Page 1

På www.reklamebureauet-os.dk under “work” kan du se vores arbejde for K-Salat

K-Salat

Det er godt at du kan få, relancering case


SUMMARY Færdiglavede salater er en tradition på det danske frokostbord blandt alle, høj som lav. Men som mange andre kategorier oplever også salatkategorien et pres fra private labels. Hvis mærkerne ikke gør noget aktivt, ender forbrugernes valgkriterier udelukkende på rationelle parametre som pris og volumen. K-Salat har en unik position på det danske marked med en værdifuld arv, der går tilbage til 1937. En del af denne arv er forankringen af pay-off’et: ”Det er godt, at du kan få salat med K på”. Analyser viste os, at selv om pay-off’et ikke havde været anvendt i flere år, kunne det reaktiveres og skabe en positiv effekt i form af erindringer om hygge, samvær og smagfuld forkælelse. Ved at skabe en kommunikationsplatform, der er nutidig i stil og tone samtidig med, at den har respekt for de traditionelle brugssituationer, har K-Salat fået genetableret sig som folkeligt brand med styrket mærkepræference. Og samtidig har K-Salat åbnet for en styrkelse af sin markedslederrolle, som den der definerer og udvikler kategorien.


Udfordring • S alatkategorien er under pres • M ærkepræference i kategorien generelt er generelt under pres • M arkedslederrolle under pres • K -Salat havde stærk arv, der ikke var blevet vedligeholdt og udviklet

TV spot


Målsætninger Forretningsmålsætninger • V ækst i salg/markedsandele • B redere distribution i flere kanaler • S tyrke loyalitet blandt præferente kunder Marketingmålsætninger • Ø ge synlighed af K-Salat mærket • Ø ge præferencen blandt forbrugerne for K-Salat mærket

Butiksmaterialer


OPGAVEN • R eetablere K-Salat som folkeligt brand i forbrugernes bevidsthed • S tyrke K-Salats relevans

KS_Skilt_A4_Skilteholder_sommer_2010.indd 1

26/11/09 16:36:02

KS_Skilt_A4_Skilteholder_vinter.1 1

27/02/09 10:49:00


Strategisk og kreativt fokus • B randet K-Salat blev gjort skarpere. Fokus på, at K-Salat tilbyder forbrugerne en lille smagfuld forkælelse i en hyggelig og autentisk stemning. Som et break i en travl hverdag, som en hyggebid på kanten af køkkenbordet, til søndagsfrokosten, i picnic kurven osv. • R evitalisering af et af Danmarks stærkeste pay-off’s: Det er godt, at du kan få salat med K på • E tablering af ny kommunikationsplatform, der kan favne både traditionelle klassikere og nye varianter samt de mange brugsanledninger, som produkterne kan indgå i • K ommunikationsplatformens stil og tone favner en bred, nutidig, feel-good stemning, hvor forbrugerne kan genkende sig selv i de mange forbrugssituationer og genkalde fornemmelsen af den smagfulde forkælelse, hvor tiden står stille for en kort stund • K ommunikationsplatformen fungerer på tværs af medier – fra TV og print over online til butik • K ommunikationsplatform, der kan anvendes i både Danmark og Sverige

Primære målgrupper • D e indkøbsansvarlige med fokus på kvinder 25-50 år i Danmark og Sverige


REsultater • S tyrket salg • K ommunikationsplatformen har styrket mærkeoplevelsen. Posttest fra både 2009 og 2010 viser: • 2 5% angiver at have fået et mere positivt forhold til mærket • 1 9% angiver at have fået større lyst til at købe mærket

Butiks-spot Sverige


w w w. r e k l a m e b u r e a u e t - o s . d k Nannasgade 28, 2200 Cph. N phone + 45 88 19 91 00 fax + 45 35 82 17 37

K-Salat Case  

Det er godt at du kan få, relancering case

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you