachtgevers heeft VastgoedCert in het register Bedrijfsmatig Vastgoed nu ruimte gecreëerd voor de specialisatie in taxaties op basis van de IVS en IFRS. De aanvragen voor de aanvullende certificering worden door een commissie van deskundigen beoordeeld. Bij een positief resultaat ontvangen de toegelaten deskundigen vervolgens een certificaatnummer waaraan de kwalificatie ‘SV’ (van Special Valuations) is toegevoegd. Het certificaatnummer is zichtbaar op de website van VastgoedCert (www. vastgoedcert.nl). Naast het genoemde register voor Bedrijfsmatig Vastgoed (BV) beheert de Stichting VastgoedCert ook de registers voor woningmakelaardij (Wonen/ MKB), Landelijk Vastgoed (LV, agrarisch) en WOZ. Bij VastgoedCert zijn ruim 6.200 deskundigen geregistreerd. Vastgoedcert wordt regelmatig door banken en andere opdrachtgevers geraadpleegd over de inschrijving, vakbekwaamheid en specialisaties van professionele vastgoedtaxateurs. Sinds medio 2012 zijn de taxateurs van Van de Loosdrecht recreatie bedrijfsmakelaars, A.K. Mijnheer en H.J.W. Kruidenier gecertificeerd in het deelregister Special Valuations van de kamer bedrijfsmatig vastgoed (BV). De commissie van deskundigen van Vastgoedcert heeft de taxateurs beoordeeld op hun deskundigheid en ervaring bij het taxeren van complexe waardebepalingen en gekeken of de taxatierapporten voldoen aan de IVS-teminologie en systematiek. Gecertificeerde taxateurs en leden van de vakgroep NVM Business moeten in het kader van hun educatieverplichting voldoen aan twee criteria, namelijk de (her) certificeringseisen van VastgoedCert en de permanente educatie van de vakgroep NVM Business welke bestaat uit het behalen van 10 studiepunten. De educatie die volgt uit de (her)certificeringseisen van de Kamer BV van VastgoedCert is voor de leden van de vakgroep NVM Business verplicht.

RekreaVakkrant jaargang 15 • nummer 5 • september 2012

9


P

Rekrea akkrant Genomineerden Camping van het Jaar VeKaBo Nederland heeft de genomineerden voor de verkiezing VeKaBo Camping van het Jaar 2012 bekend gemaakt. Het predicaat wordt ieder jaar uitgereikt aan een door de gasten geselecteerde camping. De campings zijn genomineerd op basis van beoordelingen van gasten. Via de website of het evaluatieformulier in de gids hebben gasten van de campings in groten getale de door hen bezochte campings voor deze verkiezing voorgedragen. Een onafhankelijke jury koos - per regio van Nederland - de genomineerde camping van de betreffende regio. De jury lette behalve op de stemmen van de gasten ook op de algemene uitstraling van de camping. De volgende zes campings zijn door de jury genomineerd: Regio Noord-Oost Nederland: Camping Boerenbont uit Vlagtwedde. Minibospark Jubbega uit Jubbega. Regio Utrecht-Gelderland: Camping Koenders uit Aalten. Regio Noord-, Zuid Holland en de Wadden: Camping De Vrije Vogel uit Texel. Regio Zeeland: Minicamping Koolswegje uit Cadzand. Regio Brabant: Camping de Peelbloem uit Deurne. Regio Limburg: Vakantiehoeve Bellet uit Vijlen. De uiteindelijke winnaar van de landelijke verkiezing wordt op 19 oktober 2012 tijdens de Kampeer - en Caravan Jaarbeurs in Utrecht bekend gemaakt.

Kidshouse van bio-materialen op Floriade

Groene speeltuin geopend

We willen met deze groene speeltuin, het zogenoemde Kidshouse, het grote publiek laten kennismaken met bio-

based materialen.” Dat zegt Patricia Osseweijer, hoogleraar Biotechnologie en Samenleving aan de TU Delft. Ze heeft daar een onderwijsgroep die onderzoek doet naar communicatie, maar ook naar sustainability (duurzaamheid). Vraag is onder meer hoe je de overgang naar een bio-based economy zou kunnen bewerkstelligen. Osseweijer was initiatiefneemster van de groene speelvoorziening op de Floriade, die momenteel gehouden wordt in Venlo. Door samen met kinderen van een basisschool bioplastic van aardappelschillen te maken heeft minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw & Innovatie) op maandag 4 juni 2012 het Biobased Kidshouse op de Floriade geopend. Alle onderdelen van het groene kinderspeelhuis zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen zoals landbouwafval, hennep, boomschors of aardappelschillen. Het huis staat op het terrein van het Rijkspaviljoen My Green World en is een initiatief van BE-Basic. Osseweijer was dus initiatiefneemster van de groene speelvoorziening op de Floriade. Wat is de aanleiding geweest voor de groene speeltuin? “ In het kader van de publiek private samenwerking BE-Basic, die onder meer duurzame materialen uit biomassa ontwikkelt, wilden we bekijken hoe we op een goede dynamische manier die materialen die voor van alles gebruikt kunnen worden, kunnen laten zien aan het grote publiek. Eerst was gedacht aan een huis. Er staan al aardig wat huizen die op die manier gemaakt zijn, maar altijd in een statisch geheel. Na de bouw is het eigenlijk alweer verouderd. We wilden daarom iets maken wat je steeds kunt vernieuwen en waarin je steeds meer materialen kunt laten zien. We zochten naar een leuke, speelse manier om een beetje op een entertainmentachtige wijze het publiek te informeren. Wat betekent het nou als een bouwwerk van deze materialen is gemaakt.”

2D-3D

Het idee is uitgewerkt door het bureau 2D/3D, dat het ontwerp heeft gemaakt. Op een speelse manier is het concept neergezet en is vervolgens gebouwd. De onderdelen kunnen steeds worden vervangen. Ze bestaan uit bio-based materialen die op dit moment net bruikbaar zijn of in ontwikkeling zijn in de bouwwereld. Het is mede ontwikkeld met een bijdrage van het bedrijf Purac, dat plastic

Marina De Eemhof

In Zeewolde heeft Inter Boat Marinas een nieuwe jachthaven gebouwd: Marina De Eemhof. Willem Zijl, opdrachtgever en eigenaar van de splinternieuwe jachthaven, heeft gekozen voor het Systeem Laguna, een modern duurzaam drijvend modulair steigersysteem met een vrijwel onderhoudsvrij aluminium frame. Als dekbekleding is om redenen van onderhoud en milieu gekozen voor KindaDek, een houtcomposiet bestaande uit 50% hout en 50% kunststof (polymeer) met dezelfde kwaliteit als hardhout. KindaDek neemt geen water op, is onderhoudsvrij en gemakkelijk te reinigen. De speciaal door Inter Boat Marinas ontworpen profilering is relatief vlak waardoor er geen vuil kan ophopen. Marina De Eemhof biedt ligplaatsen voor zeil- en motorjachten van alle afmetingen. Bij de jachthaven zijn eveneens vakantieappartementen, een brasserie en een strandpaviljoen gebouwd. Het strandpaviljoen Eemhof Watersport en Beachclub stelt bezoekers in staat om van diverse takken van watersport te genieten. Uniek aan Marina De Eemhof is dat er een vakantiedialysecentrum beschikbaar is voor watersporters.

Vraag is of het een goed alternatief is voor de normale niet-afbreekbare speelvoorzieningen. “Het is met name bedoeld om mensen bewust te maken van het feit dat onze oliegebaseerde consumptiemaatschappij moet veranderen naar een biobased gebaseerde”, zegt Osseweijer. ”We Consortium laten via het huisje zien waarom en Het Kidshouse is een initiatief hoe het gemaakt is.” van BE-Basic, een publiek privaat samenwerkingsverband in NeCampings hebben veel eigen speelvoorzieningen. Is dit een mogelijk derland dat wordt gecoördineerd alternatief. “Daar is het niet voor door de Technische Universiteit bedoeld, maar het is wel een leuke Delft. Het consortium bestaat manier om via zo’n speelattribuut uit nationale en internationale te laten zien wat er mogelijk is met universiteiten, kennisinstituten en hernieuwbare materialen. In dat kabedrijven die een R&D porteder is het wel toepasbaar. Ik kan me feuille vertegenwoordigen van voorstellen dat daarover te praten 120 miljoen euro. Het doel van valt.” Het huisje dat op de FloriBE-Basic is om benodigde kennis ade staat is wel duur: 80.000 euro. te ontwikkelen en technologie te “Maar daar zitten de ontwerpkosstimuleren op het gebied van bioten bij in en met aanpassingen zal based ecologisch gebalanceerde het goedkoper kunnen.” Ze wijst duurzame industriële chemie. BEer ook op dat in het huisje betrekBasic partners en het Ministerie kelijk dure elementen zitten zoals van Economische zaken, Landbouw en Innovatie dragen ieder een digitaal informatiepanel waar de helft van het BE-Basic budget. informatie over toekomstig bouwen te zien is.

To e s t e l l e n s p e e l - e n s p o r t p l a a t s e n Advies - Ontwerp - Aanleg - Onderhoud:

Proludic al 30 Jaar uw Partner

Toegangsbeheer in zijn totaliteit! • Slagbomen • Toegangscontrole • Intercomsystemen • Tourniquets • Camerabewaking • Kentekenherkenning • Betaalsystemen • Betaald parkeren

Postbus 2219 1500 GE Zaandam Tel. 075 - 6127345

• info@proludic.nl • 0485 470724 • w w w. p r o l u d i c . n l •

10

ingrediënten maakt, evenals een bijdrage uit de pot voor BE-Basic-onderzoek en een bijdrage van de rijksoverheid. Osseweijer: “Als de Floriade afgelopen is, kan het huisje zo op een vrachtwagen en ergens anders neergezet worden. Je kunt het overal neerzetten en we kunnen steeds materialen vervangen als we die beschikbaar krijgen. Doordat de onderdelen recyclebaar zijn is er minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en kunnen we afval op een nuttige manier gebruiken.” Ze geeft als voorbeeld van welke materialen het speelhuis is gemaakt. “De wanden van het huisje bestaan uit geperst stro en de dakbedekking is gemaakt van plantaardige oliën. De stopcontacten zijn gemaakt van bioplastic op basis van aardappelschillen.” Met het Kidshouse kan iedereen voelen, ruiken en zien wat die nieuwe biobased materialen zijn en waarom deze materialen en de ontwikkeling hiervan zo belangrijk zijn voor onze toekomst. Binnen in het huisje kunnen kinderen niet alleen spelen en van de glijbaan glijden, maar door middel van speelse teksten en tekeningen leren ze ook over het ontstaan van aardolie en de alternatieven daarvoor. Ook wordt met een speelse presentatie duidelijk gemaakt hoe bioplastic wordt gemaakt.”

RekreaVakkrant jaargang 15 • nummer 5 • september 2012

@proludicNL

E: info@catcontrolsystems.nl I: w w w.catcontrolsystems.nl

www.recreadata.nl


P

Rekrea akkrant App voor campings van Alan Rogers Het toenemend gebruik van internet op mobiele telefoons en iPads biedt voor campings geweldige nieuwe mogelijkheden om rechtstreeks met gasten te communiceren. Zowel tijdens de vakantie wanneer zij op de camping verblijven, als na de vakantie wanneer zij weer thuis op de bank zitten! De nieuwe ‘Customer Loyalty App’ van Alan Rogers heeft alle functies die een website ook heeft, maar dan zo aangepast dat alles goed leesbaar en aanklikbaar is op het scherm van mobiel of iPad. Campings kunnen deze presentatie inrichten zoals zij zelf willen.

Een nieuwe manier om contact te onderhouden met gasten De app biedt vele extra’s op het gebied van klantenservice en klantenbinding. Zo kan men bijvoorbeeld een barbecue-avond aankondigen, een vrije tafel in het restaurant promoten, informatie over de omgeving beschikbaar stellen, een digitale ansichtkaart aanbieden om te versturen aan vrienden en op Facebook te plaatsen. Zijn de klanten weer naar huis, dan kunnen ze op de hoogte blijven van nieuwe aanwinsten op de camping, de nieuwe prijzen voor het volgend seizoen, aanwezigheid op een beurs en van speciale aanbiedingen. Via de app kan men ook een reserveringsfunctie aanbieden (met behulp van het Franse systeem CToutvert). De nieuwe mobiele service is op dit moment leverbaar in de talen Nederlands, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. Aan een uitbreiding (Duits) wordt gewerkt. Voor informatie: Alan Rogers, Maaike Goedhart, tel: 033-4227060, e-mail: Maaike@ alanrogers.nl.

Column Duurzaam

Abemec neemt HBM over A

bemec bv integreert de landbouwmechanisatie activiteiten van Hermans van den Bossche Mechanisatie (HBM) binnen haar organisatie. Alle activiteiten worden voortgezet in het huidige pand onder de naam Abemec Schoondijke. De vestiging is per 1 augustus 2012 in de Abemec organisatie opgenomen. Cermax machines gaat verder als zelfstandige

onderneming. Met de overname verwachten HBM en Abemec de belangen van hun klanten, leveranciers en medewerkers nog beter te kunnen behartigen. Bovendien spelen zij met deze stap verder in op de eisen die in de toekomst aan een mechanisatiebedrijf worden gesteld. De medewerkers van HBM treden in dienst van Abemec.

Europees handvest duurzaam toerisme

E

uroparc Federation, het samenwerkingsverband van beschermde gebieden in

Europa, heeft aan Nationaal Park De Biesbosch het Europese Handvest voor Duurzaam Toerisme in Beschermde Gebieden toegekend. Tot nu toe had in Nederland alleen Nationaal Park De Weerribben-Wieden deze status. Met deze toekenning behoort de Biesbosch tot een select gezelschap van ruim 90 beschermde gebieden in heel Europa dat streeft naar een verdere verduurzaming van het toerisme in hun regio.

Beoordeling

In het verificatierapport op grond waarvan de toekenning aan de Biesbosch heeft plaatsgevonden wordt lovend gesproken over het in de Biesbosch gehanteerde zoneringsprincipe, het elektrisch varen, het grote aanbod aan excursies, de uitstekende communicatiemiddelen, het bevorderen van duurzaam gedrag en de innovatieve aspiraties van het Parkschap. Het rapport had ook enkele aandachtspunten die bij het Parkschap al hoog op de agenda staan om de komende jaren aan te pakken, zoals de formele instelling van een ondernemersvertegenwoordiging en de beperkte kleinschalige overnachtingsmogelijkheden. In het Strategie- en Actieplan Duurzaam Toerisme dat de basis vormde voor de aanvraag van de Biesbosch staat een lange lijst van acties die het Parkschap in samenwerking met andere partijen momenteel uitvoert en gaat uitvoeren om de Biesbosch verder te verduurzamen. Over vijf jaar moeten de aandachtspunten uit het rapport

Zuidbaan 370 2841 MD Moordrecht Nieuwekerk aan den IJsel Tel: 0180 - 322 747 Fax: 0180 - 322 598 E-mail: info@gnrubbertracks.nl www.gnrubbertracks.nl

Last van muggen, wespen, motten etc? Contact info@ferrx.nl voor de goede FERRX muggenlamp

zijn weggewerkt en kan de Biesbosch een aanvraag doen om het Handvest te continueren. Een groot aantal acties kan worden uitgevoerd dankzij de Europese subsidie die de Biesbosch krijgt uit het project STEP (Sustainable Tourism in Estuary Parks). Voor de voorzitter van Parkschap Nationaal Park de Biesbosch, Harry Wagemakers, is de toekenning van het Handvest de kroon op het werk van de laatste jaren: “Het is een erkenning van ons voortdurende streven om met alle betrokkenen van het nationaal park van de Biesbosch een proeftuin voor duurzaam toerisme te maken. Niet voor niets zijn we als Parkschap drie jaar geleden als Lead Partner in het Europese project STEP gestapt. En voor ons is het een stimulans om ook de komende jaren met onze partners te blijven werken aan het verduurzamen van de Biesbosch-regio.” Staatsbosbeheer, dat als gebiedsbeheerder deel uitmaakt van de bestuurscommissie van het Parkschap, is ook blij met de toekenning. Ad van Hees, districtshoofd van de Biesbosch: “Prachtig, dat handvest. Het toont aan dat verantwoord natuurbeheer en duurzaam toerisme goed samen kunnen gaan. Samen met het Parkschap gaan we door op de ingeslagen weg om de Biesbosch te verduurzamen.” Voor het Parkschap is het van belang dat alle partijen in de Biesbosch hun steentje bijdragen aan de verduurzaming van de Biesbosch. Het Parkschap wil daar graag bij helpen, bijvoorbeeld door ondernemers te steunen in het behalen van het duurzaamheidskeurmerk Green Key en door partijen met ogenschijnlijk uiteenlopende belangen met elkaar in gesprek te laten gaan.

Officiële uitreiking

Het Handvest voor Duurzaam Toerisme in Beschermde Gebieden zal aan de Biesbosch worden uitgereikt tijdens de komende conferentie van Europarcs in oktober 2012 in de Hoge Kempen, België.

Peter Swager Foreco Dalfsen bv p.swager@foreco.nl

Orvelte aan de Noordzee

H

et staat vast dat een koe liever in een mooie moderne serrestal verblijft dan dat ze in de wei loopt. Hoe ik dat weet? Van een boer die vanwege de toeslag op ‘weidegang melk’ z’n koeien na jaren weer naar buiten moest proberen te krijgen. Daar voelde de dames niet veel voor en slechts met brokjes wist hij ze weer uit de stal te lokken. Ze vonden het veel makkelijker als hij het gras bij ze bracht. Dus die ‘weidegang’ is niet voor de koe, maar voor ons als toeschouwer, die graag een koppel koeien in het land ziet liggen. Vind ik ook mooi overigens. ‘Weidegang’ melkers en biologische boeren proberen elkaar af te troeven met meer ‘weide-uren’. Daar ben je als koe mooi klaar mee, want de biologische boeren streven naar 3200 uren en dat betekent voor de koe veelvuldig koude lijden. Het landschap en ons vermaak heeft dus zo z’n prijs, ook voor de koe. Die mooie hooibalen in plastic moeten nu net weer niet in het land liggen, dat past niet in het landschapsbeeld wat wij ons wensen. Zelfs als ze aan een hoop op de hoek van het boerenerf liggen is dat in sommige ogen storend. In delen van ons land wordt al subsidie gegeven om zwarte kleden aan te schaffen die de boer er dan omheen kan pakken. Het oog wil nogal wat. Als je zo doordenkt is er misschien voor de weidegang ook wel een ‘diervriendelijker’ oplossing. Waarom geen levensgrote zwartbonte of roodbonte modellen gemaakt? Die plaats je dan in het weiland, desnoods over de hooibalen heen. Een koe in het land staat of ligt, veel beweging zit er niet in en de langs rijdende toerist zal het verschil bij een goed model zeker niet opvallen. En daar kun je dan weer subsidie op geven. Want het staat of valt bij het begin van mijn betoog: we doen het allemaal voor het oog en niet voor de koe, al wil de zuivelindustrie ons dat graag doen geloven. Ga zelf maar eens een dag in de brandende zon liggen of met je kont naar een dikke regenbui staan… Dan wil je ook een serrestal! En wat betreft het milieu nog even dit: de ‘biologische’ koeien stoten veel meer van het uiterst schadelijke broeikasgas methaan uit dan hun ‘gewone’ zusters. Alles wat je ziet is niet wat je denkt dat je ziet…..

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws Volg ons op

of de WASP® wespenval. www.twitter.com/rekreavakkrant

www.recreadata.nl

RekreaVakkrant jaargang 15 • nummer 5 • september 2012

11


P

Rekrea akkrant Ardoer campings

Na een succesvolle reiskostenactie eerder dit seizoen, waarmee de economie werd gestimuleerd door de reiskosten van gasten te vergoeden, kwamen de campings van Ardoer nu de werkende ouders tegemoet. “Door de steeds veranderende regelgeving op het gebied van de vergoedingen voor kinder- en VCbuitenschoolse opvang vallen steeds meer werkende ouders in de basisschoolvakantie terug op grootouders om de vakantie van de kinderen te overbruggen”, licht Suze-An Altena marketingdirecteur van Ardoer, toe. Door hen de mogelijkheid te bieden hun kleinkinderen tot 12 jaar gratis mee te nemen op vakantie in de laatste schoolvakantieweek, denken de campings een win-win situatie te creëren. “ Ouders zijn voorzien van opvang voor hun kinderen, die vervolgens een onvergetelijke en kwalitatieve tijd beleven op de camping met opa en oma. Om hen te belonen voor de liefde en energie die zij in deze vakantieopvang steken en waarmee ze hun kinderen ontlasten, bieden wij ze de mogelijkheid hun kleinkinderen, afhankelijk van de camping, vanaf 3 nachten gratis te laten verblijven. In een groep van 23 Nederlandse ondernemers, die zich hebben verenigd binnen het samenwerkingsverband Ardoer praten we vaak over dit soort onderwerpen. Goed gastheerschap staat hoog in het vaandel en daar past een duidelijke visie bij. Dit heeft onder andere geresulteerd in een nieuwe actie waarin opa en oma en hun beleving op de camping centraal staan. Dat wij daar als samenwerkingsverband een positieve bijdrage aan kunnen leveren door de kinderen in hun laatste schoolvakantieweek gratis te laten verblijven, zien wij als iets wat wij graag doen; meedenken met onze gasten.”

Walibi’s nieuwe look W

Campinggames op Beerze Bulten

alibi Holland heeft tot nu toe een geslaagd seizoen achter de rug. De hoge bezoekersaantallen zijn onder andere te wijten aan de komst van Walibi’s nieuwe look & feel en het goede attractieparkenweer. Mascha van Till, directeur Walibi Holland: “Qua bezoekersaantallen lopen we voor vergeleken met afgelopen jaar. Walibi Holland heeft vorig jaar sinds de rebranding geïnvesteerd in een nieuwe frisse look en feel. Zo is bijvoorbeeld de Mainstreet volledig onder handen genomen en is de Hall of Fame compleet vernieuwd. Daarnaast is in april ‘Club Psyke: 5D Experience’ geopend, een nieuwe unieke attractie waar veel bezoekers nieuwsgierig naar zijn.” Uit onderzoek blijkt dat deze nieuwe look en de nieuwe attractie uitstekend worden gewaardeerd door onze bezoekers. Bovendien heeft Walibi Holland onlangs een wereldprimeur gelanceerd: Thrill Battle. Met deze interactieve game applicatie worden bezoekers uitgedaagd om alle extreme rides van het park te bedwingen. Ook heeft het gunstige attractieparkenweer in het voorjaar en de afgelopen zomerweek ervoor gezorgd dat vele bezoekers het attractiepark opzochten. Daarnaast vindt van 12 tot en met 28 oktober a.s. het beruchte festival Halloween Fright Nights weer plaats.

Beweegtuin Losser D

e Beweegtuin Losser is ingericht met beweegtoestellen om de inwoners van Losser over te halen te gaan bewegen in de buitenlucht. De Beweegtuin is een onderdeel van de compleet nieuw aangelegde tuin van verpleeghuis Oldenhove en woon- en zorgcentrum Sint MaartensStede. In de Beweegtuin zijn acht OutdoorGym fitnesstoestellen en een infozuil geplaatst door Kühlkamp Buitenspelen. Om de fitnesstoestellen goed te leren gebruiken, zijn meerdere introductiecursussen georganiseerd. Bovendien is het de bedoeling dat beweeggroepen gevormd worden die gecoördineerd aan bewegingscursussen kunnen deelnemen. De keuze voor de OutdoorGym fitnesstoestellen is gemaakt door de bewoners van de zorggroep zelf. De frisse uitstraling van de beweegtoestellen sprak de bewoners het meeste aan. Om veel verschillende spiergroepen te oefenen, is gekozen voor een variëteit aan fitnesstoestellen: van een handfiets voor de armspieren, een skimachine voor de beenspieren tot een heuptwister om de heupen losser te maken.

Op vrijetijdspark Beerze Bulten zijn voor het eerst de campinggames gehouden. Op dit campingspellenfestijn konden gasten onder andere tentharingwerpen, caravanslepen, wc rollen vasthouden en tentproppen. Hoogtepunt van de dag was de recordpoging afwassen. Eigenaar Gerrit-Jan Hagedoorn van Beerze Bulten: ‘De Olympische Spelen waren in volle gang, daarom leek het ons leuk om ook te proberen een record te vestigen.  Omdat afwassen echt een campingactiviteit is, hebben we dit opgepakt. Op internet konden we geen informatie vinden over een afwasrecord dus we gaan ervan uit dat we met 247 deelnemers nu in het bezit zijn van het wereldrecord. We laten het echter niet registreren. Wie weet doen we volgend jaar een officiële poging. De campinggames zijn in ieder geval een enorm succes!”

De grootste database van fysieke toegangscontrole-apparatuur met technische beschrijvingen en projectfoto’s vindt u op:

www.methon.nl

Nieuwe producten Falco

Falco introduceert nu een groot aantal nieuwe banken, afvalbakken en asbakken. Falco gebruikt voor de fabricage van alle producten duurzame materialen. Zoals hout met het FSC© keurmerk van de Forest Stewardship Council. Er zijn drie nieuwe banken toegevoegd aan het assortiment, de FalcoNorma, FalcoPrestige en de FalcoNine. Het design van FalcoNorma kenmerkt zich door de speelse vormgeving van de zijsteunen. FalcoNorma is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen; een combinatie FSC gecertificeerde hardhouten delen met stalen zijsteunen, een geheel stalen uitvoering en beide varianten zijn verkrijgbaar met en zonder rugleuning. FalcoPrestige is een veelzijdige bank. De gebruikte materialen zijn FSC gecertificeerd hout en staal. Qua variatie kan er gekozen worden uit open of gesloten zijsteunen en met of zonder rugleuning. FalcoNine dankt zijn naam aan de zijsteunen. Deze bank heeft een perfecte zit, dankzij uitgebreid onderzoek naar de ergonomische maatvoeringen van een bank, voornamelijk onder senioren. De twee nieuwe afvalbakken hebben ieder hun eigen stijl; FalcoAntico heeft een nostalgische uitstraling en FalcoKronos oogt modern. Beide bakken zijn eenvoudig te legen en het is mogelijk om de stalen delen te poedercoaten in 1 van de ruim 190 RAL kleuren. Falco introduceert twee nieuwe asbakken die prima geschikt zijn voor buiten. De FalcoAsh is een RVS peukenpaal en beschikbaar in vier verschillende varianten voor de plaatsing. FalcoPito is een moderne, elektrolytisch verzinkte asbak die standaard wordt gepoedercaot. FalcoPito kan aan de wand worden bevestigd of worden geleverd met aangegoten betonvoet of aangelaste voetplaat. Voor informatie: Falco bv, tel: 0546554444, e-mail: info@falco.nl.

12

toegangscontrolesystemen en entreebeveiliging voor voertuigen en voetgangers levering - installatie - service

Tel.: 0252-531230 E-mail: info@methon.nl

Internet voor gasten veilig, helpdesk (24x7 status informatie)

wifisite werkt!

Uw continuïteit is onze prioriteit

NC-systems bv verzorgt het complete systeembeheer en de installatie van werkomgevingen voor kleine en middelgrote bedrijven. Wij hebben ons gespecialiseerd in de aanleg van betrouwbare draadloze netwerken en slimme netwerkoplossingen voor complexe bedrijfssituaties. Vrijblijvend informatie voor een oplossing op uw lokatie of een second opinion? Bel 0224-551065. www.nc-systems.nl

NC-systems bv

Blokhutten • tuinhuizen • chalets • blokhuizen • clubgebouwen • sauna’s ateliers • recreatiewoningen • volkstuinblokhutten • maatwerk blokhutten

Marketing op maat voor campings van (ieder) formaat

• 50-70 of 92 mm dikke Noord-Europese vurenhouten wandbalken met tweevoudige messing groef verbinding • draaikiepramen met isolatieglas

Maatwerk is onze specialiteit Kijk voor uitgebreide informatie op www.hermansblokhuizen.nl Tel: 0497-530666

Hermans Blokhuizen…

persoonlijk advies en kwaliteit voor een betaalbare prijs.

RekreaVakkrant jaargang 15 • nummer 5 • september 2012

033 422 70 60 / maaike@alanrogers.nl / www.marketing.alanrogers.com

www.recreadata.nl


P

Rekrea akkrant

‘Groen’ trekt gasten D

Whitepaper

Er zijn vele oplossingen denkbaar voor het parkeren van fietsen. De kunst is om de oplossing te kiezen die het beste aansluit bij een specifieke locatie. VelopA-Citystyle heeft een whitepaper uitgegeven waarin de meest geschikte oplossingen per locatietype worden aangedragen. Verschillende typen locaties, zoals centrum, een ziekenhuis, een bedrijventerrein of een school stellen specifieke eisen aan fietsenstallingen. Vragen zoals “Hoeveel fietsers komen naar de locatie?”, “Blijven ze lang of kort?” en “Ligt de nadruk op gemak of juist op veiligheid?” spelen een belangrijke rol bij het kiezen van een oplossing. In de whitepaper worden aan de hand van deze en andere eisen de beste oplossingen per locatietype overzichtelijk weergegeven. Met de juiste fietsenstalling op de juiste plek is het makkelijker de fietser te verleiden er echt gebruik van te maken. Zo lukt het ook beter om fietsgebruik te stimuleren en het fietsparkeren te handhaven. De praktijkvoorbeelden in de whitepaper bevestigen dit. De whitepaper is eenvoudig en gratis te downloaden op www.velopa.nl/ brochures en whitepapers.

e Nederlandse vakantieganger vindt duurzaamheid steeds belangrijker bij het kiezen van een vakantieaccommodatie. Dat blijkt uit een enquête die boekingswebsite Weekendjeweg.nl heeft uitgevoerd onder 3000 personen. De resultaten werden gepresenteerd tijdens de eerste ‘innovatietafel Bewust op Reis’ in het ‘ecodesigned’ Court Garden Hotel in Den Haag. Hier kwamen verschillende ondernemers en organisaties uit de branche bijeen om kennis en ideeën uit te wisselen over duurzaamheid en innovatie bij vakantieaccommodaties. Eerste conclusie: een duurzamere bedrijfsvoering hoeft niet ingewikkeld te zijn en met goede communicatie hierover maak je het verschil. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat weliswaar nog maar een beperkt gedeelte (5,6%) van de mensen op dit moment een accommodatie uitzoekt met het duurzaamheidslabel ‘Bewust op Reis’, maar dat 59 % wel van zins is dit label in de toekomst mee te laten wegen bij hun keuzes. Daarmee kan vastgesteld worden dat ook in deze sector duurzaamheid voor consumenten een steeds belangrijker keuzecriterium is.

Bewust op Reis

In 2010 hebben Bookit (Weekendjeweg.nl), NS, Accor Hotels Nederland en CenterParcs geza-

Column Vrouwen

Tecla Bloemkolk tecla@natuurkampeerterreinen www.asunta.nl

Knooppunten! Mevrouw Achou Zhang, eigenaresse van het Court Garden Hotel, krijgt als nieuwe deelnemer het gevelbordje Bewust op Reis uitgereikt door Ed Trentelman van Bookit, een van de founding fathers van Bewust op Reis.

menlijk het label ‘Bewust Op Reis’ opgericht. Dit label maakt voor consumenten in één oogopslag duidelijk of een vakantieaccommodatie beschikt over een duurzaamheidskeurmerk. Ondernemers die beschikken over een van de erkende keurmerken (Green Key, TraveLife, EU Ecolabel, Green Globe en ISO 14001) kunnen zich gratis aansluiten bij Bewust op Reis. Het label staat ook open voor andere duurzaamheidskeurmerken. Bewust op Reis wordt ondersteund door het ministerie van EL&I.

KazerneKwartier Venlo V enlo start de tweede grote aanbesteding voor de ontwikkeling van het KazerneKwartier. Het KazerneKwartier wordt de komende jaren ontwikkeld tot een 22 hectare groot leisure- en entertainmentpark. Met deze aanbesteding zet Venlo in een keer een grote ontwikkelzone in de markt. Het KazerneKwartier bestaat in feite uit twee ontwikkelzones: de lijnstadzone met intensieve bebouwing en de parkzone met minder intensieve bebouwing. Eerder dit jaar is reeds gestart met de aanbesteding van het multifunctionele voetbalstadion, de eerste grote ontwikkeling in de lijnstadzone. Deze aanbesteding bevindt zich inmiddels in de zogenoemde concurrentiegerichte dialoogfase met drie geselecteerde partijen. Het overige deel van de lijnstadzone wordt nu in een keer via een aanbesteding in de markt gezet. Vandaag is de selectieleidraad gepubliceerd waarop partijen zich kunnen inschrijven. Deze Selectieleidraad bevat informatie over de ambities van de gemeente Venlo ten aanzien van het KazerneKwartier, de aanbestedingsprocedure en informatie die bij deelname ingediend dient te worden. In deze eerste fase van de aanbesteding wil de gemeente Venlo drie partijen selecteren, waarmee in een volgende fase een concurrentie gerichte dialoog wordt gevoerd.

Dit moet leiden tot het contracteren van één partij om het gebied voor eigen rekening en risico te ontwikkelen. Naast voetbal, popconcerten, congressen en beurzen biedt het terrein onder andere ruimte aan kansspelen, wellness, buitenevenementen of ander gelijksoortige functies. De bouw van het Mfc start naar verwachting begin 2013 en is daarmee de eerste grootschalige leisure-ontwikkeling in het gebied. De totale ontwikkeling van het KazerneKwartier duurt zo’n tien jaar. In het KazerneKwartier zijn tijdens archeologische opgravingen de resten aangetroffen van het 16e eeuwse Spaanse fort St. Michiel. De resten van dit unieke fort krijgen veel aandacht in de verdere gebiedsontwikkeling. Het fort vormt zelfs hèt structurerend element, waarbij het fort deels in oude glorie zal worden gereconstrueerd. Dit alles levert een extra attractiewaarde op voor het leisureconcept. Bovendien vormt het een uniek en onderscheidend element ten opzichte van andere vergelijkbare leisuregebieden in Nederland. Het bestemmingsplan is eerder dit jaar reeds vastgesteld. Momenteel maakt de gemeente de gronden bouwrijp en zal zij binnen afzienbare tijd al starten met delen van de openbare ruimte en de restauratie van het fort.

Het Keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie gericht op verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en accommodaties voor consumenten. • certificatie en inspectie van speeltoestellen en waterglijbanen • speelruimtebeleidsplannen en veiligheidsbeoordeling • opleidingen en cursussen

T 079 363 7000

E spelen@keurmerk.nl

www.keurmerk.nl

E

r is een kille verandering gaande in recreatief Nederland. U wist het nog niet? Dan heeft u vermoedelijk het afgelopen jaar nog geen fietstocht gemaakt. Onder verhullende motieven van makkelijker en meer keuze vrijheid is Nederland langzaam maar zeker omgevormd tot een nummerland. Cijfers en getallen beheersen ons land en onze economie, maar dat dit ook door moest dringen tot de recreatieve kant van Nederland is verbijsterend. Ik heb het over de fietsknooppunten. Voor diegenen onder u die het systeem nog niet kennen: op diverse kruisingen van wegen is een nummer geplaatst. Op sommige plekken staan overzichtsborden met een kaartje met alle nummers van dat gebied. Zo kan je van nummer tot nummer fietsen en je eigen route bepalen. Een doodsaai idee uit België, als eerste ingevoerd in Limburg en langzaam maar zeker door alle provincies geïntroduceerd als de methode om fietsers van dienst te zijn bij het maken van hun fietstochtje. Wat een armoede. U moet weten dat Nederland een intensief netwerk kende van aantrekkelijke , met bordjes gemarkeerde fietsroutes, uitgezet door o.a. de ANWB. Ideaal voor op hun gemak gestelde fietsers zoals ik, die van bordje naar bordje konden fietsen. Daarbij een, in de regel, goede indruk van het gebied kregen en niet steeds op de kaart hoefden te kijken. De fietsroutes hadden de namen van de omgeving (de Oude IJssel route, Paterswoldsemeer route) of een thema (Zandenbosroute, Oranjeroute) zodat je ook nog een idee had waar je was en wat je allemaal kon zien en beleven aan jouw fietsroute. Maar nu? Alle fietsroutebordjes zijn verdwenen. Ja, je mag ook nu van bordje naar bordje rijden en ook nu hoef je, als je tevoren de nummertjes hebt genoteerd, niet van je fiets af om op de kaart te kijken. Klopt. Maar in plaats van dat je weet dat je langs de Dokkumer Ee fietst, ga je van 30 naar 24 naar 12. En door 29, 25, 15 te doen heb je geen idee dat je door het Noord Hollands duinreservaat fietst. De kennis van de Buurtschappen in de Achterhoek is ingeleverd door 40, 41, 17, 12 !. Het landschap gereduceerd tot cijfers. We vinden toch allemaal dat recreatie een “belevenis” moet zijn ? Kennelijk niet voor de recreatieve fietstocht. Daarbij, de toch al door Tom-Tom en GPS genivelleerde kennis van de geografie van ons land wordt met deze fietsnummertjes tot een dieptepunt gebracht. Ik vrees het ergste voor ons, vrouwen: wij zijn het namelijk die het meeste fietsen. Daarom zijn we een stuk gezonder dan de mannelijke helft van de bevolking. Maar o wee als we onze kennis van de omgeving laten reduceren tot een nummertje! Dat we slechts weten dat we bij 8 zijn en niet in De Kaag. Of ons laten leiden door 28, 31, 29 en niet het besef hebben dat we over de grensweg met Duitsland hebben gefietst. En wat denkt u, ondernemer, ervan dat uw Natuurkampeerterrein op, ik noem maar wat, nummer 10 zit in plaats van op De Wier? Dus, in het belang van ons plezier en onze geestelijke gezondheid: weg met de fietsknooppunten!

www.recreadata.nl

RekreaVakkrant jaargang 15 • nummer 5 • september 2012

13


P

Rekrea akkrant

Agenda 2012 Green Deal September

4 t/m 9 Hiswa te Water NDSM-werf 12 t/m15 GalaBau 2012 Nürnberg 24 t/m 26 Horeca Relatiedagen Hardenberg Evenementenhal Hardenberg 27 Wereld Toerisme Dag Omnisport Apeldoorn

Oktober

3 t/m 5 Demo-Dagen 2012 Papendal 9 t/m 11 Euro Attractions Show (EAS) Messe Berlijn 10 t/m 11 Dag van de Openbare Ruimte Nederland Expo Houten 12 t/m14 Second Home International Jaarbeurs Utrecht

November 6 t/m 8

 ecreatie Vakbeurs R Hardenberg Evenementenhal Hardenberg 12 t/m 13 Gastronomie 2012 Jaarbeurs Utrecht 12 t/m 16 IAAPA Attractions Expo 2012 Orlando, Florida 13 t/m 15 Aqualie Beurscomplex Eurexpo Lyon 13 t/m16 Piscine Beurscomplex Eurexpo Lyon 18 t/m 22 Horeca Expo Gent Flanders Expo 22 Verkeer & Mobiliteit België Antwerp expo 26 t/m 28 Recreatie Vakbeurs Gorinchem Evenementenhal Gorinchem 26 t/m 28 Horeca Relatiedagen Gorinchem Evenementenhal Gorinchem 29 Verkeer & Mobiliteit Nederland Expo Houten

R

GV, provincie Gelderland, STIRR (Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte) en RECRON hebben een zogenaamde Green Deal gesloten met de Ministeries van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en van Infrastructuur & Milieu. Doel van deze Green Deal is het op een gezamenlijke wijze onderzoeken hoe ontwikkelingen op gebied van natuur en recreatie op de recreatiegebieden Heerderstrand, Kievitsveld en Zandenplas te realiseren zijn. De Green Deal werd getekend door RGV, STIRR, RECRON en de provincie Gelderland op recreatiegebied Heerderstrand. Goede initiatieven in de recreatiesector kunnen door regelgeving vaak geen doorgang vinden. Door een Green Deal af te sluiten kan in ruil voor het inrichten van natuur bijvoorbeeld een recreatief-toeristische attractie worden gerealiseerd. Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland, onderstreepte dat deze Green Deal belangrijk is voor de economie van Gelderland. “Groen en groei zijn een goede combinatie, maar er moet een andere manier van denken en samenwerken komen”, aldus de gedeputeerde. Met de Green Deal op de Veluwe worden concrete stappen gezet naar een duurza-

Recreatiegebied Kievitsveld populair R

GV recreatiegebied Kievitsveld tussen Epe en Vaassen trekt deze zomer meer bezoekers dan ooit. Kievitsveld heeft de laatste jaren een grote kwaliteitsslag gemaakt. Wellnesscentrum De Veluwse Bron, Wakeboard- en waterskicentrum Burnside Cablepark, het terras aan het water, de verbeterde stranden en de al jaren uitstekende zwemwaterkwaliteit maken het gebied erg populair. Begin dit jaar zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst waardoor ook bij minder goed weer de kinderen zich hier goed vermaken. Dat de waterkwaliteit zo

goed is komt onder meer omdat de Smallertse Beek – waarop een riooloverstort uitkwam - tien jaar geleden helemaal om de recreatieplas is omgeleid. Het water is in die jaren op natuurlijke wijze gezuiverd. Mischa van Burnside Cablepark: “We merken dat onze gasten soms nog niet weten dat het water en de speelweides zo schoon zijn geworden. Het is jammer als mensen hierdoor wegblijven van dit prachtige gebied. Waar andere plassen nog wel eens te maken krijgen met blauwalgen of botulisme komt dit in de plas van Kievitsveld niet voor.”

Eén van de stroomkasten / oplaadpunten aan de Zuiderkade te Franeker.

Stroomkasten in Franeker Om de ‘verborgen potentie’ van Franeker als watersportstad te verzilveren, bestedingen van toeristen in de stad te vergroten en daarmee de werkgelegenheid een impuls te geven, zet de gemeente Franekeradeel in op watersport om de economie van de stad te versterken. In dit kader heeft Seijsener Rekreatietechniek onlangs vier stroomkasten geplaatst op de Zuiderkade, die ook gebruikt kunnen worden als oplaadpunt voor kleine en grote elektrische jachten. Na geldinworp kunnen de elektrische jachteigenaren naar keuze beschikken over een 220V/16A of 380V/40A krachtstroomaansluiting. De laadpunten zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Friese Merenproject, dat een nog betere ontsluiting van Friesland voor de watersporter beoogt en een voortvarende overgang naar elektrische aandrijving van motorjachten. Seijsener ontwikkelt en produceert in eigen huis voor de plezier- én beroepsvaart onder andere servicezuilen voor stroom en water, energiebeheersystemen en (kaart) betaalsystemen.

Uw voordeel met onze expertise!

December 4 t/m 6

mere economie waarin groen en groei hand in hand gaan. Er wordt onderzocht of nieuwe recreatieve bedrijvigheid op de recreatiegebieden Heerderstrand in Heerde, Zandenplas in Nunspeet en Kievitsveld in Emst (Epe) te realiseren is. Bij Heerderstrand en Zandenplas wordt gedacht aan de vervanging of versterking van de horecafunctie, op Kievitsveld gaat het om de vestiging van recreatief verblijf bij wellnessressort De Veluwse Bron. Dit is nodig om de aantrekkingskracht van de gebieden te versterken. Tegelijkertijd geven extra activiteiten een impuls aan de regionale economie en werkgelegenheid. De provincie Gelderland en beide ministeries spannen zich in om knellende regels vanuit Ecologische Hoofd Structuur en Natura 2000 niet belemmerend te laten werken. Een gedeelte van de investeringen in nieuwe economische activiteiten wordt aangewend voor nieuwe natuur op of nabij de RGV recreatiegebieden op de Veluwe en in het Rijk van Nijmegen. Daarnaast zijn er investeringen in landschapsversterking – onder andere circa vijf kilometer laanbeplanting -, duurzame energieopwekking in experimenten met hakhout voor natuur én biomassa - en in omzetting van bosbeheer gericht op biodiversiteit.

IAEE EXPO! Orlando, Florida

Agenda 2013 INVES TEE VER R NU IN

Januari

7 t/m 10 Horecava Amsterda Rai 8 Dutch Toerism Expo 2013 Jaarbeurs Utrecht 9 t/m 13 Vakantiebeurs 2013 Jaarbeurs Utrecht 17 t/m 22 Caravana WTC Expo Leeuwarden 21 t/m 22 BBB Horecavakbeurs MECC Maastricht 28 t/m 29 GastroTek 2012 Messe Kalkar 28 t/m 29 ReFreSure 2013 Messe Kalkar

Februari 4 t/m 6 5 t/m 7

14

Horeca Event Assen TT Hall Assen Recreatie Vakbeurs Venray Evenementenhal Venray

RekreaVakkrant jaargang 15 • nummer 5 • september 2012

ACCO HUUR MODA TIES

Te koop: NordsTar super ClassiC • • • • •

afmeting 26 x 11.5 m 2 slaapkamers 2x twinbed en 1x tweepersoonsbed uitrekbed woonkamer badkamer douche/zitbad toilet en wastafel

• • • • •

TV aansluiting woonkamer 4 pits kooktoestel compleet gerenoveerd gordijnen kussens novilon aluminium beplating gas kachel/geyser propaan

60 stuks - per stuk verkrijgbaar voor € 2.395,-/stuk excl. BTW (nu te bezichtigen, direct beschikbaar) CoNTiNu aaNBod • meer dan 1000 verhuuraccomodaties nieuw en gebruikt Voor een vrijblijvend gesprek of aanvullende informatie kunt u ons bereiken via 0493-326997, 06-30001430 (Gerrit van Bree) of info@recreahome.nl.

www.recreadata.nl


P

Rekrea akkrant

Vrije tijdsbestedingen bron voor gezondheid, inkomen en leefbaarheid

Schoolvakanties 2012

Actie plan vrijetijdseconomie Gelderland, deel 1

E

én van de uitdagingen in het coalitieakkoord is het bestrijden van de economische crisis met als speerpunten het stimule-

ren van de Gelderse economie en het bevorderen van innovatie en werkgelegenheid. Naast de topsectoren is er ook speciale aandacht voor recreatie en toerisme. Het coalitieakkoord bevat uitgangspun-

Zomervakantie Herfstvakantie Regio noord 20 t/m 28-10-2012

bo+vo

Regio midden en zuid 13 t/m 21-10-2012

bp+vo

Kerstvakantie Alle regio’s 22-12-2012 t/m 06-01-2013 bo+vo

ten die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie. Er moet gedacht worden in kansen en niet in problemen. Er is samenwerking nodig en er moeten geen belemmeringen worden opgeworpen. Kansrijke initi-

bo = basisonderwijs/speciaal onderwijs vo = voortgezet onderwijs.

atieven moeten gefaciliteerd worden door regelgeving en ro-beleid.

Bron: Ministerie van OCW

Belang vrijetijdseconomie

De keuze voor een apart actieprogramma vrijetijdseconomie wordt gemaakt vanwege het grote belang van de sector en de beleidsafhankelijke positie. Onder vrijetijdssector verstaan we de combinatie en samenhang van toeristische dag- en overheidsbedrijven, horeca, de recreatieschappen en Regionale Bureaus voor Toerisme (RBT’s), aanbieders van routes en cultuur en cultuurhistorie. Bijna 6% van de Gelderse beroepsbevolking verdient haar geld in de vrijetijdssector. Indirect is dit percentage nog hoger. De sector is van grote economische betekenis voor Gelderland. Een paar cijfers ter illustratie: • B estedingen binnenlandse vakanties in Gelderland 2011 ruim € 404 miljoen. • B estedingen dagrecreatie vrijetijdsactiviteiten buiten de eigen woning van meer dan twee uur circa € 2,5 miljard. • Vanuit Duitsland (Nordrhein-Westfalen/Niedersachsen) circa 4,5 miljoen dagtochten, ondernomen in Gelderland. De economische waarde hiervan komt uit op € 345 miljoen. • Binnenlandse meerdaagse zakenreizen naar Gelderland ± € 205 miljoen. • Vakanties en zakelijk bezoek van buitenlanders ± € 78 miljoen. Het vrijetijdsproduct bepaalt mede de aantrekkelijkheid van een gebied en andersom. Cultuur en natuur zijn belangrijke voorwaarden voor een aantrekkelijk gebied. In sommige gemeente kunnen voorzieningen, zoals een supermarkt, alleen dankzij toeristen blijven bestaan. Verder zijn toerisme en recreatie belangrijk voor een gezonde samenleving. Mensen hebben in deze drukke tijdentijd nog om te ontspannen en nieuwe energie op te doen. Ook is de vrijetijdssector belangrijk voor schoolverlaters en lager opgeleiden en heeft de sector betekenis voor natuur en cultuurhistorisch) behoud. Toerisme en vrijetijdsbesteding zijn potentiële dragers voor ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit omdat zij een ‘gebiedsproduct’ zijn (mensen bezoeken een stad of een streek). Goede recreatiemogelijkheden zijn een voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.

Vier toeristische regio’s

Gelderland bestaat uit vier toeristische regio’s: de Veluwe, de Achterhoek, Rivierenland en de Stadsregio. Deze regio’s hebben allen hun eigen specifieke kenmerken en aanbod. Voor de toerist zijn deze regio’s meer of mindere mate herkenbare merken.

Bijzondere data 2012

Integrale aanpak

Het provinciale beleidsterrein vrijetijdseconomie heeft veel raakvlakken met andere provinciale beleidsterreinen zoals natuur, cultuur, landschap, cultuurhistorie en sport. Daarom wordt er zo veel mogelijk integraal aan projecten gewerkt. Hierdoor ontstaan extra mogelijkheden. Daarnaast zijn er beleidsterreinen die weliswaar relevant zijn, zoals het vestigingsklimaat. Deze raakvlakken worden in deze notitie niet verder uitgewerkt.

Ontwikkelingen en trends Wij zijn veranderd

De gestegen welvaart de afgelopen decennia heeft er bij consumenten voor gezorgd dat veel materiële behoeften meteen konden worden vervuld. Gemaksvoedsel ligt overal in de schappen van de supermarkten, Google ontsluit iedere informatie voor ons. De doorbraak van mobiel internet levert nog een extra versnelling op. Journalistieke en andere nieuwtjes vliegen over de wereld via Twitter. Datzelfde geldt voor de mens zelf. Via low costcarriers zijn veel exotische vakantiebestemmingen normaal geworden. Geduld is schaarser geworden nu onthaasten geen begrip meer is, maar een activiteit is geworden, waar een grote schare ondernemers staat te trappelen om de moderne consument bij te helpen. Vele ondernemers spelen op dit type trends is. Zo is er Walt Disney die experimenteert met wachtloze attracties: je trekt een kaartje, gaat wat anders doen en zodra je aan de beurt bent wordt je omgeroepen. Heb je per ongeluk je bier niet koud gezet? Grolsch komt het graag omruilen voor een ijskoude. Sociale én economische trends spelen een belangrijke rol voor ondernemers. Wanneer haak je wel in, zet je de trend of sluit je aan. De vrijetijdssector is van oudsher een sector die gevoelig is voor trends van consumentengedrag en sociologische ontwikkelingen. Ondernemers moeten snel en wendbaar kunnen zijn om op de veranderende wensen in te kunnen spelen. De huidige economische ontwikkelingen zijn ook in deze sector voelbaar. Door de economische recessie stijgen momenteel de werkloosheid en de kosten. Het besteedbaar inkomen van mensen daalt daarentegen. bron: Provincie Gelderland

RTV ruw terrein voertuig, 22 pk

Prinsjesdag Dierendag Halloween Sinterklaas Kerstmis

18 september 4 oktober 31 oktober 5 december 25-26 december

Bijzondere data 2013 Nieuwjaar Valentijsdag Carnaval Goede Vrijdag Pasen Koninginnedag Bevrijdingsdag Hemelvaart Moederdag Pinksteren Vaderdag

1 januari 14 februari 10 februari 29 maart 31 maart en 1 april 30 april 5 mei 9 mei 12 mei 19 en 20 mei 16 juni

Volgende editie

Robert Ronday is sinds 15 juni jl. werkzaam bij de Oostappen Groep Vakantieparken als operationeel manager. Daarvoor is hij meer dan 20 jaar actief geweest bij Circus Herman Renz, de laatste 15 jaar als circusdirecteur. Oostappen Groep ziet in Ronday de topmanager die

Topkwaliteit uit het land van de rijzende zon:

wendbaar, sterk, oranje

• Universeel inzetbaar voertuig met ultra-sterke werkethiek

een centrale rol gaat vervullen bij het dagelijks beheer

• Variabele Hydro Transmissie met 3 groepen, stuurbekrachtiging

van de elf vakantieparken

• Geavanceerde veersysteem, 4 wd, grote bodemvrijheid

en de verdere groei van de

• Sterke dieselmotor, hydrostatische stuurbekrachtiging • Ruime laadbak met hydraulisch kipsysteem voor zware ladingen • Aantrekkelijk geprijsd door productie op wereldschaal

organisatie. In de komende editie van RekreaVakkrant, verschijndatum 28 september a.s. een interview met Peter Gillis, directeur Oostappen

Gebr. De Vor Achterveld BV Hessenweg 164 • Postbus 2 • 3790 CA ACHTERVELD Tel. 0342 45 95 41 • Fax 0342 45 95 00 • info@devor.nl

www.recreadata.nl

Groep Vakantieparken en •

www.devor.nl

Robert Ronday.

RekreaVakkrant jaargang 15 • nummer 5 • september 2012

15


Eén leverancier, één aanspreekpunt Complete expertise in recreatietechniek

RECREAtIEtEChnIEk GLASVEZELtEChnIEk InfRAStRUCtUUR tELECOMMUnICAtIE

Gebr. vd Donk Recreatietechniek heeft alle expertise in huis voor de aanleg en het onderhoud van technische installaties en infrastructuren op recreatieterreinen en jachthavens. Of het nu gaat om complete aanleg van en/of levering van producten voor riool, water, gas, elektra, CAI, internet, glasvezel en grondwerk, Gebr. vd Donk kan zijn specialisme voor u inzetten als totaal partner in recreatietechniek. Betrouwbaarheid staat hierbij voorop. De installaties moeten doen waar u om vraagt en zorgen mede voor continuïteit in uw bedrijfsvoering. Uw wens tot veilige, goedgekeurde installaties en infrastructuur is onze zorg van elke dag. Dat vraagt om gedegen kennis die wij graag 24 uur per dag aan u beschikbaar stellen voor aanleg, service en onderhoud. Zelf aanleggen? Geen probleem. Gebruik dan onze materialen en expertise want ook uw gasten willen op elk moment van de dag zorgeloos van hun vakantie genieten en daar helpen wij u bij.

Gebr. vd Donk investeert graag in u. Vraag vrijblijvend een offerte aan! Kies voor recreatietechniek die werkt.

Menhirweg 6, 5342 LS Oss • Postbus 255, 5340 AG Oss T +31 (0)88 31 31 000 • F +31 (0)88 31 31 001 • www.vddonk.nl

RekreaVakkrant 5 2012  
RekreaVakkrant 5 2012  

Nieuws uit de recreatiemarkt

Advertisement