Page 1

MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ ................. , ............. 2014. İŞBU SÖZLEŞME aşağıda adı geçen taraflar arasında sözleşmede belirtilen tarihte yapılmıştır: …............................. (“ŞİRKET”), adres …... ; ve................... (“MÜŞTERİ”), adres …..................... . ŞİRKETİN amacı işbu sözleşmede tanımlanan finansal ürünler (“Ürünler“) ve özellikle de aşağıdaki ürünler hakkında genel (özel ve kesin değil) bilgi sağlamaktır: - ETFler (Borsa Yatırım Fonları) - CFDler (Fark Sözleşmeleri) - Forex - Yatırım Fonları - Diğer Finansal Ürünler ŞİRKET, bu sözleşmenin 4. Maddesinde tanımlanan ücretler dışında, MÜŞTERİDEN doğrudan ya da dolaylı yoldan, depozito almaz, plasman yapmaz ya da nakit para kabul etmez. ŞİRKET hiçbir şekilde kişisel yatırım tavsiyesi vermez. MÜŞTERİ Tezgah Üstü (OTC) piyasada, tamamen kendi sorumluluğunda ve bu sözleşmenin esaslarına uygun olarak işlem yapabilmesi için ŞİRKETTEN kendisine uygun bir ARACI bulmasını ister. MÜŞTERİ cezai ehliyete sahip olduğunu ve ruh sağlığının yerinde olduğunu beyan eder. Tezgah Üstü Piyasanın (OTC) nasıl çalıştığı konusunda bilgilendirilmesinin ardından, MÜŞTERİ seçtiği ARACI ile birlikte imzaladığı “Negotiation Account of Financial Assets Trading“ sözleşmesinin şartlarına bağlı kalarak bu piyasada işlem yapmak ister. MUTABIK KALINAN HUSUSLAR 1. Sözleşmenin Konusu (A) İşbu sözleşmede düzenlenen ilişki yalnızca genel bilgiye ve satış promosyonuna değinir; MÜŞTERİ, ŞİRKETİN MÜŞTERİYİ bir ARACIYLA tanıştırması ve MÜŞTERİNİN ARACI ile birlikte Tezgah Üstü Piyasada (OTC) işlem yapabilmesi adına MÜŞTERİ için tüm gerekli aracılık adımlarını gerçekleştirmesi amacıyla ŞİRKETE bu ticari aracılık anlaşmasını önerir ve bir Finansal Varlık Ticareti Sözleşmesini imzalar. ŞİRKET ayrıca, MÜŞTERİNİN talep etmesi durumunda, yukarıda geçen Sözleşmenin anlamı ve kapsamı konularında MÜŞTERİYE bilgi verir. (B) ŞİRKET aşağıdakileri yapmayı taahhüt eder: - MÜŞTERİ ile ARACI arasındaki ilişkiyi hızlandırmak. - MÜŞTERİNİN ARACI ile olan ilişkisiyle ilgili olarak kendi kararlarını verebilmesi için, analiz yapmak ve MÜŞTERİYE Tezgah Üstü (OTC) piyasa eğilimleri ve koşullarıyla ilgili bilgi sağlamak. MÜŞTERİ bu kararların yalnızca kendi sorumluluğu altında verildiğini açıkça kabul eder. (c) Şirket kişiye özel tavsiye vermez. Şirket Müşteriye kişisel finansal ürün tavsiyesi vermeyecektir. Sunabilecekleri hizmetler hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Müşterinin (şirketin) ilgili materyallerine başvurması gerekecektir. Şirketin sağladığı bilgi yalnızca genel bilgidir. Bu nedenle, Müşteri, Ürünlerde ticari işlemler yapmaya başlamadan önce, hedeflerini, finansal durumunu ve Ürünlerde yapacağı ticari işlemlere bağlı kazanç ihtimaline eşlik eden ciddi kayıp riskini dikkate almalıdır. Şirket, Müşteri bu Sözleşmeyi imzalamadan önce Müşterinin bu SÖZLEŞMEYİ dikkatlice okumasını ve bu SÖZLEŞMEYE ve bu SÖZLEŞMENİN diğer bölümlerine ilişkin finans, vergilendirme ve diğer konularda bağımsız profesyonel danışmanlık almasını tavsiye eder. Şirket Ürünlerde yapılacak ticari işlemlere dair kesin sonuçlar vaat edemez. (D) Müşterinin parası. Kanuna göre, Müşterinin aracı ile birlikte yatırdığı ya da Müşteri adına yatırılan para, Aracının parasından ayrılmalı ve Müşterinin kayıtlı banka ya da bankalarda bunların düzenlemelerine uygun bir biçimde açılmış hesap ya da hesaplarında tutulup yatırım yapılmalıdır.


2. Risk yönetimi (A) ŞİRKET güvenilirlikleri ve saygınlıkları onaylanmış çeşitli kaynaklardan gelen Tezgah Üstü (OTC) Piyasa bilgilerini kullanır. Bahsi geçen piyasada yapılacak işlemler hakkında mümkün olan en doğru bilgiyi edinmek ve kazanmak için, ŞİRKET, gelişmiş dünya çapında iletişim sistemlerine uydu aracılığıyla bağlanarak bu bankalararası piyasada, farklı para birimlerinin değerlerinin evrilişini aralıksız izler; bu sistemler ayrıca küresel finans piyasalarındaki en son haberleri de sunarlar. (B) Bununla birlikte, MÜŞTERİ Tezgah Üstü (OTC) Piyasanın regüle edilmiş olmadığını ve bu sözleşmelerde karşı tarafın kredibilitesinin resmi bir teminatının olmadığını kabul eder. MÜŞTERİ, ayrıca, bu çeşit faaliyetlerin kazanç potansiyeli olduğu kadar kayıp riski de taşıdığını ve hedeflerini, finansal durumunu ve ihtiyaçlarını dikkatlice gözden geçirdiğini ve Tezgah Üstü (OTC) faaliyetlerinin MÜŞTERİNİN amaçları için uygun olduğuna dair kanaat geliştirdiğini kabul eder. (C) MÜŞTERİ Tezgah Üstü (OTC) Piyasanın son derece dinamik, kompleks ve sürekli değişen bir çevre olduğu, günün 24 saati milyonlarca ABD dolarının dolaştığı konusunda bilgilendirildiğini beyan eder. MÜŞTERİ seçtiği ARACI ile yapacağı işlemler için tahsis ettiği meblağların yalnızca MÜŞTERİNİN sorumluluğu altında olduğunu ve hem kar hem de tam ya da kısmı zarar edebileceğini bilerek yapıldğını kabul eder. (D) ŞİRKETİN, MÜŞTERİNİN Tezgah Üstü (OTC) Piyasalardaki faaliyetlerinin sonuçlarına dair hiçbir yükümlülüğü yoktur. MÜŞTERİ, ayrıca seçtiği ARACI ile birlikte imzaladığı “Negotiation of Financial Assets Accounts“ Sözleşmesini, içindeki mutat risk uyarısı maddesi de dahil olarak, okuyup anladığını da kabul eder. MÜŞTERİ tüm Tezgah Üstü (OTC) Piyasa sermayesinin risk sermayesi olduğunu ve MÜŞTERİNİN yatırım kararlarına bağlı olarak, MÜŞTERİNİN para kaybedebileceğini ya da kazanç elde edebileceğini kabul eder. (E) Ürünlerin bazıları yüksek kaldıraçlı spekülatif ürünlerdir ve adi hisse senedi ticareti gibi kaldıraçsız yatırımlara göre çok daha büyük ölçüde risk taşırlar. Müşteri ticari işlem yapmaya başlamadan önce, bu sözleşmeyi dikkatlice okumalı ve sonra MÜŞTERİNİN kişisel koşullarına (finansal, mali ya da başka türlü) göre bu Ürünlerin bazılarında ticari işlem yapmanın MÜŞTERİ için uygun olup olmadığını dikkatlice düşünmelidir. (F) Karşı tarafla ilgili risk uyarısı Ürünleri piyasaya çıkaran ARACI ise, Müşteri, Şirketle ticaret yapmakla bağlantılı kredi riski de dahil olmak üzere, finansal risklere ve Aracı risklerine maruz kalır. Eğer Şirket iflas ederse, Şirket Müşteriye karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmeyi başaramayabilir. (G) Spread yüzünden oluşabilecek potansiyel zarar. Bir ürünün alış ve satış fiyatlarının arasındaki fark yüzünden, Müşteri yatırımını geri almadan önce ilgili varlık fiyatı Müşterinin lehine hareket etmelidir. (H) Dayanak Piyasasındaki faktörler ticareti etkileyebilir: Ürünlerin fiyatları, oldukça istikrarsız olabilen Dayanak Piyasalarındaki fiyatlardan kaynaklanır. Ürünlerin, Dayanak Referans Enstrümanlarının ve endekslerin fiyatları hızla ve geniş bir alanda dalgalanabilir ve Müşteri tarafından kontrol edilemeyecek beklenmedik olaylara ya da koşul değişimlerine sebep olabilir. Ürünlerin fiyatları, diğer şeylerin yanı sıra, değişen arz talep ilişkisi, hükümet, tarım, ticaret, alım satım program ve politikaları, ulusal ve uluslararası politik ve ekonomik olaylar ve ilgili piyasanın hakim psikolojik özelliklerinden de etkilenir. Dayanak Piyasası yetersiz aktivite ya da belirli bir fiyat ya da fiyat aralığındaki emir taleplerinin toplamının ilgili Dayanak Piyasasının kullanılabilir hacmini aşması durumunda, Likidite eksikliği de çekebilir. Bu, Aracının, Müşteriye, Müşterinin pozisyonunu kapatmasına ya da yeni bir pozisyon açmasına imkan vermeye yetecek hacimde ilgili Ürün önerme becerisini etkileyebilir. (I) Fiyat Boşlukları Bazen piyasalar o kadar hızlı hareket eder ki fiyat boşlukları oluşur. Eğer Dayanak Piyasasında Fiyat Boşluğu oluşursa, bu ilgili Ürünün fiyatında da oluşacaktır ve Müşterinin pozisyonunu kapatamaması ya da Müşterinin verdiği emirdeki fiyattan veya emri vermek istediği fiyattan yeni bir pozisyon açamaması anlamına gelebilir. 3. Yasal ve Düzenleyici Gereklilikler (A) Her ne kadar ŞİRKET MÜŞTERİYE yatırım tavsiyesi vermiyor, yatırım parası ya da yatırım amaçlı gayrimenkul almıyorsa da, ŞİRKET, ŞİRKETİN ya da yöneticilerinin herhangi birinin (a) Hiçbir suçtan hüküm giymediğine; ya da


(b) Tüzel kişilik böyle bir cürümde bulunduğunda tüzel kişiliğin İdarecisi ya da En Üst Düzey Yöneticisi olmadığını; ya da (c) İflas ilan etmediğini; ya da (d) Bir mahkeme ya da Kanun tarafından bir işletmenin ya da şirketin yönetiminde yer almasının yasaklanmadığını; ya da (e) Profesyonel bir aracıya karşı açılan bir adli kovuşturmada mahkeme tarafından olumsuz bulguya konu olmadığını; ya da (f) Herhangi bir meslek birliğinden atılmadığını ya da üye olmasının yasaklanmadığını beyan eder. 4. Komisyon ve Ücret (A) MÜŞTERİ ŞİRKETE, açılış meblağının, dolaylı vergiler dahil, YÜZDE ALTISI (%6) oranında komisyon ödeyecektir; ŞİRKET MÜŞTERİYE bu komisyon için fatura düzenleyecektir. (B) MÜŞTERİ bu komisyonu ödedikten sonra, MÜŞTERİNİN kendi OTC (tezgah üstü) Piyasa analizini yapabilmesi için, ŞİRKET ona günlük, haftalık ve aylık piyasa raporları elektronik posta yoluyla gönderme olanağını sunabilir. MÜŞTERİNİN bu hizmetleri kabul etmesi durumunda, aylık ÜÇ BİN ABD DOLARINI (3000$) ŞİRKETİN vereceği uygun bir fatura karşılığında ödemelidir. BU HİZMETLERİ KABUL EDİYORUM

BU HİZMETLERİ KABUL ETMİYORUM

Eğer MÜŞTERİ bu hizmetlerin gerekli olduğunu düşünmüyorsa, MÜŞTERİ %6’lık ücreti ödedikten sonra, her iki taraf da bu Sözleşmeyi sonlandırılmış addetmelidir. (C) MÜŞTERİ ŞİRKETİN bu Sözleşme için aldığı tek ödemenin önceki ücretler olduğunu ve ŞİRKETİN Tezgah Üstü (OTC) Piyasalara tahsis edilen hiçbir meblağ almadığını çünkü bu amaçla MÜŞTERİNİN hesap veya hesaplarını yönetim onlarda işlem yapanın seçtiği ARACI olduğunu beyan eder. 5. Görüşmelerin ses kaydı MÜŞTERİ, bir ihtilaf ya da ihtilaf ihtimali durumunda delil olarak kullanılmak üzere ŞİRKETİN MÜŞTERİ ile ŞİRKET arasında yapılan telefon konuşmalarını kaydedebileceğini kabul eder. 6. Sözleşmenin Uygulanması Bu sözleşmenin 4. Maddesinde tanımlanan komisyon ödenip mevcut sözleşme usulüne uygun olarak imzalanır imzalanmaz, icra edilmiş addedilir ve ŞİRKETİN tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği anlaşılır. Bu sözleşmenin icrası MÜŞTERİNİN seçtiği ARACI ile yapabileceği herhangi bir sözleşmeyi geçersiz kılmaz, çünkü ŞİRKETİN bahsedilen ARACI ile hiçbir ilişkisi yoktur. 7. Yetkili mahkeme ve icra daireleri Bu sözleşme Dominika Milletler Topluluğunun yasalarına tabidir. 8. Yabancı ülke mahkemesi yargı yetkisi Bu SÖZLEŞMENİN (ve ilgili dokümanların) Dominika Milletler Topluluğu dışındaki yetki alanlarında dağıtımı kanunla yasaklanmış olabilir ve bu sebeple bu SÖZLEŞMEYE (ve ilgili dokümanlara) sahip kişiler bu yasaklamalar hakkında tavsiyeler almalı ve onları dikkate almalıdır. İlgili mevzuata uymamak bu kanunların ihlali anlamına gelebilir. Bu SÖZLEŞME, böyle bir öneri ya da davetin kanuni olmayacağı herhangi bir yerdeki herhangi bir kişiye Ürünlerlerinden biriyle ilgili öneri ya da davet sunmaz.

MÜŞTERİ

ŞİRKET

Jorda information client agreement tr