Page 1

2013 KATALOG PRODUKTŮ

PROFESIONÁLNÍ PÉČE O DOMÁCÍ ZVÍŘATA P S I •K O Č K Y •M A L Á Z V Í Ř ATA •K O N Ě

LÍNÁNÍ TRICHOBEZOÁRY ÚPRAVA SRSTI HYGIENA OBLEČKY PRO PSY

1


Z a k l a d a t e l k a z n a č k y F U R m i n a t o r ® , A n g i e P o r t e r, j e s k u t e č n á s p e c i a l i s t k a v p é č i o srst domácích zvířat. Angie se snažila více než deset let najít nejkvalitnější pomůcku, která by dokázala vyřešit problém s línáním. Po tom, co vyzkoušela v š e c h n y d o s t u p n é v ý r o b k y, s i u v ě d o m i l a , ž e ž á d n ý t a k o v ý n a t r h u n e e x i s t u j e a t a k s e r o z h o d l a , ž e s p o l e č n ě s  m a n ž e l e m t a k o v ý v y r o b í . D o h r o m a d y v y m y s l e l i jedinečnou pomůcku, která bezpečně, účinně a pohodlně odstraní uvolněnou podsadu srsti domácích zvířat a zároveň výrazně omezí línání: FURminator® vyčesávací hrablo – nejvyhledávanější a nejoblíbenější řešení na trhu proti línající srst. FURminator®

stále

posouvá

hranice

dokonalosti

svými

inovativními

a p a t e n t o v a n ý m i p o m ů c k a m i n a l í n a j í c í s r s t . V y č e s á v a c í h r a b l a F U R m i n a t o r ®, stejně jako hřebeny a další výrobky pečující o srst, velmi usnadňují majitelům domácích zvířat práci při koupání a hygieně. Jednoduše řečeno, na trhu n e e x i s t u j e n i c s r o v n a t e l n é h o s p r o d u k t y z n a č k y F U R m i n a t o r ®.

2


4

18

LÍNÁNÍ TRICHOBEZOÁRY

10

ÚPRAVA SRSTI

HYGIENA

24

OBLEČKY PRO PSY

3


LÍNÁNÍ / TRICHOBEZOÁRY

FURminator®

nástroje proti línání

Zvířata budou vždy línat, a dokud budou žít po boku svých majitelů doma, budou se lidé vždy snažit najít způsob, jak se zbavit línající srsti. Proto jsou pomůcky FURminator® proti línání považovány chovateli domácích zvířat za vrchol v péči o srst. Efektivita široké nabídky vyčesávacích hrabel poskytuje skvělé řešení pro každou velikost a plemeno domácího miláčka. Vyčesávací hrabla FURminator® snižují komplikace spojené s línáním a udržují srst svěží a hebkou. Navíc udržují zvířata zdravá a v bezpečí. Kočky pozřou během vlastní očisty až 2/3 línající srsti, výsledkem t o h o j s o u c h o m á č e c h l u p ů - T R I C H O B E Z O Á R Y, k t e r é j s o u n e p ř í j e m n é , stresující a jsou zdrojem potencionálně vážných problémů. Řada vyčesávacích hrabel eliminuje veškeré problémy spojené s línáním a proto si FURminator® zamilovali jak majitelé, tak domácí zvířata.

HRABLA NA DLOUHOU SRST (Pro domácí zvířata se srstí delší než 5,1 cm)

KONĚ do 4,5 kg

do 9 kg

9-23kg

24-41kg

vice než 42kg

méně než 4,5 kg

HRABLA NA KRÁTKOU SRST (Pro domácí zvířata se srstí kratší než 5,1 cm)

4

vice než 4,5 kg

MALÁ ZVÍŘATA


LÍNÁNÍ / TRICHOBEZOÁRY

Vyčesávací hrana z nerezové oceli účinně pročeše i nejspodnější vrstv y srsti, čímž bezpečně a jednoduše odstraní uvolněné chlupy a podsadu bez poškození srsti nebo zranění kůže

Tlačítko FURejector® lehce uvolní v yčesané chlupy, tím se údržba v yčesávací hrany stává snadnější než kdy jindy

Ergonomická rukojeť pro pohodlí a lehkost používání

VYČESÁVACÍ HRANA OMEZUJE LÍNÁNÍ AŽ O 90% - Navrženo profesionálem pro odstranění většiny uvolněných chlupů - Používáno a doporučováno profesionálními střihači a veterináři

PRECIZNÍ DESIGN HRANY PROTI LÍNÁNÍ UMOŽŇUJE ODSTRAŇOVÁNÍ CHLUPŮ BEZPEČNĚ A POHODLNĚ - Pomůcky proti línání jsou k dostání pro všechna plemena psů a koček s různou délkou srsti - Zabraňuje zmatňování srsti a eliminuje chomáče chlupů tvořící se u koček a malých zvířat - Posiluje kůži a vlasové folikuly - Stimuluje produkci přírodního kožního mazu, který chrání kůži a podporuje zdraví a lesk srsti

5


LÍNÁNÍ / TRICHOBEZOÁRY

PSI S DLOUHOU SRSTÍ (Pro domácí zvířata se srstí delší než 5.1cm)

VELIKOST PLEMENE ČÁROVÝ KÓD ZBOŽÍ

Vyčesávací hrablo pro obří psy s dlouhou srstí

GIANT

ŠÍŘKA HRANY: 12.7 cm

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

42 kg +

Vyčesávací hrablo pro velké psy s dlouhou srstí

LARGE

ŠÍŘKA HRANY: 10.16 cm

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

21-41 kg

Vyčesávací hrablo pro střední psy s dlouhou srstí

MEDIUM

ŠÍŘKA HRANY: 6.7 cm

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

9-23 kg

Vyčesávací hrablo pro malé psy s dlouhou srstí

SMALL

ŠÍŘKA HRANY: 4.45 cm

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

< 9 kg

Vyčesávací hrablo pro mini psy s dlouhou srstí

TOY

< 4.5 kg

6

ŠÍŘKA HRANY: 3.175 cm

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4


LÍNÁNÍ / TRICHOBEZOÁRY

PSI S KRÁTKOU SRSTÍ

(Pro domácí zvířata se srstí kratší než 5.1 cm) VELIKOST PLEMENE ČÁROVÝ KÓD ZBOŽÍ

Vyčesávací hrablo pro obří psy s krátkou srstí

GIANT

ŠÍŘKA HRANY: 12.7 cm

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

42 kg +

Vyčesávací hrablo pro velké psy s krátkou srstí

LARGE

ŠÍŘKA HRANY: 10.16 cm

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

21-41 kg

Vyčesávací hrablo pro střední psy s krátkou srstí

MEDIUM

ŠÍŘKA HRANY: 6.7 cm

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

9-23 kg

Vyčesávací hrablo pro malé psy s krátkou srstí

SMALL

ŠÍŘKA HRANY: 4.45 cm

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

< 9 kg

Vyčesávací hrablo pro mini psy s krátkou srstí

TOY

ŠÍŘKA HRANY: 3.175 cm

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

< 4.5 kg

7


LÍNÁNÍ / TRICHOBEZOÁRY

KOČKY S DLOUHOU SRSTÍ VELIKOST PLEMENE

(Pro domácí zvířata se srstí delší než 5.1 cm)

ČÁROVÝ KÓD ZBOŽÍ

Vyčesávací hrablo pro velké kočky s dlouhou srstí

LARGE

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

ŠÍŘKA HRANY: 6.7 cm

> 4.5 kg

SMALL

Vyčesávací hrablo pro malé kočky s dlouhou srstí

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

ŠÍŘKA HRANY: 4.45 cm

< 4.5 kg

KOČKY S KRÁTKOU SRSTÍ VELIKOST PLEMENE

(Pro domácí zvířata se srstí kratší než 5.1 cm)

ČÁROVÝ KÓD ZBOŽÍ

Vyčesávací hrablo pro velké kočky s krátkou srstí

LARGE

ŠÍŘKA HRANY: 6.7 cm

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

> 4.5 kg

Vyčesávací hrablo pro malé kočky s krátkou srstí

SMALL

ŠÍŘKA HRANY: 4.45 cm

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

< 4.5 kg

TYP DOMÁCÍHO ZVÍŘETE

MALÁ ZVÍŘATA ČÁROVÝ KÓD ZBOŽÍ

Vyčesávací hrablo pro malá zvířata

MALÁ ZVÍŘATA

ŠÍŘKA HRANY: 3.175 cm

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

KONĚ Vyčesávací hrablo pro koně

KONĚ 8

ŠÍŘKA HRANY: 12.7 cm

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4


LÍNÁNÍ / TRICHOBEZOÁRY

SÉRIE DELUXE - PES VELIKOST PLEMENE ČÁROVÝ KÓD ZBOŽÍ

Vyčesávací hrablo pro velké psy

LARGE

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

ŠÍŘKA HRANY: 10,16 cm

0 811794 010652

24-41 kg

Vyčesávací hrablo pro střední psy

MEDIUM

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

ŠÍŘKA HRANY: 6,7 cm

0 811794 010645

9-23 kg

Vyčesávací hrablo pro malé psy

SMALL

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

ŠÍŘKA HRANY: 4,45 cm

0 811794 010638

< 9 kg

Vyčesávací hrablo pro mini psy

TOY

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

ŠÍŘKA HRANY: 3,175 cm

8 117940 117964

< 4.5 kg

SÉRIE DELUXE - KOČKA VELIKOST PLEMENE ČÁROVÝ KÓD ZBOŽÍ

Vyčesávací hrablo pro kočky ŠÍŘKA HRANY: 6,7 cm

<12 kg

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4 0 811794 010669

9


NOVINKA

ÚPRAVA SRSTI

“Když jsem představovala svoji novou řadu hřebenů, první reakce, kterou jsem slyšela, bylo: “KONEČNĚ!” - A n g i e P o r t e r, t v ů r c e F U R m i n a t o r ® v y č e s á v a c í c h h r a b e l .

Všechny produkty FURminator® jsou v podstatě určeny k řešení problémů s  vyčesáváním srsti. Každý majitel domácích zvířat i profesionální střihač ví, že na správné vyčesávání jsou potřeba správné nástroje. Protože existuje tolik plemen, typů srsti a kožních obtíží, je těžké rozhodnout se, jakou pomůcku použít. Proto si m a j i t e l é d o m á c í c h z v í ř a t z v l á š ť c e n í p o m ů c e k F U R m i n a t o r ®, n e b o ť nabízejí jednoduché řešení. Nejvyšší kvalita pomůcek FURminator® splňuje specifické požadavky na perfektní vyčesávání. FURminator® rozdělil proces vyčesávání do dvou kroků FURminator® 2-Step Grooming Process a tak pomáhá majitelům domácích zvířat vybrat si správný kartáč a hřeben dle typu srsti jejich miláčků. Součástí p é č e o s r s t j s o u i F U R m i n a t o r ® p o m ů c k y p r o p é č i o d r á p k y, k t e r é č i n í stříhání drápků bezpečným a efektivním pro všechna zvířata, včetně štěňat a koťat.

1

KROK Č.

KARTÁČ

- Vyčesávání před a po koupeli - Rozčesává a uhlazuje srst bez vytrhávání chlupů nebo dráždění pokožky

2

KROK Č.

HŘEBEN

- Uhlazuje srst a vyčesává zbývající nečistoty po kartáčování - Odstraňuje drobné chomáče zamotaných chlupů

10


ÚPRAVA SRSTI

NOVINKA

ÚPRAVA SRSTI VE DVOU KROCÍCH TYP SRSTI

KRÁTKÁ Čivava Buldok Boxer

STŘEDNÍ Mops Bígl Labrador

DLOUHÁ Pomeranian Čau-čau Retrívr

KUDRNATÁ Pudl Kokršpaněl

DRÁTOVITÁ Knírač Drsnosrstý teriér

HEDVÁBNÁ Irský setr Jorkšírský teriér

KROK Č. 1 – KARTÁČOVÁNÍ

OBOUSTRANNÝ KARTÁČ (štětinatá strana)

KROK Č. 2 – ČESÁNÍ

HŘBÍLKO

VELKÝ PEVNÝ UHLAZOVACÍ KARTÁČ MALÝ PEVNÝ UHLAZOVACÍ KARTÁČ

VELKÝ PEVNÝ UHLAZOVACÍ KARTÁČ MALÝ PEVNÝ UHLAZOVACÍ KARTÁČ

HŘBÍLKO

VELKÝ DOKONČOVACÍ HŘEBEN MALÝ DOKONČOVACÍ HŘEBEN HŘEBEN TYPU HRÁBĚ

VELKÝ PEVNÝ UHLAZOVACÍ KARTÁČ

VELKÝ DOKONČOVACÍ HŘEBEN

MALÝ PEVNÝ UHLAZOVACÍ KARTÁČ

MALÝ DOKONČOVACÍ HŘEBEN

VELKÝ MĚKKÝ UHLAZOVACÍ KARTÁČ

VELKÝ DOKONČOVACÍ HŘEBEN

MALÝ MĚKKÝ UHLAZOVACÍ KARTÁČ

MALÝ DOKONČOVACÍ HŘEBEN

OBOUSTRANNÝ KARTÁČ ( jehličkovitá strana) VELKÝ MĚKKÝ UHLAZOVACÍ KARTÁČ MALÝ MĚKKÝ UHLAZOVACÍ KARTÁČ

VELKÝ DOKONČOVACÍ HŘEBEN MALÝ DOKONČOVACÍ HŘEBEN

11


ÚPRAVA SRSTI

NOVINKA

Vyčesávací kartáče Kompletní řada vyčesávacích kartáčů zaručuje, že majitelé domácích zvířat mají ty správné pomůcky pro specifický typ srsti jejich miláčků. Prvním krokem ve vyčesávacím procesu FURminator® 2-Step Grooming Process je rozčesávání před a po koupeli – zacuchaná srst se rozčesává a u h l a z u j e b e z v y t r h á v á n í c h l u p ů n e b o p o d r á ž d ě n í p o k o ž k y. V š i c h n i p s i potřebují rozčesávání bez ohledu na typ osrstění: krátká, kudrnatá, dlouhá, hedvábná, drátovitá nebo něco mezi. Ucelená řada kartáčů FURminator® obsahuje uhlazovací kartáče ve dvou velikostech, z nichž každý je k dostání s pevnými nebo měkkými jehličkami. Rovněž je k dostání oboustranný kartáč s jehličkovou a přírodní štětinatou stranou. Nehledě na výběr nástroje, nabízí řada kartáčů FURminator® nejspolehlivější řešení co se týče udržování čistoty a zdraví kožíšků, stejně tak i pohodlí domácích zvířat a jejich majitelů.

Dvojitá ex hlava se drží kontur y těla z vířete a předchází podráždění hřebenem

Štětiny z nerezové oceli jsou navrženy tak, aby v ydržely po celou životnost hřebenu

V Ý H O D Y: UHLAZOVACÍ KARTÁČ Anti-bakteriální umělá hmota minimalizuje v ýskyt bakterií a mikrobů

- Jednoduché a pohodlné řešení pro čistou a zdravou srst - Rozčesává zacuchanou a zplstnatělou srst, uhlazuje ji bez bolestivého tahání - Kartáč je navržen tak, aby omezil tlak na kůži domácího zvířete - Konečná úprava srsti vytváří přirozený lesk

OBOUSTRANNÝ KARTÁČ - Obsahuje jehličkový kartáč na jedné straně a štětinový na druhé - Pomáhá rozčesat zacuchanou srst a pomáhá vrátit srsti přirozený lesk - Kartáč je navržen tak, aby se držel přirozených kontur hlavy a těla zvířete

12

Ergonomická rukojeť pro pohodlí a jednoduchost používání


ÚPRAVA SRSTI

1

KROK Č.

NOVINKA

KARTÁČE

KARTÁČ

TYP SRSTI ČÁROVÝ KÓD ZBOŽÍ (Kartáč s jehličkami)

HEDVÁBNÁ

Oboustranný kartáč

6x4

(Kartáč se štětinami)

KRÁTKÁ Srst

HEDVÁBNÁ

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

Malý měkký uhlazovací kartáč

nebo

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

DRÁTOVITÁ Srst

HEDVÁBNÁ

Velký měkký uhlazovací kartáč

nebo

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

DRÁTOVITÁ Srst

KUDRNATÁ, DLOUHÁ nebo STŘEDNĚ DLOUHÁ

Malý pevný uhlazovací kartáč

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

Srst

KUDRNATÁ, DLOUHÁ nebo STŘEDNĚ DLOUHÁ

Velký pevný uhlazovací kartáč

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

Srst

13


ÚPRAVA SRSTI

NOVINKA

Vyčesávací hřebeny Řada vyčesávacích hřebenů FURminator® vysoké kvality poskytuje citlivé řešení pro efektivní závěr rozčesání psí a kočičí srsti. Během druhého kroku v programu FURminator® 2-Step Grooming Process se česáním srsti za pomoci FURminator® vyčesávacích hřebenů zbavíte zbývajících nečistot po kartáčování. Rovněž snadno rozčešete drobné chomáčky zacuchaných chlupů bez bolestivého tahání a udržujete tak srst čistou a zdravou. Řada hřebenů FURminator® obsahuje hřeben typu hrábě, což je velice účinná pomůcka pro dlouhosrstá plemena; dokončovací hřebeny pro péči o dlouhé, kudrnaté, hedvábné a drátovité typy srsti bez chomáčů. Dále obsahuje hřbílko, které stimuluje přirozený kožní maz, čímž pomáhá udržet krátkou a středně dlouhou srst zdravou a lesklou. Díky této kompletní řadě hřebenů jsou majitelé domácích zvířat věrni značce FURminator® – nejefektivnějším a nejjemnějším pomůckám na trhu.

V Ý H O D Y:

Otočné jehličky rotují v ose 360°, čímž odstraňují malé zamotané chomáče chlupů

HŘEBEN TYPU HRÁBĚ - Univerzální pomůcka, která rozčesává zacuchanou srst - Otočné jehličky plně rotují, čímž zabraňují dráždění kůže a omezují další cuchání - Obnovuje lesk srsti - Tv a r o v a n ý p r o f i l h ř e b e n e k o p í r u j e k o n t u r y t ě l a domácího zvířete pro docílení maximálního efektu

Anti-bakteriální umělá hmota minimalizuje v ýskyt bakterií a mikrobů

HŘBÍLKO - Odstraňuje prach a uvolněné chlupy - Tv a r o v a n é z u b y p o d p o r u j í p r o d u k c i p ř i r o z e n é h o k o ž n í m a z u , který podporuje zdraví a lesk srsti - Posiluje srst

DOKONČOVACÍ HŘEBEN - Odstraňuje malé povrchové chomáčky zacuchané srsti - Zanechává srst hladkou a bez nečistot - Otočné jehličky plně rotují, čímž zabraňují dráždění kůže a omezují cuchání Ergonomická rukojeť - Tv a r o v a n ý p r o f i l h ř e b e n e k o p í r u j e o b r y s t ě l a domácího zvířete pro docílení maximálního efektu pro pohodlí a lehkost

používání

14

Technologie FURflex kopírování těla z vířete je jednodušší


ÚPRAVA SRSTI

2

KROK Č.

HŘEBEN

NOVINKA

HŘEBENY

TYP SRSTI ČÁROVÝ KÓD ZBOŽÍ

Hřeben typu hrábě

DLOUHÁ

6x4

Srst

KRÁTKÁ

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

Hřbílko

nebo

STŘEDNÁ DLOUHÁ

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

srst

DLOUHÁ, KUDRNATÁ, HEDVÁBNÁ nebo DRÁTOVITÁ

Malý dokončovací hřeben

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

srst

DLOUHÁ, KUDRNATÁ, HEDVÁBNÁ nebo DRÁTOVITÁ

Velký dokončovací hřeben

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

srst

15


NOVINKA

ÚPRAVA SRSTI

Péče o drápky Zkracování drápků je jednou z nejdůležitějších a zároveň n e j d i s k u t o v a n ě j š í c h o b l a s t í v  p é č i o d o m á c í m a z l í č k y. D r á p k y p o t ř e b u j í b ý t p r a v i d e l n ě s t ř í h á n y a o p i l o v á v á n y. M n o z í m a j i t e l é s e a l e o b á v a j í , že při zkracování drápků mohou poranit svého mazlíčka, ale nevěnovat se péči o drápky je také nebezpečné. Nové patentované produkty pro péči o drápky jsou zcela bezpečné a lehké, takže eliminují veškeré nepříjemnosti nejen pro domácí zvířata, ale i pro jejich majitele.

Ostří z nerezové oceli zajišťuje čistý a rovný řez

V Ý H O D Y: PILNÍK Dvourychlostní (6000-12000 otáček za minutu) K bezdrátovému pilníku jsou nabízeny dva vyměnitelné brusné pásky (pro pilník se dají použít i brusné pásky Dremel). Pilník funguje více než 100 hodin za použití čtyř AA- alkalických baterií (baterie jsou součástí balení). - Vysoká výkonnost, nízká hmotnost, tichý provoz - Automatické LED světlo zajišťuje bezpečnost a maximalizuje kontrolu - Propracovanost pilníku zajišťuje bezpečnost, účinnost a bezbolestnost zkracování drápků - Zajišťuje pohodlí a bezpečné zkrácení drápků - Eliminuje bolest tlapek a nohou

KLEŠTIČKY NA DRÁPKY - Zkracování drápků kleštičkami je účinné a bezbolestné s použitím nastavitelné zábrany proti příliš hlubokému zastřižení drápku - Ostří zajišťuje čistý a rovný řez bez roztřepení drápku - Zajišťuje pohodlí a bezpečné zkrácení drápků - Eliminuje bolest tlapek a nohou

Protiskluzová ergonomická rukojeť pro dokonalou kontrolu

16

Nastavitelná zábrana zajišťuje bezpečnou hloubku řezu


ÚPRAVA SRSTI

PÉČE O DRÁPKY

NOVINKA

PÉČE O DRÁPKY

TYP DOMÁCÍHO ZVÍŘETE ČÁROVÝ KÓD ZBOŽÍ

Pilník

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

PES A KOČKA

Kleštičky na drápky

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

PES A KOČKA

MY FURst® HŘEBEN

MY FURst® hřeben pro štěňata (dvojdílná sada obsahuje vyměnitelný uhlazovací kartáč a hřeben)

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

ŠTĚNĚ

MY FURst® hřeben pro koťata (dvojdílná sada obsahuje vyměnitelný uhlazovací kartáč a hřeben)

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

KOTĚ

17


HYGIENA

Šampony a kondicionéry S t e j n ě j a k o e x p e r t i n a p s í s r s t i F U R m i n a t o r ® r o z u m í k a ž d é f á z i v c y k l u línání srsti a roli, kterou hraje péče o srst a hygiena v  zamezení l í n á n í . Z  t ě c h t o d ů v o d ů b y l a v y v i n u t a v y s o c e e f e k t i v n í ř a d a p ř í p r a v k ů pečujících o srst a hygienických pomůcek. Špičkové přípravky pro mytí srsti se zabývají línáním od zárodku a zvyšují efektivitu vyčesávacích hrabel svým unikátním složením, které umožňuje mimořádnou výkonnost v  boji s  línáním a konečnou úpravou srsti. Patentované s l o ž e n í z a j i š ť u j e v ý s l e d k y, s e k t e r ý m i m ů ž e t e p o č í t a t a k t e r é b y s t e čekali od expertů na zvířecí srst.

ní íná

i

FUR m

ez

18

nání

Om

uje

o r re c e p t u r a pro

ti lí

n at

nadměrné

l


HYGIENA

Obsahuje Omega-3 mastné kyseliny a aloe vera pro citlivou kůži

Základem receptury je ovesná mouka, přípravky jsou hypoalergenní a nevyvolávají slzení

Neobsahuje parabeny ani chemická bar viva

Vy vinuto pro časté používání pro bezpečné čištění uší

Rychlý a praktický způsob mytí mezi koupelemi – bez potřeby smývání

Přírodní složky bezpečné i pro kočky, které si olizují srst

V Ý H O D Y: - Vyvinuto pro posílení vlasových folikulů a uvolnění mrtvé podsady - Omezuje nadměrné línání i bez koupání - Zvyšuje účinnost vyčesávacích hrabel - Bez parabenů a chemických barviv

19


HYGIENA

ŠAMPONY PRO PSY POUŽITÍ ČÁROVÝ KÓD ZBOŽÍ

PROTI LÍNÁNÍ

PROTI LÍNÁNÍ

VYSOKÝ LESK

VYSOKÝ LESK

MY FURST ®

20

Ultra Premium šampon proti línání 490 ml

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

Ultra Premium šampon proti línání 250 ml

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

Ultra Premium šampon pro vysoký lesk 250 ml

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

Ultra Premium šampon pro bílou srst 250 ml

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

My FURst Ultra Premium šampon pro štěňata 250 ml

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

6x4

6x4

6x4

6x4


HYGIENA

KONDICIONÉRY PRO PSY POUŽITÍ ČÁROVÝ KÓD ZBOŽÍ

PROTI LÍNÁNÍ

PROTI LÍNÁNÍ

Ultra Premium kondicionér proti línání 490 ml

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

Ultra Premium kondicionér proti línání 250 ml

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

6x4

6x4

21


HYGIENA

BEZOPLACHOVÉ SPREJE PRO PSY POUŽITÍ ČÁROVÝ KÓD ZBOŽÍ

Bezoplachový sprej proti línání 250 ml

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

Bezoplachový sprej odstraňující zápach 250 ml

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

PRO ZACUCHANOU SRST

Bezoplachový sprej na zacuchanou a zplstnatělou srst 250 ml

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

MY FURST ®

My FURst bezoplachový šampon pro štěňata 250 ml

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

PROTI LÍNÁNÍ

ZBAVUJÍCÍ ZÁPACHU

22

6x4

6x4

6x4

6x4


HYGIENA

PÉČE O KOČIČÍ SRST POUŽITÍ ČÁROVÝ KÓD ZBOŽÍ

PREVENCE BEZOÁRŮ

Bezoplachový sprej předcházející tvorbě bezoárů 250 ml

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

12x1

ČISTIČ UŠÍ

ČISTIČ UŠÍ

Čistič uší pro psy a kočky 130 ml

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

12x1

23


OBLEČKY PRO PSY

Experti, kteří vyvinuli vyčesávací hrabla ví, jak mohou být pro své majitele mokří psi ubíjející. Jako specialista na vše ohledně srsti domácích zvířat vyvinul FURminator® skvělé řešení problémů mokré srsti. Je to jednoduchá, nicméně velmi účinná metoda, jak vysušit a t í m u k l i d n i t d o m á c í z v í ř a t a p o k o u p e l i , p l a v á n í , b ě h á n í v d e š t i n e b o ve sněhu. Zároveň jsou před mokrou srstí ochráněny vaše koberce, nábytek a auta. Řada FURDry zaručeně splňuje očekávání, které z á k a z n í c i m a j í o d F U R m i n a t o r u . P s í r u č n í k y, u š i t y j a k o o b l e č e k , j s o u typem výrobku, který si majitelé domácích mazlíčků velice oblíbí a jejich jedinečnost na trhu ještě více zvyšuje popularitu a reputaci v š e c h p r o d u k t ů n e s o u c í z n a č k u F U R m i n a t o r ®.

do 20 cm

24

do 28 cm

do 41 cm

do 58 cm

do 69 cm


OBLEČKY PRO PSY

V Ý H O D Y: - Chrání nábytek, koberce a čalounění auta - Suší a zahřívá psa, čímž mu navozuje pocit tepla a bezpečí - Eliminuje zápach mokrého psa

Technologie mikrovláken odvádí vodu a vlhkost z psí srsti

Popruhy se suchým zipem umožňují r ychlé a jednoduché nasazení a upravení

Díky profesionálnímu designu je FUR Dr y přiléhav ý a dobře drží

25


OBLEČKY PRO PSY

VELIKOSTI FURDRY ČÁROVÝ KÓD ZBOŽÍ

ŠTĚNĚ

Extra small FUR Dry blue (Malá štěňata všech ras)

12x1

do 20 cm (od krku ke kořeni ocasu)

SMALL

Small FUR Dry blue

12x1

Medium FUR Dry blue (Dalmatin, Pitbul, Boxer)

Large FUR Dry blue (Labrador, Zlatý retrívr, Irský setr)

GIANT

26

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

12x1

do 58 cm (od krku ke kořeni ocasu)

do 69 cm (od krku ke kořeni ocasu)

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

12x1

do 41 cm (od krku ke kořeni ocasu)

LARGE

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

(Jack Russell, Kokršpaněl, Bostonský teriér)

do 28 cm (od krku ke kořeni ocasu)

MEDIUM

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

Extra Large FUR Dry blue (Novofoundlandský pes, Bernardýn, Pyrenejský horský pes)

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

12x1


OBLEČKY PRO PSY

VELIKOSTI FURDRY ČÁROVÝ KÓD ZBOŽÍ

ŠTĚNĚ

Extra small FUR Dry purple (Malá štěňata všech ras)

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

12x1

do 20 cm (od krku ke kořeni ocasu)

4 048422 114895

SMALL

Small FUR Dry purple

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

(Jack Russell, Kokršpaněl, Bostonský teriér)

12x1

do 28 cm (od krku ke kořeni ocasu)

4 048422 114918

MEDIUM

Medium FUR Dry purple (Dalmatin, Pitbul, Boxer)

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

12x1

do 41 cm (od krku ke kořeni ocasu)

4 048422 114932

LARGE

Large FUR Dry purple (Labrador, Zlatý retrívr, Irský setr)

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

12x1

do 58 cm (od krku ke kořeni ocasu)

4 048422 114956

GIANT

do 69 cm (od krku ke kořeni ocasu)

Extra Large FUR Dry purple (Novofoundlandský pes, Bernardýn, Pyrenejský horský pes)

VELKOOBCHODNÍ BALENÍ

12x1 4 048442 211499

27


PROFESIONÁLNÍ PÉČE O DOMÁCÍ ZVÍŘATA Pro více informací o našich produktech navštivte

w w w. F U R m i n a t o r. n e t

28

CZ

PROFESIONÁLNÍ PÉČE O DOMÁCÍ ZVÍŘATA  
PROFESIONÁLNÍ PÉČE O DOMÁCÍ ZVÍŘATA  

P S I • K O Č K Y •MA L Á Z V Í Ř ATA • K O N Ě

Advertisement