Page 1

HANDELSGYMNASIUM & TEKNISK GYMNASIUM

HHX HTX


Velkommen til ”Slottet” – 3 fede år du for altid husker

2

Spændende fag Cool lærere Fester du ikke vil hjem fra


Slotshaven Gymnasium er et godt sted at være - og derfor et godt sted at lære

På Slotshaven Gymnasium er din læring i centrum. For os handler det om, at alle vores elever opnår mest mulig læring. Da vi lærer bedst, når vi trives og evner vedholdenhed, har vi også fokus på disse aspekter. Et fokus der skal være med til at skabe nysgerrighed og lyst til læring. Vi går op i, at du udvikler fagspecifikke kompetencer, studiekompetencer og samtidig øger din almene dannelse i en læringsproces, hvor blikket er rettet mod din fremtid og de mange karrieremuligheder, din uddannelse giver dig.

Slotshaven Gymnasium tilbyder inspirerende og inkluderende læringsfællesskaber, hvor der er fokus på både det faglige og det sociale. Det er fællesskaber, hvor der er plads til den enkelte.

Vores undervisning er anvendelsesorienteret og praksisnær, og vores mange forskellige samarbejdsrelationer gør, at undervisningen skaber en tæt forbindelse til verden omkring os. Den slags undervisning tror vi, er med til at styrke din motivation og dit engagement. Det er måske noget af årsagen til, at vores elever klarer sig rigtig godt, mens de går på Slotshaven, og når de fortsætter deres videre uddannelse. Er du interesseret i hhx eller htx, så har vi fantastiske faglige og sociale læringsfællesskaber, som med åbne arme vil byde dig velkommen.

Vi ses på Slottet! 3


HHX og HTX – sådan er de bygget op 1. g Grundforløb

2. g

3. g

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag

HHX Både hhx og htx starter med 3 måneders grundforløb Efter grundforløbet kommer du til at gå på en bestemt studieretning. En studieretning er betegnelsen for resten af din uddannelsestid på Slotshaven og består af særlige fag og aktiviteter, som er forskellige fra studieretning til studieretning. Du kan læse mere om studieretninger her i brochuren og på vores hjemmeside. Obligatoriske fag På hhx og htx har du en række obligatoriske fag som dansk, matematik, samfundsfag og engelsk. Det er fag, som man har på alle de gymnasiale uddannelser. De obligatoriske fag udgør den største del af din uddannelse, og nogle af dem har du i alle tre år. Derudover er der en række profilfag, som er særlige for henholdsvis hhx og htx. Valgfag Efter første år kan du vælge mellem en række valgfag. Under studieretningerne er der en række anbefalede valgfag, som fagligt passer godt til den specifikke studieretning.

4

HTX


Grundforløbet skal give dig den bedste start på din uddannelse I grundforløbet får du indblik i den gymnasiale uddannelse, du har valgt. Du lærer Slotshaven og nogle af dine nye fag at kende. Et vigtigt formål med grundforløbet er at give dig den bedste start på din uddannelse. En start, hvor du hurtigt kommer til at føle dig hjemme og tryg. Vores særlige introaktiviteter er blandt andet med til at give dig en god start. Her får du mulighed for at lære dine nye klassekammerater og lærerne bedre at kende. Alle gymnasiale uddannelser starter med tre måneders grundforløb, og alle har dansk, matematik, samfundsfag og engelsk.

Et andet vigtigt formål med grundforløbet er, at du skal prøve dine nye fag, der sætter dig i bedre stand til at vælge din studieretning. Det hjælper vi dig blandt andet med gennem forskellige undervisningsaktiviteter, vejledning og evalueringssamtaler. Grundforløbet afsluttes med to prøver, som hver tæller med 1/4 på dit endelige eksamensbevis. HHX har prøver i fagene almen sprogforståelse (AP) og økonomisk grundforløb (ØG). HTX har prøver i fagene produktudvikling (PU) og naturvidenskabeligt grundforløb (NV).


Stine Schou htx'er Slotshaven 2011-2014

1. Hvad laver du i dag? Jeg læser på 4. år på Københavns Universitet. Det handler generelt om lægemidler – mange vil nok kende til uddannelsen som ”at læse til farmaceut”. Hvad fik du ud af din studieretning 2. – fortæl lidt om fagene? Min studieretning var bioteknologi A og matematik A med engelsk hævet til A. Bioteknologilinjen var den helt rigtige linje, da teori kombineret med praktisk laboratoriearbejde er den helt rigtige måde at lære på for mit vedkommende. Hvad har du særligt kunnet 3. bruge fra din htx bagefter? Min htx åbnede op for, at jeg kunne komme ind på min videregående uddannelse uden at skulle læse øvrige fag op eller hæve de nuværende. Jeg havde en stor fordel ved at have haft bioteknologi, teknikfaget, fysik og matematik, da vi på første semester af mit studie havde en masse emner, som vi allerede havde berørt i de pågældende fag på gymnasiet. Derudover fandt jeg også ud af, at jeg var meget mere vant til laboratoriearbejde i forhold til dem, der ikke havde gået på htx.

6

4. Hvordan tænker du tilbage på din gymnasietid? Jeg tænker tilbage på gymnasietiden med et kæmpe smil på læberne. Det var en super fed tid, som har givet mig mange gode minder og ikke mindst venner for livet. 5. Hvad er dit bedste råd til en kommende htx'er? Mit bedste råd er helt klart at gøre det bedste man kan for at danne et godt fællesskab i klassen, både indenog udenfor gymnasiet. Fællesskabet var for mig den største del af gymnasietiden og var med til at gøre hverdagen meget bedre.


Caroline Norlin hhx'er Slotshaven 2014-2017

1. Hvilken studieretning gik du på? - og hvorfor valgte du den? Jeg valgte den studieretning, der hedder Finans. Jeg valgte lige præcis denne linje, fordi den åbner rigtig mange døre. Jeg havde mulighed for at vælge flere valgfag, og det var jeg rigtig glad for. 2. Hvilke fag kunne du bedst lide? Mit absolut yndlingsfag har klart været samfundsfag og afsætning. Jeg kan slet ikke få nok af måden, faget kobler økonomien, menneskerne og samfundet sammen på, og jeg synes, at de problemformuleringer, det er muligt at stille i samfundsfag er meget interessante at arbejde med, idet der er mulig-hed for flere nuancer end der er f.eks. i erhvervsret eller virksomhedsøkonomi. Men jeg har også stor forkærlighed for virksomhedsøkonomi og dets logik samt metoder.

4. Hvad har været den bedste oplevelse i din gymnasietid? En af de bedste faglige oplevelser har været DM i faget erhvervscase. Min gruppe og jeg fik således muligheden for at komme ud og møde andre elever og få nye vinkler på kendte problemstillinger. Generelt set synes jeg, at Slotshaven er god til at bidrage til sådanne oplevelser, idet skolen er meget åben overfor at deltage i forskellige projekter og konkurrencer.

3. Hvordan var det at gå på Slotshaven? Slotshaven er et meget åbent sted på mere end en måde. Lærere og ledelse er altid meget åbne overfor nye initiativer. Dette betyder, at eleverne har utrolig meget indflydelse, såfremt de ønsker at have den. Hvis man har en idé, er det bare med at fortælle om den, så skal der nok blive reageret på den.

5. Hvad har jeg brugt min eksamen til? Først og fremmest er jeg startet på CBS, hvor jeg læste erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation. Men alt det jeg har lært, kan bestemt ikke bare koges ned til CBS. Jeg føler nemlig også, at Slotshaven har givet mig rigtig mange redskaber, som jeg kan bruge i mit private såvel som mit professionelle liv.


HHX – Tæt på erhvervslivet Tæt på din fremtid. HHX på Slotshaven Gymnasium er en oplagt mulighed for dig, som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil. De særlige profilfag er blandt andet afsætning, virksomhedsøkonomi og international økonomi, sprog og kulturforhold.

HHX er desuden almen dannende, og du har fag som dansk, engelsk og samfundsfag. Det er en studentereksamen med en række helt nye spændende profilfag, der ruster dig godt til både videregående uddannelse og start af egen virksomhed.

HHX

Profilfag

Almene fag

Valgfag

Afsætning B/A

Dansk A

Kulturforståelse C/B

Virksomhedsøkonomi B/A

Engelsk A

Finansiering C

International økonomi B/A

Tysk B og/eller spansk A

Organisation C

Innovation B*

Historie B

Idræt C

Erhvervsjura C

Matematik B**

Psykologi C/B

Samfundsfag C

Design C

Informatik C

Markedskommunikation C Løft: Informatik B, Tysk A, Samfundsfag B, Matematik A

Læs meget mere om studieretninger, obligatoriske fag og valgfag på vores hjemmeside Slotshaven.dk

* Kun for studieretningen Innovation ** Gælder ikke elever på studieretningen MultiSprog

8

Løft betyder, at man kan hæve et fag fra C til B og fra B til A


Studieretninger HHX

FINANS

INNOVATION

Interesserer du dig for økonomiske og finansielle problemstillinger og vil du vide, hvordan virksomheder drives, så skal du vælge studieretningen Finans. Virksomhedsbesøg er en naturlig del af undervisningen, og du vil arbejde med emner som økonomistyring, finansiering og investering. Med afsæt i kernefagene Virksomhedsøkonomi, Afsætning og Matematik, udarbejder du virksomheds-, markeds- og regnskabsanalyse med fokus på både den lokale, den internationale og den globale virksomhed.

Studieretningen Innovation er for dig, der kan lide at få nye idéer og følge dem til dørs. På Innovation får du nemlig rig lejlighed til at prøve ideer af, udvikle dem i samarbejde med dine undervisere og få dem bedømt af ledere fra det danske erhvervsliv. Derudover skal du lære en masse om, hvordan man driver virksomhed og hvordan man klarer sig i konkurrencen med andre.

Studieretningsfag Virksomhedsøkonomi A Afsætning A Anbefalede valgfag/løft Matematik A Samfundsfag B Idræt C Finansiering C Organisation C

Studieretningsfag Afsætning A Innovation B Anbefalede valgfag/løft Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Tysk A Matematik A Organisation C Markedskommunikation C Finansiering C


Studieretninger HHX

GLOBAL ØKONOMI

INTERNATIONAL BUSINESS

Interesserer du dig for økonomi og samfundsforhold på et nationalt og et internationalt plan, er studieretningen Global økonomi lige dig. Her er der både fokus på virksomhedens økonomi og på samfundsøkonomi set ud fra et nationalt, europæisk og globalt perspektiv. Du kommer til at arbejde med virksomheders økonomiske beslutninger og deres adfærd i samspil med omverdenen. De økonomiske teorier skal du lære at anvende i virkelighedsnære sammenhænge.

International Business er for dig der gerne vil opleve og udforske verden. På International Business beskæftiger vi os med handel, økonomi og kultur i et globalt perspektiv, og vi tager ud i verden på vores tre studieture, der alle går til utraditionelle og udfordrende destinationer. Igennem rejser og undervisning lærer du at begå dig i virksomheder med hele verden som marked, og du lærer at forstå mennesker og deres kulturelle baggrund. Studieturene, som er obligatoriske på International Business, koster ca. 20.000 kr.

Studieretningsfag Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Anbefalede valgfag/løft Informatik B Markedskommunikation C Finansiering C Idræt C

810

Studieretningsfag International økonomi A Afsætning A Anbefalede valgfag/løft Kulturforståelse C/B Psykologi C/B Finansiering C


MULTISPROG

VØKMAT

Drømmer du om en gymnasial uddannelse, der sparker døre ind til at studere og arbejde globalt? Så er MultiSprog navnet på din nye studieretning. Som den eneste giver retningen dig adgang til hele 3 verdenssprog: Spansk, tysk og engelsk. Ingen forventer, at du kommer til at beherske alle sprogene til perfektion. Til gengæld kan du forvente at få et sprogligt og kulturelt fundament, så du kan kommunikere med mennesker over hele kloden. På HHX er handel i fokus, samtidig med at vi danner dig globalt. I 2.g. og 3.g. flytter undervisningen til et tysktalende og spansktalende land i en uge, så du kan gå på opdagelse i sproget og kulturen sammen med dine klassekammerater. Samlet beløb for begge studieture er ca. 9000 kr.

Matematiske og økonomiske analyser og argumenter ligger typisk til grund for en række vigtige beslutninger, så interesserer du dig for matematik, økonomi, statistik og produktionsplanlægning, og har du en drøm om at være med der, hvor beslutningerne tages, så er denne studieretning lige noget for dig. Med matematik på A-niveau får du desuden adgang til en meget bred vifte af videregående uddannelser. NB - studieretningen udbydes først fra 2018.

Studieretningsfag Spansk A Tysk B Anbefalede valgfag/løft Tysk A International økonomi A Afsætning A Psykologi C Organisation C Markedskommunikation C

Studieretningsfag Virksomhedsøkonomi A Matematik A Anbefalede valgfag/løft Organisation C Finansiering C Markedskommunikation C Samfundsfag B


Handelshøjskolen Her kan du f.eks. studere: Finans, regnskab, markedsføring, virksomhedsledelse, kommunikation, økonomi, strategi, kultur, sprog m.fl.

HHX og HTX - din adgang til en verden af uddannelser

12

Professionsbachelor Her kan du f.eks. studere: Lærer, pædagog, officer, sygeplejerske, politibetjent, bibliotekar, journalist, fysioterapeut m.fl.

Trainee Her kan du f.eks. få elevplads inden for: Forsikring, spedition, shipping, revision, regnskab, ejendomshandel, reklame/ marketing, offentlig administration, rejsebranchen, realkreditinstitut m.fl.


Iværksætter Opstart af egen virksomhed.

IT Universitet Her kan du f.eks. studere: Global business informatics, digitale medier og design, softwareudvikling m.fl.

Teknisk Universitet

Universitet

Her kan du f.eks. studere: Diplomingeniør, elektroteknologi, geofysik, rumteknologi, bygningsdesign, design og innovation, bioteknologi, medicin, teknologi m.fl.

Her kan du f.eks. studere: Økonomi, biologi, datalogi, matematik, sprog, jura, samfundsfag, psykologi, statskundskab, kommunikation, nanoteknologi, sundhedsteknologi, historie, musik m.fl.

Erhvervsakademiet Her kan du f.eks. studere: Byggeteknik, datamatik, e-design, laborant, markedsføringsøkonomi, multimediedesign, procesteknologi m.fl.

Kunstakademiet Her kan du studere: Arkitekt- og designuddannelserne.

13


HTX – Efterspurgte kompetencer Klædt på til fremtiden HTX på Slotshaven Gymnasium er en oplagt mulighed for dig, der elsker naturvidenskab, teknologi, har en kreativ skabertrang og kan lide at se teorier afprøvet i virkeligheden. Projektarbejde, eksperimenter og forsøg er derfor vigtige elementer. Profilfagene på HTX er teknologi, teknik, matematik, fysik og kemi/bioteknologi.

HTX er desuden almen dannende, og du har fag som dansk, engelsk og samfundsfag. Det er en studentereksamen med en række helt nye spændende profilfag, der sammen med uddannelsens øvrige fag som biologi, sprog og IT kombineret klæder dig godt på til videregående uddannelse og til fremtiden.

Profilfag

Almene fag

Valgfag

Matematik B/A

Dansk A

Innovation

Teknologi B/A

Engelsk B

Design

Teknik A (3. år)

Idehistorie B

Psykologi

Bioteknologi A*

Samfundsfag C

Idræt

Fysik B/A

Informatik C

Programmering

Biologi B/C Kemi B/A Kommunikation/IT A*

Løft: Engelsk A, Informatik B, Samfundsfag B

HTX

Læs meget mere om studieretninger, obligatoriske fag og valgfag på vores hjemmeside Slotshaven.dk

* Kun for studieretninger med disse fag.

Løft betyder, at man kan hæve et fag fra C til B og fra B til A

14


Studieretninger HTX

MATFYS

BIOTEK

MatFys er for dig der vil undersøge, hvordan verden hænger sammen, virker og påvirkes. Det kunne være som ingeniør, læge, astrofysiker eller forsker. Matematik og Fysik, samt det helt særlige samspil der opstår herimellem, styrker kompetencer som logisk tænkning, abstraktion og argumentation. Det vil du også få stor glæde af i alle øvrige fag, herunder teknologi og teknikfag samt de anbefalede valgfag. I laboratorierne bygges der bro mellem teori og praksis: Her vil du igennem talrige forsøg og intensive eksperimenter blive udfordret til det yderste. Belønningen herfor er en dybere forståelse og en bredere kunnen. Arbejdsform, metode og sprog er alle båret af den naturvidenskabelige tankegang og baserer sig i vid udstrækning på udstrakt brug af symboler, matematiske modeller, observationer og eksperimenter.

Vil du lære om den nyeste medicin, undersøge mulighederne for sundere, bæredygtige fødevarer eller udfordre potentialet i biobrændstof, så er Bioteknologi noget for dig. Her arbejder du f.eks. med genteknologi, hvor du gennemfører forsøg med gensplejsning, og med enzymer, hvor du ser, hvordan de virker i kroppens stofskifte eller hvordan de anvendes i industrien. Du vil blive udfordret på teknologiske, økonomiske og etiske spørgsmål, og studieretningens fag sætter forskellige perspektiver på de spørgsmål og dilemmaer, som de bioteknologiske muligheder rejser i kombination med samfundsfag.

Studieretningsfag Matematik A Fysik A Anbefalede valgfag/løft Kemi A Biologi B Engelsk A Filosofi C

Studieretningsfag Bioteknologi A Samfundsfag B Anbefalede valgfag/løft Matematik A Design C Psykologi C/B Idræt C Kemi A


Studieretninger HTX

BIOMAT

TEKNOLOGI OG UDVIKLING

Studieretningen BioMat er for dig, der interesserer dig for sundhed og gerne vil arbejde med mennesker. Med studieretningsfaget matematik får du trænet din analytiske sans og faget hjælper dig til at forstå komplekse sammenhænge. Studieretningen er således til dig, der elsker naturfag og matematik og samtidig søger en dybere forklaring på naturvidenskabelige og biologiske problemstillinger. Biologi B giver dig muligheden for at arbejde med intensive eksperimenter i laboratorierne, hvor du bliver udfordret til det yderste og må tænke både logisk, abstrakt og kreativt, når du kombinerer teorien med de praktiske forsøg.

Vil du være med til at forandre verden og udtænke nyskabelser i relation til det omgivende samfund, så er denne studieretning noget for dig. Du lærer om udviklingen af teknologiske løsninger på samfundsmæssige problemstillinger, både nationalt og internationalt, om produktion og konkurrence, og om samspillet mellem virksomheder og samfundet. Du lærer at bruge din viden i praksis, så den bliver nærværende for dig og din omverden. Så er du nysgerrig på, hvordan verden fungerer, og har du lyst til at påvirke udviklingen og skabe nye produkter, så er denne studieretning lige dig.

Studieretningsfag Matematik A Biologi B Anbefalede valgfag/løft Psykologi C/B Idræt C Samfundsfag B Engelsk A Bioteknologi A Kemi A

816

Studieretningsfag Teknologi A Samfundsfag B Anbefalede valgfag/løft Informatik B Innovation C/B Erhvervsøkonomi C


I fysik får vi virkelig lov til at fordybe os i de emner, vi arbejder med. Der er en god balance mellem teori og det at udføre forsøg, som vi ofte gør.

DIGITAL KOMMUNIKATION

IDRÆT

Drømmer du om at designe og udvikle hjemmesider, apps, virtual reality og interaktive medieoplevelser? Så er studieretningen Digital Kommunikation noget for dig. Med Kommunikation/it på A-niveau lærer du at forstå og håndtere den digitale virkelighed og at omsætte dine idéer til brugbare produkter, du kan få ud til andre. Med Programmering på B-niveau tager du skridtet fra forbruger til medskaber og åbner op for en verden af digitale muligheder og medier.

Idrætsstudieretningen er for dig, der interesserer dig for krop og sundhed. Bioteknologi og idræt giver dig muligheden for at arbejde med eksperimenter i laboratorierne, hvor du undersøger kroppens præstationer og analyserer resultaterne i kombination med teorierne. Idræt er både teoretisk og praktisk. Du træner tekniske og taktiske færdigheder i både kollektive og individuelle idrætsdiscipliner, og kommer til at lære om idrætshistorie og idræt som kulturskaber. Idrætsstudieretningen er for dig, der gerne vil forstå menneskets krop og sind samt være med til at tænke nye spændende tanker om fremtidens sundhed og livsstil. NB – studieretningen udbydes først fra 2018.

Studieretningsfag Kommunikation/IT A Programmering B Anbefalede valgfag/løft Design C Innovation C Matematik A Mediefag C

Studieretningsfag Bioteknologi A Idræt B Anbefalede valgfag/løft Psykologi C/B Samfundsfag B Engelsk A Matematik A


Mille Rytter hhx'er går i 2.a på Slotshaven

1. Hvilken studieretning går du på? Og hvorfor valgte du den? Jeg har valgt studieretningen Finans, da denne linje har særlig fokus på de virksomhedsorienterede og samfundsfaglige fag, som er det der ”tænder” mig. Måden samfundsfag kobler korrelationer om mennesker og samfundet på i f.eks. sociologien er jeg helt tosset med. De sociologiske teorier inspirerer mig, og underviserne formår at viderebringe stoffet på en yderst inspirerende og informativ måde. Derudover kan jeg benytte de virksomhedsorienterede fag, såsom virksomhedsøkonomi og afsætning til at forstå, hvorfor virksomheder agerer netop som de gør, i takt med en teknologisk revolution. At jeg kan benytte fagene i mit private liv skaber en rigtig sjov læringsrejse. 2. Hvordan er det at gå på Slotshaven? Det gode ved Slotshaven Gymnasium er, at skolen er så ”up-to-date” og at det mærkes i den daglige undervisning samt i valget af foredrag udefra. Som elev på ”Slottet” mærker man en tydelig rød tråd mellem samspillet af fagene, som set fra et højere perspektiv er koblet sammen og hver især bidrager til linjen, på hver sin måde. Derudover skaber Slotshaven Gymnasium et stærkt fællesskab i form af arrangementer såsom fredagsbar, skolefester samt SlotsCaféen. Skolen kombinerer derfor lærdom med fællesskab, som gør studietiden på ”Slottet” rigtig sjov. Dagligdagen på Slottet er kendetegnet af, at elevers ønsker er med til at sætte præg på skolen bl.a. i form af elevrådet, som konstant prøver at optimere forholdene på gymnasiet.

818

3. Hvad har været den bedste oplevelse på gymnasiet? At tage en erhvervsorienteret gymnasial uddannelse er spændende, men selvfølgelig også krævende. Men husk, som Mc-Kinney Møller, tidligere adm. direktør i A.P. Møller-Mærsk A/S sagde ”Hvad der er værd at gøre, er værd at gøre ordentligt”. 4. Hvad kan du bruge din studentereksamen til? Jeg har endnu ikke draget rene konklusioner om, hvad jeg skal benytte min fremtidige studentereksamen til, men jeg har et ønske om at læse videre på Copenhagen Business School på en uddannelse, hvor de virksomhedsorienterede fag er præget af et samfundsfagligt syn. OPLEV VERDEN!

Alle elever er på studierejse i 2.g. Mille og 2.a var i Barcelona. Læs mere om studierejser på Slotshaven.dk


GameDesign GameDesign er anvendelsesorienteret læring, der peger frem mod mange forskellige karrieremuligheder. Derfor satser Slotshaven på spil i undervisningen. GameDesign er et teknologisk og pædagogisk redskab, der er med til at gøre det sjovt at lære et fagligt indhold i kombination med at designe og udvikle digitale oplevelser og digital kommunikation blandt andet i form af det at udvikle spil. BioGame er et eksempel på GameDesign. Her afprøver elever et bioteknologisk spil om kroppens funktioner, hvorefter de med deres viden selv skal udvikle nye spil. På studieretningen Digital Kommunikation kommer du til at arbejde med at designe og udvikle spil og interaktive medieoplevelser, som både er sjove og underholdende, men som også kan bruges i undervisningen.

Innovation

er ikke bare et nyt buzz-word ... Innovation er et krav, som du som fremtidens medarbejder kommer til at møde - uanset hvor du starter dit arbejdsliv. Derfor er innovation også en vigtig del af Slotshaven Gymnasium. På både hhx og htx er det et krav, at du som elev stifter bekendtskab med innovation og iværksætteri, og du kommer allerede i det første år til at arbejde med innovative processer.

Læs mere om vores GamingClub, LAN-party, E-sport og meget mere på vores hjemmeside:

www.slotshaven.dk/slotshaven/gaming

19


Amalie Ravn Petersen

Joachim Hedemand Thomsen

htx'er går i 2.r på Slotshaven

htx'er går i 3.x på Slotshaven

1. Hvilken studieretning går du på? Og hvorfor valgte du den? Jeg har valgt Kommunikation/IT design, hvor vi blandt andet har fagene Kommunikation/ IT A, Engelsk A og Matematik B. Jeg valgte denne linje fordi, jeg elsker at tænke ud af boksen samt at komme med nye og innovative løsninger på nutidens problemer.

1. Hvilken studieretning går du på? Og hvorfor valgte du den? Jeg går på den blandede naturvidenskabelige linje, hvor jeg har Fysik A og Matematik A, da jeg godt kan lide naturvidenskab, og gerne vil fortsætte med fag som Fysik, Kemi og Matematik. Derudover så giver denne linje rigtig meget valgfrihed i fremtiden.

2. Hvilke fag kan du bedst lide? Fra start var mit ynglingsfag Matematik, men er nu blevet virkelig glad for Kommunikation/IT, hvilket kom meget bag på mig, da jeg aldrig har været den store gamertøs. Men faget er ikke kun for gamedesignere og programmører. Det er lige så meget for nogen, der er interesseret i at designe internetsider.

2. Hvilke fag kan du bedst lide? Mine to yndlingsfag er nok Fysik og Teknik. I Fysik får vi virkelig lov til at fordybe os i de emner, vi arbejder med. Der er en god balance mellem teori og det at udføre forsøg, som vi ofte gør. De ting vi hører om i praksis, får vi lov til selv at udføre og lære om. På den måde har vi meget frihed i faget. Mit andet yndlingsfag er Teknologi. Her arbejder vi med langvarige projekter i grupper, hvor vi tager udgangspunkt i et bestemt problem.

3. Hvordan er det at gå på Slotshaven? Slotshaven er ikke kun et sted, jeg kommer for at gå i skole. Jeg kommer også for at være sammen med mine venner. Der udover er både lærere og ledelsen meget engagererede i at få de bedste sider frem i dig. 4. Din bedste oplevelse på gymnasiet? Den bedste oplevelse jeg har haft på Slotshaven er nok studieturen eller da vi lavede et projekt med Systime. Projektet gik ud på, at vi skulle komme med ideer eller mangler til deres webside. 5. Hvad kan du bruge din studentereksamen til? Med min linje kan jeg komme ind på mange forskellige uddannelsesretninger. Dem jeg har for øje lige nu er Bachelor i Softwareudvikling, eller Bachelor i Global Business Informatics. 820

3. Hvordan er det at gå på Slotshaven? Hverdagen på Slotshaven er rigtig god. Det sociale sammenhold på skolen er godt og lærerne er altid meget engagerede i deres fag og altid klar på at hjælpe. Lærerne tager desuden eleverne seriøst, og de er altid åbne overfor nye ideer. 4. Hvad kan du bruge din studentereksamen til? Jeg skal bruge min studentereksamen til at læse videre til enten miljøingeniør, arkitekt eller civilingeniør. Jeg vil gerne have et arbejde, hvor jeg kan være med til at udvikle verden, men jeg er endnu ikke helt sikker på i hvilken retning jeg vil gå. Derfor er jeg også utrolig glad for, at jeg har valgt den studieretning, jeg gjorde, da den holder mulighederne åbne.


Brug Slottet efter skoletid Der er mange ting at foretage sig på Slotshaven efter skoletid.

LEKTIECAFÉ Om onsdagen er der Lektiecafé, hvor du kan få hjælp til dine lektier, imens du hygger dig med dine kammerater. TALENTSPOT Om torsdagen er der TalentSpot, hvor du kan få hjælp til at udfolde dit talent, skabertrang eller blot søge viden om interessante emner. Men ud over det er der også en række andre talentprogrammer, som du kan deltage i – herunder Akademi for talentfulde unge. MUSIK Der er altid åbent i Musiklokalet. Det betyder, at der er grobund for, at nye gymnasiebands kan opstå. Bands som måske har lyst til at optræde på en af skoleårets caféaftner.

Slotshaven Gymnasium har et stærkt fællesskab i form af arrangementer såsom fredagsbar, skolefester samt Slots-Caféen. Skolen kombinerer derfor lærdom med fællesskab, som gør studietiden på ”Slottet” rigtig sjov.

21


3.d i Kina Matilde de Boer hhx’er går i 2.c på Slotshaven

Jeg kan godt lide at blive udfordret.

1.

Hvilken studieretning går du på? Og hvorfor valgte du den? Jeg har altid villet gå på HHX, lige så længe jeg kan huske, da HHX giver mulighed for at arbejde med virkelige virksomheder og opdateret viden på erhvervsområdet. Jeg går på Innovationslinjen. Den valgte jeg, da jeg i fremtiden gerne vil arbejde projektorienteret. Da jeg valgte linjen håbede jeg på, at den kunne give mig en masse værktøjer både til at arbejde i en stor virksomhed, men også til evt. at starte min egen en dag. Ud over Innovation har jeg også fag som Virksomhedsøkonomi på A-niveau og Afsætning ligeledes på Aniveau. Begge fag har bidraget til, at jeg kan forstå årsrapporter, finde produktmålgrupper og meget mere.

2.

Hvordan er det at gå på Slotshaven? På Slotshaven har jeg haft mulighed for at være mig selv, og er blevet mødt med forståelse for, hvem jeg er og hvad jeg står for. Jeg kan godt lide at blive udfordret både fagligt og socialt, og på Slotshaven har jeg fået muligheden for at engagere mig i det faglige såvel som Matilde og det sociale liv. 2.c var en uge i

Rom på studierejse 822

Det jeg synes er rigtig godt ved Slotshaven Gymnasium er, at skolen er så ”up-to-date” og at det mærkes i den daglige undervisning samt i valget af foredrag udefra.


Kreativitet og nytænkning er nøgleord på Slotshaven. Det kan du bl.a. opleve i undervisningen, rækken af innovationscamps og i de forskellige talenttilbud.

12

23


HANDELSGYMNASIUM & TEKNISK GYMNASIUM

Vil du vide mere?

Kontakt

- så kontakt vores studievejledere

Slotshaven 1 4300 Holbæk 72 290 200

Peter Schroeder (+45) 72 29 02 04 pes@slotshaven.dk

www.slotshaven.dk

ReklameService.dk · 59516615

Hanne Skovgaard Larsen (+45) 72 29 02 06 hsl@slotshaven.dk

Slotshaven Gymnasium  

Handelsgymnasium og Teknisk Gymnasium

Slotshaven Gymnasium  

Handelsgymnasium og Teknisk Gymnasium