__MAIN_TEXT__

Page 1

KULTURSKOLEN

2019/2020

Nore og Uvdal


Nore og Uvdal kulturskole har egne lokaler på Rødberghallen. Vi ønsker å være en ressurs i lokalsamfunnet innen musikk- og kunstfag og tilbyr: • Enkelt- og gruppeopplæring i musikk, dans, drama og billedkunst. • Gratis samspilltilbud for våre instrumentelever • Desentralisert undervisning – og undervisning i skoletiden • Huskonserter, utstillinger m.m. som arenaer der våre elever får vise seg frem • Salg av dirigent- og instruktørtjenester, eksempelvis innen korps og teater • Salg av prosjekttimer til skoler og barnehager • Utlån av lyd-/og lysutstyr til frivillige lag og foreninger o.a. • Utlån av instrumenter til elever o.a.


Tilbud skoleåret 2019/2020: • Gitar • Bassgitar • Piano • Keyboard

Søknadsfrist 1. juni

• Torader

Søknadsskjema for neste skoleår ligger på kommunens nettsider www.nore-og-uvdal.kommune.no

• Tverrfløyte • Sjøfløyte/fjellfløyte

For mer informasjon:

Nore og Uvdal kulturskole 3630 Rødberg. Tlf: 31 02 41 95 Mobil: 977 52 170 kulturskolen@nore-og-uvdal.kommune.no

• Slagverk • Trompet/kornett • Trompetleik

Priser 2019

• Trombone/horn

Enkeltundervisning kr. 2440,Gruppeundervisning kr. 1246,Leie av instrument kr. 395,-

• Baryton/tuba

Layout: Reklamemakeriet. Foto: Liv Bergset

50 % søskenmoderasjon fra søsken nr. 2

• Hardingfele • Kveding

Nore og Uvdal kulturskole ønsker å gi elevene et godt og helhetlig tilbud, og jobber hele tiden med å utvikle kvaliteten på tilbudene vi har.

• Billedkunst

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det.

• Teaterleik

Formålet med opplæringen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk.

• Hallingdans

Anbefalt aldersgrense 3. klasse og oppover. Yngre elever kan ta kontakt hvis de er spesielt interesserte. Andre tilbud kan komme senere.

• Drama/teater

• Rockeverksted

Profile for reklamemakeriet

Kulturskolen Nore og Uvdal 2019-2020  

Kulturskolen Nore og Uvdal 2019-2020  

Advertisement