Page 1

HUSKATALOG 16 GODE HJEM 1


INNHOLD Forord side 3 Det var en gang med tømmerfløting side 4 Derfor valgte de Selbuhus side 8 Her bygges huset ditt side 10 Husmodeller: Økonomi Husmodeller: Tradisjon Husmodeller: Ny tradisjon

side 14 side 20 side 44

Mer enn forventet side 52 Kontakt side 55

Selbuhus Industrier AS Innbygda 7580 Selbu Telefon: 73 81 04 00 E-post: firmapost@selbuhus.no

www.selbuhus.no Grafisk formgiving og tilretteleggelse: Tandem Reklame AS Tekst: Lene-Mari Prøven Foto: Lene-Mari Prøven, Johner.no 3D-illustrasjoner: 3D-Arkitekter Trykk: Fagtrykk Trondheim Papir: MultiArt Silk Produksjonen er svanemerket 2014 Det må ikke kopieres fra denne katalogen utover det som er tillatt etter bestemmelser i ”Lov om opphavsrett til åndsverk”, og avtaler om kopiering gjort med Selbuhus Industrier AS. Vi tar forbehold om trykkfeil i katalogen.


KJÆRE, HUSBYGGER! I vårt 90. driftsår har vi i Selbuhus gleden av å presentere en ny huskatalog. Vi er stolte over å tilby et nytt innhold med flere nye hustyper der miljø og atmosfære har fått et større fokus. Nytt er det også at vi har delt inn våre hustyper i tre hovedgrupper; Økonomi, Tradisjon og Ny Tradisjon. Felles for alle er at kvalitet på produkt og utførelse er lik, uansett hvilket Selbuhus du velger. Forskjellen ligger i at Økonomi har noe begrensning på endring og tilvalg. Tradisjon er basert på det tradisjonelle Selbuhuset, mens Ny Tradisjon har en mer moderne stil. Selbuhus’ kunder har gjennom mange år hatt mange fordeler. Disse skal selvfølgelig videreføres. Huset bygges fortsatt i en oppvarmet og tørr fabrikkhall, der fukt er et fremmedord. Produksjonsprosessen er like rask og trygg som før. Og du som kunde skal selvfølgelig ikke betale noe før huset er overtatt. Samtidig er vi også fleksible med tanke på å tilpasse huset til tomt og dine ønsker. Selbuhus bistår gjennom hele byggeprosessen, og du får en god opplevelse og ”Et godt hjem!” Vi håper at vår nye katalog faller i smak. Dette er starten på din boligdrøm!

Mikal Langseth, daglig leder

3


Daglig leder, Mikal Langseth


DET VAR EN GANG MED TØMMERFLØTING Mikal Langseth er tredje generasjon som driver virksomheten ved Selbusjøen. Det var et kontroversielt valg å gå fra sagbruk til husfabrikk. Men det valget var lurt. Mikals farfar viste tidlig forretningssans da han dro til Meråker for å hogge tømmer. Som yngstemann i laget, fikk han oppdraget med å selge. En dag traff han to elgjegere fra Moss. De lurte på om han hadde myndighet til å skaffe dem noe storfekjøtt. Han hadde spart opp én krone og fikk lånt én krone til. Pengene kjøpte han ei ku for som han slaktet og delte opp. Deretter solgte han kjøttet for fem kroner. Slik startet forretningsvirksomheten i 1902. På den tiden hogde man tømmer om vinteren. Det ble etablert sagbruk på

tomta i 1922. Etter to år kjøpte farfaren ut de andre og ble eneeier. Noen år senere ble det investert i kornmølle som etterhvert ble flyttet til Selbu sentrum. Sagbrukene blomstret opp rundt Selbusjøen. Mikal forteller om den gangen tømmeret lå samlet i vika nedenfor bruket, og at det ble overflod av sagbruk i området. Det var ikke plass til alle. Farfar drev virksomheten sammen med pappas eldste bror. Helsen hans begynte å skrante, og det var overraskende for mange da faren min kom hjem fra San Fransisco i 1958 for å drive virksomheten videre. Han hadde ingen erfaring med sagbruk, forteller Mikal. Men Mikals far hadde noe annet i bagasjen. Han hadde evnen til å tenke nytt og kreativt.

SAKEN FORTSETTER PÅ NESTE SIDE

5


Det var få som trodde han ville klare å styre skuta videre. Det var ikke plass til alle sagbrukene, og noe måtte gjøres. Videreforedling til hus og hytter ble løsningen. Det var en kontroversiell tanke for bygdefolket. Men i 1963 skjedde det en ny revolusjon for Selbuhus. Neavassdraget var under bygging, og prosjektlederen for utbyggingen som var fra Mo i Rana ønsket at Mikals far skulle sette opp hus til ham på hjemplassen.

Granby Bruk, 1924 - 1960 Selbuhus Industrier, 2014

Han skjønte fort at det ble for dyrt og tungvint. Faren min måtte komme opp med en annen løsning. Moelven spisebrakker hadde kommet på markedet, så da tenkte han at det måtte være mulig å få til eneboliger på samme måte. Selbuhus produserte et hus i seks seksjoner, som de fikk fraktet med jernbanen nordover. Huset står den dag i dag, og er det første ferdighuset produsert her, forteller Mikal. I dag fabrikkproduseres det fortsatt etter det samme prinsippet, og Selbuhus er landets eneste som bygger hus på denne måten. Virksomheten har vokst, og i dag er Selbuhus et stort konsern. Byggevaren ble opprettet i 1961, og nå har virksomheten også tatt hånd om Selbu husflid. Selburosa pryder fortsatt logoen og er et sterkt symbol for bedriften. Mikal begynte å jobbe her i 1985. Han har vært ute og høstet erfaring, men han har også jobbet på gulvet og gått gradene før han tok over som daglig leder i 1994. Det ble en brå start i motbakke da Mikal skulle ta over roret. Faren ble syk og det var nedgangstider.


Bransjen hadde det tøft, og jeg følte et stort ansvar for å videreføre det generasjoner hadde bygd opp. Vi kom oss styrket gjennom den tunge perioden og har klart å bygge videre på de verdiene far og farfar sto for. Han har viet livet sitt til Selbuhus som i dag omsetter for rundt 100 millioner kroner og sysselsetter rundt 70 personer. Det kontroversielle valget om å gå fra sagbruk til husprodusent viste seg å være en suksess som har fått stor betydning for bygdekommunen Selbu. Vi har vært en av kommunens største, private arbeidsplasser siden tidlig på 60-tallet og er fortsatt en stabil arbeidsplass. Vi har hatt en etappevis utbygging over lang tid, forteller han. Mikal traff aldri farfaren som startet det hele, men han husker faren sin som kreativ og nytenkende.

Både han og faren har vært aktive i Selbu-samfunnet. De har engasjert seg i næringsutviklingen og kommunepolitikken. Som bedriftseier føler jeg en forpliktelse til å bidra. Vi må opprettholde befolkningsgrunnlaget og sørge for rekruttering, vi har vært en opplæringsbedrift siden 1987 og i dag har vi både praksiselever fra tømrerlinja i Selbu og lærlinger, sier han. Mikal trekker på smilebåndet når han sier at han skal lede bedriften til den fyller hundre år. Faren min sa at jeg måtte være motivert. Jeg følte meg rimelig grønn da jeg tok over i nedgangstider og så flere konkurrenter gå konkurs rundt oss. Men jeg har holdt ut og angrer så absolutt ikke på det, sier Mikal.

Han var også streng, og selv om vår økonomi var langt mer romslig enn gjennomsnittet, måtte vi lære å jobbe for pengene. Jeg har nok tatt preg av det, og syns vi hadde en sunn oppdragelse, sier Mikal.

7


HVEM: Marius Ingebrigtsen(31), Gunn Bente Krogstadmo (27) og Oliver(2) YRKE: Trafikklærer og sykepleier BOSTED: Stjørdal HUSMODELL: Bergstaden VIKTIGE VALG: Sluttpris, fleksible, åpne og lyse løsninger for en aktiv familie.

Selbuhus kunne godt reklamert mer for den gode kvaliteten...


DERFOR VALGTE DE SELBUHUS Småbarnsfamilien ønsket seg et rimelig hus med fleksible løsninger av god kvalitet. Eneboligen er tilpasset tomt og lysforhold. Innvendig har de også gjort endringer etter sine behov. Marius og Gunn Bente hadde leid flere gamle leiligheter, så når de skulle etablere seg med egen bolig var valget enkelt. De ønsket å bygge nytt med sentral beliggenhet og boligtomt til overkommelig pris. I Gevingåsen i Stjørdal fant de tomten de ønsket seg, og etter å ha pløyd gjennom en rekke huskataloger, endte de opp med ferdighus fra Selbu. - For oss var det de rimelige og fleksible løsningene som utgjorde valget av leverandør, sier Gunn Bente. Det er to år siden de flyttet inn, og erfaringene så langt er positive. - Selbuhus kunne godt reklamert mer for den gode kvaliteten boligen har, som vi i ettertid har funnet ut at den har. Isolasjonen er bra, og det er et stort pluss å ha balansert ventilasjon. Jeg syns det var positivt at vi fikk bestemme varmeløsninger, at vi har fått tilpasset baderommet etter våre ønsker, flyttet på vegger og satt inn større vinduer som gir enda mer lys, sier Marius.

av egen bolig like tett, har de fulgt med på tilsvarende boliger i nabolaget. De fremhever at det er flott at boligkjøperne har tilgang til å komme innom fabrikken i Selbu og følge byggingen. - Dessuten er det mye man ikke tenker over som inngår i prisen. Man slipper betaling av transport, og du slipper å betale boligen før huset er ferdig. Det gjør at du sparer en del kostnader, noe vi var avhengige av, forteller Marius og Gunn Bente. Den aktive familien har også tenkt på praktiske løsninger som passer dem. - De fleste i dag velger åpne løsninger, og for oss var det viktig å få inn mye lys. Men det var også viktig med andre detaljer som å ha egen inngang til vaskerommet, sier Gunn Bente. På regnvåte dager med møkkete uteklær er det en stor fordel å kunne går rett inn på vaskerommet. Verandaen har de fått tilpasset kveldssola, slik de ønsket. Boligen kjøpte de med uinnredet loft, så de har valgt å gjøre en del av arbeidet selv for å spare på kostnadene. Nå har vi innredet loftet ferdig og er godt fornøyd med hjemmet vårt. Oppfølgingen vi har fått fra Selbuhus i ettertid har også vært god, sier paret.

I området er det mange med samme husleverandør. Selv om de ikke hadde tid til å følge byggeprosessen

9


HER BYGGES HUSET DITT Nei, dette er ikke et byggefelt. Fabrikksjef, snekkere, elektrikere og rørleggere går ut og inn av dørene. Disse boligene skal til både Stjørdal, Levanger og Verdal. 12.000 kvadratmeter med lokaler holder en temperatur på 18 grader. Energien kommer fra biovarmeanlegg. Flisrestene fra byggeprosessen benyttes nå til oppvarming. Her går vi gjennom husbyggingen skritt for skritt. Selbuhus er landets eneste som bygger husene ferdig i fabrikk før de fraktes ut til byggeplass. Materialene er av norsk kvalitet, og trenger ingen tørketid fordi byggeprosessen har foregått inne i tørre og varme lokaler. Det er lite som minner om et hus i starten. Materialer kappes nøyaktig i datastyrt sag. Ark byg-

ges i jigger og løftes på plass ved montering. Vi kan spasere fra gulv, vegger, tak og etter hvert til ferdige seksjoner i løpet av et halvt minutt. Når vi nærmer oss utgangen, er det som å gå gjennom en gate med rekkehus, bortsett fra at vi har tak over hodet og klimaet er tørt og stabilt. Her herjer hverken vær eller vind. På enden av rommet åpnes de svære skyvedørene og boligene er klare til å fraktes videre til sin destinasjon. I løpet av året bygges det rundt 35 boliger her på huset. På 70-tallet bygde man 120 eneboliger i løpet av et år. Årsaken er endringene i produkt. Kravene er skjerpet, og du som kjøper er stadig mer involvert i byggeprosessen med dine ønsker og tilpasninger. Knapt et hus som går ut fra fabrikken er helt likt til tross for at modellen kan være den samme. Alt bygges i elementer som løftes på

SAKEN FORTSETTER PÅ NESTE SIDE

11


Materialene trenger ingen tørketid fordi byggeprosessen har foregått inne i tørre og varme lokaler

plass. Til og med pipen lages ferdig, løftes opp, og monteres gjennom taket. Kjøkkenet og badet er også ferdigmontert og flislagt før huset forlater fabrikken. Det er bare når et rom deles i to av en ny seksjon, at flisleggingen og eventuelle kjøkkenøyer lar vente på seg. Å spasere gjennom fabrikken er en fascinerende reise fra første spikerslag til ferdig bolig. Alt dette fra den ene enden av fabrikken til den andre. For deg som drømmer om sjøutsikt, men ikke har det, så skal du vite at alle vinduer som monteres på din bolig en gang har vært speil for Selbusjøen. Utsikten fra fabrikken gir nemlig gjenskinn i vindusglassene der de ligger samlet på et bord og får på plass siste detaljer før montering. I disse lyse lokalene oser det av lange tradisjoner og stabil arbeidskraft. De som jobber her har gjerne vært på denne arbeidsplassen i tjue og tretti år. Men fabrikken har også tett samarbeid med tømrerlinjen i Selbu og tar imot både praksiselever og lærlinger. Flesteparten av de ansatte bor også i bygda. Selbuhuskonsernet sysselsetter cirka 70


personer. Ferdighusfabrikken er bygd opp over en årrekke og gjør stadig moderniseringer. I strandlinja til Selbusjøen finner du både fabrikk, byggvarehandel, visningshus og, noe overraskende, Selbu Husflid. Selburosa i logoen er med andre ord hellig for bedriften. Her oppføres i underkant av ti boliger samtidig, og i løpet av to til tre måneder er huset ditt klart til å fraktes til byggeplass. På byggeplass settes boligen opp og er tett i løpet av en dag. Etter maksimalt 8 uker fra montering er boligen ferdig med maling, listverk og parkett - og klar til innflytting. I beste fall kan din drømmebolig være ferdig oppført på tomten innen et halvt år fra planleggingen starter til husbyggingen er fullført. Selbuhus tar dessuten ingen forskuddsbetaling. Du får ikke regningen på boligen før du får nøkkelen til døra og flytter inn. Penger spart og god forsikring for deg som kjøper.

Å spasere gjennom fabrikken er en fascinerende reise fra første spikerslag til ferdig bolig

13


BJØRKLY

USMA


ØKONOMI VÅRE ØKONOMIHUS ER BYGD I SAMME GODE KVALITET SOM RESTEN AV VÅRE HUSMODELLER. ”ØKONOMI” ER ET RIMELIG ALTERNATIV TIL DEM SOM IKKE TRENGER SPESIALTILPASNING.

15


Illustrasjonsbilde. Leveranse kan avvike fra illustrasjon

MODELL

BJØRKLY TILGJENGELIG BOENHET

Tradisjonelt økonomihus med enkle løsninger. Et uinnredet loft gir mulighet for to ekstra soverom.


LENGDE 10 meter

BREDDE 7,8 meter

BRUKSAREAL 102 m2

TAKVINKEL 39O ØKONOMI

PLANLØSNING 1002 Modell: Bjørkly

Notater:

mm

Hovedetasje 1:100

Y: 0000 mm

Andre etasje

PLANLØSNING 1001 Modell: Bjørkly

X: 0000 mm

17


Illustrasjonsbilde. Leveranse kan avvike fra illustrasjon

MODELL

USMA TILGJENGELIG BOENHET

Funksjonelt økonomihus med kostnadseffektive og romslige løsninger. To soverom på hovedplan.


LENGDE 12,5 meter

BREDDE 7,8 meter

BRUKSAREAL 133 m2

TAKVINKEL 39O ØKONOMI

PLANLØSNING 1002 Modell: Usma

Andre etasje

Notater:

mm

Hovedetasje 1:100

Y: 0000 mm

PLANLØSNING 1001 Modell: Usma

X: 0000 mm

19


FRAMHEIM

FREMAD

NESJØEN

JUBILEUMSHUSET

LANGSETH 1

LANGSETH 2

BERGSTADEN 1

BERGSTADEN 3

BERGSTADEN 4

GRANBY

MARIENBORG


TRADISJON NORSKE TRADISJONSHUS GÅR ALDRI AV MOTEN. VÅRE MODELLER BÆRER PREG AV PRAKTISKE, GJENNOMTENKTE LØSNINGER SOM GIR ROM FOR HELE FAMILIEN.

21


Illustrasjonsbilde. Leveranse kan avvike fra illustrasjon

Stor vinkelstue og muligheter for ekstra MODELL

FRAMHEIM

soverom. Fin bolig for nyetablerere med mange muligheter. Boligen kan leveres p책 ringmur.


LENGDE 11,2 meter

BREDDE 8,4 meter

BRUKSAREAL 219 m2

TAKVINKEL 39O TRADISJON

PLANLØSNING 1001 Modell: Framheim

PLANLØSNING 1000 Modell: Framheim

Notater:

Andre etasje

Kjeller

Y: 0000 mm

Hovedetasje 1:100

000 mm

Y: 0000 mm

PLANLØSNING 1001 Modell: Framheim

X: 0000 mm

Hovedplan

Målestokk 1:100 1 cm = 1 meter

X: 0000 Resterende mm

Målestokk 1:200 1 cm = 2 meter

23


Illustrasjonsbilde. Leveranse kan avvike fra illustrasjon

MODELL

FREMAD TILGJENGELIG BOENHET

Nostalgisk tradisjonsbolig med romslig loft. Midtpartiet gir mye lys og ekstra god plass. Kjeller som gir rom for mang en hobby.


LENGDE 11,2 meter

BREDDE 9 meter

BRUKSAREAL 212 m2

TAKVINKEL 39O TRADISJON

PLANLØSNING 1000 Modell: Fremad

PLANLØSNING 1002 Modell: Fremad

Andre etasje

PLANLØSNING 1001 Modell: Fremad

Hovedetasje 1:100

Y: 0000 mm

Kjeller

Y: 0000 mm

Notater:

00 mm

X: 0000 mm

Hovedplan

Målestokk 1:100 1 cm = 1 meter

X: 0000 Resterende mm

Målestokk 1:200 1 cm = 2 meter

25


Illustrasjonsbilde. Leveranse kan avvike fra illustrasjon

MODELL

NESJĂ˜EN TILGJENGELIG BOENHET

Lys og tradisjonell bolig som heller mot det romantiske. To romslige bad og behagelige løsninger som gir alle litt ekstra rom.


LENGDE 12,5 meter

BREDDE 8,4 meter

BRUKSAREAL 153 m2

TAKVINKEL 39O TRADISJON

PLANLØSNING 1002 Modell: Nesjøen

Andre etasje

Notater:

mm

Hovedetasje 1:100

Y: 0000 mm

PLANLØSNING 1001 Modell: Nesjøen

X: 0000 mm

27


Illustrasjonsbilde. Leveranse kan avvike fra illustrasjon

En prektig jubilant med kjøkken og stue i MODELL

JUBILEUMSHUSET TILGJENGELIG BOENHET

front. Godt utnyttet areal med sjarmerende stueutbygg. Boligen har to bad og tak over to uteplasser.


LENGDE 12,5 meter

BREDDE 9 meter

BRUKSAREAL 154 m2

TAKVINKEL 37O TRADISJON

PLANLØSNING 1002 Modell: Jubileumshuset

Notater:

Hovedetasje 1:100

00 mm

Y: 0000 mm

Andre etasje

PLANLØSNING 1001 Modell: Jubileumshuset

X: 0000 mm

29


Illustrasjonsbilde. Leveranse kan avvike fra illustrasjon

MODELL

LANGSETH 1 TILGJENGELIG BOENHET

Sjarmerende tradisjonsbolig for flat tomt med smarte og åpne romløsninger. Tak over inngang og uteplass.


LENGDE 12,5 meter

BREDDE 9 meter

BRUKSAREAL 154 m2

TAKVINKEL 37O TRADISJON

PLANLØSNING 1002 Modell: Langseth 1

Notater:

Hovedetasje 1:100

00 mm

Y: 0000 mm

Andre etasje

PLANLØSNING 1001 Modell: Langseth 1

X: 0000 mm

31


Illustrasjonsbilde. Leveranse kan avvike fra illustrasjon

Innholdsrikt hus for skråtomt. Mulighet for MODELL

LANGSETH 2 TILGJENGELIG BOENHET I SOKKEL

utleie i sokkel, eller du kan benytte alt areal selv. Romslig stue med åpen kjøkkenløsning og egen inngang til vaskerom.


LENGDE 12,5 meter

BREDDE 9 meter

BRUKSAREAL 186/49 m2

TAKVINKEL 37O TRADISJON

PLANLØSNING SOKKELLEILIGHET 1000

PLANLØSNING SOKKELLEILIGHET 1002

Notater:

Andre etasje

Sokkel

Y: 0000 mm

Hovedetasje 1:100

0 mm

Y: 0000 mm

PLANLØSNING SOKKELLEILIGHET 1001

X: 0000 mm

Hovedplan

Målestokk 1:100 1 cm = 1 meter

X: 0000 mm Resterende

Målestokk 1:200 1 cm = 2 meter

33


Illustrasjonsbilde. Leveranse kan avvike fra illustrasjon

MODELL

BERGSTADEN 1 TILGJENGELIG BOENHET

Arealeffektiv og sjarmerende tradisjonsbolig med klassisk preg. Lyse og åpne løsninger.


LENGDE 12,5 meter

BREDDE 8,4 meter

BRUKSAREAL 154 m2

TAKVINKEL 39O TRADISJON

PLANLØSNING 1002 Modell: Bergstaden 1

PLANLØSNING 1001 Modell: Bergstaden 1

Hovedetasje 1:100

Y: 0000 mm

Y: 0000 mm

Andre etasje

Notater:

X: 0000 mm

35


Illustrasjonsbilde. Leveranse kan avvike fra illustrasjon

MODELL

BERGSTADEN 3 TILGJENGELIG BOENHET TIL 2 LEILIGHETER HVIS TOMT TILLATER

Vakkert norsk tradisjonshus for skråtomt. Mye plass og gode romløsninger tilpasset en aktiv familie. Lagt til rette for utleieenhet i sokkelen.


LENGDE 12,5 meter

BREDDE 8,4 meter

BRUKSAREAL 154/89 m2

TRADISJON

PLANLØSNING SOKKELLEILIGHET 1000

TAKVINKEL 39O

PLANLØSNING SOKKELLEILIGHET 1002

PLANLØSNING SOKKELLEILIGHET 1001

Andre etasje

Sokkel

Y: 0000 mm

Hovedetasje 1:100

Y: 0000 mm

Y: 0000 mm

Notater:

X: 0000 mm

Hovedplan

Målestokk 1:100 1 cm = 1 meter

Resterende X: 0000 mm

Målestokk 1:200 1 cm = 2 meter

37


Illustrasjonsbilde. Leveranse kan avvike fra illustrasjon

MODELL

BERGSTADEN 4 TILGJENGELIG BOENHET

En variant av Bergstaden 1. Loftet har forhøyet knevegg og veldig god plass. Klassisk og romantisk preg.


LENGDE 12,5 meter

BREDDE 8,4 meter

BRUKSAREAL 177 m2

TAKVINKEL 30O TRADISJON

PLANLØSNING 1002 Modell: Bergstaden 4

PLANLØSNING 1001 Modell: Bergstaden 4

Hovedetasje 1:100

Y: 0000 mm

Y: 0000 mm

Andre etasje

Notater:

X: 0000 mm

39


Illustrasjonsbilde. Leveranse kan avvike fra illustrasjon

En større bolig. Dette er et hus MODELL

GRANBY TILGJENGELIG BOENHET

storfamilien kan trives i, med fem soverom og to stuer. Egen inngang til vaskerom og kjøkken


LENGDE 15 meter

BREDDE 9,6 meter

BRUKSAREAL 191 m2

TAKVINKEL 39O TRADISJON

PLANLØSNING 1002 Modell: Granby

Notater:

Hovedetasje 1:100

0 mm

Y: 0000 mm

Andre etasje

PLANLØSNING 1001 Modell: Granby

X: 0000 mm

41


Illustrasjonsbilde. Leveranse kan avvike fra illustrasjon

MODELL

MARIENBORG TILGJENGELIG BOENHET

En kostnadseffektiv bolig som krever liten tomt. Kan bygges som enebolig, tomannsbolig eller som rekkehus.


LENGDE 8,1/16,2 meter

BREDDE 9 meter

BRUKSAREAL 101/202 m2

TAKVINKEL 37O TRADISJON

PLANLØSNING 1002 Modell: Marienborg

Notater:

Hovedetasje 1:100

00 mm

Andre etasje

Y: 0000 mm

PLANLØSNING 1001 Modell: Marienborg

X: 0000 mm

43


SELBUSJØEN

STRÅSJØEN

BØRSJØEN


NY TRADISJON NYE GENERASJONER SKAPER NYE TRADISJONER. SLIK ER DET MED HUS OGSÅ. VÅRE MODELLER ”NY TRADISJON” HAR ET SPENNENDE DESIGN, MEN LIKEVEL DE GODE LØSNINGENE.

45


Illustrasjonsbilde. Leveranse kan avvike fra illustrasjon.

MODELL

SELBUSJĂ˜EN TILGJENGELIG BOENHET

Moderne gavelvendt enebolig med rene linjer og inntrekk ved hovedinngangen.


BREDDE 9 meter

BRUKSAREAL 123 m2

TAKVINKEL 37O

NY TRADISJON

LENGDE 10 meter

PLANLØSNING 1002 Modell: Selbusjøen

Notater:

Hovedetasje 1:100

mm

Y: 0000 mm

Andre etasje

PLANLØSNING 1001 Modell: Selbusjøen

X: 0000 mm

47


Illustrasjonsbilde. Leveranse kan avvike fra illustrasjon

MODELL

STRĂ…SJĂ˜EN TILGJENGELIG BOENHET

En modernistisk bolig med sjarmerende halvetasje. Gjerne gavelvendt mot utsikt og solforhold.


BREDDE 10,3 meter

BRUKSAREAL 129 m2

TAKVINKEL 24O

NY TRADISJON

LENGDE 11,2 meter

PLANLØSNING 1002 Modell: Stråsjøen

PLANLØSNING 1001 Modell: Stråsjøen

Hovedetasje 1:100

Y: 0000 mm

Y: 0000 mm

Andre etasje

Notater:

X: 0000 mm

Hovedplan

Målestokk 1:100 1 cm = 1 meter

Resterende

Målestokk 1:200 1 cm = 2 meter

49


Illustrasjonsbilde. Leveranse kan avvike fra illustrasjon

En annerledes bolig med rene linjer, MODELL

BØRSJØEN TILGJENGELIG BOENHET I 1. OG 2. ETASJE

tilpasset skrå tomt og panoramautsikt. Kan bygges som enebolig, tomannsbolig eller i rekke. Prosjektert for heis.


BREDDE 9 meter

BRUKSAREAL 203,6 m2

TAKVINKEL 20O

PLANLØSNING 1002 Modell: Børsjøen

PLANLØSNING 1000 Modell: Børsjøen

Notater:

NY TRADISJON

LENGDE 10,6 meter

Andre etasje

Y: 0000 mm Kjeller

Hovedetasje 1:100

Y: 0000 mm

Y: 0000 mm

PLANLØSNING 1001 Modell: Børsjøen

X: 0000 mm

Hovedplan

Målestokk 1:100 1 cm = 1 meter

X: 0000 mm Resterende

Målestokk 1:200 1 cm = 2 meter

51


HVEM: Mona(45) og Karl Ove Indal(48) YRKE: Hjemmeværende og trailersjåfør BOSTED: Vuku i Verdal HUSMODELL: Gammelvollstoggo VIKTIG VED VALG: Praktisk og lettvint

MER ENN FORVENTET Ekteparet Mona og Karl Ove Indal fikk gjøre mange endringer på boligen de valgte. Imøtekommenheten fra Selbuhus var over all forventning. Fra ett Selbuhus til et annet. De tidligere gårdbrukerne har overlatt gårdsdriften til sønnen. Nå er det han som pusser opp Selbuhuset som ble satt opp i slutten av 80-tallet, mens Mona og Karl Ove har valgt et splitter nytt Selbuhus på en fradelt tomt på gården. Erfaringen med å bo i Selbuhus i over 20 år har vært god, vi endte derfor opp med samme leverandør når vi skulle bygge nytt for to år siden, sier Karl Ove. Husmodellen de ønsket seg ble fort valgt. Mona og Karl Ove hadde ingen anelse om hvor mye de faktisk fikk lov til å endre uten tillegg i pris. Fleksibiliteten til Selbuhus er helt fantastisk. Vi føler at vi har fått lov til å være med å tegne vårt eget hus med god hjelp fra leverandøren. De har gjort en enestående jobb med å imøtekomme våre ønsker. Tegningen fra katalogen er bare et utgangspunkt, sier Karl Ove. Paret har blant annet gjort kjøkkenet større og badet litt mindre. De har tatt et soverom til stue og de har flyttet en vegg i gangen. De har fått endret vinduer og takvinkel. De har endret belysning, og de har endret plassering for vedovn.


Fleksibiliteten til Selbuhus er helt fantastisk

Vi er også veldig glade for at de tok seg tid til å komme hit for å se på vår gamle bolig og tomta vi skulle bygge på. De foreslo smarte valg som vi ikke hadde tenkt på, men som vi er glade for i ettertid, forteller ekteparet. Huset de bor i kan virke lite på utsiden, men er svært så innholdsrikt når du kommer inn. Vi er veldig imponert over den oppfølgingen vi har fått både underveis og i etterkant. Vi har hatt mange folk innom oss som blir overrasket når de ser hvor innholdsrik boligen er. For oss som er vant til stor plass, har det ikke vært noe problem å få færre kvadrat å boltre seg på når plassen er utnyttet så godt som den er, sier Karl Ove. Som gårdbrukere har de vært vant til å ta i et tak, men med all bygging og tungt arbeid opp gjennom årene, var det godt å kunne velge et nøkkelferdig hus å flytte inn i. Og Karl Ove understreker at huset var nøkkelferdig. Da paret flyttet inn var det innflytningsklart med alt på plass. Livsstilen og de behovene vi har, er tatt hensyn til ved bygging. Mona har en vond rygg, og vi har fått til et praktisk hus som tar hensyn til hennes helse. Mange syns det er tungvint å gå opp en trapp for å legge seg, slik er det

ikke for oss. Vi syns det er lettvint. Oppe har vi også fått plass til en ekstra stue der barnebarna kan se på TV og kose seg når de er på besøk, forteller han. Selve byggeperioden gikk også fort når de bestemte seg. Planleggingen startet så vidt i februar og i november flyttet de inn. Fradelingen av tomt var det som tok lengst tid. Vi var tre turer innom fabrikken i Selbu og fulgte med underveis i byggingen. Det anbefaler vi alle å gjøre. Prosessen med bygging er imponerende og oppfølgingen er fantastisk. Visningshuset de har der er også veldig til hjelp når du går og lurer på hvilke valg du skal ta. Dessuten er det en rekke valgmuligheter av god, norsk kvalitet, forteller de. Det har streifet Karl Ove hvor godt det er med et stabilt ferdighus når han har kjørt forbi byggeprosjekter i snødrevet. Vi vet at isolasjonen her har vært oppbevart tørt og at den er lagt på plass i en byggehall. Den har aldri vært utsatt for snødrev og er garantert tørr. Vi har fått akkurat det huset vi ønsket oss, smiler han.

53


Notater:


KONTAKT OSS FOR ET GODT TILBUD PÅ DITT NYE HJEM.

HEIDI KULSETH

ALF RONNY ROTVOLD

MARKEDSANSVARLIG

SALGSKONSULENT

heidi.kulseth@selbuhus.no 911 51 502

alf.ronny.rotvold@selbuhus.no 909 10 179

WWW.SELBUHUS.NO

55


SELBUHUS INDUSTRIER AS 7580 SELBU

www.selbuhus.no

Selbuhus  

Huskatalog