Page 1

Livskraftig lokalsamfunn gjennom samskaping

vekst potensiale planlegging innovasjon

Nærm

iljø

Ca Nu mp me dal

Tu r

sti

er

samskaping

ungdom

livskvalitet

aktivitetstilbud

arrangementer

oppmuntre

plan

gatelys

trivsel

samhandling

bygdebil

bry seg

variere

trygghet

og e ge ol ha Sk rne ba

ERFARINGSKONFERANSE

Møteplasser

Fritidstilbud

Onsdag 9. januar 2019 kl. 09.30-15.15 på Quality Hotel Grand, Kongsberg Konferanseavgift kr 450,INNLEDERE: Lars Ueland Kobro, seniorforsker SESAM Ingvil Hegna, seniorrådgiver/arkitekt DOGA Randi Bergem, Dosent Høgskulen i Volda m.fl Mer informasjon på

www.mittnumedal.no/folkehelse tlf. 47 50 89 78 Påmelding innen 10. desember på: https://easyfact.no/reply/lsrxtbhryo


Flesberg kommune www.flesberg.kommune.no Tlf. 31 02 20 00

Rollag kommune www.rollag.kommune.no Tlf. 31 02 30 00

Nore og Uvdal kommune www.nore-og-uvdal.kommune.no tlf. 31 02 40 00

Reklamemakeriet

Erfaringskonferanse 2019  
Erfaringskonferanse 2019  
Advertisement