Page 1


Nam nam fra Thailand Thai-­‐kjøkkenet er  en  fusjon  mellom  århundregamle  prinsipper,  ispedd  vestlig  påvirkning  :l   noe  som  er  unikt  thai.  Thai-­‐maten  ser  og  smaker  forskjellig  alt  e<ersom  hvem  som  har  laget   den,  :l  hvem  den  er  laget,  :l  hvilken  anledning  og  hvor  maten  er  :lberedt.  Re<ene  kan   :lpasses,  slik  at  de  passer  for  enhver  gane.  


Studio Dreyer-­‐Hensley  

Chiliene (bildet  ,l  venstre)  ble  introdusert  i  Thailands   matlaging  sent  på  1600-­‐tallet  av  portugisiske  misjonærer   som  ,dligere  hadde  bodd  i  Sør-­‐Amerika,  og  ,lvennet  seg   den  sterke  maten  der.  Thaiene  ,lpasset  utenlandske   oppskriEer  ,l  lokale  forhold  ved  å  erstaGe  enkelte  av   ingrediensene.  Eksempelvis  ble  indisk  ghee  (klaret  smør)   erstaGet  med  kokosnøGolje,  og  kokosnøGmelk  erstaGet   andre  melkeprodukter.  Fra  kineserne  lærte  de  seg  å  fritere  i   olje  og  snar-­‐steke  i  wok  (s,r  frying).  Portugal,  Tyskland,   Frankrike  og  Japan  ,lførte  det  thailandske  kjøkkenet   kulinarisk  inspirasjon  på  1700-­‐tallet.                                                                                                                                                      Neste  side…                


• 

• 

• 

Thaiene ,lpasset  utenlandske   reGer  ved  å  tone  ned  sterke   kryddere  og  ,lføre  mer  friske   krydderurter  som  sitrongress   Thaiene   ,lpasset   utenlandske  reGer   og  galangarot.   Thai-­‐karriene   fikk   indre   av  dse   sterke  kryddere  og   ved   å  tmone   ned   terke   krydderne,  og  mer  friske  urter.   ,lføre   mer  friske  krydderurter  som   Thai-­‐maten  kan  være  sterk,  og   sitrongress   g  galangarot.   prikke  på  to ungen,   men  den  eTr  hai-­‐ aldri  av  filang   varighet.   karriene   kk  m indre  av  de  sterke     krydderne,   er  friske   Thai-­‐ I  stedet  for  oåg    sm ervere   én  og  uérter.   n   maten   k an   v ære   s terk,   o g   p rikke   på   reG  i  en  bestemt  rekkefølge,   slik   v i   e r   v ant   , l   h er   i   l andet,   tungen,  men  den  er  aldri  av  lang   serveres  alle  reGene  sam,dig  i   varighet.   Thailand.  Et  korrekt  thai-­‐mål,d     bør  bestå  av  en  suppe,  en   karrireG   må ed   krydder  o   g  en  dip   I  stedet   for    servere   med  fisk  og  grønnsaker.  Det   én  skal   og  évære   n  reG   i  en     harmoni  i  smak  og   bestemt   rekkefølge,   konsistens   både  i  hver  enkelt   reG   o g   i   m ål,det   som  helhet.   slik  vi  er     vant   ,l  her  i   Det  idéelle  thai-­‐mål,det  er  en   landet,   serveres   harmonisk   blanding  mellom   skarpt   og  sart,   søG  og  surt,  og   alle   reGene   sam,dig   er  ment  å  være  like   i  Thailand.   Et  korrekt     ,lfredss,llende  for  både  øye,   nese  og  gane.   thai-­‐mål,d   bør  bestå       av  Thai-­‐mat   en  suppe,   en     spises  med  skje  og   karrireG   m ed     gaffel.  Grønnsakene   skjæres   opp  i  po assende   krydder   g  en     munnfuller,  og   dip  kjøGet   med  sfitrimles.   sk     Kniven  blir   derfor  overflødig  som   og  spiseredskap.   grønnsaker.       Det  skal  være     Vel  bekomme,   harmoni   i  smak  e  ller  “ar-­‐roy”,   som  man  sier  i  Thailand.  

og konsistens  både     enkelt   reG  og  i  mål,det  som   •  i  hver   Tekst:   Matprat.no   helhet.     •   Det  idéelle  thai-­‐mål,det  er  en  harmonisk  blanding     mellom  skarpt  og  sart,  søG  og  surt,  og  er  ment  å  være  like   ,lfredss,llende  for  både  øye,  nese  og  gane.     Thai-­‐mat  spises  med  skje  og  gaffel.  Grønnsakene  skjæres   opp  i  passende  munnfuller,  og  kjøGet  strimles.  Kniven  blir   derfor  overflødig  som  spiseredskap.     Vel  bekomme,  eller  “ar-­‐roy”,  som  man  sier  i  Thailand.     • 

Tekst: Matprat.no  


Thailandsk mat  

Thailandsk mat  er  berømt  verden  over.  Enten  det  er  chili-­‐hot  eller     forholdsvis  mildt,  preges  hver  enkelt  reG  av  harmoni.  

Spis deg  ,l  bedre  helse  med  thaimat  

Thaimat er  populært  hos  nordmenn  og  inneholder                                    hemmeligheter  som  ikke  mange  kjenner  ,l.                                            Flere  av  de  vanlige  ingrediensene  i  thaimat                                                        har  dokumentert  helsebringende  effekter                                                                      på  både  kropp  og  hjerne.  Sats  på  et                                                                                                                                    sunt  år  2013  –  kuG                                                                                                                                              ut  synte,ske                                                                                                                                                    vitaminer  og                                                                                                                                                          mineraler  og                                                                                                                                                                    sats  på  gode                                                                                                                                                                og  ekte  varer!  

             UanseG  hva  du  ,dligere  har                            hørt  om  kokosmelk,  så  har            helseforskning  vist  at  både  kokosmelk  og  kokosnøGolje  er  mye  sunnere                            enn  smør  og  de  fleste  vegetabilske  oljer.  Kokosmelk  øker  det  ”gode”  kolesterolet   (HDL)  og  reduserer  det  ”dårlige”  kolesterolet  (LDL).  Dessuten  forbedrer  den     immunforsvaret,  regulerer  stoffskiEet  og  har  en  posi,v  innvirkning  på  huden.       I  det  thailandske  kjøkken  brukes  koriander  i  to  former,  enten  som     fersk  urt  eller  som  frø.  Koriander  inneholder  mange  sunne  mineraler  og  vitaminer.  Urten   har  en  posi,v  innvirkning  på  fordøyelsen  og  har  også  vist  seg  å  motvirke  forskjellige   typer  mageproblemer.       Den  populære  thailandske  suppen  Tom  Yum  regnes  mer  eller  mindre  som  en  mirakelkur   mot  vondt  i  magen  i  Thailand.  Hemmeligheten  er  sitrongresset,  som  hjelper  mot  både   hodepine  og  magekramper.                                                                        Neste  side…  


Nam nam fra Thailand Thai-­‐kjøkkenet er  en  fusjon  mellom  århundregamle  prinsipper,  ispedd  vestlig  påvirkning  :l   noe  som  er  unikt  thai.  Thai-­‐maten  ser  og  smaker  forskjellig  alt  e<ersom  hvem  som  har  laget   den,  :l  hvem  den  er  laget,  :l  hvilken  anledning  og  hvor  maten  er  :lberedt.  Re<ene  kan   :lpasses,  slik  at  de  passer  for  enhver  gane.  


Studio Dreyer-­‐Hensley  

Chiliene (bildet  ,l  venstre)  ble  introdusert  i  Thailands   matlaging  sent  på  1600-­‐tallet  av  portugisiske  misjonærer   som  ,dligere  hadde  bodd  i  Sør-­‐Amerika,  og  ,lvennet  seg   den  sterke  maten  der.  Thaiene  ,lpasset  utenlandske   oppskriEer  ,l  lokale  forhold  ved  å  erstaGe  enkelte  av   ingrediensene.  Eksempelvis  ble  indisk  ghee  (klaret  smør)   erstaGet  med  kokosnøGolje,  og  kokosnøGmelk  erstaGet   andre  melkeprodukter.  Fra  kineserne  lærte  de  seg  å  fritere  i   olje  og  snar-­‐steke  i  wok  (s,r  frying).  Portugal,  Tyskland,   Frankrike  og  Japan  ,lførte  det  thailandske  kjøkkenet   kulinarisk  inspirasjon  på  1700-­‐tallet.                                                                                                                                                      Neste  side…                


• 

• 

• 

Thaiene ,lpasset  utenlandske   reGer  ved  å  tone  ned  sterke   kryddere  og  ,lføre  mer  friske   krydderurter  som  sitrongress   Thaiene   ,lpasset   utenlandske  reGer   og  galangarot.   Thai-­‐karriene   fikk   indre   av  dse   sterke  kryddere  og   ved   å  tmone   ned   terke   krydderne,  og  mer  friske  urter.   ,lføre   mer  friske  krydderurter  som   Thai-­‐maten  kan  være  sterk,  og   sitrongress   g  galangarot.   prikke  på  to ungen,   men  den  eTr  hai-­‐ aldri  av  filang   varighet.   karriene   kk  m indre  av  de  sterke     krydderne,   er  friske   Thai-­‐ I  stedet  for  oåg    sm ervere   én  og  uérter.   n   maten   k an   v ære   s terk,   o g   p rikke   på   reG  i  en  bestemt  rekkefølge,   slik   v i   e r   v ant   , l   h er   i   l andet,   tungen,  men  den  er  aldri  av  lang   serveres  alle  reGene  sam,dig  i   varighet.   Thailand.  Et  korrekt  thai-­‐mål,d     bør  bestå  av  en  suppe,  en   karrireG   må ed   krydder  o   g  en  dip   I  stedet   for    servere   med  fisk  og  grønnsaker.  Det   én  skal   og  évære   n  reG   i  en     harmoni  i  smak  og   bestemt   rekkefølge,   konsistens   både  i  hver  enkelt   reG   o g   i   m ål,det   som  helhet.   slik  vi  er     vant   ,l  her  i   Det  idéelle  thai-­‐mål,det  er  en   landet,   serveres   harmonisk   blanding  mellom   skarpt   og  sart,   søG  og  surt,  og   alle   reGene   sam,dig   er  ment  å  være  like   i  Thailand.   Et  korrekt     ,lfredss,llende  for  både  øye,   nese  og  gane.   thai-­‐mål,d   bør  bestå       av  Thai-­‐mat   en  suppe,   en     spises  med  skje  og   karrireG   m ed     gaffel.  Grønnsakene   skjæres   opp  i  po assende   krydder   g  en     munnfuller,  og   dip  kjøGet   med  sfitrimles.   sk     Kniven  blir   derfor  overflødig  som   og  spiseredskap.   grønnsaker.       Det  skal  være     Vel  bekomme,   harmoni   i  smak  e  ller  “ar-­‐roy”,   som  man  sier  i  Thailand.  

og konsistens  både     enkelt   reG  og  i  mål,det  som   •  i  hver   Tekst:   Matprat.no   helhet.     •   Det  idéelle  thai-­‐mål,det  er  en  harmonisk  blanding     mellom  skarpt  og  sart,  søG  og  surt,  og  er  ment  å  være  like   ,lfredss,llende  for  både  øye,  nese  og  gane.     Thai-­‐mat  spises  med  skje  og  gaffel.  Grønnsakene  skjæres   opp  i  passende  munnfuller,  og  kjøGet  strimles.  Kniven  blir   derfor  overflødig  som  spiseredskap.     Vel  bekomme,  eller  “ar-­‐roy”,  som  man  sier  i  Thailand.     • 

Tekst: Matprat.no  


Thailandsk mat  

Thailandsk mat  er  berømt  verden  over.  Enten  det  er  chili-­‐hot  eller     forholdsvis  mildt,  preges  hver  enkelt  reG  av  harmoni.  

Spis deg  ,l  bedre  helse  med  thaimat  

Thaimat er  populært  hos  nordmenn  og  inneholder                                    hemmeligheter  som  ikke  mange  kjenner  ,l.                                            Flere  av  de  vanlige  ingrediensene  i  thaimat                                                        har  dokumentert  helsebringende  effekter                                                                      på  både  kropp  og  hjerne.  Sats  på  et                                                                                                                                    sunt  år  2013  –  kuG                                                                                                                                              ut  synte,ske                                                                                                                                                    vitaminer  og                                                                                                                                                          mineraler  og                                                                                                                                                                    sats  på  gode                                                                                                                                                                og  ekte  varer!  

             UanseG  hva  du  ,dligere  har                            hørt  om  kokosmelk,  så  har            helseforskning  vist  at  både  kokosmelk  og  kokosnøGolje  er  mye  sunnere                            enn  smør  og  de  fleste  vegetabilske  oljer.  Kokosmelk  øker  det  ”gode”  kolesterolet   (HDL)  og  reduserer  det  ”dårlige”  kolesterolet  (LDL).  Dessuten  forbedrer  den     immunforsvaret,  regulerer  stoffskiEet  og  har  en  posi,v  innvirkning  på  huden.       I  det  thailandske  kjøkken  brukes  koriander  i  to  former,  enten  som     fersk  urt  eller  som  frø.  Koriander  inneholder  mange  sunne  mineraler  og  vitaminer.  Urten   har  en  posi,v  innvirkning  på  fordøyelsen  og  har  også  vist  seg  å  motvirke  forskjellige   typer  mageproblemer.       Den  populære  thailandske  suppen  Tom  Yum  regnes  mer  eller  mindre  som  en  mirakelkur   mot  vondt  i  magen  i  Thailand.  Hemmeligheten  er  sitrongresset,  som  hjelper  mot  både   hodepine  og  magekramper.                                                                        Neste  side…  


Nam nam fra Thailand Thai-­‐kjøkkenet er  en  fusjon  mellom  århundregamle  prinsipper,  ispedd  vestlig  påvirkning  :l   noe  som  er  unikt  thai.  Thai-­‐maten  ser  og  smaker  forskjellig  alt  e<ersom  hvem  som  har  laget   den,  :l  hvem  den  er  laget,  :l  hvilken  anledning  og  hvor  maten  er  :lberedt.  Re<ene  kan   :lpasses,  slik  at  de  passer  for  enhver  gane.  


Studio Dreyer-­‐Hensley  

Chiliene (bildet  ,l  venstre)  ble  introdusert  i  Thailands   matlaging  sent  på  1600-­‐tallet  av  portugisiske  misjonærer   som  ,dligere  hadde  bodd  i  Sør-­‐Amerika,  og  ,lvennet  seg   den  sterke  maten  der.  Thaiene  ,lpasset  utenlandske   oppskriEer  ,l  lokale  forhold  ved  å  erstaGe  enkelte  av   ingrediensene.  Eksempelvis  ble  indisk  ghee  (klaret  smør)   erstaGet  med  kokosnøGolje,  og  kokosnøGmelk  erstaGet   andre  melkeprodukter.  Fra  kineserne  lærte  de  seg  å  fritere  i   olje  og  snar-­‐steke  i  wok  (s,r  frying).  Portugal,  Tyskland,   Frankrike  og  Japan  ,lførte  det  thailandske  kjøkkenet   kulinarisk  inspirasjon  på  1700-­‐tallet.                                                                                                                                                      Neste  side…                


• 

• 

• 

Thaiene ,lpasset  utenlandske   reGer  ved  å  tone  ned  sterke   kryddere  og  ,lføre  mer  friske   krydderurter  som  sitrongress   Thaiene   ,lpasset   utenlandske  reGer   og  galangarot.   Thai-­‐karriene   fikk   indre   av  dse   sterke  kryddere  og   ved   å  tmone   ned   terke   krydderne,  og  mer  friske  urter.   ,lføre   mer  friske  krydderurter  som   Thai-­‐maten  kan  være  sterk,  og   sitrongress   g  galangarot.   prikke  på  to ungen,   men  den  eTr  hai-­‐ aldri  av  filang   varighet.   karriene   kk  m indre  av  de  sterke     krydderne,   er  friske   Thai-­‐ I  stedet  for  oåg    sm ervere   én  og  uérter.   n   maten   k an   v ære   s terk,   o g   p rikke   på   reG  i  en  bestemt  rekkefølge,   slik   v i   e r   v ant   , l   h er   i   l andet,   tungen,  men  den  er  aldri  av  lang   serveres  alle  reGene  sam,dig  i   varighet.   Thailand.  Et  korrekt  thai-­‐mål,d     bør  bestå  av  en  suppe,  en   karrireG   må ed   krydder  o   g  en  dip   I  stedet   for    servere   med  fisk  og  grønnsaker.  Det   én  skal   og  évære   n  reG   i  en     harmoni  i  smak  og   bestemt   rekkefølge,   konsistens   både  i  hver  enkelt   reG   o g   i   m ål,det   som  helhet.   slik  vi  er     vant   ,l  her  i   Det  idéelle  thai-­‐mål,det  er  en   landet,   serveres   harmonisk   blanding  mellom   skarpt   og  sart,   søG  og  surt,  og   alle   reGene   sam,dig   er  ment  å  være  like   i  Thailand.   Et  korrekt     ,lfredss,llende  for  både  øye,   nese  og  gane.   thai-­‐mål,d   bør  bestå       av  Thai-­‐mat   en  suppe,   en     spises  med  skje  og   karrireG   m ed     gaffel.  Grønnsakene   skjæres   opp  i  po assende   krydder   g  en     munnfuller,  og   dip  kjøGet   med  sfitrimles.   sk     Kniven  blir   derfor  overflødig  som   og  spiseredskap.   grønnsaker.       Det  skal  være     Vel  bekomme,   harmoni   i  smak  e  ller  “ar-­‐roy”,   som  man  sier  i  Thailand.  

og konsistens  både     enkelt   reG  og  i  mål,det  som   •  i  hver   Tekst:   Matprat.no   helhet.     •   Det  idéelle  thai-­‐mål,det  er  en  harmonisk  blanding     mellom  skarpt  og  sart,  søG  og  surt,  og  er  ment  å  være  like   ,lfredss,llende  for  både  øye,  nese  og  gane.     Thai-­‐mat  spises  med  skje  og  gaffel.  Grønnsakene  skjæres   opp  i  passende  munnfuller,  og  kjøGet  strimles.  Kniven  blir   derfor  overflødig  som  spiseredskap.     Vel  bekomme,  eller  “ar-­‐roy”,  som  man  sier  i  Thailand.     • 

Tekst: Matprat.no  


Thailandsk mat  

Thailandsk mat  er  berømt  verden  over.  Enten  det  er  chili-­‐hot  eller     forholdsvis  mildt,  preges  hver  enkelt  reG  av  harmoni.  

Spis deg  ,l  bedre  helse  med  thaimat  

Thaimat er  populært  hos  nordmenn  og  inneholder                                    hemmeligheter  som  ikke  mange  kjenner  ,l.                                            Flere  av  de  vanlige  ingrediensene  i  thaimat                                                        har  dokumentert  helsebringende  effekter                                                                      på  både  kropp  og  hjerne.  Sats  på  et                                                                                                                                    sunt  år  2013  –  kuG                                                                                                                                              ut  synte,ske                                                                                                                                                    vitaminer  og                                                                                                                                                          mineraler  og                                                                                                                                                                    sats  på  gode                                                                                                                                                                og  ekte  varer!  

             UanseG  hva  du  ,dligere  har                            hørt  om  kokosmelk,  så  har            helseforskning  vist  at  både  kokosmelk  og  kokosnøGolje  er  mye  sunnere                            enn  smør  og  de  fleste  vegetabilske  oljer.  Kokosmelk  øker  det  ”gode”  kolesterolet   (HDL)  og  reduserer  det  ”dårlige”  kolesterolet  (LDL).  Dessuten  forbedrer  den     immunforsvaret,  regulerer  stoffskiEet  og  har  en  posi,v  innvirkning  på  huden.       I  det  thailandske  kjøkken  brukes  koriander  i  to  former,  enten  som     fersk  urt  eller  som  frø.  Koriander  inneholder  mange  sunne  mineraler  og  vitaminer.  Urten   har  en  posi,v  innvirkning  på  fordøyelsen  og  har  også  vist  seg  å  motvirke  forskjellige   typer  mageproblemer.       Den  populære  thailandske  suppen  Tom  Yum  regnes  mer  eller  mindre  som  en  mirakelkur   mot  vondt  i  magen  i  Thailand.  Hemmeligheten  er  sitrongresset,  som  hjelper  mot  både   hodepine  og  magekramper.                                                                        Neste  side…  


Nam nam fra Thailand Thai-­‐kjøkkenet er  en  fusjon  mellom  århundregamle  prinsipper,  ispedd  vestlig  påvirkning  :l   noe  som  er  unikt  thai.  Thai-­‐maten  ser  og  smaker  forskjellig  alt  e<ersom  hvem  som  har  laget   den,  :l  hvem  den  er  laget,  :l  hvilken  anledning  og  hvor  maten  er  :lberedt.  Re<ene  kan   :lpasses,  slik  at  de  passer  for  enhver  gane.  


Studio Dreyer-­‐Hensley  

Chiliene (bildet  ,l  venstre)  ble  introdusert  i  Thailands   matlaging  sent  på  1600-­‐tallet  av  portugisiske  misjonærer   som  ,dligere  hadde  bodd  i  Sør-­‐Amerika,  og  ,lvennet  seg   den  sterke  maten  der.  Thaiene  ,lpasset  utenlandske   oppskriEer  ,l  lokale  forhold  ved  å  erstaGe  enkelte  av   ingrediensene.  Eksempelvis  ble  indisk  ghee  (klaret  smør)   erstaGet  med  kokosnøGolje,  og  kokosnøGmelk  erstaGet   andre  melkeprodukter.  Fra  kineserne  lærte  de  seg  å  fritere  i   olje  og  snar-­‐steke  i  wok  (s,r  frying).  Portugal,  Tyskland,   Frankrike  og  Japan  ,lførte  det  thailandske  kjøkkenet   kulinarisk  inspirasjon  på  1700-­‐tallet.                                                                                                                                                      Neste  side…                


• 

• 

• 

Thaiene ,lpasset  utenlandske   reGer  ved  å  tone  ned  sterke   kryddere  og  ,lføre  mer  friske   krydderurter  som  sitrongress   Thaiene   ,lpasset   utenlandske  reGer   og  galangarot.   Thai-­‐karriene   fikk   indre   av  dse   sterke  kryddere  og   ved   å  tmone   ned   terke   krydderne,  og  mer  friske  urter.   ,lføre   mer  friske  krydderurter  som   Thai-­‐maten  kan  være  sterk,  og   sitrongress   g  galangarot.   prikke  på  to ungen,   men  den  eTr  hai-­‐ aldri  av  filang   varighet.   karriene   kk  m indre  av  de  sterke     krydderne,   er  friske   Thai-­‐ I  stedet  for  oåg    sm ervere   én  og  uérter.   n   maten   k an   v ære   s terk,   o g   p rikke   på   reG  i  en  bestemt  rekkefølge,   slik   v i   e r   v ant   , l   h er   i   l andet,   tungen,  men  den  er  aldri  av  lang   serveres  alle  reGene  sam,dig  i   varighet.   Thailand.  Et  korrekt  thai-­‐mål,d     bør  bestå  av  en  suppe,  en   karrireG   må ed   krydder  o   g  en  dip   I  stedet   for    servere   med  fisk  og  grønnsaker.  Det   én  skal   og  évære   n  reG   i  en     harmoni  i  smak  og   bestemt   rekkefølge,   konsistens   både  i  hver  enkelt   reG   o g   i   m ål,det   som  helhet.   slik  vi  er     vant   ,l  her  i   Det  idéelle  thai-­‐mål,det  er  en   landet,   serveres   harmonisk   blanding  mellom   skarpt   og  sart,   søG  og  surt,  og   alle   reGene   sam,dig   er  ment  å  være  like   i  Thailand.   Et  korrekt     ,lfredss,llende  for  både  øye,   nese  og  gane.   thai-­‐mål,d   bør  bestå       av  Thai-­‐mat   en  suppe,   en     spises  med  skje  og   karrireG   m ed     gaffel.  Grønnsakene   skjæres   opp  i  po assende   krydder   g  en     munnfuller,  og   dip  kjøGet   med  sfitrimles.   sk     Kniven  blir   derfor  overflødig  som   og  spiseredskap.   grønnsaker.       Det  skal  være     Vel  bekomme,   harmoni   i  smak  e  ller  “ar-­‐roy”,   som  man  sier  i  Thailand.  

og konsistens  både     enkelt   reG  og  i  mål,det  som   •  i  hver   Tekst:   Matprat.no   helhet.     •   Det  idéelle  thai-­‐mål,det  er  en  harmonisk  blanding     mellom  skarpt  og  sart,  søG  og  surt,  og  er  ment  å  være  like   ,lfredss,llende  for  både  øye,  nese  og  gane.     Thai-­‐mat  spises  med  skje  og  gaffel.  Grønnsakene  skjæres   opp  i  passende  munnfuller,  og  kjøGet  strimles.  Kniven  blir   derfor  overflødig  som  spiseredskap.     Vel  bekomme,  eller  “ar-­‐roy”,  som  man  sier  i  Thailand.     • 

Tekst: Matprat.no  


Thailandsk mat  

Thailandsk mat  er  berømt  verden  over.  Enten  det  er  chili-­‐hot  eller     forholdsvis  mildt,  preges  hver  enkelt  reG  av  harmoni.  

Spis deg  ,l  bedre  helse  med  thaimat  

Thaimat er  populært  hos  nordmenn  og  inneholder                                    hemmeligheter  som  ikke  mange  kjenner  ,l.                                            Flere  av  de  vanlige  ingrediensene  i  thaimat                                                        har  dokumentert  helsebringende  effekter                                                                      på  både  kropp  og  hjerne.  Sats  på  et                                                                                                                                    sunt  år  2013  –  kuG                                                                                                                                              ut  synte,ske                                                                                                                                                    vitaminer  og                                                                                                                                                          mineraler  og                                                                                                                                                                    sats  på  gode                                                                                                                                                                og  ekte  varer!  

             UanseG  hva  du  ,dligere  har                            hørt  om  kokosmelk,  så  har            helseforskning  vist  at  både  kokosmelk  og  kokosnøGolje  er  mye  sunnere                            enn  smør  og  de  fleste  vegetabilske  oljer.  Kokosmelk  øker  det  ”gode”  kolesterolet   (HDL)  og  reduserer  det  ”dårlige”  kolesterolet  (LDL).  Dessuten  forbedrer  den     immunforsvaret,  regulerer  stoffskiEet  og  har  en  posi,v  innvirkning  på  huden.       I  det  thailandske  kjøkken  brukes  koriander  i  to  former,  enten  som     fersk  urt  eller  som  frø.  Koriander  inneholder  mange  sunne  mineraler  og  vitaminer.  Urten   har  en  posi,v  innvirkning  på  fordøyelsen  og  har  også  vist  seg  å  motvirke  forskjellige   typer  mageproblemer.       Den  populære  thailandske  suppen  Tom  Yum  regnes  mer  eller  mindre  som  en  mirakelkur   mot  vondt  i  magen  i  Thailand.  Hemmeligheten  er  sitrongresset,  som  hjelper  mot  både   hodepine  og  magekramper.                                                                        Neste  side…  


Nam nam fra Thailand Thai-­‐kjøkkenet er  en  fusjon  mellom  århundregamle  prinsipper,  ispedd  vestlig  påvirkning  :l   noe  som  er  unikt  thai.  Thai-­‐maten  ser  og  smaker  forskjellig  alt  e<ersom  hvem  som  har  laget   den,  :l  hvem  den  er  laget,  :l  hvilken  anledning  og  hvor  maten  er  :lberedt.  Re<ene  kan   :lpasses,  slik  at  de  passer  for  enhver  gane.  


Studio Dreyer-­‐Hensley  

Chiliene (bildet  ,l  venstre)  ble  introdusert  i  Thailands   matlaging  sent  på  1600-­‐tallet  av  portugisiske  misjonærer   som  ,dligere  hadde  bodd  i  Sør-­‐Amerika,  og  ,lvennet  seg   den  sterke  maten  der.  Thaiene  ,lpasset  utenlandske   oppskriEer  ,l  lokale  forhold  ved  å  erstaGe  enkelte  av   ingrediensene.  Eksempelvis  ble  indisk  ghee  (klaret  smør)   erstaGet  med  kokosnøGolje,  og  kokosnøGmelk  erstaGet   andre  melkeprodukter.  Fra  kineserne  lærte  de  seg  å  fritere  i   olje  og  snar-­‐steke  i  wok  (s,r  frying).  Portugal,  Tyskland,   Frankrike  og  Japan  ,lførte  det  thailandske  kjøkkenet   kulinarisk  inspirasjon  på  1700-­‐tallet.                                                                                                                                                      Neste  side…                


• 

• 

• 

Thaiene ,lpasset  utenlandske   reGer  ved  å  tone  ned  sterke   kryddere  og  ,lføre  mer  friske   krydderurter  som  sitrongress   Thaiene   ,lpasset   utenlandske  reGer   og  galangarot.   Thai-­‐karriene   fikk   indre   av  dse   sterke  kryddere  og   ved   å  tmone   ned   terke   krydderne,  og  mer  friske  urter.   ,lføre   mer  friske  krydderurter  som   Thai-­‐maten  kan  være  sterk,  og   sitrongress   g  galangarot.   prikke  på  to ungen,   men  den  eTr  hai-­‐ aldri  av  filang   varighet.   karriene   kk  m indre  av  de  sterke     krydderne,   er  friske   Thai-­‐ I  stedet  for  oåg    sm ervere   én  og  uérter.   n   maten   k an   v ære   s terk,   o g   p rikke   på   reG  i  en  bestemt  rekkefølge,   slik   v i   e r   v ant   , l   h er   i   l andet,   tungen,  men  den  er  aldri  av  lang   serveres  alle  reGene  sam,dig  i   varighet.   Thailand.  Et  korrekt  thai-­‐mål,d     bør  bestå  av  en  suppe,  en   karrireG   må ed   krydder  o   g  en  dip   I  stedet   for    servere   med  fisk  og  grønnsaker.  Det   én  skal   og  évære   n  reG   i  en     harmoni  i  smak  og   bestemt   rekkefølge,   konsistens   både  i  hver  enkelt   reG   o g   i   m ål,det   som  helhet.   slik  vi  er     vant   ,l  her  i   Det  idéelle  thai-­‐mål,det  er  en   landet,   serveres   harmonisk   blanding  mellom   skarpt   og  sart,   søG  og  surt,  og   alle   reGene   sam,dig   er  ment  å  være  like   i  Thailand.   Et  korrekt     ,lfredss,llende  for  både  øye,   nese  og  gane.   thai-­‐mål,d   bør  bestå       av  Thai-­‐mat   en  suppe,   en     spises  med  skje  og   karrireG   m ed     gaffel.  Grønnsakene   skjæres   opp  i  po assende   krydder   g  en     munnfuller,  og   dip  kjøGet   med  sfitrimles.   sk     Kniven  blir   derfor  overflødig  som   og  spiseredskap.   grønnsaker.       Det  skal  være     Vel  bekomme,   harmoni   i  smak  e  ller  “ar-­‐roy”,   som  man  sier  i  Thailand.  

og konsistens  både     enkelt   reG  og  i  mål,det  som   •  i  hver   Tekst:   Matprat.no   helhet.     •   Det  idéelle  thai-­‐mål,det  er  en  harmonisk  blanding     mellom  skarpt  og  sart,  søG  og  surt,  og  er  ment  å  være  like   ,lfredss,llende  for  både  øye,  nese  og  gane.     Thai-­‐mat  spises  med  skje  og  gaffel.  Grønnsakene  skjæres   opp  i  passende  munnfuller,  og  kjøGet  strimles.  Kniven  blir   derfor  overflødig  som  spiseredskap.     Vel  bekomme,  eller  “ar-­‐roy”,  som  man  sier  i  Thailand.     • 

Tekst: Matprat.no  


Thailandsk mat  

Thailandsk mat  er  berømt  verden  over.  Enten  det  er  chili-­‐hot  eller     forholdsvis  mildt,  preges  hver  enkelt  reG  av  harmoni.  

Spis deg  ,l  bedre  helse  med  thaimat  

Thaimat er  populært  hos  nordmenn  og  inneholder                                    hemmeligheter  som  ikke  mange  kjenner  ,l.                                            Flere  av  de  vanlige  ingrediensene  i  thaimat                                                        har  dokumentert  helsebringende  effekter                                                                      på  både  kropp  og  hjerne.  Sats  på  et                                                                                                                                    sunt  år  2013  –  kuG                                                                                                                                              ut  synte,ske                                                                                                                                                    vitaminer  og                                                                                                                                                          mineraler  og                                                                                                                                                                    sats  på  gode                                                                                                                                                                og  ekte  varer!  

             UanseG  hva  du  ,dligere  har                            hørt  om  kokosmelk,  så  har            helseforskning  vist  at  både  kokosmelk  og  kokosnøGolje  er  mye  sunnere                            enn  smør  og  de  fleste  vegetabilske  oljer.  Kokosmelk  øker  det  ”gode”  kolesterolet   (HDL)  og  reduserer  det  ”dårlige”  kolesterolet  (LDL).  Dessuten  forbedrer  den     immunforsvaret,  regulerer  stoffskiEet  og  har  en  posi,v  innvirkning  på  huden.       I  det  thailandske  kjøkken  brukes  koriander  i  to  former,  enten  som     fersk  urt  eller  som  frø.  Koriander  inneholder  mange  sunne  mineraler  og  vitaminer.  Urten   har  en  posi,v  innvirkning  på  fordøyelsen  og  har  også  vist  seg  å  motvirke  forskjellige   typer  mageproblemer.       Den  populære  thailandske  suppen  Tom  Yum  regnes  mer  eller  mindre  som  en  mirakelkur   mot  vondt  i  magen  i  Thailand.  Hemmeligheten  er  sitrongresset,  som  hjelper  mot  både   hodepine  og  magekramper.                                                                        Neste  side…  


Nam nam fra Thailand Thai-­‐kjøkkenet er  en  fusjon  mellom  århundregamle  prinsipper,  ispedd  vestlig  påvirkning  :l   noe  som  er  unikt  thai.  Thai-­‐maten  ser  og  smaker  forskjellig  alt  e<ersom  hvem  som  har  laget   den,  :l  hvem  den  er  laget,  :l  hvilken  anledning  og  hvor  maten  er  :lberedt.  Re<ene  kan   :lpasses,  slik  at  de  passer  for  enhver  gane.  


Studio Dreyer-­‐Hensley  

Chiliene (bildet  ,l  venstre)  ble  introdusert  i  Thailands   matlaging  sent  på  1600-­‐tallet  av  portugisiske  misjonærer   som  ,dligere  hadde  bodd  i  Sør-­‐Amerika,  og  ,lvennet  seg   den  sterke  maten  der.  Thaiene  ,lpasset  utenlandske   oppskriEer  ,l  lokale  forhold  ved  å  erstaGe  enkelte  av   ingrediensene.  Eksempelvis  ble  indisk  ghee  (klaret  smør)   erstaGet  med  kokosnøGolje,  og  kokosnøGmelk  erstaGet   andre  melkeprodukter.  Fra  kineserne  lærte  de  seg  å  fritere  i   olje  og  snar-­‐steke  i  wok  (s,r  frying).  Portugal,  Tyskland,   Frankrike  og  Japan  ,lførte  det  thailandske  kjøkkenet   kulinarisk  inspirasjon  på  1700-­‐tallet.                                                                                                                                                      Neste  side…                


• 

• 

• 

Thaiene ,lpasset  utenlandske   reGer  ved  å  tone  ned  sterke   kryddere  og  ,lføre  mer  friske   krydderurter  som  sitrongress   Thaiene   ,lpasset   utenlandske  reGer   og  galangarot.   Thai-­‐karriene   fikk   indre   av  dse   sterke  kryddere  og   ved   å  tmone   ned   terke   krydderne,  og  mer  friske  urter.   ,lføre   mer  friske  krydderurter  som   Thai-­‐maten  kan  være  sterk,  og   sitrongress   g  galangarot.   prikke  på  to ungen,   men  den  eTr  hai-­‐ aldri  av  filang   varighet.   karriene   kk  m indre  av  de  sterke     krydderne,   er  friske   Thai-­‐ I  stedet  for  oåg    sm ervere   én  og  uérter.   n   maten   k an   v ære   s terk,   o g   p rikke   på   reG  i  en  bestemt  rekkefølge,   slik   v i   e r   v ant   , l   h er   i   l andet,   tungen,  men  den  er  aldri  av  lang   serveres  alle  reGene  sam,dig  i   varighet.   Thailand.  Et  korrekt  thai-­‐mål,d     bør  bestå  av  en  suppe,  en   karrireG   må ed   krydder  o   g  en  dip   I  stedet   for    servere   med  fisk  og  grønnsaker.  Det   én  skal   og  évære   n  reG   i  en     harmoni  i  smak  og   bestemt   rekkefølge,   konsistens   både  i  hver  enkelt   reG   o g   i   m ål,det   som  helhet.   slik  vi  er     vant   ,l  her  i   Det  idéelle  thai-­‐mål,det  er  en   landet,   serveres   harmonisk   blanding  mellom   skarpt   og  sart,   søG  og  surt,  og   alle   reGene   sam,dig   er  ment  å  være  like   i  Thailand.   Et  korrekt     ,lfredss,llende  for  både  øye,   nese  og  gane.   thai-­‐mål,d   bør  bestå       av  Thai-­‐mat   en  suppe,   en     spises  med  skje  og   karrireG   m ed     gaffel.  Grønnsakene   skjæres   opp  i  po assende   krydder   g  en     munnfuller,  og   dip  kjøGet   med  sfitrimles.   sk     Kniven  blir   derfor  overflødig  som   og  spiseredskap.   grønnsaker.       Det  skal  være     Vel  bekomme,   harmoni   i  smak  e  ller  “ar-­‐roy”,   som  man  sier  i  Thailand.  

og konsistens  både     enkelt   reG  og  i  mål,det  som   •  i  hver   Tekst:   Matprat.no   helhet.     •   Det  idéelle  thai-­‐mål,det  er  en  harmonisk  blanding     mellom  skarpt  og  sart,  søG  og  surt,  og  er  ment  å  være  like   ,lfredss,llende  for  både  øye,  nese  og  gane.     Thai-­‐mat  spises  med  skje  og  gaffel.  Grønnsakene  skjæres   opp  i  passende  munnfuller,  og  kjøGet  strimles.  Kniven  blir   derfor  overflødig  som  spiseredskap.     Vel  bekomme,  eller  “ar-­‐roy”,  som  man  sier  i  Thailand.     • 

Tekst: Matprat.no  


Thailandsk mat  

Thailandsk mat  er  berømt  verden  over.  Enten  det  er  chili-­‐hot  eller     forholdsvis  mildt,  preges  hver  enkelt  reG  av  harmoni.  

Spis deg  ,l  bedre  helse  med  thaimat  

Thaimat er  populært  hos  nordmenn  og  inneholder                                    hemmeligheter  som  ikke  mange  kjenner  ,l.                                            Flere  av  de  vanlige  ingrediensene  i  thaimat                                                        har  dokumentert  helsebringende  effekter                                                                      på  både  kropp  og  hjerne.  Sats  på  et                                                                                                                                    sunt  år  2013  –  kuG                                                                                                                                              ut  synte,ske                                                                                                                                                    vitaminer  og                                                                                                                                                          mineraler  og                                                                                                                                                                    sats  på  gode                                                                                                                                                                og  ekte  varer!  

             UanseG  hva  du  ,dligere  har                            hørt  om  kokosmelk,  så  har            helseforskning  vist  at  både  kokosmelk  og  kokosnøGolje  er  mye  sunnere                            enn  smør  og  de  fleste  vegetabilske  oljer.  Kokosmelk  øker  det  ”gode”  kolesterolet   (HDL)  og  reduserer  det  ”dårlige”  kolesterolet  (LDL).  Dessuten  forbedrer  den     immunforsvaret,  regulerer  stoffskiEet  og  har  en  posi,v  innvirkning  på  huden.       I  det  thailandske  kjøkken  brukes  koriander  i  to  former,  enten  som     fersk  urt  eller  som  frø.  Koriander  inneholder  mange  sunne  mineraler  og  vitaminer.  Urten   har  en  posi,v  innvirkning  på  fordøyelsen  og  har  også  vist  seg  å  motvirke  forskjellige   typer  mageproblemer.       Den  populære  thailandske  suppen  Tom  Yum  regnes  mer  eller  mindre  som  en  mirakelkur   mot  vondt  i  magen  i  Thailand.  Hemmeligheten  er  sitrongresset,  som  hjelper  mot  både   hodepine  og  magekramper.                                                                        Neste  side…  


Nam nam fra Thailand Thai-­‐kjøkkenet er  en  fusjon  mellom  århundregamle  prinsipper,  ispedd  vestlig  påvirkning  :l   noe  som  er  unikt  thai.  Thai-­‐maten  ser  og  smaker  forskjellig  alt  e<ersom  hvem  som  har  laget   den,  :l  hvem  den  er  laget,  :l  hvilken  anledning  og  hvor  maten  er  :lberedt.  Re<ene  kan   :lpasses,  slik  at  de  passer  for  enhver  gane.  


Studio Dreyer-­‐Hensley  

Chiliene (bildet  ,l  venstre)  ble  introdusert  i  Thailands   matlaging  sent  på  1600-­‐tallet  av  portugisiske  misjonærer   som  ,dligere  hadde  bodd  i  Sør-­‐Amerika,  og  ,lvennet  seg   den  sterke  maten  der.  Thaiene  ,lpasset  utenlandske   oppskriEer  ,l  lokale  forhold  ved  å  erstaGe  enkelte  av   ingrediensene.  Eksempelvis  ble  indisk  ghee  (klaret  smør)   erstaGet  med  kokosnøGolje,  og  kokosnøGmelk  erstaGet   andre  melkeprodukter.  Fra  kineserne  lærte  de  seg  å  fritere  i   olje  og  snar-­‐steke  i  wok  (s,r  frying).  Portugal,  Tyskland,   Frankrike  og  Japan  ,lførte  det  thailandske  kjøkkenet   kulinarisk  inspirasjon  på  1700-­‐tallet.                                                                                                                                                      Neste  side…                


• 

• 

• 

Thaiene ,lpasset  utenlandske   reGer  ved  å  tone  ned  sterke   kryddere  og  ,lføre  mer  friske   krydderurter  som  sitrongress   Thaiene   ,lpasset   utenlandske  reGer   og  galangarot.   Thai-­‐karriene   fikk   indre   av  dse   sterke  kryddere  og   ved   å  tmone   ned   terke   krydderne,  og  mer  friske  urter.   ,lføre   mer  friske  krydderurter  som   Thai-­‐maten  kan  være  sterk,  og   sitrongress   g  galangarot.   prikke  på  to ungen,   men  den  eTr  hai-­‐ aldri  av  filang   varighet.   karriene   kk  m indre  av  de  sterke     krydderne,   er  friske   Thai-­‐ I  stedet  for  oåg    sm ervere   én  og  uérter.   n   maten   k an   v ære   s terk,   o g   p rikke   på   reG  i  en  bestemt  rekkefølge,   slik   v i   e r   v ant   , l   h er   i   l andet,   tungen,  men  den  er  aldri  av  lang   serveres  alle  reGene  sam,dig  i   varighet.   Thailand.  Et  korrekt  thai-­‐mål,d     bør  bestå  av  en  suppe,  en   karrireG   må ed   krydder  o   g  en  dip   I  stedet   for    servere   med  fisk  og  grønnsaker.  Det   én  skal   og  évære   n  reG   i  en     harmoni  i  smak  og   bestemt   rekkefølge,   konsistens   både  i  hver  enkelt   reG   o g   i   m ål,det   som  helhet.   slik  vi  er     vant   ,l  her  i   Det  idéelle  thai-­‐mål,det  er  en   landet,   serveres   harmonisk   blanding  mellom   skarpt   og  sart,   søG  og  surt,  og   alle   reGene   sam,dig   er  ment  å  være  like   i  Thailand.   Et  korrekt     ,lfredss,llende  for  både  øye,   nese  og  gane.   thai-­‐mål,d   bør  bestå       av  Thai-­‐mat   en  suppe,   en     spises  med  skje  og   karrireG   m ed     gaffel.  Grønnsakene   skjæres   opp  i  po assende   krydder   g  en     munnfuller,  og   dip  kjøGet   med  sfitrimles.   sk     Kniven  blir   derfor  overflødig  som   og  spiseredskap.   grønnsaker.       Det  skal  være     Vel  bekomme,   harmoni   i  smak  e  ller  “ar-­‐roy”,   som  man  sier  i  Thailand.  

og konsistens  både     enkelt   reG  og  i  mål,det  som   •  i  hver   Tekst:   Matprat.no   helhet.     •   Det  idéelle  thai-­‐mål,det  er  en  harmonisk  blanding     mellom  skarpt  og  sart,  søG  og  surt,  og  er  ment  å  være  like   ,lfredss,llende  for  både  øye,  nese  og  gane.     Thai-­‐mat  spises  med  skje  og  gaffel.  Grønnsakene  skjæres   opp  i  passende  munnfuller,  og  kjøGet  strimles.  Kniven  blir   derfor  overflødig  som  spiseredskap.     Vel  bekomme,  eller  “ar-­‐roy”,  som  man  sier  i  Thailand.     • 

Tekst: Matprat.no  


Thailandsk mat  

Thailandsk mat  er  berømt  verden  over.  Enten  det  er  chili-­‐hot  eller     forholdsvis  mildt,  preges  hver  enkelt  reG  av  harmoni.  

Spis deg  ,l  bedre  helse  med  thaimat  

Thaimat er  populært  hos  nordmenn  og  inneholder                                    hemmeligheter  som  ikke  mange  kjenner  ,l.                                            Flere  av  de  vanlige  ingrediensene  i  thaimat                                                        har  dokumentert  helsebringende  effekter                                                                      på  både  kropp  og  hjerne.  Sats  på  et                                                                                                                                    sunt  år  2013  –  kuG                                                                                                                                              ut  synte,ske                                                                                                                                                    vitaminer  og                                                                                                                                                          mineraler  og                                                                                                                                                                    sats  på  gode                                                                                                                                                                og  ekte  varer!  

             UanseG  hva  du  ,dligere  har                            hørt  om  kokosmelk,  så  har            helseforskning  vist  at  både  kokosmelk  og  kokosnøGolje  er  mye  sunnere                            enn  smør  og  de  fleste  vegetabilske  oljer.  Kokosmelk  øker  det  ”gode”  kolesterolet   (HDL)  og  reduserer  det  ”dårlige”  kolesterolet  (LDL).  Dessuten  forbedrer  den     immunforsvaret,  regulerer  stoffskiEet  og  har  en  posi,v  innvirkning  på  huden.       I  det  thailandske  kjøkken  brukes  koriander  i  to  former,  enten  som     fersk  urt  eller  som  frø.  Koriander  inneholder  mange  sunne  mineraler  og  vitaminer.  Urten   har  en  posi,v  innvirkning  på  fordøyelsen  og  har  også  vist  seg  å  motvirke  forskjellige   typer  mageproblemer.       Den  populære  thailandske  suppen  Tom  Yum  regnes  mer  eller  mindre  som  en  mirakelkur   mot  vondt  i  magen  i  Thailand.  Hemmeligheten  er  sitrongresset,  som  hjelper  mot  både   hodepine  og  magekramper.                                                                        Neste  side…  


oAfrica.no

Nam nam fra Thailand Thai-­‐kjøkkenet er  en  fusjon  mellom  århundregamle  prinsipper,  ispedd  vestlig  påvirkning  :l   noe  som  er  unikt  thai.  Thai-­‐maten  ser  og  smaker  forskjellig  alt  e<ersom  hvem  som  har  laget   den,  :l  hvem  den  er  laget,  :l  hvilken  anledning  og  hvor  maten  er  :lberedt.  Re<ene  kan   :lpasses,  slik  at  de  passer  for  enhver  gane.  


Studio Dreyer-­‐Hensley  

Chiliene (bildet  ,l  venstre)  ble  introdusert  i  Thailands   matlaging  sent  på  1600-­‐tallet  av  portugisiske  misjonærer   som  ,dligere  hadde  bodd  i  Sør-­‐Amerika,  og  ,lvennet  seg   den  sterke  maten  der.  Thaiene  ,lpasset  utenlandske   oppskriEer  ,l  lokale  forhold  ved  å  erstaGe  enkelte  av   ingrediensene.  Eksempelvis  ble  indisk  ghee  (klaret  smør)   erstaGet  med  kokosnøGolje,  og  kokosnøGmelk  erstaGet   andre  melkeprodukter.  Fra  kineserne  lærte  de  seg  å  fritere  i   olje  og  snar-­‐steke  i  wok  (s,r  frying).  Portugal,  Tyskland,   Frankrike  og  Japan  ,lførte  det  thailandske  kjøkkenet   kulinarisk  inspirasjon  på  1700-­‐tallet.                                                                                                                                                      Neste  side…                


• 

• 

• 

Thaiene ,lpasset  utenlandske   reGer  ved  å  tone  ned  sterke   kryddere  og  ,lføre  mer  friske   krydderurter  som  sitrongress   Thaiene   ,lpasset   utenlandske  reGer   og  galangarot.   Thai-­‐karriene   fikk   indre   av  dse   sterke  kryddere  og   ved   å  tmone   ned   terke   krydderne,  og  mer  friske  urter.   ,lføre   mer  friske  krydderurter  som   Thai-­‐maten  kan  være  sterk,  og   sitrongress   g  galangarot.   prikke  på  to ungen,   men  den  eTr  hai-­‐ aldri  av  filang   varighet.   karriene   kk  m indre  av  de  sterke     krydderne,   er  friske   Thai-­‐ I  stedet  for  oåg    sm ervere   én  og  uérter.   n   maten   k an   v ære   s terk,   o g   p rikke   på   reG  i  en  bestemt  rekkefølge,   slik   v i   e r   v ant   , l   h er   i   l andet,   tungen,  men  den  er  aldri  av  lang   serveres  alle  reGene  sam,dig  i   varighet.   Thailand.  Et  korrekt  thai-­‐mål,d     bør  bestå  av  en  suppe,  en   karrireG   må ed   krydder  o   g  en  dip   I  stedet   for    servere   med  fisk  og  grønnsaker.  Det   én  skal   og  évære   n  reG   i  en     harmoni  i  smak  og   bestemt   rekkefølge,   konsistens   både  i  hver  enkelt   reG   o g   i   m ål,det   som  helhet.   slik  vi  er     vant   ,l  her  i   Det  idéelle  thai-­‐mål,det  er  en   landet,   serveres   harmonisk   blanding  mellom   skarpt   og  sart,   søG  og  surt,  og   alle   reGene   sam,dig   er  ment  å  være  like   i  Thailand.   Et  korrekt     ,lfredss,llende  for  både  øye,   nese  og  gane.   thai-­‐mål,d   bør  bestå       av  Thai-­‐mat   en  suppe,   en     spises  med  skje  og   karrireG   m ed     gaffel.  Grønnsakene   skjæres   opp  i  po assende   krydder   g  en     munnfuller,  og   dip  kjøGet   med  sfitrimles.   sk     Kniven  blir   derfor  overflødig  som   og  spiseredskap.   grønnsaker.       Det  skal  være     Vel  bekomme,   harmoni   i  smak  e  ller  “ar-­‐roy”,   som  man  sier  i  Thailand.  

og konsistens  både     enkelt   reG  og  i  mål,det  som   •  i  hver   Tekst:   Matprat.no   helhet.     •   Det  idéelle  thai-­‐mål,det  er  en  harmonisk  blanding     mellom  skarpt  og  sart,  søG  og  surt,  og  er  ment  å  være  like   ,lfredss,llende  for  både  øye,  nese  og  gane.     Thai-­‐mat  spises  med  skje  og  gaffel.  Grønnsakene  skjæres   opp  i  passende  munnfuller,  og  kjøGet  strimles.  Kniven  blir   derfor  overflødig  som  spiseredskap.     Vel  bekomme,  eller  “ar-­‐roy”,  som  man  sier  i  Thailand.     • 

Tekst: Matprat.no  


Thailandsk mat  

Thailandsk mat  er  berømt  verden  over.  Enten  det  er  chili-­‐hot  eller     forholdsvis  mildt,  preges  hver  enkelt  reG  av  harmoni.  

Spis deg  ,l  bedre  helse  med  thaimat  

Thaimat er  populært  hos  nordmenn  og  inneholder                                    hemmeligheter  som  ikke  mange  kjenner  ,l.                                            Flere  av  de  vanlige  ingrediensene  i  thaimat                                                        har  dokumentert  helsebringende  effekter                                                                      på  både  kropp  og  hjerne.  Sats  på  et                                                                                                                                    sunt  år  2013  –  kuG                                                                                                                                              ut  synte,ske                                                                                                                                                    vitaminer  og                                                                                                                                                          mineraler  og                                                                                                                                                                    sats  på  gode                                                                                                                                                                og  ekte  varer!  

             UanseG  hva  du  ,dligere  har                            hørt  om  kokosmelk,  så  har            helseforskning  vist  at  både  kokosmelk  og  kokosnøGolje  er  mye  sunnere                            enn  smør  og  de  fleste  vegetabilske  oljer.  Kokosmelk  øker  det  ”gode”  kolesterolet   (HDL)  og  reduserer  det  ”dårlige”  kolesterolet  (LDL).  Dessuten  forbedrer  den     immunforsvaret,  regulerer  stoffskiEet  og  har  en  posi,v  innvirkning  på  huden.       I  det  thailandske  kjøkken  brukes  koriander  i  to  former,  enten  som     fersk  urt  eller  som  frø.  Koriander  inneholder  mange  sunne  mineraler  og  vitaminer.  Urten   har  en  posi,v  innvirkning  på  fordøyelsen  og  har  også  vist  seg  å  motvirke  forskjellige   typer  mageproblemer.       Den  populære  thailandske  suppen  Tom  Yum  regnes  mer  eller  mindre  som  en  mirakelkur   mot  vondt  i  magen  i  Thailand.  Hemmeligheten  er  sitrongresset,  som  hjelper  mot  både   hodepine  og  magekramper.                                                                        Neste  side…  


Nam nam fra Thailand Thai-­‐kjøkkenet er  en  fusjon  mellom  århundregamle  prinsipper,  ispedd  vestlig  påvirkning  :l   noe  som  er  unikt  thai.  Thai-­‐maten  ser  og  smaker  forskjellig  alt  e<ersom  hvem  som  har  laget   den,  :l  hvem  den  er  laget,  :l  hvilken  anledning  og  hvor  maten  er  :lberedt.  Re<ene  kan   :lpasses,  slik  at  de  passer  for  enhver  gane.  


Studio Dreyer-­‐Hensley  

Chiliene (bildet  ,l  venstre)  ble  introdusert  i  Thailands   matlaging  sent  på  1600-­‐tallet  av  portugisiske  misjonærer   som  ,dligere  hadde  bodd  i  Sør-­‐Amerika,  og  ,lvennet  seg   den  sterke  maten  der.  Thaiene  ,lpasset  utenlandske   oppskriEer  ,l  lokale  forhold  ved  å  erstaGe  enkelte  av   ingrediensene.  Eksempelvis  ble  indisk  ghee  (klaret  smør)   erstaGet  med  kokosnøGolje,  og  kokosnøGmelk  erstaGet   andre  melkeprodukter.  Fra  kineserne  lærte  de  seg  å  fritere  i   olje  og  snar-­‐steke  i  wok  (s,r  frying).  Portugal,  Tyskland,   Frankrike  og  Japan  ,lførte  det  thailandske  kjøkkenet   kulinarisk  inspirasjon  på  1700-­‐tallet.                                                                                                                                                      Neste  side…                


• 

• 

• 

Thaiene ,lpasset  utenlandske   reGer  ved  å  tone  ned  sterke   kryddere  og  ,lføre  mer  friske   krydderurter  som  sitrongress   Thaiene   ,lpasset   utenlandske  reGer   og  galangarot.   Thai-­‐karriene   fikk   indre   av  dse   sterke  kryddere  og   ved   å  tmone   ned   terke   krydderne,  og  mer  friske  urter.   ,lføre   mer  friske  krydderurter  som   Thai-­‐maten  kan  være  sterk,  og   sitrongress   g  galangarot.   prikke  på  to ungen,   men  den  eTr  hai-­‐ aldri  av  filang   varighet.   karriene   kk  m indre  av  de  sterke     krydderne,   er  friske   Thai-­‐ I  stedet  for  oåg    sm ervere   én  og  uérter.   n   maten   k an   v ære   s terk,   o g   p rikke   på   reG  i  en  bestemt  rekkefølge,   slik   v i   e r   v ant   , l   h er   i   l andet,   tungen,  men  den  er  aldri  av  lang   serveres  alle  reGene  sam,dig  i   varighet.   Thailand.  Et  korrekt  thai-­‐mål,d     bør  bestå  av  en  suppe,  en   karrireG   må ed   krydder  o   g  en  dip   I  stedet   for    servere   med  fisk  og  grønnsaker.  Det   én  skal   og  évære   n  reG   i  en     harmoni  i  smak  og   bestemt   rekkefølge,   konsistens   både  i  hver  enkelt   reG   o g   i   m ål,det   som  helhet.   slik  vi  er     vant   ,l  her  i   Det  idéelle  thai-­‐mål,det  er  en   landet,   serveres   harmonisk   blanding  mellom   skarpt   og  sart,   søG  og  surt,  og   alle   reGene   sam,dig   er  ment  å  være  like   i  Thailand.   Et  korrekt     ,lfredss,llende  for  både  øye,   nese  og  gane.   thai-­‐mål,d   bør  bestå       av  Thai-­‐mat   en  suppe,   en     spises  med  skje  og   karrireG   m ed     gaffel.  Grønnsakene   skjæres   opp  i  po assende   krydder   g  en     munnfuller,  og   dip  kjøGet   med  sfitrimles.   sk     Kniven  blir   derfor  overflødig  som   og  spiseredskap.   grønnsaker.       Det  skal  være     Vel  bekomme,   harmoni   i  smak  e  ller  “ar-­‐roy”,   som  man  sier  i  Thailand.  

og konsistens  både     enkelt   reG  og  i  mål,det  som   •  i  hver   Tekst:   Matprat.no   helhet.     •   Det  idéelle  thai-­‐mål,det  er  en  harmonisk  blanding     mellom  skarpt  og  sart,  søG  og  surt,  og  er  ment  å  være  like   ,lfredss,llende  for  både  øye,  nese  og  gane.     Thai-­‐mat  spises  med  skje  og  gaffel.  Grønnsakene  skjæres   opp  i  passende  munnfuller,  og  kjøGet  strimles.  Kniven  blir   derfor  overflødig  som  spiseredskap.     Vel  bekomme,  eller  “ar-­‐roy”,  som  man  sier  i  Thailand.     • 

Tekst: Matprat.no  


Thailandsk mat  

Thailandsk mat  er  berømt  verden  over.  Enten  det  er  chili-­‐hot  eller     forholdsvis  mildt,  preges  hver  enkelt  reG  av  harmoni.  

Spis deg  ,l  bedre  helse  med  thaimat  

Thaimat er  populært  hos  nordmenn  og  inneholder                                    hemmeligheter  som  ikke  mange  kjenner  ,l.                                            Flere  av  de  vanlige  ingrediensene  i  thaimat                                                        har  dokumentert  helsebringende  effekter                                                                      på  både  kropp  og  hjerne.  Sats  på  et                                                                                                                                    sunt  år  2013  –  kuG                                                                                                                                              ut  synte,ske                                                                                                                                                    vitaminer  og                                                                                                                                                          mineraler  og                                                                                                                                                                    sats  på  gode                                                                                                                                                                og  ekte  varer!  

             UanseG  hva  du  ,dligere  har                            hørt  om  kokosmelk,  så  har            helseforskning  vist  at  både  kokosmelk  og  kokosnøGolje  er  mye  sunnere                            enn  smør  og  de  fleste  vegetabilske  oljer.  Kokosmelk  øker  det  ”gode”  kolesterolet   (HDL)  og  reduserer  det  ”dårlige”  kolesterolet  (LDL).  Dessuten  forbedrer  den     immunforsvaret,  regulerer  stoffskiEet  og  har  en  posi,v  innvirkning  på  huden.       I  det  thailandske  kjøkken  brukes  koriander  i  to  former,  enten  som     fersk  urt  eller  som  frø.  Koriander  inneholder  mange  sunne  mineraler  og  vitaminer.  Urten   har  en  posi,v  innvirkning  på  fordøyelsen  og  har  også  vist  seg  å  motvirke  forskjellige   typer  mageproblemer.       Den  populære  thailandske  suppen  Tom  Yum  regnes  mer  eller  mindre  som  en  mirakelkur   mot  vondt  i  magen  i  Thailand.  Hemmeligheten  er  sitrongresset,  som  hjelper  mot  både   hodepine  og  magekramper.                                                                        Neste  side…  


Nam nam fra Thailand Thai-­‐kjøkkenet er  en  fusjon  mellom  århundregamle  prinsipper,  ispedd  vestlig  påvirkning  :l   noe  som  er  unikt  thai.  Thai-­‐maten  ser  og  smaker  forskjellig  alt  e<ersom  hvem  som  har  laget   den,  :l  hvem  den  er  laget,  :l  hvilken  anledning  og  hvor  maten  er  :lberedt.  Re<ene  kan   :lpasses,  slik  at  de  passer  for  enhver  gane.  


Studio Dreyer-­‐Hensley  

Chiliene (bildet  ,l  venstre)  ble  introdusert  i  Thailands   matlaging  sent  på  1600-­‐tallet  av  portugisiske  misjonærer   som  ,dligere  hadde  bodd  i  Sør-­‐Amerika,  og  ,lvennet  seg   den  sterke  maten  der.  Thaiene  ,lpasset  utenlandske   oppskriEer  ,l  lokale  forhold  ved  å  erstaGe  enkelte  av   ingrediensene.  Eksempelvis  ble  indisk  ghee  (klaret  smør)   erstaGet  med  kokosnøGolje,  og  kokosnøGmelk  erstaGet   andre  melkeprodukter.  Fra  kineserne  lærte  de  seg  å  fritere  i   olje  og  snar-­‐steke  i  wok  (s,r  frying).  Portugal,  Tyskland,   Frankrike  og  Japan  ,lførte  det  thailandske  kjøkkenet   kulinarisk  inspirasjon  på  1700-­‐tallet.                                                                                                                                                      Neste  side…                


• 

• 

• 

Thaiene ,lpasset  utenlandske   reGer  ved  å  tone  ned  sterke   kryddere  og  ,lføre  mer  friske   krydderurter  som  sitrongress   Thaiene   ,lpasset   utenlandske  reGer   og  galangarot.   Thai-­‐karriene   fikk   indre   av  dse   sterke  kryddere  og   ved   å  tmone   ned   terke   krydderne,  og  mer  friske  urter.   ,lføre   mer  friske  krydderurter  som   Thai-­‐maten  kan  være  sterk,  og   sitrongress   g  galangarot.   prikke  på  to ungen,   men  den  eTr  hai-­‐ aldri  av  filang   varighet.   karriene   kk  m indre  av  de  sterke     krydderne,   er  friske   Thai-­‐ I  stedet  for  oåg    sm ervere   én  og  uérter.   n   maten   k an   v ære   s terk,   o g   p rikke   på   reG  i  en  bestemt  rekkefølge,   slik   v i   e r   v ant   , l   h er   i   l andet,   tungen,  men  den  er  aldri  av  lang   serveres  alle  reGene  sam,dig  i   varighet.   Thailand.  Et  korrekt  thai-­‐mål,d     bør  bestå  av  en  suppe,  en   karrireG   må ed   krydder  o   g  en  dip   I  stedet   for    servere   med  fisk  og  grønnsaker.  Det   én  skal   og  évære   n  reG   i  en     harmoni  i  smak  og   bestemt   rekkefølge,   konsistens   både  i  hver  enkelt   reG   o g   i   m ål,det   som  helhet.   slik  vi  er     vant   ,l  her  i   Det  idéelle  thai-­‐mål,det  er  en   landet,   serveres   harmonisk   blanding  mellom   skarpt   og  sart,   søG  og  surt,  og   alle   reGene   sam,dig   er  ment  å  være  like   i  Thailand.   Et  korrekt     ,lfredss,llende  for  både  øye,   nese  og  gane.   thai-­‐mål,d   bør  bestå       av  Thai-­‐mat   en  suppe,   en     spises  med  skje  og   karrireG   m ed     gaffel.  Grønnsakene   skjæres   opp  i  po assende   krydder   g  en     munnfuller,  og   dip  kjøGet   med  sfitrimles.   sk     Kniven  blir   derfor  overflødig  som   og  spiseredskap.   grønnsaker.       Det  skal  være     Vel  bekomme,   harmoni   i  smak  e  ller  “ar-­‐roy”,   som  man  sier  i  Thailand.  

og konsistens  både     enkelt   reG  og  i  mål,det  som   •  i  hver   Tekst:   Matprat.no   helhet.     •   Det  idéelle  thai-­‐mål,det  er  en  harmonisk  blanding     mellom  skarpt  og  sart,  søG  og  surt,  og  er  ment  å  være  like   ,lfredss,llende  for  både  øye,  nese  og  gane.     Thai-­‐mat  spises  med  skje  og  gaffel.  Grønnsakene  skjæres   opp  i  passende  munnfuller,  og  kjøGet  strimles.  Kniven  blir   derfor  overflødig  som  spiseredskap.     Vel  bekomme,  eller  “ar-­‐roy”,  som  man  sier  i  Thailand.     • 

Tekst: Matprat.no  


Thailandsk mat  

Thailandsk mat  er  berømt  verden  over.  Enten  det  er  chili-­‐hot  eller     forholdsvis  mildt,  preges  hver  enkelt  reG  av  harmoni.  

Spis deg  ,l  bedre  helse  med  thaimat  

Thaimat er  populært  hos  nordmenn  og  inneholder                                    hemmeligheter  som  ikke  mange  kjenner  ,l.                                            Flere  av  de  vanlige  ingrediensene  i  thaimat                                                        har  dokumentert  helsebringende  effekter                                                                      på  både  kropp  og  hjerne.  Sats  på  et                                                                                                                                    sunt  år  2013  –  kuG                                                                                                                                              ut  synte,ske                                                                                                                                                    vitaminer  og                                                                                                                                                          mineraler  og                                                                                                                                                                    sats  på  gode                                                                                                                                                                og  ekte  varer!  

             UanseG  hva  du  ,dligere  har                            hørt  om  kokosmelk,  så  har            helseforskning  vist  at  både  kokosmelk  og  kokosnøGolje  er  mye  sunnere                            enn  smør  og  de  fleste  vegetabilske  oljer.  Kokosmelk  øker  det  ”gode”  kolesterolet   (HDL)  og  reduserer  det  ”dårlige”  kolesterolet  (LDL).  Dessuten  forbedrer  den     immunforsvaret,  regulerer  stoffskiEet  og  har  en  posi,v  innvirkning  på  huden.       I  det  thailandske  kjøkken  brukes  koriander  i  to  former,  enten  som     fersk  urt  eller  som  frø.  Koriander  inneholder  mange  sunne  mineraler  og  vitaminer.  Urten   har  en  posi,v  innvirkning  på  fordøyelsen  og  har  også  vist  seg  å  motvirke  forskjellige   typer  mageproblemer.       Den  populære  thailandske  suppen  Tom  Yum  regnes  mer  eller  mindre  som  en  mirakelkur   mot  vondt  i  magen  i  Thailand.  Hemmeligheten  er  sitrongresset,  som  hjelper  mot  både   hodepine  og  magekramper.                                                                        Neste  side…  

aaefgrsdh  

ergt 5 yhh th ythhhhhh

aaefgrsdh  

ergt 5 yhh th ythhhhhh

Advertisement