Valgfagsværksteder - nye vinkler på kendte fag

Page 1

Til udskolingsklasser

Valgfagsværksteder ­ nye vinkler på kendte fag

2020/2021


Nye vinkler på kendte fag Eleverne i de ældste klasser skal have flere praktiske eller musiske fag på skoleskemaet. Det er obli­ gatorisk for elever i 7. og 8. klasse at have enten håndværk/design, musik, billedkunst eller hjemkund­ skab, og vi ønsker som uddan­ nelsesinstitution med rigtig mange forskellige uddannelser at støtte dette praktiske fokus.

Vi tilbyder en række korte kurser og værkstedsforløb, som I undervisere frit kan booke som et supplement til jeres undervisning enten i tilknytning til specifikke valgfag eller i relation til grundskolens øvrige fag.

November ­ april

MADKEMISK VÆRKSTED Vi undersøger frugt og grønt med kemiske metoder. Vi kigger f.eks. på farve, duft og syreindhold. Hvordan påvirker farve og duft smagsoplevelsen?” Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Biologi og Fysik/kemi.

November ­ april

BIOKEMISK VÆRKSTED Vi har fokus på celler og vækst, og på dette værksted kommer I til at arbejde med biolo­ giske organismer og produktion af eksempel­ vis medicin, øl og brød. Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Biologi, Fysik/kemi.

November ­ april

REKLAMENS MAGT Dette værksted fokuserer på det at være ung i det moderne samfund, og I kommer til at arbejde med identitet, selvforståelse og omverdenens krav. Vi ser på kropsidealer og reklamens magt i forhold til kostvaner. Der er således fokus på krop, identitet og sociale medier, og I kommer bl.a. til at arbejde med begreberne skjulte reklamer, målgrupper, front stage og back stage. Varighed: 2 x 3 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Dansk, Samfundsfag.

Få spændende fagrelevante timer med din klasse


November ­ april

I ugerne: 38, 39, 40, 4, 5 og 6

SPANSK MADKULTUR

DIN EGEN CHEF

Her kan I lære mere om spanske retter, spansk madkultur, og det at købe lækre råvarer på et spansk marked. I kan også få svar på, hvilke spanske landbrugsvarer vi køber rigtig mange af i Danmark, og I kan prøve at sammensætte en sund og frisk menu baseret på de spanske madvaner. Imens I arbejder med spansk madkultur, vil I også lære udvalgte basale spanske gloser. Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Samfundsfag, Sprog.

På dette værksted kommer I til at se nærmere på, hvad der skal til for at kunne etablere egen restaurant, café eller bar. I kommer til at arbej­ de praktisk med emner som konceptudvikling, målgruppevalg og økonomi fra fagene Afsætning og Virksomhedsøkonomi. Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Samfundsfag, Matematik. Business I ugerne: 38, 39, 40, 4, 5 og 6

November ­ april

HJEMMETS MASKINER Vi ser på fysikken og teknologien bag forskel­ lige køkkenmaskiner. Dette værksted er både praktisk og teoretisk. Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Fysik/kemi.

De sidste to onsdage i august, september, oktober og november

Teknisk

FARVELÆRE OG GASTRONOMI På dette værksted kommer I til at arbejde med farver i madlavning og anretning ud fra en introduktion til farvelære og til, hvordan farver kan skabe forventninger til måltidet. Varighed: 1 x 5 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Håndværk og design, Billedkunst.

November ­ april

GASTRONOMI SOM ET NYT STORT MARKED Kom og lær at finde målgruppen for forskel­ lige segmenter på det gastronomiske marked. Bliv efterfølgende klog på, hvordan du mar­ kedsfører direkte til målgruppen med subtile koder og visuelle medier. Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Samfundsfag, Matematik, Dansk.

Business

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED På dette værksted kommer I til at arbejde med, hvordan I kan skabe jeres egne forret­ ningsidéer, og hvordan I herefter kan gøre dem til virkelighed. I kan vælge at tage afsæt i et bestemt område, som knytter sig til et af jeres fag. I kommer til at arbejde praktisk med emner som idéudvikling, afsætningsmulig­ heder og virksomhedsplan. Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Musik, Håndværk og design, Billedkunst, Samfundsfag, Matematik, Dansk. I ugerne: 38, 39, 40, 4, 5 og 6

FØDEVAREINDUSTRI ER BIG BUSINESS

Business

Der er mange penge i fødevareindustrien, og på dette værksted får I mulighed for at arbej­ de med at lave reklamer for danske fødevarer målrettet udvalgte markeder, herunder eksport. Varighed: 1 x 2 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Samfundsfag, Dansk.

November ­ april

SCENEN ER DIN Oplev, hvordan det er at stå på en scene. Vi øver et musikindslag, som evt. kan fremvises til en Slotscafé. Varighed: 3 x 3 timer Fagrelation: Musik


November ­ april

November til april

LYDBØLGER: FYSIK I MUSIK

ELEMENTÆR MATEMATISK FORMGIVNING

Vi undersøger forskellige instrumenter, og vi kigger på hvilke fysiske parametre, der har betydning for den lyd, vi oplever. Varighed: 1 x 2 timer Fagrelation: Musik, Fysik/kemi.

November til april

KUNST OG KULTUR SOM INDUSTRI Turister, der besøger Danmark, forbinder ofte vores land med kunst og kultur. Derfor er der opstået en industri, hvor danske virksomheder tilbyder oplevelser med bl.a. mad, arkitektur, design og film. I dette værksted får I indblik i denne spirende industri ud fra et samfunds­ mæssigt og markedsmæssigt perspektiv. Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Musik, Håndværk og design, Billedkunst, Samfundsfag, Dansk.

I dette værksted ser vi på situationer, der kan beskrives ved dele af cirkler samt rette linjer. Her skal vi få øje på de "usynlige" trekanter. Man kan komme langt med Pythagoras lære­ sætning, men andre matematiske temaer kan også inddrages. Medbring lommeregner/mo­ biltelefon. Har du computer med, kan man have glæde af GeoGebra. Varighed: 3 x 3 timer Fagrelation: Håndværk og design, Matematik, Billedkunst.

November til april

KUNSTENS FARVER FRA ET FYSISK PERSPEKTIV

November til april

Lær hvordan farver opstår, og hvordan de hænger sammen med lys i dette kreative naturvidenskabelige værksted. Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Håndværk og design, Dansk, Billedkunst, Fysik/kemi.

PHOTOSHOP

På dette kursus bliver I introduceret til Photo­ shops mange muligheder. I kommer til at efterligne effekterne i eksisterende plakater og udforme jeres egen kopi. Kurset forudsæt­ ter, at I medbringer egen computer, og at I forinden har downloadet og installeret en prøveversion af Photoshop. Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Håndværk og design, Dansk, Billedkunst.

For booking - se bagsiden..

November til april

DOBBELT BOGHOLDERI

Business

På dette bogføringsværksted får du basal kendskab til, hvordan du skal håndtere bog­ føring af indtægter og udgifter, såkaldte økonomiske transaktioner. Medbring gerne en computer. Varighed: 1 x 3 timer Fagrelation: Hjemkundskab, Samfundsfag, Matematik.


November ­ april

3D­PRINT Bliv klogere på, hvordan man 3D­printer. Inden kurset skal I alle have arbejdet med udviklin­ gen af et mindre produkt (max. 20x20x20 cm ­ og gerne mindre) samt målfaste tegninger (eller skitser) af produktet. I kommer til at tegne jeres medbragte produktidé i 3D­pro­ grammet. Når produktet er tegnet, kan I prin­ te det på vores 3D­printere og kan tage det med hjem. Eleverne skal kunne medbringe en bærbar computer, hvor der må installeres et 3D­tegneprogram. Varighed: 3 x 3 timer Fagrelation: Håndværk og design.

I ugerne: 39, 40, 4, 5 og 6

TÆT PÅ DANSKE DESIGNVIRKSOMHEDER Danske designvirksomheder har øget deres milliardeksport de seneste år. På dette værk­ sted lærer I mere om, hvordan disse virksom­ heders gode design og stærke forretningssans er medvirkende til denne succes. Varighed: 1 x 2 timer Fagrelation: Håndværk og design, Dansk, Samfundsfag.

I ugerne: 41, 45, 6 og 24

LAV KUNST I METAL

Teknisk

Kunne du tænke dig at lære at designe digitalt i tegneprogrammet Inventor, se dit produkt blive fremstillet i vores plasmaskærer og høre om mulighederne for at lave kreative produk­ ter i metal? Så er dette værksted lige noget for dig. Varighed: 1 x 5 timer Fagrelation: Håndværk og design, Billedkunst.

I ugerne: 37, 46, 6, 24 og 25

BILDESIGN

Teknisk

Hvorfor ser bilen ud som den gør, forsvinder den i fremtiden eller bliver den til mobilitet i stedet for individuel transport? Hvad med miljøet og bilen ­ er der en sammenhæng mellem design og bæredygtighed? På dette værksted får I nogle mulige svar på disse spørgsmål og kommer til at undersøge nogle af alle de parametre, som påvirker bilens udseende. Varighed: 1 x 5 timer Fagrelation: Håndværk og design, Historie.

I ugerne: 37, 38, 39, 9 og 10

MALERUDFORDRING

Teknisk

På dette værksted får I mulighed for at prøve kræfter med farver og præcision, når det gælder om at kunne male og sammensætte farver. Værkstedet kommer til at indeholde simpel farvelære samt grundlæggende maler­ teknikker. Varighed: 1 x 5 timer Fagrelation: Håndværk og design, Billedkunst. I ugerne: 38, 39, 40, 8, og 9

Teknisk

DESIGN OG TRÆPRODUKTION På dette værksted får I mulighed for at lave jeres eget design og efterfølgende skabe det i træ. Værkstedet er dermed en kombination af teori og en masse praktisk arbejde. Til slut får I jeres produkter med hjem. Varighed: 1 x 5 timer Fagrelation: Håndværk og design. Første torsdag i månederne: December, januar, februar

STYR STRØMMEN

Teknisk

Få kendskab til, hvordan hjemmets lys, varme og elektriske komponenter styres digital og mulighederne med IoT og intelligente systemer. Varighed: 1 x 5 timer Fagrelation: Håndværk og design, Fysik/kemi. I ugerne: 41, 18 og 19

DESIGN OG MURVÆRK

Teknisk

På dette værksted undersøger vi, hvilken be­ tydning klimaændringerne har for husenes design og murværk, hvordan cementen er sammensat, så den kan modstå klimaets på­ virkning og hvordan arkitekturen og murer­ faget historisk har udviklet sig gennem tiden. Varighed: 1 x 5 timer Fagrelation: Håndværk og design, Fysik/kemi.


Book et værkstedsforløb Allikelund Gymnasium (EUX , EUD, HTX, HHX og K10) Mødested ved hovedindgangen. J. Hagemann­Petersens Allé 22, 4400 Kalundborg Kontakt: Rektor Karen Marie Bach Christensen, kac@eucnvs.dk, tlf. 4112 5820.

Teknisk Business

EUC Nordvestsjælland (EUD og EUX) Mødested ved hovedindgangen. Absalonsvej 20, 4300 Holbæk Teknisk: Kontakt: Charlotte Madsen, chma@eucnvs.dk tlf. 7229 0116. Business: Kontakt: Uddannelsesleder Søren Degn Rothmann, sro@eucnvs.dk, tlf. 2075 5665. Slotshaven Gymnasium (HTX og HHX) Mødested ved hovedindgangen. Slotshaven 1, 4300 Holbæk Kontakt: Rektor Katrine Juul, kaju@slotshaven.dk, tlf. 2075 5671. Allikelund

Slotshaven EUC

Charlotte

Søren

Katrine

ReklameService.dk · 59516615

Karen Marie