Page 1


Fru Anderssons ”små frön” Ger dig idéer och tankar till ett innerligare liv

av Annica Andersson


Förord Upptakten till denna bok var starten av mitt projekt ”Back to life”. Målet med projektet är att få människor att tänka till; Vad vill jag med mitt liv? och ge idéer och tankar om vägar dit. Innehållet har jag kommit fram till, i mina relationer. Jag har studerat mycket, för att försöka förstå varför människor agerar på så olika sätt. Jag vet att det är viktigt att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Det jag skriver om är grundat på sunt förnuft och egna erfarenheter, jag har inte någon akademisk utbildning i psykologi. Målet är att boken skall ge något till alla, att den skall kännas enkel och okomplicerad, precis som livet bör vara. Jag vill tacka Er alla, som gett mig problem i livet. Jag hade inte kunnat utvecklas lika mycket utan dem. Min väg har inte varit helt lätt, men jag vill ändå tacka alla, som bidrog till min utveckling. Tack Jannie och Joacim, mina fina barn som alltid stöttat mig i mitt livs skola. Tack Pehr som gav mig rådet att skriva denna bok. Tack Inez, Erik och Lars för Ert stöd i mina tankegångar.


Fru Anderssons ”små frön”

ger dig idéer och tankar till ett innerligare liv.

av Annica Andersson


Copyright Annica Andersson 2014

Hjo ISBN 91-631-3892-1 Andra upplagan Fรถrsta tryckningen

Elektronisk post: fru.anderson@mojligheten.com Hemsida: http://www.mojligheten.com


Mår Du bra? Känner Du dig kraftfull? Är Du helt nöjd med ditt liv? Kan Du slappna av, njuta och uppleva glädje?

Om inte, kanske denna bok kan ge Dig lite tankestöd.


Lugn och harmoni I dag har många av oss tappat bort lugnet och harmonin i tillvaron. Vi avverkar varje dags sysslor utan att orka utvärdera om vi lever som vi egentligen borde. En utvärdering kanske visar att vi är menade för något annat eller så är vi på helt rätt plats. Harmoni betyder olika för olika människor. En del är nöjda med sin tillvaro och tror eller vet att de har hittat rätt. Andra upplever ett missnöje över sin livssituation men kanske inte hittar vägen ut men en del har modet att ta tag i sin otillfredsställande belägenhet och agera för en förändring. Sedan finns det många som inte reflekterar alls över sin situation, det är enklast att bara vara – att inte ens känna efter, utan stänga av och fordra av sig själv att acceptera livet som det är. Vad har jag för rätt att klaga och kräva att jag ska ha ett ”toppenliv”? Vi kanske får en del varningssignaler i form av krämpor och sjukdomar eller så finns det människor omkring oss som ger oss en viss kritik, en tankeväckare från någon som ser på oss från utsidan. Kritik är guld värt för den som vågar 1


ta emot den och se den som en möjlighet att utvecklas. Om vi är omogna vill vi inte höra den, vi förklarar oss eller försvarar oss. Det är först när vi lyssnar och förstår, som vinsten kommer. Vi får möjlighet att utvecklas. Fantastiskt! Vi är proffs på att blunda för våra tillkortakommanden och låtsas att vi är okej, att vi gör rätt.

Varför sliter vi så för våra arbetsgivare? Kan det vara så att vi vill känna att vi gör något bra? Att vi åstadkommer något som gör att vi känner oss belåtna och stolta över vår insats? Tänk på att det är viktigt att veta om vi är på rätt arena? Får vi bekräftelse och erkännande från vår chef för det vi gjort eller räcker den egna tillfredsställelsen? Är jobbet den rätta platsen för att göra oss stolta och belåtna för våra prestationer? Tänk om det är än viktigare att åstadkomma resultat utanför jobbet - att förverkliga oss själva, att utveckla oss till klokare människor. Vi har olika stora krav på oss själva att lyckas och våra krav varierar: En del har krav på sig att visa sig duktig, en del har krav på sig att ha ett stort socialt umgänge, 2


andra har krav på sig att tjäna mycket pengar… Sedan finns det en del andra som prioriterar helt andra saker - de som ger sig själva chansen att berika sin själ, öka sin glädje och lycka. De som inte lägger ner tusentals timmar på att berika sin arbetsgivare utan fokuserar på högre värden, de värdena som inte skapats av människor utan av ”gud”. Att vara anställd och ha ett bra jobb, ger oss pengar, kanske status, makt och respekt men det ger oss inte den viktigaste rikedomen – riktig långvarig lycka. Ett fridfullt och kärleksfullt sinne hittar vi inte på jobbet utan i vår ensamhet och i umgänget med oss själva. Vi blir ofta förblindade av allt som finns att köpa och uppleva och glömmer bort att bara vara.

Meningen med livet En del frågar sig – vad är meningen med livet egentligen? Fråga upplevs många gånger som svår och det finns säkert många idéer om vad livets mening är. Kanske är det vanligaste svaret att vi ska föra människosläktet vidare. 3


Många av oss ser frågan för stor och går vidare i livet, utan att fullfölja tanken och se dess effekter. Andra har aldrig funderat på meningen med livet. Det kanske är så, att meningen med livet är en möjlighet för oss – för vår egen skull. Vi har chansen att utveckla oss och våra personligheter så att vi ska kunna uppleva lycka och känna glädje. Jag, fru Andersson, tror, att meningen med livet är att lära känna sig själv samt att hitta och utveckla sin potential – att blomma ut i full blom. Under vägen är det viktigt att utvecklas till en god och vis människa. Universell kärlek – vad är det? Jo, när vi kan känna kärlek till alla, oavsett vem det är. En utmaning som vi kanske inte kan lyckas med i detta liv men vi kan ta några steg i rätt riktning. Vi som finns här på jorden har viktiga uppdrag. Ju fler som hittar sin väg att blomma ut, lär sig att öka sin känsla av medmänsklighet och hittar vägar till den universella kärleken, desto bättre kommer våra liv och vår värld att bli. 4


Vårt nuvarande liv Vi är ensamma ansvariga för våra liv. Ingen annan än vi själva kan skapa vår lycka och framgång. Ansvaret vilar helt på oss, på var och en. Detta kan vara ett tungt ansvar att axla, så tungt att många avstår och låter dagarna passera. En del av oss är helt nöjda med sin situation och det är bara att gratulera. Vi andra har utmaningen att ta tag i våra brister, annars kommer framtiden att bli precis som det är i dag, just nu. Det blir ingen stor förändring utan nytt agerande. Om vi själva inte tar ansvar för våra liv, kommer annat indirekt eller direkt att styra oss och våra liv, på olika sätt. Andra människor och yttre händelser kommer att påverka vårt liv - vi är helt i händerna på andra. Vi tar en stor risk om vi ”passar” och låter slumpen eller andra styra vårt liv. Vi kanske stänger in vår egen vilja, våra drömmar och våra önskningar så de till slut dör i det syrefattiga mörkret och bara lämnar rester av bitterhet kvar. 5


Vill du överlåta ansvaret för vårt liv, till andra? Är det att visa dig själv respekt? Vi har alla rätt att göra vad vi vill med våra liv, vi har rätt att ge oss möjligheter att vara glada, tillfreds, nöjda och lyckliga. Genom att respektera oss själva får vi möjlighet att hitta frid och glädje i själ och hjärta. Vad är viktigt i mitt liv? Vi behöver ta oss tid att fundera över vad vi vill med våra liv. Vad är målet? Att tjäna pengar? Att ha många kompisar? Att se världen? Att göra gott? Att älska?... Vad är viktigt för mig? Frågan är stor och den kan vara svår att få grepp om. Jag skall därför ge några ett tips hur vi kan tänka, för att hitta vårt eget personliga svar. Tänk dig att Du ser din begravning. Dina avkommor och din älskade finns där. Dina föräldrar, dina vänner och dina arbetskamrater finns där. 6


Vad vill Du att de skall säga i talet om dig? ... ... ...

Våra verkliga mål Att tänka på sitt begravningstal kan vara givande när vi vill hitta våra verkliga mål. Vad är viktigt för mig, egentligen? Vi frångår på detta sätt att fastna i de små målen. Som t.ex. att hinna klart projektet innan helgen, att ordna skjutsarna till fotbollsmatchen, att måla om huset innan hösten... Genom att vi stannar upp och sätter oss ner för att tänka på begravningstalen hittar vi hur vi egentligen vill vara. Just att stanna upp och ta en timme att fundera är ytterst välgörande och 7


faktiskt nödvändigt. Visst kan Du offra en timme, för att tänka över ditt sätt att vara? Vad vill Du att dina barn skall säga om dig? Vad vill Du att din älskade skall säga om dig? Vad vill Du att andra skall säga om dig? Vad de flesta ångrar när de dör är att de inte var sanna mot sig själva, att de inte jobbat så hårt, att de inte hade mod att berätta om sina känslor, att de inte höll kontakten med sina vänner och att de inte tillåtit sig att vara lyckligare. Att jorda sig är också ett bra sätt att hitta tillbaka till verkligheten. Stå stilla (som ett träd) och låt dina fötter, genom osynliga trådar eller rötter, få fäste i jorden och leta sig vidare in mot jordens inre. Ett enkelt sätt att få en paus i hjärnans virvlande tankar.

Hitta nya möjligheter och hitta oss själva Om vi väljer att inte hitta nya möjligheter i våra liv, kommer livet att fortsätta precis som det är nu. Vi kan inte förändra livet. Det krävs att vi hittar nya vägar. Det gäller att byta spår och att agera på ett nytt sätt.

8


Vi ska inte vara falska och agera för att vinna poäng hos andra eller för att uppnå speciella reaktioner hos andra. Inte ska vi göra saker som vi egentligen inte vill bara för att göra andra glada och nöjda. Andra vill egentligen inte ha oss så, de vill ha oss som vi är. Det är vårt verkliga jag, som kan ge de rikaste gåvorna. De goda resultaten kommer då vi hittat oss själva, blivit trygga med oss själva. När vi har hittat den vi verkligen är spelar vi inte längre roller som lurar både oss själva och andra. Om vi alltid är modiga nog att vara avslappnade och visa vem vi är har vi kommit långt. Vägen dit kantas oftast av tuffa utmaningar, ju svårare och eländigare de är desto mer växer vi. Utan utmaningar och uppdrag stannar vi i tillväxten som den gyllene kraften inom i oss veknar. Så ett liv utan utmaningar ger oss inte alls lika mycket som när vi tar oss igenom svårigheter. Stärkta av våra bedrifter kommer vi att agera på ett kraftfullt sätt. Andra kommer att se och respektera oss. Kanske kommer de också att inspireras av oss. Om vi sedan tar till oss de grundläggande mänskliga egenskaperna som integritet, med9


mänsklighet, kärlek, ödmjukhet och respekt, då blir vi oslagbara.

Ny framtid hela tiden Varje minut ändras vår möjliga framtid. Vi agerar på olika sätt och vårt agerande ändrar hela tiden utgångsläget för framtiden. Idag har vi inte samma utgångsläge som igår - varje dag händer nya saker. Små val kan vara viktiga, Vi kanske går åt höger istället för åt vänster på promenaden och träffar en ny människa som kommer att betyda mycket för oss. Hela tiden tar vi beslut, som förändrar vår framtid. Framtiden är inte skriven, den är påverkbar och föränderlig. Det är aldrig för sent att gå nya vägar. Det är i nuet som vi skapar våra möjligheter och eftersom nuet hela tiden fylls på, med nya nu, har vi alltid möjlighet att hitta nya utmaningar. Möjligheten finns där hela tiden, i varje ny minut. Det är en gåva, att möjligheten, till ett innerligare liv alltid finns där.

10


Det är vanligt att vi ofta säger att ”Det skall jag göra sedan” men sedan, har så svårt att komma. Jag rekommenderar att sluta säga sedan och istället börja planera, när saker skall göras och att respektera planen. Jag ger här några exempel... Jag skall gå på danskurs i januari. Jag skall börja läsa boken i morgon. Jag skall klippa gräset i eftermiddag.

Att agera och göra något åt det vi inte trivs med Det är viktigt att ta kommandot över egot, att ta initiativ och åstadkomma förändringar för sig själv. Om vi inte avstår kommer inte mycket att hända. Vi bör fråga oss ibland; Är jag nöjd med mitt liv? Inte? Är det någon annans fel eller vårt eget? Vi skall inte ge andra människor skulden för vårt missnöje. Det är så lätt att skylla på andra. T.ex. ingen bryr sig om mig, andra behandlar mig illa, var11


för skall just jag ha det så svårt, det är fel på de andra, det är orättvist... Många känner sig som ett offer och lever sina liv som martyrer, kanske för att försvara sig, kanske av rädsla för förändringar. Livet är alltid rättvist, om vi tar hänsyn till våra tidigare liv. Om vi ger andra skulden, väljer vi att inte ta vårt ansvar för oss själva. Vi lägger vår egen utveckling i andras händer men de med all säkerhet fullt upp med att försöka få till sina egna liv. Vi bör själva styra och ta ansvar våra liv och inte utgå från att andra ska fixa det. Vi ska också sträva efter att inte tillåta andra att få oss att må dåligt. Negativitet bor inom en människa inte utanför. Ansvaret för att vi inte mår bra bär inte andra utan vi själva. Är ditt liv inte som du vill ha det? Ingen annan än du kan fixa det. Vi själva, endast vi själva, är ansvariga för våra liv, ingen annan.

Att börja vara aktiv Vi själva är de enda som kan åstadkomma förändringar för oss. 12


Vi ska trots allt vara tålmodiga med oss själva när vi sätter igång. Vi skall inte pressa oss för hårt. Vi kan börja med små uppdrag och sedan öka dem till större åtaganden. Vi bör ge oss själva respekt genom att slutföra våra nyuppsatta mål. Lite enklare problem, som t.ex. att det alltid är ostädat hemma, att vi inte hinner med att göra allt vi vill, att vi går upp i vikt etc. kan vi lösa genom att ändra våra vanor. Om vi har problem med kommunikation, t.ex. att vi inte får andra människor att lyssna. Då får vi ändra vårt sätt att agera. Om vi har problem som vi inte kan lösa, t.ex. dåligt väder eller omöjliga förhandlingar, får vi acceptera läget, vi kan inte lösa det. Ingen begär att vi ska lyckas med det omöjliga. Vi behöver bara göra allvarliga försök. Om det inte går, är det bäst att sätta stopp och avsluta. Det är viktigt att sedan inte låta dessa problem påverka oss mer. Skaka av dig, stoppa tankarna på dem och gå vidare. För varje dag går det lättare. 13


Vad styr oss? En del styrs av den yttre miljön, t.ex. vädret. Andra styrs av andra människors beteenden och kanske också av andras svagheter, t.ex. någon behandlar oss illa och det gör oss ledsna. Kanske styrs vi av känslor, som ibland blir för stora, som till exempel glädje, ilska och sorgsenhet. Kanske styrs vi av värderingar eller pengar. En del av oss styrs av någon svaghet och vi döljer den ofta genom att spela olika roller. Exempel på sådana roller är ilska, aggressivitet, översitteri, blyghet, nedtryckning, ja-sägare, glättighet, ytlighet, inställsamhet, falskspel, maktutövning, smitning, hyckleri, förträngning, bortförklaringar, attacker, försvar, dominans, kaxighet... Om vi i vårt hjärta vill agera gott, bör vi inte avstå från att göra det, även om det känns ovant och otäckt. Tänk på att vi inte ska agera bara för att få någons beundran, bevaka våra positioner eller skapa oss favörer av olika slag. Vi ska respektera oss själva, vårt hjärta och vår vilja, förutsättningen är dock att vi kommit så 14


långt i skapande av våra insikter om oss att vi vet vad vi vill, innerst inne. Det enda sättet som ger oss verklig kraftfullhet är att känna sig själv och att kärleksfullt stå upp för sig, på alla sätt.

Auktoritet och makt Ett vanligt sätt att få andra att göra som vi vill är att låna styrka från vår ställning eller auktoritet. Genom att använda den makten, slipper vi lägga tid på att försöka förstå andra människor. Att låna styrka från sin högre” ställning är en svaghet och det leder till att försvaga oss ytterligare, också den person som drabbas, försvagas. Båda tappar självkänsla och kraftfullhet. Effekten på den som utsätts blir dessutom att denne fråntas sitt eget ansvar vilket kan få nonchalans och resignation som konsekvens. Om det krävs yttre faktorer (makt och auktoritet) för att vi skall få det vi vill, är vi på fel spår. Om vi känner att vi ofta får som vi vill på grund av att vi använder vår makt? Då är det viktigt att vi bryter detta beteende genast. 15


Ingen människa i världen har rätt att använda sin makt på ett sätt som gör andra illa. Alla människor har rätt att ha egna åsikter och har rätt att bli respekterade för dem. Ingen skall utöva förtryck utan alla bör respektera andra människor. Vi är alla olika och vi har rätt att vara olika utan att riskera att bli utanför.

Makt, godhet och hämnd Personer som är känslomässigt mogna – goda och kloka – kan hantera situationer med ett stort lugn. De har inte behov av att utöva makt eller hämnd. Maktutövning kan till exempel yttra sig som hårda ord, nonchalans, kylighet, framkallande av dåligt samvete, mobbning, att få andra att tycka synd om sig, att hota med hämnd eller straff. Om vi känner igen oss här, bör vi troligen fundera på hur vi istället kan agera för att våra relationer ska bli mer respektfulla och trivsamma. Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Ställa sig frågorna: Varför agerar jag så? 16


Vad är jag rädd för? Vad ger mig rätten att behandla andra så? Är jag mer värd än andra? En chef visar sin svaghet om han/hon använder sin maktroll på ett sätt som inte harmonierar med godhet och medmänsklighet. Ett maktfullkomligt agerande bevisar att det finns en svaghet bakom rollspelet. Följden blir förr eller senare ett misslyckande. Om vi styr vår man/kvinna med vår maktroll kommer relationen troligen inte att hålla och vara lycklig. Om vi utövar makt mot våra barn kommer de troligen till slut att undvika oss. En annan sorglig form av maktutövning är hämndaktioner men hämnd föder ilska, som föder hämnd, som föder ilska, som föder hämnd… Det tar aldrig slut. Därför är mitt råd, hämnas inte, lägg besvikelsen åt sidan och gå vidare istället. Tiden läker alltid såren förr eller senare. Om vi kan vara goda, ödmjuka, tålmodiga, medmänskliga och respektfulla är chansen större att vi skapar oss värdiga liv.

Kärleken, vår inre diamant 17


Djupt inne i vårt hjärta bär vi vår diamant – kärleken – stark, vacker och värdefull. Den finns alltid där att ge bort – en outsinlig källa. Vi är mycket rädda om den eftersom den är det värdefullaste vi äger. Den är inte bara dyrbar för andra, utan också för oss själva. Den är vårt djupaste innersta, vår själ. Som barn ger vi generöst av vår kärlek. Vi bevakar den inte eftersom vi är oförstörda. Vi har ännu inte drabbats av livets hårda slag – vi tror andra om gott. Allteftersom livet går vidare, träffar vi på människor som sårar oss. De gör det inte av elakhet utan de sårar oss, eftersom de i sina liv, blivit sårade av någon. De har ännu inte funnit förklaringen till, varför de agerar som de gör. För varje slag blir vi alltmer rädda om vår kärlek. Ju större eller fler slag, desto högre murar runt vår kärlek. Ju yngre vi är, då slagen kommer, desto tjockare murar. Den dagen vi tar beslutet att dela med oss av kärleken – det värdefullaste vi har – bringar det oss stor lycka men vi tar en stor risk. Om den person, som vi ger vår kärlek till, förkastar den, blir vi sårade och kanske känner vi oss skymfade. Någon ser vår gåva som värdelös och ointressant. Detta kan såra, långt in i själen. Gåvan 18


– kärleken – är det värdefullaste vi kan ge och om den kastas bort av mottagaren, kan det bli ett hårt slag för vårt inre. Ju klokare vi är desto lättar kan vi hantera andras ”Nej, tack”.

Beröring och känslor Kroppslig beröring påverkar oss alla djupt. Barn som får beröring blir mer harmoniska än andra barn. Det är lika viktigt att beröra som att bli berörd för att må bra. Om vi får för lite beröring som barn kan vi få psykiska skador som yttrar sig i vår eget sätt att beröra och vårt sätt att visa kärlek. Många av oss är rädda för att ge av vår kärlek och att ta emot kärlek. Vi bär den inlåst inne i vårt hjärta så den inte kommer till nytta varken för oss eller andra. Kanske låste vi om den redan som barn i samband med en sorg eller besvikelse. Vi kan försöka minnas och bli medvetna om händelsen med dess effekter. Olyckliga relationer blir ofta en stor psykisk påfrestning. Vi drabbas då av det, som vi vill skydda oss mot. Vi blir avvisade och sårade av dem vi ger vår kärlek. 19


Om vi stänger in våra känslor, kommer något stort att fattas i våra liv. Det som saknas kommer att påverka oss på olika sätt till exempel genom sjukdomar, svårigheter, elände och olycklighet. Om vi stänger av våra känslor, kan vi inte leva till hundra procent och många blir, omedvetet, som instängda under en ostkupa, med ett skyddande glas omkring. Lever men ändå inte. Om vi låter känslorna få fritt utlopp kan vi leva helt i nuet och njuta av livet. Känslorna finns där även om vi negligerar dem eller inte. Stänger vi av de jobbiga stängs också de lyckliga av, det är skönt att skratta och det är skönt att gråta. Det är skönt att känna!

En god make/maka Ett äktenskap handlar om att göra varandra lyckliga i stort och smått. Till exempel ge henne ett slott eller den sista kakan – ge honom en bil eller en öl. Stort och smått i en salig blandning. Ordet älska är ett verb, något vi gör. Det går att bestämma sig för att älska någon. Vi kan faktiskt bestämma oss för att älska någon resten av livet. Om två gör det samtidigt, bäddar vi för den en framtid i ”sjunde himlen”. 20


Om vi har kommit så långt att vi står vid vårt ord, vad kan då resultatet bli av dessa löften? Ett långt och lyckligt äktenskap...? Viktigt! Det räcker inte att en bestämmer sig, båda får bestämma sig. Kärlek är en frukt av att älska. Det är viktigt att vi vågar vara oss själva, att vi kan vara tydliga med våra förväntningar och vad som är än viktigare är att vår vän lyssnar på oss. Sopa inte problemen under mattan utan försök vara raka mot varandra, alltid med kärlek. Berätta om önskningar och drömmar, berätta om vad du vill. Vår partner har ingen möjlighet till att gissa sig till allt men kanske en del. Hjälp din vän på traven och för dig som hör dessa önskningar, göm dem i ditt hjärta och gläd din vän ibland med oväntade infrianden av någon dröm. Vi ska alltid hålla de löften vi ger. Om vi är osäkra på om vi kommer att kunna hålla löftet, bör vi avstå från att ge det. Ett löfte kan vara en enkel utsaga och behöver inte inledas med ”Jag lovar…” det räcker med ett ställningstagande. Respektera det sagda ordet för det som en gång 21


uttalats har nått öron och om orden upplevs viktiga ligger de fast i minnet. Ord är en sak, handling en helt annan. Låt dina handlingar följa dina ord, låt dem inte gå skilda vägar för det bäddar för missförstånd och osämja. Vi bör sträva efter att lyssna och förstå! Vad säger vår vän, vad menar vår vän. Det är viktigt att fråga tills du helt förstått vad som sagts. Återkoppla och se till att få bekräftelse. ”Menar du så här?” När vi förstått, är det vår tur, att tala och att bli förstådda. Var generös med beröm och vänliga ord, alla dessa stärker grunden i ert förhållande. Var generös med beröring, kramar, kärleksfulla smekningar och lätta pussar. Var generös med komplimanger och beundran, säg de fina saker du tänker, som du innerst inne vet gläder din vän.

22


Förtroendekapital En relations styrka och kraft byggs upp genom att vi gör goda gärningar för vår partner. Allt gott vi gör, lagras i den andres minne och hjärta. Ju mer goda gärningar vi gör, desto högre förtroendekapital får vi och ju större kapital vi har, desto fler misstag kan vi göra. Om vi inte fyller på kapitalet med goda gärningar, utan tömmer det gång på gång genom att göra gärningar som sårar på olika sätt blir följden precis som för ett företag – konkurs. En katastrof med olyckliga människor som följd. Det är alltså viktigt att vi fyller på kapitalet varje dag så att det finns tillgångar kvar, när vi gjort uttag. Insättningar: att förstå, lyssna, hålla löften, berömma, glädja, beundra, visa sin kärlek, respektera, verka för att lösa problem, vara generös, ge frihet... Uttag: att missförstå, vägra lyssna, bryta löften, kritisera, såra, se ner på, ej respektera, vägra verka för att lösa problem, vara missunnsam, inskränka friheten...

23


Om vi är kärleksfulla, omtänksamma, respektfulla partners, får vi en trygg position i relationen. Vi kan göra misstag och ändå ha förtroendekapital kvar. Misstag gör vi alltid, så vi får tänka på att hålla kapitalet intakt annars kan relationen inte överleva.

Sex Sex är en kär lek. Sex är viktigt att njuta av. Det är viktigt att kunna dela njutningen, att själv kunna njuta, att bereda njutning åt vår partner och att njuta tillsammans. Beröring ska åstadkomma njutning både för den som berör och den som blir berörd. Vi kan öva upp våra sinnen, så att vi verkligen kan njuta och inte bara tekniskt genomföra ett samlag. Genom att träna upp våra sinnen kan vi göra våra smekningar fantastiskt njutbara för båda parter.

24


Sex är inte en prestation, utan en lek och leken bör uppfattas som rolig för båda parter. Om båda inte har roligt och njuter är det viktigt att göra något åt saken. Otillfredsställande sexliv hotar alltid en relation på ett eller annat sätt. Problemen behöver lösas! Glöm inte bort, att om problem ska lösas, får båda parter starta arbetet med att lyssna och förstå. Det kan ibland kännas svårt att tala om hur vi vill ha det i sexleken. Varför inte skriva ner våra tankar och önskningar? Gör gärna en lista eller ett brev och ge till din partner. Vi ska inte glömma bort beröring utanför sängkammaren, till exempel kan en kyss i nacken vid diskbänken vara oerhört sensuellt. Var lyhörd, experimentera och njut!

Att hitta lösningar till problem kräver utveckling Viktiga problem kan vi inte lösa, på samma nivå av personlig utveckling som de uppkom. 25


Jag ger här ett exempel. Jag har trampat i klaveret och uppträtt på ett omoget sätt, andra människor har blivit sårade. Jag tänker över det hela och förstår så småningom att agerandet var dumt. Till en början var jag omogen och ville inte se att jag agerade på fel sätt, efter reflektion och kanske med hjälp av en vän, kunde jag se mitt tvivelaktiga agerande och jag utvecklades. Först efter utveckling, kan vi gå vidare och reparera de skador vi orsakat. Vi behöver alltså utvecklas och bli klokare människor för att förstå att vi har agerat på ett ovärdigt sätt. Om vi envist håller fast vid de problem vi dras med. hindrar vi vår egen utveckling. Våra svårigheter kommer att finnas kvar, så länge vi inte utvecklas till visare människor. Om vi själva inte kan hitta lösningen, kan vi ta hjälp. Rådfråga vänner, läsa böcker, skaffa oss information – på olika sätt – för att se nya sidor och möjligheter. Vi bör vara lyhörda och inte försvara eller rättfärdiga vårt gamla sätt att agera, utan vara öppna för nya tankar. När vi förstår kan vi förändra oss. Vi bör alltså lyssna, ta in information och utvärdera för att utveckla oss, för att hitta nya möjligheter och för att lära oss mer. Om vi för26


svarar vårt beteende kommer vi att stå kvar och stampa i våra problem, utan utveckling.

Allmänna råd Om människor i vår närhet inte visar sin godhet, har de inte hittat sin inre styrka. Det beror inte på oss i första hand, utan på dem själva. Okontrollerade aggressiva utbrott är ett rop på hjälp. Alla vill egentligen bara vara lyckliga. I grunden har alla ett gott hjärta men i vårt försvar av vår lycka och kärlek, kommer det goda inom oss många gånger i skymundan. Vi bör försöka vara en förebild vilket kan berika andra. Det är de svaga som är ”grymma”, mildhet erbjuds endast av starka. Om vi säger att vi vet allt, visar vi tydligt vår okunnighet. Skratta mer, skratta högt och skratta lite extra. Njut av ”just nu”... 27


...njut av att bara vara, den varma vinden i ansiktet, lukten av blommorna och solens värme. Var närvarande i nuet, framtiden har ännu inte varit, historien har redan passerat. Det vi kan påverka är just nu, inget annat. Det enda vi har, är nuet, nuet som förnyas hela tiden. Varför inte göra något du längtar efter just nu? Ta en paus i läsningen och gör något fint av stunden, kanske ringa någon, skicka ett rart sms eller göra ett överraskande efterlängtat besök.

Pengar Vi ska inte låta våra pengar styra oss. Pengar kan bli som en drog. Oro, rädsla och ovilja att förlora kapital eller för att inte få det att växa, kan skapa rejäla ångestkänslor och det kan hindra oss i livet. Vi riskerar att fastna i rikedomens klor istället för att verkligen leva. Om vi har ekonomiska möjligheter att förbättra vårt liv, bör vi göra det! Inte ska vi låta pengar göra vårt liv miserabelt? Visst ska vi försöka 28


hitta möjligheter så att de hjälper oss att bli lyckligare? Att hjälpa andra gör oss lyckligare – det är ett fiffigt sätt att bli lyckligare, för den som har pengar. Många har så mycket pengar att de aldrig kan göra av med dem, till vilken glädje finns de pengarna?

Allmänna råd Vi bör ge människor beröm och visa dem vår beundran – ofta. Människor med makt, behöver vara ödmjuka. Det krävs självdisciplin och självbehärskning för att umgås på ett bra sätt med sina medmänniskor. Det finns inget vi måste göra, vi väljer att göra olika saker. Ett tips, byt ut ordet måste, mot orden ”väljer att göra”. Jag lovar att det blir intressant. Varför inte alltid lite vänligare än vad som behövs? Vi ska njuta mer med hjälp av våra sinnen! 29


Lär dig dansa! Det är en lisa för själen. Alla vill bli accepterade och beundrade av sin nästa.

Var Dig själv och respektera andra För att lyckas i livet krävs att vi vågar vara oss själva. Visst kan vi vara lyckosamma i karriären trots att vi spelar roller men i nära relationer har vi vår stor utmaning och potential att utvecklas. I våra nära relationer utmanas vi och det är där, den största utvecklingen skapas. Vi ska inte spela några roller eller försöka vara på något speciellt sätt, för att göra gott intryck eller för att få människor att agera på ett visst sätt. Det enda rätta, är att vara sig själv. Dock krävs en del mod för att våga visa vem vi är innerst inne. Vi bör dessutom vara goda mot våra medmänniskor. Vi har större chans att lyckas på alla plan om vi försöker ha en god karaktär och en 30


god etik. Integritet, ödmjukhet och respekt banar väg för ett gott liv. Andra viktiga egenskaper är medmänsklighet, hederlighet, enkelhet och tålamod. Dessa levnadsregler var mycket vanligare förr och det är hög tid att återuppta dem igen. Gentlemannaskap och etikett bör också få en större betydelse i vårt umgänge med andra människor. Hänsyn och respekt till andra skapar harmoni. Etikett handlar helt enkelt om att få människor omkring sig att må bra. Du kanske tänker; men alla andra då, de som struntar i det jag skriver om? – Vi kan bara påverka vårt eget liv, andra får ta ansvar för sina liv. Förhoppningsvis kommer vårt agerande, bli en förebild för andra. På så vis kan vi skapa en bättre miljö runt omkring oss.

Samtalsteknik Varför är det så många som helst pratar själva och inte bryr sig om att lyssna på andra eller släpper in andra i sitt ordflöde? Är vi rädda för att tappa mark, visa vår okunnighet eller ha kontroll på samtalsämnena?

31


Andra människor har ofta något att lära ut. Om vi själva talar hela tiden, går vi alltså miste om mycket kunskap. Den som talar utan att lyssna på andra, blir ointressant att umgås med. Om vi avbryter andra, visar vi, att vi inte är intresserade av vad de har att säga. Om vi tar över berättande som någon annan har påbörjat, visar vi inte den andre respekt. Dessa situationer kan såra mer än vi anar. Det krävs att vi skärper till oss i umgänget med andra människor. Det räcker inte att bara vara. Vi ska inte tänka inte under tiden som någon talar till oss. Vi ska försöka lyssna utan att tänka. Vi skall definitivt inte tänka på vår nästa replik för om vi gör det kommer vi inte att höra, vad den andre har att säga. När vi väl upptäcker möjligheten att lyssna på andra, kommer vi troligen att inse vad berikande det är att lyssna. Nya världar kommer att öppnas för oss och kanske också dyker nya utmaningar upp.

32


Problemhantering Om vi får synpunkter eller information om att det föreligger ett problem i en relation, behöver vi lyssna för att förstå och sedan agera för att lösa det. Steg ett är att förstå, först därefter kan vi hitta vägar till förändring. Då problem påtalas försöker vi ofta förklara varför saker är som de är. Vi försvarar oss gärna först, istället för att lyssna och ta till oss. Om vi är riktigt omogna, är anfall på den som vill diskutera problemet vanligt, ”men du då, du som alltid...” Vi får inte ge oss, förrän vi har förstått problemet. När vi gjort det, kan vi diskutera oss fram till olika lösningar. Vi kan sedan vidta åtgärder för att lösa problemet och åstadkomma en förändring till det bättre. Vi bör akta oss för att negligera problem. De människor som försöker agera för att få till stånd en förändring, utan att någon lyssnar och agerar, kan drabbas av resignation och uppgivenhet om de ingen lyssnar på dem.

33


Problemet kommer att vara kvar och nya, större problem kommer att skapas. Följden blir ett ständigt växande missnöje som får olika negativa effekter på samvaron. Genom att inte lösa problemet, väljer vi att avstå från en möjlighet till ett bättre liv. Vi bör ta mod till oss och våga lösa problemet. Då skapar vi goda förutsättningar för en bättre framtid. Vi borde ge dem som försöker lösa problem, en ros istället för ett försvarstal eller ett anfall.

Spela roller Vi kan inte få ett bra liv om vi inte vågar vara oss själva. Om vi döljer oss bakom roller, visar vi inte vårt riktiga jag. Många människor ser att vi spelar en roll men de förstår inte alltid vad som ligger bakom. Något i vårt sätt att agera i en roll, gör att människor inte får fullt förtroende för oss. Om vi spelar roller får vi inte en naturlig kontakt med andra människor. Vi upplevs ha en viss distans till andra och riskerar att bli en aning isolerade.

34


Att spela roller innebär att vi försöker få människor att tro, att vi är någon annan än den vi är. Genom att inte vara oss själva, faller vår kraftfullhet och vi blir istället mer eller mindre intetsägande. Vi bör respektera oss själva och vara medvetna om, när vi spelar roller eller bär masker som döljer vem vi är. Vi bör istället hela tiden vara ärliga mot oss själva. Om vi spelar roller, bör vi fråga oss varför och agera för att hitta oss själva och vår inre trygghet. Vi får akta oss så att inte rollen tar över vår personlighet. Det är så lätt att fortsätta i samma gama hjulspår och det är så lätt att tro att ”det är ju sådana vi är”. Vi lurar inte bara andra utan faktiskt egentligen lurar vi oss själva allra mest. Genom att inte reflektera över de tillfällen när vi tappar kraft fastnar vi i rollspelet. Vi lever inte utan bara är. Nej, vi bör sträva efter att visa vem vi är. Inget annat fungerar i längden. Det är Du som är intressant, inte några roller.

35


Gemenskap, ger trygghet och skapar ensamhet Ensamhet är välgörande. Dock kommer människor till fullt uttryck i kommunikation med andra. Ofrivillig ensamhet är vanligt i vårt land, efter en skilsmässa eller ett dödsfall blir inte samvaron med andra densamma, som då man levde i en parrelation. Vi förlorar ofta kontakten med de par som vi har umgåtts med, par vill gärna umgås med par. De som lever själva tappar också ofta intresset av att umgås med par, ofta känner de sig inte bekväma bland en massa par, ensamheten blir för påtaglig. Vad gäller barn vill jag betona att ett barn som inte får umgås med båda sina föräldrar lider på ett eller annat sätt. Det är viktigt att våra barn får umgås med sina båda föräldrar. Det är deras rätt, de älskar och behöver mamma och pappa precis lika mycket. Vad gäller grupperingar. Människor i en grupp skyddar sin trygghet. Vi ser inte de ensamma utanför. De ensamma försöker på olika sätt, att komma in i gemenskapen men för det mesta blir de inte insläppta och det kan vara tärande. Vi njuter av att själva ha någon som hör till oss, 36


vår familj, vår partner, våra barn, vårt umgänge så till den grad att vi blir egoistiskt bevakande och bevarande. Den positiva vi-känslan leder till ett ointresse av att öppna upp för andra och släppa in dem – jag har ju mitt eget och mina egna! Om vi har en vän som är ensam, bör vi försöka att bjuda in denne i vår gemenskap, bland våra vänner. Genom detta, öppnar vi upp möjligheter för både oss själva och andra.

Ledarskap och ledning Ledarskap är att leda människor på vägen till det uppsatta målet. Ledaren håller kontroll på vägen, arbetar med sammanhållningen, pekar på vad som är viktigast att göra och följer utvecklingen. Ledaren skall finnas nära personalen och se till att den har, vad den behöver för att utföra sitt arbete. Ledarskap innebär att stötta, bana väg och att erbjuda lämpliga arbetsredskap. Ledaren skall dessutom hålla ledningen informerad.

37


Ledningen är mer resultatinriktad. Hur skall vi utveckla organisationen för att nå våra mål? Ledningen stöttar ledaren, bistår med resurser och kontrollerar. Ledningen tar emot information av ledaren och utvecklar organisationen. Om de anställda är illojala beror det oftast på, att de inte har förtroende för ledaren. I företag idkas ofta, för mycket ledning och för lite ledarskap. Detta leder till att personalen blir vilsen och arbetar vidare, utan att känna riktig delaktighet i organisationen. De känner inte den trygghet och saknar stöd som de behöver från sin ledare. Att lägga kraft på att utveckla ledaren i företag lönar sig.

Tidspress och kyla i företag Tempot idag är uppskruvat och lönsamhetskraven är höga inom de flesta företag och organisationer. Nya chefer vill gärna sätta sina spår i företag och sätter ofta sin egen ”framgång” före företagets. Dagens trend med tuff toppstyrning gör att de anställda tappar intresse, engagemang och kreativitet. Många företag förlorar de duk38


tigaste medarbetarna på grund av att ledarna struntar i ledaransvaret och går över till att leka ”Ledning”. Personalen blir kvar och får göra så gott de kan. Utan rätt ledare riskerar företagen att tappa sin position på marknaden. Den nya trenden kommer säkert att fortsätta några år till innan resultaten och intäkterna visar att något är fel. Det räcker inte att anställa en bra person och tro att det räcker att betala denna en hyfsad lön. Så där, jobba nu. Ett arbete är så mycket mer. Personalen består av människor, inte maskiner. De bör ses, tas om hand och stöttas. Underhåll av både maskiner och personal bör ingå i företagets investerings- och kostnadsbudgetar.

Opretentiös hjälp till självhjälp Får Du ofta utbrott av ilska? – Vad är du rädd för? Arg kan man vara men om ilskan blir okontrollerad och något hysterisk, bottnar den i rädsla. Smiter du undan obehagliga saker? – Du behöver arbeta med att hitta din självkänsla, din inre 39


styrka. Tänk på att andra noterar vad du gör men de förstår inte alltid ditt dilemma. Försök börja respektera dig själv. Du är lika mycket värd som alla andra. Blir du lamslagen då du blir utskälld? – Hur tufft det än låter så tillåter du ilskan att påverka dig. Du bidrar själv till att du mår dåligt, genom att du låter ilskan göra dig ledsen. Utskällning är trots allt bara ord, du blir inte skadad om du bestämmer dig för att inte bli det. Försök att inte låta utskällningar påverka dig psykiskt. Utskällningen visar att den som skäller inte är i balans. Talar du betydligt mer än de flesta andra? – Ett vanligt problem är att några få, talar alldeles för mycket. Låt andra komma till tals lika mycket som du, annars kommer du att uppfattas som en ”tråkig pratkvarn” och du tappar lyssnandet och kanske umgänge. Hamnar du ofta i situationer där du får försvara dig? – Hur är det med respekten för andra människor? Om du agerar med godhet och respekt, kommer du inte att behöva försvara dig, eftersom du då inget har att försvara. Så, om du ofta hamnar i försvarsställning, bör du fundera över, ditt sätt att agera.

40


Känner du dig ledsen, för att andra gör dig illa på något sätt? – Du låter troligen yttre omständigheter påverka dig. Tillåt inte andra att styra ditt liv. Är du blyg och har dålig självkänsla? – Du spelar troligen en roll. Du visar inte, den du verkligen är. Försök hitta dig själv och försök utvecklas. Har du svårt att ställa krav? – Det handlar troligen om att ha mod att klargöra de gränser som gäller för dig. Sätt gränser för dig själv och ditt liv. Det är din rättighet. Har du svårt att känna dig lycklig och harmonisk? – Är du stressad? Arg? Martyr? Massor av problem? Försök att arbeta för harmoni på alla plan, gör sådant du tycker om, tänk på trevliga saker, försök se det som är bra, allt du har. Ta kontakt med en terapeut som kan leda dig till en ljusare tillvaro. Använder du andras beteende för att rättfärdiga ditt eget sätt att vara? – Var och en ansvarar helt för sitt eget uppförande. Hamnar du ofta i situationer då du behöver be om ursäkt? – Reflektera och utvärdera noga vad som hänt och hur du själv skulle velat bli be41


handlad om du varit den andra parten. Var 채rlig mot dig sj채lv. Kom ih책g att ingen 채r felfri, inte ens du.

42


Fru Anderssons handbok om Relationernas sn책rskog av

Annica Andersson

43


Copyright Annica Andersson 2014

Hjo ISBN 91-631-5781-0 Andra upplagan

Elektronisk post: fru.andersson@mojligheten.com Hemsida: www.mojligheten.com

44


Hur fungerar män? Hur skall jag begripa mig på kvinnor? Hur får jag sagt vad jag vill?

Varför blir det ofta bråk? Varför vill hon inte prata? Varför flyr han bort? Varför kan inte vi lösa problemen?

45


Kommunikation Vi kommunicerar med andra människor genom ord, kroppsspråk och handlingar. Alla människor har inte talets gåva, en del har svårt att formulera sina ord och behöver mer tid än andra att uttrycka sig. Då är det viktigt att de som lyssnar har tålamod, så att alla får säga sin mening. Vissa människor har den fina gåvan att fånga andras uppmärksamhet och att få människor att lyssna. Dessa talare får en sorts makt genom sitt tal. Om vi ska vara lyckosamma är förmågan att kunna prata mycket, många gånger det viktigaste. Några av oss har talets gåva men kan ändå inte fånga andras uppmärksamhet. En del av oss pratar bara för att höra vår egen röst. Kanske beror det på osäkerhet, att vi är självupptagna eller kanske försöker vi hålla andras åsikter och insikter borta. Andra av oss har det goda talets gåva men är trots det tysta. Det kan bero på flera orsaker, kanske är det enkel blyghet eller en känsla av att inte passa in i gruppen. Ingen är den andre lik och människorna i gruppen kanske är på olika nivåer utvecklingsmässigt. En annan or46


sak kan vara ett intresse av att lyssna på andra och en vilja att lära. En del av oss har mist talets gåva i någon sjukdom och får kommunicera på andra sätt. Det händer att somliga är aggressiva i sitt tal. Ovänliga människor har ofta problem med sig själva och inser inte alltid att de riskerar att kränka andra människor. Kommunikationen blir då ofta bristfällig och kanske bryts den helt.

Hur kommunicerar vi idag? Kommunikationsproblem mellan människor är vanligt. Det är mycket som ligger i vägen för en rak och enkel kommunikation. Vi gömmer oss ofta och döljer vad vi verkligen känner, tänker och vill. Kanske är vi rädda för att blotta oss, rädda för efterverkningar och kanske är vi mest rädda för att inse att vi är på ”fel” spår. Troligen vet vi innerst inne att det inte hjälper att sticka huvudet i sanden, vi är faktiskt klokare än strutsar men många av oss gör vad som helst för att slippa förändra oss. Vi är många gånger alldeles för försiktiga med att öppna oss och visa vad vi vill. Vi är inte alltid raka, utan vi kommunicerar ofta på ett sätt, så att vi inte ska hamna i situationer där det blir 47


”jobbigt” eller så gör vi det av hänsyn till andra. Vi försöker få livet att flyta smidigt och på politikers vis gömma undan det som kan orsaka ”bråk”. Vi håller oss många gånger undan, så vi slipper hamna i situationer som ger oss obehag. Vi kanske är rädda för att mista vår trygghet eller för att blotta våra brister. De flesta av oss vill inte gärna drabbas av förändringar eller mista andras respekt. Vi vill inte så gärna se att vi gör fel och behöva inse våra misstag. Ibland mår vi dåligt, på grund av att vi inte kommunicerar på ett bra och konstruktivt sätt. En som vill lösa problem men som inte får gensvar, blir frustrerad och frustration stänger ute kärleken. Den som vägrar kommunicera och försöka lösa problem försvårar, inte bara för sig själv, utan också för människorna runt omkring sig. Hur skall människor förstå oss om vi inte vågar visa vilka vi är? Hur skall vi få det vi vill, om vi inte talar om det? Hur kan världen bli en mer fredlig plats om ingen vill förändra sig?

48


Hur många dagar ska vi slösa bort på att agera på ett sätt som gör oss olyckliga istället för att agera på ett nytt sätt så snart som möjligt och komma närmare lyckan?

Att lära känna sig själv är viktigt Att förstå vem vi är och hur vårt agerande påverkar våra relationer är något av det svåraste vi kan göra. Vi analyserar ofta andra mycket mer än oss själva. Det är ju enklast. Hur kan vi då göra för att våga lära känna oss själva och våra brister? Först och främst får vi tänka på att vara tålmodiga. Det krävs att vi spenderar en hel del tid i ensamhet och att vi resonerar med oss själva. Det krävs också att vi vågar släppa garden som vi har satt upp och låta insikterna komma trots att det är obehagligt. Alla gör vi misstag och de smarta ser dem och gör något åt saken. Andra fortsätter att agera på ett sätt som gör dem olyckliga. Alla gör vi misstag, det finns inga undantag. Varför gör jag så här? Varför reagerar jag så, när människor gör på det viset?

49


Det kan vara bra att intervjua vänner för att få mer insikter om oss själva och tala med kloka människor som kan bidra med mycket – för den som kan och vågar lyssna. Att ställa ett karaktärshoroskop kan vara till hjälp. Läs horoskopet kritiskt och läs det igen med jämna mellanrum. Det är ofta en mognadsprocess att kunna ta till sig en del saker och eftersom vi ändras hela tiden kan vi se nya saker och vinklingar varje gång vi läser. Läs om ”Enneagrammet”, en gammal visdom om olika människotyper. Här får du själv läsa, fundera fram vilken människotyp du är samt vad och hur du kan utveckla. Vi kan hitta små pusselbitar på alla möjliga ställen som gör att vi får insikter och nya reflektioner, bara vi är öppna för nya intryck. Det krävs att vi skaffar oss många insikter.

Förändring och insikter Insikter kommer fram då vi funderar på varför saker är som de är, till exempel varför vi, eller andra, agerar på ett visst sätt. Jaha! Är det så det är? Jaha! Nu förstår jag! Aha!

50


Åsikter är en helt annan sak, dem kan vi lätt skaffa oss. Det finns människor som har många av åsikter och kunskaper, om politik, bilar, människor, mat, nöjen, vanor m.m. Det finns människor som har många åsikter men som inte har speciellt många insikter. Det är viktigt att komma till stillhet och reflektera över livet för att få insikter och bli klokare. Att vara mycket allmänbildad kan vara ett skydd för att ingen ska se att vi inte har den inre visheten. Insikter gör att vi förstår, på djupet, vad olika saker handlar om. De gör att vi inser vad vi själva tycker, vi förstår mer om oss själva och livet. Vi blir tryggare. I varje bok finns ofta frön till en insikt men det räcker inte att läsa böcker, vi behöver arbeta praktiskt med det vi har läst om. När vi har hittat tillräckligt många insikter blir vi klokare och visare. Vi blir också mer ödmjuka mot andra människor. Vi vet vem vi är och det räcker för oss. Vi har hittat oss själva. Vi blir trygga, vi får självförtroende, självkänsla och självrespekt. Efter är vi inte längre i behov av andras åsikter. Helt plötsligt inser vi, att våra egna insikter är det enda rätta för oss. Vi får dessutom lättare att förstå andra människor. 51


Vi är många som inte vill drabbas av förändringar. Vi vill att det skall vara som det är nu, även om vi inte trivs i vår nuvarande situation. Allt känns bättre, än en ny okänd väg. Förändring upplevs ofta som farligt. Det kan visa sig att vi varit på ”fel” spår. Tänk då på, att ju snabbare vi hittar rätt spår, desto bättre för oss själva. Ingen vill väl göra ”fel” hela livet. Om vi inte hittar rätt vägar kommer livet att fortsätta precis som det är nu, livet stagnerar. Att våga se över sitt liv och byta spår när det behövs, är den enda vägen för att utvecklas till en vis människa. Förändring kommer genom att vi sätter stopp och tar en ny väg. Om vi vägrar utveckla och förändra oss kommer kriser i våra liv. Någon däruppe hjälper oss på vägen. Kriserna drabbar oss då det är hög tid för förändring. Om vi gör gott, ger de högre makterna oss också verktyg för att kunna slå in på den nya vägen. Vi har kontroll över vår nuvarande situation. Vi har lärt oss att hantera människor runt omkring oss. Vi vet hur vi ska tackla mamma, pappa och vår familj för att undvika alltför stora konflikter och kaos. Vi har hittat ett sätt att uppträda på arbetet, att vara tillsammans med bekanta och

52


vänner för att umgänget skall löpa relativt smärtfritt. Vi har anpassat oss för att kunna leva utan stora risker och konflikter. Genom att anpassa oss, tappar vi till slut bort vetskapen om vem vi egentligen är. Vi anpassar oss, ibland för mycket till hur vi lärt oss leva genom historiens erfarenheter. Vi har glömt hur vi är i grunden – goda och fina. Vi har glömt bort hur det är att leva livet fullt ut. Vägen till att lära känna sig själv är ganska lång men inte längre än att alla kan nå fram. Ge det arbetet tid och ge er själva tid för eftertänksamhet. Ge er tid för egen utveckling, genom reflektion i frid och lugn. Om vi bestämmer vi oss för att hitta och bejaka oss själva, så fixar vi det. Många har hittat ”hem” och njuter av sina liv och det är bara att gratulera men för oss andra, vi som bara flyter med, dag för dag. Trots att vi borde tar vi oss inte tid att fundera på livet. Det är så mycket annat som vi vill göra – jobba, renovera, shoppa, umgås med vänner etc. Vi har dock alltid ett val. Skall vi välja att fortsätta precis som det är nu eller sätta stopp och fundera på våra liv? 53


Du som känner att du egentligen behöver – ta ett par dagar i frid och fundera, långt ifrån full aktivitet, jäkt och stress. Vi har alla rätt att göra våra val. Ingen annan kan utveckla oss än vi själva. Ju längre vi väntar innan vi börjar arbetet med att ta tag i våra liv, desto längre tid kommer vi att vara vilsna. När vi hittar oss själva, hittar vi också godheten. Vi får en stabil och trygg grund att stå på. Vi vet vem vi är, vilka gränser som gäller för oss och vi får lättare att förhålla oss till andra människor. Vi kommer att lita på oss själva. Vår nya stabila grund kommer vi sedan aldrig att släppa. Har vi nått dit, kommer vi inte att kunna ta ett steg tillbaka till ovissheten. Det är inte möjligt. Alla har rätt till sina insikter, åsikter och sin egen utveckling. Livet är till för att vi skall utvecklas.

54


Livsmål och förebilder Jag har funderat på vad vårt stora livsmål kan vara. Vem är den mest visa och goda personen som vi kan ha som förebild? Antagligen är Jesus den fulländade människan. Han var god, vis, medmänsklig och med kraftfullhet att sätta gränser. Jag försöker inte frälsa någon men jag hittar ingen annan än Jesus som visar målet för vad vi bör sträva efter. I boken ”Män och manlighet” anses dessutom Jesus vara den manligaste mannen. Det är intressant, eller hur? De religiösa skrifterna är skrivna av författare ledda av kyrkan. Tyvärr har bibelns berättelser blivit förvanskade under de hundratals år den funnits. Mycket maktspel har under tiderna utspelats inom kyrkan. Bibelns texter har löpande, anpassats till detta maktspel. Jag tror att Thomasevangeliet ger en mer direkt bild av Jesus och hans lära, än vad bibeln gör. Martinus Livets bog, innehåller också mycket kloka ord om livet.

55


Min övertygelse är att sanningen får vi söka inom oss. De klokaste orden och himmelriket, hittar vi genom nyfikenhet och inom oss själva, då vi blivit visa.

Hur vet jag vad min partner vill ha? Detta är en viktig fråga. Tyvärr är det inte många som vågar ställa frågan: Hur vill du att jag visar dig min kärlek? Vad vill min kvinna ha av mig? Vad blir hon glad för? Vad blir hon lycklig av? Vad älskar hon? Vad väntar min man på att jag skall ge? Vad hoppas han på att få? Vad gör att han blir lycklig? Vi ger ofta kärlek på vårt eget speciella sätt. Kanske ger vi kärlek som vi själva skulle vilja få den? Kanske ger vi kärlek på ett sätt som gör, att vi själva mår bra? Kanske ger vi kärlek för att glädja vår vän? Jag tycker det är skönt med närhet, då skapar jag det. Jag trivs bäst med att hålla en viss distans, så jag håller distans. Jag gillar att få små överraskningar, då ger jag det. 56


Är det så att vi aningslöst ger det vi själva vill ha och som vi därmed tror vara rätt? Varför frågar vi inte vår partner vad han/hon vill ha? Är vi rädda för något? Vågar vi inte fråga? Kanske känns det pinsamt. Fundera då på om ni själva skulle vilja få frågan? Skulle ni bli glada då?

Alla människor är olika Alla människor på jorden är olika. Därför är vår värld så mångskiftande. Om vi vill försöka förstå mer hur andra människor fungerar behöver vi lägga ner mycket tid och arbete. Människor är mångfacetterade. Alla är vi födda på olika platser på jorden, vid olika tidpunkter, i olika kulturer, med olika föräldrar, med olika uppväxtförhållanden, olika upplevelser och erfarenheter i varje liv. Allt som händer präglar oss och det skapar en värld som blir, vår alldeles egna värld. Andras erfarenheter präglar just deras sätt att uppleva världen och de skapar sina egna världsbilder. 57


En människa, uppfattar inte en händelse, på exakt samma sätt, som en annan. Alla bär vi våra egna livsglasögon som vi ser världen igenom. Vi bör därför inte döma andra människor alltför hårt, för vad de gör och vad de säger. Visst kan andras agerande göra ont men om vi kan ta oss förbi det och inse att deras agerande är rätt för dem just då. Vi har kommit olika långt i vår utveckling. Det händer att vi i olika tider i livet är vilsna och omogna, då behandlar vi ofta våra medmänniskor mer eller mindre illa. Om vi ideligen behöver försvara oss, behöver vi ta tag i våra problem och lösa dem. Ingen annan kan göra det åt oss. Försvarar du dig ofta? Varför inte göra på ett annat sätt nästa gång så du slipper försvara dig eller förklara dig?

Händelser som har präglat oss Att fundera och reflektera i ensamhet över oss själva är viktigt. Varför agerar vi som vi gör? Hur har händelser i barndomen format mig? Händelser i vårt liv har gett oss läxor. Människor har sårat oss på olika sätt. Då detta hände, tog vi ett beslut, hur vi skulle leva vårt liv för 58


att detta inte skulle drabba oss igen. – Ok, då skall jag leva så här istället, bestämde vi (ofta omedvetet). Problemet är att vi kanske var barn då vi tog dessa levnadsbeslut. Om det är så, är det troligen hög tid att ompröva besluten. Försök att minnas händelserna och försök sedan förstå vilka beslut den lilla flickan eller den lilla pojken tog. Skulle du idag lyssna på och ta till dig råd från ett litet barn? Troligen inte. Nu ska jag som vuxen, ta ett nytt beslut om hur jag ska agera. Vilket beslut ska jag ta? Kanske att våga ge och ta kärlek? Kanske att inte alltid kämpa för att vara till lags? Kanske att säga vad jag vill? Kanske att våga lita på andra människor? Kanske börja säga nej? Kanske börja sätta gränser? Kanske unna mig att känna glädje? Kanske låta andra bestämma?… Vad får jag då för nya möjligheter? Möjligheten att bli kraftfull? Att få en god självkänsla? Att börja lita på mig själv? Att bygga nära varma relationer? Att hitta lugnet och friden? Att börja respektera andra människor? Känna medkänsla? Att ge och ta emot kärlek? Att bli den jag är född till? Arbeta med det jag brinner för? 59


Småknuffar Det är viktigt att vi tydliggör våra förväntningar, ingen är tankeläsare, andra förstår inte alltid vad vi hoppas på. Vi bör göra det lättare för dem, berätta om våra önskemål och drömmar. Om vi är öppna, finns en stor chans att våra önskningar infrias, med glädje och lycka som följd. Om vi behandlar andra illa, kommer vi att behandlas på samma sätt av andra. Om vi är okänsliga, möts vi av okänslighet. Om vi inte lyssnar på andra, kommer de inte att lyssna på oss. Om vi är egocentriska kommer människor inte att bry sig om oss. Om vi är elaka, möts vi av elakhet… Vi har rätt att sätta gränser för vad som är okej för oss! Vad kan du, som människa, acceptera att utsättas för? Passerar någon den gränsen ska vi ta ett beslut för att sätta stopp. Det är vårt beslut, ingen annans! Vi ska inte släppa på de gränser vi har satt med hjälp av våra insikter. Måhända hamnar vi i en svår situation och vill göra avsteg från vår gräns, det är okej. Vi ska dock vara medvetna om att vi tillåter någon att passera vår gräns. 60


Gränsen ska alltid ligga kvar i vårt medvetande. Alla människor har samma rättigheter, alla människor är värda att respekteras och lyssnas på. Vi ska inte glömma bort att vi ska bry oss om andra människor för om vi inte bryr oss om andra, kommer de inte att bry sig om oss. Som vi sår får vi skörda, så illa är det så varför är det så svårt att skärpa till sig?

61


Män och Kvinnor Vi börjar med skillnaden mellan kärlek och förälskelse. Vi blir förälskade för att vi vill bli förälskade. Vi vill känna oss sedda, efterlängtade, uppskattade och beundrade. Vi kan bli förälskade i vem som helst. Vi blir inte förälskade för att den vi träffar är en sådan underbar person, utan för att vi, helt egoistiskt, behöver få en förälskelsekänsla. Kroppen producerar en form av ”drog” som innebär att vi gör allt vi kan för att få uppleva förälskelsen. Efter att ha varit förälskad, i ungefär två år övergår förälskelsen förhoppningsvis i kärlek. Har vi tur, har vi blivit förälskade i en person som vi sedan kan älska. Har vi otur, inser vi när vi vaknar upp ur förälskelsen, att det är fel person som vi har valt. Två personer som är förälskade är mycket egoistiska i sina upplevelser. De njuter av den härliga känslan de upplever. De njuter inte i första hand, av den de blivit förälskade i, utan de njuter av att känna förälskelsekänslan. Kärlek och förälskelse är inte alls samma sak. Kärlek upp62


lever vi inte egoistiskt, utan vi vill osjälviskt ge vad vi kan, till den vi älskar. Kärlek skapar känslor som lugn, harmoni och lycka. Det är viktigt att vara medveten om denna skillnad så vi inte går fel på förälskelsens väg. Förälskelse innebär att älska för mycket, kroppens signalsubstanser och hormoner lurar oss.

Manliga och kvinnliga egenskaper Vedertagna manliga egenskaper – makt, hitta lösningar, fixare, handlingsinriktad och aktiv. Vedertagna kvinnliga egenskaper – vårdande, känslosam, passiv, värme och omtanke. Vi har alla både manliga och kvinnliga drag. Vi har hela paketet. Vi kan hitta lösningar och vara handlingskraftiga. Vi har värme och känslor. Det är en utmaning att lära känna och acceptera alla våra delar, både de manliga och de kvinnliga. Livet blir mycket trevligare när vi låter båda sidor komma fram. Det finns män som mest använder sina manliga drag, jag kallar dem här för halva män. Det finns män som vågar använda mer av sina kvinnliga egenskaper – modiga män.

63


Det finns kvinnor som mest använder sina kvinnliga drag, jag kallar dem här för halva kvinnor. Det finns kvinnor som vågar använda mer av sina manliga egenskaper – modiga kvinnor. Människor med starka manliga drag, får ofta sitt självförtroende genom att lyckas i sina prestationer och genom att uppnå sina egna materiella mål. Människor med starka kvinnliga drag, får sitt självförtroende genom andra människors bekräftelse. Modiga män och kvinnor som har hittat sig själva får sitt självförtroende genom att tryggt vara sig själva.

Modiga kvinnor och manliga kvinnor En modig kvinna behåller sina kvinnliga sidor av t.ex. värme och omtanke. Hon använder också sina manliga drag och har lyckats hitta balans i detta. Hon är en kvinna som är stark, trygg och handlingskraftig. Hon vågar visa sina känslor och har ett varmt hjärta. Hon är en människa som 64


har funnit sig själv och sin trygghet. Hon är rak, stark, respektfull, öppen och kärleksfull. En modig kvinna får sin man och andra att växa. Det finns också kvinnor som använder mer manliga egenskaper än kvinnliga. Detta kan ha att göra med hennes relation till mamman. Flickor identifierar sig med sin mamma. Om mamman inte fanns där, som en god förebild, väljer kanske flickan att anamma pappans sätt att vara istället. För dessa kvinnor är det viktigt att försöka utveckla de kvinnliga egenskaperna mer. Egenskaper som stängs inne, skapar problem förr eller senare, oftast i form av sjukdomar och misslyckade relationer. De kvinnliga egenskaperna värme, omtanke och känslighet är viktiga egenskaper hos alla. En manlig kvinna får ofta sin man att bli mer passiv och mannen kan förstärka sina kvinnliga drag. Dessa kvinnor brukar hamna i en relation med en sorts ”kvinnlig” man. Detta kan göra henne ännu manligare eftersom någon bör ta den rollen i en relation. 65


Modiga män och kvinnliga män En modig man behåller sina manliga sidor av t.ex. styrka, beskyddande och handlingskraft. Till detta lägger han värme, omtanke och känslor. Resultatet blir en stark man med känslor. Han kämpar inte för att ge, att prestera och kunna fixa allt. Det spelar ingen roll om han ibland känner sig sårbar eller vad andra män tycker om hans prestationer. Han vågar erkänna att han då och då vill slippa ta ansvar och att han behöver omtanke ibland. Han är en människa som har funnit sig själv och sin trygghet. Han är rak, stark, respektfull, kärleksfull och öppen. En modig man får sin kvinna och andra att växa. Det finns också män som använder mer kvinnliga egenskaper än manliga. Detta kan ha att göra med hans relation till pappan. Pojkar identifierar sig med sin pappa. Om pappan inte fanns där, som en god förebild, väljer kanske pojken att anamma mammans sätt. För dessa män är det viktigt att försöka utveckla de manliga egenskaperna mer. Egen66


skaper som stängs inne, skapar problem förr eller senare, oftast i form av sjukdomar och misslyckade relationer. En kvinnlig man får sin kvinna att förstärka sina manliga drag. Dessa män brukar hamna i en relation med en ”manlig” kvinna. Detta gör att hans kvinnlighet förstärks ytterligare.

Vad döljer sig bakom ett manligt yttre? De händer att män vill vara behagfulla, sårbara och känsliga men de visar det inte så ofta. Många gånger döljer han sina känslor. Inte sällan känner de sig missnöjda över att inte lyckas prestera, så bra som de önskar. Olika aktiviteter kan vara sätt att fly undan känslorna. Om det känns jobbigt, flyr de kanske in i ett projekt, någon syssla eller gömmer sig bakom den stora mage de byggt upp, i ett försök att inte bli sårade. Män vill inte uppfattas som kvinnliga! En väg till mannens hjärta är att kvinnan agerar som en man och talar som en kvinna. Mannen behöver kvinnans kärlek men också hennes manlighet för att själv få hjälp att ha mod att säga vad han tänker och känner, att våga blotta sin kvinnlighet. 67


Det finns många olika sorters män, därför är det svårt att förstå alla. Det finns allt, från mannen som visar mycket kvinnliga drag till den man som bara visar sina manliga drag. Hur skall vi då förstå och lära känna honom? Det enda sättet är en rak, kärleksfull, respektfull och öppen kommunikation. Fråga honom om det du undrar över! Fråga honom med kärlek. Du vill väl lära känna honom. Jag lovar det är en intressant resa.

Vad döljer sig bakom ett kvinnligt yttre? Kvinnligt yttre och språk röjer sällan allt det som händer därinne i kroppen. Kvinnor är minst lika komplicerade varelser som män. För att en kvinna skall öppna sig och berätta om sina innersta känslor behöver hon trygghet och acceptans.

68


Kvinnor har ofta lättare att tala om känslor än män. De kan berätta vad de känner. De reagerar känslomässigt på det mesta som händer och engagerar sig, då något inte känns rätt. Kvinnor har ibland ett dilemma. De vill kanske gärna visa att de är likvärdiga männen, att de är duktiga och kan fixa det mesta. Samtidigt finns den grundläggande skillnaden mellan könen. Ibland kanske män inte förstår att bakom den starka fasaden, döljer sig en mjuk kvinna. Kvinnlighet behöver bli bekräftad, respekterad och omhuldad av manligheten. Vill du förstå din kvinna? Fråga henne om det du undrar över! Genom en rak, kärleksfull, respektfull och öppen kommunikation kan vi hitta och förstå varandra.

Manliga män, de halva männen De manliga männen är starka, muskulösa, okänsliga, viljestarka, modiga och ”fixare”. Kanske känner andra män konkurrens av dessa ”riktiga karlar”. 69


De anser sig vara bäst, snabbast, starkast, veta allt, kunna allt, ha rätt, de tvekar inte och tål tuffa tag. De vill inte vara veklingar eller ”kärringar”. De vill inte visa sig inte rädda. Dessa män kommer till sin fulla rätt tillsammans med riktigt kvinnliga kvinnor. Den manlige mannen får då njuta av att leda sin ”svagare” kvinna genom livet. Dessa män kan ha stängt av sina känslor på grund av besvikelser i barndomen. De skyddar sig då mot att bli sårade igen. De vågar kanske inte heller, visa eller känna, kärlek, värme och sårbarhet. Kvinnliga sidor, som finns i alla män, är troligen förträngda. Mannen därinne mår säkerligen inte bra men det märker han inte alltid själv. Kanske han märker att något är fel men förstår inte varför. Under ytan kan det finnas ett stort behov av att få visa sig ömklig, sårbar och känslosam. Han bör hitta sina besvikelser i barndomen och leta efter en kvinna med mer manliga egenskaper, som kan hjälpa honom att knuffa igång hans känsloliv och hans kvinnliga egenskaper.

70


Det är dock endast han själv som kan släppa fram alla sina sidor och utvecklas till en hel modig man.

Kvinnliga kvinnor, de halva kvinnorna De kvinnliga kvinnorna visar inte upp sin kraftfulla sida. Kanske känner andra kvinnor konkurrens av dessa ”charmerade” kvinnor. De visar sig ofta, främst för män, som ljuva, sköra, sexiga, kanske hjälplösa, beundrande, flirtiga och blinkande med tindrande ögon. Dessa kvinnor kommer till sin fulla rätt tillsammans med manliga män. Den kvinnliga kvinnan hjälper mannen att sola sig i manlighetens glans. Många män älskar det. Dessa kvinnor har troligen stängt av sin manlighet på grund av besvikelser i barndomen. Problemet är att de ofta skaffar sig en falsk självkänsla, genom männens beundran. Riktig och vinnande självkänsla kommer inte genom andras beundran, utan genom att älska sig själv. De manliga sidorna som finns i alla kvinnor, kan vara förträngda. Kvinnan där inuti mår troligen inte bra. Hon kanske känner sig som en 71


”dum blondin” ibland. Under ytan finns ofta ett behov av att vara stark, handlingskraftig och kraftfull. Hon bör hitta sina besvikelser i barndomen och leta efter en man som visar sina kvinnliga egenskaper, vilket kan knuffa igång hennes styrka och handlingskraft men det är bara hon själv som kan göra sig till en modig kvinna.

Lite tankar om kvinnlighet Detta är riktat till män. Jag förstår om ni tycker kvinnor är komplicerade. Det är de. De fungerar inte alltid på samma sätt som män. Grundidén är att om ni ger kvinnorna kärlek, stöd, respekt och gör dem lyckliga, så kommer kvinnorna att ge er kärlek, stöd, respekt och göra er lyckliga. Jag tror att det är mannen som många gånger skapar förutsättningarna för relationen. Om mannen inte behagar kvinnan kommer hon inte att bli varm och kärleksfull. Idealfallet är att båda i relationen hittat sig själva (se tidigare sidor) men i dagsläget är det många människor som bara börjat den resan. Kvinnor har troligen kommit längre än män på grund av sin kvinnokamp som tog riktig fart på femtiotalet, alltså har kampen pågått i över sex72


tio år. Därför strular vi till livet för oss, många gånger alldeles i onödan. Här är ett exempel. Din kvinna berättar att hon känner sig illa behandlad. Hon utgår från att du lyssnar. Du kanske anser att påpekandet från kvinnan är oväsentligt, obehagligt eller svårt att förstå och känner dig kritiserad och tar inte till dig det viktiga budskapet. Kvinnan tänker, att nu har hon sagt ifrån och utgår från att du har lyssnat och att du kommer att vidta de åtgärder som är nödvändiga för en förändring. Du tycker inte om att bli angripen och agerar inte för en förändring, utan fortsätter i samma hjulspår, intet ont anande. Du hoppas att det blir bättre imorgon men det blir INTE bättre i morgon! Hon kanske tystnar men problemet ligger kvar och växer. Kvinnan väntar på att en förändring skall ske. Om förändringen inte kommer börjar den kvinnliga bearbetningen. Kvinnan blir besviken, hon känner sig inte sedd. Hon kanske säger till igen, med samma nedslående resultat. Hon ger så småningom upp och spar en bitterhet i sitt hjärta. Hon glömmer inte. Hon har ett sår i hjärtat. Kvinnan kanske inskränker sin kärlek. Kvinnor vill inte ge kärlek, utan att få kärlek tillbaka. Lyssnar du inte på henne, tycker hon inte att du 73


ger henne den respekt och kärlek hon vill ha. Kanske slutar hon prata med dig, slutar var mjuk och varm mot dig och istället blir kall, kanske sexstrejkar hon… Ju klokare hon är, desto mindre blir reaktionen men ju längre tiden går desto tydligare blir hennes gränssättning för vad som är okej för henne. Kvinnor har en tendens att samla och analysera konsekvenser av det som sker, ageranden och uttalanden knyts samman och skapar en bild av hur allt hänger ihop. Män ser hellre varje sak, var för sig. Därför är det ibland svårt att förstå varandra. Tiden går och kvinnan kanske inte har lust att vända den onda cirkeln och ger upp. Helt plötsligt har du inget val. Många gånger tar denna process ganska lång tid, kanske år. Då kan det vara svårt för mannen att förstå vilken händelse som satte igång allt detta. Från början var det inget angrepp, utan ett rop på hjälp för att förbättra er relation. Hade ni varit raka, kärleksfulla och respektfulla i er kommunikation med en vilja till lösning kunde ni kanske ha räddat det hela. Ett samtalstips, lyssna först och förstå. Tala sedan. Mäns natur är att ta, kvinnors att ge. Män bör öva på att ge och kvinnor på att ta. Att ge gör oss lyckligare. 74


Om vi behandlar varandra respektlöst Om en uppfattar att den andre sårar honom/henne, drabbar det den som sårar. Om vi har hittat oss själva i vår egen utveckling, blir reaktionen mindre. Den som såras kommer att dra sig undan och ju längre tiden går, desto svårare blir det att reparera. Den sårade känner sig illa behandlad och den som sårat drabbas av en inskränkt kärlek. Vi skall försöka att inte göra någon illa, för det kan slå hårt tillbaka. Vi kan inte skydda oss mot den inskränkta kärleken, utan får ta straffet med allt vad det innebär. Vi blir förskjutna t.ex. genom tystnad, ”surhet”, nonchalans, kyla, hat, uppgivenhet, etc. Den som sårat hamnar ute i kylan, långt ifrån den varma kärleken. Det är viktigt att lyssna på varandra, vara lyhörda då någon mår dåligt och agera i tid. Om en mår dåligt, skall inte den andre säga: Det gör Du inte! Ta inte kritik som en attack, utan som en möjlig väg till en bättre relation. Kom överens hur Ni

75


skall lösa problemen, se till att båda är nöjda med lösningen. De finns människor som kränker andra. Olika kränkande mönster är tystnad, att bli bortglömd, överhoppad, utestängd, inte sedd, inte trodd, tolkad, bli avbruten, inte passa tiden, offentlig schavottering, bli härmad m. m. Den som kränker hamnar i en svår sits som kan ta mycket kraft att ta sig ur. Det går att undvika personen man behandlat illa men om det är någon som står oss nära är risken att det blir besvärligt för oss.

Lite tankar om manlighet Detta är riktat till kvinnor. Jag förstår om Ni tycker män är svåra att förstå sig på. Män fungerar inte alltid på samma sätt som kvinnor. Kampen för kvinnans frigörelse som har pågått i över sextio år har ingen motsvarighet hos männen som var fria redan från början. De har missat en motsvarande resa. Resultatet tror jag har gett en något vilsen man, kvinnans frigörelse har slått undan fotfästet för mansrollen. Den nye moderne mannen har bara börjat sin resa. Kanske männen behöver sextio år för att genomföra resa till jämlikheten. 76


Om mannen inte behagar kvinnan är det viktigt att ni klargör på vilket sätt ni vill bli visade kärlek. Om mannen ger er det ni vill ha, är det lättare för er att ge dem det de vill ha. Relationen har då en större chans att bli lycklig. Om båda i relationen hittat sig själva (se tidigare sidor) är det inte stora problem. Tyvärr är det inte så många människor som kommit dit. Det är vanligt, att en man som känner sig illa behandlad eller känner skam över att ha misslyckats, drar sig undan. Detta kan bli svårt för kvinnor att hantera, eftersom mannen då inte berättar vad han känner. Han drar sig undan med följden att kvinnan blir rädd och befarar att han inte längre älskar henne. Att dra sig tillbaka och hoppas att det blir bättre i morgon är vanligt hos en man. En del män vill ha klara tydliga ”handböcker” hur kvinnan vill att han skall agera i relationen, inte sagt med det att han vill följa dem. Män har ibland svårt att se saker ur breda perspektiv, de är många gånger bättre på att fokusera på en sak i taget utan att ta hänsyn till många, olika konsekvenser på sina ageranden. Våra hjärnor är olika här. Det är inte ovanligt att män har ett ”stort hål i huvudet” då det gäller att ta till sig saker de inte vill höra. I dessa fall får kvinnan vara oerhört rak och se till att få bekräftelse på att man77


nen hört och förstått. Det gäller att vara envis och att inte ge upp. Kvinnan riskerar att upplevas som tjatig om mannen inte lyssnar. Därför bör ni inte ge er (vid första diskussionen) förrän han lyssnar. Tala alltid med kärlek! Ge er inte, prata och lyssna, med kärlek, tills allt är solklart för båda parter. Ibland har vi svårt att självmant agera för en lösning. Det krävs ofta att en överenskommelse kommer till stånd. Båda behöver förstå problemet och lösningen, innan ni kan gå vidare. Män har ofta stora krav på sig. De har många gånger krav på sina egna prestationer. De vill gärna bli bekräftade som manliga. Många känner lätt en skam över att de inte uppfyller sina egna, manliga krav eller om de upplever att de misslyckats med att göra sin kvinna lycklig, det vill säga när hon vill ”prata” om relationens brister. Många män stänger av in sina känslor. Att vara känslig är i många mäns ögon, inte en manlig egenskap. De vill helst inte uppfattas som ”kvinnor”. Är mannen känslig av naturen, drar han sig kanske tillbaka i ensamhet om han blir känslomässigt berörd eller känner skam och återhämtar sig där. 78


Ett tips är att på ett kärvänligt sätt locka honom att öppna sig. Visa att han är bra och att du älskar honom. Ibland är han trött på att vara den store trygge mannen som tar ansvar och bestämmer. Många män tar helst beslut för sin situation som bara gäller för dagen, nästa dag kan fokus ha flyttats någon helt annan stans. Kvinnan kan bli frustrerad över att besluten inte ligger fast utan att ana att mannen kanske helt glömt bort vad han sagt. För att vara på den säkra sidan kan kvinnan försäkra sig om vilket beslut som gäller för dagen. Risken är att en ständig ovisshet tar död på relationen. Kvinnors natur är att ge, mäns att ta. Kvinnor bör öva på att ta mer, ta det de vill ha. Problem som en man ser en lösning på, är för honom oftast inte svårt att ta tag i. Om han ser en lösning, som innebär att praktiskt utföra en åtgärd, löser han saken galant. Ett exempel: Bilen går sönder. Mannen kontrollerar vad felet kan vara, åtgärdar saken antingen själv eller med hjälp av bilreparatör. Bogserar eller löser saken med leverans till bilverkstad. Här är mannens sätt, att lösa problem på helt exemplariska. 79


Problem av en mer komplicerad natur, något mannen behöver ”tala om”, kopplas ofta med en skam av att inte lyckats. Detta är många gånger svårare för mannen att hantera och mannen lockas ofta till flykt. Ett exempel: Frun är irriterad över något, han förstår inte över vad och stämningen är tryckt. Mannen ser ingen direkt snabb lösning. Vad händer då? Kanske försöker han skämta bort det eller kanske flyr han bort i en aktivitet, tar bilen en sväng, klipper gräset, sköter papperen…

Tankar om män Flickor blir kvinnor när menstruationen kommer. Det finns därmed ingen tvekan om, vid vilken tidpunkt de blir kvinnor. Men när blir då pojkar män? Det finns ingen sådan gräns för män. Pojkar har i alla tider, i alla kulturer, tvingats, att på olika sätt bevisa att de blivit män. De tvingas bryta med sin mamma och de kämpar med att likna sina fäder och andra förebilder. 80


Olika kulturer har olika idéer för vad som gäller som manlighetsbevis. Misslyckas männen med uppdragen, kan de bli hånade av andra män, speciellt av män som själva är rädda för att de inte upplevs som manliga. Således synes det vara männen själva, som sätter sina tuffa mål för manlighet och för att bli ”en riktig karl”. Vic Seidler skriver: ”Jag lärde mig att inte visa min fruktan inför andra samtidigt som jag lärde mig att dölja den för mig själv. Men jag upptäckte också att då jag dolde min fruktan, dolde jag min sårbarhet. Jag lärde mig lyssna till andra men inte att verkligen bjuda på mig själv. Jag måste långsamt lära mig att när jag blockerade min rädsla drabbade det min förmåga till nära och kärleksfulla relationer” Manliga män, de halva männen, anser ofta att deras världsuppfattning är naturlig, riktig och normal. Dessa män har ibland svårt att se att de skulle ha fel och förändringar kan vara sällsynta. De är många gånger rädda om sin stolthet. Notera att män inte oftare har rätt, än kvinnor. 81


Män bör inte sträva efter att ha auktoritet över kvinnor, utan målet bör vara att behaga sin kvinna, på så vis ökar chansen för att hon skall vara varm och kärleksfull. Det är viktigt att män skaffar sig manliga vänner att tala om livet med. Män bör hjälpa varandra att bli mer öppna. Mäns samtal är många gånger ytliga och aningen råa, kanske är det ett sätt att skydda sig. Det är viktigt att männen öppnar sig mer för sina kvinnor och berättar om sina tankar och reaktioner. Genom att våga släppa in någon i vårt inre växer vi som människor. Det räcker inte att använda språket och förståndet. Känslorna och hjärtat behöver vara med. Roy McCloughry skriver i sin bok ”Män och manlighet” om en undersökning av vad kvinnor irriterar sig mest på hos sin partner. 77 % svarade att han inte lyssnar. 84 % svarade att mannen inte verkade höra eller ville inte höra. 41 % svarade att mannen uppmanade dem att inte känna det som de kände. 82


Till män Om du visar dig sårbar inför andra människor kommer du att mötas av omtanke, värme och kärlek. Testa, så får du se. Kvinnan är inte farlig om du behandlar henne väl. Du behöver kvinnan och kvinnan behöver dig. Det är inte farligt att förlora sig i en kvinna, Du vill det längst in i hjärtat, eller hur? Kärleken är en gåva som vi fått, en gåva att vårda och vara rädd om. Våga släppa fram din kvinnlighet. Du kanske också vill vara behagfull och känslig som kvinnor kan vara. Det är okej att då och då vara ineffektiv, att inte kunna fixa allt, att vara sårbar och svag. Det är okej! Om Du vågar berättar vad du tänker, blotta dina känslor och accepterar kvinnligheten i dig, öppnar det för din kvinna, att bli mer rak och stark. Detta är den bästa kombinationen, manliga män med känslor och kvinnliga kvinnor med handlingskraft.

83


Kvinnor som behöver mer självförtroende, söker bekräftelse av andra och mestadels av sin man. Hon vill bli sedd och få vara med. Hon vill presenteras med din stolta gest och hon vill bli behagad av dig. Hon blir rädd att mista dig när du flyr bort på grund av skam. Då vill hon ”prata” för att ni ska hitta tillbaka till varandra och det är inte att känna slam för. Det är en möjlighet. Förkasta inte sådant en kvinna säger, som du kanske uppfattar som oväsentligt eller fel. Många män har ett enkelt sätt att undvika att ta tag i problem. De öppnar ett ”hål i huvudet” så att obehagligheterna kan passera bort. Stäng ”hålet i huvudet” och lyssna istället. Det kan vara starka varningssignaler som hon uttalar. Var och en har rätt att känna sig felaktigt behandlad. Kritik bör inte frammana skam utan engagemang till lösning. Många män känner en press från sig själva och andra män. De får inte tappa ansiktet genom att inte kunna hantera sin relation. Sedan barndomsben har mannen många gånger fått med sig att han skall klara av allt, fixa allt, vara stark och inte gråta. Han skall inte vara en toffel, han skall kunna hantera sin fru. 84


Många män visar inte så gärna för andra män när de misslyckas, de berättar det helst inte för kvinnor heller. De kämpar på i det tysta, under skammens ok, trots att situationen kanske går dem ur händerna. Många män tar helst beslut för sin situation som bara gäller för dagen, nästa dag kan fokus ha flyttats någon helt annan stans. Kvinnan kan bli frustrerad över att besluten inte ligger fast utan att ana att mannen kanske helt glömt bort vad han sagt. För att vara på den säkra sidan kan det vara bra att berätta för sin kvinna vilket beslut som gäller för dagen. Risken är annars att kvinnans ständiga ovisshet tar död på relationen.

Hur göra sig en bra relation? En relation fungerar inte med automatik, det krävs arbete, engagemang och en klar målsättning. Nu satsar jag på henne/honom och jag skall göra allt jag kan för att göra henne/honom lycklig. Vi är en aning bekväma. Vi tror att det löser sig, bara vi är hyfsat snälla men det räcker inte.

85


Att vi är där vi är, i våra relationer beror på oss själva och vårt sätt att agera. Vi har själva satt oss i den situation som är nu. Många gånger är det mannens agerande som ligger till grund för hur par har det. Kvinnan reagerar på mannens agerande. Är din kvinna kall är det troligt att du inte behandlar henne som hon önskar. Är din kvinna varm? Grattis, du verkar vara en fin man. Om vi blir illa behandlade, finns det flera sätt att agera. Ta emot och bli ledsen, ta emot men inte låta det påverka oss eller att vägra ta emot. Det första alternativet är det vanligaste. Vi väljer själva. När vi tillåter att någon att sårar oss, bidrar vi till att behandlingen får effekt. Vi kan ge oss den respekten att ingen har rätt att såra oss, oftast är det bara ord och plumpa handlingar. En lösning är att sätta gränser för vad som är okej för oss själva och visa vår partner respekt och kärlek. Om vi vill ha en människa vid vår sida att njuta av, kostar det kärlek, engagemang, osjälviskhet och rakhet. Det kostar att våga tala med varandra utan skyddsnät. Till belöning får vi kanske en underbar, lycklig framtid tillsammans. Kan det vara något? 86


Hur visar vi vår kärlek? En del visar sin kärlek genom att utföra handlingar som underlättar livet för sin vän. En del visar sin kärlek genom att tänka på sin vän i stort och smått t.ex. köpa lite godis extra av vännens favoritsort. En del, genom att vara nära ofta, ofta, ofta, på alla plan, fysiskt, psykiskt, i tanken, i handling, ja i allt. En del visar sin kärlek med kramar, beröring, pussar och värme. En del visar sin kärlek genom att överraska, kanske med en middag eller något han/hon vet att den andre vill ha. En del visar sin kärlek genom att behandla sin vän som en vacker drottning/kung. En del säger ”Jag älskar dig” när den känslan kommer. En del visar sin kärlek genom att finnas till hands och hjälpa till då det behövs. John Gray skriver: ”Kvinnors stora behov är att få omsorg, förståelse, respekt, tillgivenhet, bekräftelse och lugnande försäkringar. Mäns stora 87


behov är att få tillit, uppskattning, accepterande, beundran, gillande och uppmuntran.” Jag har frågat män hur de vill att kvinnan skall visa dem sin kärlek. Här är svaren. Visa mig förtroende och engagemang, vara ett stöd, vara rak, ge mig beröm, vara kvinnlig, förföra mig, vara glad, vara en god samtalspartner, visa mig uppmärksamhet, vara förstående, vara öppen mot mig, beröra mig, beundra mig, ge mig närhet och värme… Kvinnorna svarade. Visa mig uppmärksamhet, stötta mig, lyssna på mig, vara intresserad av mig, njuta av mig, skratta med mig, busa med mig, hålla om mig ofta och trösta mig, skydda mig och vara omtänksam, beundra och respektera mig, visa mig uppskattning, överraska mig med blommor och presenter, längta efter mig, utveckla mig, glädja mig, ge mig närhet värme, vara stark då jag är svag, ha förtroende för mig, hjälpa mig… Eftersom vi alla är olika behöver vi tala med varandra om vad vi vill ha. Att fråga sin vän hur han/hon vill bli visad kärlek, visar på ett engagemang för relationen. Vi riskerar dock att få veta att vi hade kunnat göra 88


bättre förut. Den smällen får vi ta. Framtiden kan nu bli så mycket bättre. En del män ser som en utmaning att själva hitta på vad som gör kvinnan lycklig. Det kan vara en riskabel väg att gå. Tänk om vi hela livet ger kvinnan saker som hon inte uppskattar. För att få en lycklig relation krävs engagemang, ett stort och aldrig sinande engagemang.

Konflikt Föreligger ett problem, behöver det lösas. Det finns egentligen ingen återvändo. Om vi väljer att inte lösa det behöver vi vara medvetna om de riskabla följderna. Vi får fråga oss om det är värt priset att kärleksfullheten förintas? Ofta finns meningsskiljaktigheter. Det är vanligt att en vill tala om problemet och att den andre flyr bort på olika sätt. Lösningen kommer inte genom att fly. Ofta flyr båda på sitt sätt. Kvinnan kanske flyr in i tystnaden och mannen kanske flyr ut ur huset. De problemlösningsmetoder som används mycket idag är förklaringar, försvar, hårda ord, 89


anklagelser, tystnad m.m. Detta skapar irritation, frustration, flykt, hämnd… Problem kan vara svåra men, enligt Dr Phil, är oftast lösningarna enkla. Vi ser dock inte den enkla lösningen, troligen för att vi så innerligt försvarar vårt tidigare sätt att agera. Jag vill inte erkänna att jag var på fel spår, jag vill inte erkänna att det finns bättre lösningar. Tryggheten finns i att fortsätta precis som det är nu. Jag vet hur mitt liv är, jag har kontroll på läget, jag vet hur jag skall vara för att det skall fungera. Jag fortsätter så, det är tryggast. Detta är ett vanligt omedvetet resonemang.

Sex Olika sätt att ha sex, enligt Roy McCloughry i boken ”Män och manlighet”: ”Skillnaden i metod är i stort detsamma som mellan en sprinter som anstränger sig för att nå mållinjen och en person som strövar makligt genom ett härligt, förtrollande landskap med alla sina sinnen öppna för att kunna ta in så mycket av upplevelsen som möjligt”

90


Sex handlar inte bara om in-ut-in-ut utan det bör vara en kär lek, där vi ger varandra kärlek och njutning. Ett lugnt samlag, att bara ligga stilla och ge kärlek via könsorganen kan vara intressant att testa som omväxling. Det kan vara oerhört skönt och vackert. Enligt Barry Long i boken ”Att älska”, är könsorganen kroppens ”kärleksutgivningsapparat”. Mannen ger kärlek, kvinnan tar emot och ger tillbaka genom könsorganen. Koncentration att ge kärlek krävs vid detta sätt att älska. Vetenskapen styrker detta eftersom sex skapar massor av hormoner som stärker relationen. Att sluta med sex är att ta en stor risk, så mycket bra försvinner. Fungerar inte sexlivet behöver vi tala med varandra, ofta ligger inte problemen i själva sexleken, utan på ett djupare plan. Det är viktigt att vi försöker våga vara öppna mot varandra, om vi har det modet är det många gånger befriande. Rak och öppen kommunikation från båda är en utmaning med det lönar sig i långa loppet. Om vi inte vågar tala, är ett alternativ att skriva ett kärleksbrev. 91


Hur vi löser problem påverkar relationen Då vi lever i en relation påverkas vi oerhört mycket av vår partners sätt att behandla oss. Vi lever mycket nära varandra och vi är känsliga för vår väns agerande. Vi är sårbara och sköra. Någon påpekar att han/hon känner sig illa behandlad på grund av den andres sätt att agera. Han/hon får inte förståelse, från sin partner. Den andre förstår inte att en förändring behövs. Detta kan tära hårt på oss. Det är viktigt att vi inte ger oss förrän den andre parten förstår i grunden vad som blir effekten av hans/hennes sätt att agera. Ofta säger vi ifrån men vi talar inte färdigt, vi löser inte problemet och följderna blir inte bra. Om vår partner är missnöjd med något vi gjort, försöker vi ofta göra henne/honom glad igen. Två exempel: Hon är arg för att han öppnar sitt ”hål i huvudet” och inte lyssnar, han målar därför om staketet, så att hon skall bli glad igen. Han är arg för att hon repar bilen varje gång hon kör ut ur garaget, hon stryker därför hans skjortor och är extra ”snäll” mot honom så att han skall bli glad igen. Problemen kvarstår! Han lyssnar inte. Hon repar bilen. Problemlösning fungerar inte på det 92


viset. Ett problem kan inte lösas, genom att vi gör något helt annat för att få slut på missnöjet. Varje problem behöver lösas var för sig!

Vad behöver jag göra för att skapa ett lyckosamt liv? Vi behöver skapa mod att agera på ”rätt” sätt! Innerst inne vet vi vad vi kan bli bättre på, var vi tappar kraft. När vi repat mod att göra de förändringar som vi ser behövs så är vi på väg åt rätt håll. Ofta kan det räcka med tjugo sekunders mod för att förändra livet. Ingen annan tar tag i saken, det hänger bara på oss själva. Vi kan vänta men då får vi tänka på att vi befäster vår nuvarande situation. Om vi känner oss nöjda med livet, då är allt bra men om vi känner att livet inte är som vi skulle vilja, då är rekommendationen att börja jobba! Att sätta stopp och byta spår! Börja med små förändringar. Ett litet steg, tjugo sekunders mod, en liten handling, kan skapa en bra start. Vi kanske vill skjuta på det några år till? Vi kanske tycker att livet är så långt – jag tar det senare. Allt är okej. Var och en tar sina beslut.

93


Ingen är felfri, så vi skall vara försiktiga med att ha högre förväntningar på andra än på oss själva. Att vara försiktiga med att fördöma och förskjuta. Är jag bättre än dem? Enligt Ellen Key i boken Tankebilder (1901) är vi människor fega. ”På grund av feghet visar vi inte vem vi är. Av feghet misshandlar vi varandra, tråkar ut varandra, förtrycker och förorättar varandra. Om vi människor istället vore modiga, skulle vi våga stå vid vår övertygelse. Vi skulle ha mod att erkänna andras förtjänster, mod att visa att vi inte vet, mod att vara stolta över våra kunskaper och mod att leva som vi vill. Vi skulle våga erkänna vår feghet, istället för att kalla den vördnad, anspråkslöshet, hänsynsfullhet och takt. Mod ger frihet och frihet är lycka.” Det verkar inte som vi utvecklat oss så mycket sedan 1901…

94


Dans Dans är en utmärkt friskvård. Fördelarna är - hjärngymnastik - motorikträning - konditionsträning - musik - kroppslig beröring, närhet - tränar koncentrationsförmågan - ger intellektuell träning Varför är det så svårt att få män att lära sig dansa? Mäns krav på sig själva och deras behov av att kunna allt, kan kanske göra att de inskränker sina möjligheter till ett riktigt roligt liv. Jag tror att dans har en inbyggd positivitet för både män och kvinnor. Män får ta ansvaret och leda kvinnan i dansen, kvinnan får möjlighet att vara passiv och låta sig ledas. Jag tror det tilltalar både manligheten och kvinnligheten. Dans är roligt, dessutom skapar den skratt och glädje.

95


Skilsmässa? Eller finns något mer att göra… Om vi i vår relation inte har lyckats att bevara lyckan, är det inte ovanligt att vi kommer till en punkt då någon av oss ger upp. Skilsmässa anser jag främst beror på, bristande kommunikation i någon form och att vi inte löser problem. Att ge sig in i en relation är en stor utmaning, båda könen har negativa drag som det kan vara värda att tänka på. Här är några exempel: Manliga drag som ökar utmaningen - dra sig tillbaka och känna skam - öppna ”hålet i huvudet” när de inte vill höra - ändrar sig och tar nya beslut löpande - stora krav på att fixa allt. Kvinnliga drag som ökar utmaningen - tänka och känna inom sig, utan att berätta om det - prata om problemen med andra än den det berör - inte vara rak, öppen och kraftfull i sitt sätt att tala - släppa diskussionen innan den är klar. 96


Om vi arbetar med dessa drag ökar chansen att hitta lyckan i en livslång kärlek.

Exempel på kraftfulla utmaningar Att göra sig en läxa varje dag för att arbeta med det negativa drag som känns svårast. Vi kan försöka lära oss att bli medvetna om när vi faller i gropen av de negativa dragen. Vi kan försöka tänka om, ta mod till oss och göra på ett annat, nytt vis. Förändring känns ofta jobbig men är i grund och botten lättare än vi tror och ger mycket mer tillbaka än vi många gånger kan föreställa oss. Förändring är den enda vägen till ett rikare liv. Om ingen förändring sker stagnerar livet. Om vi tänker på små barn. Barn lär sig oerhört mycket de första tre åren. De lär sig äta, de lär sig prata och gå. De skaffar sig kunskapen att deras agerande, får effekter på andra människor. Krama mamma och hon blir glad men genom att trilskas blir reaktionen den motsatta. Vad händer med barnet, om det under dessa sina första tre år, får ligga i sin säng, får mat och inte så mycket mer? Barnet lär sig ingenting om livet. Vad blir då barnets framtid? 97


Det är onaturligt att inte utvecklas och att inte lära hela livet. Våra dagar blir rikare om vi aldrig slutar att utvecklas och lära oss mer. Om vi inte utvecklar blir allt exakt som det är idag, just nu. Det blir så för alltid. Vårt liv har vi fått, för att vi skall utvecklas. Vägrar vi lära oss genom att testa nya vägar, kommer kriser och knuffar oss till rätt väg. Fakta/lästips Om män kunde tala, Aleon Gratch Konsten att älska, Barry Long Män och manlighet, Roy McCloughry Tankebilder, Ellen Key Enneagrammet, Richard Rohr Astrologi, Ulla Sallert Efter förälskelsen, Tomas Böhm Kränkta människor samarbetar inte, Lena Nevander Friström Män är från mars och kvinnor från Venus, John Gray Att leva och verka till 100 %, Stephen R Covey Thomasevangeliet, Bo Frid Omslagsbilden efter en idé av Jannie Andersson. 98


Tack till Lars Å, Per H, Christer A, Per Z, Joacim A, Jannie A, Eivor K, Tomas T, Berith A, Jan-Olof C för hjälp med svar på alla mina frågor. Jag har i boken använt min helt egna personliga utgångspunkt, med mina erfarenheter och kunskaper som grund. Måhända stämmer inte mina idéer om män och kvinnor in på alla. Kanske passar det jag skriver om kvinnan mannen och tvärtom. Jag ber om överseende med det. Kanske kan boken ändå vara till glädje, trots att en del, inte känner igen sig i allting.

Annica Andersson

99


Om Ni, Ärade allmänhet, skulle finna mina böcker underhållande och utvecklande. Känner jag mig hedrad att få leverera en bok till Er. Detta skulle bringa mig mycket glädje. Om Ni önskar kontakta mig eller om Ni önskar göra en beställning av någon av böckerna Fru Anderssons ”små frön” Tjejer och killar Fru Anderssons handbok i kommunikation Fru Anderssons Onämnbara Mod Utmaningen Jesus – bara en vis man? Anna den tredje Wheels hänvisar jag till nedanstående elektroniska adress fru.andersson@mojligheten.com

Jag ser en ära i, att leverera böckerna inom några dagar. Med utmärkt högaktning

Annica Andersson 100


”Generöst delar författarinnan med sig av sina livserfarenheter och låter läsaren med – en suck eller ett leende – känna igen sig själv, i livets snårskog. Annica går ett steg längre. Boken blir snart som ett samtal med en vän, som inte vill döma eller fördöma, utan hellre uppmuntra, trösta och ge nytt livsmod. Friskt blandar hon självklarheter med djupsinnigheter – där självklarheterna kanske inte är så självklara som man först trodde och det djupa inte alls så svårt att tränga in i. Man stannar gärna mitt i läsningen och tankarna går sina egna vägar. Boken andas en oförtröttligt ljus syn på livet trots tillvarons hårda villkor. Författarinnan tror på människans, din och min, inneboende förmåga att skapa värdefullheter av oss själva och vår tillvaro – hur skiftande den än må vara. Men kanske det hela får börja med, att just någon, en vän, kommer och sår sina små frön hos oss...” Erik Långström

101


102

Fru Anderssons små "frön"  

Tankeväckare om livet, manligt och kvinnligt, kommunikation och relationer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you