__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Til udskolingsklasser

Valgfagsværksteder ­ nye vinkler på kendte fag

2020/2021


Nye vinkler på kendte fag Eleverne i de ældste klasser skal  have flere praktiske eller musiske  fag på skoleskemaet. Det er obli­ gatorisk for elever i 7. og 8. klasse  at have enten håndværk/design,  musik, billedkunst eller hjemkund­ skab, og vi ønsker som uddan­ nelsesinstitution med rigtig mange  forskellige uddannelser at støtte  dette praktiske fokus. 

Vi tilbyder en række korte kurser og  værkstedsforløb, som I undervisere  frit kan booke som et supplement  til jeres undervisning enten i  tilknytning til specifikke valgfag  eller i relation til grundskolens  øvrige fag.

November ­ april

MADKEMISK VÆRKSTED Vi undersøger frugt og grønt med kemiske  metoder. Vi kigger f.eks. på farve, duft og  syreindhold. Hvordan påvirker farve og duft  smagsoplevelsen?” Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Biologi og  Fysik/kemi.

November ­ april

BIOKEMISK VÆRKSTED Vi har fokus på celler og vækst, og på dette  værksted kommer I til at arbejde med biolo­ giske organismer og produktion af eksempel­ vis medicin, øl og brød. Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Biologi,  Fysik/kemi.

November ­ april

REKLAMENS MAGT Dette værksted fokuserer på det at være ung i  det moderne samfund, og I kommer til at  arbejde med identitet, selvforståelse og  omverdenens krav. Vi ser på kropsidealer og  reklamens magt i forhold til kostvaner. Der er  således fokus på krop, identitet og sociale  medier, og I kommer bl.a. til at arbejde med  begreberne skjulte reklamer, målgrupper, front  stage og back stage. Varighed: 2 x 3 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Dansk,  Samfundsfag.

Få spændende fagrelevante timer med din klasse


November ­ april

I ugerne: 38, 39, 40, 4, 5 og 6

SPANSK MADKULTUR

DIN EGEN CHEF

Her kan I lære mere om spanske retter, spansk  madkultur, og det at købe lækre råvarer på et  spansk marked. I kan også få svar på, hvilke  spanske landbrugsvarer vi køber rigtig mange  af i Danmark, og I kan prøve at sammensætte  en sund og frisk menu baseret på de spanske  madvaner. Imens I arbejder med spansk  madkultur, vil I også lære udvalgte basale  spanske gloser. Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Samfundsfag,  Sprog.

På dette værksted kommer I til at se nærmere  på, hvad der skal til for at kunne etablere egen  restaurant, café eller bar. I kommer til at arbej­ de praktisk med emner som konceptudvikling,  målgruppevalg og økonomi fra fagene  Afsætning og Virksomhedsøkonomi.  Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Samfundsfag,  Matematik.   Business I ugerne: 38, 39, 40, 4, 5 og 6

  November ­ april

HJEMMETS MASKINER Vi ser på fysikken og teknologien bag forskel­ lige køkkenmaskiner. Dette værksted er både  praktisk og teoretisk.  Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Fysik/kemi.

De sidste to onsdage i august,  september, oktober og november

Teknisk

FARVELÆRE OG GASTRONOMI På dette værksted kommer I til at arbejde med  farver i madlavning og anretning ud fra en  introduktion til farvelære og til, hvordan farver  kan skabe forventninger til måltidet. Varighed: 1 x 5 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Håndværk og  design, Billedkunst.

November ­ april

GASTRONOMI SOM  ET NYT STORT MARKED Kom og lær at finde målgruppen for forskel­ lige segmenter på det gastronomiske marked.  Bliv efterfølgende klog på, hvordan du mar­ kedsfører direkte til målgruppen med subtile  koder og visuelle medier. Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Samfundsfag,  Matematik, Dansk.

Business

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED På dette værksted kommer I til at arbejde  med, hvordan I kan skabe jeres egne forret­ ningsidéer, og hvordan I herefter kan gøre  dem til virkelighed. I kan vælge at tage afsæt i  et bestemt område, som knytter sig til et af  jeres fag. I kommer til at arbejde praktisk med  emner som idéudvikling, afsætningsmulig­ heder og virksomhedsplan.  Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Musik, Håndværk  og design, Billedkunst, Samfundsfag,  Matematik, Dansk.   I ugerne: 38, 39, 40, 4, 5 og 6

FØDEVAREINDUSTRI ER BIG BUSINESS

Business

Der er mange penge i fødevareindustrien, og  på dette værksted får I mulighed for at arbej­ de med at lave reklamer for danske fødevarer  målrettet udvalgte markeder, herunder  eksport. Varighed: 1 x 2 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Samfundsfag,  Dansk.

November ­ april

SCENEN ER DIN Oplev, hvordan det er at stå på en scene. Vi  øver et musikindslag, som evt. kan fremvises til  en Slotscafé.  Varighed: 3 x 3 timer Fagrelation: Musik


November ­ april

November til april 

LYDBØLGER: FYSIK I MUSIK

ELEMENTÆR MATEMATISK  FORMGIVNING

Vi undersøger forskellige instrumenter, og vi  kigger på hvilke fysiske parametre, der har  betydning for den lyd, vi oplever. Varighed: 1 x 2 timer Fagrelation: Musik, Fysik/kemi.

November til april 

KUNST OG KULTUR  SOM INDUSTRI Turister, der besøger Danmark, forbinder ofte  vores land med kunst og kultur. Derfor er der  opstået en industri, hvor danske virksomheder  tilbyder oplevelser med bl.a. mad, arkitektur,  design og film. I dette værksted får I indblik i  denne spirende industri ud fra et samfunds­ mæssigt og markedsmæssigt perspektiv.   Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Musik, Håndværk og design,  Billedkunst, Samfundsfag, Dansk.

I dette værksted ser vi på situationer, der kan  beskrives ved dele af cirkler samt rette linjer.  Her skal vi få øje på de "usynlige" trekanter.  Man kan komme langt med Pythagoras lære­ sætning, men andre matematiske temaer kan  også inddrages. Medbring lommeregner/mo­ biltelefon. Har du computer med, kan man  have glæde af GeoGebra. Varighed: 3 x 3 timer Fagrelation: Håndværk og design, Matematik,  Billedkunst.  

November til april 

KUNSTENS FARVER FRA  ET FYSISK PERSPEKTIV

November til april 

Lær hvordan farver opstår, og hvordan de  hænger sammen med lys i dette kreative  naturvidenskabelige værksted. Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Håndværk og design, Dansk, Billedkunst, Fysik/kemi.

PHOTOSHOP

På dette kursus bliver I introduceret til Photo­ shops mange muligheder. I kommer til at  efterligne effekterne i eksisterende plakater  og udforme jeres egen kopi. Kurset forudsæt­ ter, at I medbringer egen computer, og at I  forinden har downloadet og installeret en  prøveversion af Photoshop. Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Håndværk og design, Dansk,  Billedkunst.

For booking - se bagsiden..

November til april 

DOBBELT BOGHOLDERI

Business

På dette bogføringsværksted får du basal  kendskab til, hvordan du skal håndtere bog­ føring af indtægter og udgifter, såkaldte  økonomiske transaktioner. Medbring gerne en  computer. Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Samfundsfag,  Matematik.


November ­ april

3D­PRINT Bliv klogere på, hvordan man 3D­printer. Inden  kurset skal I alle have arbejdet med udviklin­ gen af et mindre produkt (max. 20x20x20 cm ­  og gerne mindre) samt målfaste tegninger  (eller skitser) af produktet. I kommer til at  tegne jeres medbragte produktidé i 3D­pro­ grammet. Når produktet er tegnet, kan I prin­ te det på vores 3D­printere og kan tage det  med hjem. Eleverne skal kunne medbringe en  bærbar computer, hvor der må installeres et  3D­tegneprogram. Varighed: 3 x 3 timer Fagrelation: Håndværk og design.  

I ugerne: 39, 40, 4, 5 og 6

TÆT PÅ DANSKE  DESIGNVIRKSOMHEDER Danske designvirksomheder har øget deres  milliardeksport de seneste år. På dette værk­ sted lærer I mere om, hvordan disse virksom­ heders gode design og stærke forretningssans  er medvirkende til denne succes.  Varighed: 1 x 2 timer Fagrelation: Håndværk og design, Dansk,  Samfundsfag.  

I ugerne: 41, 45, 6 og 24 

LAV KUNST I METAL

Teknisk

Kunne du tænke dig at lære at designe digitalt  i tegneprogrammet Inventor, se dit produkt  blive fremstillet i vores plasmaskærer og høre  om mulighederne for at lave kreative produk­ ter i metal?  Så er dette værksted lige noget for dig. Varighed: 1 x 5 timer Fagrelation: Håndværk og design,  Billedkunst.  

I ugerne: 37, 46, 6, 24 og 25

BILDESIGN

Teknisk

Hvorfor ser bilen ud som den gør, forsvinder  den i fremtiden eller bliver den til mobilitet i  stedet for individuel transport? Hvad med  miljøet og bilen ­ er der en sammenhæng  mellem design og bæredygtighed? På dette værksted får I nogle mulige svar på  disse spørgsmål og kommer til at undersøge  nogle af alle de parametre, som påvirker  bilens udseende. Varighed: 1 x 5 timer Fagrelation: Håndværk og design,  Historie.

I ugerne: 37, 38, 39, 9 og 10

MALERUDFORDRING

Teknisk

På dette værksted får I mulighed for at prøve  kræfter med farver og præcision, når det  gælder om at kunne male og sammensætte  farver. Værkstedet kommer til at indeholde  simpel farvelære samt grundlæggende maler­ teknikker. Varighed: 1 x 5 timer Fagrelation: Håndværk og design,  Billedkunst. I ugerne: 38, 39, 40, 8, og 9 

Teknisk

DESIGN OG TRÆPRODUKTION På dette værksted får I mulighed for at lave  jeres eget design og efterfølgende skabe det i  træ. Værkstedet er dermed en kombination af  teori og en masse praktisk arbejde. Til slut får I  jeres produkter med hjem.   Varighed: 1 x 5 timer Fagrelation: Håndværk og design. Første torsdag i månederne:  December, januar, februar

STYR STRØMMEN

Teknisk

Få kendskab til, hvordan hjemmets lys, varme  og elektriske komponenter styres digital og  mulighederne med IoT og intelligente  systemer. Varighed: 1 x 5 timer Fagrelation: Håndværk og design, Fysik/kemi. I ugerne: 41, 18 og 19

DESIGN OG MURVÆRK

Teknisk

På dette værksted undersøger vi, hvilken be­ tydning klimaændringerne har for husenes  design og murværk, hvordan cementen er  sammensat, så den kan modstå klimaets på­ virkning og hvordan arkitekturen og murer­ faget historisk har udviklet sig gennem tiden. Varighed: 1 x 5 timer Fagrelation: Håndværk og design, Fysik/kemi.


Book et værkstedsforløb Allikelund Gymnasium  (EUX , EUD, HTX, HHX og K10) Mødested ved hovedindgangen.  J. Hagemann­Petersens Allé 22, 4400 Kalundborg   Kontakt: Rektor Karen Marie Bach Christensen,  kac@eucnvs.dk, tlf. 4112 5820.

Teknisk Business

EUC Nordvestsjælland (EUD og EUX) Mødested ved hovedindgangen.  Absalonsvej 20, 4300 Holbæk Teknisk: Kontakt: Charlotte Madsen, chma@eucnvs.dk tlf. 7229 0116. Business: Kontakt: Uddannelsesleder  Søren Degn Rothmann, sro@eucnvs.dk, tlf. 2075 5665. Slotshaven Gymnasium (HTX og HHX)  Mødested ved hovedindgangen.  Slotshaven 1, 4300 Holbæk Kontakt: Rektor Katrine Juul, kaju@slotshaven.dk,  tlf. 2075 5671. Allikelund

Slotshaven EUC

Charlotte

Søren

Katrine

ReklameService.dk · 59516615

Karen Marie

Profile for ReklameService

Valgfagsværksteder - nye vinkler på kendte fag  

Valgfagsværksteder - nye vinkler på kendte fag  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded