Page 1

På www.reklamebureauet-os.dk under “work” kan du se vores arbejde for Spar Nord Bank

spar nord bank Et særligt ansvar case


SUMMARY Spar Nord Bank er en bank med lange og stolte traditioner i det nordjydske – og, da vi mødte dem, så godt som ukendte i resten af landet. Banken havde vækstet ud over Nordjylland, baseret på franchisekoncept, og herigennem nået en position som Danmarks 5. største bank. Bankens unikke forretningsmodel med høj grad af lokal autonomi giver kunderne en lang række fordele, da beslutningerne tages lokalt af bankrådgivere, der kender både lokalområdet og kunderne til bunds. Det giver tryghed hos kunderne, men det giver også rådgiverne et stort ansvar at leve op til. Og da Spar Nord Bank samtidig har størrelsen til centralt at have en lang række funktioner og kompetencer tilsvarende de store nationale banker, kan man sige, at Spar Nord Bank tilbyder det bedste fra begge verdener: Spar Nord Bank er ligeså kompetente som de største og ligeså lokale som de mindste. Gennem en kommunikation baseret på at klæde banken på og skabe kvalificeret kendskab til fordelene ved den unikke forretningsmodel, styrkede Spar Nord Bank i 2009 sin position. Vel at mærke på et marked, der kom i massiv modvind som følge af bankkrisen.


Udfordring • S par Nord Bank er markant markedsleder i Nordjylland med en tårnhøj kendskabsgrad og en stærk forankring. I resten af landet er kendskabet væsentligt lavere og oftest forbindes banken kun med logoet, hvis man altså overhovedet kender banken • L avt kendskab til bankens unikke forretningsmodel og de afledte kundefordele i den brede befolkning • U klar position • A t få kapitaliseret på mange nyetablerede bankområder landet over i form af kundetilgang

Tv spot


Målsætninger Forretningsmålsætninger • V ækst i kunder i både nye og gamle bankområder • S tyrke loyalitet og mersalg blandt eksisterende kunder Marketingmålsætninger • S tyrke Spar Nord Banks position som lands- dækkende bank med en unik forretningsmodel, der giver de enkelte bankområder stor grad af lokal autonomi • S tyrke det kvalificerede kendskab til Spar Nord Banks forretningsmodel og fordelene herved • S tyrke kendskab i de nye bankområder • S tyrke overvejelsesgraden • S tyrke konvertering af overvejende kunder til kunder


OPGAVEN • E tablere en kommunikationsplatform, der nationalt kunne kommunikere en kompleks forretningsmodels kundefordele på en troværdig måde – både overfor kunder, der havde et stort kendskab til banken og overfor kunder, der intet kendskab havde til den • F olde kommunikationsplatformen ud, så den kunne fungere på lokalplan i alt fra annoncer, radio, outdoor til skilte og aktiviteter i de enkelte banker


Strategisk og kreativt fokus • P ositioneringen, vi arbejdede hen imod, var at blive det bedste af begge verdener, altså: Ligeså kompetent som de største, ligeså lokal som de mindste • Der var to budskaber, som blev afgørende: • Spar Nord Bank er banken, der tager et særligt ansvar for kundernes penge. I lyset af finanskrisen fik dette budskab en ekstra vigtig rolle, da det klart differentierede Spar Nord Bank fra de konkurrenter, der var i uføre. • Spar Nord Bank er Danmarks 5. største bank. Dette budskab var en overraskelse for mange danskere, særligt udenfor Nord- jylland, og var med til at understrege både størrelse og soliditet • D et kreative omdrejningspunkt blev en lang række tableauer, der kunne kommunikere forretningsmodellen på en interessant og overraskende facon for dem, der kendte banken i forvejen, og for dem, der ikke kendte til den • E n menneskelig, åben og ærlig tone gennemsyrede kommunikations platformen. Ærligheden betød bl.a., at vi turde kommunikere, at der var ting, vi sagde nej til, og at vi var rede til at tage konsekvenserne heraf • D en nationale kommunikationsplatform blev foldet ud i en række mål- rettede lokale kampagneaktiviteter, der respekterede de enkelte bank- ers forskellige udgangspunkter i forhold til markedsandel, historik og kendskab Primære målgrupper • 2 5-50 årige med et fornuftsbetonet forhold til økonomi


REsultater På 12 måneder opnåede kampagnen følgende resultater: • F orøgelse af kendskabsgrad i nye bankområder: Fra 60 til 85% • F orøgelse af overvejelsesgrad i såvel gamle som nye bankområder: +10% • B edst performende kampagne i banksektoren målt på awareness i forhold til investering


w w w. r e k l a m e b u r e a u e t - o s . d k Nannasgade 28, 2200 Cph. N phone + 45 88 19 91 00 fax + 45 35 82 17 37

Spar Nord Bank  

Præsentaion af arbejde for Spar Nord Bank

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you