__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

HHX i Odsherred Tæt på erhvervslivet Tjek på din fremtid Odsherreds Gymnasium og Slotshaven Gymnasium skaber sammen de bedste rammer for din HHX i Odsherred


Tag din HHX i et mangfoldigt studiemiljø På Odsherreds Gymnasium vil du blive en del af et studiemiljø, der også rummer STX, HF og Gym10. Her er der plads til forskellighed og til at være sig selv.

Vores klare mål er, at du og alle andre elever bliver så dygtige som muligt, og at I alle får den fundamentale faglighed og almene dannelse med jer, som giver jer de bedste muligheder i livet efter gymnasiet.

Du bliver en del af et inkluderende fællesskab på et mellemstort gymnasium med ca. 450 elever. Det betyder, at du hurtigt kommer til at lære rigtig mange at kende. Vi har fokus på din trivsel og faglige udvikling, og vi passer godt på hinanden.

Odsherreds- gym.dk


HHX - Til dig der ønsker en erhvervsorienteret og international profil HHX er desuden almendannende, og du har fag som Dansk, Engelsk og Samfundsfag. Som på de andre gymnasiale uddannelser, skal du efter et par måneder vælge studieretning.

På HHX får du en række nye spændende profilfag, som ruster dig godt til både at tage en videregående uddannelse og til at starte egen virksomhed. Med en HHX kan du også direkte efter studentereksamen indlede din karriere i erhvervslivet som elev eller trainee i en virksomhed. De særlige profilfag på HHX er Afsætning, Virksomhedsøkonomi, International økonomi, sprog og Erhvervsjura.

Du kan vælge mellem de to studieretninger: Innovation og International Business.

INNOVATION

INTERNATIONAL BUSINESS

Afsætning (A) - Innovation (B)

Afsætning (A) - International økonomi (A)

OBLIGATORISKE FAG Engelsk A

International økonomi B

Tysk/Spansk/Fransk

Historie B

Samfundsfag C

Dansk A

Matematik B

Virksomhedsøkonomi B

Erhvervsjura C

Informatik C

Afsætning B

VALGFAG Astronomi C

Matematik A

Filosofi C

Psykologi C

Informatik B

Samfundsfag B

International økonomi A

Tysk A

Virksomhedsøkonomi A


VICTOR EBDRUP

ISABELL NIELSEN EISMARK

Hvorfor valgte du HHX? Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville på HHX. Begge mine forældre har taget HHX, og jeg vil gerne noget i samme retning som det, de laver. Jeg er ikke 100% afklaret på hvad jeg vil bagefter, men det skal være noget inden for handel og marketing.

Hvorfor valgte du HHX? Jeg havde egentlig fået ind i hovedet, at jeg skulle på STX, for det gjorde alle, og man vidste hvad det var. Men da jeg kom dertil, hvor jeg skulle vælge, tænkte jeg "hvad er det egentlig jeg vil?"

Lever HHX op til dine forventninger? Ja, helt sikkert. Jeg har kun haft positive oplevelser. Vi har en rigtig god klasse, og nogle rigtig gode lærere. Hvad synes du om fagene? Jeg synes, at International Økonomi, Virksomhedsøkonomi og Afsætning, altså alle de økonomiske fag, er de mest interessante, og det har noget at gøre med, at man ikke kender dem på samme måde som man gør med mange af de andre fag. Det er en helt ny verden, som ikke minder om det man lærte i folkeskolen. Hvilken studieretning vil du gerne have? Jeg er 90% sikker på, at jeg skal på Internatio-nal Business. Jeg synes, det er interessant at se på økonomien i et internationalt perspektiv, i stedet for bare i Danmark.

Jeg var ikke så vild med de naturvidenskabelige fag. Så læste jeg om HHX, og det virkede som en oplagt mulighed, og jeg tænkte, at det var da bare det, jeg skulle. Jeg ville noget andet, som tager mig i den retning, jeg gerne vil. Jeg vil gerne arbejde med noget internationalt, import og eksport, og så giver en HHX bare mest mening.


Innovation Innovation er et krav, som du kommer til at møde som fremtidens medarbejder uanset, hvor du starter dit arbejdsliv. Derfor er innovation også en vigtig del af HHX på Odsherreds Gymnasium. Slotshaven og Odsherreds Gymnasium arrangerer en række innovationscamps, hvor gymnasieelever og lokale grundskoleelever sammen innoverer på aktuelle og relevante problemstillinger tilknyttet en konkret virksomhed. Businessværksteder Det er muligt at booke en række værksteder, som knytter sig til HHX. Værkstederne er for

hele klasser eller hold i udskolingen. Kontakt rektor på Slotshaven Gymnasium Katrine Juul på kaju@slotshaven.dk for mere information. Et af værkstederne er På dette værksted er der fokus på det at være ung i det moderne samfund, og I kommer til at arbejde med identitet, selvforståelse og omverdenens krav. Vi ser på kropsidealer og reklamens magt i forhold til kostvaner. Der er således fokus på krop, identitet og sociale medier, og I kommer bl.a. til at arbejde med begreberne skjulte reklamer, målgrupper, front stage og back stage.

Businesscafé Torsdag den 22.10-2020, kl. 16 - 17:30 Torsdag den 21.1-2021, kl. 16 - 17:30 Begge Business-caféer foregår på Odsherreds Gymnasium og rummer temaer, som er interessante for både virksomheder, kommuner, privatpersoner og ikke mindst for unge,

der kunne være interesseret i en HHX. Der vil både være oplæg og debat, og alle er velkomne. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Caféerne afholdes i samarbejde med Odsherred Erhvervsforum.


Tal med en HHX-studievejleder fra Slotshaven Gymnasium Hanne Skovgaard Larsen, 21774892, hsl@slotshaven.dk Du er også velkommen til at ringe til Slotshaven på 72290200

Åstoftevej 34 4550 Asnæs 5965 0033 info@odsherreds-gym.dk odsherreds-gym.dk

ReklameService.dk · 59516615

Læmere på odsherreds-gym.dk

Profile for ReklameService

HHX i Odsherred  

Odsherreds Gymnasium og Slotshaven Gymnasium skaber sammen de bedste rammer for din HHX i Odsherred.

HHX i Odsherred  

Odsherreds Gymnasium og Slotshaven Gymnasium skaber sammen de bedste rammer for din HHX i Odsherred.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded