Page 1

Kalendarze trójdzielne

Do ka¿dego kalendarza koperta z okienkiem GRATIS

Spiralny

Wypuk³y

Ceny nie zawieraj¹ opracowania projektu graficznego.

s

r e k l a m a


Wymiary kalendarza: 310 x 680 mm Nak³ad: od 50 sztuk G³ówka kalendarza: Wymiary: 310 x 200 mm Druk: 4/0 full kolor CMYK Papier: Karton Alaska 250g Folia: b³ysk jednostronnie

IloϾ

Cena Brutto

50 szt.

689 z³

100 szt.

1174 z³

200 szt.

1944 z³

500 szt.

4249 z³

Kalendaria: Wymiary: 290 x 145 mm Kolorystyka: czerwono - czarna lub w pe³nym kolorze: kalendaria personalizowane Papier: Offset 80g 3 kalendaria jednomiesiêczne (na miesi¹c obecny, poprzedni i nastêpny Okienko - wskazuj¹ce aktualn¹ datê

Wymiary kalendarza: 310 x 680 mm Nak³ad: od 50 sztuk Iloœæ

G³ówka kalendarza: Wymiary: 310 x 200 mm Druk: 4/0 full kolor CMYK Papier: Karton Alaska 250g Folia: b³ysk jednostronnie

Cena Brutto

50 szt.

764 z³

100 szt.

1319 z³

200 szt.

2274z³

500 szt.

5134 z³

Kalendaria: Wymiary: 290 x 145 mm Kolorystyka: czerwono - czarna lub w pe³nym kolorze: kalendaria personalizowane Papier: Offset 80g 3 kalendaria jednomiesiêczne (na miesi¹c obecny, poprzedni i nastêpny Okienko - wskazuj¹ce aktualn¹ datê

PODANE KWOTY S¥ CENAMI BRUTTO !!!

s

r e k l a m a


Wymiary kalendarza: 310 x 690 mm Nak³ad: od 50 sztuk

IloϾ

50 szt. G³ówka kalendarza: Wymiary: 310 x 210 mm 100 szt. Druk: 4/0 full kolor CMYK 200 szt. Papier: Karton Alaska 200g 500 szt. Folia: b³ysk jednostronnie Wypuk³a: kaszerowana, z g¹bk¹ introligatorsk¹

Cena Brutto 809 z³ 1394 z³ 2514 z³ 5869 z³

Kalendaria: Wymiary: 290 x 145 mm Kolorystyka: czerwono - czarna lub w pe³nym kolorze: kalendaria personalizowane Papier: Offset 80g 3 kalendaria jednomiesiêczne (na miesi¹c obecny, poprzedni i nastêpny Okienko - wskazuj¹ce aktualn¹ datê

Wymiary kalendarza: 310 x 765 mm Nak³ad: od 50 sztuk

IloϾ

Cena Brutto

50 szt.

889z³

100 szt. G³ówka kalendarza: Wymiary: 310 x 210 mm 200 szt. Druk: 4/0 full kolor CMYK 500 szt. Papier: Karton Alaska 200g Folia: b³ysk jednostronnie Wypuk³a: kaszerowana, z g¹bk¹ introligatorsk¹

1549z³ 2769 z³ 6454 z³

Kalendaria: Wymiary: 290 x 145 mm Kolorystyka: czerwono - czarna lub w pe³nym kolorze: kalendaria personalizowane Papier: Offset 80g 3 kalendaria jednomiesiêczne (na miesi¹c obecny, poprzedni i nastêpny Okienko - wskazuj¹ce aktualn¹ datê Dodatkowe miejsce reklamowe Wymiary: 310 x 75 mm Druk: 4/0 full kolor CMYK Papier: Karton Alaska 250g Folia: b³ysk jednostronnie

PODANE KWOTY S¥ CENAMI BRUTTO !!!

s

r e k l a m a


Wymiary kalendarza: 310 x 855 mm Druk: 4/0 full kolor CMYK Papier: Karton Alaska 250g Folia: b³ysk jednostronnie

Sublimacja

Cena Brutto Klejone

Cena Brutto Spiralowe

50 szt.

719 z³

819 z³

100 szt.

1389 z³

1449 z³

200 szt.

1990 z³

2199 z³

500 szt.

4190 z³

4489 z³

Kalendarium: Wymiary: 290 x 145 mm (klejony) lub 290 x 149 mm (spiralowany) Kolorystyka: czerwono - czarna lub w pe³nym kolorze: kalendaria personalizowane Papier: Offset 80g 3 kalendaria jednomiesiêczne (na miesi¹c obecny, poprzedni i nastêpny Okienko - wskazuj¹ce aktualn¹ datê

Nak³ad: od 50 / 100 sztuk

Wymiary kalendarza: 310 x 830 mm Druk: 4/0 full kolor CMYK Papier: Karton Alaska 250g Folia: b³ysk jednostronnie

IloϾ

50 szt.

Cena Brutto 1179 z³

G³ówka kalendarza: 2049 z³ 100 szt. Wymiary: 310 x 210 mm 3449 z³ 200 szt. Druk: 4/0 full kolor CMYK 500 szt. 7189 z³ Papier: Karton Alaska 200g Folia: b³ysk jednostronnie Wypuk³a: kaszerowana, z g¹bk¹ introligatorsk¹

Kalendarium: Wymiary: 290 x 149 mm (spiralowany) Kolorystyka: czerwono - czarna lub w pe³nym kolorze: kalendaria personalizowane Papier: Offset 80g 3 kalendaria jednomiesiêczne (na miesi¹c obecny, poprzedni i nastêpny Okienko - wskazuj¹ce aktualn¹ datê

Nak³ad: od 50 sztuk

PODANE KWOTY S¥ CENAMI BRUTTO !!!

s

r e k l a m a

kalendarze  

aqqeadaddydydy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you