Page 1

På www.reklamebureauet-os.dk under “work” kan du se vores arbejde for Maersk Air

Maersk Air Fly as you like, relancering case


SUMMARY Med et marked fyldt med uoverskuelige konventioner, hvor den rejsende enten måtte leve med, at valgmulighederne hos discountudbyderne var få, eller også kostede de en mindre formue hos de store, nationale udbydere – var det oplagt for Maersk Air at bryde branchens stive konventioner, og i stedet sætte forbrugeren i fokus. Med denne position gav Maersk Air forbrugeren: • M ulighed for at kunne skræddersy sin egen rejse • K un betale for det man havde behov for • E nkelthed i hele billetprocessen Dette stillede krav til antal og placering af destinationer, afgangs/ankomst frekvens, anvendelsen af centrale lufthavne og optimering af slottider. Og det stillede krav til en repositionering af Maersk Air. Maersk Air blev repositioneret som Skandinavins mest fleksible flyselskab. Herigennem gik selskabet direkte op imod SAS. Maersk Air mission blev at gøre det muligt for den rejsende at komme afsted. Og Maersk Air fik en klar og tydelig kamp: Maersk Air ville kæmpe for at give den rejsende gennemskuelighed og en relevant fleksibilitet, der var til at betale.


Udfordring • D årlig økonomi gennem flere år • Ingen klar identitet, ingen klar differentiering i forhold til andre flyselskaber • A lt for langt efter SAS • S tigende priskonkurrence • M ange nye aktører på markedet • U igennemskuelige konventioner på markedet generelt, som forbrugerne var trætte af

Tv spot


Målsætninger Forretningsmålsætninger • Ø ge salg af billetter markant - primært via callcenter og hjemmeside Marketingmålsætninger • P ræference: Maersk Air skal være det naturlige førstevalg i Danmark og Sverige • B live en klar nr. 2 i top-of-mind efter SAS • S tyrke det kvalificerede kendskab til: At man hos Maersk Air kan skræddersy sin rejse alt efter behov til konkurrencedygtige priser – uanset om man er privatrejsende eller forretningsrejsende


OPGAVEN • R epositionering af Maersk Air som Skandinaviens mest fleksible flyselskab


Strategisk og kreativt fokus • M aersk Air tog kampen op mod markedets konventioner: Hvorfor skal alt være, som det altid har været? Hvorfor kan forbrugerne ikke få lov at bestemme, hvordan de vil flyve? • M aersk Air skal gøre markedet mere gennemskueligt, og give forbrugerne mulighed for selv at skræddersy deres flyrejse, så de ikke betaler for mere end de har brug for • M aersk Air har taget udfordringen op mod SAS, der er største konkurrent • E tablering af kommunikationsplatform: Fly as you like • E tablering af letforståeligt billetsystem: Small, Medium, Large • F okus på rejseoplevelser – fordi det er det, det handler om, og ikke selve flyturen • S trategien rummer såvel den privatrejsende som den forretningsrejsende.

Primære målgrupper • P rivat- og forretningsrejsende i DK og Sydsverige.


REsultater • K undetilvækst: + 30% • B illlejevækst: + 250% • F lere besøgende på hjemmeside de 2 første måneder af 2005 end i hele 2003. • T op-of-mind: fra nr. 7 til nr. 2 på 1 år • P ræference: nr. 1 i Danmark – foran SAS • P riser: Danish Travel Award 2004, Travel People 2004 • E uropæiske Rejsepris 2005.


w w w. r e k l a m e b u r e a u e t - o s . d k Nannasgade 28, 2200 Cph. N phone + 45 88 19 91 00 fax + 45 35 82 17 37

Maersk Air  

En præsentation af Reklamebureauet Os' arbejde med Maersk Air

Advertisement